luni, 10 decembrie 2012

Istoria sarbatorilor de iarna. De ce sarbatorim nasterea lui Iisus in decembrie ?


Sărbătorile de iarnă durează două săptămâni (24 decembrie – 6 ianuarie) si includ: Crăciu­nul, Anul Nou si Boboteaza. Ele s-au suprapus, însă, la începuturi, peste sărbătorile păgâne ale Imperiului Roman: Saturnaliile (17-23 decem­brie), sărbătoarea Mithra (25 decembrie) si Calendae Januarii (1 ianuarie).
Crăciunul este sărbătoarea întregii creştinătăţi. Îl adoră cei mari, îl aşteaptă cu nerăbdare cei mici. Se sărbătoreşte la aceeaşi dată atât de către orto­docşi cât şi de către catolici şi protestanţi. Excepţie fac orto­docşii de rit vechi, care sărbăto­resc Crăciunul tot la 25 decem­brie, dar după calendarul iulian. În epoca modernă Crăciunul s-a transformat chiar din sărbătoare religioasă într-una internaţională, pe care o celebrează adesea chiar şi cei care nu au nici o legătură cu credinţa în Iisus Hristos. Ei săr­bătoresc Crăciunul de dragul cadourilor pentru cei mici şi mari, de dragul veseliei genera­le şi, pentru foarte mulţi, de dragul vânzărilor fabuloase din perioada Crăciunului.
Din punct de vedere reli­gios, ştim cu toţii că, de Cră­ciun, se sărbătoreşte Naşterea lui Iisus – fiul lui Dumnezeu – la Bethlehem. În realitate, însă, Iisus nu s-a născut în decem­brie, ci undeva în martie. Decembrie a fost ales pentru această sărbătoare spre a coin­cide şi a concura sărbătorile romane păgâne dedicate zeului Saturn (Saturnalii) respectiv Mithra (vechiul zeu al luminii la persani, al cărui nume însemna Soarele nebiruit), şi reprezentau o formă de venera­re a Soarelui. Pentru a evita persecuţia din timpul festivalu­rilor păgâne romane, primii creştini îşi împodobeau casa cu ilice de saturnalii. Pe măsură ce tot mai mulţi oameni aderau la creştinism, sărbătorile păgâne au primit o tentă creştină. Biserica timpurie nu a sărbăto­rit, de fapt, naşterea lui Hristos în decembrie până la Tele- sphorus, care a fost al doilea Episcop al Romei de la 125 la 136 d.Hr., şi a declarat că servi­ciul religios ar trebui ţinut în această perioadă pentru a săr­bători Naşterea Domnului şi Mântuitorului.Nimeni nu era sigur cu adevărat de data reală a naşterii lui Iisus, Naşterea fiind sărbătorită deseori în sep­tembrie, adică în timpul festi­valului evreiesc al trompetelor (Rosh Hashanah din zilele noas­tre, când se celebrează începu­tul unui nou an). De fapt, timp de peste 300 de ani, oamenii au sărbătorit Naşterea lui Hristos la diverse date, inclusiv pe data de 6 ianuarie, odată cu Boboteaza. În anul 264 d.Hr., Saturnaliile au căzut chiar pe 25 decembrie şi împăratul roman Aurelian a proclamat această dată Natalis Solis Invictis (Naşterea Soarelui Neînvins). Cum creştinii îl considerau pe Iisus Hristos asemănător unui soare pentru mântuirea umani­tăţii, a fost uşor să se transfor­me sărbătoarea păgână în cea creştină şi anume în Naşterea Domnului pe 25 decembrie.
NOTA : 
Initial, Saturnalia era celebrata intr-o singura zi, pe 17 decembrie, prin sacrificii, amplasarea unui pat – numit lectisernium – in fata templului lui Saturn si dezlegarea rituala a franghiilor ce legau statuia zeului de soclu, in restul anului. Pe langa ceremoniile publice, exista o serie de serbari private si obiceiul de a face daruri celor dragi (saturnalia et sigillaria).
Jocurile de noroc se practicau atunci fara oprelisti si chiar si sclavii puteau participa la ele. Sarbatoarea era un prilej pentru ca toata populatia Imperiului sa manance, sa bea si sa se distreze. Era singura data cand pana si scortosii senatori renuntau la togele lor, pentru a purta un vesmant mult mai lejer, numit synthesis iar boneta libertilor – pileus – era purtata de oricine, ca semn ca in acea zi toti erau egali. Sclavii erau iertati de pedepse si li se permitea sa-si trateze stapanii cu obraznicie, chiar sa-i ia peste picior, iar acestia erau obligati sa-i serveasca la masa, unde unul dintre scaune era ocupat, in mod obligatoriu, de o statuie a zeului Saturn.
Crăciunul, aşa cum îl ştim astăzi, a suferit transformări şi chiar a fost criticat inclusiv după ce întreaga Europă a devenit creştină. Astfel, în unele ţări protestante sărbători­rea Crăciunului a fost chiar interzisă. De pildă, în Anglia, Oliver Cromwell a interzis săr­bătoarea Crăciunului între anii 1649 şi 1660 prin aşa-numitele Legi Albastre. Popularitatea Crăciunului a fost impulsiona­tă în 1820 de cartea lui Washington Irving, Cum se ţine Crăciunul la Bracebridge Hall. În secolul al XIX-lea Crăciunul devine sărbătoare legală în majoritatea statelor europene.
La noi denumirea de Crăciun vine de la legenda lui Moş Crăciun care, în cultura populară românească, apare ca un personaj bătrân, cu barbă lungă, bogat, care trăia într-un sat de păstori alături de Moş Ajun. Într-o seară, în satul unde locuiau cei doi moşi – Moş Crăciun şi Moş Ajun – apare o femeie însărcinată, gata să nască. Aceasta cere găzduire la casa fiecăruia dintre cei doi moşi. Moş Ajun o refuză, în timp ce Moş Crăciun o pri­meşte în grajdul vitelor. Femeia trebuie să nască şi primeşte, pe ascuns, ajutor din partea soţiei lui Crăciun. Acesta, când află că soţia sa a moşit-o pe femeia primită în grijă se mânie şi-i taie soţiei ambele mâini din cot. Când însă află că femeia şi pruncul primiţi în grajd erau de fapt Sf. Fecioară şi pruncul Iisus, fiul lui Dumnezeu, se căieşte şi devine un om bun şi mai ales darnic. Maica lui Dumnezeu vindecă mâinile tăiate ale Crăciunesei, iar aceas­ta cântă imnuri prin care glori­fică naşterea lui Iisus, aşadar de aici susţine legenda că derivă colindele de Crăciun.
Dacă sărbătoarea Crăciu­nului nu a existat dintotdea- una, şi îşi are originea în tra­diţiile precreştine şi în legende, nici Moş Crăciun, cel cum îl ştim noi astăzi, nu şi-a făcut simţită prezenţa decât foarte târziu. Originea lui Moş Cră­ciun de fapt se află în Sf. Ni- colae (secolul al IV-lea), epis­cop de Myra, Turcia. Sf. Ni- colae era un om generos, mai ales în ceea ce îi priveşte pe copii. După moartea sa, ose­mintele sfântului au fost furate de către nişte marinari italieni şi duse la Bari, sporind popula­ritatea Sf. Nicolae. Blândeţea şi generozitatea sfântului s-au răspândit mult în rândul biseri­cilor din Răsărit şi din Apusul Europei. Tradiţia oferirii cadourilor în noaptea de 24 decembrie spre 25 decembrie provine de la Martin Luther care a propagat din anul 1535 această datină numită Christkindl, ca o alternativă a obiceiului catolic Nikolaustag de pe 6 decembrie. Multă vreme în familiile catolice a fost menţin­ută tradiţia cadourilor de Sf. Nikolaus. Martin Luther dorea să trezească interesul copiilor pentru Hristos şi să-i îndepăr­teze de datina catolică a cadou­rilor de Sf. Nicolae, fiindcă pro­testanţii nu venerau sfinţii. Aşadar, protestanţii au scos sfinţii din calendar şi, implicit pe Sf. Nicolae, dar în Olanda, unde sfântului Nicolae i se spu­nea Sint Nikolaas, tradiţia a continuat, copiii aşteptând să li se pună bunătăţi în saboţii lăsaţi lângă sobă, de fiecare şase decembrie. În timp, lui Sint Nikolaas i s-a spus Sinterklaas, iar coloniştii olan­dezi care s-au mutat în America secolului al XVII-lea au dus tradiţia cu ei. Aşa s-a născut Santa Claus.
Prima descriere a înfăţişării lui Santa Claus o face Clement C. Moore în poemul scris pen­tru copii săi, în 1822, şi intitulat A visit from Saint Nicholas. Astfel, Santa Claus / Moş Cră­ciun e descris ca un personaj cu faţa rotundă, jovial, cu o burtă proeminentă şi care e însoţit de un elf. Imaginea lui Moş Crăciun aşa cum o ştim azi a fost ideea lui Thomas Nast, care a creat câte un desen pe an, începând cu 1863, iar companiaCoca-Cola s-a folosit cu priso­sinţă de personajul Santa Claus pentru a-şi vinde produsele. Santa Claus a devenit sinonim cu un moş grăsun şi veşnic vesel, cu un râs inconfundabil, îmbrăcat în roşu şi cu o barbă albă, respectabilă.
În lume există mai multe variante de Moş Crăciun. Astfel, în Anglia i se spune Father Christmas, în Austria şi Elveţia - Christkindl, în Franţa – Pere Noel, în Italia - La Befana ş.a.m.d.
Dar Crăciunul nu implică doar prezenţa Moşului bătrân care face daruri, ci şi pomul de Crăciun (de preferat bradul). Împodobirea casei cu crengi de brad exista încă din vremea romanilor, care preluaseră obi­ceiul de la egipteni – aceştia îşi împodobeau casa cu crengi de palmier. Bradul, mereu verde, simboliza reînnoirea eternă a vieţii, într-o perioadă când fri­gul şi întunericul iernii păreau că pun stăpânire pe lume. Tradiţia împodobirii pinilor în preajma Crăciunului era pre­zentă încă din Evul Mediu la germani. Pe vremea aceea pen­tru a reda scena izgonirii lui Adam şi a Evei din Paradis, a fost decorat cu mere un pin, care simboliza Pomul Cunoaş­terii. Sceneta se încheia cu pro­feţia venirii Salvatorului între­gii omeniri. Reformatorul pro­testant Martin Luther este cel care a introdus pentru prima oară obiceiul împodobirii po­mului de Crăciun cu lumânări. Ideea i-a venit după ce a văzut ce frumos străluceau stelele printre crengile unui pin, într-o noapte de decembrie. Se pare însă că se împodobeau pomii în perioada Crăciunului şi în Lituania şi Estonia anilor 1441-­1514. De obicei bradul era împodobit în piaţa publică şi oamenii dansau şi cântau în jurul lui.
În tradiţia românească împodobirea bradului era pre­zentă oricum în momente im­portante ale vieţii precum nunta sau înmormântarea, ast­fel încât introducerea obiceiu­lui si de Crăciun a fost mult înlesnită. Practic, în România împodobirea bradului de Crăciun a început din secolul al XIX-lea şi continuă şi azi.
Anul Nou este ziua care marchează în acelaşi timp sfârşitul unui an calendaristic şi începutul altuia nou. Calendae Januarii era la romani sărbătoarea dedicată zeului Ianus cel cu două feţe, una pri­vind înainte, alta înapoi. Acesta era sărbătorit de către romani, aşa cum o indică şi numele (Calende Januarii = prima zi a lunii ianuarie) pe 1 ianuarie. Sărbătoarea era o oca­zie de bucurie, spectacole de circ, lupte de gladiatori, ospeţe, întreceri de care ş.a.m.d. Obiceiul Irozii şi Vicleimul păs­trează urme directe ale sărbă­torii Calendae Januarii. În el s-au păstrat, ca şi la romani, solda­tul sau militarul, măştile, doar Irod, pruncul Iisus şi Magii (Cei Trei Crai de la Răsărit) sunt personaje biblice. De Anul Nou s-au păstrat o serie de des­cântece, farmecele şi ritualurile magice de ghicire a viitorului, precum şi urările de bine pen­tru noul an, care toate erau specifice sărbătoririi zeului Ianus. Obiceiul de a merge cu Pluguşorul înainte de Anul Nou (ţinut cu sfinţenie în Moldova, unde se spune că se merge cu uratul) este şi el o tradiţie precreştină de fertiliza­re şi de invocare a spiritelor bune în casa gospodarului. Pluguşorul derivă tot din obi­ceiurile de sărbătorire a zeului Mithra, însuşi obiceiul oferirii de colaci rotunzi asemenea dis­cului soarelui e preluat de la romani.
Din punct de vedere creştin, 1 ianuarie a fost stabili­tă ca dată de la care începe un nou an, pentru prima dată în 1691, de către Papa Inocenţiu al XII-lea. Înainte de această dată Crăciunul reprezenta şi înce­putul noului an. Biserica Apu­seană sărbătoreşte în prima zi a Anului Nou pe Sf. Maria, în timp ce Biserica Ortodoxă săr­bătoreşte pe Sf. Vasile cel Mare, episcop de Cezareea Capadociei. Astăzi, noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie se numeşte Revelion (în franceză reveillon însemnând cu aproxi­maţie veghe).
A treia mare sărbătoare între sărbătorile iernii este Boboteaza, adică Botezul Dom­nului. Boboteaza se sărbăto­reşte pe 6 ianuarie în ambele biserici, şi ea încheie sărbători­le de iarnă. Boboteaza este în­soţită de ritualul sfinţirii apei (agheasma) cu care se botează apele, oamenii şi animalele. În tradiţia ortodoxă se obişnuieş­te ca preotul, cu ocazia slujbei care se face acum, să arunce o cruce de lemn în apa foarte rece, după care sar câţiva tineri curajoşi pentru a o aduce înapoi. În toate bisericile orto­doxe, preoţii fac agheasmă (apă sfinţită), cu care „botează” apele, oamenii, animalele şi casele.
Sursa: www.2012en.ro


Источник:http://www.2012en.ro/2012/12/istoria-sarbatorilor-de-iarna-de-ce-sarbatorim-nasterea-lui-iisus-in-decembrie/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FaMYX+%282012+Era+Noastra%29

Energia pozitiva si negativa

 Energia negativa este cea care nu vrea sa evolueze si se coaguleaza in anumite pachete, in Univers. Din informatiile descoperite de mine, in univers numarul constiintelor negative este de aproximativ 10 ori mai mic decat al celor pozitive, deoarece energia lor se dezintegreaza in mod constant, ca urmare a luptei pentru putere, control, manipulare, etc, inerente in filozofia celor orientati negativi. Asadar sa nu ne imaginam ca cei "din varf" sunt atotputernici, fiindca au la fel de mari provocari. Noi, marea majoritate de pozitivi, nu reusim sa avansam fiindca nu gasim un numitor comun, o idee comuna. Cei negativi au un numitor comun (control, dominare, manipulare, etc) dar energia lor fiind negativa, nu se autosustine, asadar mereu trebuie sa gaseasca pe cineva care urmeaza sa fie dominat. Cand nu gasesc, energia pe care au colectat-o de la cei mai multi se disipa. Prin analogie, e ca si cum un individ fura foarte multi bani, cu atat mai mult ii va pierde pana la urma. Deci in Univers, energia pozitiva si cea negativa au la fel de mare putere, doar convingerile noastre ne impiedica sa vedem acest adevar fundamental. Problema este cand intr-un anumit pachet - de exemplu Pamantul - se formeaza o energie negativa prea mare, care impiedica evolutia sufletelor. Atunci, lucrurile se echilibreaza printr-un fel de interventie din "exterior". Este ca si cum intr-o tara vecina incepe un razboi. Tu, stai si te uiti, nu intervii, dar daca razboiul continua pana la urma trebuie sa faci ceva. Cum nimic pana la urma nu poate fi distrus, fiindca este parte din Creatie, conflictul se muta dintr-o parte in alta. Dupa mutarea, in acea zona din Univers se va crea un pachet negativ (retrograd), constiintele pozitive din acea zona vor trebui sa iasa din intuneric (cum incearca oamenii acum in prezent) si tot asa. Se pare ca nu "avem ce face", oricand/oriunde, se pot forma pachete negative, conteaza cum reactionam fata de ele. Ce am scris sunt diverse intutii avute, nefiind puse neaparat intr-o ordine. O duminica senina tuturor, 
Alex
Sursa: salt-in-constiinta.blogspot.ro

Nu bloca singur universul tauPostat Maria
Ce se întâmplă atunci când îţi doreşti să atragi iubirea şi să fii fericit? Din păcate, foarte mulţi oameni cad în capcana detaliilor, crezând că numai o anumită persoană particulară le poate oferi relaţia perfectă de cuplu. Universul poate vedea însă oricât de departe în viitor şi ştie dacă persoana respectivă îţi va împlini aspiraţia către fericire sau se va dovedi un coşmar în viaţa ta. Atunci când persoana pe care şi-o doresc în viaţa lor nu le răspunde cu iubire, oamenii cred că Legea Atracţiei nu funcţionează. În realitate, ea funcţionează de minune. Adevărata dorinţă a oamenilor este de a atrage iubirea şi fericirea, iar universul le răspunde că: „Această persoană nu îţi poate oferi iubirea şi fericirea pe care ţi le doreşti. Te rog, dă-te la o parte din calea mea, astfel încât să îţi ofer persoana cea mai potrivită pentru tine”.


Urmăreşte să nu cazi în capcana detaliilor de gen: „cine”, „unde”, „când” sau „cum”, căci în acest fel nu faci decât să îţi blochezi singur îndeplinirea adevăratei tale dorinţe.
eulinterior.blogspot.ro

Decembrie, 20 – 22 decembrie 2012 - Apocalipsã sau eliberare ?!


Multumim Alina Mihai pentru articol :


Despre aceasta perioada se spun multe si in multe feluri. Uneori zugravita optimist, alteori in feluri sau cu vesti ce ne pot bloca discernamantul, aceasta perioada este deja pentru multa lume o perioada importanta cu mari investitii ale energiei proprii, energie psihica si emotionala si posibil si o energie materiala, pentru cei ce vor da curs unora din recomandarile primite.

O parte din aceste informatii  au creat teamã in randul unor oameni si fara a emite o judecata de valoare sau a discuta calitatea si/sau cantitatea constiintei lor spunandu-ne ca “e firesc sa le fie frica sau sa nu inteleaga “daca nu sunt evoluati”, sau “nu au constiinta clara”, sau “nu sunt suficient de mult in Lumina ...”, sa ne gandim cu totii, inca o data, la aceste informatii si la intreg mesajul lor.

Sa ne gandim cu totii la cat intelegem din aceste informatii si din nou, acest indemn nu se refera la a ne opri in ganduri de genul “ ce crede fiecare e problema lui” sau la a judeca reactiile avute, ci se refera la revizuirea unui mesaj la care am fost expusi o mare parte dintre noi si care prin reactiile avute creeaza in continuare teama de aceasta experienta si teama intre noi.

Indepartandu-ne de impresiile deja create asupra noastra putem reveni fiecare dintre noi asupra acestor informatii si gandind putin si din alta perspectiva, vom putea iesi dintr-o panica destul de colectiva ce pare ca se contureaza in jurul acestor informatii fara sa ne afectam prea mult prezentul si fara sa ne influentam major nici viitorul, in sensuri pe care nu ni le dorim, anume a nu crea prin investitia noastra la nivel de gand , fapta si cuvant, emotii, fapte si cuvinte prin concluziile noastre, ce ne pot indeparta sau pot sa ne blocheze de la un curs firesc pe care il avem ca si constiinta individuala dar si colectiva.

O parte din aceste informatii, se refera la energiile ce “vin” in aceasta perioada, o parte la efectul lor si o parte la ce anume ar fi recomandat sa facem in situatia acelor evenimente mai putin placute ce ar putea sa ne gaseasca pe o parte dintre noi “mai putin pregatiti” din punct de vedere al constiintei noastre, sa le intampinam.

Referitor la aceste energii ce "vin" se spune ca acestea “se vor accentua cu precadere incepand de saptamana viitoare si ne vor amplifica la un moment dat si mai precis in jurul perioadei 20 -22 decembrie 2012, de sute de ori forta de viata si ceea ce avem in constiinta”.

Ce inseamna acest lucru si ce inseamna amplificarea de sute de ori a fortei vitale si a ceea ce avem in constiinta?

Sunt intrebari perfect legitime si ceea ce este necesar sa intelegem este ca aceasta energieeste generata si de noi in mare parte.

Principiul pe baza caruia aceste energii se genereaza este un  principiu al conlucrariiconform caruia intr-un sistem in care exista mai multe parti, fiecare parte conlucreaza cu celelalte si genereaza un rezultat al sãu care la un anumit nivel, se constituie intr-un rezultat pentru intreg si in care partile, dar si partea si intregul sunt interdependente, in sensul in care se influenteaza reciproc.

Pe baza acestui principiu, traim si functionam si la nivelul organismului pe care il avem, in care fiecare organ si respectiv celula au functii proprii care sunt indeplinite in acelasi timp in care tot restul organelor si celulelor dar si intregul functioneaza, si in acelasi timp in care totul se transfera in fiecare clipala nivelul intregului fiintei noastre, noi cei din aceasta viata,  functionand in acel moment in urma tuturor acestor functii, procedee si procese, mai mult sau mai putin echilibrat.

In acelasi mod se intampla procesele pur interioare ce au loc in interiorul fiecarui organism si constiinte, fie ea individuala si/sau colectiva.

Aceasta deoarece orice constiinta colectiva este si individuala in raport cu un univers mai mare decat ea.

Cu alte cuvinte au loc aceleasi procese si in ceea ce priveste constiinta colectiva a intregului pamant. In care noi ca si fiinte, oameni dar si constiinte, fiintam si suntem si aceleasi procese au loc si la nivelul macro, la nivel de univers unde pamantul dar si noi reprezentam o parte pentru univers, o fiinta si o constiinta in acelasi timp si functionam in constiinta universala impreuna cu tot ceea ce exista la nivel universal, in afara de noi si de acest pamant.

Intregul influenteaza partea dar si partea poate sa influenteze intregul, avand in vedere ca intregul e format din parte si totul e materie vie, materie inteligenta.

Astfel, organele noastre reactioneaza la schimburile si transferurile energetice ce au loc intre noi si mediu – mediu interior ca sine si ca corp, univers prin apartenenta noastra la macrocosmos, mediu exterior ca mediu de relatii si mediu al naturii, campul experientelor de viata - in urma felului in care noi alegem sa traim experientele de viata, influentand la randul lor prin reactia pe care o au intregul care suntem, furnizandu-ne un combustibil mai mult sau mai putin curat si avand astfel contributia lor la starea de dezechilibru sau de sanatate pe care o avem.

In aceasi mod si pamantul reactioneaza ca si entitate sau fiinta in univers dupa cum fiecare dintre noi cei care il compunem, intreprinde aceste alegeri si le si urmeaza, generand la randul lui o emisie in univers care in acel moment se impregneaza in continutul acestui univers, prin aceasta impregnare generand din partea a ceea ce il compune mai departe sau in afara de pamant, din mediul sau interior format din celelalte parti, reactii la miscarea generata de pamant, acest lucru influentand pamantul.

Si in acelasi mod se intampla si cu celelalte parti, sau cu celelalte componente ce exista ca si noi, ca fiinta, constiinta vie in univers, constituite ele fiind intr-o dimensiune planetara sau nu, sau poate chiar mai mult decat atat.

Urmand firul mai departe si apropiindu-ne de contextul informatiei la care am fost expusi,energiile care "vin" sunt generate astfel, de aceasta interdependenta micro - macrocosmica, in care in virtutea unui echilibru la nivel interior, se reaseaza totul, asa dupa cum o miscare la nivelul constiintei noastre genereaza transformari si in mintea noastra si in emotii sau in suflet dar si in organe si in trupul pe care il avem, dupa un echilibru la nivelul intregii fiintei noastre, intr-o masura mai mica sau mai mare data de continutul care mai exista si e neprelucrat dar si de abuzurile pe care le-am facut in ceea ce priveste totul - alcool, tutun, alimentatie nepotrivita si in exces, sexul ca dependenta sau pierdere de sine, gandurile de teama, judecata, invidie, indoiala, emotiile de invidie si ura, mandria si orgoliul, vina si rusinea, ignoranta ...

Transformarile care exista in noi si exista si la nivel din ce in ce mai macro, se intampla cand suntem in procesul de a alege, proces ce poate sa inceteze la un moment dat, cand sistemul ajunge la un echilibru constient, dupa care incepe prin el insusi un alt ciclu.

Alegerea se realizeaza intre optiunea de a manifesta calitatile naturale pe care le avem, valorile de sine, virtutile pe care le avem sau trasaturile lui Dumnezeu si optiunea de a manifesta contrariul.

Intrucat o parte dintre noi, la nivel global insemnand un numar mare de persoane, au ales sa manifeste aceste calitati prin insasi transformarea lor ca oameni infaptuita in mod real si autentic, la nivelul cauzal deci in profunzime si nu doar la nivelul mintii, in mod imaginar prin autoconvingere, metode de control a mintii constiente, afirmatii pozitive sau vindecatoare repetate ca ritual, precum si alte tehnici si metode asemanatoare, s-a generat ca urmare a acestui fapt dar si ca urmare a faptului ca o fiinta umana e o sursa permanenta de energie ce emite unde in univers, un nivel energetic de o calitate extraordinara si o miscare potentiala de o mare deschidere pentru fiecare dintre noi, pentru aceasta perioada.

Acest nivel a modificat vibratia pamantului si a facut posibila alinierea noastra ca planeta sau dimensiune in planul energetic daca vreti, cu alte cateva " elemente" asemanatoare ce exista in univers, facand in acest fel posibila concretizarea unui moment de mare potential de transformare autentica, reala pentru fiecare dintre noi.

Revenind la intrebarile de la inceput, aceste energii care "vin", sunt in acest fel , in mare masura si rezultatul transformarii noastre, deja materializata in mare parte in sensul manifestarii trasaturilor noastre naturale ce ne definesc ca fiinta cu exprimare vesnica in univers.

Continutul acestor energii este in esenta pur.

Nu exista ca aceste energii sa faca rau unei persoane, indiferent de gradul sãu de evolutie, indiferent de cat de "neagra e", sau de cat de "mult e in intuneric", sau de cat de "departe de Lumina" credem noi ca este.

Aceste afirmatii pe care le auzim deseori poate, sunt perceptii personale si e recomandat sa incercam pe cat posibil sa nu le transferam asupra altor oameni si sa cautam sa aprofundam aceste notiuni.

Energiile la care se face referire, provin din, si activeaza planul constiintei, planul de unde pleaca transformarea fiecaruia dintre noi, unde NU EXISTA FORTA SI UNDE NU EXISTA INTERVENTII FARA LIBERUL ARBITRU.

Ce genereaza aceste energii?

Aceste energii genereaza ocazii de mai bine si deschidere pentru toti, pentru fiecare dintre noi.

Cu cat mai multi oameni se deschid catre constiinta si catre un mod autentic si real de a trai (neimaginat si netrait doar prin vizualizare), cu atat mai mult, aceste energii vor fi percepute de catre mai multi oameni dintre noi.

Aceasta deoarece se "rarefiaza" campul perceptual, chiar daca nu suntem inca puri sau manifestam in continuare nesimtirea, rautatea, mandria si abuzul in enorm de multe forme.

Ceea ce se intampla, este ca mare parte dintre noi vom primi in mintea constienta, din partea constiintei noastre sau prin intermediul altor oameni prin discutii in situatii absolut normale (atentie va rog la acest aspect pentru ca este important de retinut ca nu lucreaza nimeni cu mintea noastra spre manipulare ci este doar o activare a constiintei noastre si a unei conlucrari a noastre ca si semeni pentru implinirea unui sens al existentei noastre ca 7 miliarde pe acest pamant) semnale si informatii cã ceea ce facem, spunem sau gandim nu este bine pentru noi.

Vom primi astfel sprijin pentru constientizari si vom primi si optiunile corecte si vom intelege ce inseamna "optiuni corecte" pentru noi, ce inseamna " a face bine" si “a fi corect”, in intreg contextul lor.

Vorm avea astfel si un alt fel de posibilitate de a alege. Binele, frumosul, viata, adevarul si corectitudinea, echilibrul si intelepciunea, iubirea adevarata si compasiunea.

La nivel practic si de zi cu zi, aceste energii vor face posibil ca aceste constientizari sa se intample. Ne vor da impulsuri, semnale, informatii, ne vor echipa mai bine sa intelegem rostul a ceea ce alegem dupa care ne vor lasa intr-o faza de platou, ce poate dura minute, ore, zile, luni dar nu ani, in care noi liberi, sa putem alege.

Cei care vor alege binele din ei si echilibrul, se vor acorda cu aceste energii ce reprezinta campul de sustinere a vietii pentru intregul univers, univers care este in acest moment in miscarea lui interioara de revenire catre centru.

Acordati fiind, cei care vor alege acest fel de echilibru, vor putea manifesta aceste calitati in mod constant generand expresii pozitive ale acestui fel de a fi.

Se vor simti mai sustinuti in viata lor de campul energetic ce sustine viata in intregul univers si il vor avea alaturi absolut de fiecare data din ce in ce mai constient, intr-o forma si intr-un mod de sprijin bazat pe o iubire foarte fina, pe o recunoastere totala si respect.

* Detalii legate de aceste aspecte se pot primi in intalnirea programata pe 21 decembrie unde vom avea ocazia sa completam acest articol cu informatii putin mai aplicate unui context particular, individual.

Cei care vor alege in continuare, avizati fiind poate mai pregnant, mai evident si mult mai clar pentru constiinta lor de aceasta data, sa urmeze teama si confortul, manipularea si abuzul, minciuna, batjocura, furtul, orgoliul, placerea si galceava, vor continua sa se hraneasca din acest nivel vibrational al cauzei si efectului, al neputintei, al limitei, al bolii, al minciunii si al suferintei pana la punctul la care, prin alegeri repetate de acest gen, se vor crea diferente energetice destul de mari intre oameni si alti oameni, in asa fel incat o parte se vor transfera/isi vor transfera constiinta incarcata in alt plan.

Este important astfel, sa intelegem ca aceste energii nu ne elibereaza si nici nu ne condamna de la sine, doar prin faptul ca prezenta lor ne este semnalata.

NOI suntem responsabili de ceea ce cream in foarte mare parte si suntem cei care alegem ce facem cu noi insine prin aceasta experienta avietii, prin experienta pe care o traim in aceasta perioada, prin felul in care incercam sa o intelegem, prin felul in care ne vom raporta la ea si prin felul in care o vom si trai, precum si prin felul in care vom trai si viata mai departe.

Din perspectiva felului in care o putem trai benefic pentru noi, aceasta perioada nu este diferita de orice alta perioada sau experientã din viata noastra, pentru ca ceea ce ne deschide la modul autentic catre sine si catre alinierile de care putem sa beneficiem, este propria constiinta si felul in care o folosim, felul in care "ne folosim" pe noi in experienta pamanteana pe care o avem, oricare ar fi aceasta experienta.

Este important pana aici sa intelegem ca:

-  incarcatura acestor zile este una pozitiva si aceste energii nu vin sa ne condamne 

Noi suntem cei care vom alege, ceea ce vom vrea sa alegem, deoarece acum optiunile ne vor fi mai clare si noi vom fi  mult mai mult abilitati si sustinuti in plan energetic pur interior sa ne sustinem alegerile care ne sunt bune, aceasta insemnand daca doriti “amplificarea de sute de ori a fortei de viata pe care o avem”.

Vom trai normal in perioada urmatoare, in sensul in care se vor intampla, la fel ca si pana acum, acele experiente desenate conform lumii de aici, care ne vor solicita in felul potrivit pentru fiecare si dupa capacitatea de schimbare a fiecaruia dintre noi. Optiunile pe care le avem vor fi un pic mai clare, sensul lor la fel si noua ne va fi mai simplu sa alegem pentru ca vom sesiza cu adevarat ce e bine pentru noi.

Aceste energii doar pregatesc terenul si ne vor sustine. Daca noi ne vom opune, nimeni nu ne va forta sa ne fie bine. Binele e nevoie sa il alegem, la fel ca vindecarea, si sa ne asumam fiecare dintre noi trecerea pe care fiecare o are de facut ca binele sa se intample si noi sa il si materializam, adica sa il traim nu la nivel de minte pur imaginar, ci la nivel de fapta, in lumea pe care o cream.

Constientizarile de care avem nevoie, pot surveni in urma unor ganduri sau a unor amintiri, a unor rememorari sau a unor discutii dintre noi in imprejurari ale lumii noastre de aici si nu traite in plan imaginar, in care vom realiza fapte pe care le-am facut, consecinte pe care le-am creat si pe care de aceasta data ni le vom putea si asuma, daca vom alege asta, fara sa ne incarcam cu vina si rusine ci acceptand cu constienta aceste lucruri pe care le-am creat si avand acum dotarea necesara de a concretiza prin faptã acele actiuni de care e nevoie pentru a “repara” ceea ce din inconstienta si nu numai, am creat.

Astfel ceea ce vom alege in urma acestor constientizari, va genera un nou flux de energie in care ne incadram deoarece prin alegerile noastre, noi alimentam mediul subtil care ne inconjoara si pe care il si cream, intr-un sens sau intr-un altul.

Ca atare, energia este buna! Noi suntem cei care o folosim in feluri diferite si o impregnam cu incarcaturi diverse care pot sa creeze apoi consecinte sau eliberare pentru noi.

Experientele pe care le vom trai, vor fi o sansa, respectiv mai multe, pentru fiecare sa devina un om mai bun si mai constient de sine, de rolul sãu in viata lui dar si de prezenta sa ca fiinta vie intr-un context extins pana la pamant si univers.

- nu se face nicio diferenta intre oameni 

Intrucat suntem inca la nivelul in care ori ne subestimam ori ne supraestimam, este destul de probabil ca si in termenii constiintei noastre sa ne inselam si sa credem ca ori suntem mai buni ori suntem mai rai, astfel incat aceste informatii si “preziceri” sa ne afecteze indiferent de cum ne autoevaluam.

Faptul ca energiile sunt nepartinitoare si nu contin energia judecatii, respecta liberul arbitru si respecta deciziile noastre si tot ceea ce fac este sa ne ofere un suport pentru ca schimbarea sa se intample daca ne dorim si sa ne ofere un camp mai amplu al unei constiinte mai deschise astfel incat noi sa sesizam diverse informatii care sunt deja in noi, sa sesizam si alte optiuni decat sesizam in mod obisnuit, inspre binele care ne priveste, inspre binele ce ii poate privi si pe cei din jur, aceste autoevaluari , din aceasta perspectiva, nu isi mai au sensul si ca atare teama ca putem gresi luand decizii in urma acestor autoevaluari, e o teama nejustificata.

Vom fi expusi fiecare, nu mai diferit ca pana acum, la sirul experientelor normale, in care ne putem certa cu sotul sau sotia, in care traversam o boala, in care ni se fura portofelul, in care ne invidiaza un coleg, in care ne certam cu cineva, in care traversam pe rosu, in care pierdem la loto si pentru noi reprezinta o incercare si in care se intampla aceleasi lucruri care ne expun fiinta la algerea de a ceda nefericirii, nesigurantei, inrãirii sau de a schimba polaritatea inspre constienta, intelepciune, curaj, asumare, acceptare.

La fel, putem primi si foarte multe daruri, putem avea multe bucurii si impliniri, putem cunoaste persoana potrivita, suntem promovati sau primim o marire de salariu sau ne gasim servici sau un alt servici, prieteni se pot reintoarce, parintii se fac bine, noi ne vindecam, experiente frumoase ce ne predispun cateodata sa ne infumuram, sa ne consideram deosebiti, sau ne “mangaie’ orgoliul ... Din nou putem alege sa fim liberi de toate aceste trasaturi si sa ne bucuram sincer si onest de tot ce ni se intampla.

Daca am facut o nedreptate unui om ( sau ne-am facut o nedreptate noua) si nu am constientizat la momentul respectiv, vom avea acum informatia cã am facut-o dar vom si simti in suflet nedreptatea pe care am creat-o. Vom avea astfel o imagine cat se poate de reala a ceea ce am generat si vom putea astfel sã alegem, in mai mare cunostinta de cauza, sa "desfacem", sa mergem si sa spunem poate un simplu, "imi pare rau" sau sa ne recunoastem sincer asta noua.

Dimensiunea realã a unei experiente este datã si de constiintã si de suflet.  Pentru ca de fiecare data toate, sunt in noi, “acolo”, impreuna.

Poate este necesar sa comunicam cã ne pare rau si sa indreptam, poate este necesar sa ne retragem.  Fiecare va avea in sinea lui un proces de constiintã, in urma caruia va putea sa aleaga pentru cã energia care curge poate sa faciliteze capacitatea sau puterea noastra de a face asta, de a trece prin schimbare si de a accepta o transformare la nivel interior odata cu asumarea a ceea ce decurge din acest proces in exterior, in campul experientelor de viatã.

Si din nou fiecare dintre noi, in Luminã sau departe de Luminã, rau sau bun, victima sau abuzator, mama sau copil, politician, medic stomatolog sau vanzator la aprozar, "indrumator spiritual" sau "incepator", bolnav sau sanatos, fara nici un fel de loc in plus sau in minus fata de locul pe care fiecare si-l ofera, va avea aceleasi sanse, relativ la cu ce incarcare emotionala si cu ce ganduri sa isi traiasca experienta de acum, a vietii lui, oricare ar fi sa fie aceasta experientã.

Noi suntem cei care intr-un final, in fata vietii si a evolutiei noastre, ne alegem locul unde vrem sa fiintam. 

Inainte de a merge mai departe, aceastã perioada poate sa fie complicata prin lipsa noastra de discernamant, in ideea in care putem adopta total informatiile primite fara sa incercam sa le intelegem si apoi sa trecem la tot felul de actiuni menite a schimba un curs al unei expriente de care deja am inceput de pe acum sa ne fie teama.

Viitorul este la nivel de potential si se materializeaza in functie de investitia noastra in prezent, in momentul de acum.

Cedând scenariilor pe care le putem concepe pe baza acestor sau a unor informatii, de multe ori departe de realitatea care ar putea sa fie, transformam o experientã in ceea ce nu e.

Pentru a putea avea un curs fluent in viata, este bine sa ne asezam cu mintea in prezent si sa incercam sa facem ceea ce e bine si corect si cat de mult poate fiecare, in fiecare clipa pe care o traim.

Viata ne va arata la un moment dat ceea ce avem nevoie si in timp vom invata sa ne rafinam dorinta pentru a putea crea si altfel decat la nivel imaginar, experiente pe care mai apoi, traindu-le prin fapta sa avem bucuria sa vedem cã ne implinesc cu adevarat si creeaza si continuarea pe ne-o dorim de fapt.

Primim sfaturi legate de aceasta perioada, despre cum putem "sa ne retragem in zonele de munte, sau in zone masurate energetic si de a caror protectie putem beneficia" si primim sfaturi sa ne inconjuram cu cat de multa protectie putem, materializata prin obiecte incarcate energetic sau prin diverse alte optiuni.

In viata singura "protectie" universal valabilã sau valabilã cu adevarat, oriunde si oricand si in orice stare materiala ne-am afla, este sufletul deschis si nicio arma! 

In contextul unei evolutii pe care ne-o dorim este de dorit sa nu evitam anumite experiente in acelasi timp in care e recomandat sa nu exageram/fortam anumite experiente doar de dragul de a ne simti in mersul acestei evolutii.

In sufletul pe care il avem si in constiinta noastra rezida tot ce e mai pur si tot ce avem nevoie pentru a ne simti in largul nostru in lume. Pentru a nu ne mai rani nimic, pentru a fi deschisi fata de oameni si pentru a ne trai deschis unica alegere ce merita poate, cu adevarat sa o avem, aceea de a fi liberi si de a fi noi insine, cei care suntem la un nivel profund al fiintei noastre.

Obiectele cu care ne inconjuram apartin lumii materiale, in timp ce ceea ce este in noi e vesnic. Stocam de multe ori in obiectele la care ne si raportam o energie pe care o avem si pe care o blocam in ele, incurajand si dependenta si trezind apoi si teama de a nu le pierde desi, cunoastem ca tot ce e obiect e dedicat lumii materiale si este trecator.

Energia pe care o stocam, este energia noastra, energie vie si noi suntem responsabili de cum o folosim si daca o cedam.

In ceea ce priveste retragerea in diverse locuri in aceasta perioada, daca vrem sa mergem la munte sau ne dorim sa vizitam locuri incarcate energetic, e bine sa o facem pentru ca sunt locuri bune si frumoase, insa putem ramane si in Bucuresti sau acolo unde suntem.

E foarte important pentru experienta noastrã sa nu mergem in aceste locuri in ideea in care sunt ca o sursa pentru noi, in ideea de a performa ritualuri sau de a trai experiente ezoterice sau in ideea ca facem aceste drumuri sa ne protejam.

Energia de acolo este foarte fina si daruieste multa si enorm de multa constientizare atunci cand mergem in aceste locuri cu respect si fara sa ne facem ganduri despre ce se va intampla acolo.

Sufletul deschis, respectul fata de aceste locuri pe care nu e nevoie sa le incarcam cu imaginatia noastra creand experiente in avans, si o minte libera si clara sunt singurele “bagaje” pe care avem nevoie sa le luam.

E foarte frumoasa experienta acestor locuri atunci cand mergem acolo pur si simplu. Neasteptand nimic, ci dorind doar o impartasire pura de respect fata de zona respectiva si fata de cei care au depus acolo energia lor curata, vazuti si nevazuti, stiuti sau nestiuti avand convingerea ca la aceasta forma de respect, energia locului ne va raspunde.

Si daca nu o vom simti in acel moment, o vom simti cu siguranta alta data, poate nefiind acolo, si in momentul in care poate dezamagirea sau frustarea sau supararea sau imaginatia noastra vis-a-vis de ceea ce am trait sau nu am trait acolo, s-a mai stins sau chiar s-a curatat.

A fugi nu este o solutie.

Putem merge la munte in aceasta perioada daca vrem si nu ca sa ne protejam neaparat, din fata unei unde despre care ni s-a spus ca vine.

De aceea, din nou, daca vreti sa fiti in locuri despre care ati auzit ca au o anumita incarcatura mergeti doar pentru ca va doriti sa le vizitati deschis si sincer si atat, si nu pentru ce credeti ca vi se poate intampla acolo.

In acest fel experienta voastra este cat mai autentica si cat mai putin indusa.

Tot ce avem nevoie sa facem e sa culivam discernamantul si sa incercam sa intelegem ce inseamna cu adevarat lucrurile bune care vrem sa ni se intample si care este necesar sa fie contributia noastra.

Sa nu reactionam ca masã, in virtutea unor conditionari deja create ca doar mergand in anumite locuri, ceva bun poate sa ni se intample.

In acest fel, putem trai acelasi tip de experiente sau eliberarea pe care ne-o dorim si in locurile pe care le consideram deosebite dar si la noi acasa, si in metrou, si pe strada, si duminica in aglomeratia din amiaza mare in piatã la Obor , putem sa le traim oriunde, nu trebuie sa plecam de acasa aproape sau uneori foarte departe si nu trebuie sa ne privam de alte lucruri pentru ca plecarea noastra sa ne aduca ce credem noi ca avem nevoie sa evoluam.

Evolutia noastra e mai accesibilã decat putem sa credem.

Totul e sa avem incredere si sa ne urmam un fir calauzitor pe care il purtam in suflet!

Atitudinea in fata vietii, atitudinea deschisa in fata vietii in timp ce noi ca oameni facem tot ce reusim sa facem astfel incat sa o traim cu o minte clara si cu un suflet liber, ne predispune in acea stare de prezenta in care putem trai oriunde am fi si fara sa intreprindem multe alte actiuni decat felul nostru de a fi uman acolo, la trairea a tot ceea ce avem nevoie pentru a ne implini cunoasterea de care avem nevoie si pentru a o si putea trai neconditionat de mediu si de limitarea lui, aici.

Toate acestea, nu inseamna cã aceste locuri nu au nici o valoare, insa daca ele au valoare nu inseamna nici cã valoarea noastra exista numai datorita lor.

La fel dupa cum nu inseamna ca astrele nu au valoare, aceasta neinsemnand insa in acelasi timp ca ce ni se intampla bun sau rau se intampla numai datorita lor.

Si asa dupa cum nu inseamna ca zodiile nu ne furnizeaza informatii, insa aceasta nu inseamna absolut deloc ca suntem dupa cum suntem cu adevarat sau in acest moment, datorita lor.

Omul are o mare importanta pe acest pamant si in toata actiunea lui se afla in conlucrare cu tot ceea ce exista si ceea ce exista reprezinta un corespondent pentru ce e in interior, ca acest interior sa devina evident, sa ajunga in forma, iar omul ajuns in nestiinta lui sa il poata recunoaste, sa il cearna si sa stie sa pastreze ceea ce il defineste cu adevarat ca si fiinta de dinainte de a “cobori” in forma, si reprezinta in acelasi timp un intreg context care ne ofera prin intreaga limitare a lui, acces la nelimitarea noastra ca si reprezentanti ai unei existente care se perpetueaza in forma, traind la nesfarsit.

Astfel putem sa ne transcendem mintea, putem sa ne regasim si dincolo de zodii, putem sa ne evaluam viata, existenta si prin intermediul astrelor dar nu numai prin intermediul lor, pentru ca omul nu este dispus sau aservit nici unei alte forme create ca si el, ci apartine la fel ca tot ce s-a nascut din insasi universul, doar lui insusi, existentei si lui Dumnezeu.

Tot ce e creat lucreaza impreuna, pentru ca tot ce e creat sa evolueze impreuna.

Fiecare parte dintr-un intreg inzestrata cu o constiinta si cu minte are aceleasi drepturi. Nu le revendica nimeni insa, numai omul pentru ca omul, e singurul care le-a pierdut.

Nu suntem dependenti de astre, nu suntem dependenti de locuri, nu suntem dependenti nici de obiecte.

Toate acestea sunt sa ne ajute, la timpul si in felul lor, sa ne recunoastem valorile pe care le avem, sa putem apoi sa le impartasim unii cu altii si sa le transmitem prin existenta noastra transformata in intregul univers si sa cream din tot contextul de aici, un context mai bun care sa se potriveasca evolutiei noastre pentru mult mai mult timp de acum incolo.

Cand vom avea curajul, dar un curaj onest provenit din dorinta sincera, totala de a aveaincredere in viata, incredere in sine, incredere in noi ca oameni, incredere totala intr-un unic Dumnezeu care transpare dincolo de orice forma si traieste in orice forma si nu dintr-o ambitie personala sau din dorinta de a demonstra ca suntem curajosi, cand ne vom hotari sa avem in sfarsit incredere in viatã in orice loc am fi, pentru cã viata si esenta ei, ca si Dumnezeu sunt in primul rand in noi, oriunde suntem noi si asta absolut de fiecare data cand suntem undeva, atunci vom cunoaste eliberarea.

Apocalipsa este doar in mintea noastra si fiind deja acolo, conform unei legi a firii, ne ramane doar sa o cream.

Insa nu este neaparat obligatoriu, pentru ca mai este si o alta lege a firii care ne spune ca putem schimba ce e in mintea noastra, insa nu inlocuind o imagine cu alta inducandu-ne de fapt ca altul este adevarul, nestiind de fapt care este adevarul pentru ca atunci doar ni-l imaginam cu mintea, ci prin constientizare si deschidere in fata vietii, prin trairea vietii constientizand ce este, intelegand ce purtam fiecare in interiorul nostru, si traind in pura sau in “sfanta” si libera conexiune pe care o avem cu totul, fara sa ne incarcam pe noi sau sa incarcam pe cineva, ceea ce poate reprezenta cu adevarat, ceea ce inseamna viitorul.

Sa tina cont aceasta energie buna doar de cei ce pot sa se refugieze?

Avem talent sa asteptam si sa cream apocalipse. Le prevestim atat de des incat ni se umple mintea de tristete si cu mintea plina de tristete si iluzii nu mai vedem ca mai exista viata, ca mai exista Dumnezeu si ca nimic din tot ce vine bun nu partineste.

Dar daca asta vrem sa credem, daca doar atat putem sa credem, atunci mintile noastre functionand asa dupa cum alegem, vor crea un camp care va da la un moment dat si o contrarealitate in care in loc de fapte bune vom intra in criza doar pentru ca asa se spune.

Vom pleca in masa, vom cheltui mai mult decat este nevoie si vom investi in frica si in materialitatea noastra.

Apocalipsa se creeaza in functie de capacitatea noastra de a crede in apocalipsã.

Daca suntem invatati cu fugã in loc de asumare, cand vine o energie care sprijina procesul constientizarii pe care se bazeaza evolutia si schimbarea, este firesc sa ne retragem, inchizand in noi aceasta posibilitate de a iesi in sfarsit din inchisoarea noastra pentru a fi liberi prin aceasta experienta, prin recunoastere de sine, prin acceptare si prin asumare.

Ceea ce inchidem in acel moment, va crea insa in timp, din nou o contratensiune pentru a ne da din nou posibilitatea sa alegem.

De multe ori uitam cã viata este simpla. Intre foarte multe informatii uitam de ceea ce face ca pana la urma sa avem cu adevarat acces la toate ...

Pasii ne sunt simpli. Din cei pe care ii putem aplica in fiecare clipa in viata noastra si care ne sporesc in fiecare clipa un contact cu sine si cu un plan infinit de dimensiuni de evolutie pentru noi. Nu e nevoie neaparat, sa plecam din lume, sa ne retragem undeva sau sa facem exercitii,ci sa exersam umanitatea acolo unde suntem.

Si pentru asta viata ne ofera aproape un infinit de clipe ...

Daca vom reusi sa ne exersam umanitatea, vom avea ce are fiecare mai de pret nu la modul imaginat ci intr-un mod real trait, pentru ca nicio experienta sau un ciclu pe care il traim nu se inchide prin imaginatie, ci trait, prin suflet si prin fapta.

Nu ne intreaba nimeni cand parasim acest pamant daca stim ce inseamna cele 5 dimensiuni ci locul pe care il vom avea dupa ce plecam din trup este dat de constiinta care s-a lucrat prin fapta.

Un om care toata viata lui a fost preocupat de stiintele oculte dar nu stie sa priveasca inca sincer va ramane in apropierea unui plan unde lumea inca se mai zbate, sau se bate inca in atasamente si in iluzii...

Fiecare lucru pe care il putem face pentru a ne incuraja in fapta, ne ajuta.

Orice forma de cunoastere de sine ne ofera o experienta pe care putem sa o prelucram si astfel, experienta ei sa ne ajute.

Totul e sa nu exageram si sa nu facem din metode, o uitare pentru  valoarea care e in noi.

Metoda e un ajutor care functioneaza in felul respectiv pentru o parte dintre noi iar viata este simpla in general si a fost de la inceput asa.

Cand nu era nimic din stiinta sofisticata a mintii sau din tehnica sofisticata pe care o avem, era o altfel de stiinta.

STIINTA SIMPLA A VIETII  in care oamenii evoluau prin faptã.

Prin fapta, se dezvolta un intreg interior pana la punctul in care omul redevine sursa constienta iarasi, sursa cu adevarat de sine pur si necreat. Fara fapta, doar imaginar, acest interior, ramane neformat si nu emite o substanta care exista in om atunci cand omul se transforma prin insasi experienta vietii lui.

In final, aceasta perioada este ori apocalipsa ori eliberare in functie de noi.

Mai avem inca timp sa ne acordãm cu binele din noi si sa privim cu discernamant situatia deja creata in ideea in care frica ce s-a starnit in noi si ne ridica aceste intrebari – ce as putea sa fac pentru ca nu pot sa plec de la servici, nu am bani sa plec la munte, nu pot sa plec pentru ca e copilul meu bolnav, nu stiu sa meditez sau nu cred in vizualizari – poate fi eliberata si sa ne gandim ca noi suntem cei care conturam de fapt realitatea si mai este inca timp sa conturam o realitate buna pentru noi.

Viitorul e schimbabil. Prin constientizare, intr-un viitor mai bun. Prin panica intr-un viitor mai aspru.

Fiecare are liberul arbitru. Si poate sa aleaga in ce crede si poate sa aleaga felul in care sa isi traiasca viata si sa isi traiasca aceasta experienta a acestui sfarsit de an, mult prea incarcat de teama noastra si de agresivitatea pe care o manifestam.

Asa incat cum dorim sa traim “apocalipsa” de acum, depinde doar de noi.  E o alta experienta a vietii noastre care vine dupa multe experiente dure poate, pentru unii dintre noi dar si dupa multe experiente extraordinare, si careia cu siguranta ii vor mai urma si alte experiente. Viata nu se va opri aici.

Felul in care ne gasim in fata unei experiente din sirul vietii pe care o avem, determina felul in care ne vom gasi in fata celei care vine si ii determina partial si continutul.

Putem face  prin felul in care intampinam aceste informatii, ca un intreg context sa fie altul. Nu intervenind cu forta asupra lui –la nivel mental oricat de nobile ar fi gandurile pe care le indreptam in mod imaginar pentru a lucra contextul –ci prin atitudinea pe care o avem vis-a vis de ele si vis-a-vis de experientele de zi cu zi pe care le traim.

Cu cat nu ne vom raporta la frica dar nici la bravada si ne vom trai aceasta experienta a acestor zile intr-un mod cat mai firesc, lasand eveniment  dupa eveniment sa vina, zi dupa zi sa vina, preocupandu-ne sa le traim curat, cinstit, onest, cu atat mai mult vom destinde ceea ce in plan subtil prin teama noastra, prin metodele de siguranta si de aparare, prin scenariile pe care le-am creat deja, am format ca si scenariu care este in acest moment posibil insa nu si imposibil de schimbat.

Felul in care ne implicam in propria viata creeaza un mare rezultat.

Acest articol este o completare a informatiilor care exista public, in urma intrebarilor primite, nu de putine ori insotite si de teama. 

Multumesc tuturor celor care m-au ajutat prin intrebarile lor sa scriu acest articol.

Si va astept, pe cei ce veti dori, pentru completari la acest articol, vineri 21 decembrie.

Intalnirea este libera si incepe la orele 17:30. Accesati va rog, pentru detalii, link-ul urmator.


 

Va doresc din inima, buna dispozitie la toti si mult discernamant! Pace si nu teama, minte clara, suflet bun, credinta cat se poate de curata, fapte bune si drum BUN acolo unde vreti sa mergeti si acolo unde vreti sa va aflati in aceasta perioada!

Si atat timp cat doar vom vizualiza o planeta a bucuriei dar nu o imbunatatim prin fapta, planeta va trai in bucurie doar la nivelul viselor din noi!

Toate drepturile rezervate © Alina Mihai 

              dei-matei.blogspot.ro