marți, 5 august 2014

Eveniment – Rugăciune pentru România de curățare a KarmeiSalutare!
Te aștept Joi 07.08.2014 de la ora 22:00 la 22:10 pentru a ne ruga împreună. Dacă simți să participi aici este evenimentul pe facebook ( https://www.facebook.com/events/1459144487672858 ) iar aici pentru cei care nu au facebook este rugăciunea ( http://goo.gl/TfWqx0 ) sau ( http://pastebin.com/cxmHXCmv ). Aceasta o poți imprima sau salva în calculatorul tău și citi oricând dorești. Te invit să o citești înainte de eveniment pentru a conștientiza mai bine cuvintele rostite.
În dedicație Luminii Eterne,
Victor Cătălin


Aprindeți dacă aveți la îndemană o lumânare(sunteți destul de maturi să fiți atenți la locul unde o veți lăsa aprinsă) și spuneți:

 În numele Sfintei Prezențe Divine EU SUNT, În numele Christului lăuntric, cer Sursei Divine, Ierarhiilor Cerești și Ghidului meu Spiritual să mă asiste în această rugăciune de grup. Sunt recunoscător(e) pentru binecuvântarile, ghidarea și suportul vostru!

Iubite Tată/Mamă Atoatecreator, Sursă Divină,

Mă rog ca toţi oamenii de pe Pământ să își deschidă in mod colectiv inimile, astfel încât toată karma omenirii să poată fi anulată şi eliberată în Lumină. Chem Prezența mea Divină și toți Maeștrii Iluminați, Arhanghelii, Îngerii și Prezențele Divine ale umanității să fie acum cu mine.  Cer să fiu susținut în Portalul Angelic Universal, cu Îngerii și Arhanghelii, pentru a primi cea mai înaltă frecvență de iubire și vindecare pentru mine și toți ceilalți prin această conexiune cu toți ceilalți ce lucrează în serviciul acestei lumi cu îngerii și arhanghelii. Cer Spiritului Universal, Iubirii și Prezenței Divine a tuturor, Sfântului Duh, să mă umple cu har, iubire și energie divină pentru a putea fi o ancoră de pace și iubire pentru toate ființele de pe Pământ și în special pentru toate cele din orașele lumii noastre. Cer ca chakrele mele să fie curățate și aliniate pentru a fi și mai deschis în inima mea, pentru a fi un transmițător de iubire divină către toate ființele. ( Închide ochii și inspiră pe nas, expiră pe gură de 3 ori )

Sursă Divină, cer har, dragoste, iertare, vindecare și dezlegarea karmică a tututor sufletelor din cadrul umanităţii în această zi şi în special pentru toate Județele şi pentru toți locuitorii acestei țări, România. Cer ca fiecare suflet din cadrul umanității și toți strămoșii noștri să fie  eliberați de karma colectivă și orice efect pe care îl are asupra lor în orice fel, prin cele mai înalte dispense și curățarea karmică a conștiinței noastre colective și a rețelelor de deasupra orașelor și comunităților noastre, acum.
·  Cer ca toate dispensele să parvină umanității și chakrei inimii din fiecare țară și oraș, astfel ca viaţa să poată fi mai uşoară, permițând tuturor sufletelor să se trezească şi să-și deschidă profund inimile lor. Cer ca chakra inimii orașului București și a țării România să fie inundată cu iubire pură și razele celeste albastre ale inimii universale din Sursa Divină pentru următoarele 24 de ore ca o curățare a karmei colective deținute de toți cei din acest oraș și această țară. Chem legile universale să inunde prin ace·  ste chakre ale inimii şi cer ca toți ghizii spirituali - îngerii şi arhanghelii fiecărei ființei vii din acest oraş şi țară să fie acum prezente. Cer ca ele să binecuvânteze toate sufletele din acest oraș și țară cu lumină și iubire, pentru a putea ierta tot ce a avut loc în această țară și în acest oraș.
Ca reprezentant al omenirii, cer o concentrare pe toate Județele, precum si pe România, şi cer ca cele mai înalte binecuvântări să vină în chakra inimii a orașului București și a acestei țări. Fac apel la toți mesagerii divini ai păcii, iubirii, luminii şi vindecării pentru a lucra cu mine și a mă ajuta acum să fiu un transmiţător divin de iubire şi binecuvântări pentru orașul unde locuiesc şi această țară. Cer ca toate chakrele mele să fie umplute cu iubire, lumină si energie divină pentru ca eu să transmit iubirea în întreaga lume. Cer să fiu conectat cu toți ceilalți care fac acest lucru acum şi ca chakra inimii din București  și această țară să fie aprinsă, deschisă, curățată şi iluminată acum.

Cer suprasufletului Angelic, Arhanghelic și Christic al acestui oraș și al tuturor orașelor comunității mele să deschidă chakrele inimii acestor locuri pentru ca toate energiile colective ținute de către chakra colectivă a inimii acestor locuri să poată fi curățate, purificate, energizate și umplute cu iubire. Cer ca toată frica ce se poate așterne în valuri peste chakra colectivă a inimii tuturor celor ce locuiesc în aceste orașe și această țară, ce pot forma rețele vechi de dualitate, control sau ale ierarhiei vechi, să fie ridicate acum în lumină de către Legiunea Arhanghelilor Luminii, Arhanghelii Pământului și Cerurilor, sau Federaței Stelare sau Galactice.

Facem apel la toate sufletele din România să primească împreună acum, prin ajutorul Sinelui lor și a Ghizilor lor, tabelele şi codurile de iertare, iubire, karma, har şi divinitate şi, de asemenea, cerem ca aceste tabele și coduri să fie introduse prin chakra inimii acestui oraş şi a acestei țări acum. Cerem absolvirea karmică a tuturor sufletelor dacă poartă karma ce în prezent le blochează chakra Steaua sufletului lor sau chakra Inimii să se deschidă acum, oriunde s-ar afla. Facem apel la o curățare a celei mai înalte ordini a tuturor rețelelor de dualitate, control și autoritate/ierarhie veche și cerem tuturor sufletelor să rupă toate acordurile de acceptare a dualității, controlului sau ierarhiei sau autorității vechi sau ghizilor din viață sau ca influență la orice nivel al ființelor lor în acest moment.

Facem apel la Mama Divină și Tatăl Divin să binecuvânteze fiecare suflet ce alege acest lucru și cerem ca toate funiile, legăturile, legămintele sau blocajele energetice în sau din jurul acestora să fie eliberate prin legea libertății, iubirii, unității, divinității, harului, iertării și karmei.

Cerem ca toate nivelele energiilor ce se pot afla în tărâmurile inconștiente sau conștiente ale oricărui suflet din acest oraș sau comunitate să fie umplute acum cu iubire și iertare. Cerem să fie scăldate în iubire și să aleagă acum să primească iubirea profundă a Îngerilor, Arhanghelilor ce vin să-i ajute să fie eliberați. Chem Spiritul Universal al Iubirii, Păcii și Bucuriei să pătrundă în inima mea și în toate inimile umanității de peste tot și cer acum să fiu un pod de iubire pentru a transmite iubire în chakrele inimilor acestui oraș și a acestei țări acum.

Chemăm toți îngerii celești și păstrătorii universali ai păcii din toate tărâmurile sacre și toate Mamele divine și Tații divini să binecuvânteze chakra inimii României și să înceapă să ridice orice karma colectivă, făcând acum apel la izbăvire karmică pentru orice energie sau formă de conștiință ce poate bloca chakra colectivă a inimii umanității în această țară și acest oraș.
Ofer mulțumiri pentru aceasta și vindecarea chakrei inimii mele acum și rog Arhanghelii și Maeștrii Iluminați să deschidă, să elibereze și să dizolve toate fricile ținute în chakra colectivă a inimii noastre, a acestui oraș și a acestei țări. Multumesc Arhanghelilor și Îngerilor și Maeștrilor Iluminați și Prezenței mele Divine și le cer să continuie această muncă pentru mine până când chakra inimii este eliberată, clară și emanând iubire divină din inima orașului București și această țară către fiecare suflet din orașele acestei țări.

 În numele Sinelui Superior al tututor ființelor, în numele Înțelepciunii și Iubirii Divine, în numele Cuvântului Magic Viu, în numele tuturor ființelor Înălțate și Cosmice, în numele tuturor Devas și Elementali ai naturii mă rog pentru pecetluirea aceste rugăciuni în lumina aurie, albastră și albă a înțelepciunii Prezenței mele Solare și cu Voia, Înțelepciunea și Iubirea lui Dumnezeu cer ca un dom auriu de iubire și lumină să fie plasat peste fiecare oraș din lume pentru a întări și proteja energia sa și a tuturor sufletelor. Cer în timp ce aceasta se întâmplă, ca chakra inimii mele și a tuturor ființelor să fie umplută cu iubire și lumină universală pentru a începe procesul de ridicare a vibrației fiecărui oraș, a acestei țări și a colectivului umanității.

Binecuvântâte Să Fie, Binecuvântâte Să Fie. Binecuvântâte Să Fie Toate Fiinţele.(x3)

Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeu al tuturor! (x3)

Sursa: http://eusuntvictor.wordpress.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu