vineri, 22 iunie 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (7c)


[urmare din partea a douazecea]

Printre membrii "elitei" se numără adeseori aşa-numiţii hibrizi reptilieni-umani, fiinţe care au în componenţa ADN-ului lor uman multe însuşiri reptiliene, dobândite dintr-o combinare preponderentă cu ADN reptilian. Aceşti hibrizi au înfăţişare umană, dar prezintă de asemenea anumite caracteristici biologice care, la o observare mai atentă, îi dau de gol, mai ales în anumite situaţii specifice de stres îndelungat. Cele mai importante dintre aceste trăsături sunt pupila verticală şi modificarea aspectului pielii. 
Un articol foarte bun în această direcţie, care surprinde şi demonstrează aceste aspecte este cel al redactorilor de la Active Information Media. În articolul respectiv (http://roaim.net.tc/?a=articles&p=533), secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, este surprins în timpul unui interviu manifestând ambele caracteristici ale unui hibrid reptilian-uman, care au fost menţionate mai sus. Dacă în ceea ce priveşte una dintre filmări sunt dubii, în cea preluată direct de la Euronews aspectele nu mai pot fi ignorate.

[Nota AIM: Între timp colaboratorul nostru Recons a publicat un nou articol cu înregistrări video din cadrul unei emisiuni transmisă de o televiziune din Franţa, în care este prezentată o tânără fată care are ochi cu pupile verticale, şi în acest caz detaliile sunt uluitoare, demonstrând exemplar că hibridizarea speciei umane de pe Pământ este o realitate certă.]

Chiar dacă pentru unii toate acestea nu sunt decât "poveşti", totuşi atunci când corelăm şi cu alte dovezi şi articole pe aceeaşi temă descoperim că, de fapt, lucrurile se prezintă într-o altă lumină. Există totuşi o problemă: dacă "întunericul" a fost prezent un timp îndelungat în lume, este posibil ca atunci când razele adevărului şi ale libertăţii vor începe să lumineze cu putere, ele să şocheze pe mulţi. 

O parte din populaţie nu va şti cum să gestioneze aceste revelaţii, iar altă parte nu va fi capabilă nici măcar să le înţeleagă sau să le asimilize. Toţi aceştia nu sunt de condamnat, dar vor trebui să petreacă un anumit timp în alte zone ale universului pentru a putea asimila aşa cum trebuie experienţa planului fizic, cu toate suferinţele şi limitările sale, pentru a deveni convinşi de necesitatea ascensiunii şi depăşirii acestor limitări în planurile superioare ale manifestării.

A realiza transformarea lumii de la un sistem de sclavie şi minciună generalizată, la unul care implică deplină libertate de expresie şi creativitate, nu este deloc o sarcină uşoară şi mai ales ea nu reprezintă o tranziţie peste noapte. În general vorbind, putem renunţa la un obicei rău într-o clipire de ochi, dacă există intenţia şi voinţa necesară pentru aceasta. Atunci când este însă vorba despre schimbarea unui regim de viaţă şi a unor mentalităţi adânc înrădăcinate în conştiinţa maselor, problema devine mult mai complicată. 

Aşa ne putem explica şi repetatele amânări ale facţiunii benefice a generalilor de la Pentagon, care va orchestra Operaţiunea Green Light de arestare a membrilor "elitei" masonice, pentru că dacă aceasta ar fi demarată la un moment nepotrivit, ar putea azvârli întreaga situaţie în nişte neguri chiar mai cumplite decât până acum. În acelaşi timp, multe elemente despre aceste lucruri nu sunt dezvăluite, pentru a nu pereclita buna lor desfăşurare.
În aşteptarea acestor evenimente este important să urmărim ca cei ce nu cunosc nimic despre situaţia actuală şi care din nefericire încă mai înoată în iluzia fenomenală a minciunii ţesută de cabala, să afle măcar unele aspecte despre dimensiunile adevărate ale situaţiei, care sunt necesare pentru a-i face să suporte mai uşor şocul evenimentelor şi dezvăluirilor care vor urma în curând. 

Am putea chiar spune că, la o investigare atentă a situaţiei informative globale se constată o anumită modificare de spirit în modul prin care ştirile sunt aduse la cunoştinţa oamenilor, în sensul că putem observa urmele timide ale unui început de deschidere a mass-media în această direcţie. Astfel, tot mai multe fiinţe umane găsesc curajul necesar pentru a susţine adevărul în mod public; în plus, oamenii par pătrunşi de un optimism stenic şi de un sentiment real de anticipare a unor evenimente măreţe care urmează să se petreacă în curând. 

Această febrilitate psihică ce a cuprins o mare parte din omenire marchează în realitate un prim răspuns din partea noastră la acţiunea câmpului de energii elevate în care a intrat planeta noastră, care se vor amplifica tot mai mult pe măsură ce ne apropiem de data primului salt major ascensional în frecvenţă de vibraţie a conştiinţei, în luna decembrie a acestui an (2012). Evenimentele sunt de aşa natură, încât ele se vor petrece repede şi, odată ce cascada lor va începe să se reverse, nimic nu va mai întoarce omenirea la suferinţa şi întunecimea pe care le-a îndurat până acum.

Atunci când aceste transformări majore vor începe să se petreacă peste tot în lume şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului, ne putem aştepta să apară o undă semnificativă de confuzie şi teamă în rândurile populaţiei. Mai ales în astfel de momente nu trebuie să ne pierdem cu firea, ci să oferim din toate puterile sfaturile şi ajutorul nostru celor care se simt cuprinşi de frica paralizantă a transformării unui regim decadent într-un stil luminos şi pur de viaţă. 

Este deci necesar să arătăm acestor oameni care este semnificaţia reală a ceea ce se petrece în lume, oferindu-le compasiunea şi chiar grija noastră afectuoasă celor care se simt derutaţi şi pierduţi în mijlocul evenimentelor pe care le văd şi le trăiesc. Ei trebuie să afle în primul rând şi să înţeleagă faptul că transparenţa intenţiilor în orice tip de relaţie viitoare � fie că vorbim de relaţii personale, guvernamentale sau internaţionale � va înlocui definitiv lipsa de sinceritate, minciuna şi corupţia; oamenii trebuie informaţi că pacea, armonia şi abundenţa vor înlocui conflictul, asuprirea şi sărăcia care au domnit până atunci în lume.

La început, după primele anunţuri oficiale, şocul şi uimirea se vor răspândi ca fulgerul. Pe măsură ce dezvăluirile maşinaţiilor cabalei criminale vor fi făcute publice, oamenii vor afla că acţiunile membrilor ei, realizate în numele "securităţii publice", ori a "războaielor" împotriva terorismului, a drogurilor, a crimei, a cancerului sau a foamei şi a sărăciei nu au fost altceva decât minciuni odioase, menite să manipuleze opinia publică şi să o abrutizeze tot mai mult.
Aşa cum este firesc, cei care vor fi prezentaţi ca fiind responsabili de toate aceste orori ce au fost abătute asupra omenirii vor fi imediat înlocuiţi de persoane cu o integritate ireproşabilă, astfel încât întregul sistem care a produs o aşa mare suferinţă umanităţii să fie în totalitate şi definitiv înlocuit cu un sistem social nou, simplu şi onest. Toate aceste informaţii vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin intermediul mass-media (iniţial, ele vor fi făcute cunoscute prin mass-media "alternativă", adică prin intermediul posturilor locale şi mai ales a internetului). 

Într-o primă etapă ne putem aştepta la o reacţie nervoasă a maselor împotriva celor care au ascuns timp de zeci de ani adevărul, deşi îl cunoasteau prea bine. Curţile de justiţie vor trebui să judece repede toate aceste activităţi clandestine şi mizerabile puse în scenă de cabala criminală a masoneriei mondiale, însă cu toate acestea nu va fi o "vânătoare de vrăjitoare"; ceea ce va avea loc, va fi un proces drept, în care toţi cei vinovaţi în mod direct sau care şi-au dovedit complicitatea vor trebui să suporte rigorile legii. 

Aceste rigori nu vor implica însă, în noua viziune a umanităţii, răzbunarea şi probabil nici pedeapsa cu moartea, deşi în cazul unora dintre "Iluminaţi" � care prin acţiunile lor determinate au cauzat moartea a milioane de fiinţe umane -, opinia publică ar putea solicita la început această pedeapsă. 

Să sperăm că atunci factorii de decizie vor urma drumul inspirat de înţelepciunea divină nesfârşită. Acele biete suflete rătăcite care vor fi judecate vor avea probabil ocazia să înceapă să mediteze profund la imensa durere şi suferinţă pe care ele au provocat-o oamenilor, realizând cumplitele greşeli pe care le-au săvârşit în trecut.

În noua eră care se va instaura astfel în mod accelerat pe planeta noastră, iubirea va constitui sentimentul dominant şi călăuzitor; ea va fi susţinută de o serie de alte virtuţi minunate ale spiritului, cum ar fi compasiunea, înţelepciunea, integritatea, onestitatea şi manifestarea unor intenţii pure. Toate aceste virtuţi minunate vor deveni atunci pentru cei pregătiţi un veritabil modus vivendi.

Acestea reprezintă direcţiile principale spre care se va orienta umanitatea în anii care vor veni. Totuşi, problema rămâne momentul începutului în ceea ce priveşte arestările şi deconspirarea acţiunilor "elitei" masonice, care trebuie să fie perfect integrat şi pregătit în conjunctura actuală. 

După declanşarea acestui proces esenţial pentru transformările ce vor avea loc, o mare parte din sarcina informării minuţioase a oamenilor despre evenimentele respective va fi preluată de civilizaţiile ET benefice, pentru a uşura în acest fel asimilarea de către populaţia planetei a semnificaţiei reale a acestor evenimente, precum şi pentru îndepărtarea suspiciunilor, a zvonurilor nefondate sau a panicii distructive. Din punct de vedere tehnologic este foarte uşor pentru aceste civilizaţii ET să suprapună mesajele lor peste programele terestre de ştiri, chiar şi atunci când televizoarele sunt oprite.
Mai mult decât atât, unele surse informează că vor exista proiecţii holografice pe firmamentul cerului în anumite regiuni ale globului, realizate prin intermediul mijloacelor tehnologice avansate ale civilizaţiilor ET benefice, care vor înfăţişa diferite momente importante din istoria omenirii aşa cum s-au petrecut ele cu adevărat. De altfel, reprezentanţii acestor civilizaţii ET şi-au manifestat mirarea în repetate rânduri, în legătură cu gradul incredibil de secretizare a informaţiei care ar fi putut conduce omenirea pe culmile civilizaţiei şi ale prosperităţii, dar care în loc de aceasta au coborât-o în genunile suferinţei şi ale răului. 

Guvernele marilor puteri, în special ale SUA, Anglia, Franţa sau Canada au cheltuit sume uriaşe de bani pentru a susţine felurite organizaţii specializate tocmai în acest scop, al acoperirii adevărului faţă de opinia publică. În acelaşi timp, aceleaşi guverne au avut numeroase runde de dialog cu reprezentanţii acestor civilizaţii ET benefice în ultimii 70 de ani, însă ele nu au fost încununate de succes tocmai datorită intervenţiei satanice a "Iluminaţilor", care au preferat orientarea deciziilor factorilor de răspundere către colaborarea dezastruoasă cu civilizaţia reptilienilor şi cea a micilor cenuşii.

Cel mai abominabil aspect dintre planurile concepute de cabala criminală a francmasoneriei a fost intenţia ei de a menţine populaţia globului într-o stare de alertă aproape continuă de război, chiar dacă acest lucru a însemnat aproape de fiecare dată declanşarea conflictelor pe considerente false ori în urma unor intrigi şi minciuni sfruntate. 

La acelaşi capitol se încadrează de asemenea şi cele două Războaie Mondiale care au avut loc în secolul trecut. În prezent, "elita" satanică doreşte chiar escaladarea acestor războaie la nivelul unui război mondial atomic, însă ea a fost deja înştiinţată de mult timp de către reprezentanţii civilizaţiilor ET benefice că deflagraţiile atomice nu se vor permite într-un eventual război care va începe, nici pe Pământ şi nici în spaţiul cosmic. 

Aroganţa binecunoscută a membrilor "elitei" masonice a făcut însă ca ei să nu ţină seama de aceste avertismente şi tocmai de aceea au existat mai multe evenimente în spaţiul cosmic care au dus la distrugerea instantanee a navetelor cu încărcături nucleare sau cu alte arme periculoase de distrugere în masă, care fuseseră trimise de cabala cu intenţii malefice.

[continuare în partea a douazecisidoua]

Sursa: AIM

Un component al "Illuminati" si fost Bilderberg Group ,Henry Kissinger,anunta atacarea Iranului in cateva luni ! Va insemna oare asta si inceperea unui nou Razboi Mondial ? Henry Kissinger,cu ocazia primirii unei decoratii prezidentiale din partea liderului statului Israel,Shimon Peres,a declarat ca momentul adevarului in privinta Iranului va veni in lunile urmatoare! 


"Intrebarea este ,ce punct ne face sa concluzionam faptul ca negocierile si-au atins limita? Aceasta este o intrebare la care nu ar trebui sa se raspunda unilateral",a declarat fostul secretar de stat, marti noapte intr-un discurs la Gala de deschidere a Conferintei Presedintelui 2012 de la Ierusalim.Prin aceasta declaratie,Kissinger spune de fapt ca Israelul are dreptul sa ia oricand considera decizia de a ataca Iranul,fara sa mai ceara voie Natiunilor Unite sau Statelor Unite.

"Adevarul este ca timp de zece ani ,Consiliul de Securitate a atentionat ca un program nuclear militar in Iran este inacceptabil.Datoria lor este diplomatia,insa la un anumit punct ei vor trebui sa defineasca termenul "inacceptabil" si cum vor sa-l aplice.Iar acesta este un moment care va fi abordat in lunile ce urmeaza si o vom face impreuna ".
  
          Kissinger a venit la Ierusalim pentru a primi  medalia prezidentiala a Israelului din partea lui Peres,cel care tocmai fusese decorat la Washington de catre presedintele Obama cu "Medalia Prezidentiala Americana a Libertatii".Kissinger a primit decoratia la doar cateva luni dupa ce au fost deconspirate inregistrari din 1973 in care acesta ii spunea presedintelui Nixon ca nu este problema SUA daca Rusia doreste sa mute evrei in lagare de concentrare.
    Peres a declarat ca este ferm convins dupa ultima sa intalnire cu presedintele SUA ,ca acesta este alaturi de Israel in problema iraniana,luand in calcul orice masura impotriva Teheranului.

        Kissinger a mai spus ca arabii sunt cei care ar trebui sa faca concesii daca isi doresc pacea cu Israelul ,tinand cont de sacrificiile facute de evrei in trecut.La intalnire au luat parte 4000 de persoane,printre care directorul executiv de origine evreiasca a comapniei Google,Eric Schmidt,si fostul prim-ministru al Marii Britanii ,Tony Blair.

  Secretele Sistemului: Tot mai multe indicii ne arata faptul ca ceasul ticaie in privinta unui nou razboi de amploare.Pe de-o parte,avertizarile Israelului si a Statelor Unite cum ca negocierile si-au atins limita,pe cealalta parte pregatirile militare tot mai intense a Iranului de a raspunde unui eventual atac.Recent au aparut in presa zvonuri cum ca Iran,Rusia,China si Siria pregatesc un mega-exercitiu militar comun.Ce sa insemne toate astea oare?

Mandale folositoare…

21.06.2012 – Ziua Solstitiului de Vara, Ziua RaHarNeYiOnOs


21.06.2012 - Ziua Solstitiului de Vara, Ziua RaHarNeYiOnOs, adica Ziua Inaltarii Sfantului Drum al Soarelui
Nunkasa RaHarNeYiOnOs! – Binecuvantat Sa Fie Numele si Drumul Soarelui in Cerul Inimii Tale! …ne spune azi Zamolxe.
[[[[Iunona spune ca "Solstitiu", asa cum il denumim in aceste timpuri, inseamna, in limba ei si a romanilor, "Soarele Sta Pe Loc."
Sau - asa cum ne spune Shiva, azi se unesc - se intrepatrund doua drumuri ale Soarelui: 
Arvayanas=Drumul Soarelui Care Moare si KeronVayris=Drumul Soarelui Care Se Naste]]]]
Incepand de pe data de 21 Iunie, de la amiza, Soarele – Ra, timp de 3 zile, sta Pe Loc,
adica, Drumul Soarelui Se Opreste pana pe data de 23, la fel ca si la Solstitiul de Iarna,
Drumul Soarelui ramane acelasi: nu “creste si nu scade”.

Azi, la amiaza, Ra a fost chiar “incremenit” timp de cateva secunde, spre deosebire de Solstitiul de Iarna,
cand atat Fata lui Ra cat si Drumul lui sunt Incremenite timp de 3 zile.
…………………….
…………………………….

Nunkasa RaHarNeYiOnOs! … a strigat si binecuvantat incepand de azi dimineata Zamolxe:
Binecuvantat Sa Fie Numele si Drumul Soarelui in Cerul Inimii Tale!
21 Iunie 2012 – Ziua Solstitiului de Vara – Ziua RaHarNeYiOnOs, adica Ziua Inaltarii Sfantului Drum al Soarelui.
E ziua in care Soarele Se Inalta Cel Mai Sus Pe Cer,
dar si Cerul Se Inalta Odata Cu Soarele, in noi si in afara noastra.

La amiaza, Ra se opreste putin din drumul lui, pentru a-si intregi Puterea.
Shiva ne spune ca Azi Se Unesc – se intrepatrund cele 2 Drumuri ale Soarelui:
Arvayanas – Drumul Soarelui Care Moare si KeronVayris, adica Drumul Soarelui Care Se Naste. 

Azi e ziua in care Soarele Incepe Sa Isi Nasca, Sa Isi Innoiasca Puterea.

Soarele isi Naste Puterea El in El – Si In Noi, pentru ca Si In Noi Se Naste Puterea Soarelui.
Azi, Puterea Soarelui este cea mai mare:
El Isi Innoieste Puterea Samantei de Foc a Puterii si Luminii Sale.
……………………

Incepand de azi, Preotii Soarelui aprind focuri, timp de 6 zile,
iar Zeitele-Preotese ale Soarelui (Is, Bendis, Utya, Hestia) danseaza Dansuri ale Bucuriei Soarelui si tin focurile aprinse. 

Focurile care se aprind in aceste zile sunt Focuri de Purificare:
Se Ard, Se Purifica Partile Intunecate din Soarele Fiintei Noastre,
pt. a putea primi Puterea Innoita a Drumului Soarelui, inceput azi. 

“Tot ce se Naste in Afara se Naste si Inauntru.
Puterea Soarelui Care Arde In Cerurile Dinafara Arde Si In Cerul din Inima Ta.”- ne spune Is. 

Focurile care se aprind acum sunt si Focuri ale Puterii Soarelui,
dar si Focuri ale Nasterii Sfantului Ioan (pe data de 24 Iunie),
despre care Daduhos ne spune ca – [Ioan] e Cel Nascut Sa Inalte Cerul Soarelui Din Inima Omului, in Cerul Sfinteniei Inimii Celui Care Este Unul.

Nunkasa RaHarNeYiOnOs! – Binecuvantat Sa Fie Numele si Drumul Soarelui in Cerul Inimii Tale!

Solstitiul 21 iunie 2012 – Porti spre CER


In momentul culminant de lumina, solstitiul de vara 2012, avem maxime oportunitati de a transpune realizarile noastre spirituale in planul vietii fizice. Cei care cunosc si au intrat in ciclul initierilor ezoterice in energie cristica pot acum amplifica lucrarea celei de a sasea initieri – Ascensiunea.
Comunicarea ARHANGHELULUI MIHAIL – NOUL PAMANT RASARE transmisa prin Celia Fenn –in martie 2012

“Preaiubitilor, cunoasteti ca totul este in ordine divina si in curgerea creatiei, energiile schimbarii se misca inainte. Pamantul se pregateste pentru reconectarea cu dimensiunile luminii 8 si 9 si Consiliile Supraveghetorilor Pamantului si Consiliile Stramosilor care vor fi responsabile pentru Noul pamant sant acum formate si aduse in existenta. Da, preaiubita familie de lumina, dupa 2012 si trecerea Pamantului prin portalul de lumina din decembrie 2012 , acesta va fi incredintat supravegherii acelora dintre voi care santeti alesi si desemnati pentru primul Consiliu al Supraveghetorilor Pamantului de pe Noul Pamant si asociatul sau – Consiliul Stramosilor.Aceste fiinte vor fi initiate in a 8-a si a 9-a dimensiune , unde vor lucra cu Consiliile solare si Consiliile Galactice ale Luminii.
In sfarsit, Pamantul isi va relua locul ca o ” stea a luminii” , a carui cale evolutionara este determinata de Vointa Divina si Inteligenta Creativa Divina si de cei care urmeaza Vointa Divina.

Puteti intreba cum este posibil acest lucru, avand in vedere starea politica de pe pamant astazi. Noi va spunem ca Noul Pamant multidimensional se formeaza si ” vechile” energii ale conflictului si dualitatii vor avea putina importanta in viitor. Frecventa dualitatii si conflictului apartine vechii lumi 3 dimensionale si aceasta se prabuseste.
Noul Pamant 5 dimensional se bazeaza pe Curgere si Armonie si pe schimbarea polaritatilor in Unitate. Exista cei din societatea voastra care sant cautatori avansati pentru a aduce polaritatile in unitate prin dialog si discutii. Aceasta este calea Noului Pamant si va deveni modul predominant al vietii politice pe un Pamant trezit 5 dimensional.
Dar mai important, pentru a determina calea viitoare a Pamantului este trecerea puterii reale in mainile Consiliului Supraveghetorilor Pamantului si a Consiliului Stramosilor. Acestia sant chemati si alesi in dimensiunile inalte si ei au acces la Consiliile Solare si Galactice. 
Ei nu sant “observabili” fata de cei din societatea 5 dimensinala , dar sant multidimensionali si pot accesa constiinta mai inalta , pot crea si manifesta in acord cu Vointa Divina, asa cum este aceasta exprimata in Galaxia Trandafirului Auriu care se naste si se formeaza acum.
Pamantul isi reia locul si intr-adevar asta faceti si voi, asa cum “auziti” invitatia la accesul catre formele mai inalte de constiinta si catre Conducerea Pamantului. veti deveni constienti de noile voastre conectii cu soarele vostru renascut, pe care acum il numim ” Solaris”. 

Consiliul 8 dimensional al lui Solaris unifica Consiliile Planetare a sistemului vostru solar si se conecteaza cu Consiliile Stelare si Galactice. 

Apoi, va veti conecta cu Consiliile 9 dimensionale ale Galaxiei Trandafirului Auriu, Rosa Dorada , noul nume pentru Galaxia de Aur care se formeaza acum si a fost cunoscuta ca fiind Calea Lactee.
Cu aceste structuri in lucru, Pamantul ascensioneaza in noua sa “orbita”, ca Planeta a Stelei Albastre , prima planeta din Galaxie care atinge statutul multidimensional total si sa fie guvernat de un Consiliu al Supraveghetorilor si Stramosilor.
Acestea sant alese de Comunitatile sufletelor lor din nivelele inalte pentru intelepciune, angajament si curaj. Intr-adevar, preaiubitilor, exista mult entuziasm deoarece aceste noi structuri sant stabilizate si conectate cu retelele Noului Pamant.
Noi stim ca multi dintre voi ati gandit ca Fiintele de Lumina ar cobori pe Pamant, dar noi va spunem ca voi santeti cei care vor ascensiona pentru a intalni Fiintele de Lumina din Consiliile Solare si Galactice si va reluati locul ca parte din Galaxia Aurie.
Si asa cum faceti acest lucru, veti ramane de asemenea o parte a societatii de pe Pamant, pe planul material, gata de a contribui si a va bucura de Noul Pamant care este nascut.
Noi celebram faptul ca Pamantul nu mai este un “copil” in ingrijirea sirienilor, pleiedienilor si arcturienilor. Acum Pamantul este o Fiinta Stea matura si independenta, reprezentand energia lui Solaris in Galaxia Trandafirului Auriu.
DRAGONII SI DELFINII

Preaiubita familie de lumina, asa cum incepeti aceasta noua faza a conectarii si reconectarii, veti face aceste conectii intense cu energia trezita a Dragonilor si de asemenea cu energia Maestrilor Delfini.
Aceste 2 grupuri de Fiinte de Lumina sant in mod special concentrate pe aceasta parte a aliniamentelor din 2012 si sant pregatite total sa lucreze cu cei dintre voi care santeti pregatiti. 
Mai intai, in a 6-a dimensiune, va veti intalni si va veti reconecta cu energia dragonilor.
 Dragonii sant purtatori inalt dimensionali ai ” Focului Cosmic” sau Focul Inger. Aceasta este o energie elementala de baza, dar puternica, pe care ati putea-o numi energie “nucleara” , in termeni stiintifici, “focul” de baza care detine matricea holografica.
Dragonii au fost purtatorii timpurii ai Energiei Cosmice si au fost ” stramosii” vostri. Ei au expirat focul, deoarece erau expresii ai Focului Cosmic insusi. Cand treziti Focul Dragonului, va reconectati cu abilitatea voastra antica de a lucra cu Focul Cosmic pentru co-crearea cu Divinul. Cand traiti in frica energiei dragonului, aceasta traieste in partea voastra intunecata si poate aparea intr-un mod distructiv ca “explozii”, mai degraba decat foc negativ.Aceasta se intampla pe o scara larga cand umanii merg la razboi sau cand se produce o ploaie de foc prin armele nucleare, care reprezinta folosirea extrema a Focului Dragonului. Iata ceea ce s-a intamplat cand umanii au abordat Focul Dragonului dintr-un punct de vedere stiintific si au incercat sa il exploateze cu un scop negativ.
Dragonii insisi au evoluat de asemenea si nu mai doresc sa fie folositi in scop negativ. Ei doresc sa se reconecteze cu umanitatea si sa se ofere in serviciul pacii. Din punct de vedere istoric, relatia cu dragonii a fost una de frica , de conducere catre abuz si distrugere. In lumea 3 dimensionala , unde perceptia lucreaza in dualitate, dragonii erau infricosatori si intrau in conflicte si “cucereau”.
Pe Noul Pamant 5 dimensional voi recunoasteti polaritatea din Unitate si deci, dragonii pot reaparea, asa cum intrati in maiestrie si in dimensiunile mai inalte.
In Maiestrie, puteti deveni calaretii dragonilor si directiona Focul Dragonului constient si folosi puterea sa in manifestare si creatie ,pentru cel mai inalt bine si in acord cu planul divin. Aceasta este calea pe care energia dragonilor doreste sa o conecteze cu umanii si nu in sens stiintific, unde energia este exploatata si folosita fara intelegerea relatiei sacre intre Spirit, Dragoni si umani.
Al 2-lea grup al Fiintelor de Lumina este reprezentat de Maestrii Delfinilor Angelici, care sant expresii inalte ale energiilor delfinilor/cetaceelor Pamantului. Ei vin din centrul galactic sau Marele Soare Central , prin Sirius si Pleiade. Scopul lor este si a fost intotdeauna, sa ghideze dezvoltarea speciilor de pe Pamant, in special aparitia speciilor angelice umane. Cetaceele sant Maestri ale Ingineriei si oriunde este nevoie de o schimbare evolutionara majora sau o recalibrare , acestea sant acolo pentru a asista.
Chiar daca Pamantul ascensioneaza in noul si independentul rol in sistemul sau solar si in galaxia sa, Maestrii Delfini continua sa asiste acest proces al “nasterii”. Maestrii Delfini si Ingerii incorporeaza constiinta christica cosmica. 

Ei curg cu Energia Aurie a Christului Cosmic , dar ei incorporeaza de asemenea Razele Magenta si Turcoaz ale Iubirii Christice. Energia Maestrilor Delfini este exprimata in dans, muzica si bucurie. Aceasta este fluida si curgatoare si luminoasa, minunata si armonioasa. Cand voi incorporati energia Maestrilor Delfini deveniti ca si ei, fluizi, gratiosi, bucurosi si capabili sa reactionati cu gratie si viteza. Nici o schimbare de directie in Curgere nu este o problema , voi santeti pur si simplu capabili sa va miscati odata cu aceasta.
Impreuna cu asistenta Dragonilor si a Maestrilor Delfini Angelici, Focul Creatiei si evolutia speciilor de pe Pamant vor fi aliniate inca o data cu Vointa Divina si Inteligenta Creativa. Acestea se vor asigura ca energiile sant folosite doar pentru binele cel mai inalt pe Noul Pamant.
………. Multi dintre voi vor gasi noi directii si noi cai, asa cum intrati in noile voastre roluri, in special cei dintre voi care vor lucra cu Consiliile Supraveghetorilor Pamantului si cu Consiliile Stramosilor.
Referindu-ne la corpul fizic, pot exista ceva simptome. In trecut , simptomele au fost simtite mai ales ca rezultat al schimbarii centrului si echilibrului din plexul solar spre inima.
Acum, asa cum intrati in aceasta noua faza, veti afla ca corpul fizic devine mai luminos, ca este mai plin cu lumina si mai usor in greutate . In aceasta faza, va puteti simti mai grei in corpul vostru, epuizati si puteti avea dificultati in ceea ce priveste somnul. Puteti avea si dificultati in privinta hranei, in a gasi hrana potrivita care va aliniaza noul vostru sens al corpului vostru fizic. Acestea vor trece, preaiubitilor, deoarece deveniti mai obisnuiti cu natura mai luminoasa a corpului vostru multidimensional. In curand, va veti simti plini de energie si pregatiti pentru noile oportunitati si provocari care vor aparea la mijlocul anului, asa cum va indreptati spre Poarta Leului de la sfarsitul lunii iulie !
Noi va dorim multa bucurie si iubire in saptamanile si lunile urmatoare si celebram cu voi manifestarea Noului Pamant !”
Selectat si preluat de la http://templul-iubirii-divine.blogspot.ie(http://www.evolutiespirituala.ro)

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (7b)Mai mult decât atât, în anumite locaţii (cum ar fi Africa de Sud) au fost descoperite unele cranii care demonstrează că ele au aparţinut unui alt fel de fiinţe umane. Ele au fost denumite "craniile Boskop", după localitatea în care a fost descoperit primul craniu de acest fel, în anul 1913.

Deşi savanţii contemporani încearcă să acrediteze ideea că mărimea neobişnuită a craniilor Boskop nu reprezintă decât nişte anomalii sau pur şi simplu să înlăture subiectul prin încadrarea lui la categoria "controversat", totuşi existenţa acestor cranii - a căror capacitate este mai mare cu 30% decât un craniu uman obişnuit - exclude orice "anomalie" invocată de ştiinţa modernă.

Chiar şi revista Discover Magazine, deşi este un oficios al ştiinţei materialiste, a finanţat unele cercetări în această privinţă, însă cele mai dure dovezi şi concluzii au fost oferite de cartea lui Gary Lynch şi Richard Granger, intitulată: Marele Creier - Originile şi viitorul inteligenţei umane (Big Brain: The Origins and Future of Human Intelligence); sinopsisul ei poate fi citit aici: amazon.com , iar un scurt review despre conţinutul ei, aici: discovermagazine.com.

Deoarece ne aflăm în această zonă a analizei subiectului, o inteligenţă mai practică ar putea să ridice următoarea problemă: din moment ce Pământul - împreună cu toţi cei care se vor afla în viaţă pe suprafaţa lui - va ascensiona în dimensiunea 4D şi apoi în 5D începând din luna decembrie 2012, de ce să ne mai intereseze faptul că sistemul financiar va intra în colaps sau că tehnologia revoluţionară bazată pe energia liberă va pătrunde în fiecare domeniu al existenţei noastre?

Aparent, întrebarea este logică, dar în realitate ea nu are suport. Ascensiunea spirituală care se va petrece odată cu trecerea anului 2012 nu implică faptul că oamenii, după aceea, nu mai fac nimic, ci stau şi privesc într-o continuă reverie cerul şi norii de pe el. Chiar dacă nivelul de vibraţie a conştiinţei va fi mai înalt şi, prin urmare, aspiraţiile, conduita şi ţelurile vor fi mult mai elevate, totuşi oamenii vor trebui să-şi structureze activitatea în domeniile pe care ei le cunosc, dar după principii mult mai sănătoase decât până acum.

Spiritualitatea va precumpăni în orice acţiune, iar virtuţile, armonia şi echilibrul se vor impune tot mai mult. Din această perspectivă, modificarea sistemului financiar mondial şi accesul la tehnologii foarte dezvoltate semnifică în primul rând opţiunea şi atitudinea noastră pentru modul în care dorim să ne trăim viaţa.

De pildă, oamenii doresc să aibă un sistem financiar şi economic transparent, care să facă parte din viaţa lor "transparentă", deoarece atunci şi ei vor fi lipsiţi de măştile pe care acum sunt nevoiţi, din ignoranţă, să le poarte, pentru a se "apăra" de răutatea şi perversitatea celorlalţi. În realitate, sistemul bancar se va "dilua" gradat, iar necesitatea comerţului - aşa cum este el înţeles în ziua de azi -, precum şi a altor tipuri de tranzacţii care implică finanţele, va dispărea probabil cu totul în câţiva zeci de ani de acum înainte.

Problema banilor şi a câştigurilor financiare intervine în dimensiunea fizică (3D), însă ea nu mai există aproape deloc în dimensiunea 4D a ascensiunii şi cu atât mai puţin în dimensiunea 5D sau mai sus decât aceasta.

Prin însăşi natura ei, operaţiunea Dezvăluirea va avea un efect de "tăvălug"; odată ce ea va fi amorsată, deconspirarea nenumăratelor secrete care au fost tăinute zeci şi chiar sute de ani de către nucleul cabalei satanice se va petrece "în cascadă", uluind zilnic masele de oameni care vor afla atunci adevăruri despre care nu aveau nici cea mai mică ştiinţă.

Constrângerea libertăţii fizice şi de exprimare, precum şi supunerea în faţa unor legi absurde ori gândite special pentru a înrobi fiinţa vor fi pentru totdeauna eliminate, deoarece ele au fost menite să prevină cunoaşterea de sine şi a adevărului în lume.

Această teribilă limitare s-a manifestat într-un mod insidios în toate domeniile existenţei, cu precădere în ştiinţă, deoarece prin cuceririle ei s-ar fi putut pune la dispoziţia oamenilor o viaţă mult mai simplă, mai liberă şi mai fericită, ceea ce i-ar fi eliberat din strânsoarea suferinţei, a ignoranţei şi a disperării, redându-le libertatea de exprimare şi dorinţa de a evolua. În prezent, minciunile care au "orbit" zeci de generaţii sunt pe cale să fie dezvăluite; dintre acestea, cele referitoare la tăinuirea existenţei civilizaţiilor ET (extraterestre) şi a legăturilor pe care ele le-au avut cu pământenii trebuie revelate neîntârziat.

Atât cercetătorii contemporani, cât şi arheologii şi istoricii sunt tot mai mult forţaţi să ia în vedere că ceea ce ei au conceput şi au crezut în trecut despre ştiinţă şi despre fundamentele ei este în mare parte eronat.

De exemplu, aşa-numita "istorie" a omenirii, care ne este "servită" pe tavă prin mijloacele mass-media sau prin intermediul sistemului educaţional - ce reprezintă interesele "elitei" masonice - a fost mai întâi scrisă, apoi impusă şi în cele din urmă ea a fost acceptată de către toţi oamenii ca un fapt ce nu mai trebuie cercetat.

Jean Jeacques Rousseau spunea chiar că "falsificarea istoriei a indus în eroare omenirea, îndreptând-o pe un drum greşit, mai mult decât orice altă minciună sau înşelătorie". Până când adevărul istoric nu va fi restabilit, omenirea va rămâne sub controlul malefic al "elitei" masonice, care a planificat intrarea economiei mondiale în recesiune pentru a avea astfel controlul total asupra fiecărui stat şi guvern, prin instaurarea Noii Ordini Mondiale.

Falsificarea istoriei se petrece chiar şi în prezent, sub ochii noştri. În ultimul timp se poate constata că focarele de război apar şi sunt dezvoltate exclusiv în ţările care nu au datorii, dar nu vedem niciun război şi niciun conflict armat în ţările care sunt aservite cabalei criminale prin povara datoriilor guvernamentale apăsătoare.

În schimb vedem toate aceste probleme cum sunt iscate doar în ţările care prin însăşi cultura şi modul lor de acţiune nu au fost nevoite să decadă, nu au dorit să se împrumute de la "elita" criminală masonică şi nici nu au vrut să contribuie la planurile ei satanice.

Cea mai mare parte din populaţia lumii este confuză şi ignorantă faţă de aceste lucruri, mai ales datorită faptului că adevărul a fost ţinut ascuns de cunoaşterea publică. Aproape tot ceea ce oamenii cred sau cunosc despre istoria sau religia lor este eronat, contrafăcut, modificat şi cenzurat de aşa manieră, încât să nu permită fiinţei umane să ştie cine este ea cu adevărat şi care sunt adevaretele ei origini.

Cabala criminală a creat în acest fel o puternică iluzie, pe care cei mai mulţi oameni au acceptat-o fie din lene, fie din prostie, fie din indiferenţă. Complicitatea lor, chiar şi inconştientă, a ajutat "elita" satanică a masoneriei să construiască închisoarea de temut în care oamenii sunt prizonieri fără ca măcar să ştie aceasta.

În dorinţa lor acerbă de a menţine populaţia Pământului sub un control total, "Iluminaţii" realizează adeseori ritualuri satanice care implică sacrificii umane, pentru care în prezent - aşa după cum am amintit - există deja numeroase dovezi de netăgăduit.

Astfel, cei care se implică în aceste acţiuni cumplite de magie neagră sunt de asemenea cei care conduc sistemul bancar, care conduc trusturile media şi care dirijează din umbră guvernele ţărilor. Mai mult decât atât, ei au reuşit chiar să controleze viaţa locuitorilor planetei, prin anumite legi ce structurează un sistem putred şi înşelător, care distruge sănătatea, aspiraţiile şi dorinţele înălţătoare ale omului.

Dezvăluirea adevărului istoric va revela însă tabloul real al existenţei noastre ca specie umană, ajutându-ne totodată să ne înţelegem rostul sau menirea în univers ca fiinţe inteligente care şi-au regăsit căminul îndelung uitat. Blocajul evoluţiei umanităţii şi problemele cu care ea se confruntă se datorează faptului că "elita" criminală masonică, formată din câteva familii "bancare" - cum ar fi Rockeffeler, Rothschild, Warburg, Morgan sau Bush - a crezut că are dreptul să deţină controlul absolut asupra întregii planetei, ţinând oamenii într-o stare de sclavie şi de abrutizare mentală şi emoţională.

Nu vom găsi aceste realităţi expuse în cărţile sau manualele şcolare şi nici în universităţi sau în aulele academiilor. De-a lungul timpului au existat însă fiinţe umane care, călăuzite fiind de intuiţie şi corelând cu inteligenţă numeroase informaţii, au reuşit să descopere adevărul şi chiar să-l prezinte celor care au dorit să-l asculte.

Filosofi, gânditori, scriitori, oameni de cultură şi chiar politicieni au arătat lumii, de-a lungul ultimele sute de ani, adevărul ce era ascuns şi contrafăcut despre "elita" criminală a masoneriei. Aceasta este ceea ce trebuie să facem cu toţii, deoarece "trezirea" la adevăr a oamenilor este fundamentală pentru a putea începe munca de reconstrucţie a lumii ce a fost profund viciată de minciuna, manipularea şi corupţia instituite de cabala masonică.

Istoria SUA include chiar şi Preşedinţi care au urmărit fie să atragă atenţia populaţiei asupra pericolului pe care îl reprezenta influenţa crescândă şi dominatoare a "Iluminaţilor", fie chiar să reteze complet această influenţă.

De pildă, înainte de a părăsi fotoliul de preşedinte al SUA după cel de al doilea mandat al său, Dwight Eisenhower a atras atenţia asupra ameninţării tot mai mari pe care o constituia complexul industrial-militar al grupurilor oculte de interese. În acea perioadă (anii ’50 ai secolului trecut), influenţa grupului respectiv se răspândise deja în mai toate instituţiile importante ale statului, fiind cunoscut în anumite cercuri guvernamentale ca "guvernul ocult" sau grupul MJ 12.

Pe de altă parte, Abraham Lincoln (care a fost Preşedintele SUA între 1861 şi 1865) a fost asasinat pentru dorinţa lui de a instaura dreptul constituţional al Trezoriei SUA de a tipări bani, evitând în acest fel împrumuturile guvernamentale de la băncile deţinute de "elita" masonică.

Iniţial, Lincoln a solicitat unor bănci mari din New-York obţinerea unor împrumuturi consistente, pentru a putea plăti astfel costurile Armatei Uniunii, care a luptat în Războiul Civil dintre anii 1861 - 1865 (adică exact perioada cât a fost el Preşedinte). Bancherii "Iluminaţi", dând dovadă de o lăcomie incredibilă, au solicitat dobânzi enorme la acele împrumuturi. Atunci Lincoln a refuzat să mai colaboreze cu "elita" satanică a bancherilor masoni şi a trasat cadrul legislativ pentru dobândirea independenţei monetare a Americii prin intermediul Trezoriei SUA.

Acest fapt ameninţa însă puterea şi influenţa "elitei" criminale, care se baza exact pe monopolul financiar pe care îl deţinea. "Iluminaţii" au hotărât asasinarea lui Lincoln şi pentru aceasta l-au angajat pe John Wilks Booth. După comiterea crimei, Booth a reuşit să scape, iar în locul lui a fost condamnat şi apoi executat un alt tânăr, care era nevinovat, pentru a se ascunde astfel crima odioasă care a fost pusă la cale de "elita" masonică.

"Iluminaţii" recidivează şi în anul 1963 repetă aceeaşi poveste, punând la cale şi realizând asasinarea Preşedintelui John Kennedy. Elementele de culise au fost aproape identice ca în cazul lui Lincoln: Kennedy era hotărât să semneze celebrul Ordin Executiv 11110, prin care se restituia Guvernului SUA puterea de a tipări dolari, fără ca pentru aceasta să mai apeleze la organismul Rezervei Federale, instituit de "elita" masonică pentru a deţine astfel controlul asupra finanţelor ţării şi chiar ale întregii lumi (datorită faptului că dolarul era valută internaţională de schimb şi de tranzacţionare).

În plus faţă de această măsură epocală, Preşedintele Kennedy era ferm hotărât să divizeze serviciul secret al CIA, care constituia un vârf de lance pentru acţiunile din umbră de natură malefică ale "Iluminaţilor", reducându-i astfel la minim puterea şi influenţa. Cei care doresc să se edifice în această privinţă pot asculta celebrul discurs al lui Kennedy despre influenţa societăţilor secrete în Statele Unite ale Americii, aici:

Toate acestea ar fi urmat să elimine practic "elita" masonică de pe scena mondială a finanţelor şi a puterii, oferind lumii un suflu nou, care ar fi îndreptat-o foarte repede pe calea progresului în toate domeniile. Însă prin asasinarea lui Kennedy pe 22 noiembrie 1963, cu ocazia vizitei sale în Dallas (Texas), s-a tras cortina peste încă 50 de ani de suferinţă şi manipulare a omenirii de către cabala criminală a "Iluminaţilor".

Probabil că niciuna dintre aceste nenorociri nu ar fi ajuns să se împlinească dacă nu ar fi existat opresiunea satanică a unei mici facţiuni de reptilieni ET, care în decursul timpului a implementat un sistem criminal de conducere şi asuprire a oamenilor.

Acest sistem a implicat în primul rând dinastiile monarhice; apoi, anumite credinţe ritualice; şi, mai apropiat de vremurile noastre, a însemnat odiosul sistem social de manipulare a populaţiei prin intermediul mass-media, controlată aproape în întregime de către cabala criminală a francmasoneriei. La acestea se adăugă sistemul financiar corupt, precum şi orchestrarea conflictelor interstatale, care sunt sprijinite de structurile de servicii secrete.

Prin urmare, îndepărtarea acestor paraziţi care au îngropat timp de zeci şi sute de ani evoluţia omenirii este de maximă importanţă, deoarece altfel nu putem demara transformarea din rădăcini a civilizaţiei noastre. Îi numim paraziţi, pentru că reptilienii malefici pot să supravieţuiască şi să acţioneze eficient pe planeta noastră numai dacă ei au suportul oamenilor, manifestat prin energiile suferinţei şi ale fricii, emanate de aceştia.

O lungă şi neagră perioadă de timp, această situaţie a acoperit precum un val gros conştiinţa omenirii, însă acum a sosit timpul pentru ca lumina să împrăştie întreaga minciună şi suferinţă pe care oamenii au îndurat-o timp de mii de ani.

Din nefericire, mulţi au căzut în capcana satanică cu care cei din "elita" masonică i-au ademenit; astfel, ei au fost făcuţi să creadă şi să simtă că a fi invitat şi a participa la anumite întruniri secrete şi ritualuri absconse reprezintă de fapt o acţiune onorabilă.

Cabala masonică induce astfel cu persuasiune ideea că cei care fac parte din rândurile ei ar trebui să fie mândri şi să se simtă foarte importanţi pentru că au fost "aleşi" să ia parte la acţiunile respective. De aici şi până la manifestarea sentimentului de superioaritate şi dispreţ faţă de ceilalţi oameni nu mai este decât un pas şi, de altfel, aceasta reprezintă una dintre trăsăturile distinctive ale acţiunii "Iluminaţilor" în lume.

Ei sunt experţi în a stimula sentimentele egotice din fiinţa umană, cum ar fi importanţa de sine, orgoliul, aroganţa şi lăcomia, dar au grijă să realizeze acest lucru în paralel cu inducerea unui acut sentiment de frică în cel racolat în rândurile lor. La început, totul pare ameţitor de frumos şi încântător; promisiunile abundă, favorurile la fel, o latură "strălucitoare" a vieţii pare că tocmai s-a deschis larg în faţa celui care intră în rândurile cabalei satanice a masoneriei.

Totuşi, foarte repede sărmana fiinţă începe să realizeze că "lumina" era de fapt întunecimea lumii, iar pentru favorurile primite adeseori trebuie ea însăşi să săvârşească fapte abominabile şi înjositoare. Pentru unii, această realitate cumplită ajunge să le domine atât de mult fiinţa, încât realmente ei sunt terorizaţi de o angoasă de nesuportat.

Mulţi vor să se "extragă" din strânsoarea malefică în care au intrat, însă atunci descoperă că pactul pe care l-au făcut şi în care au fost ademeniţi cu multă perfidie nu mai poate fi rupt fără consecinţe dramatice, căci pedeapsa stipulată printr-un groaznic jurământ este chiar moartea, adeseori în chinuri groaznice.

[continuare în partea a douazecisiuna]

Sursa: AIM