marți, 2 octombrie 2012

Extratereştri - de la A la Z (2a)În această a doua parte despre extratereştri, voi aborda doar un singur subiect, pentru că de această dată informaţiile sunt atât de diverse şi atât de abundente (pe internet) încât merită să le amintesc aici pe cele esenţiale, aşa încât urmează ca în partea a treia să continui cu informaţii despre alţi extratereştri.

Ashtar: Comandamentul Ashtar, şi Ashtar Sheran
Pentru început voi repeta ceea ce există deja în limba engleză la Biblioteca Pleyades:

"Divizia Zburătoare a Marii Frăţii Albe

Unul dintre cele mai interesante şi discutate grupuri extraterestre este cel al Comandantului Ashtar si al Comandamentului Ashtar. Comandantul Ashtar este omul care se afla la conducerea Diviziei Zburătoare a Marii Frăţii Albe, sau a Frăţiei Luminii. Comandantul Ashtar şi vasta sa armată extraterestră de participanţi (peste 20 de milioane) lucrează în cooperare cu Maeştrii Ascensionaţi.

În afara de personalul de 20 de milioane de fiinţe aflat sub comanda sa din sistemul nostru solar, mai există alte 4 milioane de participanţi care se află în planul fizic. Însuşi Comandantul Ashtar este o fiinţă măreaţă şi nobilă, cu o înălţime de aproximativ 2 metri şi cu ochi albaştri. Trupul său este asemănător cu cel al lui Adam Kadmon, adică similar cu cele ale oamenilor de pe Pământ. El a evoluat venind de pe planeta Ashtar, dar nu s-a întrupat niciodată pe planeta Pământ. Deşi Comandantul Ashtar este la conducerea flotei spaţiale aflată în sistemul nostru solar, El nu este limitat doar la acest sector de spaţiu galactic.

El reprezintă sistemul nostru solar în întâlnirile consiliului din galaxia noastră, şi din universurile componente ale marelui omnivers. Unul dintre lucrurile importante de înţeles despre Comandantul Ashtar şi armata Sa de lucrători, şi despre flota sa de nave extraterestre, este că au o natură eterică. Ei nu au corpuri fizice aşa cum avem noi, dar ei sunt capabili să îşi creeze corp fizic pentru a se manifesta cu navele lor devenite fizice, în planul fizic, oricând doresc.

O persoană care i-ar vedea nu s-ar gândi că sunt diferiţi de noi. Majoritatea formelor de viaţă de pe alte planete din sistemul nostru solar sunt de natură eterică. Uneori din acest motiv astfel de fiinţe au fost numite "eterice". Nu pot fi totuşi considerate fiinţe fără corp, pentru că au un corp (eteric).

Ei se află într-o stare de evoluţie aşa cum suntem şi noi, iar viaţa lor în planul lor nu diferă aşa de mult faţă de a noastră, în afara faptului că ei au transcens (au trecut dincolo de) dorinţele eu-lui inferior (egou) şi cele astrale cu care oamenii de pe Pământ se luptă atât de frecvent. Comandantul Ashtar lucrează îndeaproape cu Regatul Îngerilor, mai ales cu Arhanghelul Mihail. [aici observ o mică încurcătură pe care trebuie să o clarific: planul astral este superior planului eteric, şi sunt diferite - nota trad.]

Comandantul Ashtar este un om extrem de iubitor şi bun, dar hotărât şi de neabătut în misiunea sa de a ajuta, de a educa şi de a proteja umanitatea în întregul sistem solar. Comandantul Ashtar şi echipa Sa nu doresc să fie veneraţi ca Zei, ci să fie văzuţi ca şi camarazi, ca fraţi şi egali cu noi pe drumul ascensiunii (înălţării) şi mai departe. Două dintre misiunile sale principale sunt de a educa spiritual omenirea pentru misiunea acesteia pentru care se află aici, şi în al doilea rând de a apăra şi proteja Pământul şi sistemul solar de grupurile extraterestre ostile şi egoiste. Oamenii nu au încă nici-o idee despre cât de mult ar trebui să-i mulţumească Lui, şi echipei Lui neobosite de lucrători."

În continuare, tot Biblioteca Pleyades ne oferă următoarele detalii despre Comandamentul Ashtar şi Extratereştrii malefici. 

"Există multe civilizaţii extraterestre din galaxie, univers şi omnivers, care au venit pe Pământ să culeagă date şi informaţii, să realizeze anumite experimente pentru scopurile lor egoiste. Ei nu se află aici pentru a ne ajuta. Unii dintre aceştia au o natură neutră, iar alţii servesc Forţele Întunecate.

Există de asemenea extratereştri malefici care se opun în mod deschis Marii Frăţii Albe şi Comandamentului Ashtar. Aceşti extratereştri ar lua cu asalt planeta şi ar cuceri-o, dacă ar putea. Dar, datorită Comandamentului Ashtar şi a civilizaţiilor de felul celei din Arcturus care ne protejează, nu au putut. La fel ca în Star Trek, există grupuri de fiinţe decăzute, renegate, care sunt escortate în navele lor din acest sector galactic de către Comandament.

Mulţi cei din Comandamentul Ashtar merg pe străzile noastre fără ca noi să ne dăm seama. Comandamentul Ashtar funcţionează într-un anume sens ca o Poliţie Galactică; există şase stele din constelaţia Orion ("cei 6 decăzuţi") şi un grup numit Deros din Pământul interior care au fost alungaţi, aşa că aveţi grijă cu tot ce vine din Nebuloasa Orion.

Una dintre problemele pe care le are Comandamentul Ashtar este că dacă guvernul nostru încheie anumite înţelegeri cu grupuri extraterestre malefice, nu sunt lăsaţi să intervina în liberul nostru arbitru, decât dacă s-ar pune în pericol sistemul nostru solar şi galaxia.

Numărul extratereştrilor malefici este foarte mic în comparaţie cu mulţimea de extratereştri benefici, dar cei malefici sunt foarte periculoşi dacă nu sunt "struniţi". Mulţumită Comandamentului Ashtar. Ca regulă generală, OZN-urile în formă de tub (cilindru) sunt navele extratereştrilor malefici. Dar există şi câteva excepţii de la această regulă."

Tot în Biblioteca Pleyades (care este o colecţie de texte reproduse după diverse surse aflate pe internet), aflăm despre faptul că "deşi există două mari "tabere" - Federaţia Unită şi Imperiul Draconian - mai există şi alte civilizaţii din alte sisteme stelare care nu au aderat la niciuna dintre ele, şi care sunt cumva "neutre", sau care colaborează sporadic (sau sunt în război uneori) cu forţele umanoide sau cu cele reptiliene, sau care sunt membre în Colectivul Comandamentului Ashtar sau în Forţele Spaţiale Imperialiste Bavariene.

Aceste forţe spaţiale Bavariene numite "Alternativa 3" (a se vedea filmul cu acelaşi nume) în alianţă cu alte specii imperialiste umanoide şi reptiliene au devenit notorii pentru prostul renume pe care l-au căpătat datorită atrocităţilor de tip Nazist pe care le-au facut împotriva altor civilizaţii paşnice de pe alte planete din acest sector galactic. Toate aceste informaţii vin de la un cuplu de oameni care au dezertat din grupul "Alternativa 3" (grup care este compus în majoritate din familii militare şi industriaşe foarte bogate) în urma unei vizite sincere şi prieteneşti din partea unor membri ai Federaţiei care le-au arătat adevărul despre "Alternativa 3".
Reptilienii s-au folosit mereu de oameni cărora le-au implantat microcipuri şi pe care îi manipulează pentru a-şi ataca inamicii din Federaţie. Reptilienii se folosesc de oameni pe post de scuturi vii, robotizate, pentru a lupta împotriva celor din Federaţie. Richard Shaver se referă la reptilieni spunând că au o natură vampirica şi că se hrănesc cu forţa vitală a oamenilor pe care o extrag prin emoţii negative, prin gânduri negative, şi prin sânge.

Alte sisteme care ar face parte din această a treia categorie sunt cele care au fost infiltrate de către reptilienii Draco. Cât despre Colectivul Ashtar sau Ashtarte, acesta este doar un fel de minte colectivă electronică uriaşă care îşi are sursa într-un uriaş calculator de circa 32 km lungime (posibil aflat undeva în cosmos) ce administrează numeroase culturi şi civilizaţii galactice prin intermediul unor implanturi electro-telepatice.

Însă această minte colectivă a fost infiltrată la multe nivele şi astfel compromisă de către forţele reptieliene şi de aceea nu mai poate fi de încredere. Mare atenţie la aşa-numiţii "Maeştri Ascensionaţi" care vorbesc prin intermediul acestui Colectiv Ashtar căci este probabil să fie doar impostori draconieni care înşeală."

După aceste detalii uimitoare de la Bibioteca Pleyades, haideţi să vedem ce spune Wikipedia pe această temă... 

Wikipedia

Ashtar este numele unei presupuse fiinţe extraterestre care a fost prima dată manifestată prin comunicările intermediate de George Van Tassel, în 18 iulie 1952. Van Tassel a fondat o comunitate de cercetare a OZN-urilor în anul 1947, iar primele sale mesaje de la Ashtar au fost prezentate publicului în cadrul unui eveniment organizat de el. Aceste prime mesaje primite de el de la Ashtar se refereau la un viitor apocaliptic în legătură cu bombele cu hidrogen care tocmai erau în testare în SUA.

Pe măsură ce întâlnirile de intermediere a comunicaţiilor cu Ashtar au avansat, în anii 1950 aceste mesaje au devenit din ce în ce mai elaborate şi făceau referire la un guvern extraterestru care urmărea îndeaproape activităţile pe Pământ. Conceptul de Comandament Ashtar a fost rapid îmbrăţişat şi utilizat de mai mulţi intermediari care ofereau mesaje provenite atât de la Comandamentul Ashtar, cât şi de la Ashtar însuşi.

Prin anii 1955 mai mulţi intermediari (channeller) au publicat predicţii în care erau anunţate iminente aterizări în masă ale numeroasei flote de OZN-uri cosmice aflate sub conducerea lui Ashtar. Bineînţeles că ne-împlinirea acestor predicţii a avut un efect dramatic asupra expansiunii "mişcării" Ashtar pe Pământ. În lipsa fondatorului Van Tassel, numeroase mesaje venite de la Ashtar (intermediate de diverşi channeler) afirmau aspecte contrare, astfel că această "luptă" a determinat şi mai mult slăbirea influenţei acestui grup.

În anii 1970 şi 1980, Tuella (Thelma Terrill) a revitalizat conceptul printr-o infuzie de idei spirituale în detrimentul abordării tehnologice de tip OZN pe care fondatorul Van Tassel a avut-o la început. Alţi channeler au insistat pe abordarea veche, continuând cu mesajele apocaliptice despre distrugerea iminentă a Pământului şi despre nevoia concretă a evacuării urgente a planetei cu ajutorul uriaşei flote spaţiale a Comandamentului Ashtar.

După 1990, mai multe grupuri au început să publice pe internet mesajele Ashtar, chemând la unificarea tuturor. Mesajele care continuau cu viziunea apocaliptică despre Terra au fost declarate invalide şi ne-reale, de către aceste grupuri, care explicau toate astea prin faptul că acei channeler care intermediau astfel de mesaje au fost păcăliti de forţele care se opun idealurilor benefice ale lui Ashtar. Tot ei au pus bazele unui set de reguli după care orice mesaj care ar fi venit de la Ashtar era declarat real sau fals, un fel de "ortodoxie" a acestei tematici.
După transmisia radiodifuzată a lui Vrillon din 1977, au început să folosească termenul Comandamentul Galactic Ashtar în loc de Comandamentul Ashtar. Ashtar a început să fie descris ca un comandant al unei flote numeroase de sute de nave care supravegheau continuu Pământul, iar Vrillon a devenit "directorul de comunicare" al lui Ashtar."

După această scurtă analiză de la Wikipedia, am găsit aspecte interesante despre Ashtar într-un interviu (aproape deloc popularizat) cu Billy Meier, cel care a fost contactat timp de mai multe zeci de ani de fiinţe din Pleiade, şi care i-au permis să fotografieze OZN-urile lor, într-o epocă în care posibilitatea de falsificare a fotografiilor era foarte redusă astfel că un fals fotografic era foarte uşor de detectat şi dovedit. Fotografiile lui Billy Meier sunt printre cele mai evidente chiar şi în ziua de astăzi, şi sunt un punct de referinţă în tematica OZN.


Sursa: roaim.co.nr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu