vineri, 22 iunie 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (7c)


[urmare din partea a douazecea]

Printre membrii "elitei" se numără adeseori aşa-numiţii hibrizi reptilieni-umani, fiinţe care au în componenţa ADN-ului lor uman multe însuşiri reptiliene, dobândite dintr-o combinare preponderentă cu ADN reptilian. Aceşti hibrizi au înfăţişare umană, dar prezintă de asemenea anumite caracteristici biologice care, la o observare mai atentă, îi dau de gol, mai ales în anumite situaţii specifice de stres îndelungat. Cele mai importante dintre aceste trăsături sunt pupila verticală şi modificarea aspectului pielii. 
Un articol foarte bun în această direcţie, care surprinde şi demonstrează aceste aspecte este cel al redactorilor de la Active Information Media. În articolul respectiv (http://roaim.net.tc/?a=articles&p=533), secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, este surprins în timpul unui interviu manifestând ambele caracteristici ale unui hibrid reptilian-uman, care au fost menţionate mai sus. Dacă în ceea ce priveşte una dintre filmări sunt dubii, în cea preluată direct de la Euronews aspectele nu mai pot fi ignorate.

[Nota AIM: Între timp colaboratorul nostru Recons a publicat un nou articol cu înregistrări video din cadrul unei emisiuni transmisă de o televiziune din Franţa, în care este prezentată o tânără fată care are ochi cu pupile verticale, şi în acest caz detaliile sunt uluitoare, demonstrând exemplar că hibridizarea speciei umane de pe Pământ este o realitate certă.]

Chiar dacă pentru unii toate acestea nu sunt decât "poveşti", totuşi atunci când corelăm şi cu alte dovezi şi articole pe aceeaşi temă descoperim că, de fapt, lucrurile se prezintă într-o altă lumină. Există totuşi o problemă: dacă "întunericul" a fost prezent un timp îndelungat în lume, este posibil ca atunci când razele adevărului şi ale libertăţii vor începe să lumineze cu putere, ele să şocheze pe mulţi. 

O parte din populaţie nu va şti cum să gestioneze aceste revelaţii, iar altă parte nu va fi capabilă nici măcar să le înţeleagă sau să le asimilize. Toţi aceştia nu sunt de condamnat, dar vor trebui să petreacă un anumit timp în alte zone ale universului pentru a putea asimila aşa cum trebuie experienţa planului fizic, cu toate suferinţele şi limitările sale, pentru a deveni convinşi de necesitatea ascensiunii şi depăşirii acestor limitări în planurile superioare ale manifestării.

A realiza transformarea lumii de la un sistem de sclavie şi minciună generalizată, la unul care implică deplină libertate de expresie şi creativitate, nu este deloc o sarcină uşoară şi mai ales ea nu reprezintă o tranziţie peste noapte. În general vorbind, putem renunţa la un obicei rău într-o clipire de ochi, dacă există intenţia şi voinţa necesară pentru aceasta. Atunci când este însă vorba despre schimbarea unui regim de viaţă şi a unor mentalităţi adânc înrădăcinate în conştiinţa maselor, problema devine mult mai complicată. 

Aşa ne putem explica şi repetatele amânări ale facţiunii benefice a generalilor de la Pentagon, care va orchestra Operaţiunea Green Light de arestare a membrilor "elitei" masonice, pentru că dacă aceasta ar fi demarată la un moment nepotrivit, ar putea azvârli întreaga situaţie în nişte neguri chiar mai cumplite decât până acum. În acelaşi timp, multe elemente despre aceste lucruri nu sunt dezvăluite, pentru a nu pereclita buna lor desfăşurare.
În aşteptarea acestor evenimente este important să urmărim ca cei ce nu cunosc nimic despre situaţia actuală şi care din nefericire încă mai înoată în iluzia fenomenală a minciunii ţesută de cabala, să afle măcar unele aspecte despre dimensiunile adevărate ale situaţiei, care sunt necesare pentru a-i face să suporte mai uşor şocul evenimentelor şi dezvăluirilor care vor urma în curând. 

Am putea chiar spune că, la o investigare atentă a situaţiei informative globale se constată o anumită modificare de spirit în modul prin care ştirile sunt aduse la cunoştinţa oamenilor, în sensul că putem observa urmele timide ale unui început de deschidere a mass-media în această direcţie. Astfel, tot mai multe fiinţe umane găsesc curajul necesar pentru a susţine adevărul în mod public; în plus, oamenii par pătrunşi de un optimism stenic şi de un sentiment real de anticipare a unor evenimente măreţe care urmează să se petreacă în curând. 

Această febrilitate psihică ce a cuprins o mare parte din omenire marchează în realitate un prim răspuns din partea noastră la acţiunea câmpului de energii elevate în care a intrat planeta noastră, care se vor amplifica tot mai mult pe măsură ce ne apropiem de data primului salt major ascensional în frecvenţă de vibraţie a conştiinţei, în luna decembrie a acestui an (2012). Evenimentele sunt de aşa natură, încât ele se vor petrece repede şi, odată ce cascada lor va începe să se reverse, nimic nu va mai întoarce omenirea la suferinţa şi întunecimea pe care le-a îndurat până acum.

Atunci când aceste transformări majore vor începe să se petreacă peste tot în lume şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului, ne putem aştepta să apară o undă semnificativă de confuzie şi teamă în rândurile populaţiei. Mai ales în astfel de momente nu trebuie să ne pierdem cu firea, ci să oferim din toate puterile sfaturile şi ajutorul nostru celor care se simt cuprinşi de frica paralizantă a transformării unui regim decadent într-un stil luminos şi pur de viaţă. 

Este deci necesar să arătăm acestor oameni care este semnificaţia reală a ceea ce se petrece în lume, oferindu-le compasiunea şi chiar grija noastră afectuoasă celor care se simt derutaţi şi pierduţi în mijlocul evenimentelor pe care le văd şi le trăiesc. Ei trebuie să afle în primul rând şi să înţeleagă faptul că transparenţa intenţiilor în orice tip de relaţie viitoare � fie că vorbim de relaţii personale, guvernamentale sau internaţionale � va înlocui definitiv lipsa de sinceritate, minciuna şi corupţia; oamenii trebuie informaţi că pacea, armonia şi abundenţa vor înlocui conflictul, asuprirea şi sărăcia care au domnit până atunci în lume.

La început, după primele anunţuri oficiale, şocul şi uimirea se vor răspândi ca fulgerul. Pe măsură ce dezvăluirile maşinaţiilor cabalei criminale vor fi făcute publice, oamenii vor afla că acţiunile membrilor ei, realizate în numele "securităţii publice", ori a "războaielor" împotriva terorismului, a drogurilor, a crimei, a cancerului sau a foamei şi a sărăciei nu au fost altceva decât minciuni odioase, menite să manipuleze opinia publică şi să o abrutizeze tot mai mult.
Aşa cum este firesc, cei care vor fi prezentaţi ca fiind responsabili de toate aceste orori ce au fost abătute asupra omenirii vor fi imediat înlocuiţi de persoane cu o integritate ireproşabilă, astfel încât întregul sistem care a produs o aşa mare suferinţă umanităţii să fie în totalitate şi definitiv înlocuit cu un sistem social nou, simplu şi onest. Toate aceste informaţii vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin intermediul mass-media (iniţial, ele vor fi făcute cunoscute prin mass-media "alternativă", adică prin intermediul posturilor locale şi mai ales a internetului). 

Într-o primă etapă ne putem aştepta la o reacţie nervoasă a maselor împotriva celor care au ascuns timp de zeci de ani adevărul, deşi îl cunoasteau prea bine. Curţile de justiţie vor trebui să judece repede toate aceste activităţi clandestine şi mizerabile puse în scenă de cabala criminală a masoneriei mondiale, însă cu toate acestea nu va fi o "vânătoare de vrăjitoare"; ceea ce va avea loc, va fi un proces drept, în care toţi cei vinovaţi în mod direct sau care şi-au dovedit complicitatea vor trebui să suporte rigorile legii. 

Aceste rigori nu vor implica însă, în noua viziune a umanităţii, răzbunarea şi probabil nici pedeapsa cu moartea, deşi în cazul unora dintre "Iluminaţi" � care prin acţiunile lor determinate au cauzat moartea a milioane de fiinţe umane -, opinia publică ar putea solicita la început această pedeapsă. 

Să sperăm că atunci factorii de decizie vor urma drumul inspirat de înţelepciunea divină nesfârşită. Acele biete suflete rătăcite care vor fi judecate vor avea probabil ocazia să înceapă să mediteze profund la imensa durere şi suferinţă pe care ele au provocat-o oamenilor, realizând cumplitele greşeli pe care le-au săvârşit în trecut.

În noua eră care se va instaura astfel în mod accelerat pe planeta noastră, iubirea va constitui sentimentul dominant şi călăuzitor; ea va fi susţinută de o serie de alte virtuţi minunate ale spiritului, cum ar fi compasiunea, înţelepciunea, integritatea, onestitatea şi manifestarea unor intenţii pure. Toate aceste virtuţi minunate vor deveni atunci pentru cei pregătiţi un veritabil modus vivendi.

Acestea reprezintă direcţiile principale spre care se va orienta umanitatea în anii care vor veni. Totuşi, problema rămâne momentul începutului în ceea ce priveşte arestările şi deconspirarea acţiunilor "elitei" masonice, care trebuie să fie perfect integrat şi pregătit în conjunctura actuală. 

După declanşarea acestui proces esenţial pentru transformările ce vor avea loc, o mare parte din sarcina informării minuţioase a oamenilor despre evenimentele respective va fi preluată de civilizaţiile ET benefice, pentru a uşura în acest fel asimilarea de către populaţia planetei a semnificaţiei reale a acestor evenimente, precum şi pentru îndepărtarea suspiciunilor, a zvonurilor nefondate sau a panicii distructive. Din punct de vedere tehnologic este foarte uşor pentru aceste civilizaţii ET să suprapună mesajele lor peste programele terestre de ştiri, chiar şi atunci când televizoarele sunt oprite.
Mai mult decât atât, unele surse informează că vor exista proiecţii holografice pe firmamentul cerului în anumite regiuni ale globului, realizate prin intermediul mijloacelor tehnologice avansate ale civilizaţiilor ET benefice, care vor înfăţişa diferite momente importante din istoria omenirii aşa cum s-au petrecut ele cu adevărat. De altfel, reprezentanţii acestor civilizaţii ET şi-au manifestat mirarea în repetate rânduri, în legătură cu gradul incredibil de secretizare a informaţiei care ar fi putut conduce omenirea pe culmile civilizaţiei şi ale prosperităţii, dar care în loc de aceasta au coborât-o în genunile suferinţei şi ale răului. 

Guvernele marilor puteri, în special ale SUA, Anglia, Franţa sau Canada au cheltuit sume uriaşe de bani pentru a susţine felurite organizaţii specializate tocmai în acest scop, al acoperirii adevărului faţă de opinia publică. În acelaşi timp, aceleaşi guverne au avut numeroase runde de dialog cu reprezentanţii acestor civilizaţii ET benefice în ultimii 70 de ani, însă ele nu au fost încununate de succes tocmai datorită intervenţiei satanice a "Iluminaţilor", care au preferat orientarea deciziilor factorilor de răspundere către colaborarea dezastruoasă cu civilizaţia reptilienilor şi cea a micilor cenuşii.

Cel mai abominabil aspect dintre planurile concepute de cabala criminală a francmasoneriei a fost intenţia ei de a menţine populaţia globului într-o stare de alertă aproape continuă de război, chiar dacă acest lucru a însemnat aproape de fiecare dată declanşarea conflictelor pe considerente false ori în urma unor intrigi şi minciuni sfruntate. 

La acelaşi capitol se încadrează de asemenea şi cele două Războaie Mondiale care au avut loc în secolul trecut. În prezent, "elita" satanică doreşte chiar escaladarea acestor războaie la nivelul unui război mondial atomic, însă ea a fost deja înştiinţată de mult timp de către reprezentanţii civilizaţiilor ET benefice că deflagraţiile atomice nu se vor permite într-un eventual război care va începe, nici pe Pământ şi nici în spaţiul cosmic. 

Aroganţa binecunoscută a membrilor "elitei" masonice a făcut însă ca ei să nu ţină seama de aceste avertismente şi tocmai de aceea au existat mai multe evenimente în spaţiul cosmic care au dus la distrugerea instantanee a navetelor cu încărcături nucleare sau cu alte arme periculoase de distrugere în masă, care fuseseră trimise de cabala cu intenţii malefice.

[continuare în partea a douazecisidoua]

Sursa: AIM

Rugaciunea inimii - Treptele rugaciunii inimii - Rugaciunea mintii - Rugaciunea mintii in inima - Rugaciunea neincetata - Contemplatia - Rugaciunea sau vederea duhovniceasca


Rugaciunea inimii este nestemata invataturii si meditatiei crestine. Azi din pacate, isihasmul se mai practica in putine locuri pe glob. Rugaciunea inimii este mult superioara rugaciunii obisnuite caci ea sporeste necontenit puterea de concentrare si creste profunzimea perceptiei si aduce linistea sufletului, o stare permanenta de beatitudine pentru cel care se roaga. Rugaciunea inimii: 

“Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma.” 

Treptele rugaciunii inimii 

Acestea difera. Dupa unii parinti sunt 8, dupa altii doar 3 sau 5, dar o varianta generala dupa Filocalia ar fi aceasta: 

1) Rugaciunea mintii: – primul stadium al rostirii in care mintea repeta neincetat: “Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma.” Aici intreaga atentie este focalizata pe aceasta rostire, astfel gandurile razlete inceteaza sa mai sustraga fiinta. Mintea atunci este automat orientata in interior 

2) Rugaciune mintii in inima: – “Aici mintea in timpul rugaciunii petrece fara iesire in interiorul inimii. Aici se afla toata esenta lucrarii” (Parintele Cleopa in “Ne vorbeste Parintele Cleopa” vol. 12.) Aici atentia este directionata in inima, lucru ce in unele cazuri se intampla spontan sau se intampla firesc, de la sine. “Dupa o bucata de vreme am simtit ca rugaciunea se coborase, asa zicand de la sine de pe buze in inima”. (Pelerinul Rus) Devenim constienti de natura noastra, de gandurile, de emotile noastre pe care acum le percepem, le analizam – introspectie. Apare o stare de calm profund, siguranta incepand sa creasca focalizarea si forta interioara. 

3) Rugaciunea neincetata sau cea care se misca de la sine: – “Inima cu fiecare zvacnitura repeta singura cuvintele rugaciunii…incetam sa mai pronunt rugaciunea si nu mai faceam altceva decat sa ascult cu bagare de seama ce spunea inima. Ochii (viziunea interioara) mi se scufunda inlauntrul ei si apare un sentiment intens de fericire. (pentru o mai buna intelegere am redat relatarea experientei Pelerinului Rus). In acest stadiu apare asa numita dulceata duhovniceasca, o forma permanenta de beatitudine. Rugaciunea devine aici neincetata in sensul ca acea stare beatifica din inima devine continua “ca o curgere” chiar si in timpul desfasurarii actiunii zilnice, chiar si cand vorbim sau dormim “Eu dorm, dar inima-mi vegheaza” (Cantarea Cantarilor cap 5.2). 

4) Rugaciunea curata: – Aici “rugaciunea da nastere unei contemplatii…cel care traieste o astfel de contemplatie cunoaste o stare de extaz si devine asemenea unui trup parasit de suflet” (Sf. Isaac Sirul). In acest extaz, in care mintea nu mai poate misca ramane doar constiinta care contempla. Aici apare din inima “o lumina ce straluceste ca soarele ce izvoraste din adancul inimii” (evident este o perceptie a viziunii interioare). 

5) Rugaciunea, vederea duhovniceasca (dupa Sf. Isaac Sirul) sau rugaciunea fara de rugaciune: – “De indata ce mintea a trecut dincolo de rugaciunea curata nu mai exista nici simtiri, nici lacrimi, nici stapanire, nici libertate, nici smerenie, nici…nici…nici lumea asta sau cealalta. Asadar nu exista rugaciune dincolo de rugaciunea curata…Trecand dincolo de marginile ei intram in starea de extaz si nu mai suntem in rugaciune. Aceasta este viziunea” (Sf. Isaac Sirul)


Un component al "Illuminati" si fost Bilderberg Group ,Henry Kissinger,anunta atacarea Iranului in cateva luni ! Va insemna oare asta si inceperea unui nou Razboi Mondial ? Henry Kissinger,cu ocazia primirii unei decoratii prezidentiale din partea liderului statului Israel,Shimon Peres,a declarat ca momentul adevarului in privinta Iranului va veni in lunile urmatoare! 


"Intrebarea este ,ce punct ne face sa concluzionam faptul ca negocierile si-au atins limita? Aceasta este o intrebare la care nu ar trebui sa se raspunda unilateral",a declarat fostul secretar de stat, marti noapte intr-un discurs la Gala de deschidere a Conferintei Presedintelui 2012 de la Ierusalim.Prin aceasta declaratie,Kissinger spune de fapt ca Israelul are dreptul sa ia oricand considera decizia de a ataca Iranul,fara sa mai ceara voie Natiunilor Unite sau Statelor Unite.

"Adevarul este ca timp de zece ani ,Consiliul de Securitate a atentionat ca un program nuclear militar in Iran este inacceptabil.Datoria lor este diplomatia,insa la un anumit punct ei vor trebui sa defineasca termenul "inacceptabil" si cum vor sa-l aplice.Iar acesta este un moment care va fi abordat in lunile ce urmeaza si o vom face impreuna ".
  
          Kissinger a venit la Ierusalim pentru a primi  medalia prezidentiala a Israelului din partea lui Peres,cel care tocmai fusese decorat la Washington de catre presedintele Obama cu "Medalia Prezidentiala Americana a Libertatii".Kissinger a primit decoratia la doar cateva luni dupa ce au fost deconspirate inregistrari din 1973 in care acesta ii spunea presedintelui Nixon ca nu este problema SUA daca Rusia doreste sa mute evrei in lagare de concentrare.
    Peres a declarat ca este ferm convins dupa ultima sa intalnire cu presedintele SUA ,ca acesta este alaturi de Israel in problema iraniana,luand in calcul orice masura impotriva Teheranului.

        Kissinger a mai spus ca arabii sunt cei care ar trebui sa faca concesii daca isi doresc pacea cu Israelul ,tinand cont de sacrificiile facute de evrei in trecut.La intalnire au luat parte 4000 de persoane,printre care directorul executiv de origine evreiasca a comapniei Google,Eric Schmidt,si fostul prim-ministru al Marii Britanii ,Tony Blair.

  Secretele Sistemului: Tot mai multe indicii ne arata faptul ca ceasul ticaie in privinta unui nou razboi de amploare.Pe de-o parte,avertizarile Israelului si a Statelor Unite cum ca negocierile si-au atins limita,pe cealalta parte pregatirile militare tot mai intense a Iranului de a raspunde unui eventual atac.Recent au aparut in presa zvonuri cum ca Iran,Rusia,China si Siria pregatesc un mega-exercitiu militar comun.Ce sa insemne toate astea oare?

Mandale folositoare…

21.06.2012 – Ziua Solstitiului de Vara, Ziua RaHarNeYiOnOs


21.06.2012 - Ziua Solstitiului de Vara, Ziua RaHarNeYiOnOs, adica Ziua Inaltarii Sfantului Drum al Soarelui
Nunkasa RaHarNeYiOnOs! – Binecuvantat Sa Fie Numele si Drumul Soarelui in Cerul Inimii Tale! …ne spune azi Zamolxe.
[[[[Iunona spune ca "Solstitiu", asa cum il denumim in aceste timpuri, inseamna, in limba ei si a romanilor, "Soarele Sta Pe Loc."
Sau - asa cum ne spune Shiva, azi se unesc - se intrepatrund doua drumuri ale Soarelui: 
Arvayanas=Drumul Soarelui Care Moare si KeronVayris=Drumul Soarelui Care Se Naste]]]]
Incepand de pe data de 21 Iunie, de la amiza, Soarele – Ra, timp de 3 zile, sta Pe Loc,
adica, Drumul Soarelui Se Opreste pana pe data de 23, la fel ca si la Solstitiul de Iarna,
Drumul Soarelui ramane acelasi: nu “creste si nu scade”.

Azi, la amiaza, Ra a fost chiar “incremenit” timp de cateva secunde, spre deosebire de Solstitiul de Iarna,
cand atat Fata lui Ra cat si Drumul lui sunt Incremenite timp de 3 zile.
…………………….
…………………………….

Nunkasa RaHarNeYiOnOs! … a strigat si binecuvantat incepand de azi dimineata Zamolxe:
Binecuvantat Sa Fie Numele si Drumul Soarelui in Cerul Inimii Tale!
21 Iunie 2012 – Ziua Solstitiului de Vara – Ziua RaHarNeYiOnOs, adica Ziua Inaltarii Sfantului Drum al Soarelui.
E ziua in care Soarele Se Inalta Cel Mai Sus Pe Cer,
dar si Cerul Se Inalta Odata Cu Soarele, in noi si in afara noastra.

La amiaza, Ra se opreste putin din drumul lui, pentru a-si intregi Puterea.
Shiva ne spune ca Azi Se Unesc – se intrepatrund cele 2 Drumuri ale Soarelui:
Arvayanas – Drumul Soarelui Care Moare si KeronVayris, adica Drumul Soarelui Care Se Naste. 

Azi e ziua in care Soarele Incepe Sa Isi Nasca, Sa Isi Innoiasca Puterea.

Soarele isi Naste Puterea El in El – Si In Noi, pentru ca Si In Noi Se Naste Puterea Soarelui.
Azi, Puterea Soarelui este cea mai mare:
El Isi Innoieste Puterea Samantei de Foc a Puterii si Luminii Sale.
……………………

Incepand de azi, Preotii Soarelui aprind focuri, timp de 6 zile,
iar Zeitele-Preotese ale Soarelui (Is, Bendis, Utya, Hestia) danseaza Dansuri ale Bucuriei Soarelui si tin focurile aprinse. 

Focurile care se aprind in aceste zile sunt Focuri de Purificare:
Se Ard, Se Purifica Partile Intunecate din Soarele Fiintei Noastre,
pt. a putea primi Puterea Innoita a Drumului Soarelui, inceput azi. 

“Tot ce se Naste in Afara se Naste si Inauntru.
Puterea Soarelui Care Arde In Cerurile Dinafara Arde Si In Cerul din Inima Ta.”- ne spune Is. 

Focurile care se aprind acum sunt si Focuri ale Puterii Soarelui,
dar si Focuri ale Nasterii Sfantului Ioan (pe data de 24 Iunie),
despre care Daduhos ne spune ca – [Ioan] e Cel Nascut Sa Inalte Cerul Soarelui Din Inima Omului, in Cerul Sfinteniei Inimii Celui Care Este Unul.

Nunkasa RaHarNeYiOnOs! – Binecuvantat Sa Fie Numele si Drumul Soarelui in Cerul Inimii Tale!

Solstitiul 21 iunie 2012 – Porti spre CER


In momentul culminant de lumina, solstitiul de vara 2012, avem maxime oportunitati de a transpune realizarile noastre spirituale in planul vietii fizice. Cei care cunosc si au intrat in ciclul initierilor ezoterice in energie cristica pot acum amplifica lucrarea celei de a sasea initieri – Ascensiunea.
Comunicarea ARHANGHELULUI MIHAIL – NOUL PAMANT RASARE transmisa prin Celia Fenn –in martie 2012

“Preaiubitilor, cunoasteti ca totul este in ordine divina si in curgerea creatiei, energiile schimbarii se misca inainte. Pamantul se pregateste pentru reconectarea cu dimensiunile luminii 8 si 9 si Consiliile Supraveghetorilor Pamantului si Consiliile Stramosilor care vor fi responsabile pentru Noul pamant sant acum formate si aduse in existenta. Da, preaiubita familie de lumina, dupa 2012 si trecerea Pamantului prin portalul de lumina din decembrie 2012 , acesta va fi incredintat supravegherii acelora dintre voi care santeti alesi si desemnati pentru primul Consiliu al Supraveghetorilor Pamantului de pe Noul Pamant si asociatul sau – Consiliul Stramosilor.Aceste fiinte vor fi initiate in a 8-a si a 9-a dimensiune , unde vor lucra cu Consiliile solare si Consiliile Galactice ale Luminii.
In sfarsit, Pamantul isi va relua locul ca o ” stea a luminii” , a carui cale evolutionara este determinata de Vointa Divina si Inteligenta Creativa Divina si de cei care urmeaza Vointa Divina.

Puteti intreba cum este posibil acest lucru, avand in vedere starea politica de pe pamant astazi. Noi va spunem ca Noul Pamant multidimensional se formeaza si ” vechile” energii ale conflictului si dualitatii vor avea putina importanta in viitor. Frecventa dualitatii si conflictului apartine vechii lumi 3 dimensionale si aceasta se prabuseste.
Noul Pamant 5 dimensional se bazeaza pe Curgere si Armonie si pe schimbarea polaritatilor in Unitate. Exista cei din societatea voastra care sant cautatori avansati pentru a aduce polaritatile in unitate prin dialog si discutii. Aceasta este calea Noului Pamant si va deveni modul predominant al vietii politice pe un Pamant trezit 5 dimensional.
Dar mai important, pentru a determina calea viitoare a Pamantului este trecerea puterii reale in mainile Consiliului Supraveghetorilor Pamantului si a Consiliului Stramosilor. Acestia sant chemati si alesi in dimensiunile inalte si ei au acces la Consiliile Solare si Galactice. 
Ei nu sant “observabili” fata de cei din societatea 5 dimensinala , dar sant multidimensionali si pot accesa constiinta mai inalta , pot crea si manifesta in acord cu Vointa Divina, asa cum este aceasta exprimata in Galaxia Trandafirului Auriu care se naste si se formeaza acum.
Pamantul isi reia locul si intr-adevar asta faceti si voi, asa cum “auziti” invitatia la accesul catre formele mai inalte de constiinta si catre Conducerea Pamantului. veti deveni constienti de noile voastre conectii cu soarele vostru renascut, pe care acum il numim ” Solaris”. 

Consiliul 8 dimensional al lui Solaris unifica Consiliile Planetare a sistemului vostru solar si se conecteaza cu Consiliile Stelare si Galactice. 

Apoi, va veti conecta cu Consiliile 9 dimensionale ale Galaxiei Trandafirului Auriu, Rosa Dorada , noul nume pentru Galaxia de Aur care se formeaza acum si a fost cunoscuta ca fiind Calea Lactee.
Cu aceste structuri in lucru, Pamantul ascensioneaza in noua sa “orbita”, ca Planeta a Stelei Albastre , prima planeta din Galaxie care atinge statutul multidimensional total si sa fie guvernat de un Consiliu al Supraveghetorilor si Stramosilor.
Acestea sant alese de Comunitatile sufletelor lor din nivelele inalte pentru intelepciune, angajament si curaj. Intr-adevar, preaiubitilor, exista mult entuziasm deoarece aceste noi structuri sant stabilizate si conectate cu retelele Noului Pamant.
Noi stim ca multi dintre voi ati gandit ca Fiintele de Lumina ar cobori pe Pamant, dar noi va spunem ca voi santeti cei care vor ascensiona pentru a intalni Fiintele de Lumina din Consiliile Solare si Galactice si va reluati locul ca parte din Galaxia Aurie.
Si asa cum faceti acest lucru, veti ramane de asemenea o parte a societatii de pe Pamant, pe planul material, gata de a contribui si a va bucura de Noul Pamant care este nascut.
Noi celebram faptul ca Pamantul nu mai este un “copil” in ingrijirea sirienilor, pleiedienilor si arcturienilor. Acum Pamantul este o Fiinta Stea matura si independenta, reprezentand energia lui Solaris in Galaxia Trandafirului Auriu.
DRAGONII SI DELFINII

Preaiubita familie de lumina, asa cum incepeti aceasta noua faza a conectarii si reconectarii, veti face aceste conectii intense cu energia trezita a Dragonilor si de asemenea cu energia Maestrilor Delfini.
Aceste 2 grupuri de Fiinte de Lumina sant in mod special concentrate pe aceasta parte a aliniamentelor din 2012 si sant pregatite total sa lucreze cu cei dintre voi care santeti pregatiti. 
Mai intai, in a 6-a dimensiune, va veti intalni si va veti reconecta cu energia dragonilor.
 Dragonii sant purtatori inalt dimensionali ai ” Focului Cosmic” sau Focul Inger. Aceasta este o energie elementala de baza, dar puternica, pe care ati putea-o numi energie “nucleara” , in termeni stiintifici, “focul” de baza care detine matricea holografica.
Dragonii au fost purtatorii timpurii ai Energiei Cosmice si au fost ” stramosii” vostri. Ei au expirat focul, deoarece erau expresii ai Focului Cosmic insusi. Cand treziti Focul Dragonului, va reconectati cu abilitatea voastra antica de a lucra cu Focul Cosmic pentru co-crearea cu Divinul. Cand traiti in frica energiei dragonului, aceasta traieste in partea voastra intunecata si poate aparea intr-un mod distructiv ca “explozii”, mai degraba decat foc negativ.Aceasta se intampla pe o scara larga cand umanii merg la razboi sau cand se produce o ploaie de foc prin armele nucleare, care reprezinta folosirea extrema a Focului Dragonului. Iata ceea ce s-a intamplat cand umanii au abordat Focul Dragonului dintr-un punct de vedere stiintific si au incercat sa il exploateze cu un scop negativ.
Dragonii insisi au evoluat de asemenea si nu mai doresc sa fie folositi in scop negativ. Ei doresc sa se reconecteze cu umanitatea si sa se ofere in serviciul pacii. Din punct de vedere istoric, relatia cu dragonii a fost una de frica , de conducere catre abuz si distrugere. In lumea 3 dimensionala , unde perceptia lucreaza in dualitate, dragonii erau infricosatori si intrau in conflicte si “cucereau”.
Pe Noul Pamant 5 dimensional voi recunoasteti polaritatea din Unitate si deci, dragonii pot reaparea, asa cum intrati in maiestrie si in dimensiunile mai inalte.
In Maiestrie, puteti deveni calaretii dragonilor si directiona Focul Dragonului constient si folosi puterea sa in manifestare si creatie ,pentru cel mai inalt bine si in acord cu planul divin. Aceasta este calea pe care energia dragonilor doreste sa o conecteze cu umanii si nu in sens stiintific, unde energia este exploatata si folosita fara intelegerea relatiei sacre intre Spirit, Dragoni si umani.
Al 2-lea grup al Fiintelor de Lumina este reprezentat de Maestrii Delfinilor Angelici, care sant expresii inalte ale energiilor delfinilor/cetaceelor Pamantului. Ei vin din centrul galactic sau Marele Soare Central , prin Sirius si Pleiade. Scopul lor este si a fost intotdeauna, sa ghideze dezvoltarea speciilor de pe Pamant, in special aparitia speciilor angelice umane. Cetaceele sant Maestri ale Ingineriei si oriunde este nevoie de o schimbare evolutionara majora sau o recalibrare , acestea sant acolo pentru a asista.
Chiar daca Pamantul ascensioneaza in noul si independentul rol in sistemul sau solar si in galaxia sa, Maestrii Delfini continua sa asiste acest proces al “nasterii”. Maestrii Delfini si Ingerii incorporeaza constiinta christica cosmica. 

Ei curg cu Energia Aurie a Christului Cosmic , dar ei incorporeaza de asemenea Razele Magenta si Turcoaz ale Iubirii Christice. Energia Maestrilor Delfini este exprimata in dans, muzica si bucurie. Aceasta este fluida si curgatoare si luminoasa, minunata si armonioasa. Cand voi incorporati energia Maestrilor Delfini deveniti ca si ei, fluizi, gratiosi, bucurosi si capabili sa reactionati cu gratie si viteza. Nici o schimbare de directie in Curgere nu este o problema , voi santeti pur si simplu capabili sa va miscati odata cu aceasta.
Impreuna cu asistenta Dragonilor si a Maestrilor Delfini Angelici, Focul Creatiei si evolutia speciilor de pe Pamant vor fi aliniate inca o data cu Vointa Divina si Inteligenta Creativa. Acestea se vor asigura ca energiile sant folosite doar pentru binele cel mai inalt pe Noul Pamant.
………. Multi dintre voi vor gasi noi directii si noi cai, asa cum intrati in noile voastre roluri, in special cei dintre voi care vor lucra cu Consiliile Supraveghetorilor Pamantului si cu Consiliile Stramosilor.
Referindu-ne la corpul fizic, pot exista ceva simptome. In trecut , simptomele au fost simtite mai ales ca rezultat al schimbarii centrului si echilibrului din plexul solar spre inima.
Acum, asa cum intrati in aceasta noua faza, veti afla ca corpul fizic devine mai luminos, ca este mai plin cu lumina si mai usor in greutate . In aceasta faza, va puteti simti mai grei in corpul vostru, epuizati si puteti avea dificultati in ceea ce priveste somnul. Puteti avea si dificultati in privinta hranei, in a gasi hrana potrivita care va aliniaza noul vostru sens al corpului vostru fizic. Acestea vor trece, preaiubitilor, deoarece deveniti mai obisnuiti cu natura mai luminoasa a corpului vostru multidimensional. In curand, va veti simti plini de energie si pregatiti pentru noile oportunitati si provocari care vor aparea la mijlocul anului, asa cum va indreptati spre Poarta Leului de la sfarsitul lunii iulie !
Noi va dorim multa bucurie si iubire in saptamanile si lunile urmatoare si celebram cu voi manifestarea Noului Pamant !”
Selectat si preluat de la http://templul-iubirii-divine.blogspot.ie(http://www.evolutiespirituala.ro)

CULORILE AUREI UMANE ŞI INTERPRETAREA LOR


Daca reluam pe scurt explicarea biomagnetismului uman,putem spune ca la nivelul corpului uman creierul are rolul unei baterii electrice care este incarcata de traiectul digestiv . 

Conductorii de energie electrica sunt nervii, meridianele, si canalele energetice. 

Prin hrana absorbita la niveleul intestinului subtire si al colonului se introduce in organism minerale care,datorita proceselor de electroliza chimica produc curent electric in creier. 

Acasta o disipeaza prin sistemul nervos pentru a realiza coordonarea tuturor functiilor organismului. 

Pentru ca energia circula prin traiecte nervoase, in jurul corpului apare si se dezvolta un camp magnetic .Daca organele implicate in acest circuit complex nu functioneaza la capacitatea lor optima,atunci potentialul electric al creierului scade cu consecinte asupra biocampului uman.

Datorita faptului ca la niveleul corpului fizic canalele energetice primare sunt traiectele nervoase,sanguine,coloana vertebrala si meridianele iar canalele bioenergetice subtile merg paralel,corelat si cu faptul ca magnetismul se dezvolata perpendicular pe distanta transmiterii impulsurilor energetice, impulsurile se induc si se potenteaza reciproc. Rezultatul acestei actiuni este marirea si intarirea camplului bioelectromagnetic propriu.Este absolut necesar ca acesti curenti de energie sa se afle in faza si in armonie pentru ca procesul de inductie si potentare sa poata fi mentinut. 

Intensitatea gandurilor si a sentimentelor,starea psihica si de sanatate determina marimea aurei,claritatea culorilor si uniformitatea ei. Aura umana se contracta sau se dilata in funtie si de influentele mediului ambiant.In cazurile de boala, de frica si soc emotional aura se stringe in jurul corpului si se extinde in situatii favorabile. 

Ca orice fenomen care se manifesta, aura umana este supusa procesului evolutiv.Ea se formeaza in jurul fatului in viata intrauterina si culorile sale sunt stralucitoare in momentul nasterii. Ea se modifica in functie de evolutia spirituala a fiintei umane. 

In general, aura poate fi stralucitoare sau terna,mai ingusta sau mai larga,multicolora sau unicolora, perturbata sau calma, maculata sau pura. 

Culorile intalnite in aura sunt culorile de baza ,primare: rosu, galben si albastru iar din combinatiile lor se obtin alte nuante spectrale numite culori secundare ; rosu+galben = portocaliu(orange); galben+albastru = verde; albastru=rosu = violet. 

Culorile complementare sunt: rosu-verde; galben-violet ; albastru-portocaliu. 

Culorile calde sunt rosu,portocaliu si galben. 

Culorile reci sunt albastru,indigo si violet. 

Culoare neutra:verde. 

Diferite culori reflecta atitudini, reactii si tipuri de energie felurite. Culorile fundamentale indica fondul persoanei. Tentele de culoare pastel indica gradul de spiritualitate. Culorile din aura mai apropiate de corpul fizic reflecta, in marea lor majoritate, starea si energiile fizice iar cele exterioare reflecta energiile emotionale, mentale si spirituale. O aura este mai echilibrata cu cat culorile sunt mai clare si mai bine definite. Culorile inchise, intense si stralucitoare indica nivelele inalte de energie. 

Se mai vehiculeaza ideea ca interpretarea culorilor aurei unei persoane trebuie efectuata prin prisma faptului ca aceasta este vazuta prin propria aura. S-ar putea ,daca aura proprie este predominant galbena iar a celui observat albastra de exemplu,culoarea rezultata vizibila sa fie verde iar de aici ar rezulta interpretari gresite. Adevarul este ca subconstientul propriu prelucreaza datele si face abstractie de alte influiente exterioare si preia informatia corecta. 

Aura isi schimba frecvent culorile cele mai apropiate de corpul fizic chiar si in cursul unei singure zile. Ea se schimba de-a lungul anilor dar poate pastra o aceeasi predominanta o viata intreaga. 

1 Semnificatia culorilor 

In intrepretarea culorilor din aura este necesar- pe langa cunoastere – si de un indelungat antrenament si de intuitie . 

Fiecare culoare are caracteristicile ei proprii insa nuantele diferite ale aceleiasi culori introduc noi valante interpretative. Un rol important il joaca forma, volumul, intenitatea si pozitionarea culorilor in campul auric. 

1.Rosu 

Rosu este simbolul fundamental al vietii cu o deosebita forta de dinamizare. Este culoarea puterii,a focului si a fortei creative primare. Este culoarea care influienteaza sistemul circulator al corpului. 

Rosu pur şi strălucitor încurajează, incită, dinamizează. 

Roşu viu strălucitor incită la acţiune, exprimă forţa, impulsivă, dinamismul, tinereţea, sănătatea, bogăţia. 

Rosu,visiniu,purpuriu,stacojiu,exprima,comptuozitatea,maiestozitatea,grandoarea si elevarea. 

Rosu stralucitor exprima impetuozitatea,pasiune si trairile ardente,veselia. 

Cand rosul este pal, nu luminos, persoana este nervoasa si instabila, mult prea activa. Neclaritatea culorii reflecta stimularea,inflamare sau dezechilibru. Poate reflecta deasemenea, nervozitate, temperament navalnic, agresivitate, impulsivitate sau excitare. 

Rosul brun arata ca fiinta umana se confrunta cu starea de frica iar rosul maron inchis exprima satisfactia animalica a simturilor iar rosul pamantiu arata furia sau mania. 

Adolescentii au in aura mai mult roz decat rosu iar la adult aceasta nuanta releva infantilism sau insecuritate. Persoanele care au rosu in dreptul extremitatii sternului sunt bolnave de nervi. 

2.Portocaliu (orange) 

Portocaliul este cea mai intensa dintre culori , este un amestec al planului fizic (rosu) cu planul mental (galben). 

Este culoarea caldurii,creativitatii si emotiilor. Este culoarea cea mai des intalnita. Prezenta sa indica o tendinta spre echilibru si armonie,iubire temeinica si fidalitate.Oamenii cu o frumoasa tenta oranj in aura sunt fundamentali buni si sar in ajutorul semenilor. Este o culoare care poate reflecta deschiderea catre noi domenii subitle,energia culorii orange este o forta constructiva fundamentala care mentine corpul fizic intr-o stare buna. Aceasta sanatate si vitalitate ,confera fiintei o libertate interioara,o face sa se debaraseze de limitarile sale,sa fie mai toleranta. 

Galben- portocaliu arata stapanirea de sine pe cand portocaliul brun apartine fiintelor lenese si indica rinichii bolnavi care au calculi atunci cand apar si nuante de gri. 

Orange-ul cu tenta verde caracterizeaza colericii,incomozii,pe cei care discuta interminabil doar pentru placera de a discuta .Nuantele mai tulburi pot reflecta orgoliu,ambitie,mindrie,vanitate si ostentatie.Personalitatile care refuleaza,care reprima au un amestec de rou brun,verde si portocalu acoperind zonele plaxului sacral si solar care exprima de altfel si probelmele de sanatate la nivelul intestinului subtire si a celui gros. 

3.Galben 

Este culoarea care poate fi observata cu usurinta in aura si este culoarea activitatii mentale si a luminii solare,este datatoare de stabilitate.Galbenul este cea mai expresiva ,cea mai calda si cea mai ardenta dintre culori . 

Fiinta umana care are in aura sa culoarea galben-aurie manifesta inteligenta,intuitie,iubire pura,armonie launtrica,o inalta spiritualitate.Toti sfintii au haloul aurit. 

Galbenul exercita o influienta binefecatoare si stimulatoare asupar sistemului limfatic care are rolul de aparare a organismului. 

Galbenul viu indica o persoana cinstita si directa in care poti avea incredere. 

Nuantele pastelate ,in special cele de galben pal spre alb reflecta entuziasmul pentru ideile marete,dezvolarea spirituala si forta ideilor. 

Galbenul este culoare care reporezinta o etapa de trecere in drumul progesiv de evolutie ,reperzinta puterea ideilor insotie de trezirea calitatilor de medium si clarvazator. 

Nuantele mai profunde si tulburi pot arata o pesoana caraterizata de gandire si analiza excesiva cu criticism exagerat,dogmatism si sentimentul de nerecunostinta din partea celorlalti. 

Un galben murdar are o persoana fricoasa,lasa iar galbenul roscat apartine celor timizi fizic si moral si cu o slabiciune spirituala,care isi schimba parerile si religia cautand mereu altele ,nu sunt perseverente. 

Galbenul cu tente rosii exprima puternic complexe de inferioritate iar cand rosul predomina,peroana sufera mult. 

Cand galbenul are striatii brune predominante este semanul unei maladii mentale iar peroanele cu dubla persoanalitate au jumatate de aura galben-bleu iar cealalata jumatate galben-brun sau galben-verde. 

Un galben-brun releva ganduri necurate si ii caracterizeaza pe betivi,vagabonzi,ratati. 

4. Verde 

Verdele este culaorea neutra ,mediatoare intre cald si rece,intens linistioare,profund umana. 

Verdele reinprospateaza,regenereaza,calmeaza,racoreste si tonifica .Este invaluitor,exprima amabiliate,dragoste,bucurie si abundenta,credinta si vindecare. 

Culoarea a vindecarii stimuleaza regenerarea tesuturilor afectate.Verdele stralucitor cu nuanta de albastru in spectrul auric indica puterii tamaduitatoare. 

Verdele pastel(verdele crud amestecat cu alb) semnifica liniste,calm,pace interioara. 

Verdele cu pete de albastru inchis arata ca persoana se afla in plin proces de evolutie la nivel intuitiv. 

Verdele smarald exprima dorinta de cercetare a unei gandiri logice,clare si profunde. 

Verdele insotit de un rosu frumos releva un competent chirurg. 

Verdele singur,fara alte culori este prezent in aura medicilor si a persona- 

lului sanitar care sunt dotati pentru meseria lor. 

Nuantele inchise sau tulburi pot reflecta nesiguranta si zgarcenie.Verdele inchis apropiat de cel al sticlei denota egoiam o intensa aviditate pentru realizari materiale,bogatie si onoruri. 

Verdele cu galben-citron arata tendintele fiintei catre minciuna,siretenie si inselatorie.Escrocii au aura de un verde galbui.Dar daca verdele este bleu frumos ca cerul sau un bleu electric atunci persoana este onesta. 

Cei care au verde in obraji le lipseste imaginatia,subtilitatea si nu stiu sa distinga nuantele de opinie. 

Oamenii rai au aura rosie-brun-galbena cu verde murdar. 

In general ,verdele cu nuantele sale binefacatoare restabileste echilibrul psihic,neutralizeza starile de nervozitate,are efecte speciale de regenerare a nervului optic. 

5.Albastru 

Albastru este ,dupa galben,a doua culoare care poate fi vazuta cu usurinta in aura.Este culoarea cea mai adanca,cea mai rece si cea mai pura. 

Se considera adesaea ca este culoarea lumii spirituale,a iubirii pure,durabile,a afectiviatii neconditionate.Este culoarea calmului si a linistii,a reveriei.Reflecta adevar,seriozitate,talent artistic. 

Albastrul are ca efect narirea capacitatii de aparare imunitara a organismului facilitand regenerarea celulara. 

Prezenta albastrului in aura semnifca intuitie. 

Albastrul inchis apartine persoanelor care progreseaza prin eforuri proprii.Un albastru mai inchis,sumbru apartine misionarilor cu vocatie. 

Nuantele deschise de albastru arata o imaginatie activa,iar nuantele palide 

sunt asociate cu dorinta dea reusi in plan social. 

Albastru ultramarin dispus sub forma unei raze indica o anumita capacitate de a extarge informatii din cele mai profunde starturi ale constiintei. 

Albastru ciel,in proportie semnificativa arata o excelenta stare emotionala-afectiva iar este dispusa sub forma de raze arata ca persoana in cauza invata, asimileaza aspecte esentiale pentru evolutia sa spiritualaNuantele inchise de albastru pot reflecta diferite nivele de devotare iar albastru intens poate indica cinste si discernamant,poate indica apropierea peroanei de vocatia sa. . 

Nuantele tulburi de albastru pot reflecta blocarea perceptiilor,melancolie,graba si ingrijorare,dominare,teama uitare si hipersensibilitate. 

6.Indigo 

Este culoarea care exprima spiritualitate,elevare si o cautare asidua a adevarului absolut.Este combinarea elevata intre intuitie si spiritualitate ceea ce poate permite accesul direct la intelepciune .Este culoarea compasiunii superioare si a starii de liniste si pace inerioara, a starii de hiperluciditate si a simtului de responsabilitate.Culoarea indigo influientaeza fiinta umana,are efecte de purificare,calmare si reducere la nivelul fizic. 
Persoanele care au preponderent in aura culoarea indigo manifesta atractie deosebita catre infinit,catre supranatural,manifesta dorinta de purificare,de puritate. 
Uneori poate arata revolta si evadarea persoanei intr-un mediu perceput ca nefiind asa cum ar trebui sa fie si care nu o satisface. 
7.Violet 
Violetul este culaorea caldurii si a permutatiilor este culoarea imbinarii mintii cu inima ,a fizicului cu spiritul.Arata o persoana activa in permanenta cautare,cumpatata,echilibrata,care reflecta in mod egal luciditate si actiune adanc gandita. 
Violetul este culoarea initierii pe calea spirituala,a activitatii spirituale, 
Exprima optimism si nostalgie,atractie si detasare,indepartare si apropiere,stare de atotpotenta,omniprezenta. 
Pe plan fizic indica intensificarea activitatii cardiovasculare,accelereaza respiratia,influienteaza pozitiv rezistenta cardiaca si pulmonara. 
Atributele acestei culori sunt iubirea,intelepciunea,sinceritatea deplina, 
inocenta originara,puritatea ,candoarea,forta spirituala si nobletea. 
Violetul lavanda (violet+alb) este caracteristica peroanelor care ghideaza indeamna spritual alte fiinte. 
Nuantele pale dar clare de violet cu purpuriu pot reflecta umilinta si spiritualitate. 
Nuantele rosiatice pot indica pasiune ori o vointa puternica sau nevoia pentru mai mult efort individual. 
Daca apare o tenta roz ea indica un caracter urat. 

Nuantele inchise si tulburi indica nevoia de a depasi o anumita situatie sau arata o imaginatie erotica intensa,tendinta de a fi extrem de rebdator,nevoia de simpatie sau simtamantului ca peroana in cauza nu este inteleasa. 

Uneori,persoanele care au violet in aura sufera de inima sau de stomac. 

8.Auriu 

Auriul este culoarea care reflecta energia spirituala dinamica si puteri cosmice,cele mai inalte energii de devotiune si restaure a armoniei universale,reflecta timpul revitalizarii. 

Nuantele mai tulburi indica faptul ca persoana in cauza este in plin proces de trezire a inspiratiilor inalte,ca lucreaza pentru transformarea existentei sale in aur. 

9.Alb 

Nefiind o culoare ci o chintesenta,o inglobare a tuturor culorilor spectrului vizibil albul reprezinta prezenta absoluta a luminii.Albul de sine statator in aura indica o stare de purificare exceptionala,o capaciate uluitoare de a transcede lumea materiala,reflecta adevar si purificare. 

10.Negru 

Negru nu este o culoare ci are semnificatia absentei luminii .Este culoarea 

Cea mai discutabila a spectrului auric.Nu intodeauna cand apare in aura poate insemna boala,moarte sau absenta bunatatii,a frumusetii sau dezechilibru. 

Negru este culoare de protectie care actioneaza ca un scut impotriva energiilor exterioare si poate reflecta o stare de autoaparare sau ca persoana are secrete sau indica iminenta unei noi intelegeri a datoriilor sau sacrificiilor . 

Negru poate indica dezechilibrare pana la nivelul fizic si da indicatii precise ale zonelor afectate prin localizarea petelor in aura. 

11.Gri 

Culoarea gri este o culoare de initiere si poate indica trezirea unor capacitati inascute.Atunci cand griul invadeaza o culoare indica o slabiciune de sanatate si de caracter .Benzile gri sau puncte gri pe alte culori de deasupra unui organ arata ca acel organ este in suferinta energetica si ca se va imbolnavi in curand. 

Pesoanele care au in aura gri au un comportament conformist ,conventional si complet lipsit de imaginatie.Sunt fiinte reci caracterizate de vulgaritate,meschinarie si mediocritate. 

Griul simbolizeaza depresia si atentie ,este o culoare care se autointretine. 

12.Maro 

Este o culoare care,atunci cand apare clara,stralucitoare,ilustraza un caracter laborios si spirit de organizare,indica stabilirea de noi radacini si dorinta de implinire .Atunci cand apare deasupra capului sau in jurul picioarelor reflecta o noua crestere. 

Culoarea maro poate indica lipsa de energie sau dezechilibru,iar cand apare in zonele centrilor energetici este o indicatie ca acestea trebuiesc purificate pentru ca energiile sunt blocate la acest nivel. 

13.Argintiu 

Atunci cand apar ca niste sclipiri sunt un semn de creativitate si fertilitate iar cand apar suprafete mai mari indica o activitate cretiva inalta sau fertilitate.Poate avea semnificatia unei imaginatii debordante,placerea de a calatori,de a visa de a contempla. 

In aspectele sale negative indica tendinta catre mercantilism, dorinta de acumulari banesti.