sâmbătă, 23 iunie 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (8b)Chiar dacă planul general în legătură cu ascensiunea omenirii la nivelul de vibraţie a dimensiunilor 4D şi 5D nu poate să fie cunoscut deocamdată, avem totuşi unele indicii sau elemente despre el. De pildă, Pandora şi Phoenix sunt operaţiuni secrete care sunt integrate în acest plan global.

Operaţiunea Pandora se referă la îndepărtarea influenţelor negative subtile, care sunt entităţi non-fizice cunoscute sub numele de Archon-i; în ceea ce priveşte Operaţiunea Phoenix, Cobra afirmă că aceasta este strict secretă, însă el spune totuşi că ea va însemna ceva foarte pozitiv pentru umanitate şi că ceva minunat urmează să se petreacă în curând.

Pleiadienii vor avea un rol foarte activ în realizarea Primului Contact cu pământenii, în care se pare că se vor implica activ deoarece noi, oamenii, suntem cei mai apropiaţi ca structura fizică şi psihică de ei. După înlăturarea cabalei criminale a masonilor, Cobra spune că are instrucţiuni ce vor fi postate pe blogul său.

Totuşi, el a dezvăluit anticipat că pleiadienii vor contacta câteva persoane faţă de care îşi vor demonstra prezenta; după un anumit timp vor fi realizate nişte întâlniri private cu acele persoane, iar după aceea va începe un proces care va implica mass-media internaţională. Cu alte cuvinte, se vor furniza dovezi fizice de netăgăduit prin intermediul mass-media, care atunci nu va mai fi supusă controlului şi restricţiilor din partea "elitei" satanice a masonilor.

După ce vor considera că umanitatea s-a obişnuit într-o anumită măsură cu ideea existenţei lor, pleiadienii vor "defila" cu un număr imens de nave pe cer, deasupra oraşelor lumii şi atunci omenirea va avea ocazia să decidă dacă este de acord sau nu ca ei să aterizeze.

Primele contacte oficiale vor fi realizate prin intermediul ONU, care atunci va fi o organizaţie benefică ce va reprezenta umanitatea şi nu va mai juca rolul ridicol al unei instituţii internaţionale aservite intereselor "Iluminaţilor".

În cadrul Primului Contact vor mai fi prezente şi alte rase extraterestre; Cobra spune că atunci vor fi cu siguranţă prezenţi şi siriusienii (din sistemul Sirius), însă pe lângă aceştia vor mai fi şi alte rase. În a doua etapă a planului de Contact inter-rasial la nivel cosmic se va implica însăşi Federaţia Galactică, ca organism complex format prin afilierea a aproximativ 1000 de civilizaţii extratrestre.

După realizarea Contactului se va furniza omenirii o gamă întreagă de tehnologii extraordinare, printre care cea a teleportării şi cea a materializării obiectelor sau, cu alte cuvinte, a replicării lor, graţie căreia va putea fi duplicat orice obiect fizic, aliment etc.

În conformitate cu informaţiile oferite de Cobra, în curând se va petrece un Eveniment care va marca profund întreaga umanitate. Evenimentul la care el şi Mişcarea de Rezistenţă face referire constă în aşa-zisa "străpungere comprimată" pe care o va realiza omenirea. Aceasta "străpungere" are conotaţii multiple, însă ea trebuie să înceapă cu arestările în masă ale cabalei criminale, pentru că altfel etapele planului nu se vor putea derula în ordinea lor firească.

Totuşi, Evenimentul nu se limitează doar la aceste arestări, ci el implică de asemenea şi îndepărtarea simultană a entităţilor non-fizice negative (Archon-i). Prin urmare, mai multe operaţiuni diferite se întrepătrund ca scop şi modalităţi de acţiune, având ca rezultat final tocmai acest mare Eveniment, ce va semnifică o străpungere de dimensiuni cosmice a Luminii divine în întunericul ignoranţei şi al negativităţii din această zonă a Universului.

Cobra a afirmat că înainte de Eveniment, un puls foarte puternic de energie elevată va fi transmis prin intermediul civilizaţiilor ET benefice către Pământ. Acela va fi momentul în care pleiadienii vor da semnalul pentru cei 300 de membri operativi ai Mişcării de Rezistenţă, care acţionează la suprafaţa planetei, pentru a contacta persoanele-cheie din instituţiile militare şi de justiţie; după aceea vor începe arestările.

Cei 300 de "operativi" ai Mişcării de Rezistenţă nu sunt combatanţi şi nu se vor implica în acţiunile efective de arestarea a membrilor cabalei criminale masonice; acestea vor fi efectuate de personalul militar din facţiunea benefică a armatei şi de autorităţile civile care au aderat la ideile de progres şi libertate a omenirii. Sarcina Mişcării de Rezistenţă este aceea de a oferi acestor instituţii şi personalului lor aferent un important suport tactic, precum şi informaţii vitale pentru buna desfăşurare a acţiunii.

În ceea ce priveşte momentul când se vor petrece toate acestea, Cobra a spus că el va avea loc într-o "fereastră de oportunitate" de aproximativ o lună (mai precis, între 5 mai şi 6 iunie). Actualmente se poate spune că estimarea lui a fost depăşită cu două săptămâni, fără ca arestările să înceapă, însă noi am arătat deja motivele pentru care astfel de evenimente majore, la nivel planetar, nu pot fi încadrate simplu în nişte "programe" fixe, ca atunci când mergem la un spectacol şi aşteptam cu toţii în sală pentru ca acesta să înceapă la ora anunţată.

De multe ori, chiar şi aceste spectacole încep cu întârziere; ce să mai spunem despre o acţiune care va marca efectiv destinul a şapte miliarde de fiinţe umane? Atât cât este posibil, trebuie să vedem aceste lucruri în lumina lor adevărată şi nu după modul adeseori înşelător şi îndoielnic pe care mintea tinde să îl sugereze.

Saltul vibraţional al unei planete şi al locuitorilor ei este fără îndoială un superb spectacol divin, în care nenumărate forţe, entităţi, fiinţe (fizice sau subtile) şi conştiinţe au fiecare rolul lor bine definit; la toate acestea se mai adaugă şi variabila liberului arbitru (ce este o caracteristică pentru făpturile din planul fizic).

Având în vedere toate aceste elemente, este evident că nu putem pretinde ca "spectacolul" nostru să se desfăşoare după un program absolut fix. Complexitatea extraordinară a forţelor şi energiilor care sunt implicate în acest joc cosmic de proporţii gigantice face aproape imposibilă predicţia exactă a unei date de acţiune.

Se pot prevedea însă - aşa cum Cobra sau Drake deja au făcut-o - anumite ferestre de oportunitate (de aproximativ o lună) pentru demararea acţiunilor de arestare, însă chiar şi aceste ferestre nu corespund momentului favorabil de începere a acţiunii. Ceea ce putem spune este că evenimentele sunt totuşi foarte aproape şi că febrilitatea aşteptării trebuie să fie constructivă, în sensul că ea trebuie să fie mai curând activă şi optimistă, în loc să fie pasivă ori pesimistă.

În opinia noastră, speranţa, credinţa fermă, optimismul şi mai ales acţiunea personală justă - care după puterile fiecăruia va contribui la realizarea acestui măreţ plan divin de ascensiune spirituală a omenirii - reprezintă atitudinea pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi în aceste vremuri foarte speciale pe care le trăim.

La momentul actual tensiunile sunt extrem de mari în lume, chiar dacă pentru imensa majoritate a populaţiei pare că nimic nu se petrece. Somnul letargic al ignoranţei şi prostiei este teribil. "Elita" masonică încă nu s-a predat, ea încă mai controlează finanţele şi mass-media, dar la momentul victoriei totul se va modifica din rădăcini.

Până atunci există acest echilibru dinamic între luptătorii întru Lumină şi cei care slujesc Întunericul, care poate fi perceput de către cei atenţi ca o "tensiune" generală, ca o nelinişte, ca un punct de suspensie. Aparent nu se petrece nimic, dar în realitate există o activitate extrem de febrilă în culise; multe lucruri se petrec acolo, dar ele nu ajung să fie împărtăşite şi cunoscute pe internet.

Totuşi, situaţia a devenit într-un anumit sens critică. Datorită faptului că arestarea "Iluminaţilor" a fost amânată de mai multe ori până acum de către facţiunea benefică a militarilor de la Pentagon, este pusă în pericol însăşi desfăşurarea armonioasă a planului complex al ascensiunii umanităţii, deoarece etapele sale nu mai au timp să se dezvolte aşa cum trebuie până la momentul ascensiunii din luna decembrie a acestui an.

Tocmai de aceea, pe 16 iunie Drake a adresat o scrisoare deschisă militarilor de la Pentagon (http://americannationalmilitia.com/2012/06/open-letter-to-our-military/) pentru ca aceştia să treacă neîntârziat la realizarea arestărilor. A doua zi, pe 17 iunie, într-un interviu-mamut de trei ore el a adresat un "ultimatum" militarilor pentru ca aceştia să ia iniţiativa în ceea ce priveşte arestarea "Iluminaţilor", ultimatum care vine chiar de la civilizaţiile ET benefice. Putem intui cu uşurinţă motivul acestui ultimatum: în acest gigantic plan de salvare şi ascensiune a umanităţii sunt implicate zeci şi chiar sute de civilizaţii extraterestre benefice, care lucrează neobosite şi în mod altruist la realizarea planului extrem de complex ce este integrat divin din dimensiunile superioare şi cu aprobarea fiinţelor celeste superioare.

În intervenţia sa radiofonică, Drake precizează că dacă arestările nu vor începe să fie efectuate neîntârziat, atunci extratereştrii benefici care ajută omenirea în această perioadă dificilă vor începe ei înşişi să realizeze această acţiune de epurare a "elitei" satanice, care este este de o importanţă crucială pentru demararea următoarelor etape ale planului de transformare spirituală a planetei şi a locuitorilor ei. Drake furnizează următorul video clip, în care reprezentanta organizaţiei secrete de acţiune şi luptă împotriva "Iluminaţilor" - Războinicii Curcubeului - face aceste precizări încă de pe data de 9 iunie, ceea ce înseamnă că operaţiunea ET de "extracţie" (prin teleportare) a membrilor cabalei masonice a început deja la această dată.

Se pare că "băieţii buni" de la Pentagon sunt nehotărâţi din cauza faptului că ei nu ştiu cum vor reacţiona cei care sunt "adormiţi" în ceea ce priveşte aceste aspecte (care, printre altele, se referă la existenţa "elitei" masonice şi acţiunile ei satanice pentru dobândirea controlului total asupra planetei, la existenţa extratereştrilor etc). În această situaţie se află un procent imens din populaţia globului, estimat în jurul a 80-90%.

Pentru ca această mişcare decisivă în destinul omenirii să se realizeze, nu există decât două posibilităţi şi ambele se află în puterea noastră de decizie: fie cabala criminală se predă (varianta paşnică), fie ea va opune rezistenţă şi atunci se va trece imediat la efectuarea arestărilor.

Cobra precizează că pleiadienii, împreună cu alte rase extraterestre benefice şi cu membrii Mişcării de Rezistenţă monitorizează situaţia îndeaproape şi cu mare atenţie. Astfel, "elita" masonică are timp până pe data de 21 iunie să anunţe public prin mass-media faptul că se predă, urmând ca după aceea civilizaţiile ET benefice să treacă la realizarea tuturor celorlalte etape ale planului într-o maniera mult mai intensă, aşa cum în parte ele au fost deja prezentate în articolele anterioare.

Cobra precizează că această dată şi evenimentele care se petrec acum au fost stabilite şi cunoscute cu 10 ani înainte şi toate acţiunile au fost orientate gradat către acest moment de importanţă fundamentală pentru bunul mers al lucrurilor în procesul ascensiunii. Prin urmare, dacă "Iluminaţii" nu vor ţine cont de acest ultimatum şi de termenul indicat (21 iunie 2012), atunci pleiadienii şi Mişcarea de Rezistenţă vor începe imediat să aplice măsurile unui plan care a fost deja stabilit cu mult timp înainte. Cobra spune că realizarea exactă a acestui plan depinde într-o anumită măsură de acţiunile facţiunii benefice a militarilor de la Pentagon din următoarele câteva zile.

Iniţial, "Iluminaţii" au crezut că pot rezolva problema arestării lor ameninţând omenirea cu un război nuclear. Un grup restrâns din cadrul "elitei" satanice (aşa-numiţii Archon-i întrupaţi) avea acces direct la detonarea unui mare număr de focoase nucleare, deoarece membrii săi deţineau codurile secrete de lansare. După ce accesul acestor "Iluminaţi" la dispozitivele nucleare a fost de curând eliminat în totalitate, cabala criminală a intrat în panică întrucât ea nu mai întrevede alte posibilităţi majore de întârziere a înfrângerii ei totale.

[continuare în partea a douazecisipatra (in curand)]

Sursa: AIM

Cine sunt eu - Care este natura Constiintei Supreme - Cand va fi obtinuta Realizarea Sinelui Esenta - Cand va fi transcensa lumea - Care este natura mintii - Cum va putea deveni mintea linistita - Care este natura Sinelui - Starea de veghe - Starea de vis - Ce este fericirea - Ce este eliberarea


Întrucât toate ființele vii doresc să fie întotdeauna fericite, să trăiască fără suferintă, întrucât în fiecare caz s-a observat o iubire supremă pentru propriul sine, și întrucât numai fericirea este cauza iubirii cu scopul de a atinge această fericire care este propria natură a fiecăruia și care este experimentată în starea de somn profund fără vise, unde mintea nu mai există, omul ar trebui să-si cunoască propriul sine. Pentru aceasta, calea cunoașterii, investigatia interioară în forma "Cine sunt eu?" este metoda principală.


Cine sunt eu?
Nu sunt corpul fizic, care este alcătuit din cele șapte umori (dhatus). Nu sunt cele cinci organe de simț - aspectele mentale ale organelor fizice: urechi, piele, ochi, limbă și nas care își au fiecare obiectele lor specifice - esențele subtile: sunet, atingere, culoare (formă), gust și miros, respectiv; nu sunt cele cinci organe de acțiune - corespondentul subtil, lăuntric al organelor fizice: coardele vocale, mâini, picioare, sex și anus, care îndeplinesc functiile specifice de vorbire, apucare, locomoție, procreație-creare a plăcerii erotice și excreție. Nu sunt cele cinci sufluri vitale: prana, apana, samana, udana, vyana, care realizează funcțiile specifice de inspirație (asimilare), excreție, digestie, vorbire și circulație a sângelui și a fluidelor vitale. Nu sunt nici chiar mintea care gândește; și de asemenea, nici necunoașterea care este înzestrată numai cu impresiile reziduale ale obiectelor și în care nu există nici obiecte și nici funcții. 
Dacă nu sunt nimic din toate acestea, atunci cine sunt eu? 
După negarea și transcenderea tuturor lucrurilor menționate mai înainte, ca ne fiind eu-însumi (neti, neti), numai acea Conștiință care rămâne singură, aceasta sunt eu. 
Care este natura Conștiinței Supreme? 
Natura Conștiinței Supreme este pura existență - pura conștiință - pura beatitudine (Sat - Chit - Ananda). 
Când va fi obținută Realizarea Sinelui-Esență? 
Când lumea vizibilă va fi transcensă, atunci va fi realizat Sinele-Esență, care este văzătorul, conștiința martor. 
Nu poate avea loc revelarea Sinelui chiar dacă lumea vizibilă nu este transcensă, fiind considerată în continuare drept reală? 

Nu, nu se poate. 
De ce? 
Văzătorul și obiectul văzut sunt precum frânghia și șarpele, atunci când în întuneric confundăm înspăimântați frânghia cu un șarpe veninos. Întocmai cum cunoașterea frânghiei, care este substratul real al experienței, nu survine până când falsa cunoaștere a șarpelui iluzoriu nu dispare, tot astfel Realizare Sinelui, care este substratul esențial al ființei, nu se va produce pâna când nu este îndepărtată convingerea că lumea vizibilă este reală. 
Când va fi transcensă lumea (care reprezintă de fapt obiectul văzut)? 
Atunci când mintea, care este cauza tuturor percepțiilor și acțiunilor, devine liniștită și imobilă, lumea este transcensă. 
Care este natura minții? 
Ceea ce este numit "minte" este o uimitoare putere ce rezidă în Sinele Suprem. Aceasta provoacă apariția oricărui gând. Fără gânduri nu există minte. Astfel, gândul este natura minții. Fără gânduri nu există nici o entitate independentă numită "lume". În starea de somn profund fără vise nu există gânduri și nu există nici lumea exterioară pentru subiect. În starea de veghe și în starea de vis există gânduri și de asemenea există și o lume exterioară. Exact așa cum păianjenul își întinde pânza, scoțând-o din el însuși și și-o retrage apoi în el însuși, tot așa și mintea proiectează lumea în afara sa și o resoarbe apoi din nou în ea însăși. Când mintea iese din interiorul Sinelui, se naște lumea exterioară. Prin urmare, când lumea exterioară ne apare ca fiind reală, Sinele Suprem nu mai este văzut. Iar când Sinele strălucește în conștiința noastră, lumea exterioară dispare. Când cineva își pune cu perseverență întrebări despre natura minții, mintea ca un reziduu, va sfârși prin a părăsi Sinele. Ceea ce noi numim Sine este de fapt Atman. Mintea există întotdeauna doar depinzând de ceva grosier; ea nu poate exista singură. Mintea formează este ceea ce numim corpul subtil sau (jiva). 
În ce fel trebuie să ne punem întrebări pentru a înțelege natura minții? 
Ceea ce apare în acest corp ca fiind "eu-l" (ego-ul) este mintea. Dacă cineva se întreabă unde apare prima dată în corp ideea de "Eu" va descoperii că ea apare în Inimă. Acesta este locul de origine al minții. Chiar și dacă cineva gândește constant "Eu", "Eu", va fi condus către acel loc. Din toate gândurile care apar în minte, gândul "Eu-lui" este primul. Numai după apariția primului pronume personal, cel de-al doilea și al treilea pronume personal pot să apară. Fără primul pronume personal nu pot exista al doilea și al treilea. 
Cum va putea deveni mintea liniștită? 
Prin întrebarea "Cine sunt eu?", gândul "Cine sunt eu?" va distruge toate celelalte gânduri și precum bățul folosit pentru a aprinde un rug de foc, el însuși în final va fi distrus. Atunci va înflori Realizarea de Sine. 
Ce rost are păstrarea în permanență în minte a gândului "Cine sunt eu"? 
Când alte gânduri apar, ele nu trebuie urmate ci trebuie să ne întrebăm "Cui îi apar aceste gânduri?". Nu are importanță câte gânduri apar. De fiecare dată când un gând apare trebuie să ne întrebăm cu seriozitate "Cui i-a apărut acest gând?". Răspunsul care va veni va fi "Mie". Apoi dacă se pune întrebarea "Cine sunt eu?", mintea se va întoarce la sursa sa, iar gândul care a apărut se va liniști. Printr-o practică repetată realizată în această manieră, mintea își va dezvolta capacitatea de a ramâne permanent cufundată în propria sa sursă. Când mintea, care este de natură subtilă se exteriorizează prin intermediul creierului și a organelor de simț, apar numele grosiere și formele. Când ea ramâne în Inimă, numele și formele dispar. A nu lăsa mintea să se exteriorizeze și a o păstra interiorizată în Inimă, este ceea ce se numește interiorizare (Antar-Mukha). A lăsa mintea să meargă în afara Inimii este cunoscut ca fiind exteriorizare (Bahir-Mukha). Astfel, când mintea stă în Inimă, "eu-l" (ego-ul) care este sursa tuturor gândurilor va fi eliminat și Sinele care există de-a pururi va strălucii. Orice ar face un asemenea om, el nu va fi impulsionat de ideea egotică de "Eu". Dacă cineva acționează în acest fel, toate îi vor apare ca fiind de natura lui Shiva. 
Mai există oare și alte metode pentru a liniști mintea? 

Alte metode decât acest fel de a ne întreba nu reprezintă metode adecvate. Dacă prin intermediul altor metode se va încerca un control al minții, mintea ne va părea că este controlată, dar va continua să existe și mai departe. Prin controlul respirației, de asemenea, mintea va deveni liniștită. Dar ea va fi liniștită doar atât timp cât respirația rămâne controlată. Când respirația va fi reluată, mintea de asemenea va reîncepe să se miște și va hoinări, împinsă fiind de impresiile reziduale care se află în ea. Sursa este aceeași atât pentru minte cât și pentru respirație. Într-adevăr, gândul este natura reală a minții. Gândul de "Eu" este primul gând din minte și cu el apare ego-ul. Acolo de unde ego-ul își trage originea, respirația de asemenea își trage originea. Deci când mintea devine liniștită, respirația este controlată și când respirația este controlată, mintea devine liniștită. Dar în starea de somn profund fără vise, deși mintea devine liniștită, respirația nu se oprește. Aceasta se întâmplă datorită voinței lui Dumnezeu, pentru a putea fi păstrat corpul fizic și pentru ca ceilații oameni să nu trăiască cu impresia că ființa a murit. În starea de veghe și în samadhi, atunci când mintea devine liniștită, respirația este controlată. Respirația este forma grosieră a minții. Până în momentul morții, mintea păstrează respirația în corp; când corpul moare, mintea își ia și respirația odată cu plecarea ei. Deci exercițiul de control al respirației este doar un sprijin pentru a face mintea să devină liniștită; acest exercițiu nu va distruge mintea. Întocmai precum practica controlului respirației, meditația făcută pe formele lui Dumnezeu, repetarea de mantre, postul alimentar, etc. nu sunt decât ajutoare pentru a face mintea liniștită. Prin intermediul meditației asupra formelor lui Dumnezeu și prin repetarea de mantre, mintea devine focalizată. De obicei, mintea hoinărește în permanență. După cum atunci când unui elefant îi este dată o frânghie pe care să o apuce cu trompa el va începe să meargă după noi ținându-se de frânghie și de nimic altceva, tot astfel, când mintea este ocupată cu un nume sau cu o formă ea se va "apuca" doar de aceasta. Când mintea se diversifică sub forma nenumăratelor gânduri, fiecare gând devine lipsit de forță; când însă gândurile se dizolvă, mintea devine focalizată și puternică. Pentru o asemenea minte, căutarea Sinelui prin intermediul întrebarii "Cine sunt eu?" devine ușoară. Dintre toate regulile restrictive ce ajută la liniștirea minții, cea în legatură cu consumarea în exclusivitate a hranei sattvice în cantități moderate este cea mai importantă. Respectând această regulă, calitatea sattvică a minții va crește și acest lucru va fi foarte util în căutarea Sinelui prin intermediul întrebarii "Cine sunt eu?". 

Impresiile reziduale (gândurile) despre obiecte apar fără sfârșit, precum valurile unui ocean. Când vor fi eliminate toate aceste gânduri? 
Pe măsură ce meditația asupra Sinelui ajunge la nivele din ce în ce mai înalte, gândurile vor fi treptat distruse. 
Este posibil ca aceste impresii reziduale ale obiectelor, care provin chiar din alte existențe, dintr-un timp fără început, să fie dizolvate astfel încât ființa să rămână cufundată în puritatea Sinelui? 
Fără a-ți mai pune problema dacă "Este posibil sau nu?" trebuie să te păstrezi cu perseverență într-o stare de meditație asupra Sinelui. Chiar dacă cineva este un mare păcătos, el nu va trebui să se îngrijoreze plângându-se "Vai, sunt un păcătos, cum aș putea atinge eu eliberarea?"; el va trebui să renunțe complet la gândul "Sunt un păcătos" și să se dăruiască cu fervoare în meditația asupra Sinelui. Cu siguranță, astfel va reuși să atingă Realizarea Ultimă. Nu există doua minți - una bună și una rea. Impresiile reziduale sunt de doua feluri - pozitive și negative. Când mintea este sub influențta impresiilor pozitive este numită bună, iar când este sub influența impresiilor negative este considerată rea. 
Nu va trebui să-i permitem minții să se îndrepte către obiectele lumești și către lucrurile care îi preocupă pe oamenii ignoranți. Oricât de rău ar fi omul de lângă tine, nu trebuie să îndrepți ura asupra lui. Atracția posesivă și ura vor trebui să fie amândouă evitate. Tot ceea ce o ființă dă celorlalți, ea dă Sinelui său Suprem. Dacă acest adevăr este înțeles, cine va mai putea să nu dăruiască totul celorlalți? Când Sinele se dezvăluie, totul se dezvăluie; când mintea devine liniștită totul devine liniștit. Pe măsură ce ne purtăm cu mai multă umilință, vom putea genera din ce în ce mai mult bine. Dacă mintea devine tăcută putem trăi fericiți oriunde. 
Cât timp va trebui practicată introspecția, calea de evoluție spirituală prin întrebarea "Cine sunt eu"? 
Atât timp cât în minte se mai păstrează impresii ale obiectelor exterioare sau interioare, întrebarea "Cine sunt eu?" este necesară. Pe măsură ce gândurile răsar, ele vor fi distruse imediat, chiar în locul lor de origine, prin intermediul acestei întrebări. Dacă ne păstrăm în contemplarea Sinelui neîntrerupt pâna ce Sinele a fost recunoscut, doar atunci putem renunța la această întrebare. Atâta timp cât mai există dușmani în interiorul fortăreței, ei vor continua să atace fortăreața, dar dacă ei sunt distruși imediat ce apar, fortăreața va fi în totalitate sub stăpânirea noastră. 
Care este natura Sinelui? 
Ceea ce există cu adevărat este doar Sinele. Lumea și sufletul individual apar în acest Sine (precum sideful în scoica ce va naște o perlă); lumea și sufletul individual apar și dispar în același timp. Sinele este acolo unde în mod absolut nu există nici un gând despre "Eu". Acesta (Sinele) este numit (Tăcere). Sinele însuși este lumea, Sinele însuși este "Eu-l", Sinele însuși este Dumnezeu; totul este Shiva, totul este Sine. 
Nu este totul lucrarea lui Dumnezeu? 
Fără dorință sau efort, soarele răsare; și numai în prezența acestuia, pietrele prețioase strălucesc, lotusul înflorește și apa se evaporă; oamenii își realizează diferitele lor activități și apoi se odihnesc. Precum pilitura de fier se mișcă și se ordonează în prezența magnetului, doar în virtutea prezenței lui Dumnezeu, sufletele guvernate de cele trei funcții cosmice sau de încincita activitate divină își realizează acțiunile și apoi se odihnesc, în concordanță cu karma proprie. Dumnezeu nu impune; nici o karmă nu Îl poate atinge. Este la fel cum acțiunile lumești nu afectează soarele sau precum activitatea celorlalte patru elemente (pamânt, apă, foc, aer) nu afectează eterul atotcuprinzător. 
Dintre toți cei ce se dăruiesc prin devoțiune lui Dumnezeu cine este cel mai de admirat? 
Cel care este dăruit Sinelui care cu adevărat este Dumnezeu, este cel mai devotat lui Dumnezeu. A te dărui lui Dumnezeu înseamnă a rămâne mereu cufundat în Sine fără a lăsa să apară nici un alt gând în afară de gândul față de Sine. Oricâte probleme i-am lăsa lui Dumnezeu, El le suportă pe toate. Din moment ce puterea Supremă a lui Dumnezeu face toate lucrurile să se miște, de ce oare noi, fără a ne supune Lui, ne preocupăm în mod constant de gânduri de genul "ce ar trebui făcut și cum și ce nu ar trebui să facem și cum să nu facem?". știm că un tren cară toate bagajele, așa că, după ce ne-am urcat în el, de ce ar mai fi necesar în continuare să ne cărăm pe cap cu efort micul nostru bagaj, în loc să îl punem jos în tren și să ne simțim astfel ușurați? 
Ce este nonatașamentul? 
A distruge gândul în momentul în care acesta apare, fără ezitare, fără a mai lăsa vreun reziduu, chiar în locul în care gândul își are originea, aceasta înseamnă nonatașament. La fel cum un căutător de perle își agață la brâu o greutate și se scufundă pâna pe fundul mării și de acolo adună perle, tot astfel fiecare dintre noi trebuie să fie înzestrat cu nobila calitate a nonatașamentului pentru a se cufunda astfel în interiorul său de unde să obțină Perla Sinelui. 
Este posibil pentru Guru să realizeze prin propria sa voință eliberarea unui discipol? 
Guru nu va face decât să arate calea către eliberare; el nu va aduce prin el însuși un suflet la starea de eliberare. Într-adevăr, Dumnezeu și Guru nu sunt diferiți. La fel cum prada căzută în ghearele tigrului nu are nici o scăpare, tot astfel cei care intră în sfera privirii pline de grație a unui Guru vor fi eliberați cu ajutorul Guru-lui și nu se vor mai rătăci; totuși fiecare va trebui să-și urmeze prin propriul său efort calea revelată de Dumnezeu sau Guru și să atingă eliberarea. Nimeni nu se poate autocunoaște decât prin proprii săi ochi ai cunoașterii și nu cu ai altora. Cel care este Rama solicită oare ajutorul unei oglinzi pentru a ști că el este Rama? 
Este necesar pentru cel care caută eliberarea să cerceteze natura categoriilor fundamentale ale manifestării? 
La fel precum cel care vrea să arunce gunoiul nu are nevoie să îl analizeze și să vadă cum este, tot astfel cel care vrea să cunoască Sinele nu are nevoie să țină cont de numărul de tatve sau să le cerceteze caracteristicile; tot ceea ce trebuie să facă este să elimine împreună toate tatvele care îi ascund Sinele. Lumea trebuie să fie considerată iluzorie precum un vis. 


Există vreo diferență între starea de veghe și starea de vis? 
Stare de veghe durează mai mult timp, iar visul este mai scurt; în afară de această diferență nu mai există o alta. La fel cum starea de veghe pare a fi reală când suntem treji, tot astfel se întâmplă să ni se pară într-un vis atunci când visăm. În vis mintea ia un alt corp. Atât în starea de veghe cât și în cea de somn gândurile, numele și formele apar simultan. 


Pentru cei ce caută eliberarea este util să citească cărți? 
Toate textele sacre afirmă că pentru a atinge eliberarea trebuie ca mintea să devină liniștită; deci concluzia acestor învățături este că mintea va trebui făcută să devină liniștită; odată ce acest lucru a fost înțeles nu mai este nevoie să citim la nesfârșit. Pentru a liniști mintea nu trebuie decât să căutăm în interiorul nostru ceea ce este Sinele; cum ar putea fi făcută această căutare citind carți? Trebuie să ne cunoaștem propriul Sine cu propriul ochi al înțelepciunii. Sinele este în interiorul celor cinci învelișuri (corpul fizic, corpul eteric, corpul astral, corpul mental și corpul cauzal), în timp ce cărțile sunt în afara lor. Deoarece Sinele trebuie căutat prin eliminarea celor cinci învelișuri (corpuri), este inutil să-l căutăm în cărți. Vine un timp când fiecare trebuie să uite tot ceea ce a învățat. 


Ce este fericirea? 
Fericirea este însăși natura Sinelui; fericirea și Sinele nu sunt diferite. Nu există fericire în obiectele lumii. 
Datorită ignoranței noastre ne imaginăm că primim fericire de la obiectele exterioare. 
Când mintea se îndreaptă către exterior noi nu experimentăm decât suferință. 
Într-adevăr, când dorințele ei sunt împlinite, ea se reîntoarce în propriului ei loc și se bucură de fericirea că este Sinele. Tot astfel, în stările de somn, samadhi și leșin (pierderea cunoștinței) și când obiectul dorit este obținut sau obiectul neplăcut este eliminat, mintea devine orientată către interior și se bucură de pura fericire a Sinelui. 
Astfel, mintea se mișcă fără odihnă plecând de la Sine și întorcându-se către aceasta în mod repetat. Sub copac, la umbră este plăcut, dar sub cerul liber căldura este insuportabilă. 
O persoană care a călătorit prin arșița soarelui simte bucuria răcorii când ajunge la umbră. 
Cel care continuă să meargă de la umbră la Soare și apoi iar la umbră și iar la Soare este un ignorant. 
Un înțelept stă în permanență la umbră. În mod similar, mintea celui care cunoaște adevărul ultim nu îl părăsește pe Brahman (Divinitatea). Mintea unui om ignorant din contră se îndreaptă către lume, suferă și apoi pentru o scurtă perioadă se întoarce către Brahman pentru a experimenta fericirea. 
De fapt ceea ce este considerată a fi lumea, nu este decât gând. Când lumea dispare, adică atunci când nu există gânduri, mintea trăiește fericirea; când lumea apare mintea se îndreaptă către suferință. 


Ce este înțelegerea (viziunea, pătrunderea) înțelepciunii (Jnana-Drsti)? 
A rămâne liniștit este ceea ce este numit Jnana-Drsti. A rămâne liniștit înseamnă a-ți stabili ferm mintea în Sine. Telepatia, cunoașterea întâmplărilor din trecut, prezent și viitor și clarviziunea nu constituie Jnana-Drsti.


Care este relația dintre starea fără dorințe și înțelepciune? 
Starea fără dorințe este înțelepciune. Cele două nu sunt diferite, sunt unul și același lucru. Starea fără dorințe înseamnă a stăpâni mintea, împiedicând-o să se orienteze către obiecte. Înțelepciunea înseamnă apariția a ceea ce nu este obiect. Cu alte cuvinte, a nu căuta nimic altceva decât Sinele înseamnă detașare sau stare fără dorințe; înțelepciunea înseamnă a nu părăsi Sinele. 


Care este diferența dintre metoda autoanalizei (prin întrebarea "Cine sunt eu?") și meditație ? 
Metoda autoanalizei (prin întrebarea "Cine sunt eu?") constă în a-ți retrage mintea în Sine. Meditația constă în a trăi faptul că Sinele este Brahman, pura existență, pura conștiință, pura beatitudine. 


Ce este eliberarea? 
A realiza o căutare profundă asupra naturii Sinelui care este ascuns în ignoranță și a-i înțelege adevărata sa natură înseamnă a atinge eliberarea. 

CINE SUNT EU? - Învătăturile lui Bhagavan Sri Ramana Maharshi - Arthur Osborne


Angela Merkel este considerata tot mai mult de presa internationala,"Cea mai mare amenintare la adresa omenirii" . Politicile sale pro-austere au adus Europa in pragul colapsului!


   Cine este cel mai mare pericol la adresa economiei globale si a prosperitatii? Mahmoud Ahmadinejad,presedintele Iranului? Nu! Prim ministrul Israelului,Binyamin Netanyahu? NU! Kim Jong-un al Koreei de Nord? Iarasi nu! Raspunsul este fosta chimista si actualul Cancelar al Germaniei,Angela Merkel,o austerofila declarata.

     Aceasta se afla de sapte ani la conducere ,iar solutia sa la criza economica europeana este aducerea continentului in pragul colapsului economic, care apoi ar duce lumea fata in fata cu a doua Mare Depresiune."Observer" a titrat pe 17 Iunie ca o prabusire a Zonei Euro ar duce la declansarea celui de-al doilea val de criza.Germanii au inceput deja sa o compare cu Adolf Hitler,considerandu-se ca tot ce au construit predecesorii sai aflati la conducerea Germaniei,risca sa fie distrus de politica pro-austera dusa de Merkel.Criza nu a fost produsa de cancelarul german,(dez)onoarea pentru asta revenindu-se indubitabil marilor bancheri mondiali,insa obsesia si fetisul lui Merkel de a "taia" ,lucru care este transmis in intreaga Uniune,nu face decat sa adanceasca si mai mult datoriile statelor europene.

      Grecia,deja sleita de taierile anterioare, a votat pe 17 iunie amanarea adoptarii planului de austeritate impus de UE pentru statul elen.Merkel a iesit imediat la rampa si a avertizat:" Nu se pot face abateri de la planul de austeritate! Ne bazam pe Grecia ca isi va duce la bun sfarsit angajamentele!" .

    Merkel adora sa jongleze in timp ce Atena,Madrid sau Roma ard.Somajul in randul tinerilor din Grecia si Spania atinge 50%.In Italia ,o treime dintre tinerii cu varsta intre 15 si 24 de ani ,nu lucreaza.Este paradoxal faptul ca liderul de stat al Germaniei devine paranoic si ofensat atunci cand vine vorba de trecutul Nazist al tarii,insa este foarte relaxat si indiferent in ceea ce priveste cresterea alarmanta a popularitatii partidelor neo-naziste de-a lungul Europei,din Franta pana in Grecia sau Ungaria.

     Nu numai sud-europenii se revolta impotriva sadismului fiscal.In mai,partidul Crestin-Democrat a lui Merkel a suferit o infrangere zdrobitoare in cel mai populat stat german ,North Rhine-Westphalia.Deci iata ca si germanii incep sa realizeze ca austeritatea nu functioneaza.

    Un studiu recent realizat de FMI in care au fost analizate taierile realizate din 1980 pana in 2009, a concluzionat faptul ca aceasta metoda de consolidare fiscala este foarte ineficienta.Insistenta lui Merkel de auto-flagelare fiscala si refuzul sau ca Germania sa sprijine orice stimul fiscal ,au impins tarile cu probleme ,cum e Grecia,intr-o depresie si mai mare.Recentul anunt la Summitul G20 din Mexic conform caruia Merkel permite acum institutiilor din zona euro sa cumpere datoriile tarilor membre lovite de criza,este prea putin si prea tarziu.

  Aici nu e vorba doar de geopolitica si macro-economie.Austeritatea europeana este patata deja cu sange.In Grecia,sinuciderile au crescut cu 40 % iar in tarile vestice rata natalitatii a scazut pana la nivelul tarilor in curs de dezvoltare.

Corpurile subtile - corpul eteric - corpul astral - corpul mental - energia subtila


Corpurile subtile 

Cei ce studiaza ezoterismul precum si asa-numitii medium-uri, vorbesc despre 3 corpuri subtile principale, ce inconjoara si intrepatrund corpul fizic. Ele sunt urmatoarele:
Corpul eteric
Corpul astral
Corpul mental
Fiecare individ are deci patru corpuri. Aceste corpuri au toate naturi diferite si sunt alcatuite din substante distincte. Corpul fizic reprezinta o ancora pentru celelalte trei: corpurile eteric, astral si mental intrepatrund structura fizica si interfereaza unele cu celalte. Cele patru corpuri exista in acelasi spatiu, pe diferite frecvente vibrationale. Ele se intrepatrund si se influenteaza reciproc in permanenta. Totusi, si in acelasi timp, ele continua sa fie entitati separate, care pot fi experimentate de catre constiinta noastra ca structuri independente si separate. Toate cele patru corpuri sunt conectate cu sufletul si primesc de la el putere si viata; fiecare corp reprezinta, de fapt, cate un vehicul pentru suflet.


Corpul eteric, matricea energetica a corpului fizic, poate vi vazut ca un barometru al starii de bine, de sanatate fizica si psihica, a individului. Exista vindecatori care reusesc sa puna diagnostice, observand diferite patologii pe baza corpului eteric.Acesta o data cu moartea dispare.In acupunctura, conceptul meridianelor este folosit pentru a descrie fluxuri distincte de energie electromagnetica de-a lungul unor linii care conecteaza diverse organe si parti ale corpului. Acestea sunt fluxuri de energie eterica, avand rolul de a vitaliza corpul fizic. Energia divină pătrunde în corpul eteric prin chakrele superioare: chakra divină, Chakra Cristică, Sahasrara - asemeni unei coloane alb-argintie.


Corpul astral serveste in elaborarea de sentimente. Intelege toate dorintele, emotiile, gandurile ascunse ale mintii umane. Acest corp subtil este un "vehicol" in zborurile astrale.Dupa moarte acesta lasa corpul fizic si se transfera in lumea astrala, dar el poate sa se indeparteze spontan in cazul cand persoana a suferit accidente grave, cand este in coma sau in situatiile cand e sub influenta unor droguri. Corpul astral e acea parte a fiintei care in experientele de pre-moarte se perinda in lumea astrala si absoarbe evenimente si impresii traite de ea de-a lungul vietii.
Are deci urmatoarele roluri:
-reprezinta vehiculul in care sunt depozitate imaginile memoriei;
-este corpul care simte emotiile;
-constituie constiinta mitica: limbajul sau este alcatuit din vise si din simboluri.


Corpul mental contine toate gandurile, cuprinse fiind aici si cele extrasenzoriale si intuitive.
El este divizat pe doua nivele:
-mintea superioara care se hraneste din Spiritul Universal (experiente spirituale, intuitie, adevaruri superioare);
-mintea inferioara, fara nicio nuanta peiorativa, legata fiind de lumea pamanteana, materiala.


Corpul fizic şi corpurile subtile, absorb energie din aer, apă, alimente, sunete, parfumuri, lumină. Energia parfumurilor acţionează direct asupra corpului astral. Alimentele au o energie care este absorbită în cea mai mare parte în timpul mestecării lor. Energia apei are o particularitate: are memorie şi capacitatea de a purifica.
Multe persoane cred ca aceste corpuri imateriale au un rol important atat in relatia cu "lumea de dincolo" cat si in practicile oculte desfasurate in viata terestra.
Ele au rolul de a ridica omul din sfera pur fizica si il pot ajuta in exercitarea magiei.


Energetica subtilă poate descrie pentru corpul uman si 7 planuri energetice: fizic, eteric, astral, mental, cauzal, spiritual şi atmic. Fiecărui plan îi corespunde corpul subtil cu acelaşi nume. 
Mineralele au doar corp eteric, plantele - corp eteric şi astral, iar animalele au 3 corpuri subtile: eteric, astral şi mental.


Un exercitiu foarte simplu, care ii conduce pe multi oameni la experimentarea corpului eteric, il reprezinta miscarea extrem de inceata a unuia dintre brate. Daca vrei sa incerci, aseaza-te intr-o pozitie relaxata si inchide ochii. Pune-ti mana dreapta pe genunchi. Apoi, exerseaza miscarea mainii catre umarul stang intr-o secunda sau o secunda si jumatate. Dupa asta, asaza mana pe genunchi si fa aceeasi miscare, dar sa-ti ia cel putin o ora. Miscarea trebuie sa fie atat de inceata, incat sa nu poti sa-ti dai seama daca te misti sau nu – totusi, intentia de a-ti misca bratul este prezenta tot timpul. Multi oameni care fac acest exercitiu experimenteaza tot felul de schimbari in modul in care isi percep bratul, iar in cele din urma, acesta nu mai poate fi simtit deloc. Experienta este doar a unui camp de energie. Adesea, nu doar senzatia bratului se modifica: constienta intregului corp trece in senzatia nefamiliara a corpului eteric.
Atentia mai poate fi comutata complet si asupra corpului astral; asta se intampla, de exemplu, in timpul unor transe hipnotice. Cineva care este hipnotizat se poate retrage complet intr-o lume interioara a amintirii, imaginii si a mitului si sa-si piarda complet simtul corpului fizic si al mediului material inconjurator. Senzatia familiara a visatului cu ochii deschisi inseamna, de asemenea, ca atentia se retrage in corpul astral. De exemplu, te poti „trezi” in mediul fizic dupa ce ai fost pierdut in ganduri si imagini, fiind cu o carte in mana, pe care o citeai, asteptand culoarea verde a semaforului sau stand la fereastra si privind gradina. In cele din urma, constienta poate fi comutata si catre o experienta a corpului mental, dar asta e greu de descris. Atunci cand constienta este focalizata complet asupra sa, se afla scufundata intr-o lume a tiparelor mentale, context fara continut, aspect dificil de pus in cuvinte. O astfel de experienta este foarte rara si traita, de obicei, de oameni cu un antrenament indelungat in practicile spirituale de concentrare, sau se poate intampla accidental celor aflati sub influenta unor droguri puternice.