duminică, 27 iulie 2014

MISTERELE UNIVERSULUI CU MINERVA 2014.07.26

Vă invitam sa urmariţi o emisiune de astrologie altfel decât cele cu care v-aţi obişnuit... În Misterele Universului veţi găsi tot ce vă interesează legat de astrologie, de ezoterologie, de predicţii... 
Sâmbătă seara, la 6TV, de la 20.30 numai la Misterele Universului cu Minerva veţi afla răspunsuri pe care, poate, le căutaţi de o viaţă! 
www.6tv.ro


https://www.youtube.com/watch?v=V1CBX5FZIGE

360 grade - 26 iulie 2014 - editie speciala

https://www.youtube.com/watch?v=Hd-0SEWwT1c

Cum ajungem la starea de echilibru?

Lumea de dinaintea secolului al XV-lea era plină de judecăţi care constituiau un bun de înţelepciune socială, respectabil prin vechime, pe care oamenii îl aveau în comun. Nu se ştia ce este bun şi ce este rău pentru om. Nu existau nici îndoieli cu privire la aceasta, căci se vieţuia într-o ordine socială care purta în sine binele şi răul ca pe un lucru general, fie ca judecată populară, fie colorată mai mult religios. Şi din această judecată generală, aşadar din ceva care se manifesta autoritativ în ordinea socială, omul hotăra dacă trebuie sau nu să facă un lucru sau altul.
  Multe din aspectele care odinioară erau intensiv fundamentate în ordinea socială a omenirii noi le avem în vorbire şi, întrucât vorbirea noastră a devenit în multe privinţe frazeologie, le avem în fraze. Gândiţi-vă în cât de multe cazuri şi cu ce frecvenţă se foloseşte pronumele „se“ ‒ „se“ gândeşte aşa, „se“ face aceasta, „se“ spune cutare lucru etc. ‒, deşi, în cele mai multe cazuri, el nu are niciun sens. Pronumele „se“ are, de fapt, un sens numai în vorbire, vorbire ce aparţine unui popor în care fiecare luat izolat nu a devenit o individualitate în vremea noastră, în care fiecare, când vorbeşte, exprimă şi o judecată generală.

Mai de mult, de exemplu, nu puteai realiza cunoaşterea naturii fără a cunoaşte omul. Nu puteai obţine cunoştinţe despre Marte fără a obţine concomitent cunoştinţe despre importanţa pe care o are Marte pentru viaţa umană. Nu se puteau obţine cunoştinţe despre aur fără a obţine unele cunoştinţe despre om.

Tot ceea ce era atunci uman a fost azvârlit afară. Prin aceasta s-a ajuns la o concepţie pură despre natură, eliberată de orice concepţie de esenţă umană. Această concepţie despre natură trebuia să devină apoi baza pentru tehnica modernă.

Tehnica modernă a condus la mari triumfuri numai când a înglobat ceea ce omul a supervizat cu intelectul său. Observaţi o maşină oarecare, observaţi chiar organizarea vieţii tehnice moderne, în măsura în care excludem ceea ce este social, şi veţi vedea că totul este astfel alcătuit încât omul să fie exclus. Tehnica modernă a luat în stăpânire, lucru în general neconştientizat, numai cadavrul naturii.

Întregul mod de gândire umană a fost acaparat de asfel de lucruri şi bineînţeles s-a regăsit în întregime în ele. Intelectualismul care ahrimanizează tocmai omenirea, a devenit un lucru de la sine înţeles.

Omul şi-a pierdut din ce în ce mai mult bogăţia fiinţei sale şi a devenit cu totul şi cu totul zero în propria sa viziune. Căci ceea ce este ştiinţa modernă a naturii nu conţine nimic despre om. Omul a devenit treptat, treptat cu totul şi cu totul zero. Şi in zero trebuie acum să radieze impulsul libertăţii
Aceasta este dilema omului modern. El trebuie să fie liber, să-şi găsească impulsurile fiinţei sale, impulsurile acţionării în sine însuşi, dar când vrea să pătrundă cu cunoaşterea sa acolo de unde trebuie să provină impulsurile acţionării sale el găseşte un zero, el este interior o fiinţă golită de conţinut. Acest lucru este o necesitate, dar este de asemenea o necesitate ca omenirea modernă să depăşească această situaţie. Căci în cadrul libertăţii te luciferizezi, iar în cadrul spiritului ştiinţific modern te ahrimanizezi, dacă nu ajungi la starea de echilibru. 


Cum ajungem la starea de echilibru?
‒ Aici trebuie să facem referire la ceva ce am putea numi „regula de aur a ştiinţei moderne a spiritului de orientare antroposofică“ Nota 38 ]. Ştiinţa ar trebui să se înalţe la noua ei evoluţie. Dar ea are nevoie de cunoaşterea omului. Iar această cunoaştere poate fi realizată numai de ştiinţa spiritului. Nu cunoaştem cu adevărat omul dacă îi disecăm creierul, ficatul, stomacul. Numai ceea ce se cunoaşte despre om din ştiinţa spiritului are valoare. Când ştim că omul cu propriul său Eu îşi are rădăcina în voinţă, că el reprezintă spiritualitatea sa, că aceasta ia în stăpânire metabolismul, avem un punct de sprijin pentru a studia manifestarea acestuia în organismul uman. Se ajunge de la spiritual la înţelegerea corporalului. Dacă învăţăm să cunoaştem sistemul ritmic, aşa cum se exprimă el în modelarea actului respirator şi a circulaţiei sangvine, ne rupem de superstiţia că 
inima este o pompă care poartă sângele prin organism. Apoi învăţăm că spiritualul intevine în circulaţia sângelui, ia în stăpânire metabolismul, determină circulaţia sângelui, construieşte plastic inima încă din timpul dezvoltării embrionare, astfel încât inima îşi are originea în circulaţia sangvină, aşadar în spiritual. Dacă înţelegem modul în care în sistemul neurosenzorial viaţa de reprezentare demontează din nou procesul metabolic, atunci cunoaştem sistemul nervos ca fiind ceva care este lăsat în urmă de viaţa de reprezentare.

Materialistul îşi reprezintă lucrurile astfel: avem un nerv care acţionează ca reprezentare. În realitate, viaţa de reprezentare distruge materia organică şi creează o cale de excreţie din organism; nervul este organul de excreţie pentru viaţa de reprezentare.
Materialismul consideră că, aşa cum ficatul produce fierea, creierul produce gânduri Nota 39 ]. Este un nonsens, căci în realitate gândurile sunt cele care excretă creierul. Omul actual va spune că toate 
acestea sunt adevărate şi pentru animal, deoarece şi el are creier, organe etc. Prin aceasta se demonstrează că omul nu se cunoaşte pe sine.
‒ Important este să se recunoască faptul că ceea ce apare la om ca organ este pus în slujba a cu totul altceva decât la animal şi că întregul mod de observare al animalelor, aşa cum am expus aici în aspectele cele mai elementare, are un alt sens. Recunoaşterea faptului că ceea ce omul posedă ca organe materiale vine din spiritual are o importanţă covârşitoare; despre această autocunoaştere concretă este vorba.
În timp ce ştiinţa îi este oferită lumii în mod autoritar de către diferitele instituţii, în lumile spirituale există o poruncă sfântă: că ştiinţa exterioară trebuie întregită cu ştiinţa cunoaşterii omului. ‒ Dacă va 
primi numai ştiinţă exterioară lumea va fi nefericită. În timpurile vechi Misteriile nu lăsau să ajungă la oameni ceea ce ar fi putut fi nociv pentru aceştia. Acest lucru este însă incompatibil cu spiritul umanităţii moderne, din această cauză umanitatea trebuie să realizeze, prin indivizii ei conştienţi, ceea ce mai înainte era realizat de forţe exterioare. Umanitatea trebuie să aibă grijă, prin personalităţile care înţeleg câte ceva despre aceste lucruri, ca diferitele ştiinţe să nu-şi poată arunca umbrele lor întunecate, opunându-le lumina autocunoaşterii adevărate, reale, concrete a omului. Fără autocunoaşterea omului ştiinţele sunt dăunătoare, căci ele ahrimanizează omenirea. Ştiinţele care deţin contraimaginea cunoaşterii umane sunt o binefacere pentru umanitate.
Prin autocunoaştere adevărată, concretă, se ajunge la echilibrul din care ştiinţele au scos omul. Omul nu este interesat să ştie ce este el în această lume. El crede când i se spune că este un mic zeu, sau ceva asemănător, în care nu există nicio reprezentare corectă despre Dumnezeu, dar îl interesează 
prea puţin felul în care s-a format din Univers silueta sa umană individuală.
Viaţa socială luciferizează, când nu conduce decât la stimularea libertăţii omului. Omul nu-şi va fi lui însuşi zero dacă ajunge la o adevărată autocunoaştere; atunci el va şti că fiecare om este un rezultat al întregii lumi. În viaţa socială impulsul libertăţii va fi adus la echilibru dacă cunoaştem ce se află la baza lumii din punct de vedere spiritual, dacă depăşim simpla observaţie materială a lumii, ceea ce a devenit caracteristic pentru evoluţia cunoaşterii din ultimele secole.
Omul s-a pierdut. Lumea exterioară a devenit liberă de om. Noi observăm Soarele, planetele, stelele fixe, cometele; acestea circulă prin spaţiu ca şi alte corpuri cereşti. Noi vrem să cunoaştem legile după care ele se mişcă. Dar nu aflăm nimic despre om. Citiţi cartea mea Ştiinţa ocultă şi încercaţi să vă aduceţi în faţa sufletului cum este descrisă aici evoluţia lumii. Dacă citiţi despre vechiul Saturn nu aflaţi ce vă spune astronomul actual, ci despre ceea ce
apare ca primă structurare a omului. În descrierea lui Saturn se află, în acelaşi timp, tot ce era prezent în timpul evoluţiei sale ca primă structurare umană. Odată cu această istorie a evoluţiei cosmice urmăriţi şi întreaga evoluţie umană. Nicăieri nu veţi afla o lume lipsită de om. Ceea ce sunteţi dumneavoastră înşivă găsiţi descris treaptă cu treaptă în evoluţia lumii.
Omul poate fi înţeles numai de o cunoaştere care se referă la întregul său.
Dacă lăsaţi să se reverse în oamenii actuali, cărora le lipseşte aceasta, conştienţa apartenenţei la întreaga lume, vor lua naştere acele înclinaţii sociale care pot duce omenirea mai departe.

Din acest sentiment al legăturii omului cu lumea spirituală porneşte şi o simţire socială adevărată, izvorăşte ceea ce este necesar pentru ca omul să poată face corespunzătoare pe Pământ viaţa socială.
 
Şi iarăşi lucrurile sunt de aşa natură, încât se poate spune: Ceea ce a adus în viaţa socială modernă oamenilor sentimentul libertăţii determină luciferizarea. Oamenii prezentului pot să nu simtă aceasta. Dar în lumea spirituală există o poruncă sfântă care-i spune omului să nu lase impulsul libertăţii fără o simţire cosmică! ‒ Aşa cum cunoaşterea umană trebuie să se alăture ştiinţelor exterioare, tot astfel şi simţirea cosmică trebuie să se asocieze cu ceea ce s-a dezvoltat în viaţa socială a timpurilor noi.
Aceste două lucruri, cunoaşterea omului şi simţirea împreună cu întregul Cosmos, îi dau echilibru omului. Acest echilibru însă el îl află numai dacă înţelege cu adevărat Misteriul christic în sensul timpurilor noi, dacă îl înţelege în sensul pe care i-l dă ştiinţa spiritului de orientare antroposofică. Căci aici vorbim despre Christos ca despre o fiinţă cosmică care a coborât din infinituri cosmice pe Pământ. Noi învăţăm să simţim cosmic şi trebuie să încercăm să dăm conţinut acestei simţiri. Aceasta o putem face doar prin ştiinţa spiritului de orientare antroposofică, altfel noţiunea Christos rămâne goală. Noţiunea Christos devine frază dacă nu ne permite să înţelegem în mod uman Cosmosul.

Dacă vrei să înveţi a-L înţelege, a-L simţi în prezent pe Christos ca fiinţă cosmică ai nevoie de acea istorie a evoluţiei care îl urmăreşte pe om de-a lungul epocilor Saturn, Soare şi Lună. Unde umanul se găseşte în Cosmos înmugureşte şi cunoaşterea care-L poate lăsa să apară pe Christos din Cosmos. Dacă urmăreşti omul până acolo unde îşi are originea partea sa materială care este creată din spiritual, înveţi să-l cunoşti în aşa fel încât poţi înţelege Misteriul de pe Golgota, încorporarea Christosului cosmic în omul individual. Pentru omul pe care ştiinţa actuală, de la matematică până la psihologie, îl poate descrie, pentru acesta nu există nicio posibilitate de a-şi imagina că Christos s-ar fi putut încorpora în el. Pentru ca omul să poată înţelege aceasta, el trebuie să ajungă la o adevărată cunoaştere de sine, pe care i-o dă ştiinţa spiritului.
http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA203/GA203_CF09.html

http://adevarul2012.blogspot.ro/

CÂT DE MULT IUBESTI ARATĂ CÂT DE APROAPE ESTI DE ADEVĂR


lotusCe înseamnă să fii cu adevărat pe o cale spirituală? Ce dă autenticitate drumului pe care îl parcurgi? Îţi propui să urmezi o disciplină care să te conducă la comuniunea cu un ideal sublim, divin, la o stare de împlinire interioară şi armonie cu lumea. Totul promite să fie cât se poate de minunat. Pentru unii aspiranţi care s-au lansat pe acest drum, trec însă destul de mulţi ani şi rezultatele profunde întârzie să apară. Mai mult decât atât, scopul final devine foarte abstract, iar calea începe să fie percepută mai degrabă ca un ansamblu rigid de tehnici. În mod cert, ceva lipseşte. Dintr-un punct de vedere înţelept, se poate spune că aici se aplică perfect acel aforism care se referă la paradoxul că uneori „pădurea nu se mai vede din cauza copacilor”. Printre multitudinea de tehnici (copaci), scopul (pădurea) nu mai este perceput(ă), deşi el (ea) este în mod evident acolo.
Este esenţial să reamintim că există un criteriu foarte simplu, universal, care evidenţiază progresul autentic pe calea spirituală. Acel criteriu este CÂT DE MULT POŢI SĂ IUBEŞTI. Dacă încă mai ai foarte multe lucruri şi foarte mulţi oameni care te mai deranjează, dacă te simţi separat-izolat de ceilalţi, dacă iubirea pe care eşti tu dispus să o oferi depinde de ceea ce îţi oferă sau nu ceilalţi, … atunci e clar că eşti încă departe de adevărata viaţă spirituală.
Nu poţi face cu adevărat meditaţii profunde atât timp cât inima ta e lipsită de EMOŢIE. Revelarea Sinelui, de exemplu, nu poate apare pe un fond de indiferenţă sau dezinteres. Revelarea Sinelui apare doar pe fondul unui suflet trezit, care unifică totul prin Iubirea sa atotcuprinzătoare, pentru care nu mai există duşmani sau situaţii pe care le respinge, care acceptă totul şi exact în felul acesta transcende totul.
spiritual_love.jpg_480_480_0_64000_0_1_0Esenţa căii spirituale este aceea de a Iubi Totul. Iubind Totul devii Una cu Totul. Având inima împietrită şi păstrând o viziune separatoare nu vei putea fi Una cu tine însuţi. A înţelege cine eşti cu adevărat tu însuţi, cu alte cuvinte a-ți revela Sinele, înseamnă să realizezi – nu doar mental, ci trăind cu toată fiinţa – că eşti în mod beatific şi plin de iubire, Una cu Totul. De aceea esenţa practicii spirituale este aceea de a Iubi Totul. Iar pentru a verifica cât de profund iubim, nu este nevoie de prea multe teorii. Viaţa de zi cu zi ne testează permanent. Poţi simţi clar în orice clipă în inima ta cât de mult îi iubeşti pe cei din jurul tău.
Dar dacă simţi că inima ta e încă foarte mică şi plină de frustrări, suferinţe, tensiuni şi resentimente, nu te descuraja! Pur şi simplu începe să iubeşti tot ce e bun pe lumea aceasta. Iubeşte şi iartă. Iubeşte în ritmul respiraţiei tale. Este esenţial să înveţi să dăruieşti iubire. Iubirea se învaţă. Lumea în care trăim este, din păcate, extrem de lipsită de iubire şi de dăruire. Nu ai nevoie de motive pentru a iubi. Doar relaxează-te şi iubeşte. Un aspect fundamental al iubirii adevărate este acela că ea nu este o cerere, o condiţionare de genul „dacă nu primesc ceea ce aş vrea, atunci de ce să dau eu iubire?”. Nu. Iubirea este pur şi simplu o stare de a fi. Iubirea egoistă, în care nu dai nimic dacă nu primeşti ceva care „să merite” nu este iubire adevărată, ci este doar o nevoie, o dependenţă. Iubirea adevărată este dăruire fără să ceri nimic în schimb, este libertate.
Iubeşte-i pe oamenii din jurul tău, chiar dacă nu îi cunoşti, chiar dacă apreciezi că au foarte multe defecte. Lasă iubirea să curgă prin tine. Ai curajul de a face asta! Vei vedea cât este de minunat. Nu mai analiza atât de mult cu mintea, nu mai judeca. Iartă-i pe toţi, înţelege că fiecare este pe drumul său, fiecare este într-o etapă în care învaţă. Lăsând iubirea să curgă prin tine vei vedea că, de fapt, această iubire nu este a ta, vei simţi că iubirea este ceva grandios şi pur care cuprinde totul şi care te face să descoperi lumea într-un cu totul alt mod şi să te descoperi chiar pe tine.
spiritual-love-holdIndiferent cine consideri tu că eşti, oricât de bogat sau sărac, superior sau inferior, fie că ai toată viața înainte, fie că moartea te pândește după colț, iubeşte cât mai mult! Umple-ţi inima de iubire şi dăruieşte necondiţionat această iubire tuturor. Nu mai categorisi, nu mai calcula, nu mai ţine ranchiuni, doar iubeşte. Este atât de simplu! Nu ai nevoie de nimic ca să faci asta. Oricine ai fi, oriunde ai fi … Iubeşte iubirea însăşi. Fii iubirea. Topeşte-te, dizolvă-te în iubire. Uită cine eşti tu. Fii doar iubire. Fii spontan şi lasă-te purtat de aripa magică a iubirii. Dar atenţie: acestea nu trebuie să fie doar niște gânduri abstracte, pure speculații, ci trebuie să fie stări profunde pe care le trăim cu întreaga ființă. Lasă filosofia şi speculaţiile intelectuale! Doar debordează de iubire.
Oamenii spun adesea că ar vrea să iubească, dar nu au pe cine, că nu au găsit fiinţa potrivită şi că până o vor găsi aşteaptă, sunt într-o continuă căutare. Dar până vor găsi se simt chinuiţi de frustrări şi tristeţe. De fapt, chiar şi atunci când ei spun că au găsit pe cine să iubească, în scurt timp se vede că sufletul lor nu este nici acum liber. Pentru că ori le e teamă să nu fie „înşelaţi” în „iubirea” lor, ori pur şi simplu descoperă că persoana pe care o iubeau nu e la înălţimea aşteptărilor…
Cu toţii tânjim după iubire. Odată ce simţi măcar o clipă de iubire, chiar şi o iubire încă imperfectă, simţim după aceea că viaţa fără această iubire nu mai are sens. Am vrea să dăm totul pentru încă o clipă de iubire împărtăşită. Ori în realitate lucrurile sunt mult mai simple. Suntem asemeni unui peşte ce trăiește scufundat în apă, dar care totuși nu mai vede apa. Noi trăim în iubire. Trebuie doar să ne deschidem sufletele pentru ea. Soluţia nu este să găseşti „persoana potrivită”, ci să găseşti atitudinea potrivită. Începe tu să iubeşti, fără calcule, fără aşteptări. Relaxează-te şi fii liber. Pe cine să iubeşti? Absolut totul! Când vei simţi că inima îţi este plină de iubire pentru tot, că nu-ţi mai este teamă că nu vei găsi „iubirea potrivită”, atunci ceilalţi vor vedea în tine o oază de iubire şi vor veni la tine aşa cum fluturii sunt atraşi de lumină. Dar nu „iubi totul” într-un mod tehnicist, aşteptând să vină cât mai repede „fluturii” la tine. (Măcar unul cât de mic!). Abandonează toate calculele, renunţă la orice aşteptări. Fii gata să trăieşti iubind totul necondiționat, la nesfârşit. În felul acesta oricum ai găsit deja ceea ce căutai. Acesta e fundalul. Nu urmări „fluturii”, ci fii lumina!
me_loving_girlVei vedea că totul se amplifică. Iubirea cheamă iubire. Iubirea adevărată înseamnă umilinţă, puritate, recunoştinţă, discernământ şi adeseori chiar sacrificiu. Nu aştepta nimic în schimb. Ce ai mai putea să ai nevoie? Revărsarea iubirii universale în tine este mai mult decât ai putea primi de oriunde în mod obişnuit. Starea de recunoştinţă care te cuprinde este copleşitoare, este mai mult decât un mic suflet poate susţine. Abia atunci afli cine eşti şi cine este fiecare cu adevărat. Vei vedea că iubirea pentru Tot te face lipsit de orice teamă. Pentru că răspunsul tău în orice situaţie este iubirea. Ego-ul se contractă şi este marcat de teamă pentru că întotdeauna el vrea să găsească strategia cea mai bună. Dar cea mai bună strategie este iubirea.
Iubirea este invincibilă, ea este cea mai mare forţă din univers.
Acest îndemn nu se doreşte a fi o expresie metaforică a unei emoţii. Aici este vorba despre ceva extrem de practic şi concret. Aceasta este o cheie esenţială care se află permanent la îndemâna noastră. Este o cale extrem de simplă şi rapidă, pe care o putem aplica în orice clipă, indiferent ce altceva facem. Timpul vieţii noastre este foarte scurt. Chiar dacă această cale a iubirii şi a dăruirii merge direct la esenţă, ea necesită perioade de aplicare consecventă, conştientă, asumată, presărată cu multe teste şi etape de aprofundare a trăirii. Tocmai de aceea este mult mai bine să nu neglijăm aceste lucruri şi să nu pierdem un timp extrem de preţios. Nici măcar nu este absolut necesar să te aşezi şi să începi să iubeşti ca într-o meditaţie, la modul tehnic.
Iubirea și dăruirea constituie o atitudine de fundal, pe care o ai pur şi simplu pentru că trăieşti, aşa cum respiri.
Desigur, este foarte uşor să trecem mai departe şi să neglijăm toate acestea, spunând că oricum ştiam, făceam asta sau că e cam … bizar (exaltat) şi nu se poate. Dar această judecată pripită și superficială ne face să ratăm ceva atât de simplu şi esenţial…, iar la un moment dat, dacă tot amânăm, poate deveni prea târziu pentru că nu ştii când se termină viaţa.
AUTOR- Marvin Atudorei
Sursa: http://astrodeva.wordpress.com/

Linistea dinaintea furtunii - august


Situatia de agitatie si incertitudine din afara granitelor Romaniei vor avea continuitate in desfasurarea evenimentelor, dincolo de zonele de conflict si o serie de acte cu nuanta violenta se va perpetua in continuare, degradandu-se usor, usor raporturile din intreaga lume. Aria violentelor se vor intensifica dinspre lumea araba si vor poposi pe continentul european, pe intreg intervalul lunii august din punct de vedere astrologic. Vom asista in continuare la incidente si evenimente aviatice neplacute dar si la o intensificare a inundatiilor la nivel de mapamond.

Pentru Romania, luna august, va fi din punct de vedere astrologic, ultima etapa de liniste dinaintea furtunii in tot ceea ce o sa insemne raporturile si relatiile intrenationale. Daca pana acum, implicit luna august va aduce o pozitie de echilibru a relatiilor si raporturilor in acest sens, iata ca dupa prima jumatate a lunii si pana catre final de an 2014 dar cu continuitatea de rigoare, intr-un cuvant, prima parte a anului 2015 se vor evidentia destul de vizibil, astrologic vorbind, deprecierea a tot ceea ce inseamna legaturi si raporturi internationale. Pana acum am asistat la o serie de amenintari sau Destinul a pronuntat o serie de acuze la adresa celorlalte forumuri internationale prin atitudinile si gesturile anumitor persoane cu functii mai mult sau mai putin importante, pana acum aspectele au conferit avantaje, protectie, impartialitate si o nuanta echilibrata daca putem spune asa. Imediat dupa luna august situatiile se vor schimba si nu numai pentru tara noastra, cat si pentru celelalte tari, guverne si organizatii internationale. Aceasta depreciere va fi naturala si face parte din Destinul tarii noastre pentru urmatorul interval. Nu voi aduce aici in discutie posibilitatea unui razboi, pentru ca el este practic inceput din primul trimestru al anului cu predilectie luna iunie, astrologic vorbind!
Cu toate acestea, traictoria astrologica pentru luna august in loc sa fie in ascensiune, va fi cu parere de rau tot in regresie. Din prisma anumitor evenimente nationale, indiferent de natura acestora, prin natura intarzierilor si a blocajelor in loc sa evoluam fiecare in dreptul lui, vom trece printr-o perioada de regresie, nemultumiri. Aici nu ca as dori sa fiu pesimist, ci pentru ca precipitarea evenimentelor dar si apanajele vor fi vizibile pentru tot omul de rand. Incepand de la persoanele cu functii care vor fi in continuare provocate de catre Destin, caderi si succesiuni scandaluri si provocari politice, in care rasturnarile de situatii produc nemultumiri dar vor afecta si traictoria bunului mers al aspectelor prin natura lor.
Dincolo de provocari, se vor lua si o serie de masuri, imediat dupa data de 06 august, dar prin care nuanta provocarilor, discutiilor si a scandalurilor publice vor creste in intensitate. Dinamismul, actiunile dar si potentialul fizic vor trebui echilibrate dincolo de toate actiunile blocate intentionat la un moment dat. O crestere a ratei agresivitatii verbale, calomnioase si bineanteles gestionarea unor situatii interne deficitar vor aduce in prim plan nemultumirile oamenilor.
Referitor la sistemul sanitar, medical care va pune in evidenta continuitatea unor evenimente care prin natura lor pot soca si aici as mentiona, pericolele care vizeaza elementul foc dar si accidentele vor deveni pentru a nu stiu cata oara subiecte cu iz de scandal la nivel national. Insa principalele evenimente ale lunii august vor viza imprumuturile si aspectele financiare sau achizitiile. Cativa pasi importanti vor fi facuti, insa fara a indrepta situatiile. Insa sa nu ne mire faptul ca o serie de decizii, masuri, depreciere sau crestere a monedei nationale vor fi subiecte de discutii. In orice caz, aspectele financiare dar si achizitiile nu vor fi altceva deat masuri aduse din punct de vedere al relatiilor dintre planete care sa speculeze situatiile de moment.
Referitor la schimbarile pentru clasa politica din Romania, vom observa o continuitate a opozitiei. Iar referitor la alianta PDL si PNL in plan astrologic a fost creata aceasta fuziune intr-un moment nefavorabil, lasand deoparte analiza politica de moment pe care o fac analistii. Asemenea momentului astrologic cand USL s-a infiintat intr-un parteneriat nefavorabil din punct de vedere astrologic. Va fi o situatie de revenire privita ca o iluzie, pentru ca desi anumite aspecte par sa se consolideze, ele vor fi esuate inca de la bun inceput. Atacurile si pornirile acuzatorii pe secna politicului din tara noastra vor creste in intensitate si replicile vor fi dure. Un razboi nevazut va fi vizibil prin efecte si disputele care vor continua sa aduca la suprafata evenimente din trecut care nu au fost prin natura lor chiar atat de ortodoxe. Calomnieri, denigrari, nu m-ar mira sa asistam si la violente fizice dincolo de toate aceste forme de amenintari verbale. Referitor la relatiile si raporturile internationale, aici vom cunoaste o revenire si schimbul dur de replici va mai fi estompat. Si daca ar fi sa privim in normalitatea lucrurilor si aspectelor, tot ceea ce s-a intamplat pana acum, in plan astrologic este explicabil si asta mentionam in evenimentele descrise de mine, ca anul 2014 va fi o perioada a conflictelor, denigrarilor si arestarilor care vor aduce acea continuitate de lupta acerba a institutiilor statului pentru solutionarea anumitor disfunctionalitati.
Vom asista in continuare la acele jocrui de putere subtile si care prin natura lor vor implica justitia, coruptia dar si imaginile patate ale principalelor institutii importante din stat. Interesant, ceea ce se preconfigureaza la orizont, dincolo de valul arestarilor, consider ca din punct de vedere astrologic, cei mai predispusi in a fi afectati, vor fi oamenii politici sau cu implicatii politice, medicii dar si inaltii prelati din randurile bisericii, profesori universitari care prin actiunile lor vor produce prejudiii si nu in ultimul rand magistratii care vor fi afectati in imaginea lor datorita subtilitatilor si jocurilor de culise. Provocarile cele mai dure vor fi indreptate catre institutiile bisericii si cele ale justitiei dar si unitatile de invatamant cu specific universitar. Va fi un interval luna august, care prin natura lui va scoate la suprafata eliberari la care nu se va astepta nimeni. In concluzie, scena politcului in Romania va fi perturbata si intarziata prin decizii, actiuni si formele principale de manifestare, vizibile in randurile societatii romanesti care va produce dezgust si indignare in randurile oamenilor de rand.
In plan financiar, majoritatea actiunilor vor fi blocate in prima jumtate a lunii si nemultumirile vor fi pe masura. O piata in scadere, cu toate ca se va marja pe ajutorul si imprumuturile sau colaborarile cu formurile internationale in solutionarea si implicarea unor probleme cu iz finainciar. Se va drori implementarea unor masuri si actiuni care prin natura lor sa aduca o schimbare pozitiva, dar toate aceste jocuri, vor fi doar de suprafata. Un blocaj si apanaj economic se va resimti iar factorii decizionali vor fi in instabilitate.
Se vor incerca o serie de reformulari in industria mineritului si exploatarilor in tot ceea ce inseamna pamant sau resurse naturale ale Romaniei, dar in continuare situatia si amplificarea extragerii gazelor de sist vor produce agitatie in randurile militantilor impotriva acestor noi decizii.
O sa fim martorii unor evenimente care vor soca la modul atitudinii in raporturile si relatiile dintre politicieni si minoritatile din tara noastra. Va fi ca un fel de pact si accept, fapt care va pune in dificultate principalele institutii guvernamentale din tara. Aici, populatia va fi profund nemultumita pentru ca se va insista pe o “asociere” cu reprezentantii politici si nu numai a minoritatilor, ceea ce va aduce de la sine indignarea in randurile cetatenilor romani. Insa prea ulte nu se vor putea face.
Insa dincolo de toate aceste aspecte in normalitatea lor si care mintea, ratiunea umana nu le pot distinge ci doar simti ca si efecte, Destinul tarii va aduce in continuare nuantele protective si care prin incredere in propriile forte dar si Credinta dimensiunile si lectiile socioumane la care vom fi martori aduc pentru unii o schimbare iar pentru celelate categorii de persoane materialiste prin nuantele lor vor creste in intensitate dificultatile si lectiile de viata.
In plan meteorologic, dincolo de predictiile INMH, vom asista in continuare la extremitatile vremii si dincolo de caldurile care se anunta la orizont vor predomina nuantele de scadere a temperaturilor, fenoneme de tornade in tara noastra dtorita scindarii de curenti calzi si reci. Astrologic, problema principala va fi oscilatia brusca a presiunii atmosferice si umiditatea crescuta care va predispune la afectarea starii de sanatate a populatiei. Din punct de vedere a miscarilor seismice, o perioada de liniste care nu ar trebui sa ne precipite sau sa ne ingrijoreze. Alunecari de teren si inundatii, iar in perioada 05 – 15 august eruptiile solare care vor aduce acele valuri de caldura exacerbata!
Luna august in intensitatea ei, va fi linistea dininaintea furtinii care va veni incepand cu toamna anului 2014 si care prin viteza evenimentelor e vor urma poat nuanta clar si vizibil dificultatile anului care va urma 2015, pentru ca incet, incet, din luna septembrie, vom patrunde catre ceea ce numim noi astrologii noul an cu evenimente intense pentru Romania.
Ca si concluzii de final, schimbarile finainciare si revendicarea unor tinuturi din partea minoritatilor dar si atitudina defectuasa in gestionarea problemelor sociale din partea autoritatilor vor pune la indoiala buna si dreapta credinta in institutii si alte forumuri decizonale. Interesul si punerea in aplicare a unor resurse naturale de pe teritoriul tarii noastre vor aduce acele nuante ale agresivitatii vizibile. O luna in care dincolo de bine si de rau pentru a nu stiu cata oara in acest an tara noastra va fi provocata iar reactiile din partea autoritatilor vor fi ca si pana acum, valente ale incertitudinii si dezorientarii, a unui management defectuos in care pot domni doar reactiile brutale de moment. La nivel de declaratii in raporturile si realtiile internationale vor fi facute noi amenintari iar unele fara discermant care pot pune in dificultate opiniile cetatenilor. Va creste fenomenul infractional si rata suicidului pentru intervalul primelor doua saptamani de manifestare a planetei Saturn care vine cu un Destin karmic.
Dincolo de toate calculele si operatiile astrologice, protectia Divina va fi vizibila si latura Credintei din om va cunoaste in continuare dincolo de valul de epidemii la care suntem predispusi o intelegere subtila a incercarii credintei prin care va trece poporul si societatea romana.
Pae si Liniste Launtrica.

Sursa: http://constelatiadestinului.blogspot.ro/

Deconectarea de la MATRIX si reconectarea cu Constiinta
autor : Julian Websdale

Nu avem nevoie de soluții pentru relele din lume. Avem nevoie de a elimina cauza problemei și aceasta este ignoranța și aroganța. Acestea sunt partenere inseparabile în războiul pe conștientizarea oamenilor și inteligența înnăscută. Prostia ignorantei poate supraviețui numai prin orbirea de aroganță. Ele au nevoie una de alta pentru prosperitatea lor reciprocă.
Einstein a spus: "Cel care urmează mulțimea va primi, de obicei, nu mai mult decât mulțimea. Cel care merge singur, este probabil să se găsească în locuri unde nimeni nu a fost vreodată. " A urma mulțimea este ca si cum am ajuns la acest pârâu cu zbaturi lipsă și pentru a elimina cauza problemei, limitarea la orice posibilitate, avem nevoie de o trezire in masa de la Minte la Conștiință. Nu există limite pentru posibilitate, doar un sentiment de posibil.
Da Vinci a spus: " Cea mai mare amăgire de care barbatii sufera, este de la propriile lor opinii". Da, și care sunt opiniile? Ele sunt doar rezultatul de fond personal, care aduce atingere și accesul la cunoștințe percepute, și totuși ei le transforma cu ușurință într-un "fapt" consolidat. Cele mai multe dintre științe și aproape toata percepția publică de "fapt", este puțin mai mult decât opinia și asumarea repetată în acceptarea generală. Nu există nici un fel in care putem preveni ceea ce este planificat pentru omenire, cu excepția cazului in care ochelarii de cal ai credințelor sunt aruncati deoparte și puterea de informare și de înțelegere dictează sentimentul nostru de realitate în loc de percepția programata.
Noi nu putem schimba lumea până când nu ne vom schimba pe noi înșine pentru că lumea este o expresie colectivă a totalității umane.

Puteți avea toate marșurile de protest și demonstrațiile care vă plac, dar fără o creștere a gradului de conștientizare, vom sta pe roata de hamster care a făcut posibilă ignoranța programată. În prezent, marea majoritate a oamenilor sunt victime ale propriei lor miopii și nu pot vedea dincolo de rasă, cultură, religie, de locurile de muncă, de preferința politică, sexualitate și de programarea sociala. Puținii - deși în creștere rapidă ca număr - vad toate aceste lucruri ca pe o diversiune irelevanta din imaginea de ansamblu de control global și abuz a tuturor raselor, culturilor, religiilor, locurilor de muncă, preferințelor politice, sexualității și programarii sociale. Ei, de asemenea, o văd ca pe o diversiune de la marele adevăr că suntem cu toții UNU conștientizand ca având experiențe diferite.

Aceasta este viziunea lui Da Vinci, că omenirea trebuie să învețe să vadă și să realizeze că totul este interconectat. Pentru cea mai mare parte, o percepție distorsionată bazată pe ignoranță este singurul adevăr, iar cunoașterea și conștientizarea este o erezie. Cunoașterea și conștientizarea este periculoasă tuturor autorităților pentru că, prin definiție, înseamnă că oamenii sunt puncte intr-o mare conexiune și pot vedea ceea ce sunt ei cu adevărat atunci când sunt interconectati. Odată ce imaginea este focalizată, toate aspectele legate de autoritate și sistemele de credintă pe care se află se destramă într-o explozie ce schimbă înțelegerea vietii. Dacă esti un dinte, si vezi și celelalte rotițe ca indivizi care-si fac treaba lor, nu vei vedea ce se întâmplă cu adevărat. Dar, odată ce vezi masina, atunci percepția ta este imediat transformată și adevărata natură a existenței de zi cu zi devine orbitor de evidentă.

Educație, știință, medicină, politică și mass-media sunt toate fondate pe o credință în ceea ce este cunoscut. Cunoscutul este, în principiu domeniul holografic a ceea ce se numește lumea fizică, iar necunoscutul este infinitatea nevăzuta de informații forme de undă și de constiinta pura din care iluzia holografica este decodificata și se manifestă. Cunoscutul este domeniul celor cinci simțuri - a vedea, a auzi, a atinge, a gusta sau a mirosi. Prin urmare, aceste întrebări devin arbitrii existenței percepute sau non-existenta. Educația este despre predarea cunoscutului pentru următoarea generație a "cunoscătorilor" programati, în timp ce academicienii, oamenii de stiinta si medicii sunt priviti cu venerație, deoarece acestia sunt perceputi că știu mai multe decât alții despre cunoscut. Dar ce este acest "cunoscut"? Este ceea ce ei cred că este cunoscut, ceea ce s-a spus ca este cunoscut și nimic mai mult. Aceasta a fost cunoscut ca Pamantul era plat și acest "cunoscut", a fost predicat și impus generații din belșug, în marile centre de presupusă "educație"; dar a fost greșit. Cunoscut este doar "Cred că se știe", dar aceasta este însăși temelia societății umane.


Puteți afla cu adevărat doar descoperind necunoscutul. Orice altceva se repetă.

Atunci când locul de muncă, statutul social și chiar sentimentul de sine și de securitate provin din cunoaștere este un stimulent încorporat interior pentru a ignora sau a arunca la gunoi necunoscutul. Temerile cunosc necunoscutul, deoarece cu cat necunoscutul își dezvăluie secretele mai mult, cu atat cunoașterea pierde omnipotența și poziția dominantă a percepției sale. Cât de ciudat este acest lucru, atunci cand ceea ce este perceput ca fiind cunoscut este doar o plasmuire decodificata a imaginației. Visul este visătorul, dar se poate vedea doar visul. Cunoașterea este necunoscutul, dar se poate vedea doar cunoașterea. Acest "cunoscut", iluzia holografica, este locul unde oamenii inventeaza și se închina convingerilor lor, în timp ce taramurile formelor de undă și de constiinta pura conecteaza totul ca Unul. Cerințele sistemului de control pentru supraviețuirea lui este ca mentalitatea ignoranței sa fie menținuta în mod constant și așa "vizionarii" au fost întotdeauna căutati și vizati de autorități. Vizionarii adevărati sunt un pericol extrem pentru ordinea predominanta care are nevoie ca laso-ul percepției umane sa fie legat la holograma.


Cateva definitii ale ,,normalului” :

· În conformitate cu, respectarea, sau constituie o normă, standard, model, nivel, sau de tip; tipic.
· Referitoare la, sau caracterizate prin inteligenta medie sau dezvoltare.
· Sanatos mintal, normal

Deci, "normal" este în conformitate cu un model standard sau tipic. Dar ce dictează ceea ce constituie "standard și tipic"? Percepțiile și comportamentul majorității. Percepția și comportamentul majorității sunt cele care devin standard și tipic "normal". Termenul este, de asemenea, "caracterizat de inteligenta medie sau dezvoltare", și astfel să fii deasupra inteligentei medii te face anormal. Și aici e poanta ... să fii normal inseamna de a fi "liber de boli mintale; normal ". Totul este inversat, ca de obicei. Pentru a fi liber de boli mintale și sănătos inseamna de a te conforma cu, să aderi la, sau sa constitui o normă, un standard, model, tip; tipic; și să se refere sau să fie caracterizat prin inteligenta medie sau dezvoltare. Dar cum se definesc inteligenta medie sau dezvoltarea? Aceasta este media în comparație cu toți ceilalți care cred numai în perceptiile cunoscute. Cei care văd dincolo de "cunoscut" sunt, prin definiție, prea inteligenti pentru a fi considerati "normali".

Dacă v-ați născut într-o casă de nebuni, și tu nu știi nimic altceva, atunci nebunia pentru tine este normala. Aceasta este încă o nebunie, dar e nebunia obișnuit deghizata în calitate de bun-simț. Bine ati venit pe Planeta Pamant, un standard, tipic normal, casă de nebuni, unde civilii sunt bombardati pentru a-i proteja de violență, copiii mor de foame într-o lume a belsugului si abundentei, oamenii imprumuta bani care nu există și plătesc dobândă pentru ei, produsele alimentare sunt o formă de otravă iar deținuții nu pot vedea modul în care sunt manipulati pentru că sunt prea ocupați cu vizionarea echipelor lor de fotbal și Eastenders sau X- Factor. Pentru a înțelege ceea ce se întâmplă cu adevărat aici trebuie sa deconectam termenii "sănătos" și "normal", deoarece acestia nu sunt la toate interschimbabili; și trebuie să ne dăm seama că ceea ce se numește "normal" este o forma avansata de dementa. Nu încercați să faceti sens lumii, pe considerentul că lumea este normala și, prin urmare, să încercati să intelegeti de ce oamenii inteligenti ar lua decizii care cauzeaza moartea de zi cu zi, distrugere, suferință și depravare. Oamenii care fac aceste decizii sunt nebuni și dementi, și de aceea actiunile lor sunt nebune și demente. Aceste categorii ale populației care susțin acest fel de acțiuni și fac un sens rațional al lor sunt o extensie a aceleiași nebunii și demențe. Aceasta este cauza și efect. Lumea este nebuna pentru că cei care traiesc în lume și o mare parte a populației sunt într-o stare de nebunie. Ideea este, că acestea nu ar trebui să fie.

Nebunia este doar miopie extremă și ignoranță iar amândouă sunt creatia unei minti închise și obtuze. Deschide-ți mintea dincolo de miopie și de ignoranță și această nebunie va avea grijă de ea însăși, va pleca. Acest proces este mult mai simplu decât cred oamenii (ceea ce tu crezi, percepi și ceea ce percepi tu experimentezi). Aceasta înseamnă ca daca tu te deschizi posibilitatii, ti se deschid toate posibilitățile. Cei mai mulți oameni au un sistem de credințe și nimic în afara de faptul că trebuie să-si demonstreze siesi (în termenii lor) să fie posibil. Cu alte cuvinte, orice posibilitate este în mod constant judecată cu sistemul de credinte ca un judecător. Ce-ar fi daca toate posibilitatile ar fi considerate ca ceva normal si tot ceea ce se spune ca este imposibil, sa fie justificat in sine. Alergarea unei mile in 4 minute a fost considerat imposibil, pana cand cineva a facut-o si au urmat si altii cu credinta ca acest obiectiv poate fi realizat. Instinctul posibilului si obsesia pentru imposibil al umanitatii sunt cele care inrobesc cel mai mult progresul real.

Fundamentul oricarei provocari de a controla trebuie să fie, și nu poate fi altceva decât


deschiderea și trezirea mintii la Constiinta dinafara Matrix. Fără ca noi să mergem acasă și să facem ceea ce putem pentru a ne pregăti pentru extremele inevitabile ale tiraniei, drumul nostru se îndreaptă tot mai repede spre asta. Oamenii pot inmagazina orice arme vor, să organizeze orice proteste vor și să atace sistemul de control cum vor ei, dar în cele din urmă nu va mai conta. Sistemul de Control este ceea ce este și ceea ce va deveni, deoarece masa omenirii este prinsa în percepțiile mintii. Controlorii sunt paraziții mintii. Dar ei nu pot parazita, manipula și programul Conștiinței, pentru că este in afara razei lor. Credincioșii în religie, politică și știință de masă, toti stau la baza agendei Sistemului de Control care se încadrează in jocul lor - jocul mintii lor.

Personajul din trilogia Matrix, numit Vatmanul( Trainman ), declara :

"Tu nu-l poti lua. Eu am construit acest loc. Aici eu fac regulile. Aici eu fac amenințări. Pe aici, eu sunt Dumnezeu. "

Aceasta a fost în termenii gnosticii descrisa lumea noastră în relatie cu Demiurgul și Archonii. Când ești prins în cele cinci simțuri, și mintea asociata lor, percepția voastra asupra realitatii este ceea ce vă spun Archonii. Sistemul de control poate avea efect doar pe tărâmul mintii și simțurilor "fizice". După ce ați deschis ,,Toate Posibilitatile”, punctul atenției - de percepție - se extinde in taramurile Constiintei. De acolo, jocul este atât de ușor de înțeles, dar fără intelegere cum poate cineva lua o decizie responsabila și eficientă cu privire la situația globală cu care ne confruntăm?

Identitatea de sine este cheia pentru tot. Tu ești Tot Ceea Ce Este, Toata Cunoașterea, Toate Posibilitatile. Dar atenția iti este concentrata în prezent intr-o gama mică de frecvențe numita lumina vizibilă și aceasta focusare ingusta da nume și etichete, cum ar fi John și Amy, caucazian și evreu, bogați și săraci.

Deci, tu ai de gând să te identifici cu asta? Te autoidentifici cu ceea ce ești cu adevărat sau doar cu ceea ce te confrunți? John și Amy, caucazian și evreu, bogați și săraci sunt născociri ale Iluziei ( asa cum se exprimau si maestri yoghini referitor la realitatea in care traim, o numeau ,,Marea Iluzie” sau MAYA, n.a ) și în cazul în care aceasta crezi ca este autoidentitatea ta, atunci regulile Matrix sunt in percepția voastră pentru că nu aveți nici un alt punct de referință pentru ceea ce se întâmplă cu tine și în lume. Viața voastra cu mult timp inainte a fost dictată de către cine ați crezut voi că sunteți. Schimba ceea ce crezi că ești și tu vei schimba ceea ce percepi și experiența cu care te confrunti. Impreuna vom schimba ceea ce noi toți percepem și experimentam. Nu există nici o cale de ieșire de unde suntem, dacă nu există o transformare a sentimentului nostru de sine de autoidentitate, care ne-a pus acolo unde suntem.

Cu cât vă deplasați mai mult punctul de atenție de la inima, cu atat mai mult societatea noastră devine sinucidere de la sine înțeles. Archonii au transformat o societate a inimii într-o societate lipsita de continut pentru a face omenirea mai ușor de înșelat, manipulat și controlat. În spiritul de a elimina cauza problemei trebuie să o schimbam din nou. Inima și vortex-ul inimii asociate, sau chakra ( Anahatha chakra, n.a.), sunt prima legatura a noastra cu infinitul pentru totdeauna. Creierul se presupune a fi slujitorul si nu stăpânul său, dar hackerii Archoni nu ar fi pus stapanire pe locul aceasta, daca creierul nu uzurpa primatul inimii.


Giordano Bruno (1548-1600) a avut o perspectivă care vine de dincolo de timp și a văzut prin versiunea oficială a realității. Acesta a spus: "Lumina Divina este întotdeauna în om, prezentându-se simțurilor și înțelegerii, dar omul respinge asta" și "dragostea eroică este proprietatea acelor naturi superioare, care sunt numite nebuni, nu pentru că ei nu știu, ci pentru că cunosc totul ".

Temerile cunosc necunoscutul. Ce Bruno, Da Vinci și alții au exploatat pentru înțelegerea lor, poate întotdeauna a fost acolo, dar pot fi accesate numai prin deschiderea mintii si esențial, a inimii. Acesta este darul inteligentei inimii. Inima vede totul din afara iluziei. Este în această lume, dar nu e din aceasta. Ca rezultat, oamenii cu inteligența inimii sunt considerati ca fiind nebuni și imposibil de înțeles.

Creierul nu este sursa a nimic. Este conducta, sistemul de computer biologic, care răspunde la stimuli de informare și o face conștient în ceea ce privește percepția și comportamentul prin cele cinci simturi. Diferite zone ale creierului devin active, sau inundate cu "lumină înalta, vibratie inalta", atunci când primeste informații energetice, care se referă la un rol specific în decodarea și comunicarea de informații catre mintea conștientă holografica.

Informația poate veni de la inimă și mai inalta, de la Constiinta (ceea ce unii numesc suflet), sau aceasta poate veni din posesia Archonilor direct și programele Archonilor infinite, cum ar fi educația, știința, medicina, mass-media, politica, etc. După ce te deschizi la inteligenta inimii - inteligență înnăscută, inteligență universală - "opoziția" este direcționata și inima și creierul vorbesc ca unul.

Tinta Archonilor este vortexul inimii, prin modul în care s-a structurat societatea și oamenii, de blocare a chakrei emoționale în intestin. Sentimente pozitive și percepțiile, cum ar fi dragoste și bucurie (de înaltă frecvență) vin din inimă. Ideea este de a bloca influența inimii si de a le oferi oamenilor tot mai multe motive să simta frica, anxietate, stres și depresie. Stresul provoaca boli de inima, deoarece provine din fluxul de energie din chakra inimii și face ca acesta sa formeze un camp energetic haotic, care devine mai intens cu cât stresul continuă. Această distorsiune este transferata prin intermediul inimii holografice și acolo aveți motivul pentru care într-o societate fricoasa și stresata bolile de inima sunt un ucigas in masa la nivel mondial.

Chakra inimii și campul său masiv electromagnetic în percepția umană a fost deturnat cel mai eficient și avem nevoie pentru a inversa acest lucru. Nimic nu este mai important decât acest lucru pentru cei care doresc cu adevărat să se elibereze de tirania Archonilor. Dacă oamenii cred că pot face fata acestei provocari cu furie, ura sau revoluție violentă ar trebui să se gandeasca că pierdem timpul. Nici o schimbare de la intestine la inimă = tiranie la nivel mondial. Trecerea de la intestine la inimă = jocul lor s-a sfarsit. Este posibil pentru a trece peste și ocoli creierul cu totii și, de fapt, acest lucru trebuie să fie făcut pentru a merge dincolo de "timp și spațiu". Aceasta este ceea ce Da Vinci, Bruno și alții au făcut.

Informațiile în mod normal intra in ceea ce noi numim mintea conștientă prin creier, cu toate interferențele, blocarile și filtrele cauzate de credințe, emoții și alte programe. Dar, dacă vă deplasați punctul de atenție dincolo de corp, de cele cinci simturi, în infinitul de dincolo de Matrix, puteți face o legătură directă între o perspectivă extinsă și propria conștientizare. "Cavaleria" nu a venit la tine – tu te-ai dus la ea. Cu intuitia absorbita in punctul extins al atenției, vă poate aduce înapoi la realitatea celor cinci simturi, inima are o cunoaștere intuitivă, cea adevarata, nu ca o simplă gândire care este direcționata prin creier.

Acesta este modul în care putem atinge în perspectivă infinitul și cunoașterea inspirata prin intermediul acestei realitati într-o formă pură și nepătată.

sursa : http://julianwebsdale.tumblr.com/

Drum drept spre Lumina !

Sursa: http://burebista2012.blogspot.ro/

MESAJ DE LA ASUN SI AKASHADin iubire ati fost creati. Voua vi se dau toate cele cerute. Iubirea noastra pentru voi, nu cunoaste margini, este un continuum in manifestare. Inima noastra comuna este izvorul care va alimenteaza clipa de clipa motorul intern al fiintei. Universul este locul vostru de joaca, dragilor, un loc plin de daruri pentru voi, puteti fi ceea ce doriti sa fiti, un loc in care frumusetile se imbina armonios in Creatie. Cerurile va sunt deschise intotdeauna. 

Cand va pierdeti in joc si  uitati, Noi suntem acolo pentru fiecare din voi, sa va soptim drumul catre Casa, catre starea voastra nesfarsita de iubire. Cand va identificati esenta numai cu energia masculina, sau doar cu cea feminina, noi suntem prezenti de asemenea, pentru a echilibra balanta, deoarece echilibrul este o lege divina, este edificiul fundamental pe care este construit acest Univers. 

Dorim sa stiti ca fiecare experienta asimilata de fiecare dintre voi, ne bucura, vedem ca oricat de duri pareti sa fiti cu voi insiva, totul este pentru a invata cat mai bine arta Creatiei, si va slefuiti mereu pentru a duce la perfectiune nivelul unitatii de constiinta.

Intotdeauna va asteptam cu drag cand doriti sa incheiati ciclurile initiatice prin care fiecare poate atinge starea de Creator si va indrumam si incurajam sa va folositi toata intelepcinea pentru a o dobandi. 

Ramaneti ancorati in lumina. Ramaneti treji si aprindeti flacara interioara sa va lumineze calea catre destinul vostru comun de lumina. 

Va respectam si va iubim!!!

Asun si Akasha

Sursa: http://scanteiadivina2014.blogspot.ro/