joi, 27 martie 2014

Crucea cosmică în semne cardinale -1


Atunci când mai multe planete lente se regăsesc într-o conjunctură dinamică, ca astrolog, te opreşti, observi şi începi să analizezi. Din 2010 până în prezent stăm cu ochii de pe cer urmărind ceea ce numim Crucea cosmică în semne cardinale. Exprimarea ei se regăseşte în conjuugarea energiilor reprezentate de Marte, mai devreme a fost Jupiter, Saturn , Uranus și Pluto. Acest model de relaţii aduce împreună energiile într-un mod conflictual şi provocator dar dinamic şi motivant.
Adevărul este că omenirea se află la o răscruce de drumuri memorabile, nu trebuie decât să ne uităm în jurul nostru la conflictele intense – nu mai departe Ucraina care pentru prima oară, decis şi deschis îşi asumă democraţia şi nevoia de a scăpa de influenţa Rusiei, chiar şi cu preţul sângelui, dovadă că Ucraina a reuşit să se impună dovedeşte, poate pentru prima oară, că Rusia nu mai este acea putere care îi făcea pe mulţi să gândească de două ori şi apoi să deschidă gura. Experientul comunist a deveit anacronic şi cred că asta ar trebui să observe şi preşedintele Vladimir Putin.
Planeta noastră trece printr-o perioadă de criză cumplită dar aduce și un potențial extraordinar. Starea planetei și bunăstarea omenirii va fi decisă de acțiunile colective din următorii 7 – 8 ani. Iar ceea ce se petrece la nivel colectiv este rezultanta a ceea ce facem noi în mod individual. Pentru a vindeca lumea, trebuie să începem prin a ne vindeca pe noi înşine. Ca să ne vindecăm și să ne dezvoltăm în rezonanţă cu ceea ce se petrece în astral, Crucea cosmică în semne cardinale poate fi folosită pentru a ne amplifica permisivitatea şi a ne conecta la energiile trans- personale care sunt acum active. Creșterea nivelul de conștiință individuală, amplificarea acesteaia, se regăseşte în fenomenul oglindă a acestei răscruci de drumuri prin ceea ce se reflectă înapoi spre fiecare. Nu vorbesc doar despre o valoare nominală sau doar de dragul de a înşiruiu cuvinte, nu, dacă însă vom coborî adânc, fiecare, în străfundurile fiinţei care suntem putem găsi reflexia oglinzii, adică vom afla multe lucruri despre noi, despre alții, despre natura umană, despre lume și despre vremurile pe care le trăim. Capacitatea de a identifica energiile planetare, despre care vorbeam, în ceea ce se întâmplă în jurul nostru este un instrument asemănător busolei.
            De ce se numește Cruce cosmică în semne cardibnale? Nu știu cine a inventat termenul pentru că la prima vedere pare să avem în faţă un romb. Mai mult ca sigur opoziţiile dintre planetele care formează acest romb sau pătrat, care prin intersectare  aduc planetele în unghiuri de 90 de grade, unele faţă de altele, apoi pentru că planetele se află în semne cardinale.
            Dar cine sunt implicaţi acum acest aspect, care aşa cum spuneam la început, se tot face, se desface şi iar se reface din 2010 şi o vom ţine tot aşa până în 2017!
Fiecare dintre planetele implicate reprezintă un spectru bogat de energie:
·       Jupiter guverneaza cunoștințele, țările străine și câmpurile culturale aferente, religia, filosofia, principiile de viaţă și credința. Sub tutela lui informațiile brute devin  cunoștințe semnificative și tot el răspunde de diseminarea lor. La fel de bine însă, să nu uităm că Jupiter este Judecătorul, cel care îşi asumă evaluarea şi înțelegerea evenimentelor şi în funcţie de conjunctură şi acordă recompense sau pedepse actorilor implicaţi. Nu în ultimul rând, Jupiter este planeta care expansionează, dilată, sporeşte, amplifică, ridică o graniță sau o limită tocmai pentru a echilibra lucrurile şi a le păstra în acest fel cât mai mult timp.
·       Marte este planeta care aduce energia inceputului, belicoasă, independentă şi egoistă mai ales că se află în cădere, adică în Balanţă - relații, echitate, echilibru, pace, diplomaţie -, semn opozabil Berbecului pe care îl stăpâneşte, o ironie subtilă prin asocierea a doi termeni contradictorii, dacă ne gândim, bine. De fapt, ne aflăm în faţa unui  oximoron. Marte în Balanţă ca efect opus acţiunii dirijate a Berbecului are un efect bumerang, ca reacţie la apărare la acţiunile defensive ale Balanţei. Reamintesc cazul Ucraina.
·       Uranus este conectat la mass-media, comunicarea și tehnologie. Efectele sale se regăsesc la nivelul grupurilor, cluburilor, a organizațiilor de tot felul și a unor cauze care aparent, par de necontrolat. Uranus este un cruciat pentru idealurile umanitare, un avocat pentru cauzele pierdute sau pentru cele care se desprind de comun și crede în rebeliune pentru a rezolva cele mai multe probleme, de aceea probabil este asociat cu anarhia, cu revoluţionarul, cu originalitatea, unicitatea și calități care transformă peste noapte în outsideri. De aceea este numit şi Cel care Trezeşte, aduce în starea de dominat calităţi aflate în stază recesivă, de adormire, scopul său fiind cel de a ne scoate din starea de lâncezire interioară, din trecerea din starea de anonimat colectiv în starea de Unic personal prin transcederea stării de conștiință și de conștientizare.
·       Pluto este agentul transformator și de renaștere. El este conectat la ideea moarte și, uneori, ne poate conduce spre acţiuni sau cauze declanşatoare de moarte, din nou, vezi Ucraina. Cu toate acestea, moartea fizică – poate cea mai la-ndemînă, este doar unul din sensurile date de prezenţa acestei planete care imprimă omenirii forţa catalizatoare a continuităţii prin moarte şi renaştere acordând sexualităţii o valoare intrinsecă. Este vorba despre programe de final care ajung să ruleze atât de adânc în noi încât să declanşeze procesul de regenerare. Transformarea semnifică trecerea de la vechi la nou, de la moarte la renaștere. Finalurile plutoniene sunt un capăt de drum în care trebuie să  ajungem pentru a elibera energia atât de necesară în procesul transformării ca apoi, să faciliteze renașterea într-o nouă formă.
Ceea ce animă și conduce modelul Crucii Cardinale sunt o serie de aspecte sau chei de înţelegere - opoziţia dintre Marte şi Uranus, pe deoparte, şi opoziţia Jupiter – Pluto, pe de alta, la care se adaugă planetele aflate în configuraţie.


Opoziţia Marte - Uranus
Marte prin opoziţie cu Uranus arată că dorințele și acțiunile noastre care îndeamnă la schimbare și transformare sunt două energii polare extrem de puternice şi  sugerează că dorințele personale și acțiunile pe care le întreprindem, pentru a le îndeplini, au tendința de a rezista la schimbare și transformare. De obicei, o acțiune de succes pare incompatibilă cu schimbarea și, în special, cu raţiunea deoarece avem predispoziţia să vedem că în exercitarea unor principii, mai ales, în scopuri nobile, la nivel de colectivitate ne ţine departe de îndeplinirea dorințelor personale. Astfel ne confruntăm cu dilema că dacă fiecare acționează pentru a obține ceea ce vrea prin afirmarea propriei voințe acţionează, în principiu, împotriva intereselor colective şi a binelui comun. Putem deci să ne urmăm idealurile și convingerile prin prizma  colectivităţii sau prin prizma propriilor convingeri. În mod ironic, principiile noastre de viaţă le stabilim fără să ţinem cont de ceilalţi, ceea ce ne obligă să ne confruntăm cu propria unicitate, să acţionăm instinctual la ce se petrece în jur dar în acelaşi timp, şi să ne urmărim propriul interes.
Conform modelul dorinţă – acţiune propuse de societatea în care trăim, ducem o viaţă  obișnuită și previzibilă, ceea ce mulţumeşte întrucâtva. Pe de altă parte însă, dacă ar fi să ne explorăm unicitatea și să ne angajăm conştient în individuație, ar putea perturba și schimba tiparele sociale prestabilite și modul în care acţionăm. Dacă urmăm calea solitară al Sinelui Superior, atunci trebuie să sacrificăm acțiunea personală și dorința. Acest conflict între aspirațiile înalte şi dorinţele materiale poate provoca un profund sentiment de vinovăție sau un sentiment de nimicnicie şi poate duce la incapacitate de acțiune din timp în timp, pe măsură ce baleiem între urmare unui principiu și dorință personală. Uneori, pentru a evita tensiunile inutile şi îndoiala care ne asaltează, am putea acționa în moduri ciudate sau neconvenționale. Este posibil să tânjim după independență, să vrem să facem ceva pentru a ne exprima unicitatea şi intrăm în conflict cu noi înşine dar şi cu ceilalţi din comunitatea în care trăim. Pentru a evita stresul și conflictul interior, se cere să păstrăm conştient echilibrul între ideal și realitate, între unic și comun precum și între acțiunea mentală și cea instinctuală.
Marte îl simbolizează pe animus, acea parte feminină a arhetipului masculin iar opoziția la Uranus sugerează că suntem când atraşi, când respingem expresiile neconvenționale de masculinitate, acţiunile de revoltă, de înăbuşire a acestora, de nevoia de manifestare agresivă şi care predispune nu doar la schimbarea interioară, ci şi la cea exterioară. Am putea crede că numai modelul energetic de masculinitate acceptat de societate este valabil, dar, fără să ne dăm seama, suntem atraşi de manifestările de masculinitate care merg dincolo de limitele convenției. Mai pot fi luate în considerare capacitatea de abstractizare a nativului, aplecarea sa spre umanitarism şi legăturile adiacente, lucruri care pot fi legat de un Uranus impersonal. Dacă acesta are o aplecare spre partea uraniană a vieţii deşi este angajat în diverse proiecte profesionale şi sociale poate duce la stereotipii de sorgine masculină şi acesta este considerat individualist.
Potenţialul transcendent al opoziţiei Marte – Uranus se realizează atunci când există un echilibru între conştiinţa colectivă, conştiinţa individuală şi dorinţa personală. Pentru a realiza acest lucru, nativul trebuie să treacă dorinţele personale şi modul de acţiune pentru realizarea acestora sub lupa integratoare a minţii analitice care să exploreze şi să integreze revelaţiile de pe urma acestui proces. O analiză profundă poate aduce la lumină lucruri şi aspecte nebănuite care să fie o adevărată revelaţie pentru el. Trebuie subliniat că individualitatea psihicului este în permanentă conexiune cu lumea exterioară, pe deoparte şi cu Sinele personal, pe de alta, adică suntem conectaţi simultan la mentalul superior cât şi la lucrurile exterioare, livreşti şi banale.
A valida dorința instinctuală, animalică, prin legătura cu percepţia exterioară, ca motivaţie necesară pentru viață, sugerează că o putem plasa la locul ei ca mijloc și nu ca scop; recunoaștem astfel faptul că avem dorințe și activități de bază, comune pentru majoritatea oamenilor și chiar a animalelor, care ne ajută să ne păstrăm individualitatea şi locul în lume. Aroganța spirituala este o capcană comună a celor care respiră un aer. Acceptarea naturii noastre mundane și materiale a permis valorificarea energiei prin angajarea în obiective mai mari şi care sunt darul revelației și înțelegerii divine. Prin urmare, suntem în stare să ne bucurăm de creativitate care este pe de oparte rezultatul interacțiunii dintre energia brută a existenței materiale și formele abstracte care locuiesc în mintea Superioară iar pe de alta, rezultanta tensiunii creatoare.
            Atunci, de unde nesiguranţa? Când ne simţim singuri în lumea noastră interioară, adoptăm diverse mecanisme de autoapărare - confruntare, de suprimare sau de proiectare - în încercarea de a calma tensiunea opoziției și pentru a ne proteja ego-ul de schimbare și de transformare.
·       alegem un mecanism de apărare de tip confruntare, ne vom identifica cu o parte a opoziției împotriva celeilalte.
·       ne identificăm cu energia marțiană, devenim suspicioşi ne opunem vehement şi agresiv la schimbare dar și la oamenii sau instituțiile care promovează schimbarea. Vom vedea agenți ai schimbării, care se identifică cu principiul salvăm lumea sau îi facem pe oameni mai buni că ne ameninţă modul de viaţă. Ar putea să ne înfurie tot ceea ce este nou sau neconvențional, mai ales în cazul în care suntem convinşi că noi suntem ţinta.
·        ne identificăm cu energia uraniană, există pericolul să ne ridicăm peste dorințele lumești și acțiunile care au loc în planul fizic şi de aici, să fim catalogaţi drept aroganţi. Felul în care ne opunem are ceva din aceste dorințe omeneşti, până la urmă, și activități care sunt necesare pentru ca viața să meargă mai departe; cu alte cuvinte dispreţuim existența obișnuită cu aroganţa celui care trăieşte într-un turn de fildeş.
·       alegem să suprimăm un mecanism de aparare, o parte a opoziției va fi prea puternică în detrimentul celeilalte. Dacă suprimăm partea uraniană, e drept vom fi foarte activi şi energici, vom face mereu lucruri noi dar asta nu va schimba nimic din existenţa noastră şi nici nu ne va ajuta să progresăm spre un scop mai mare. Nu avem nicio idee despre concepția că schimbarea este necesară și suntem condiţionaţi să facem lucrurile așa cum le-am făcut întotdeauna. Orice idee de individualitate, de necesitate de a elibera sinele din robia limitărilor materiale sau ale unicității sinelui uman este complet străină de noi. De asemenea, probabil este suprimată orice înclinație care ne face să acționăm pe baza principiului informării pentru orientare. În cazul în care energia marțian este suprimată, avem idei și aspirații de a fi mai buni, de a ne îmbunătăţii activitatea şi de a relaţiona mai bine cu ceilalţi, dar nu avem voința de a acționa. Goi de conținut trăim într-o lume sterilă, abstractă, dacă nu ar trebui să ne confruntăm cu cerințele vieții instinctuale. Dacă proiecția este folosită ca un mecanism de apărare, vom fi atraşi de oameni sau instituții care întruchipează calitatea planetară care nouă ne-a fost  suprimată. În cazul în care energia uranian este cea suprimată, am putea fi atraşi de cineva care îşi afișează deschis originalitatea şi nonconformismul. Ne așteptăm ca persoana să acționeze liber și posibil să ne simţim dezamăgiţi dacă aceştia afișează latura obişnuită a cotidianului. Când energia marțiană este cea suprimată există tendinţa să fim atraşi  de persoane active și dinamice sau care sunt instinctuale și impulsive, adică trăim latura noastră instinctuală prin partenerul din acel moment. Aşteptaţi-vă ca acest partener să acţioneze agresiv când îl rugaţi să vă îndeplinească o dorinţă iar dacă el nu reușește să facă ce l-am rugat, ne dezamăgeşte. O altă manifestare poate fi atracția pentru o instituție care reprezintă o formă de agresiune cum este armata, de exemplu.  


- va urma  -

Sursa: http://psihoastrologiecuminerva.blogspot.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu