miercuri, 18 septembrie 2013

Specialistul geolog Ioan Mârza: Ce pierdem la Roşia Montană pentru un pumn de dolari? SCRISOARE DESCHISĂ

1298056464poza-marza-ioan1Prof. cons. dr. Ioan Mârza, din cadrul Departamentului de Geologie al Universitatii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca este un prestigios geolog care cunoaşte zăcământul auro-argentifer de la Roşia Montană de 50 de ani; a publicat studii referitoare la metalele existente în acest zăcământ, conducând totodată şi lucrări de doctorat pe această temă.

CE PIERDEM LA ROȘIA MONTANĂ PENTRU UN PUMN DE DOLARI?
SCRISOARE DESCHISĂ:

“(…) In calitate de profesor universitar cu autoritate ştiinţifică recunoscută internaţional în specialitatea Zăcăminte de minereuri, cu studii asupra zăcământului auro-argentifer de la Roşia Montană (pe care l-am vizitat de nenumărate ori şi cercetat în ultimii 50 de ani), conducător al unei exceptionale teze de doctorat cu această temă, referent ştiinţific al altei teze de doctorat cu tematică corespondentă, îndrumător de-a lungul anilor al multor lucrări de diplomă studenţeşti despre acest celebru zăcământ, de asemenea, cunoscător al geoarheologiei miniere de la Roşia Montană, şi totodată de român, se impune a mă exprima deschis în chestiunea ardentă şi vitală tuturor locuitorilor ţării noastre, românilor de azi, de mâine şi de pretutindeni.
(…) În privinţa patrimoniului de valori arheologice inestimabile de la Roşia Montană, există cel puţin două categorii de obiective majore:
1. Zăcământul propriu-zis (în sens clasic) corespunzător celui mai important obiectiv geoarheologic, masivele vulcanice Cetate şi Cârnic, preconizate a fi integral valorificate, deci distruse de o viitoare exploatare;
2. Artefactele arheologice propriu-zise, reprezentate prin obiecte de minerit (opaiţe, ciocane etc., chiar şi lemn de mină din vechile armături) şi auxiliarele necesare vieţii şi activităţii minerilor, familiilor acestora, locuitorilor în ansamblu din perioada antică (daci, romani), medievală şi mai recentă (cimitire cu morminte, pietre – stele funerare etc.).
Evident, o parte infimă din a doua categorie a artefactelor arheologice pot fi recuperate şi expuse în muzee (majoritatea însă, vor dispărea sub puterea şi colţii excavatoarelor), dar cele mai de preţ obiective de patrimoniu inestimabil, sursele geologice devenite geoarheologice (vechile lucrări miniere, romane, medievale) urmează a fi distruse! În realitate Roşia Montană, cea mai mediatizată localitate rurală din România, trăieşte zbuciumul între a fi şi a nu mai exista, ultima alternativă însemnând a ne prohodi propria istorie pentru un pumn de dolari.
Roşia Montana nu poate fi descărcată de sarcina istorică
Este important de ştiut că în conceptul ştiintific actual, referindu-ne la cazul Roşia Montană se modifică însăşi noţiunea clasică de zăcământ, în sensul că valoare economică se atribuie întregii arii aparţinătoare Roşiei Montane, indiferent de natura sursei geologice aurifere aflată pe o suprafaţă extinsă.
Având în vedere cele spuse ne întrebăm: cum pot fi descărcate de sarcină istorică-arheologică, masivele vulcanice (doi “stâlpi” gemeni) Cârnic şi Cetate, ciuruite de galerii romane, medievale şi mai noi, când ele însele constituie în integritatea lor situri geoarheologice unitare? Sarcina istorică a Roşiei Montane este indiscutabil superioară sub interes naţional “sarcinii miniere”, de aceea, Roşia Montană trebuie descărcată de “sarcină minieră”.
Nu de cea istorică şi orientată spre un viitor Parc Naţional Roşia Montană, spre turismul internaţional modern organizat, începând cu refacerea localităţii în stilul propriu anilor săi de glorie, cu şteampuri de zdrobit şi prelucrat minereul aurifer, cu auxiliarele acestora, inclusiv cu puncte de şaitrocare a aurului aluvionar etc., reţinându-se aura de dinainte de naţionalizare.
Pe tema şaitrocării aluviunilor aurifere s-ar putea organiza concursuri internaţionale periodice de mare succes. De ce specialiştii români în turism tac? Tac şi în cazul internaţionalizării şi amplificării turismului istoric la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, şi nici nu cunosc, probabil, alt obiectiv geoarheologic de importanţă naţională majoră, cum sunt carierele dacice de calcare sarmaţiene de la Sângeorgiu-Strei, din care dacii au construit renumitele cetăţi pomenite, inclusiv capitala lor, Sarmizegetuza1 din creerii munţilor.
Prin turism internaţional, un viitor Parc Naţional Roşia Montană ar putea constitui, în timp, un celebru obiectiv geoarheologic, etnogeografic din Europa, aducător de venituri şi faimă ţării noastre, alt motiv în plus pentru care se impune reconsiderarea valorificării sale.
Un adevărat tezaur arheologic
Dacă mi se permite o comparaţie cu un alt important obiectiv şi tezaur arheologic românesc, aş spune că zăcămintele auro-argentifere de la Roşia Montană – inclusiv elementele minore recuperabile tehnologic -, adică masivele vulcanice Cetate şi Cârnic, sunt cloşca, iar ocurenţele laterale, inclusiv siturile arheologice de esenţă negeologică, sunt doar puii şi puişorii. Aşa încât, aceste obiective geologice-geoarheologice, şi totodată, cele mai solide şi sfinte documente ale ontogenezei poporului român nu pot fi distruse sub nici un motiv.
Distrugerea acestor dovezi dintre cele mai convingătoare asupra latinităţii poporului român ar constitui un act criminal la adresa istoriei şi a viitorului neamului nostru! În unele ţări europene vestice, obiective geoarheologice similare şi chiar de importanţă şi faimă inferioară sunt declarate monumente UNESCO, adică o mândrie şi o avere de rang european şi mondial, iar noi le distrugem?
În consecinţă, a introduce în calcule – în vederea acordării avizului de exploatare – drept parametri de bază doi factori esenţiali şi comuni mineritului, respectiv rentabilitatea economică şi posibilitatea refacerii mediului natural-istoric, în cazul dat, ar fi cea mai gravă eroare, o greşeală catastrofică, deoarece, în inconştienţa noastră ne-am distruge cel mai de preţ argument istoric asupra originii poporului român ilustrat prin lucrări miniere bine conservate (subterane şi de suprafaţă), datate ca fiind de peste 2000 de ani, probabil chiar şi dacice (la suprafaţă), dar în mod cert romane, atât la suprafaţă (lucrări miniere realizate prin decrepitarea rocii cu ajutorul focului) cât şi subteran (galerii trapezoidale săpate cu dalta şi ciocanul).
Ce ar avea de câştigat statul român?
Masivul Cetate, partea sudică numită şi Cetatea Romană - vestigii ale vechilor exploatari romane, la baza intrării în Coranda Valea Verde. Foto: Aurel Sîntimbrean, 1965
Să mai reţinem că aurul ce ar intra în visteria Statului român din zăcământul Roşia Montană (atâta cât a mai rămas), ar constitui un simplu “foc de paie” pentru economia românească, iar pierderile iremediabile ale acestor mărturii geoistorice privind localizarea şi atestarea genezei poporului român ar fi incalculabile şi suprimate pentru totdeauna. Să mai reţinem că zăcămintele aurifere din Munţii Apuseni se exploatează de peste 2000 de ani, şi cu toate acestea populaţia locală a continuat să trăiască în sărăcie.
Ar fi altfel acuma? Cu siguranţă Nu. Merită a ne aminti, comparativ, un alt eveniment tragic legat de mineritul de la Roşia Montană. După 1970, comunismul avid de aur şi nesocotind valoarea istorică a obiectivelor miniere a început decapitarea celui mai falnic monument gearheologic din România, şi poate din Europa, a masivului Cetate, exploatându-l de la suprafaţă spre adâncime, distrugând totodată o însemnată parte a lucrărilor romane de la suprafaţa acestuia, rămase doar în fotografiile vremii (fig. 1, 2 si 3).
Cei care acum vor decide soarta Roşiei Montane au fost, în majoritate, martorii acelor vremuri, şi ne întrebăm: ce salt economic de seamă a cunoscut România acelor timpuri în urma începerii distrugerii falnicului stâlp al istoriei latinităţii neamului românesc? Poporul român şi ţara sa nici n-au sesizat vreun avantaj, decum un reviriment economic. Indubitabil, aşa s-ar întâmpla şi de această dată în cazul avizului favorabil exploatării, iar valorile naţionale despre care vorbim, şi chiar universale, ar dispărea pentru totdeauna. Dorim a repeta această eroare într-o variantă incomparabil mai gravă? Cine îşi asumă această răspundere în faţa istoriei?
Prevenirea taifunului
Intervenţia noastră nu se va opri asupra chestiunii mult dezbătute în presa românească, privitoare la refacerea mediului geografic în urma exploatării gigant de la Roşia Montană, nici nu va face referiri la cantitatea de cianură utilizată în tehnologia extragerii aurului din minereu sau la consecinţele grave ce le-ar putea avea. Cine discută aceste probleme – în ansamblul lor, indiscutabil de importanţă majoră – inclusiv a discontinuităţii etno-istorice sociale, abordează post-factum, tema dezastrului provocat de taifunul exploatării şi nu prevenirea taifunului.
Citeam undeva că în unele ţări scandinave, bogate în păduri de conifere, este interzisă tăierea arborilor, lemnul de prelucrare se importă. Cunoaştem situaţia în România, privitoare la patrimoniul pădurilor din munţii noştri, patrimoniu, parţial distrus. Culmea, dispunem de valori istorice unice în privinţa originii şi ontogenezei poporului roman, valori recunoscute pe plan mondial, carora unii dintre noi le-au semnat distrugerea prin legislaţie iar alţii în mod regretabil o promovează prin mass-media.
Originea strămoşească pe care o afişăm şi în mod firesc ne mândrim cu ea, nu se distruge, nu are preţ în nicio tranzacţie comercială, de aceea trecutul, prezentul dar şi viitorul ne impun a o respecta cu sfinţenie şi a elimina din orice calcule distrugerea Roşiei Montane, Pantheonul istoriei neamului nostru.
În cine să credem?
Să oferim crezare, astfel, Academiei Române, Bisericii Ortodoxe Române şi atâtor forum-uri şi societăţi civile, culturale şi de protecţie a mediului, multor milioane de români al căror glas trebuie auzit şi respectat, stimate Domnule Preşedinte al României, Traian Băsescu, onoraţi senatori şi deputaţi investiţi prin pecetea votului de cetăţenii României să promulgaţi legi drepte în ţară şi să arboraţi măsuri aducătoare de bunăstarea şi grija avutului naţional.
Vom mai spune două chestiuni: prima, regretele unor fapte apuse sau decizii luate nu servesc la nimic, şi a doua, opţiunea în chestiunea discutată nu este una politică, nici chiar strict economică, ci toate la un loc şi profund patriotică, care nu ne permite a negocia şi a vinde valorile naţionale.
În speranţa că Veţi cumpăni cuvintele ce cu Onoare şi cu toată încrederea şi sinceritatea Vi le adresez, Stimate Domnule Preşedinte al României, Traian Băsescu, şi înalte autorităţi din conducerea ţării, Vă rog să primiţi respectuoasele noastre consideraţii.”
Sursa: Buzz News

Ce incearca sa iti spuna durerea ta de cap? | dureri de cap

Scris de 

Deci ai dureri de cap. Ce este de facut?

Cand vine vorba de tratarea durerilor de cap, pentru a incepe, totul depinde de ce tip de durere de cap ai. Si desi unele tipuri de dureri de cap sunt foarte diferite – migrenele sunt unicul tip de dureri de cap insotite de simptome senzoriale cunoscute ca aura, de exemplu – altele impartasesc simptome si declansatori comuni si sunt frecvent diagnosticate gresit.
Cel putin acasa. Ce ne spune Robert Cowan, doctor in medicina, profesor de neurologie si director al programului pentru dureri de cap de la Stanford University: prea adesea un pacient vine pretinzand dureri de sinusuri, fara nici o congestionare, febra sau alte simptome ale unei adevarate infectii. Cel mai probabil este de fapt o migrena, spune el, si “toate antibioticele din lume nu o sa ajute”.
Cel mai comun tip de dureri de cap este tensiunea intracraniana, spune Cowan, produsa de stres, anxietate, alcool, solicitari oculare, ca si de alti declansatori. Dureri de cap cluster (grupate) si durerile de cap provocate de excesul medicamentos (anterior cunoscute drept “de recul”), sunt de asemenea relativ obisnuite. Durerile de sinus sunt mult mai rare, spune el, dar nu asa de rare ca mult mai problematicele sindroame pe care le-a tratat Cowan, inclusiv SUNCT, in care pacientii experimenteaza scurte dureri intepatoare chiar si de sute de ori pe zi, si care necesita medicatie intravenoasa. Desigur, capul s-ar putea sa te doara ca urmare a unei traume directe, cum ar fi un accident de masina sau sportiv, spune Dawn C. Buse, profesor asociat de neurologie la Albert Einstein College of Medicine al universitatii Yeshiva si director de medicina comportamentala la Centrul pentru Dureri de Cap Montefiore. Alte experiente care sunt cunoscute ca dureri de cap datorate supraincordarii, spune ea, pot interveni dupa tuse, exercitii fizice sau chiar sex.
Desi un specialist in dureri de cap s-ar putea sa nu fie cea mai buna optiune pentru un diagnostic corect, cunoasterea raspunsurilor la cateva intrebari cheie te-ar putea ajuta pe tine si pe doctorul tau pentru a ajunge la tratamentul corect. “Este intr-adevar de ajutor sa ai organizata o anamneza (descriere cronologica a simptomelor) a durerilor de cap”, spune Cowan. Cunoasterea despre cat de mult dureaza durerile de cap, cat de severe sunt, cat de frecvente si ce le declanseaza, poate crea o imagine pentru doctorul tau, atunci cand tu nu experimentezi durerile. “Trebuie sa acorzi atentie vietii tale”, spune el, intocmai precum o persoana cu astm care trebuie sa acorde atentie vremii cand face miscare pe afara, spune el.
Mai jos sunt cateva dintre intrebarile cruciale pe care ar trebui sa le urmaresti atunci cand vine vorba de durerile tale de cap – si o imagine de baza despre ce ar putea insemna raspunsurile.
Unde sunt localizate durerile de cap?
Peste tot = legate de tensiune sau prea multe medicamente luate
Intr-o parte = migrenedureri de cap
In ochi sau in spatele ochilor = migrene sau sinus
Frunte = Sinus
Cum se simte durerea?
Zvacnire = migrena
Presiune = tensiune
Adanca = sinus
Amortita = tensiune sau exces de medicamente
Cand apar durerile de cap?
Dimineata = exces de medicamente
Gradual de-a lungul zilei = tensiune
Aleatoriu = migrena
Cat de des apar durerile de cap?
1-6 zile/luna = migrena
1-7 zile/saptamana = tensiune
Mai des de atat = exces de medicamente
Surse pentru acest articol cuprind:
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/22/types-of-headaches_n_3613313.html - dureri de cap
Articol preluat de pe http://viataverdeviu.ro

Dieta restrictiva iti poate distruge sanatatea in sapte moduri majore | deficienta

Scris de 
Dietele de slabire nu doar ca sunt frecvent ineficiente; ele pot fi si periculoase. Urmarea frecventa sau la modul cronic a dietelor de slabire poate cu usurinta sa duca la o gramada de deficiente nutritive si ar putea chiar incuraja redobandirea semnificativa a greutatii. Daca aceste riscuri te frustreaza, sau ai fost frustrat/a de dieta de slabire si mai inainte, continua sa citesti si alege diete dense nutritiv, bogate in fructe, vegetale, germeni si legume in locul planurilor care insista asupra portiilor mici de alimente rele-pentru-tine, alege un stil de viata sanatos.

Pierderea masei musculare

Muschii sunt importanti pentru controlul grasimii prin arderea caloriilor si mentinerea metabolismului intens. In timpul unei diete cu putine calorii, corpul tau de obicei nu primeste destule proteine pentru a-si mentine muschii. Intrucat muschii sunt arsi pentru energie, devine tot mai probabil ca respectivele calorii pe care le preiei din hrana sa fie stocate ca grasimi.

Reculul mancatului excesiv

Este de asteptat ca tu sa utilizezi puterea vointei pentru a depasi poftele in timpul dietei. Totusi poftele sunt de fapt modul corpului de a se salva de ceea ce percepe ca infometare si malnutritie. In fata regimului permanent de slabire, corpul tau va continua sa escaladeze noi grade de pofta, pana cand vor fi prea intense pentru a fi ignorate. Acest lucru se poate petrece chiar si dupa cateva saptamani de dieta.

Cresterea in greutate

Pe langa amenintarile pierderii de masa musculara si revenirea mancatului excesiv, corpul are un al treilea mecanism de mentinere a greutatii in timpul unei diete: incetinirea ratei metabolismului. El face asta prin micsorarea nivelului de hormon tiroidian T3, care regularizeaza metabolismul. Urmarea frecventa a regimurilor de slabire doar inrautateste efectul, facand tot mai indepartata posibilitatea pierderii greutatii.

Deficienta de grasimi

Desi dieta saraca in grasimi a fost la moda timp de zeci de ani, grasimile sanatoase din alimente precum , avocado, seminte, uleiuri si nuci sunt absolut necesare pentru sanatate. Grasimea creeaza un strat amortizor in jurul organelor, inveleste fiecare celula a corpului, si este necesara pentru functionarea creierului, producerea de hormoni si absorbtia vitaminelor A, D, E si K. Dietele sarace in grasimi mai tind sa fie bogate in carbohidrati, care au fost corelati cu bolile de inima, cancerul si alte afectiuni.

Deficienta de proteine
dieta deficienta

Aminoacizii derivati din proteine sunt utilizati de corp pentru a produce substante ce influenteaza puternic starea de spirit precum serotonina si melatonina, carora trebuie sa le multumim pentru sentimentul nostru de bunastare si somn odihnitor. Cand se consuma mai putine calorii – si aminoacizi – decat este nevoie, deficienta de serotonina poate duce la o scadere a respectului de sine, creand un cerc vicios al regimului de slabire cu scopul de a se simti mai bine. O alta marca a deficientei de serotonina, obsesivitatea, este corelata cu dezvoltarea tulburarilor de alimentatie.

Deficienta nutritiva

Dietele sarace in calorii sunt sarace atat in macronutrienti – grasime, proteina si carbohidrati – cat si in micronutrienti, sau vitamine si minerale. Un simptom al deficientei de vitamina B1, de exemplu, este pierderea poftei de mancare, in timp ce deficienta de zinc mineral este exprimata atat ca pierderea poftei de mancare, cat si ca pierderea placerii alimentelor fara gusturi puternice, dulci, sarate sau condimentate. Un apetit slabit poate pava calea catre anorexie, in timp ce deficienta de zinc mai poate avea ca rezultat evitarea alimentelor sanatoase precum fructele sau legumele, care sunt bogate in nutrienti.

Dependente

Fara consumarea a destula hrana pentru alimentarea adecvata a corpului tau, ai putea fi tentat/a sa te indrepti spre surse nealimentare de energie, inclusiv tutun, cofeina si amfetamine. Acesti stimulenti te energizeaza prin suprasolicitarea glandelor suprarenale, in cele din urma epuizandu-le. Altii prefera sa utilizeze produse de dieta continand indulcitori artificiali, care au propriile lor proprietati creatoare de dependenta si propriile riscuri pentru sanatate. Printre cele 92 de probleme consemnate ca induse de consumul aspartamului (Equal) de exemplu, sunt migrenele, ameteala, atacurile de panica, mancarimile pielii, nervozitatea si greata.
Daca vrei sa slabesti informeaza-te bine. Si alege o cale care sa fie in armonie cu corpul si cu sanatatea ta!
Surse pentru acest articol cuprind:
Ross, Julia. The Diet Cure. New York: Penguin, 2012. EBook.
http://www.dailymail.co.uk
http://www.intuitiveeating.org
http://www.naturalnews.com/041300_dieting_belly_fat_harmful_effects.html – deficienta
Articol preluat de pe http://viataverdeviu.ro

Aurul de la Roşia Montană ar putea fi doar circul!

În Munţii Khwaja Rawash, situaţi la nord de Kabul, dar şi în Koh Mir Daoud, lânga Herat si Kharkiz, în provincia Khandahar, există cele mai mari zăcăminte de uraniu din lume, la fel cum, în materie de wolfram, România deţine supremaţia mondială.

Wolframul, un metal mai scump decât aurul şi mult mai preţios, greu de găsit, este vital în industria militară şi spaţială, aşa cum uraniul e vital în industria nucleară. AMERICA nu are zăcăminte de uraniu, iar RUSIA nu deţine zăcăminte de wolfram. Fără aceste două elemente, nu poate exista supremaţie militară. 
Aşa cum, în Munţii Khwaja Rawash, din Afganistan, există cele mai mari rezerve de uraniu din lume, wolframul se găseşte în cantităţi INEPUIZABILE şi în starea cea mai pură (nemaifiind necesare procedee industriale costisitoare de decantare a lui) doar în ROMÂNIA. La ROŞIA MONTANĂ!

Zăcăminte de wolfram, neexplorate niciodată, se găsesc însă, în cantităţi uriaşe, şi în munţii Retezat: zona Gugu-Sureanu, axa care le uneşte trecând prin Vârful Peleaga, ca punct de reper; până în de 1989, toată această zonă era păzită cu străşnicie de către DEPARTAMENTUL ZERO al Securităţii. Este exact zona în care s-a prăbuşit, la sfârşitul lunii iulie 2010 (posibil neîntâmplător!), elicopterul militar israelian cu şapte oameni la bord (printre care şi un ofiţer român).

Cel care a detectat extrasenzorial, aceste zăcăminte este cercetătorul român Vasile Rudan, coordonatorul Departamentului Zero, fondat după 1968. În 2010, în cadrul unor cursuri speciale, destinate profesioniştilor din serviciile secrete militare ale României, Vasile Rudan a dezvăluit existenţa acestor zone. Partea a doua a acestor cursuri n-a mai avut loc, pentru că Vasile Rudan a suferit un atac cerebral, care i-a paralizat centrul vorbirii.
În aceeaşi zi în care profesorul Rudan era găsit aproape mort în apartamentul său din Bucureşti (cu câteva zile înainte, el dezvaluise unor apropiaţi din SRI şi DGIA că fusese de două ori ameninţat cu moartea, de un rus pe nume FONAREFF, fost ofiţer KGB), generalul David H. Petraeus, comandantul forţelor americane din Afganistan, avea aproape aceeaşi soartă. Generalului american i se întîmpla asta deoarece, într-o conferinţă de presă, scăpase un alt adevăr: motivul prezenţei NATO în AFGANISTAN nu erau teroriştii, ci uriaşele zăcăminte de URANIU pur!
Aşadar, agitaţia şi graba de a pune mâna pe minele de aur de la Roşia Montană are, de fapt, o miză mult mai “consistentă”: rezervele uriaşe de WOLFRAM. Şi nu doar pe acestea. Mai există aici argint, titaniu, seleniu, indiu, galiu, vanadiu, molibden, germaniu, arseniu, nichel, cobalt. În toate discuţiile publice nu se vorbeşte decât despre cele 300 de tone de aur şi cele 1.600 de tone de argint, deşi se ştie că valoarea celorlalte metale rare de la Roșia Montană este de patru ori mai mare decât cea a aurului și argintului. În contractul de concesiune secretizat se spune că orice metal în plus recuperat intră în beneficiul celui care exploatează zăcămîntul.
Un fost şef CIA spunea că, dacă ştii cum şi cu ce să manipulezi atenţia cetăţeanului şi pui în stânga lui un spectacol de circ, n-o să observe portavionul din dreapta. În cazul de faţă, circul din stânga ar putea fi dezbaterea încrâncenată pe tema cianurilor, iar portavionul din dreapta uriaşele rezerve de metale rare. În concluzie, este foarte posibil ca scandalul cu cianurile de la Roşia Montană să fie doar distragerea atenţiei de la wolfram, titaniu etc… Iar pe cale de consecinţă e posibil ca Roşia Montană Gold Corporation să se dea “bătută” în privinţa folosirii cianurii în exploatarea auriferă, în schimbul unei compensaţii aparent minore, care va camufla marea lovitură. Adică îşi va adjudeca metalele rare, în schimbul renunţării la cianuri, chiar dacă va trebui să scoată aurul cu târnăcopul (cam exagerat spus, dar asta e ideea). Ar putea fi cea mai mare “victorie” a ecologismului în România, spre satisfacţia opiniei publice, dar şi cea mai mare cacealma economică, în care păgubaşul va fi fericit de propria devalizare.

Autor: Miron Manega
 sursa : http://www.certitudinea.ro/articole/dezvaluiri/view/atentie-la-portavion-aurul-de-la-rosia-montana-ar-putea-fi-doar-circul
 Bibliografie: 9AM NewsFara-secrete.roWikipediaRufon.org 


Sursa: http://adevarul2012.blogspot.ro/2013/09/aurul-de-la-rosia-montana-ar-putea-fi.html

EVENIMENTE ! - COMFIRMAREA PROFETIILOR - 17 septembrie 2013

17 septembrie 2013 Dezvăluiri despre Roşia Montană: adevăratele comori nu sunt aurul si argintul, ci metalele rare care valorează mai mult decât aurul. Valoarea aurului şi argintului de la Roşia Montană este depăşită de valoarea metalelor rare aflate în acelaşi zăcământ, potrivit geologului Aurel Sântimbrean, care a fost peste 20 de ani, până în 1987, şef la exploatarea minieră de stat din localitate. "Zăcămintele de titan, germaniu, arseniu, molibden, vanadiu, nichel, cobalt, galiu şi wolfram sunt evidenţiate calitativ şi cantitativ în documentaţia pe care Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) a primit-o de la Agenţia Naţională de Resurse Minerale", a afirmat Sântimbrean. 


Sursa: http://roaim.co.nr/

SaLuSa - 23. 08. 2013

 

NIvelele de energie se gãsesc încã în crestere, si odatã ce le puteti accepta, energii mai înalte chiar, vã vor fi trimise vouã, si vor crea astfel un mediu înãltãtor în jurul vostru, care vã vor transporta la aceastã stare de fericire de mult asteptatã de cãtre spirit, unde nu mai existã îndoieli si griji. Tot ceea ce trebuie sã faceti, este sã vã deschideti acestor energii, si sã acceptati tot ceea ce va urma dupã aceea, cu dragoste si întelegere, si acesta este cel mai usor mod de a rãmîne în fluxul de acum. Mulți dintre voi au găsit deja o modalitate perfectă pentru ei înșiși, si suntem foarte fericiti vãzînd imensa lor crestere într-un timp atît de scurt. Fiecare dintre voi are o cale diferitã pe care a ales-o, deci depinde de fiecare de a decide acest lucru, asupra a ceea ce este sau nu adecvat pentru a avansa. Simtiti cum aceastã acceptare ilumineazã calea voastrã cu Luminã, si vã aratã cã timpul nu este dorit pentru a rezolva unele iesiri, deoarece voi vã amintiti foarte bine ceea ce negarea v-a cauzat vouã. Este cel mai frumos moment din viata voastrã actualã, asa cã bucurati-vã de fiecare moment cu stiinta cã aveti nevoie sã stergeti toate energiile inferioare, înainte de a intra în cele mai înalte. 

Simtim cã aceste zile vor fi pline de bucurie si dragoste imensã care va curge între noi toti, si ne bucurãm foarte mult de conexiunile noastre cu voi, asa cum multi dintre voi sun în stare de a simti asta. Toti cei care doresc sã fie conectati, o sunt deja, si primesc energia si comunicarea noastrã directã, sau în scurt timp vor fi conectati, deoarece odatã ce sunteti gata pentru ea, si vã gãsiti pe aceastã cale, ne este permis sã vã invitãm sã vã alãturati nouã. Noi nu putem face acest lucru mai devreme, înainte de a fi pregãtiti, deoarece nu este în conformitate cu vointa liberã, si întelegerea voastrã asupra acestui lucru, ar putea fi în dezacord cu ceea ce doriti. Noi pur si simplu respectãm decizia vostrã, si dorinta voastrã de a gãsi ceea ce doriti, cu propriile voastre abilitãti. Noi vã ghidãm mereu,si vã trimitem iubirea noastrã, si asteptãm chemarea voastrã. Noi nu putem forta pe nimeni sã ne accepte, fãrã a fi pregãtit pentru asta, asa cã, dacã vã simtit pregãtiti, si siguri cã doriti sã vã conectati, chemati-ne, noi suntem aici. Cei care au fãcut-o deja, sunt în curs de pregãtire pentru întîlnirea cu noi, asa cum va fi pentru altii sã facã acelasi lucru, cînd se vor simti gata. Noi suntem familia voastrã, si o datã ce ne veti accepta, ne vom afisa si mai mult pe cerurile voastre, si de asemenea ne vom permite sã aterizãm. Vã rugãm sã stiti cã noi actionãm întotdeauna de acord cu dorintele si pregãtirile voastre, si respectãm vointa liberã a voastrã si deciziile voastre.

Noi avem de asemenea, încã de lucru cu privire la toate schimbãrile sistemelor voastre financiare si economice, si voi puteti citi despre ele în fiecare zi, iar zilele urmãtoare vor fi pline si ocupate cu activitãti, pentru cã vibratiile voastre au atins un nível mai înalt din nou, si voi sunteti pregãtiti pentru a accepta schimbãrile fãrã a fi furiosi sau îngrijorati. Acceptati-le cu întelegere, si nu vã lãsati sã fiti trasi înapoi de cãtre cele vechi. Nu aveti nevoie sã vã detineti pe ele deloc, deoarece nu pot oferi nimic mai mult decît ceea ce au fãcut deja. Pur si simplu lãsati-vã pe voi proprii sã „zburati”, si sã stiti cã fiecare lucru are scopul sãu, si este pentru a vã îmbunãtãti viata, si vã rugãm sã sã stiti cã „partea întunecatã” , nu mai are acum nici o putere pentru a o detine si pentru a o schimba.

Sunt Salusa de la Sirius si suntem incîntati la fel de mult ca si voi pentru că întâlnirea noastră este atât de foarte aproape și vă așteptăm cu brațele deschise și dragostea noastră curge infinit peste voi toti. Lãsati-vă să simțiți și alăturati-vã nouã, pentru că împreună vom crea o atît de minunatã experientã pentru întregul Univers.

 Canal: MADAD 


Oamenii de stiinta au descoperit ca ADN-ul poate fi reprogramat prin Cuvinte si Frecvente

Oamenii de stiinta au descoperit ca ADN-ul poate fi reprogramat prin Cuvinte si Frecvente
ADN-ul uman este un Internet biologic și superior  în multe aspecte celui artificial. Cercetarea științifică ruseasca  explică în mod direct sau indirect fenomene precum clarviziunea, intuitia, actele de vindecare spontane și de la distanță, vindecare de sine, tehnicile de afirmatie, lumina / aura din jurul oamenilor (precum maestrii spirituali), influenta mintii asupra tiparelor meteorologice și mult mai mult.
În plus, există dovezi pentru un tip nou de medicina in care ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte si frecvente, FARA a extrage si inlocui genele singulare.
Oamenii de stiinta au dovedit ca ADN poate fi reprogramat prin cuvinte și Frecvente. Doar  10% din ADN-ul nostru este folosit pentru construirea proteinelor. Este acest subset de ADN, care este de interes pentru cercetatorii occidentali, fiind examinat si clasificat. Restul de 90% este considerat  "ADN nefolosit".
Cu toate acestea cercetatorii rusi sunt  convinsi că natura nu a fost o intamplare, s-au alăturat lingviștilor și geneticienilor într-o societate pentru a explora cele 90% procente de "ADN nefolosit." Rezultatele lor constatările și concluziile sunt pur si simplu revolutionare! 
 

Conform acestora, ADN-ul nostru nu este responsabil numai pentru construirea corpului nostru, dar, de asemenea, servește la  stocarea datelor și în comunicare. Lingvistii rusi au descoperit ca codul genetic, mai ales în aparent inutilele de 90%, urmează aceleași reguli ca toate limbajele noastre umane. În acest scop, ei au comparat regulile sintaxei (felul în care cuvintele sunt puse împreună expresii și fraze formulare), semantica (studiul semnificatiei in formele limbajului) si regulile de baza ale gramaticii. Ei au descoperit ca alcaloizii ADN-ului nostru urmeaza o gramatica regulata si au reguli stabilite la fel ca limbile noastre. Limbi, astfel umane nu au aparut accidental, ci sunt o reflectare a ADN-ului nostru inerent. 
Biofizicianul si biologul molecular rus Pjotr ​​Garjajev si colegii sai au explorat, de asemenea, comportamentul vibrational al ADN-ului. [Pentru concizie, voi da doar un rezumat aici. Pentru explorare suplimentara, vă rugăm să consultați anexa de la sfârșitul acestui articol] Linia de final a fost:. ". Cromozomii vii functioneaza exact ca computere solitonice / holografic utilizând endogen radiației laser ADN-ului" Acest lucru înseamnă că au reușit, de exemplu, pentru a modula anumită frecvență modelelor pe o rază laser și cu aceasta a influențat frecvența ADN și astfel informația genetică în sine. Deoarece structura de bază a perechilor ADN-alcaline și a limbii (cum este explicat mai devreme) au aceeași structură, nici o decodare de ADN nu este necesara.
Se pot folosi pur si simplu cuvinte si propozitii din limbajul uman! Acest lucru, de asemenea, a fost demonstrat prin experiment! Substanta ADN vie (în țesut viu, nu in vitro) va reactiona intotdeauna la raze laser modulate prin limbaj si chiar si la unde radio, în cazul în care frecvențele adecvate sunt utilizate.
Acest lucru explica stiintific, in sfarsit de ce afirmatiile, trainingul autogen, hipnoza pot avea asemenea efecte puternice asupra oamenilor si a corpurilor lor. Este absolut normal si natural ca ADN-ul nostru sa reactioneze la limbaj. In timp ce cercetatorii occidentali extrag gene singulare din ADN și le introduce -le în altă parte, rușii au lucrat cu entuziasm pe dispozitive care pot influența metabolismul celular prin radio, modulate adecvat și frecvențe de lumină și repararea astfel defectele genetice.
Grupul de cercetare Garjajev a reușit să dovedească faptul că cu această metodă cromozomi afectati de raze X, de exemplu, pot fi reparati. Ei au capturat si tiparele informationale ale unui anumit ADN si l-au transmis altuia, astfel reprogramarea celulelor la un alt genom. ? Astfel ca au transformat cu succes, de exemplu, embrioni de broasca in embrioni de salamandra pur și simplu prin transmiterea tiparelor de informatie ADN! In acest fel, intreaga informatie a fost transmisa fara niciun efect secundar sau conflictele intalnite atunci cand se extrag si re-introduc gene unice ale ADN-ului. Aceasta reprezintă o incredibila transformare a lumii prin cuvine , o descoperire de senzație! Toate acestea prin simpla aplicare a vibratiei si limbajului, in schimbul procedurii taiere si inserctie in alta parte! Acest experiment arata puterea imensa a geneticii cu unde, care are în mod evident o influenta mai mare in formarea organismelor decat procesele biochimice ale secventelor alcaline.
Profesori ezoterici si spirituali au cunoscut de mult timp faptul că organismul nostru este programabil prin limbaj, cuvinte si gand. Acest lucru a fost demonstrat si explicat. Desigur, frecventa trebuie sa fie corecta. Și acest lucru explica de ce nu toată lumea este la fel de succes sau poate face acest lucru nu este efectuat intotdeauna cu aceeasi forta. O persoana trebuie sa lucreze asupra proceselor interne și maturitate, în scopul de a stabili o comunicare constienta cu ADN-ul. Cercetatorii rusi lucreaza la o metoda care nu este dependentă de acești factori, ci care sa functioneze INTOTDEAUNA, cu conditia ca frecventa sa fie corecta.
Dar constiinta unui individ mai dezvoltat are mai putina nevoie de orice tip de dispozitiv! Se pot obține aceste rezultate singur, și știința se va opri în cele din urmă să râdă de astfel de idei si va confirma si explica rezultatele. Si nu se termina aici? Oamenii de stiinta rusi au descoperit ca ADN-ul nostru poate cauza tipare neregulate în vid, producand astfel gauri de vierme magnetizate.! Găurile de vierme sunt echivalentele microscopice ale așa-numitei poduri Einstein-Rosen din apropierea gaurilor negre (lasate de stele burned-out).? Acestea sunt legaturi de tunel intre zone complet diferite din univers prin care informațiile pot fi transmise în afara spațiului și timpului. ADN-ul atrage acesti biti de informatie si le trimite la constiinta noastra. Acest proces de comunicare Hyper este cel mai eficient într-o stare de relaxare. Stresul, grijile sau un intelect hiperactiv in a  preveni  succesul comunicarii hiper sau informatia va fi complet distorsionata sau inutila.
In natura, hiper comunicarea a fost aplicata cu succes de milioane de ani. Fluxul de viata organizat al insectelor demonstreaza acest lucru viata insectelor explica foarte bine fenomenul. Omul modern o cunoaste doar la un nivel mult mai subtil numit "intuitie". Dar omul, de asemenea, poate recastiga hiper comunicarea si profita din plin de ea . Un exemplu din natura: Când o regina furnica este separata spatial de colonia ei, clădirea continuă cu fervoare și în conformitate cu planul. În cazul în care regina este ucisa, toate acestea, toate lucrările în colonie se opresc. Nici o furnica nu știe ce să facă. Se pare ca regina transmite "planurile de construcție", de asemenea, de departe prin intermediul constiintei de grup de subiecți ei. Ea poate fi la fel de departe cat vrea, atâta timp cât ea este în viață. La om hiper comunicarea  este cel mai des întâlnita atunci când se câștigă brusc acces la informații, care sunt in afara bazei de cunoștințe. O astfel de comunicare hiper este apoi experimentata ca intuitie sau inspiratie. Compozitorul italian Giuseppe Tartini, de exemplu, a visat o noapte ca un demon statea langa el si canta la vioara. În dimineața următoare, Tartini a reusit sa noteze cu exactitate piesa din memorie, el a numit o Sonata diavolului Trill.
De ani de zile, un infirmier de 42 de ani a visat o situatie in care era conectat la un fel de cunoaștere CD-ROM-ul. Cunoștințe verificabile din toate domeniile imaginabile i-au fost apoi transmise si el a fost capabil să-si  reamintească tot dimineața. A fost un volum asa de mare de  informații, care părea o întreagă enciclopedie ce ia fost  transmisa intr-o noapte. Majoritatea faptelor au fost in afara cunoasterii sale personale și primit detalii tehnice despre care nu stia absolut nimic. 
Când are loc hiper comunicarea, se poate observa în ADN, precum și în om fenomene speciale. Oamenii de stiinta rusi au iradiat mostre de ADN cu lumina laser. Pe ecran a fost format un tipar de unde. Când au scos mostra de ADN, tiparul nu a disparut, el a rămas. Multe experimente de control au aratat ca modelul încă a venit de la proba eliminata, al carei  energie a ramas de la sine. Acest efect este numit acum efectul de ADN fantoma. Este de presupus că energia din afara spatiului si timpului curge in continuare prin gaurile de vierme activate dupa ce ADN-ul a fost eliminat. Efectul advers cel mai frecvent întâlnit în hiper comunicare si la oameni sunt campurile electromagnetice inexplicabile din apropierea persoanelor în cauză. Dispozitive electronice, cum ar fi CD playere pot fi iritate si pot inceta sa functioneze ore intregi. Atunci când câmpul electromagnetic se disipeaza incet, mecanismul functioneaza din nou normal. Multi vindecatori si psihologi cunosc acest efect din munca lor. Cu cat este mai buna atmosfera  cu atat este mai frustrant faptul că aparatul de înregistrare nu mai funcționează și opreste inregistrarea exact în acel moment. Și pornirea si oprirea in repetate randuri dupa sesiune unea nu va restabili functia încă, doar a doua zi totul va reveni la normal. 
În cartea lor "Vernetzte Intelligenz" (Networked Intelligence), Grazyna Gosa si Franz Bludorf explica aceste conexiuni precis și clar. Autorii citează  de asemenea  surse ce presupun ca in vremurile de demult omenirea a fost  la fel ca animalele  foarte puternic conectata la constiinta de grup și a acționat ca un grup. Pentru a dezvolta si experimenta individualitatea noi, oamenii, însă a trebuit să uitam de comunicarea Hyper aproape complet. Acum, că suntem destul de stabili in constiinta noastra individuala, putem crea o noua forma de constiinta de grup  și anume una, în care vom avea acces la toate informațiile prin intermediul ADN-ul nostru fara a fi fortati sau controlati de la distanta cu privire la ce să facă cu aceste informații. Acum știm că la fel ca pe internet ADN-ul nostru poate distribui datele corespunzătoare în rețea, puteți apela datele din rețea și poateti stabili contacte cu alti participanti la retea. Vindecarea la distanta, telepatia sau "teledetecție" cu privire la starea rudelor etc. pot fi explicate astfel . Unele animale stiu, de asemenea, de la distanță atunci când proprietarii lor au de gând să se întoarcă acasă. Asta poate fi interpretat si explicat mai nou prin conceptele de constiinta de grup și comunicare Hyper. Orice constiinta colectiva nu poate fi utilizata în mod rațional pentru orice perioadă de timp, fără pastra o individualitate distinctă. În caz contrar, ne-ar reveni la instinctul primitiv de turma care este ușor de manipulat. 
Comunicarea Hyper în noul mileniu reprezinta ceva foarte diferit: Cercetatorii cred ca daca oamenii cu individualitate completa ar recastiga constiinta de grup, ar avea o putere de Dumnezeu, cum ar fi pentru a crea, modifica si modela lucruri pe Pamant! Și umanitatea chiar se indreapta colectiv catre o asemenea constiinta de grup de noul tip. Cincizeci la suta din copiii din ziua de azi voi fi copii problema imediat ce se vor duce la scoala . Sistemul scolar ii aduce pe  toți împreună și cere ajustare. Dar individualitatea copiilor de astazi este atat de puternica, că ei refuză această ajustare și renunțarea la idiosincraziile lor în cele mai diverse moduri.
În același timp se nasc tot mai multi copi clarvazatori [a se vedea cartea " China’s Indigo Children " de Paul Dong sau capitolul despre indigo în cartea Nutze die taeglichen Wunder”(Make Use of the Daily Wonders). Ceva în acesti copii se indreapta mai mult și mai mult spre constiinta de grup de tip nou, și nu va mai fi suprimata. Ca o regulă, vremea de exemplu, este foarte dificil să fie influențata de o singură persoană. Dar poate fi influențata de o constiinta de grup (nimic nou pentru unele triburi ce fac asta în dansurile lor pentru ploaie). Vremea este puternic influentata de frecventele de rezonanta ale Pamantului, asa-numitele frecvente Schumann. Dar aceleași frecvențe sunt, de asemenea, produse în creierul nostru, iar atunci când mulți oameni isi sincronizeaza gandirea sau persoane fizice (maestrii spirituali, de exemplu) isi concentreaza gândurile lor într-un mod ca laserul, atunci stiintific vorbind nu este surprinzator deloc ca sunt capabili sa influenteze vremea. 
Cercetatorii in constiinta de grup au formulat teoria Civilizaților de tip I. O umanitate care a dezvoltat o constiinta de grup de noul tip nu ar avea nici probleme de mediu, nici problem cu energia. Căci dacă ar fi să utilizeze puterea mentala ca o civilizatie unificata, ar avea controlul energiilor planetei sale casa ca o consecinta naturala. Și asta include toate catastrofele naturale! Teoretic  o civilizatie de tip II ar putea chiar  controla toate energiile din galaxia lor de origine. În cartea "Nutze mor taeglichen WunderBlogs," este descris un exemplu în acest sens: Ori de câte ori un număr mare de oameni isi concentreze atentia sau constiinta lor pe ceva similar, cum ar fi de Crăciun, Campionatul Mondial sau la funeraliile de Lady Diana in Anglia, atunci anumite numere aleatorii generatoare de calculatoare încep să livreze numere ordonate în locul celor aleatorii. O constiinta de grup ordonata creează ordine în împrejurimile sale!
Atunci când un număr mare de persoane se aduna impreuna foarte sapropiati, potențialul de violența dispare. Se pare ca aici, de asemenea, un fel de conștiință umanitara a omenirii este creata. (Proiectul constiinta globala)
Pentru a reveni la DNA: Aparent este  de asemenea  un superconductor organic care poate lucra la temperatura normala a corpului. Supraconductori artificiali necesita temperaturi extrem de scazute sau  între 200 și 140 ° C pentru a funcționa. Cum am invatat de curand toti supraconductori sunt capabili de a stoca lumina si informații. Aceasta este o explicație suplimentară ca modul  ADN poate stoca informații. Exista un fenomen legat de ADN și găurile de vierme. În mod normal, aceste gauri de vierme supersmall sunt foarte instabile si se mentin numai pentru mici fractiuni de secunda. În anumite condiții gaurile de vierme stabile se pot organiza formand apoi campuri de vid distincte in care, de exemplu, gravitatea se poate transforma in electricitate.
Domeniile de vid sunt mingi auto-radiante de gaz ionizat ce contin cantitati considerabile de energie. Există regiuni din Rusia unde astfel de mingi radiante apar foarte des. Din cauza confuziei generale rusii au inceput programe masive de cercetare care duc în final la unele dintre descoperirile mentionate mai sus. Mulți oameni vad domeniile de vid ca sfere stralucitoare pe cer. Te uiti atent la ele si te intrebi ce ar putea fi. M-am gandit odata: "Bună ziua acolo. Dacă esti un OZN, zboara in triunghi ". Și, brusc, bilele de lumină s-au mutat într-un triunghi. Sau zburau pe cer ca niste pucuri de hochei. Ei au accelerat de la zero la viteze ametitoare, in timp ce alunecau ușor pe cer. Ca multi alti, de asemenea, am  crezut ca ele sunt OZN-uri. Unele prietenoase, se pare, daca au zburat in triunghiuri doar pentru le-am zis te rog. Acum, rușii au găsit în regiunile, unde domenii de vid apar de multe ori că, uneori, zboara ca sfere de lumina de la sol, in sus pe cer, că aceste mingi pot fi indrumate prin gand. Unul a aflat ca acele domenii de vid emit unde de joasă frecvență ca acelea ce sunt produse în creierul nostru.
Și din cauza acestei asemanari de unde ele sunt capabile să reacționeze la gândurile noastre. Sa alergi  emoționat într-una care este la nivelul solului nu ar putea fi o idee buna, deoarece acele sfere de lumina pot contine energii imense și sunt capabile de a modifica genele noastre. Ele pot face asta, nu este obligatoriu sa se intample dar trebuia mentionat. Multi invatatori spirituali produc, de asemenea, astfel de mingi vizibile sau coloane de lumina in meditatie profunda sau in timpul muncii cu energie care declanseaza senzatii placute si nu cauzeaza nici un rau. Aparent aceasta depinde de asemenea de  ordinea interioară și pe calitatea și proveniența domeniu vid. Există unii profesori spirituali (tânărul englez Ananda, de exemplu), cu care nu se vede nimic la inceput, dar atunci când cineva încearcă să ia o fotografie în timp ce ei stau și vorbesc sau mediteaza în comunicare hiper, el devine doar o fotografie a unui nor alb pe un scaun. În unele proiecte de vindecare a Pamantului astfel de efecte de lumină apar de asemenea pe fotografii.
Generațiile anterioare, care au intrat în contact cu astfel de experiențe de comunicare hiper si domenii de vid vizibile erau convinse că un înger a apărut în fața lor. Și nu putem fi prea siguri la ce forme de constiinta putem obtine acces atunci când se utilizează comunicarea Hyper. Nu au dovezi științifice despre existența lor reală (oamenii care au avut astfel de experiențe nu suferă de halucinatii) si nu înseamnă că nu există nici un fundal metafizic. Am facut pur si simplu un pas urias catre intelegerea realitatii noastre.
Stiinta oficiala stie, de asemenea, de anomaliile de gravitatie de pe Pamant (care contribuie la formarea domeniilor de vid), ci doar de cele de sub un procent. Dar recent au fost găsite anomalii gravitaționale între trei și patru procente. Unul dintre aceste locuri este Rocca di Papa, la sud de Roma (locatia exacta in cartea "Vernetzte Intelligenz", plus multe altele). Obiecte rotunde de toate tipurile, de la mingi la autobuze plinese rostogolesc in sus pe deal . Dar distant in  Rocca di Papa este destul de mica, iar scepticii in logica inclina spre teoria iluziei optice (care nu poate fi cauza fenomenelor datorita  caracteristicilor  acestei  locații).
Toate informațiile sunt preluate din cartea "Vernetzte Intelligenz" von Grazyna Fosar und Franz Bludorf, ISBN 3930243237, rezumate și comentate de către Baerbel. Cartea este, din păcate, disponibila numai în limba germană până în prezent. Puteți ajunge la autorii aici: www.fosar-bludorf.com