miercuri, 2 octombrie 2013

SaLuSa, 28 sept.2013.


Channeled by Wally.


Un șir de măsuri este în curs de a fi perfectat pentru probarea actelor de nelegiuire săvârșite de ființele întunecate. Avem dovezi pentru a demonstra convingător într-o instanțăde drept ce crime au fost comise și de către cineAceastă acțiune va fi prima de acest tip, și ea va fi urmată de altele tot atât de bine documentate.
SaLuSa
Instrumentarea acestor cazuri va scoate la iveală manevrele și acțiunile ilegale ale multor factori de putere care au ajuns să ocupe posturi de conducere în diverse ramuri economice, dar mai ales politice, prin acte de corupție, fără a avea pregătirea necesară sau dreptul moral de a le ocupa. Se pune deci problema curățarii aparatului de decizie în toate aspectele vieții societății voastre.

Dragilor, este dreptul vostru inalienabil de a vă pune în evidență apartanența la marele "Eu sunt", care vă oferă posibilitatea de a accesa cele mai înalte dimensiuni.

Mulți percep acest lucru ca fiind învăluit în mister șifascinațiecu multă neclaritate, ca urmare a colbului gros care s-a așezat de-a lungul vremii, peste ceea ce era cândva certitudine, convingere fermă și cunoaștere. Drumul ascensional spre lumină v-a condus uneori și prin cotloane neluminate și periculoase unde nu se regăsea iubirea ci doar frica. Asta v-a făcut să vă temeți, să deveniți bănuitori, plini de neîncredere nu numai față de acțiunile celorlalți ci și față de propriile voastre decizii.
Termenul de 21 dec.2012 nu a fost prea convingător pentru majoritatea dintre voi. Vi s-a părut că acea dată a venit și a trecut fără ca ceva anume, ceva important, să se producă.Deși acea zi a fost așteptată cu un nivel emoțional substanțial ridicat, anticipatele evenimente par a nu fi avut loc, și asta nu a făcut bine nivelului vostru de încredere. Promisele abilități, promisa ”alegere a apelor” nu par a se fi manifestat în realitatea voastră existențială. De ce oare? Pentru că, cu toată strădania celor care vă monitorizează și vă doresc numai binele, mare parte dintre voi nu au reușit să se trezească sau nu au vrut să renunțe la situația la care ajunseseră în dimensiunea a 3-a; alții au continuat să nu aibă încredere în procesul ascensionării iar alții au întors spatele acestei oportunități din cauza convingerilor întreținute de forțele întunecate.
Din capul locului trebuie spus că 21 dec. 2012, nu a fost o dată oarecare: cu adevărat, la nivel subtil, s-au produs ample modificări, aduse de multele energii luminoase care au fost trimise pe Pământ în acea perioadă. Efectul acestor energii specializate a început să se producă și perioada de implementare a obiectivelor programate va fi extinsă, pentru ca acele energii specializate să fie asimilate de cei care, pe parcurs, continuă să se trezească și să le conștientizeze importanța. 
Nu s-a ținut Dumnezeu de cuvânt? Nici vorbă! Numai că Dumnezeu nu a trecut și nu va trece peste liberul vostru arbitru (Nota C.M.: excepție făcând Decretul Creatorului de interzicere a utilizării armelor nucleare). Ritmul înaintării voastre spre Lumină, spre dimensiunile superioare vi-l hotărâți și vi-l impuneți singuri, fără a fi obligați de către cineva. Pe de altă parte, Dunmnezeu nu dorește ca acțiunile și intențiile sale să fie aduse în realitatea voastră, cu depășirea nivelului vostru de suportabilitate (în plan material, emoțional și mental). Asta produce, evident, o încetinire a înaintării, dar se va face așa cum voi ați decis.

Mulți se simt vulnerabili la acțiunile autorităților juridice și agenților de control care par a nu mai putea fi opriți din aplicarea legilor strâmbe legi care vă expun nu vă ocrotesc. Vă rugăm  să aveți încredere deplină în justiția imanentă, care nu admite niciun fel de nedreptate. 
Încă mai trăiți în deplină relativitate, sunteți deocamdată (prin propria voastră alegere) în zona în care deformările realității mai pot fi utilizate ca arme contondente. Iluzoria voastră existență, care vă pare atât de reală, reprezintă doar o secvență din existența voastră perpetuă. Pe măsură ce vă creșteți vibrația (și, deci, conștiința), vă mutați tot mai mult în lumină, acolo unde negativitatea nu mai există, sau, în orice caz, este puternic estompată. Tentaculele răului nu vă mai pot atinge și un nou mod de viață se stabilizează în condiția voastră de ființă care-și înmulțește abilitățile și se pregătește pentru multidimensionalitate.
Pe măsură ce energiile superioare vin pe Pământ, noi constatăm o atitudine mai tolerantă,față de cei care înaintează mai lent în înțelegerea imenselor beneficii pe care le aduce procesul de ascensionare. Crește, deasemenea, și gradul de înțelegere și acceptare a existenței altor civilizații ale universului. Aceasta apropie momentul în care, în mod oficial, se va recunoaște existența noastră și se va dori întâlnirea cu civilizațiile universului. Pentru ca acel moment să se apropie mai repede, este bine ca fiecare dintre voi să accepte această idee și să dorească acea întâlnire.

 Mulți dintre voi au plecat pentru a găsi un echilibru în viața lor cotidiană și pentru a asigura cele necesare familiei, motiv pentru care au căutat o slujbă corespunzător remunerată, chiar dacă aceasta implica o anumită distanță față de familie. La un momernt dat, spiritul lor le-a comunicat intuitiv să părăsească acel loc de muncă și să se dedice unei preocupări spirituale, menită să ridice nivelul conștiinței colective. Evident, această decizie, acest apostolat, a fost greu de luat și, cel puțin în primă analiză, era hazardată și oricum iresponsabilă, dacă luăm în calcul obligațiile față de familie. Ulterior s-a dovedit că acea decizie riscantă a făcut ca, după un timp, lucrurile să se așeze pe un nou făgaș. 


Mai există și categoria celor care au fugit din zonele cu conflicte militare, atât pentru a-și proteja propria persoană și familia cât și pentru a se folosi de oportunitatea momentului, când puteau părăsi mai ușor țara pentru a emigra în alt stat, devenit mai tolerant. Acest transfer dureros a presupus acceptarea unor condiții temporare de viață în lagăre de refugiați, în care mizeria și foametea au produs multe victime. Și când te gândești câtă hrană se irosește și se aruncă în țările dezvoltate! Ar fi fost suficient ca acest surplus alimentar să fi fost colectat și trimis către lagărele de refugiați. 

Politicienii lumii voastre au însă alte preocupări: ei fac lobby pentru apărarea intereselor unor grupuri restrânse de oameni, și așa privilegiați, dar care le garantează puterea și influența. Rămân însă vigilenți pentru a profita cât mai mult de inițiativele celor cinstiți, prin diversele acte de caritate, unde și înscriu numele pentru a obține capital politic, chiar dacă nu au avut nicio contribuție la reușita acelor acțiuni. 
 
Categoria profitorilor, ființe dominate de întuneric, încearcă mereu să creeze discordie și nemulțumire între diversele grupuri de oameni, cu culturi diferite sau religie diferită. Arma lor permanent utilizată este dezbinarea și azmuțirea unor grupuri de oameni împotriva altora, pentru ca, spre sfârșit, să apară ei în chip de îngeri ai păcii și împăcarii. 
Din păcate, mereu a fost așa și aceasta din cauza ignoranței celor mulți, ignoranță menținută de cei interesați și profitori. Iată încă un motiv pentru care fiecare ființă umană trebuie să se străduiască pentru a-și ridica nivelul de cunoaștere și de conștiință. Libertatea si suveranitatea nu pot fi păstrate prea mult timp dacă cei care le dețin nu devin conștienți de ele și nu-și cresc nivelul de conștiință. Din acest motiv, se impune să cunoașteți conținutul măcar a unei părți din multele mesaje postate pe internet de către channelerii recunoscuți (autentici) și cu notorietate.

Dragilor, vă aflați în perioada în care are loc strângerea recoltei spirituale semănată mai de mult sau mai de curând de ființele de lumină care vă monitorizează și vă ocrotesc. Planulfizic va continua să suporte multe fenomene neobișnuite și care se vor produce uneori extrem de rapid. Acceptați-le căci menirea lor este să facă curățenie, să filtreze totul pentru a se înlătura toate energiile negative care au mai rămas.

Sunt SaLuSa de pe Sirius și știu  mulți dintre voi caută căi și oportunități pentru a scutura oprimarea și înșelătoria practicate de ființe ale întunericului. Nu vă pierdeți credința în reușita voastră deoarece, în această vastă acțiune, nu ați fost și nu sunteți singuri. Prietenii voștri, în primul rând cei din Federația Galactică, sunt aproape de voi și vă ajută în toate situațiile care se impun și pentru care le cereți sprijinul.

 
SURSA: http://salusacourier.wordpress.com/
 (C.M.)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu