luni, 16 iunie 2014

IMPULSUL PENTRU LUNA IUNIE 2014 ESTE ÎNĂLŢAREA

inaltare
La nivel colectiv, ca Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, AM TRECUT DE PUNCTUL CRITIC! Aceasta este Victoria Prezenţei noastre EU SUNT, pentru care Compania Cerurilor s-a străduit din răsputeri, încă de la impulsul iniţial al căderii noastre din Graţie, cu eoni în urmă. Din acele vremuri fatidice, când ne-am închis inimile pentru a nu mai simţi atâta durere şi, literalmente, am blocat fluxul Iubirii Dumnezeului nostru Tată-Mamă şi conştienţa Femininului Divin – Dumnezeul nostru-Mamă, Prezenţa noastră EU SUNT a încercat să recâştige Calea Iubirii Divine, care este destinul nostru. Din păcate, egourile noastre fragmentate, bazate pe frică, au luptat cu înverşunare şi cu succes, pentru a ne împiedica să ne reamintim de Dumnezeul nostru-Mamă şi să obţinem acea Victorie.
Când am încetat să mai primim în inimile noastre, impulsul energiei Iubirii Dumnezeului nostru-Mamă, prin intermediul Flăcării Întreite a Victoriei, egourile noastre umane ne-au manipulat, făcându-ne să credem că trupurile noastre fizice reprezintă tot ceea ce suntem şi că Pământul e un obiect lipsit de viaţă, pe care avem dreptul să îl folosim şi să îl agresăm aşa cum vrem. De asemenea, egourile noastre au ajuns la concluzia greşită că rolul şi sensul existenţei Pământului este satisfacerea simţurilor fizice. Ele considerau că puteau face orice pentru a-şi atinge scopurile, chiar dacă acest lucru implica minciuna, furtul, înşelăciunea sau omorul. Această iluzie incredibil de deformată a generat toată durerea şi suferinţa pe care omenirea le-a adus pe Pământ, dar şi reziduurile acelor greşeli omeneşti care ies acum la suprafaţă în ritm accelerat, pentru a fi transmutate în Lumină.
Pe parcursul nenumăratelor vieţi pe care le-am trăit din momentul căderii, probabil că am făcut şi experimentat totul. În orice moment dat, corpurile noastre eterice reflectă suma tuturor experienţelor pe care le-am trăit de la prima respiraţie insuflată de Dumnezeul nostru Tată-Mamă. Ceea ce înseamnă că aceste corpuri eterice pulsează permanent, cu fiecare gând, emoţie, cuvânt, acţiune, credinţă şi amintire, pe care le-am manifestat vreodată. Şi sunt incluse toate lucrurile bune, toate lucrurile rele şi tot ceea ce a existat între acestea. Desigur, cu excepţia cazurilor în care am fost îndeajuns de conştienţi şi treziţi, pentru a invoca Flacăra Violet a Dumnezeului nostru Tată-Mamă, pentru a transmuta în Lumină energia negativă asociată cu greşelile în creaţiile noastre omeneşti.
Din nefericire, marea majoritate a Omenirii nu a fost îndeajuns de trează pentru a-şi reaminti cum să invoce Flacăra Violet sau nici măcar că aceasta există. Mulţi oameni sunt atât de îngropaţi în experienţele lor dureroase de viaţă, încât nu îşi pot ridica frunţile deasupra mlaştinei de noroi a propriilor lor creaţii greşite, pentru a putea percepe Lumina lui Dumnezeu sau a întrezări o cale de ieşire din suferinţă. Aceşti oameni preţioşi sunt orbi la Adevărul profund că ei sunt Fiii şi Fiicele Iubite ale lui Dumnezeu şi că TOT ceea ce Îi aparţine lui Dumnezeu Tată-Mamă este AL LOR.
Tot ce Îi aparţine Dumnezeului nostru Tată-Mamă este Lumina Divină a tuturor bărbaţilor, femeilor şi copiilor de pe Pământ. Fiecare dintre noi primeşte acest Potenţial Divin, prin darul Vieţii. Prin capacităţile noastre creatoare de a gândi şi a simţi şi prin liberul nostru arbitru, Dumnezeul nostru Tată-Mamă ne-a investit cu abilitatea de a folosi Forţa Vieţii, pentru a co-crea alături de El. Ne putem folosi Forţa Vieţii, pentru a crea tot ceea ce alegem, conferindu-i putere prin gândurile, emoţiile şi credinţele noastre. Este important să înţelegem că suntem RĂSPUNZĂTORI de tot ce am ales să creăm.
Planul Divin originar pentru Omenire prevedea folosirea Forţei Vieţii, pentru a co-crea tipare de Iubire Divină, Armonie, Echilibru, Abundenţă şi Bucurie Infinită, necunoscute anterior, pentru a extinde graniţele Împărăţiei Cerurilor pe Pământ. Pentru a îndeplini această faţetă a Planului Divin şi pentru a ne menţine concentraţi strict pe Lumină, Dumnezeul nostru Tată-Mamă ne-a dat o povaţă: “Să NU ne atingem de Pomul Cunoaşterii BINELUI şi RĂULUI”.
Părinţii noştri Divini ştiau că atâta vreme cât Fiii şi Fiicele Lor nu-şi vor folosi niciodată gândurile şi sentimentele pentru a da putere răului – care reprezintă absenţa Iubirii Divine şi se manifestă sub forma sărăciei, bolii, războiului, lăcomiei, corupţiei, abuzului de putere şi a oricărei alte forme de durere şi suferinţă – ei nu ar fi putut crea aceste mutaţii grosolane, ca parte a experienţei lor pământene. În mod tragic, lucrurile nu au stat aşa.
După cădere, noi am ajuns la frecvenţe de vibraţie atât de discordante, încât am pierdut contactul atât cu Prezenţa noastră EU SUNT, cât şi cu ghidarea din Tărâmurile Cereşti. Am uitat scopul şi motivaţia de A FI, care însemna să învăţăm cum să fim co-creatori alături de Dumnezeul nostru Tată-Mamă. Lipsiţi de Iubirea Dumnezeului-Mamă, am dezvoltat un ego uman fragmentat, bazat pe frică, ce a uzurpat controlul asupra Corpurilor noastre Pământene şi, pentru întâia oară, a început să ne folosească Puterea, fără echilibrul asigurat de Iubire. Acesta a fost momentul când TOTUL S-A SCHIMBAT.
Acum, după eoni de timp, VICTORIA NE APARŢINE!
Câtă vreme Fiii şi Fiicele lui Dumnezeu sunt responsabili de modul în care ne folosim fiecare electron al preţiosului dar al Vieţii, doar noi singuri ne putem transmuta în Lumină, energia greşit folosită. Deşi Compania Cerurilor este pregătită, aşteptând oportunitatea de a ne ajuta, fără solicitarea acestui ajutor din partea Omenirii, Fiinţele de Lumină nu pot interveni în vieţile noastre. Ele nu pot transmuta creaţia noastră greşită, în locul nostru. Trebuie să trăim experienţa rezultatelor creaţiei noastre eronate, să ne învăţăm lecţiile din ele şi apoi, cu inimi smerite, să invocăm Flacăra Violet – echilibrul perfect dintre Flăcăra Albastră a Puterii Tatălui nostru Dumnezeu şi Flacăra Roz a Iubirii Divine a Dumnezeului-Mamă, pentru a transmuta în perfecţiunea originară, preţioasa substanţă electronică de Lumină pe care am folosit-o în mod grosolan în ceea ce am creat.
Există o Lege Cosmică, conform căreia Cererea de sprijin trebuie să vină din tărâmul unde este nevoie de ajutor. La nivel practic, acest lucru înseamnă că, pentru ca Fiinţele de Lumină din Tărâmurile Adevărului Iluminat să intervină în vieţile Omenirii, cei întrupaţi pe Pământ trebuie să solicite Intervenţia Divină. Vestea bună e că NOI SUNTEM UNA cu Surorile şi Fraţii noştri din Familia Omenirii. Drept urmare, şi eu şi voi avem capacitatea de a cere sprijin din Înalturi, în numele fiecărei persoane întrupate pe Pământ.
Dacă cerem ca această intervenţie să apară prin Prezenţa EU SUNT, a fiecărei persoane, în aliniere perfectă cu Planul său Divin şi cu binele cel mai înalt al tuturor celor implicaţi, vor apărea doar rezultatele potrivite şi perfecte pentru fiecare. De fapt, Omenirea Trezită poate servi drept înlocuitor pentru oamenii care pot fi încă adormiţi sau se poate îngropa în durere şi suferinţă, fără a începe să înţeleagă cum se poate ieşi din mizeria în care se află.
Provocarea constă în faptul că, pentru a schimba energia, vibraţia şi conştiinţa celor mai recalcitranţi reprezentanţi ai Omenirii, trebuie să fie îndeajuns de mulţi oameni care să ceară sprijin din Înalturi, în numele celor netreziţi, pentru a se atinge masa critică. Odată ce se atinge o masă critică de invocaţii în numele Omenirii, are loc o SCHIMBARE CE NU POATE FI OPRITĂ, care va mişca masele de oameni către Lumină, chiar dacă ei nu conştientizează participarea. Prezenţa lor EU SUNT a fost mereu implicată în aceste schimbări şi ştie exact ce să facă şi cum să asimileze ajutorul venit din Înalturi. Acest lucru este adevărat, indiferent dacă oamenii conştientizează sau nu, ceea ce li se întâmplă.
SUNT FERICITĂ să vă spun că, Compania Cerurilor a dovedit acest lucru prin afluenţa uriaşă de Lumină pe care am primit-o din Tărâmurile Cereşti, sub forma Eclipselor, a Alinierilor Cereşti şi a Intervenţiei Divine, când au avut loc miracolele Echinocţiului din Martie. După eoni de timp, invocaţiile colective a Omenirii Trezite a atins o masă critică, în timpul Misticei Luni Mai, care, cu adevărat, a creat o schimbare de neoprit. Această schimbare i-a permis Prezenţei EU SUNT, a fiecărui om de pe Pământ, să pătrundă în profunzimea negativităţii înregistrate în corpul eteric al fiecăruia şi să transmute aceste mutaţii grosolane în Lumină, cu cele mai intense frecvenţe ale Flăcării Violet Cristaline Solare 5D, cunoscute vreodată.
Saint-Germain a spus că această energie negativă a reprezentat factorul major în blocarea capacităţii Omenirii de a trăi experienţa Iubirii Divine şi de a se reconecta cu Dumnezeul nostru–Mamă şi Divinul Feminin, de la căderea noastră din Graţie, în Lemuria, cu eoni în urmă. Nu e de mirare că atât de mulţi oameni au căzut, încât indiferent de cât de mult fac şi încearcă pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii, ei au fost blocaţi şi împiedicaţi să meargă înainte, în Lumină.
Dacă aţi văzut energia negativă din corpul vostru eteric, ştiţi că ea seamănă cu nişte pungi foarte dense, de smoală neagră. La origine, această energie a fost parte din Forţa Vieţii pe care aţi primit-o de la Dumnezeul Tată-Mamă, pentru a putea trăi, a vă putea mişca, respira şi a avea propria Fiinţă, ca un Fiu sau o Fiică individualizată a lui Dumnezeu pe Pământ. Din inconştienţă, deliberat sau nu, egoul vostru uman a luat acest dar al Vieţii şi l-a denaturat în mutaţii grosolane, care au generat durere şi suferinţă. Aceste înregistrări şi amintiri eterice au fost esenţiale în negativitatea cu care v-aţi confruntat vieţi la rândul, în timp ce eraţi manipulaţi şi controlaţi de egoul vostru uman.
DAR ACUM TOTUL S-A SCHIMBAT! Afluenţa de Lumină care a avut loc de la Echinocţiul din Martie, incluzând invocarea Flăcării Violet, care a luat avânt pe tot parcursul Misticei Luni Mai, au permis ca prezenţa EU SUNT a fiecărui om de pe Pământ să năruie şi să transmute în Lumină aceste pungi de negativitate, care au fost create în timpul impulsului iniţial al căderii din Lemuria. Acestea au fost înregistrările eterice, care au blocat efectiv, în cea mai mare măsură, capacitatea Omenirii de a trăi experienţa Iubirii Divine sau de a se reconecta cu Dumnezeul-Mamă.
Odată ce Flacăra Violet a transmutat în Lumină, particulele atomice şi subatomice şi undele de energie asociate cu pungile de negativitate, Prezenţa EU SUNT a fiecărui om a sigilat pentru totdeauna spaţiul negativităţii existente în momentul Impulsului Divin al Flăcării Albe Cristaline a Înălţării. Graţie îndeplinirii Victorioase a acestei Activităţi a Luminii, de către Dumnezeu, acea negativitate nu va mai exista niciodată în Corpurile Fiiilor şi Fiicelor Sale.
Impulsul pentru luna Iunie 2014 este ÎNĂLŢAREA
Acum, fiindcă pungile de negativitate din corpurile eterice ale oamenilor au fost transmutate de Flacăra Violet, există un impuls Cosmic din partea Prezenţei EU SUNT a fiecărei persoane şi a Companiei Cerurilor, de a ajuta Omenirea să ajungă din urmă procesul Înălţării, pe care Pământul şi ÎNTREAGA Creaţie sunt pe cale să îl desăvârşească acum.
29 Mai 2014 a fost ziua sărbătorită de creştinii din întreaga lume, ca Joia Înălţării. Această sărbătoare este în onoarea Înălţării lui Iisus, care a avut loc la 40 de zile după Înviere. În acest an, Sărbătoarea Creştină a Învierii şi Înălţării lui Iisus sunt celebrate de ambele Religii Creştine, Estică şi Vestică, în aceeaşi zi. Acest lucru se întâmplă foarte rar şi implică aproape 3 miliarde de oameni care se concentrează în acelaşi timp asupra acestei celebrări. Acest lucru creează, în aceste zile, un adevărat Potir al Conştiinţei Umane.
În Joia Înălţării, Maestrul Înălţat Serapis Bey şi Legiunile de Îngeri asociaţi cu Flacăra Albă Cristalină a Înălţării au început să inunde Pământul şi ÎNTREAGA sa Viaţă cu frecvenţele Solare Cristaline 5D, ale acelui Foc Sacru. Pe măsură ce Flacăra Înălţării a inundat Potirul Conştiinţei Omenirii, fiecare particulă şi undă a Vieţii de pe Pământ a fost ridicată la frecvenţe mai înalte decât am atins vreodată, ale Noului Pământ.
Serapis Bey şi Îngerii Flăcării Înălţării şi-au luat angajamentul Inimii de a intensifica această Activitate a Luminii în, prin şi în jurul fiecărei particule şi unde de Lumină de pe Pământ, pe tot parcursul lunii Iunie. Intenţia Divină a acestei intervenţii este să ajute masele de oameni să se Trezească şi să meargă înainte în Lumină, să facă saltul cuantic, chiar dacă sunt în urmă în procesul Înălţării.
8 Iunie 2014 este ziua în care creştinii sărbătoresc Rusaliile. Această zi onorează Botezul Duhului Sfânt cu Focul Sacru, care a avut loc, pentru Discipoli, la zece zile după Înălţarea lui Iisus sau la 50 de zile după Învierea Sa. Din nou, cu miliarde de oameni concentraţi asupra Duhului Sfânt, care ŞTIM acum că este Dumnezeul nostru Mamă, se va forma un puternic Potir al Conştiinţei Omenirii.
În această zi sfântă şi sacră, Dumnezeul nostru Mamă va Boteza ÎNTREAGA Omenire cu Focul Sacru. Acest Dar din Înalturi va curge prin Potirul Conştiinţei Omenirii şi va fi asimilat de Prezenţa EU SUNT a fiecarui om, în armonie cu Planul său Divin şi binele cel mai înalt al tuturor celor implicaţi. Această Binecuvântare din partea Dumnezeului-Mamă îi va permite până şi celei mai recalcitrante persoane să şi-o reamintească pe Mama-Dumnezeu şi să se reconecteze cu Iubirea Ei Divină, în moduri noi şi foarte profunde.
La 13 Iunie 2014 – Luna Plină este în Gemeni. Este cel de-al treilea Festival al Primăverii de Lună Plină. Primul este Paştele Evreiesc, care are loc în Ciclul Solar al Berbecului, al doilea este Festivalul Wesak, care are loc în Ciclul Solar al Taurului, iar al treilea este Festivalul de Lună Plină al Benevolenţei Omenirii, care are loc în Ciclul Solar al Gemenilor. În timpul acestui Festival, Omenirea este sărbătorită de către Compania Cerurilor, pentru integrarea şi expandarea Luminii lui Dumnezeu, care a binecuvântat întreaga Viaţă de pe Pământ, pe parcursul celor două Luni Pline anterioare.
Graţie miracolelor care se petrec în Primăvara anului 2014, Compania Cerurilor a spus că sunt multe de celebrat. În timpul Lunii Pline, din 13 Iunie, Omenirea şi întreaga Viaţă ce evoluează pe acest dulce Pământ va primi o Binecuvântare de Supremă Recunoştinţă din partea Fiinţelor de Lumină din Tărâmurile Adevărului Iluminat. Aceasta este o dovadă a profundei aprecieri pe care Tărâmurile Cereşti o au pentru fiecare dintre noi, pentru sacrificiile pe care le-am făcut prin invocarea Luminii şi rolul asumat de reprezentanţi ai Surorilor şi Fraţilor noştri din Familia Omenirii. De asemenea, ei ne sunt foarte recunoscători pentru Lumina Vindecătoare pe care am invocat-o în numele Regatului Elemental şi al Mamei Pământ.
La 21 Iunie 2014, în timpul Solstiţiului, vom fi binecuvântaţi cu o afluenţă de Lumină Solară. Aceste Raze Solare Cristaline 5D vor amplifica în mare măsură Flacăra Înălţării care inundă ÎNTREAGA Viaţă de pe Pământ, pe parcursul lunii Iunie. Acest lucru va eleva fiecare faţetă a Vieţii de pe Pământ pe Spirala Evoluţiei, cuprinzând Noul Pământ.
Pentru ca Omenirea să beneficieze cât mai mult de Activităţile intense ale Flăcării Înălţării, care se vor desfăşura pe toată durata lunii Iunie, Compania Cerurilor ne-a dăruit o Invocaţie foarte puternică. Cereţi călăuzire de la Prezenţa voastră EU SUNT şi acţionaţi aşa cum vă dictează Inima. Folosiţi acest dar din Înalturi aşa cum vă îndrumă Prezenţa voastră EU SUNT.
MĂ ÎNALŢ în Prezenţa mea EU SUNT
EU SUNT Prezenţa mea EU SUNT, Una cu Prezenţa EU SUNT a întregii Omeniri. Pe măsură ce această minunată Înălţare în Lumină se petrece în mine, ea are loc în fiecare persoană de pe Pământ, în aliniere perfectă cu Planul său Divin şi cu binele cel mai înalt al tuturor celor implicaţi.
EU stau confortabil în fotoliul meu, cu braţele şi picioarele neîncrucişate şi coloana vertebrală dreaptă. Respir profund, mă relaxez instantaneu şi sunt în pace. Îmi golesc mintea de toate gândurile zilei şi ŞTIU că „SUNT Ceea Ce SUNT”.
Pătrund cu blândeţe în Divinitatea Inimii mele şi îmi concentrez atenţia asupra Flăcării Victorioase Eterne Întreite. În îmbrăţişarea deplină a acestei Flăcări, realizez că am transcens vechiul Pământ şi am trecut pragul, intrând în Frecvenţele Solare Cristaline 5D ale Noului Pământ. Am păşit cu adevărat într-o Nouă Zi plină de impulsul plenar al Raiului pe Pământ.
Victoria îmi aparţine! Victoria îmi aparţine! Victoria îmi aparţine!
Odată cu această certitudine lăuntrică, înţeleg că îmi revine o responsabilitate extraordinară, de a DEVENI manifestarea plenară a Prezenţei mele EU SUNT, cât timp sunt întrupat pe Noul Pământ. Ceea ce înseamnă, literalmente, Transformarea corpurilor mele fizic, eteric, mental şi emoţional în corpuri de Lumină Solară Cristalină 5D, ale Prezenţei mele EU SUNT.
Această Alchimie Divină are loc în interiorul meu acum, la nivel atomic, celular. Fiecare electron, fiecare atom, fiecare particulă subatomică şi undă a corpurilor mele şi toate spaţiile dintre atomii şi moleculele acestora se umplu cu Lumină Solară Cristalină 5D.
Prezenţa mea EU SUNT este acum pe deplin suverană asupra Corpurilor mele Pământene. Astfel, gândurile, sentimentele, cuvintele, acţiunile, amintirile şi credinţele mele reflectă Iubirea Divină Transformatoare, Abundenţa Infinită, Pacea Eternă, Extazul, Armonia şi Unitatea Dumnezeului meu Tată-Mamă. Realitatea mea fizică se transformă, iar eu trăiesc acum experienţa perfecţiunii infinite a Noului Pământ, la toate nivelurile.
Prezenţa mea EU SUNT îşi revendică autoritatea deplină asupra Corpurilor Pământene. De acum înainte sunt întru totul o Fiinţă a lui Dumnezeu, care pulsează în multicolora radianţă multidimensională, a Prezenţei mele EU SUNT.
Picioarele mele sunt plantate ferm în Noul Pământ şi SUNT, în mod simultan, Una cu toate Tărâmurile Înălţate ale Perfecţiunii Infinite. EU SUNT o Fiinţă de Lumină a lui Dumnezeu, realizând acum deplinătatea acelei Lumini, la fiecare nivel al Fiinţei mele. Mă ridic şi întreaga Viaţă se ridică odată cu mine. De aceea, ştiu că în Prezenţa mea EU SUNT, EU SUNT acum ÎNTREAGA Omenire, care recunoaşte şi îşi asumă faptul că suntem Fiinţe ale lui Dumnezeu – Fiii şi Fiicele Sale – în orice tărâm asociat cu Noul Pământ.
Prin Prezenţa mea EU SUNT, EU SUNT Flacăra Înălţării şi Impulsul Divin plenar, al celor Douăsprezece Aspecte Solare ale Dumnezeirii ce se revarsă prin şi în jurul fiecărei particule şi unde de Viaţă. Eliberez fiecare interacţiune fizică şi chimică din Corpurile Pământene ale ÎNTREGII Omeniri, ale Regatului Elemental şi ale straturilor fizic, eteric, mental şi emoţional ale Mamei Pământ. Flacăra Înălţării ridică toate legăturile energetice dintre atomi şi din interiorul atomilor, la Frecvenţele Solare Cristaline 5D, ale Perfecţiunii Infinite a lui Dumnezeu.
ŞTIU şi ACCEPT că acest tipar al fluxului electronic de Lumină conţine tot ce este necesar Transformării întregului tărâm fizic, în tiparele perfecţiunii pentru Noul Pământ. Această Lumină insondabilă conţine tot ce e necesar pentru a crea orbita, mişcarea circulară şi încărcătura electronică a fiecărei celule, a fiecărui atom şi electron al Vieţii pe vechiul Pământ. Simt cum legăturile energetice din tărâmul atomic cresc în vibraţie acum, atingând frecvenţa perfecţiunii fizice infinite. Fiecare celulă de Viaţă luminează acum, cu perfecţiunea deplină a Luminii Solare Cristaline 5D.
Prin Prezenţa mea EU SUNT, EU SUNT Flacăra Înălţării şi Frecvenţele Solare Cristaline 5D ale celor Douăsprezece Aspecte Solare ale Dumnezeirii, luminând prin fiecare interacţiune cu Omenirea şi cu toate legăturile sale energetice – incluzând relaţiile dintre toţi oamenii, dintre toate organizaţiile, rasele, religiile şi naţiunile – eliberând aceste interacţiuni în armonia unui Ordin mai Înalt de Fiinţare, extinzând Prezenţa EU SUNT a Omenirii pe Pământ.
În Pacea Marii Linişti Solare, EU SUNT conştient de această Realitate mai Înaltă. Acum primesc cu claritate Imboldurile, Ideile şi Conceptele Prezenţei mele EU SUNT. În fiecare zi şi în fiecare oră, prin Darul Flăcării Înălţării, EU trăiesc experienţa unei Realităţi mai Elevate pe Noul Pământ, în interiorul inimii şi minţii mele.
EU SUNT acum un Templu viu, plin de Lumină al Sănătăţii Vibrante, al Eternei Tinereţi, al Infinitei Abundenţe, Păci, Armonii, Fericiri şi Bucurii Divine. EU SUNT Corpul de Lumină Solară Cristalină 5D, al Conştiinţei EU SUNT care se manifestă acum pe Noul Pământ. Şi aşa şi este.
Redevin conştient că mă aflu în camera mea. Îmi conştientizez corpul şi le permit acestor Energii Divine să fie asimilate în corpurile mele fizic, eteric, mental şi emoţional. Respir profund şi absorb cu blândeţe extazul acestui moment. (Pauză).
SUNT Recunoscător, SUNT Recunoscător, SUNT Recunoscător pe Vecie.
Iubite Dumnezeule Tată-Mamă – Tot ceea ce există – EU SUNT.
Următorul pas în desfăşurarea Planului Divin
Pe măsură ce miracolele se dezvăluie pas cu pas, calea este netezită pentru următoarea fază a Planului Divin, care implică eforturi unificate ale Cerului şi Pământului. Compania Cerurilor a spus că Activitatea Luminii pe care ne-au cerut nouă să o orchestrăm va catapulta Pământul şi ÎNTREAGA sa Viaţă, pe Spirala Evoluţiei, la frecvenţe minunate ale Noului Pământ. Acest plan este menit să declanşeze în inimile şi minţile Omenirii, CUNOAŞTEREA faptului că noi nu suntem victimele vieţilor noastre, că NOI SUNTEM CO-CREATORI AI VIEŢILOR NOASTRE. Această cunoaştere sacră va aduce la un nivel conştient, profundul Adevăr conform căruia NOI suntem co-creatori ai Noului Pământ şi, prin eforturile noastre unite, vom manifesta în mod palpabil tiparele Iubirii Divine, Abundenţa Infinită, Pacea Eternă, Sănătatea Vibrantă, Unimea, Respectul faţă de ÎNTREAGA Viaţă şi orice alt tipar de perfecţiune, asociat cu Noul Pământ.
Această transformare uimitoare nu va cere un efort uriaş din partea noastră. Materializarea Noului Pământ va fi rezultatul unor mici adaptări în conştienţa Omenirii. Materializarea palpabilă a Noului Pământ va rezulta în urma schimbării conştiinţei Omenirii, de la o conştiinţă a separării şi dualităţii, la Conştiinţa Christică Trezită a Unimii, Iubirii Divine şi Respectului pentru ÎNTREAGA VIAŢĂ.
Această schimbare nu e menită să se petreacă într-un viitor îndepărtat, cum cred mulţi oameni. Această schimbare fără precedent a conştiinţei are loc chiar AICI şi chiar ACUM, prin Prezenţa EU SUNT a fiecărui om de pe Pământ. Următoarea fază a desfăşurării Planului Divin este programată pentru a accelera acest proces, de mii de ori. Iar Compania Cerurilor solicită ajutorul vostru.
Acum, pentru că aceste pungi de negativitate au fost îndepărtate din corpurile eterice ale oamenilor şi au fost transmutate în Lumină, egourile noastre umane bazate pe frică nu mai au capacitatea de a bloca percepţia Dumnezeului nostru-Mamă şi a profundei Sale Iubiri Divine. În cele din urmă, masele Omenirii pot trăi nestânjenite experienţa Iubirii Divine şi a Prezenţei glorioase a Mamei-Dumnezeu. Fructificarea acestei conştientizări, în moduri palpabile, este de fapt un factor critic în Trezirea Omenirii la realitatea că noi suntem co-creatorii vieţilor noastre.
ACEASTĂ MISIUNE DIVINĂ ESTE URMĂTORUL PAS AL PLANULUI DIVIN.
Prezenţa voastră EU SUNT a atras aceste informaţii în sfera conştienţei voastre, pentru că vă pregătiţi de eoni să susţineţi această faţetă a Planului Divin, indiferent dacă sunteţi sau nu conştienţi de acest lucru, iar ACUM este timpul pentru a manifesta pe deplin acest aspect al identităţii voastre!
Dumnezeul nostru Tată-Mamă şi Fiinţele de Lumină din Tărâmurile Adevărului Iluminat transmit o Chemare urgentă către toţi Lucrătorii întru Lumină întrupaţi, printre care ne numărăm şi eu şi voi. Ni s-a cerut să ne adunăm în cel mai puternic Portal al Materializării, care există pe Planeta Pământ. Acesta se află în câmpul de forţă al Munţilor Grand Teton din Wyoming, SUA.
Materializarea este Activitatea Luminii prin care Esenţa Luminii primordiale fără formă este atrasă direct din Univers şi convertită în formă. Aceasta este Activitatea Luminii, pe care trebuie să o folosească Omenirea pentru a manifesta, în mod palpabil, tiparele minunate ale Noului Pământ. De asemenea, acesta este Portalul de Lumină prin care Lumina lui Dumnezeu radiază pentru a reconecta, în cel mai eficient mod, masele cu Dumnezeul-Mamă şi Iubirea Ei Divină.
Traducerea cuvântului WYOMING este: „PĂMÂNTUL UNDE ESTE IUBITĂ ZEIŢA-MAMĂ”. Cuvântul e de origine nativ-americană, având legături strânse cu civilizaţiile incaşă şi mayaşă, iar Bătrânii Înţelepţi americani dădeau nume locurilor geografice, folosind sunete care exprimau informaţii despre energia şi frecvenţa vibraţiei corespunzătoare locului sau sit-ului sacru respectiv.
Compania Cerurilor ne-a cerut să sprijinim Activitatea Luminii care va accelera, în mare măsură, schimbarea conştiinţei Omenirii, în Conştiinţă Christică. Fiinţele de Lumină din Tărâmurile Adevărului Iluminat au dezvăluit că această misiune va fi îndeplinită de Lucrătorii întru Lumină, care s-au oferit voluntar să se adune în Wyoming, în Portalul Materializării, pentru a forma un transformator uriaş prin care Lumina Materializării va fi în siguranţă în Flacăra Inimii fiecărei persoane.
Dacă Inima vă cheamă să îi slujiţi pe Fraţii şi Surorile voastre din Familia Omenirii, în acest mod minunat, vă aşteptăm cu braţele deschise în Iubirea Divină izvorâtă din adâncul inimilor noastre.
Este crucial ca Lucrători întru Lumină din întreaga lume să fie prezenţi fizic pentru acest aspect al desfăşurării Planului Divin. Ne vom uni Flăcările Inimilor noastre, care vor pulsa în ritmul Luminii pe care o vom aduce din locurile în care trăim peste tot în lume. Împreună, vom forma transformatorul – Potirul Luminii – care va servi drept Poartă Deschisă pentru Lumina Manifestării.
Cereţi-i călăuzire Prezenţei voastre EU SUNT, ascultaţi-vă inimile şi aveţi Încredere în înţelepciunea voastră lăuntrică. Acum este nevoie de Lumina voastră! Trebuie să ştiţi că vom fi cu toţii în locul potrivit şi perfect pentru această Activitate Globală a Luminii, dar numai Prezenţa voastră EU SUNT ştie care este locul potrivit pentru fiecare dintre voi.
Alături de cei care vor fi inspiraţi să participe fizic la eveniment vor fi Lucrătorii întru Lumină din întreaga lume. Ei vor proiecta afluxul de Lumină din inimile lor, izvorât din Flăcările Inimilor, în Portalul Manifestării din Munţii Grand Teton. Astfel, eforturile noastre unite vor amplifica de mii de ori efectul.
Nicio faţetă a acestui Plan Divin nu e mai importantă decât alta. Important ESTE să răspundem la ceea ce ne călăuzeşte Prezenţa noastră EU SUNT să facem. Trebuie să fim încrezători şi să ŞTIM că, dacă suntem călăuziţi să fim prezenţi fizic în Portalul Manifestării, Prezenţa noastră EU SUNT şi Compania Cerurilor ne vor ajuta, netezindu-ne calea şi oferindu-ne timpul, energia sau banii necesari pentru realizarea acestei etape a Planului Divin.
Vehiculul ce va fi folosit pentru această reuniune a Lucrătorilor întru Lumină este cel de-al 28-lea Congres Mondial al Iluminării, care va avea loc în perioada 13-18 Septembrie 2014. Ne vom aduna la Jackson Lake Lodge, în Moran, Wyoming. Această staţiune splendidă se află în inima Portalului Manifestării. Toate informaţiile privind această oportunitate de excepţie le găsiţi pe site-ul nostru:
Acesta va fi un eveniment incredibil de puternic şi plin de bucurie. Dumnezeul nostru Tată-Mamă şi Compania Cerurilor vor ca noi să ştim cu claritate că TOTUL S-A SCHIMBAT. Activitatea noastră de Lucrători întru Lumină nu va mai necesita luptele copleşitoare pe care le-am trăit în trecut. Aceste vremuri sunt de domeniul trecutului.
De acum înainte, demersurile noastre în slujba Omenirii şi Luminii vor fi aventuri glorioase. Vor fi experienţele pe care le-am aşteptat atâta timp şi pe care le-am anticipat răbdători.
ACESTA este Momentul Cosmic ce ni s-a arătat cu eoni în urmă, când am decis că merită, indiferent prin ce încercări vom trece pentru a ajunge în acest moment de profundă transformare.
Ei bine, iată-ne aici. Haideţi să facem alegerea conştientă de a ne continua serviciul în slujba Omenirii şi a Luminii din Spaţiul Iubirii Divine şi al Extazului Infinit din Inimile noastre!
Vă iubesc şi vă SUNT etern recunoscătoare pentru dorinţa voastră de a fi un instrument al lui Dumnezeu, pe măsură ce mergem înainte în co-crearea tiparelor perfecţiunii pentru Noul Pământ.
Patricia Cota-Robles
Sursa: editura foryou

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu