luni, 31 martie 2014

Dictate de Divinitate. Cele 24 de cuvinte care nu trebuie pronunţate NICIODATĂ


Trăim într-o lume egoistă, cu oameni mândri, orgolioşi, lipsiţi de dragoste, zgârciţi. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire. Aceste cuvinte scrise mai jos, sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. loan în Apocalipsă, Masa din mijlocul scaunelor este lumea, care va fi judecată după cele 24 de cuvinte.
Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele, depind de ce gândim, vorbim şi facem. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai” care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi.
Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii:
1. Sudalmă (înjurătură, ocară)
2. Blestemul
3. Dracul
4. Răul
5. De ce ai făcut?
6. Nu a trebuit să faci!
7. Nu ai făcut bine
8. Nu ştiu
9. Nu pot
10. Nu reuşesc
11. Baiul
12. Greul
13. Necazul
14. Nu merg
15. Nu fac
16. Nu vreau
17. Nu văd
18. Nu aud
19. Nu găsesc
20. Nu înţeleg
21. Am uitat
22. Am pierdut
23. Am spart
24. Am stricat
Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte, să se rostească următoarea rugăciune:
“O, Fecioară Maria, concepută fără de prihană strămoşească roagă-Te pentru noi, care alergăm la Tine, şi pentru cei ce nu aleargă. Amin”
Explicaţii:
SUDALMĂ, BLESTEMUL, DRACUL
Aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ pentru persoana la care ne gândim. Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (loan 1/1). Acesta înseamnă că toată vorbirea este însuşi Dumnezeu. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută, curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. Să vorbim puţin, deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună). Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune, îngerii se apropie se noi, în mod contrar diavolii.
RĂUL
Se poate spune în rugăciune, se poate citi, se poate scrie. Cei ce-l rostesc vor avea sigur parte de el.
DE CE AI FĂCUT?
NU A TREBUIT SĂ FACI!
NU AI FĂCUT BINE!
Aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. Cuvântul atinge sufletul, îl poate mângâia sau ucide. Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni, există un judecător, care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arătaţi cum trebuie să facă. Certăreţii au faţa urâtă, brăzdată de riduri, iar cei buni, care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită, plăcută, luminoasă.
NU ŞTIU NU POT! NU REUŞESC!
Acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”, “am să pot”, “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”, “nu am putut”, “nu am reuşit”.
GREUL
Isus spune ,,Luaţi jugul meu şi sarcina, căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”. Luaţi aminte, acest cuvânt este des folosit şi oamenii sunt foarte loviţi de greutăţi.
NECAZUL
Chiar dacă există asupra noastră, trebuie să-l tratăm ca şi cum nu ar fi. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora este împărăţia cerurilor”. “Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia”.
NU MERG, NU FAC, NU VREAU
Aceste cuvinte sunt expresiile neascultării, pentru care s-a făcut iadul. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”, “Nu trebuie a face”, “Nu este bine”. De aici izvorăsc cele mai multe certuri, neînţelegeri în familii, deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii.
“Cedează ca să învingi”; Christos a cedat răutăţii oamenilor, nu s-a certat cu ei, s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa, ci pentru totdeauna. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu, doar să nu ne certăm în familie, cu părinţii, cu fraţii, să fim răbdători şi gata de ajutor.
NU VĂD, NU AUD, NU GĂSESC
Trebuie folosite la trecut “Nu am văzut”, “Nu am auzit”, “Nu am găsit”. Dacă le repetăm ajungem să observăm, să nu auzim, ce este în jurul nostru, mintea se întuneca şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă. Înlocuiţi aceste cuvinte, pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie, scrie efemeride.ro.
NU ÎNŢELEG
Le putem folosi la trecut ,,nu am înţeles” sau simplu “NU”, pentru a nu deveni neînţelegător.
AM UITAT
Se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte.
AM PIERDUT
A pierde ceva, este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. Folosind des apare riscul pierderii şi a împărăţiei lui Dumnezeu.
AM SPART
Se poate înlocui cu “A căzut,” “Noroc”.
AM STRICAT
Poate să urce de la a strica o jucărie, la a strica o căsnicie şi altele. Faptele trecutului trebuie depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructive, edificatoare.
Sursa: www.obiectiv.info

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu