duminică, 31 iulie 2011

Mesaj important pentru România, de la Părintele Arsenie Boca, 28.11.2009 – Biserica Drăgănescu


- Dragul meu Părinte, acum stau şi scriu la strana unde cu muţi ani în urmă, cred că aproximativ 30 de ani, Tu citeai în acest loc sfânt Am asistat la minunata slujbă de pomenirea pentru împlinirea a 20 de ani de când ai trecut la cele veşnice, la Ceruri. De acolo, de sus, Tu ne păzeşti cu cea mai mare dăruire. Valoarea Ta inestimabilă este acum percepută mai mult de Biserică. Eu sunt bucuroasă că înalta Divinitate îmi permite să scriu din Templul Tău, Biserica Drăgănescu, pictată de Tine cu atâta dăruire şi încărcătura spirituală. M-ai contactat vibraţional încă de la primele momente ale sosiri mele la înalta slujbă. Acum, eu pregătesc materialul pentru a 5-a carte. Aştept binecuvântarea ta înaltă şi te rog să transmiţi ceea ce doreşti pentru poporul tău drag.
- Draga mea copilă, ştiu neliniştile tale, drama prin care treceţi cu mic cu mare toţi copiii mei români. Doresc să folosesc acest moment de întâlnire pentru a transmite câteva învăţăminte românilor mei. Vocea cunoaşterii înalte va fi realizată prin multe spirite sosite acum pe Pământ. Au venit pentru a vă ajuta să ajungeţi la un alt fel de înţelegere, la cunoaştere, la aflarea adevărului despre esenţa voastră Divină, despre ceea ce este necesar pentru a vă ridica sufletul la o altă octavă dimensională. Vă transmit cu toată demnitatea mea de român, de iubitor al naturii, de tot ce include începutul şi sfârşitul ciclului actual şi infinitatea cosmică, că vă aşteaptă mari transformări planetare. Dar toate acestea vor fi în interiorul vostru, în esenţa voastră divină, nu în planurile fizice manifestate. Nu vă mai ancoraţi aşa de profund în materia realizată de voi, ci încercaţi să vă dezvoltaţi deasupra ei, să plutiţi precum porumbelul pe cerul plin cu stele şi ancorat în realitatea lui cu divinitatea coborâtă la El, prin ceea ce voi numiţi „dulcea emanaţie”.
A sosit momentul schimbărilor, al transformărilor înalte. Calea deschisă prin mine aţi început să o percepeţi la alte valori spirituale.
„Cei mulţi vor fi cei puţini, iar cei puţini vor trece şi mai greu prin tot ce vă aşteaptă ca transformări majore”.
Daţi ascultare la ceea ce simţiţi din interior, nu la ceea ce vă este dictat şi direcţionat. Priviţi Cerul înainte de a lua o hotărâre. El vă va inspira şi va fi singurul prieten sincer.
Nu luaţi cu asalt magazinele cu produse luxoase, deoarece acestea conţin programe de anihilare a simţurilor voastre interioare nealterate încă. Nu orice produs frumos ambalat, estetic este şi un produs benefic pentru voi. Încercaţi să-l priviţi prin ochii cerului şi să-i simţiţi vibraţia care o emană.
În această perioadă tulbure, prin toate mijloacele se încearcă anihilarea simţurilor voastre speciale. Acum aveţi nevoie de ancorarea la vibraţiile noi, la informaţiile noi care vin în valuri la voi, pe Pământ. Nu daţi ascultare dezinformărilor, pachetelor-gând formate special în această perioadă pentru a influenţa construcţiile înalte ale trupurilor voastre de lumină. Barierele care se pun în faţa voastră sunt precum nişte ziduri groase, aproape impenetrabile, care vă ţin la distanţă de Ochiul Divin ce există special proiectat în această perioadă pentru Pământ.
Să vă explic pe scurt ce reprezintă Ochiul Divin. Folosesc această expresie pentru a înţelege esenţa comunicării. Ochiul Divin reprezintă acea emanaţie divină proiectată prin structurile solare, care a fost direcţionată pentru modificarea elementelor vechilor energii planetare. Mama Pământ are o altă structură de elemente. În contact cu Voi Oamenii care locuiţi pe aici, s-a format o pânză energetică care se ondulează din zonă în zonă. Sunt multe elemente care nu mai pot fi susţinute pe Pământ. Atmosfera Pământului, în contact cu această pânză energetică, formează un fel de non-elemente, adică elemente de anulare şi de dezintegrare a elementelor chimice esenţiale din care se compune tot ce este construit pe Pământ. Mai exact, Pământul şi construcţia sa, care mai are încă în compunere elemente minerale totale, în special calciul iar ca element de legătură carbonul, nu mai pot rezista în această variantă în momentele-timp viitoare. Nu mai au susţinerea necesară, deoarece pe Pământ au intrat în lucru alte elemente noi, structurate pe alte vibraţii / octave de lucru. Corpurile voastre se vor transforma, în sensul de urcare şi de dilatare spaţială. Fiind în curs de epuizare elementele vechi, se fixează în locul lor altele noi. Vor fi alungite cele vechi până la epuizare şi vor fi structurate cele încărcate cu razele luminice radiante de frecvenţă sincronică la nivelul cel puţin D 5 / dimensiunea a 5-a celulară.
Să vă explic ce reprezintă aceasta. In acest moment, celula umană se compune din 4 elemente esenţă: cromozom, foton, neutron, moleculă. Acum, la ea este ataşat un element nou pe care noi îl numim cerulen, o subdiviziune multicelulară a celulei umane, care nu aparţine Pământului. Este inclusă în noua voastră celulă prin procedeul dilatării spaţiului şi al proiectării esenţei celulare din acest spaţiu. Acestea sunt structuri noi pe elemente noi. Nu trebuie să vă înspăimânte aceste informaţii. Este trecerea esenţială a planetei spre o altă dimensiune spaţială şi includerea ei în noua centură fotonică galactică. Calciul şi carbonul vor fi elementele transformate şi eliminate treptat de pe planeta Pământ. Trupurile vor fi schimbate în interior folosind elemente noi, neciclate pe planetă, care vă vor transforma din oameni primari- elementari în oameni cosmici, care vor fi uşor de accesat şi vor putea pătrunde în alte zone spaţiale. Ochiul Divin va fi impregnat în structura voastră celulară ca elemente esenţiale şi de compunere a ceea ce sunteţi, de fapt, în Ierarhia Divină.
Nu este uşor de explicat, deoarece sunt noţiuni noi pentru voi. Deci, să concluzionăm, dragii mei copii. Spaţiul planetar va fi transformat total. Elementele-esenţă vechi vor fi înlocuite cu altele noi. Trupurile voastre vor avea o altă construcţie de elemente şi un alt mod de manifestare. Nu toţi veţi trece peste această etapă mare de transformare, deoarece unii înota-ţi încă în materie densă. Deplasarea în spaţiu se va face pe verticală, nu pe orizontală, aşa cum se face acum. Ceea ce voi numiţi Realitatea Divină va fi percepută cu alte noţiuni. Corpurile voastre se vor dilua şi se vor alungi. Vor apare tehnici noi pe Pământ, ştiinţe noi şi ocupaţii noi. Dar, înainte de toate vă veţi ocupa de modelarea noului spaţiu prin cedarea din elementele vechi în vidul spaţial. Vidul spaţial este ceea ce voi numiţi „gaură neagră”. Ea va colecta toate rezidurile planetare şi le va deplasa spre alte spaţii planetare similare Pământului actual.
Prin procedeul „plonjării şi al implonjării”, vor curge elemente-esenţă noi pentru Pământ. Ele vă vor structura pe noi faze conceptuale şi creaţionale. Ceea ce numiţi voi fotoni şi neutroni vor deveni azoni şi mazoni, care vor aparţine spaţiului nou, din care vă veţi alimenta pentru structura corpurilor noi. Înfăţişarea voastră va fi mai măiastră, mai clară şi mai uşoară. Pământ nou cu oameni noi. Veţi vedea mai puţin cu ochii fizici şi mai mult cu Ochiul Divin. Noile percepţii se vor manifesta numai după transformări de natură eterică şi cu modificări în planul fizic. Tot ce veţi degaja prin deplasare va fi cumulat în jurul vostru, precum un aparat omniprezent, ce vă va conduce în orice spaţiu. Nu dorinţa vă va deplasa, ci intenţia creatoare de circulare a spaţiului dorit. Vor fi anihilate fără efect ulterior majoritatea noţiunilor ştiinţifice actuale. Gravitaţia Pământului va fi transformată prin antigravitaţia care se va forma pe Pământ.
Natura va fi una cu Omul, iar Omul va respecta în totalitate Natura. Cine nu va respecta noile legi ale Pământului va fi ajutat să părăsească acest spaţiu. Animalele şi plantele vor trece mult mai uşor prin aceste transformări faţă de voi. Ei nu sunt legaţi de materia creată şi au capacităţi de anihilare a vechiului mai mari decât voi.
Toate animalele carnivore vor dispare şi vor fi înlocuite cu altele noi sosite prin proiecţiile altor spaţii planetare.
Păsările vor fi ridicate la ranguri cereşti. Porumbelul va patrona Pământul ca simbol al Divinităţii Celeste. Se va forma un Porumbel mare deasupra României, care va proteja cu aripile lui tot ţinutul românesc. Mulţi dintre voi îl veţi vedea şi vă veţi minuna de frumuseţea lui deosebită. Aripile lui vor avea culoarea aurului alb şi vor anihila toate efectele nocive care urmează să apară în urma transformărilor.
Luaţi aminte, dragii mei, la acest mesaj.
Eu doresc să vă pregătesc sufletul pentru noua perioadă care vă aşteaptă.
Ascultaţi-vă Sufletul şi Cerul. Sufletul vă dă Lumină, iar Cerul vă dă înţelepciune. Nu ignoraţi informaţiile care apar despre era nouă, despre Pământului Nou. Adevăr Divin vă grăiesc vouă. Luaţi aminte la semnele de pe Cer.
Când Luna se va apropia de Pământ de veţi crede că este aşezată pe Pământ, atunci va fi momentul transformărilor voastre cheie. Totul se va face rapid şi uşor. Fără chinuri şi dureri. Durerile sunt numai în planul fizic, create de Voi.
Fiţi ceea ce sunteţi şi dăruiţi ceea ce nu vă aparţine. Iubirea este cheia care vă duce spre Noua Eră. Iertarea vă iartă pe voi de ceea ce nu conştientizaţi suficient. Învierea sufletului aparţine spaţiului nou si Pământului Nou.
Lucrarea aparţine Cerurilor şi este coborâtă pe Pământul Nou cu mult timp în urmă. Pacea va fi peste voi pană la sfârşitul veacurilor, care va plasa planeta pe alte spaţii vectoriale. Vom intra intr-un nou ciclu planetar şi vom zbura spre ceea ce Noi numim Era noii conştiinţe planetare.
Structuri noi pe elemente vechi şi elemente noi pe structuri vechi se vor interconecta reciproc şi se vor autoelimina până la formarea elementelor noi, definitorii. Este noua floare planetară cu zeci de mii de petale, care-şi va duce parfumul până la cele mai mici existenţe.
Nu este o percepţie falsă faptul că Pământul va găzdui oameni noi şi oaspeţi noi. Este o hotărâre intergalactică de modelare a Pământului nou cu o nouă organizare existenţială. Toate programele vor fi numai la nivel planetar şi vor fi accesate de toţi locuitorii ei.
România va avea marele rol de moderator al noilor vibraţii. Se fac pregătiri prin intermediul Celor din Centrul Galactic să propulseze un aparat vibrator pentru noile energii, prin activarea tuturor cristalelor care există aici, în mijlocul ţării. Odată activate, ele nu vor mai putea fi anihilate şi distruse de nimeni. De aici, se vor face proiecţii secvenţiale la mari distanţe pe planetă. Ajutorul României pentru toată planeta va fi imens.
12 învăţaţi mari se vor naşte aici, în România.
Legile pământene prin ei vor fi dictate, iar aceste legi vor fi cuplate la legile divine. Poate vă gândiţi că mai durează până vor creşte copiii iluminaţi, însă să ştiţi că ei vor sosi în Corpuri de Lumină şi nu vor putea fi atacaţi, modificaţi sau alungaţi de nimeni. Noile legi ce vor conduce planeta prin ei se vor transmite.
Timpul transformărilor este scurt şi rapid. Ceea ce vă spun este un adevăr măreţ.
Fiţi liniştiţi şi pace vouă.
lubiţi-vă ca fraţii şi ajutaţi-vă precum animalele în deşert. Priviţi Cerul permanent şi duceţi lumina voastră în toate zonele.
Transmite acest mesaj tuturor, prin cartea ta frumoasă care va apare.
Binecuvântez lucrarea ta frumoasă şi pe toţi românii mei, precum şi toată planeta.
AMIN!
Arsenie Boca
sursa
http://daniilgaucan.files.wordpress.com/2011/03/mesaj-important-pentru-romania-de-la-parintele-arsenie-boca.pdf
Sursa: 2012 – Mit şi Adevăr — sfârşit şi / sau început -? DE LA LUME ADUNATE !!!

Gandire pozitiva – tehnici inspirate de la Sfantul Munte

O MINUNE IN 16 ZILE
Tehnici si exercitii de gandire pozitiva inspirate de la Sfantul Munte Cum puteti avea o zi perfecta:
Ziua are patru ” incheieturi “. Incarcarea energetica si invocarea bunei sorti are un efect mai puternic atunci cand sunt practicate la aceste ” incheieturi “, sau schimbari de lumini.
Schimbarile de lumini:
- dimineata
- amiaza
- seara
- miezul noptii
” Foloseste bine rasaritul si asfintitul, oprindu-te atunci din orice lucru si lasand mintea in stare de mare curatenie cateva minute ”
Ziua perfecta o vei croi cu gandul, dimineata. Repeta mental de trei ori: ” ziua aceasta este un dar de la Dumnezeu, sa o primesc ca atare “.
Dimineata, la sculare, ridica-te din pat lent, dar ferm. Evita gesturile bruste pentru a obisnui inima cu ritmul diurn. Spala-te pana la brau. dar cu apa putina. Purifica limba. Dupa spalare fa urmatorul exercitiu: ” tinand mainile impreunate, cu palmele ca pentru rugaciune, expira lung, purificator; inspira apoi in voie, desfacand larg mainile si simtind ca te umpli cu lumina alba – lumina Christica “.
Sa incepi aceste exercitii numai intr-o zi de sarbatoare. Cu fata spre rasarit, spune mental, de doua ori: ” Este o zi buna “. Norocul are forma gandului.
Ziua intai.
Invata sa te trezesti, invata sa mananci.
Ziua perfecta se sprijina pe doi piloni:
- gandul pozitiv;
- mancarea potrivita ( cu lucrul tau).
Regula este: ” invata sa te trezesti, invata sa mananci “.
Dimineata, dupa purificarea limbii, bea un pahar cu apa: apa nu trebuie sa fie rece, ci la temperatura camerei. Niciodata de la frigider ! Poti pune, in paharul cu apa, o lingurita de miere.
La trezire sa-ti spui : ” Este o zi fasta ” !.
Fiecare zi are un simbol si un stapan care-ti sunt releuri spre tarie.
Sarbatorile sunt repere ale salvarii.
Astazi este ziua puterii tale in lume. Si asupra lumii. Cand deschizi ochii, atrage binele si creaza imprejurari favorabile tie.Precizeaza-ti scopul,
Si scopul va veni singur spre tine. Dar ai grija sa-l formulezi precis, cu ochii deschisi si cu mintea senina. La mancare, evita doua greseli si anume: abundenta si intunecimea hranei. Sa nu mananci niciodata peste trebuintele corpului. Nu manca intre mese.
Ziua a doua.
Gandeste-te ca painea este mai mult decat paine.
Coreleaza mancarea cu o atitudine mentala pozitiva.
Profita de momentul mesei, cand corpul este ascultator, si ajuta-l sa traiasca mai sus de nivelul biologic.
Cand ai intalniri importante, daca vrei sa invingi mananca foarte putin. Daca ai sedinte sau treburi pe la parlament sau primarie, dimineata nu te imbuiba cu prea multa mancare.
Cantitatea de mancare pentru o masa apreciaz-o astfel: ” maxim cat ar intra in soseta piciorului tau, pana la glezna “.
Tot ce depaseste aceasta masura, strica la supletea mintii.
Te asezi la masa pentru a lua micul dejun. Corpul tau este stabil.
Alungi grijile, preocuparile. Te linistesti. Nu citesti ziarele. Inainte de a incepe mancatul iti spui mental : ” Painea este mai mult decat paine “.
Repeta de trei ori, adica timp de douasprezece secunde, cu ochii deschisi, dar privind launtric. traieste intens si linistit continutul urmatoarei fraze: ” Nu cauta sensurile, ci doar trairea – o stare de recunostiinta “.
Mai gandeste-te ca painea nu este aliment, ci medicamemnt. Asa se face trecerea de la mancat ca act biologic la actul constient si spiritual.
Aceasta constientizare te predispune la mobilitatea mentala de care ai nevoie in aceasta zi. Asocierea intre un act biologic si o gandire divina conduce la ” euharistie “. Saltul de la grosier la subtil, de la simturi la spirit.
Ziua a treia.
Spune mental: ” Am doar trei trebuinte “.
O zi prielnica pentru reducerea trebuintelor!. Omul scindat are 1001 de trebuinte si traieste in continua agitare si stres. Tabloul real al trebuintelor umane este in numar de 36. Omul perfect echilibrat are 18 trebuinte. Omul optimizat are doar 9. Inafara de acestea, mai sunt doua categorii : inteleptul si bogatul. Ei au doar trei trebuinte. Iar eliberatul are zero trebuinte.
Dimineata, la rasarit, stai pe scaun ; coloana trebuie sa fie dreapta, mainile pe genunchi cu palmele orientate, fie in sus, fie in jos – cum te simti mai comod. Ferm si destins. Ochii deschisi, dar privind launtric.
Spune mental: ” Am doar trei trebuinte “.
Repeta aceasta de sase ori. Bate la usa subconstientului si ti se va intredeschide doi milimetri. Respira profund, expirand mai lung decat ai inspirat, apoi repeta iarasi de sase ori: ” Am doar trei trebuinte “. Apoi ramai douasprezece secunde cu mintea complet libera, transparenta.
Spun douasprezece secunde pentru ca este o unitate temporara tainica. Nu-i nevoie sa te uiti la ceas. Poate fi si mai mult dar sa nu fie mai putin de atat. La sfarsit respira lung – va rezulta o liniste buna. Nu te preocupa ce nume au aceste trei trebuinte, dimineata si ori de cate ori constati asaltul miilor de trebuinte care vor sa-ti clatine puterea !.
Ziua a patra.
Autocontrolul expresiei fetei ca depasire a hipnozei spontane.
” Lumea este o oglinda si-ti restituie chipul pa care i-l arati “, zicea un intelept.
Daca ii arati chip posomarit, iti restituie esecuri, daca ii arati chip senin, iti restituie seninatate si realizare.
La iesirea din casa, coborirea in strada, controleaza-ti expresia fetei. ”
Sa nu aiba nici o urma de inmormantare.
Oricate griji si preocupari ai intre peretii casei, pe strada descreteste-ti fruntea si construieste-ti un chip senin, destins.
Chipul tau programeaza lumea cu nuante afective. Tu esti un programator inconstient al lumii. Mereu functioneaza intre tine si altii o hipnoza spontana, nestiuta, dar puternica. Oamenii se sugestioneaza tacit prin chip, atitudine, culori, asteptari.
Aminteste-ti azi, de doua ori, exercitiul zilei; cand te vei afla intre oameni, sa-ti controlezi atent seninatatea fetei. Destindere si seninatate.
Sa=ti spui: ” Chipul meu senin imbunatateste aura corpului meu si a celor pe langa care trec “.
Un om imbunatatit are efect pozitiv, prin simpla lui prezenta, asupra a 100 de oameni.
Pe strada, in metrou, in tramvai, la birou, toti vor primi de la tine, fara sa stie, un program pozitiv. Tu insuti vei resimti pozitiv reflexia acestui program, caci lumea este o oglinda.
Ziua a cincea.
Nu te enerva ca doi si cu doi fac patru.
Iata un test pentru a verifica starea nervilor unui om. Intreaba-l cat fac doi si cu doi
Un nevrotic iti va raspunde : ” doi si cu doi fac patru, dar chestia asta ma enerveaza teribil “.
Asadar, nu te enerva ca doi si cu doi fac patru, nu te enerva ca lumea este cum este, ca strambul este prea stramb. Nu fi manios.
Mania este mare consumatoare de energie.
Pastreaza-ti calmul si vei ramane puternic intr-o lume neispravita inca, intr-o tara care trece prin experienta junglei.
Miercurea este considerata cea mai buna zi a saptamanii, si asta pentru ca este ziua obstacolelor. In traditia noastra, Sfanta Miercuri este cea care pune obstacole pentru a-ti stimula duhul treziei, si tot ea ridica obstacolele…
Ceea ce ti se pare o infrangere, nu-i decat o fata a ascezei. Iar cele obtinute fara asceza se sting repede.
Nu te mania ca exista obstacole.. Mania ” perforeaza ” si strica acel invelis nevazut, acea compunere de campuri de energii care protejeaza corpul vostru.
Exista boli grave din manie si exista vindecari miraculoase prin ” isihia ” ( practica linistii launtrice ).
Nu te mania pe Balcani si pe balcanici, ci deschide ochii. Nu exista dusmani, ci doar victime ale propriei lor dizarmonii.
Daca intelegi aceasta, mintea iti va inspira solutii optime in orice situatie.
Ziua a sasea.
Trei solutii pentru combaterea stresului.
Motivul stresului este launtric, nu exterior. Stresul nu este o infrangere obiectiva ci o autoinfrangere.
La serviciu, te streseaza ritmul muncii si lipsa de timp. Japonezii, care lucreaza 72 de ore pe saptamana, nu sunt deloc stresati. Balcanicii lucreaza 44 de ore pe saptamana, dar adesea se plang de stres.
Combati stresul anuland sau dizolvand doua conflicte : conflictul cu Munca si conflictul cu Timpul. Munca te streseaza cand o faci in sila.
Practica optimizarii ne indeamna sa privim munca ca pe o slujire a semenului. Asta este foarte greu intr-un sistem degradat si corupt.
E greu sa-l slujesti pe cel care te jefuieste. Dar daca reusesti asta, vei diminua nu jaful ci nevroza.
Conflictul cu Timpul este in realitate un conflict cu tine insuti. Impresia de lipsa de timp provine intotdeauna din lipsa de bucurie si eficienta. Gaseste multumirea si astfel vei gasi timpul.
Primul pas: Stopeaza gandirea negativa – daca nu definitiv, macar un minut la fiecare douasprezece minute.
Al doilea pas: Educa-ti gandirea pozitiva; schimba-l pe ” imposibil ” cu ” posibil “. Caci reusita este o parere transformata in decizie. Cum?
Dupa fiecare doua ore de lucru, te opresti doua minute si 30 de secunde, ramanand in acest scurt interval de timp intr-o stabilitate perfecta, cu coloana vertebrala dreapta, cu mintea fara ganduri.
Capacitatea de raspuns la factorii de stres creste si poti rezolva astfel chiar si singurul stres dramatic: cel de nesolicitare.
Ziua a saptea.
Respiratia luminata.
Azi te ajuti de respiratie ca sa faci trecerea de la biologic la spiritual, sa faci trecerea de la rudimentar la imbunatatit, caci tot ce este rudimentar este si vulnerabil.
Respiratia se numeste ” luminata ” cand te concentrezi pe actul respirator si-l insotesti de sugestii pozitive. O numim luminata ca s-o deosebim de cea biologica; inspiram lumina.
Esti in picioare, in fata ferestrei, cu ochii deschisi. Expiri lung, apasand palmele una peste alta unite in dreptul barbiei. Accentuezi presiunea intre palme. Continui sa expiri ” storcand ” abdomenul apasand barbia spre gat, aplecand capul in jos. Ramai fara aer in piept cinci secunde. Cardiacii sa nu forteze, ceilalti sa stea asa minim cinci secunde.
In acest timp, mintea se concentreaza pe ideea de purificare a celor trei zone solicitate: abdomen, gat, frunte. Sunt cele trei locuri – functii raspunzatoare de soarta: metabolism, vorbire, gandire.
Apoi inspira liber, spunand: ” Inspir Lumina alba “. In practica optimizarii, ” lumina alba ” inseamna lumina incarcata cu cele trei atribute dumnezeiesti ( credinta, nadejde, dragoste ).
Cand spui ” Inspir lumina alba “, spontan te umpli cu cele sase calitati divine – mai precis le reactualizezi in propria ta faptura, iei cunostinta de ele.
Mintea cunoaste astfel extindere si calitate.
Dimineata, sa faci sase respiratii luminate. Lucreaza incet, fara sa fortezi. Expiratia este mult mai lunga decat inspiratia. La urma, dupa cele sase respiratii luminate, inchide ochii, lasa mainile pe langa corp si ramai destins si detasat, fara ganduri, doua minute, ascultand senzatiile din trup, ascultand tacerea launtrica.
Aceasta ” ascultare ” a tacerii este chiar relatia ta imediata si personala cu El – Dumnezeu Tatal, Dumnezeu al Dragostei si a Luminii -, iar in planul psihic, exercitiul aduce o necesara stare de trezire si vitalitate.
Ziua a opta
Citeste versetul 3, psalmul 23 din Biblie.
Exista doua categorii de oameni:
- unii care rateaza ziua de duminica;
- altii care se mahnesc pentru ca nu au cu cine s-o rateze.
Sambata si duminica, cei singuri simt dureros si disperat singuratatea. Acumularea nemultumirii se transforma direct in simptom de angoasa.
Pentru cei singuri, sarbatoarea trebuie redescoperita, pentru insanatosirea omului.
Pentru aceasta unii se duc in casa imparateasca la liturghie. Altii stiu ca si urcarea pe munte este o rugaciune.
Altii descopera azi ” lectia divina “.
Este un pas spre meditatie. Citirea unui text sacru, contopindu-te cu intelesurile lui, se numeste ” lectia divina “.
Ca exercitiu de iluminare, se practica patru ore pe zi.
Daca in alte zile citesti jumatate de verset din Biblie, duminica sa te decizi sa citesti un verset intreg !.
Versetul 3 din Psalmul 23. Citeste-l contopindu-te cu continutul sau, repeta-l, si vei vedea ca el contine secretul vindecarii si al ascensiunii tale.
Si nu uita : esti un om cult in masura in care ai inteles litera Bibliei, si esti un om eliberat in masura in care ai inteles spiritul ei.
Dupa ” lectia divina ” sunt sigur ca vei fi inspirat despre cum sa castigi duminica, de atatea ori pierduta. Vei sti ce sa faci cu ziua vietii tale.
Vei sti ca fericirea care se intemeiaza pe un obiect exterior este fragila si atunci vei cauta unde trebuie.
Ziua a noua
Postul imparatesc.
Maine hatarasti sa postesti. Tii post ca sa-ti intaresti sanatatea sau ca sa vindeci pe altul ; sa te purifici de toxine sau sa pregatesti terenul mintii clarvazatoare. Caci postul este profilaxie si spiritualitate. Este si ofranda, ajutor.
In India, in statul Kerala, femeile postesc o zi pe saptamana, ca Dumnezeu sa dea viata lunga barbatilor lor.
Si cum ofranda te sporeste pe tine, ele postesc pentru longevitatea barbatilor, iar efectul este ca ele traiesc mult mai mult decat barbatii.
Postul imparatesc este cand mananci odata pe zi, seara dupa apusul soarelui.
Toamna, masa zilei de post imparatesc sa fie la ora 18. 00. Rupi postul printr-o mancare usoara si ” luminata “, de pilda paine cu legume ca sa nu strici ce ai cladit o zi intreaga.
Mancarea ” luminata ” inseamna acel ” tablou ” alimentar stabilit dupa criteriul reflexului ereditar; observa ce au mancat oamenii locului timp de 30 de generatii, apoi fa o medie.
Asa dar, pentru spatiul romanesc, pe primul loc stau cerealele si produsele cerealiere. Painea reprezinta 65 % din alimentatie. Urmeaza legumele, ulei de floarea soarelui, fructe si miere. De abia apoi vin alte produse, in proportii mici.
Posteste numai cu un insotitor sau doi dar niciodata singur. Evita in post orice suparare : o manie de numai cinci minute il anuleaza.
Ziua a zecea
Postirea nu inseamna infometare.
Cand incepe unul din posturile mari de peste an, sa va ganditi la exemplul lui Ioan de la Sihla. Ioan a fost un om cu studii, dar a vazut ca scolile nu dau solutia traitului, si a ales calea linistii.
Prin calea linistii launtrice (numita si isihia), el a dobandit puteri miraculoase, intre care citirea perfecta a gandurilor si caldura vitala permanenta.
Intr-o zi de iarna, in Postul Craciunului, el a fost intrebat daca nu ii este frig descult si dezbracat. Ioan a raspuns: ” Eu sunt cetateanul Muntilor Carpati si Domnul are grija de mine. Nu simt frigul, nici arsita, nici foamea, nici setea, nici alta nevointa pamanteasca “.
Acest om ( a carui viata o stim din Patericul roman ) a obtinut aceste daruri prin post si rugaciune, cele doua ” aripi ” ale vietii sporite.
Ioan a lasat un mesaj in privinta vietii alimentare: el observa ca fiecare etapa a evolutiei spirituale este insotita si determinata de o imbunatatire a regimului alimentar, dinspre intunecat spre lumina, dinspre cruzimea lacomiei spre inteligenta si smerenia meselor simple si usoare.
Duceti astfel, postul, gandindu-va ca postirea nu inseamna infometare, ci regandirea hranei, si o atitudine sufleteasca imbunatatita.
Postul nu-i slujire, ci prilej de corectare a unor obiceiuri alimentare gresite.
Si invatarea meditatiei, si sentimentul de recunostinta, amintirea ca painea este simbolul timpului divin: astfel te programezi, la masa, cu atribute divine, iar mancarea devine prilej de trecere de la biologic la spiritual.
Si postul de cuvinte, faptuit prin evitarea asprimii si prin pastrarea tacerii.
Mananca atat cat sa nu-ti refuze pofta de meditatie.
Daca dupa masa ai pofta de meditatie, ai mancat adevarat.
Ziua a unsprezecea
O solutie impotriva suferintei de a trai.
Exista 64 de remedii impotriva suferintei. ” Luarea de cunostinta ” este primul remediu, adica constientizarea. Si daca incepi sa-l practici corect, consecvent si continuu vei fi scutit de celelalte 63 de remedii.
” Luarea de conostinta ” este mutarea atentiei de la grijile tale spre corpul tau, de la grijile mari si insemnate la neinsemnatul corp.
Grijile sunt expresia ego-ului.
Corpul este exprimarea vibratiei universale. ( ” Materia este un ritm, substanta este o frecventa ” ).
Luarea de cunostinta se practica astfel:
- Te asezi ferm si stabil pe un scaun ( sau mai bine pe un taburet, dar niciodata pe un fotoliu), caci coloana vertebrala trebuie sa fie dreapta, fara efort, iar genunchii sa fie ceva mai jos de osul iliac, sau cel mult la acelasi nivel – niciodata genunchii sa nu fie mai sus decat nivelul bazinului.
- Mainile impreunate in poala, cu stanga peste dreapta, pentru ca stanga antreneaza, prin legare, emisfera din dreapta: emisfera cerebrala a tacerii, a rugaciunii, a intelegerii ” psi “.
- Capul trebuie sa fie drept. Ochii deschisi, dar lasati oblic in jos, privind ca si launtric.
In pozitia aceasta, ramai nemiscat cel putin doua minute si treizeci de secunde. In acest timp, te concentrezi pe ordinea corpului tau, adica fixezi mental, rand pe rand, coloana pe care o tii dreapta, si partile corpului, pazind stabilitatea lor.
Alte doua minute si treizeci de secunde te concentrezi pe fluxul respiratiei, devii martor al respiratiei tale.
Inca doua minute si treizeci de secunde pastrezi mintea pura, fara nici un gand. Apoi pendulezi usor bustul de cateva ori, spre stanga si spre dreapta, dupa care te ridici si faci cativa pasi prin camera.
Acest exercitiu, atat de simplu, are putere de linistire si de incarcare energetica, activand pulsul vietii.
Ziua a douasprezecea
Initierea in terapia iertarii.
Exercitiul iertarii se practica la apusul soareelui. Foloseste energia finalului de zi pentru cel mai important exercitiu al optimizarii tale.
Nu te culca niciodata apasat de neiertare. Sa nu ramana in mintea ta, peste noapte, cel neiertat. Tot ce ramane neiertat in tine se transforma in program negativ si produce, in viitor, rau.
Adversitatea este o impuritate, n-o pastra in tine, dizolv-o. Asadar, ierti pentru tine, nu pentru altul. Ierti ca sa dizolvi un focar patogen.
Boala este o informatie despre incatusare. Cand ierti un adversar, te eliberezi de el – tu rupi lantul ( cea mai dura legatura este intre victima si calau ). Ierti ca sa programezi mintea serii cu sanatate.
Mania iti sparge aura corpului, iertarea o face stralucitoare.
Esti in picioare, cu fata spre fereastra. Deschide bratele, larg. Macar odata pe zi deschide bratele. Spune in gand: ” Sunt deschis si receptiv la bogatia lumii “.
Concentreaza-te pe ideea ca tu protejezi si hranesti, cu energia ta, spatiul din jur: orasul tau, apoi Romania, Europa, Planeta…
Expira lung. La expiratie expulzezi din mental ca ” tu esti tu “. La inspiratie te umpli de multumire si incredere in tine. Apoi ramai fara ganduri, cu sentimentul ca protejezi.
Cea mai buna iertare este sa faci binele. Sa trimiti un gand bun catre ei. Tu esti ei. Repeta fraza: ” Sunt usor, sunt tot mai usor “. Ca si cum, iertand, te despovarezi de o greutate. ” Ma eliberez iertand, ma dezleg, sunt usor “.
Sa folosesti bine asfintitul. Iertand, tu arzi negativitatea din trupul tau actual si din soarta.
Adevarata iertare este sa faci un dar celui iertat. Este o ofranda.
Bratele si trupul tau fac simbolul unei cruci, iar crucea e paradigma cosmosului; pentru om este imbratisare, hranire, protejarea semenilor.
Daruieste ca sa ierti. Evoca mental pe cel iertat si daruieste-i gandul insanatosirii, al unei bune sorti. Nu-i un dar simbolic, e chiar real; gandul construieste, partricipa la arhitectura vibratoare a semenului tau si, mai departe a lumii. Gandul iertarii aduce armonie, iar tu vei locui intr-o lume armonioasa.
Gandul e mai puternic decat fapta.
Ziua a treisprezecea
Esecul este o forma a nerabdarii.
Postirea prilejuieste o incarcare energetica si o purificare. Mintea dobandeste claritate perfecta, trupul – suplete, tonusul psihic urca, aura e stralucitoare.
Cei care au viata de cuplu vor evita actul sexual in timpul postului. Un act sexual anuleaza rezultatele unui post de 21 de zile. De aceea, cei care nu au putut sa se abtina de la a avea contact sexual in post, sunt indemnati ca, dupa sarbatori, sa repete 21 de zile de postire.
Postul nu-i prilej de interdictii, nici de mortificare, ci un prilej de desteptare la minte, de observare ca omul, in general, este tentat sa acumuleze greseli si esecuri.
Ce este esecul?
Esecul este o forta a nerabdarii noastre. Postul este un exercitiu de rabdare, chemand in ajutor fie instinctul de conservare, fie pe Dumnezeu.
De altfel, intre Dumnezeu si instinctul de conservare este o continuitate perfecta ( exprimata si prin atributul ” Atottiitorul “, conferit Supremului ). In ce priveste instinctul sexual, sa ai grija de doua prescriptii : moderatie si curatenie. Pe acestea sa le tii si dupa ce trece postul. Caci postul nu-i un accident calendaristic limitat acum la 40 de zile, ci este o scoala a schimbarii inimii si un antrenament spiritual.
De aceea nu-l vei resimti ca pe o constrangere, ci ca pe o actualizare a solutiilor de soarta buna.
Ziua a paisprezecea
Ora conexiunilor astrale.
Adevarata iesire din singuratate este trairea, timp de o clipa, a conditiei de ” neuron ” din creierul spetei, al planetei. Cand o spui, pare un lucru ingenios. Dar cand o traiesti, este o reducere la zero a ego-ului, este o traire a sa… si esti parte a oceanului care e speta umana.
Omul este mai puternic daca percepe amploarea conexiunilor sale pe pamant si-n eter, a legaturilor sale energetismul teluric si cosmic.
Cunoscand conexiunile tale intime, fluide, cu ceilalti oameni si cu toata speta, diminueaza complexele psihice, diminueaza impulsul de a-ti sfasia semenul, diminueaza frica de tine si de altii, frica latenta care -ti consuma energia. Cum se face asta?
Mai inainte am indicat un exercitiu de ” luare de cunostinta “.
Daca prelungesti timpul exercitiului, vor aparea efecte noi si insemnate. Anterior durata exercitiului a fost de circa 9 minute. Fa exercitiul seara. Ferm si agreabil, timp de 15 minute.
Mutand atentia de la grijile importante, la corpul ” neimportant ” (stiind ca grijile sunt expresia ego-ului, iar corpul este expresia atractiei universale ).
Nu prelungi exercitiul peste 15 minute decat daca ai indrumator.
In general, dupa 10 minute apare senzatia de vastitate, de dilatare placuta a corpului si pierderea senzatiei de greutate fizica. Observa starea aceasta, dar nu te atasa de ea; pastreaza trezia si controlul perfect al schemei corporale.
Caci poate sa apara senzatia de dedublare, de ” iesire in astral “. Nu te lasa atras pe panta asta.
Un maiestru zicea: ” Daca practicantul o ia spre cer, trage-l de picioare in jos “.
Tu faci experienta extinderii constintei nu pentru a iesi din corp in univers, ci pentru a realiza ca trupul este chiar locul unde universul devine fiinta ta. Si astfel te intaresti.
Experimentele ” iesirii ” in astral sunt usoare, amagitoare si tin de copilaria ezoterica a omenirii. Tu alege sa faci experienta treziei perfecte, aducand pe pamant cele castigate in vazduh.
Ziua a cinsprezecea
Dialog cu subconstientul despre vindecare si soarta buna.
O zi perfecta depinde de seara perfecta: o zi buna se cunoaste de cu seara… Mintea serii este lenesa si profunda, mai primitoare de sugestii decat mintea diminetii.
Inaintea somnului, trei sau cinci minute inainte de a adormi, mintea omului se afla in starea ” alfa “, in mod natural. Adica activitatea electrica a creierului isi incetineste ritmul, are un ritm de circa 8 – 12 cicli pe secunda:ritmul ” alfa “.
Starea alfa este propice pentru autoprogramare pozitiva. In aceasta stare, sugestia patrunde mai usor in inconstient. Iar daca a patruns acolo, ea devine actiune.
Viitorul are forma mintii tale. ” Mintea produce mereu modele ale viitorului “, constata psihiatrul Lewy. Daca ii dai mintii o fraza anume elaborata si o convingere, mintea produce din ele viitor, produce ziua de maine, produce situatii favorabile tie.
Controleaza acest proces de modelare prin cuvinte. Viitorul asculta de stari si propozitii.
Cand ai o maladie, sa repeti, in starea de somnolenta, pana adormi ( circa 3 – 5 minute ) fraza : ” Ma simt din ce in ce mai bine…pe zi ce trece…si din toate punvctele de vedere ” ( metoda E. Cuoe ).
Repeta rar, calm, pana adormi. Fa acest lucru sapte seri la rand, iar pentru fixarea rezultatului, inca sapte + sapte seri la rand. Adormi cu aceasta fraza in minte, caci aceasta fraza a vindecat mii de persoane.
Nu pronunta numele bolii, caci subconstientul nu stie termeni medicali, nu stie nici macar ce inseamna ” gripa “. El preia numai sugestia insanatosirii. Si o implineste cu mare precizie. El este un factor de restabilire a conditiei naturale a fiintei, un mediator al bunei sorti.
Ziua a saisprezecea
Comportamentul de reusita.
Seara, la culcare, sa nu rememorezi niciodata momente neplacute ale zilei incheiate. Nu ” rumega ” ganduri rele. La culcare, franele rationale sunt slabite, si atunci subconstientul primeste mai usor sugestiile si impresiile puternice. ” Rumegarea ” unui esec al zilei devine astfel un program pentru un nou esec. Daca prelungesti o mahnire, te programezi cu inca o mahnire.
Stopeaza aceasta tendinta, aminteste-ti ca esecul este doar o fata a nerabdarii si a orgoliului tau. Stopeaza, seara, orice emotie negativa, dand mintii o sugestie de intarire.
Stopeaza imaginatia sau obsesia cu privire la o intilnire viitoare.
Iata cum se procedeaza: daca a doua zi trebuie sa dai un raspuns important, daca se cere sa iei o hotarire capitala, e bine sa nu te framanti cum vei rezolva. Ci doar detasat de orice grija, sa rostesti cu calm: ” Iau decizii bune “. Fara sa te gandesti care decizie anume.
Intareste doar mintea cu incredere in sine, prin propozitia: ” Iau decizii bune “. Repet-o mai multe seri la rand. Deciziile care vor urma cu siguranta vor fi inspirate, in acord cu trebuintele reale ale fiintei tale.
Daca vrei sa imbunatatesti o trasatura de personalitate (vointa, eficienta, stapanire de sine, claritate mentala ), formuleaza sugestii simple, scurte, directe, totdeauna la timpul prezent. Subconstientul nu cunoaste alte timpuri.
Pastreaza o singura sugestie, o singura fraza – program – si nu o schimba 21 de zile. Ca program universal de recuperare a conditiei naturale puternice, repeta propozitia : ” Sunt calm, sunt cu desavarsire calm “.
Fa acest exercitiu 21 de seri la rand, ca rezultatul obtinut sa se fixeze si sa devina o achizitie permanenta.
Pe aceeasi cale poti introduce in inconstient un program privind scopurile tale imediate sau sugestii privind dinamica fiintei si contextul evolutiei tale, sugestii precum: ” Eu iau decizii bune “, ” Am claritate mentala “, ” Am stapanire de sine “.
Pentru o sugestie, oprogramul este elaborat cu atentie la indicativ prezent ( inconstientul nu cunoaste alt timp sau mod verbal ), si tinand cont de logica paradoxala a psihicului abisal.
Astfel, pentru a contracara o afectiune contagioasa, elaborezi un program care sa corecteze mentalitatea ” statistica ” a omului: contagiunea este consecinta unei mentalitati statistice.
Sunt doua cai de a avea acces la inconstient. Una din exterior, de programare in alfa. Alta din interior, lasand inconstientul sa se rosteasca singur : prin suspendarea temporara a activitatii corticale si prin crearea starii de liniste. Dar asta este o experienta, nu se poate povesti.
Sugestii practice
Gandirea pozitiva si comportamentul de reusita
Parabola fratilor pacatosi. Doi frati au faptuit aceeasi greseala, cazand prada instinctelor. ” Biruiti de pofta cuerviei “, zice Patericul roman. Ei au primit, apoi aceeasi pedeapsa de indreptare : un an de recluziune.
Au fost inchisi in celule diferite. Au primit mancare cat sa traiasca, paine si apa, amandoi intocmai.
Dupa un an, fratii au fost eliberati.
Unul din ei arata ” galben la fata si uscat ca chipul mortului “, iar celalalt era vesel si rumen la fata ” ca si cum ar fi fost la o mare desfatare “.
Ei au fost intrebati cum au petrecut anul recluziunii, caci toti voiau sa afle de ce arata diferiti !
Cel care a iesit slab si galbejit a raspuns ca a rumegat ganduri amare, nu-i iesea din minte ca a gresit, il chinuia culpa, il obseda trecutul, il chinuia frica. Este un caz de ” gandire negativa “.
Cel care a iesit cu chipul rumen si luminos a spus ca in toata perioada recluziunii I-a multumit lui Dumnezeu ca i-a aratat lumina salvarii. Nu s-a gandit nici la esecul lui, nici ca este pacatos, nici la ceturile trecutului. A trait orice gand apasator, prin repetarea rugaciunii mintii in inima ( oratio mentis ). A stopat orice amintire traumatizanta. A stat mereu cu mintea indreptata spre divinitate si, de aici, au rezultat puterea si regenerarea.
Cine aprofundeaza sensul acestei intamplari are cheia gandirii pozitive.
Schimbarea filtrului afectiv.
Exista persoane care au tendinta sa selecteze din viata emotii negative, vad viata in negru. Ele au pierdut memoria binelui. Au numai memoria caderii.
Raul de care iti tot aduci aminte este un rau triplat. Aceste persoane spun mereu: ” Am numai ghinioane, am numai necazuri. Tot ce-i rau pe lume mi se intampla numai mie. Altora le merge bine, desi nu merita. Eu merit si nu am nimic. Mi se scarbeste de viata”. Asa spun aceste persoane.
Jeluirea este un mod de a fura energie de la altul. Cei care se folosesc practica un fel de vampirism energetic, adesea inconstient, fura energie, dar nu ca sa se intareasca, ci ca sa o risipeasca.
In acest caz este necesara ” schimbarea filtrelor negative “, mutatia fandului de la minus la plus, de la negativ la pozitiv.
Schimbarea atitudinii mentale. Asa incepe purificarea de negativitate.
Cum sa cauti partea buna a contextelor tale?. Prin gandirea pozitiva nu afirma ca raul exista, ci afirma ca tu esti tare in fata raului.
Gandirea pozitiva nu spune ca lumea este perfecta, ci spune ca putem fi tari in fata imperfectiunii lumii.
9 Reguli pentru intarirea gandirii pozitive.
1. Inlocuieste semnul minus cu semnul plus. Inlocuieste-l pe ” nu pot ” prin ” pot “. La sfarsitul zilei, in loc sa spui ” sunt obosit “, spune: ” trupul meu are nevoie naturala de refacere si simte bucuria acestei refaceri “. In loc de ” sunt sfarsit “, spune ” urmeaza un nou inceput “.
2. Evita in fata altora, propozitii care contin programari negative. Nu-i intimpina pe prieteni cu vorbe negative, de tipul: ” Vai, ce rau arati “, ci distinge, la oricine, trasatura lui pozitiva, motivul sau aspectul in care acela ar putea excela. Pe acela subliniaza-l.
3. Intareste-ti energetismul, caci gandirea negativa si depresia tin de un dificit energetic. Agresivitatea, tine si ea, de un deficit energetic, ca si nesiguranta si spaima de esec. Orice intarire a energetismului sporeste pozitivitatea gandirii. Si orice pozitivare a gandirii sporeste energetismul. Este ceea ce numim cerc vicios ( si el rezulta din …purificarea cercului vicios ).
4. Ridica pragul de toleranta la frustare. Aceasta presupune un antrenamemnt sau o terapie contra ” mal-sevraj ” -ului ( termen provenit din limba franceza, avand sensul de rau-intarcat ). Se pare ca majoritatea oamenilor au fost ” rau intarcati ” de mame; de aici provin carentele de adaptare la real.
5. Controleaza-ti cele 1000 de trebuinte si incearca sa le restrangi. Cere mult de la viata, stiind sa te multumesti cu cat vine si continuand sa ceri mult de la viata.
6. Evita comparatiile care iti starnesc invidia. Evita comparatiile (cu semeni mai mult sau mai putin ilustri, cu semeni care sunt, mai mult sau mai putin, vedete ) care te deranjeaza, care te deprima. Fa numai acele comparatii din care sa vezi clar avantajele tale pe lumea asta.
7. Inlocuieste cuvantul ” superior ” ( care intretine rivalitate, stratificari, trufie, slava desarta ) prin cuvantul ” autentic “.
8. Intareste-ti psihologia de invingator sau mentalitatea de invingator. Multumire ferma, stabilitate emotionala, liniste launtrica, staruinta. Nu te mahni ca poti pierde batalii de etapa : cea finala conteaza. Aminteste-ti aforismul acesta: ” Reusita in viata este o parere. Dar o parere transformata in hotarire “. Mai aminteste-ti si aforismul urmator: ” Orice castig este un DAR, orice pierdere este o restituire “.
9. Formuleaza-ti o tinta de etapa ( pozitiva si pragmatica), dar o tinta de existenta ( pontifical inalta ): realizarea personalitatii, implinirea spirituala. Treptat da prioritate tintei de existenta.
Sursa: Biblioteca Secreta

Cancerul nu este o boală, ci o nouă specie de parazit, susţine un nou studiu

Cancerul nu este o boală, ci o nouă specie de parazit, susţine un nou studiu
Neoplasmul malign sau cancerul, aşa cum este cunoscut de întreaga lume, reprezintă o categorie de boli caracterizate printr-o diviziune necontrolată a unui tip de celule care au capacitatea de a invada alte ţesuturi din organism. Procesul de diviziune şi cel de înmulţire necontrolată sunt declanşate de anomalii ale ADN-ului celulor canceroase. Dar s-a gândit oare cineva că aceste cancere ar putea fi noi specii care evoluează?
Un studiu a pornit de la ipoteza că fiecare cancer este o nouă specie care, ca orice parazit, depinde de gazda sa pentru a se hrăni, dar care în mod normal operează independent şi cel mai adesea în detrimentul gazdei.
Profesorul Duesberg de la Universitatea Berkeley, California, este de părere că fiecare cancer reprezintă evoluţia unei noi specii. “În ceea ce priveşte nivelul de complexitate, cancerul este comparabil cu bacteriile, dar totuşi rămâne independent, lucru înseamnă că nu depinde de celelalte celule pentru a supravieţui. El nu poate fi dirijat la fel ca alte celule ale corpului, se poate dezvolta oriunde, oricând şi necontrolat. Aceasta este definiţia unei specii. Odată ce o celulă a trecut de bariera independenţei, ea devine o nouă specie“, a declarat Duesberg.
Esenţa acestei noi teorii o reprezintă negarea faptului că tumorile se creează atunci când o mutaţie genetică determină creşterea necontrolată a unei celule. Cercetătorii susţin că acestă carcinogeneză este iniţiată de o disfuncţionalitate cromozomială ce duce la duplicarea, ştergerea, ruperea sau deteriorarea cromozomilor, alterând astfel echilibrul a zeci de mii de gene. Rezultatul este o celulă cu proprietăţi noi, adică un nou fenotip ce reprezintă o specie unică.
Noua idee lansată de profesorul Universităţii Berkeley este susţinută şi de alţi experţi din acest domeniu. “Cred că Duesberg are dreptate când critică teoria mutaţiei, susţinută de miliarde de dolari investiţi în medicamente. Până acum, foarte puţine forme de cancer au fost vindecate de acestă terapie cu medicamente, şi chiar dacă ele ajută pacienţii să mai trăiască încă şase sau nouă luni, cel mai adesea celulele canceroase găsesc o cale să revină”, a declarat Mark Vincent, oncolog înrolat în programul Regional împotriva Cancerului din Londra.
Jurnaliştii publicaţiei Discovery au realizat un interviu cu Tak Mak, unul dintre cei mai buni cercetători pe plan mondial în acest domeniu. Acesta s-a arătat nemulţumit de faptul că se investesc miliarde de dolari în industria medicamentelor, iar rezultatele se lasă aşteptate. Duesberg speră ca noua modalitate de a privi cancerul să ducă la identificarea unor terapii benefice pentru bolnavi.
Dat fiind faptul că se pot evidenţia la microscop comozomii defecţi aferenţi cancerelor aflate la debut, boala poate fi detectată mai devreme. Testul Papanicolau se bazează pe urmărirea modificărilor de formă ale celulelor cervicale, acestea indicând defecţiuni cromozomiale ce ar putea evolua spre cancer cervical.
Cancerul ar trebui să fie tratabil. El există la limita capacităţii de supravieţuire, menţinându-şi flexibilitatea evoluţiei genetice şi păstrându-şi capacitatea de a se divide la infinit. Oncologul Mark Vincent susţine că acesta ar putea fi înfrânt dacă ar fi “împins de la spate” să evolueze mai rapid decât acum, astfel încât cancerul să se autodistrugă.
Sursa: Discovery
Sursa: BLOG ENCICLOPEDIC 2 – DESCOPERA

OZN in adancurile oceanului?

O expeditie de cercetare a oceanului, condusa de omul de stiinta Peter Lindberg a gasit un obiect bizar, care seamana cu un Obiect Zburator Neidentificat. Echipa cauta in adancuri ruinele unui cargo care transporta un tip foarte rar de sampanie.
Astfel, suedezul Peter Lindberg a dat peste acest obiect, cu ajutorul sonarului, la o adancime de peste 90 de metri, undeva intre Finlanda si Suedia, in Golful Bothnia.
Obiectul are un diametru mare, de aproximativ 20 de metri.
“In aceasta meserie vezi o gramada de lucruri ciudate, insa in cei 18 ani de activitate profesionala a mea nu am vazut niciodata asa ceva. Forma acestui obiect este complet rotunda.” – a declarat Peter Lindberg, citat de space.com
Cercetatorul a mai spus ca exista dovezi ca mediul inconjurator prezinta semne sau urme adanci – ceea ce sugereaza faptul ca obiectul s-a mutat, intr-un fel sau altul, pana in locul in care a fost descoperit acum.
Imediat, tabloidele suedeze si website-urile s-au grabit sa catalogheze acest obiect ca fiind un OZN, chiar daca, deocamdata, nu se stie nimic concret despre acesta.
Unii spun ca este posibil sa fie, de fapt, o formatiune de pietre naturala sau chiar un obiect construit de mana omului, scufundat. De asemenea, Lindeberg recunoaste ca afirmatia sa, potrivit careia obiectul este “perfect rotund”, s-ar putea sa nu fie adevarata, deoarece rezolutia imaginii captate de sonar nu este suficient de mare, ca sa studieze obiectul.
El nu a vrut sa se refere la aceasta descoperire ca ceva de origini extraterestre, insa a precizat ca ar putea fi “un nou Stonehenge”.


Sursa: Dincolo de limite – Beyond the limits

CUM SA VA APARATI DE RADIATIILE NUCLEARE

După catastrofa din Japonia, multe țări europene au cerut fie închiderea tuturor centralelor nucleare construite înainte de 1980 (Germania), fie testarea rezistenței acestora (Austria), pentru că în Europa există 143 de centrale nucleare dintre care 35 reprezintă un pericol major.
Cu toate că există centrale nucleare mai periculoase în funcție de specificul tehnologic, cele din Ungaria (4), Slovacia (4) și Cehia (6) nu au sisteme de siguranță și, precum reactoarele de la Fukushima, reprezintă un pericol demn de luat în considerare.
Pe locul doi ca grad de periculozitate sunt cele din categoria proiectelor canadiene Candu, România având două reactoare. Acestea sunt periculoase pentru că, după Havenrkam, dacă ar fi oprite pe rând ar exista riscul de supraîncălzire.
Centrala de la Cernavodă rezistă la un cutremur de 7,5 – 7,6 grade pe scară Richter, deci un seism asemănător celui din Japonia ar șterge Dobrogea de pe fața Pământului.
Al treilea grup se referă la reactoarele care folosesc gaz ca agent de răcire în loc de apă. Din acest tip există 18 în Marea Britanie. În al patrulea grup intră reactoarele vechi de 30 de ani, ca acelea din Germania, care vor fi închise.
Și în Moscova există probleme, în sensul că reactoarele experimentale de la Institutul Kurceatovskogo nu ar rezista unei situații similare cu cea din Japonia unde, după cutremurul major, au urmat 200 de replici, câteva în jur de 6 grade pe scară Richter.
Cercetătorul Alexander Borovoj avertizează că reactoarele experimentale de la Institutul Kurceatovckogo nu sunt adaptate pentru a rezista la fluctuații seismologice. Mai exact, un cutremur de tipul celui de pe tărâm japonez n-ar lăsa în Moscova nicio casă în picioare, deci n-ar mai fi cine să se îngrijoreze de nivelul de radiații.
Odată cu exploziile petrecute la centrala nucleară de la Fukushima tot mai mulți oameni se tem de pericolul unui nor radioactiv sau chiar de o explozie, având în vedere numărul mare de centrale nucleare aflate în funcțiune atât în Europa cât și peste ocean. Dacă am intrat în era catastrofelor atunci trebuie să fim conștienți de pericolul ce ne paște în caz că, în urma unui cutremur, va fi o explozie nucleară.
Experții susțin că ar fi mai sănătos, uneori, ca oamenii să rămână în case, decât să fie evacuați. Totul depinde de evenimentul radioactiv care se petrece, informează ABC News. Riscul cel mai mare este apariția unei boli precum cancerul. Totuși, ținând cont de forța distructivă a exploziei nucleare inițiale și ororile care urmează acesteia, șansele de supraviețuire sunt deprimant de mici!
Exploziile nucleare au în comun o mulțime de caracteristici ușor de recunoscut și seamănă cu exploziile convenționale. Există o detonare inițială și apoi urmează o undă de șoc sferică încât trebuie să vă adăpostiți imediat. Rezultatul unei explozii nucleare poate transforma un oraș în deșert.
Sub zona de explozie se evaporă toate materialele solide, iar deasupra acesteia apare o minge de foc infernală, mai fierbinte decât suprafața Soarelui. Urmează apoi ca tot praful iradiat ridicat de explozie să cadă înapoi pe Pământ (Fallout), praf periculos, radioactiv.
O explozie nucleară generează un puls electro-magnetic mare. Acest lucru va dezactiva toate dispozitivele electronice (de la telefoane mobile la automobile, echipamente medicale, echipamente electrice și energetice). Deci dacă observați că toate vehiculele și electronicele din zona dvs. imediată nu mai funcționează, atunci sunt șanse mari să fi avut loc o explozie nucleară.
În cazul unei explozii nucleare nu trebuie să vă uitați la lumina orbitoare primară (ca cea de blitz), dar nici la lumina următoare care va trece prin mai multe culori tentante, pentru că poate fi provocată orbirea temporară sau permanentă.
Căutați-vă repede un adăpost pentru a vă feri de unde de șoc. Cel mai bine este să vă adăpostiți într-o clădire cu pereții groși, departe de ferestre.
După explozie, sunteți supus unui alt pericol: expunerea la radiații prin căderi masive de cenușă radioactivă. Acest risc este de obicei cel mai grav la scurt timp după explozie, așa că timpul este vital. În funcție de magnitudinea exploziei, radiațiile pot dura până la 3 săptămâni, dar variabile cum ar fi viteza vântului, terenul și vremea pot schimba acest lucru.
Supravieţuitorii prinși la înălțime, la suprafața solului, sau în partea superioară a clădirilor în timpul exploziei sunt într-o situaţie precară pentru că totul – de la îmbrăcăminte până la păr este probabil contaminat şi expunerea prelungită la acest mediu poate duce la îmbolnaviri datorate radiațiilor şi în cele din urmă la moarte.
Următoarea prioritate ar trebui să fie găsirea de alimente, apă şi căutarea unui adăpost izolat (orice puncte de acces care ar putea să permită pătrunderea rezidurilor radioactive să fie închise). Găsirea unei locaţii izolate împotriva căderilor radioactive reprezintă doar o mică victorie din întregul război.
Trebuie să vă găsiți un refugiu și, în cazul în care ați luat contact cu exteriorul, înainte de a intra trebuie să vă periați hainele foarte bine și să vă spălați cu apă și săpun foarte bine pentru a elimina măcar în parte, radiațiile de pe suprafața pielii dvs.
Asta trebuie să faceți imediat după ce a avut loc un astfel de eveniment, dar foarte importantă este întărirea premergătoare a sistemul imunitar printr-o alimentație cât mai sănătoasă, bogată în vitamine și minerale, prin respectarea riguroasă a unui program de somn, prepararea de ceaiuri care să contribuie la întărirea sistemului natural de apărare al organismului într-un timp util. (cât mai repede și cât mai eficient!)
De asemenea, trebuie să mâncați cât se poate de sănătos pentru a vă întări pielea și mucoasele pentru ca organismul să poată lupta cât mai mult cu radiațiile.
Este recomandat să mâncați alimente bogate în clorofilă, cum sunt alegele marine și spirulina. Acestea conțin minerale și antioxidanți, care previn afectarea tiroidei de către radiații. De asemenea, este recomandat să mâncați alimente antioxidante ce conțin vitamina A, precum cireșele, afinele, rodiile și morcovii care ajută corpul să se curețe de toxine și însănătoșesc pielea.
Nu în ultimul rând beți numai apă filtrată, luați vitaminele A,C,E și D și mâncați și beți ceaiuri din mentă, păpădie, urzică pentru că și acestea ajută la detoxifierea organismului. O altă vitamină recomandată de specialiști pentru imunostimularea organismului este beta glucanul – o substanță extrasă din pereții celulelor de drojdie.
Așa cum am menționat mai sus, cel mai bine este să stați în casă după o explozie nucleară. În cazul în care ați fost prins pe stradă, trebuie să vă găsiți un adăpost cât mai rapid – sub nicio formă nu ieșiți pe stradă în căutarea ajutoarelor. Cel mai bine este însă să vă aflați în casă, atât pentru că acolo aveți posibilitatea de a închide geamurile și ușile pentru a împiedica intrarea radiațiilor, dar și pentru că, în general, la o astfel de explozie trebuie să stați la adăpost timp de aproape 3 săptămâni pentru ca norul de cenușă să se așeze și să mai dispară pericolul direct al radiațiilor.
În perioada în care stați în casă trebuie să aveți rezerve de apă filtrată, sa nu dați drumul la sistemul de ventilare și să țineți închise geamurile și ușile. Închideți aragazul și mașina de gătit sau stingeți focul din sobă, dacă este cazul.
În cazul în care trebuie să ieşiţi din casă datorită unor motive bine întemeiate, purtaţi un echipament de protecţie de tipul: salopetă, căciulă, mănuşi şi bocanci sau cizme. Reveniţi cât mai repede posibil, spălaţi-vă imediat folosind o sursă de apă curentă sau apă de rezervă în caz că apa la robinet este oprită, iar echipamentul de protecţie dezbrăcaţi-l înainte de intrarea în casă (pivniţă), împachetaţi-l şi închideţi-l în saci de plastic.
Puteți improviza echipamentul cu care va trebui să ieșiți – pentru protecția căilor respiratorii puteți crea dintr-un prosop înfășurat pe lungime în interiorul căruia se introduce vată, se umezește și se leagă de ceafă, peste gură și nas. Pentru protecția ochilor puteți folosi ochelari de protecție peste ramele cărora se pune un brâu de vată. Pentru a vă proteja pielea, trebuie să vă încheiați hainele până sub gât și să vă acoperiți cu pelerine de ploaie sau de pescar, cu materiale de fâș sau plastic, cu haine de piele sau pânză țesută foarte des, din folii de polietilenă. Neapărat să vă acoperiți capul cu o căciulă/șapcă peste care se pun folii sau pungi de plastic. La fel se procedează si pentru protecția palmelor și picioarelor – mănuși peste care se pune material plastic, respectiv cizme de cauciuc, ghete de piele sau înlocuitori protejate, la fel, de un material plastic.
Un mod de protejare împotriva iodului radioactiv este de a lua pastila de iodură de potasiu (KI). Pastila de KI este mult mai eficientă dacă este luată înaintea expunerii la iod radioactiv. În acest caz, pastila de KI poate asigura o reducere a dozei încasate cu 98%. Dacă este luată la 4 ore după expunerea la iod radioactiv, pastila vă asigură o reducere a dozei încasate cu 50%. Administrarea de pastile KI trebuie făcută numai în cazul unei urgenţe. Din păcate sunt foarte greu de găsit.
Cel mai important desigur este să luați în serios pericolul de expunere la radiații și să începeți pregătirile de pe acum!
MESAJ PRIMIT PE MAIL
Sursa: 2000 si CeVa…

“Până în 2020 o să existe un guvern mondial unic” Ray Kurzweil


 

 Ray Kurzweil
Un grup al elitei tehno sunt membrii a ceea ce este cunoscut ca fiind mişcarea trans-umanistă sau post-umanistă. Mulţi din susţinătorii ei văd doar aspectele benefice al creşterii exponenţiale a tehnologiei, cum ar fi redarea vederii orbilor, a auzului surzilor şi o viaţă mai lungă tuturor.
Dar ceea ce mulţi dintre ei nu ştiu este că maestrul eugenic Julian Huxley, a fondat trans-umanismul şi controlorii societăţii admit pe faţă, că noul sistem este făcut să progreseze către o tiranie absolută.
Conducătorul trans-umanist, Ray Kurzweil, se laudă că avansurile tehnologice le va permite celor care-şi permit, să trăiască pentru totdeauna, dar admite că majoritatea nu vor fi capabili să ţină pasul cu noua rasă stăpână.
“Evoluţia biologică este prea înceată pentru specia umană. În următoarele câteva decade va fi lăsată în mizerie.” Ray Kurzweil
“Depopularea ar trebui să fie prioritatea principală a politicii externe faţă de ţările lumii a treia.” Henry Kissinger, 1974
Tehnologia genereaza o noua forma de rasism, avertizeaza Vaticanul
Tehnologia moderna care permite parintilor sa aleaga caracteristicile genetice ale copiilor lor poate da nastere unei noi forme de rasism, a avertizat Vaticanul in cadrul unei conferinte ONU asupra rasismului.
Papalitatea este alarmata si de incercarile inca latente de eugenie care pot fi incurajate de catre tehnicile procrearii artificiale. “Posibilitatea de a alege culoarea ochilor sau alte trasaturi fizice ale copilului ar putea duce la crearea unei subcategorii umane sau chiar eliminarea oamenilor care nu se potrivesc caracteristicilor unei societati predeterminate”, declara arhiepiscopul Silvano Tomasi. Acesta nu a uitat sa aminteasca importanta religiei in astfel de cazuri.
“In lupta impotriva rasismului, comunitatile religioase joaca un rol major”. Arhiepiscopul a criticat fragmentarea crescuta a relatiilor sociale in interiorul societatilor multiculturale, adaugand ca si criza economica mondiala contribuie constant la denaturarea acestor relatii.
Transumanismul – joaca de-a Dumnezeu!!!
TRANSUMANISMUL in presa:
Asa cum stiti deja, acum poti alege culoarea ochilor copilului tau, culoarea pielii ,a parului sau inaltimi intr-o clinica din California care in schimbul a 18,000 de dolari iti poate facilita aceste lucruri. Cei de la clinica respectiva numesc aceasta tehnologie “Medicina Cosmetica” si se bazeaza pe un procedeu numit “pre-implantation genetic diagnosis” care a fost folosit de doctori in ultimii ani pentru a depista boli potential mortale in embrioni.Tehnologia a avansat atat de tare incat doctorii pot observa sute de caracteristici ale viitorului om din stadiul de embrion. Clinica estimeaza ca primul “om cosmetizat” se va naste anul viitor.
Un articol de specialitate a aparut anul trecut sub numele “Genetically modified humans: Here and more coming soon ” si in el se precizeaza ca o echipa de cercetatori din Anglia experimenteaza crearea unui embrion din 3 pariniti(!?).
ISTORIA Transumanismului:
Am tot stat si m-am tot gandit cum de s-a ajuns pana aici…
Oficial, exista o miscare intitulata Transumanism, notata cu >H sau H+. Transumanismul este prezentat ca o mişcare intelectuală şi culturală internaţională care sprijină folosirea noilor ştiinţe şi tehnologii pentru a îmbunătăţi abilităţile şi aptitudinile mentale şi fizice ale oamenilor şi a ameliora ceea ce ea vede ca aspecte nedorite şi nenecesare ale condiţiei umane, cum ar fi prostia, suferinţa, boala, îmbătrânirea şi moartea involuntară.
“Gânditorii” transumanişti declara ca studiază posibilităţile şi consecinţele dezvoltării şi folosirii în aceste scopuri ale tehnicilor de îmbunătăţire umană şi ale altor tehnologii în curs de apariţie. Deasemenea, ei declara ca si pericolele şi beneficiile posibile ale noilor tehnologii puternice care s-ar putea să schimbe radical condiţiile vieţii umane sunt,de asemenea, preocupări ale mişcării transumaniste. Gânditorii transumanişti postulează că fiinţele umane vor fi transformate mai devreme sau mai târziu în fiinţe cu abilităţi atâtde mult extinse încât să merite eticheta de “postumane”. Previziunile transumaniste despre o umanitate viitoare profund transformată au atras mulţi susţinători şi critici dintr-o arie largăde perspective. Transumanismul a fost descris de către un opozant declarat ca “cea mai periculoasă idee din lume”, în timp ce un susţinător contrează spunând că este “mişcarea ce esenţializează cele mai îndrăzneţe, curajoase, imaginative şi idealiste aspiraţii ale umanităţii”…
REPLICI Transumaniste:
• Biologul Julian Huxley – 1957 – definea transumanismul ca “omul rămânând om, dar depăşindu-se pe sine prin realizarea noilor posibilităţi ale naturii sale umane” (Mutant X, ceva…);
• filosoful Max More – 1990 – “Transumanismul este o clasă de filosofii care caută să ne îndrume către o condiţie postumană. Transumanismul împărtăşeşte multe elemente ale umanismului, inclusiv respectul pentru raţiune şi ştiinţă, devotamentul faţăde progres şi o valorizare a existenţei umane (sau transumane) în această viaţă. [...] Transumanismul diferă faţă de umanism prin recunoaşterea şi anticiparea modificărilor radicale ale naturii şi posibilităţilor vieţii noastre, rezultând din diverse ştiinţe şi tehnologii [...].”
• Max More – 1998 – „Noi consideram umanitatea o etapa tranzitorie in dezvoltarea inteligentei. Utilizand stiinta, noi acceleram tranzitia noastra de la o conditie umana la o conditie transumana sau postumana” (adia vom trai si viata de apoi odata cu viata de pe pamant?)
• Nick Bostrom – 2005 – defineste transumanismul ca „o miscare intelectuala si culturala internationala care sustine utilizarea noilor stiinte si tehnologii pentru intensificarea capacitatilor umane cognitive si fizice si pentru ameliorarea aspectelor nedorite si nenecesare ale conditiei umane, cum sunt bolile, imbatranirea si moartea”. (in sfarsit ceva de bine)
• filozoful francez Dominique Lecurt – 2003 – „Prin transferul gandirii noastre asupra ordinatoarelor din ce in ce mai puternice noi vom cuceri un gen de impasibilitate si de perfectiune care ne va garanta imortalitatea”. (asta inteleg ateii cand zic viata vesnica)
• Fizicianul american Stephen Hawking – intr-un interviu dat lui M. Odenwald (2001) pentru revista germana Focus, sublinia necesitatea ca cercetatorii sa creeze oameni modificati genetic, superiori, intrucat specia umana actuala va fi incompatibila cu inteligenta artificiala (I.A.) ce va fi creata in viitor (vine era Terminatorului?) Tot el spunea ca: selectia naturala actioneaza mult prea incet pentru a ameliora genele noastre si ca singura speranta este in ingineria genetica. „Cu cateva modificari punctuale noi putem spori complexitatea ADN-ului nostru si imbunatati spectaculos omul. Va fi un proces lung, deoarece trebuie sa se astepte 18 ani pe generatie pentru a se observa efectele ingineriei genetice. Cu toate acestea ar trebui sa alegem aceasta cale daca vrem ca sistemele biologice sa ramana superioare sistemelor electronice. Comparativ cu intelectul nostru computerele isi dubleaza capacitatea la fiecare 18 luni” (asanumita inteligenta artificiala nu poate, si nici nu cred ca ar putea avea vreodata, LIBER ARBITRU; inteligenta artificiala functioneaza pe baza unor directive date de catre om)
• Francis Fukuyama (2004), considera ca revolutia biotehnologica genereaza conditiile unei istorii postumane, furnizand omului mijloacele prin care isi poate controla propria devenire, substituindu-se legilor naturale ale evolutiei.
Transumanismul AZI
Daca cineva ar fi spus, dupa al doilea razboi mondial, ca lucreaza la o tehnica de manipulare a ADN-ului cu scopul de a scimba anumite caracteristici (mai ales fizice) ale unui viitor copil, acela ar fi fost facut nazist. Daca Hitler ar fi creat niste centre de cercetare in materie de genetica, centre cu obiectivul declarat de a gasi cauzele bolilor in ADN-ul uman, probabil ca dorinta sa de a crea “o natie” cu anumite caracteristici fizice si intelectuale nu ar mai fi fost vazuta cu ochi rai de catre nimeni!
Transumanismul este un termen cu care, din pacate, ne vom familiariza in urmatorii ani. Acestui termeni i-a fost pavata intrarea de catre stirile nenumarate care prezentau incifrarile diverselor boli in structura ADN (in ADN nu sunt stocate cauzele tuturor bolilor).
Iata ca, din pacate, desi cercetatorii geneticieni ne tot zic ca cercetarile lor cauta sa ne scape de bolile incifrate in ADN-ul nostru, in realitate cercetarile lor sunt folosite pentru manipulari voite a ADN-ului in vederea obtinerii unor oameni cu anumite caracteristici fizice. Poate ca intr-o zi, olimpiadele se vor transforma in “expozitii” ale diverselor clinici care vor vrea sa ne arate cat de bine stiu ele sa manipuleze AND-ul. Poate ca intr-o zi competitiile nu se vor mai tine intre oameni care isi sacrifica viata pentru a face performanta, ci intre subiecti sau experimente create de diverse clinici. Mai rau este ca toata treaba duhneste ca Al Treilea Reich, (1933- ???)…. poate aceasta idee ar fi mai greu de inghitit dar in cartile de istorie ar trebui sa se precizeze ca nimic nu s-a prabusit ci a devenit mai greu vizibil.
De unde vine acest mod de gândire? De ce elitele omoară mase de oameni unde nimeni nu le opune rezistenţă şi când deja au obţinut controlul total? Ce ideologie mână elita psihopată?
Sursa: Fata nevazuta a lumii….

Sapte metode de a va iubi pe voi insiva

1. Faceti-va trei complimente dimineata, imediat ce va treziti.
2. Inainte de culcare ganditi-va la trei lucruri bune care vi s-au intamplat in cursul zilei.
3. In timp ce va spalati pe dinti, dimineata, spuneti-va din tot sufletul: ‘Ma iubesc’.
4. Pe parcursul zilei, fiti atenti la shimbarile energetice interioare si rugati-va inima sa va ghideze spre echilibru.
5. Vizualizati-va zilnic acoperiti de o lumina protectiva.
6. La fiecare trei ore ganditi-va la cel putin un lucru care va aduce zambetul pe buze.
7. Auto-apreciati-va atunci cand faceti ceva creativ.
Constientizarea intuitiei este doar un prim pas spre o viata centrata spre sine si plina de fericire. Actionati conform propriului vostru ghid intuitiv si impartasiti cu toata lumea acesta experienta. Doar cand va puneti in valoare partea voastra intuitiva, aceasta va va putea ajuta in viata. Aveti incredere in propriile instincte, in intuitie si actionati asa cum va ghideaza. Faceti un salt in aceasta lume extraodinara!
Vocea spiritului
Cu cat va este mai usor sa vorbiti despre intuitie, cu atat mai repede veti incepe sa o folositi. Ce cuvinte folositi sa va descrieti intuitia?
Cateva cuvinte uzuale si la indemana sunt: Vibratii, Instinct ,Aluzie ,Radarul meu ,Antenele mele, Sentiment
Priviti stelele!
Observandu-va intuitia este ca si cum ati observa stelele. Multi dintre voi nici n-au observat vreodata cerul in noapte, desi el este acolo dintotdeauna. O singura noapte daca ridicati privirea spre cer, veti observa stele stralucitoare. Cu cat va uitati mai atent la stele, cu atat mai mult veti fi atras de negura cerului, cautand cu privirea tot mai multe stele stralucitoare. La inceput poate veti vedea doar cateva stele, apoi mai multe si din ce in ce mai multe pana cand perceptia voastra se va schimba spontan si veti observa o explozie de mii si mii de stele. Este coplesitor sa realizati ca desi aceste stele au fost acolo dintotdeauna, le vedeti acum ca si cum ar fi pentru prima data. Este necesar sa fim atenti la cum ne afecteaza energiile altor persoane pentru a putea sa ne ferim de efectele negative ale acestor energii.
Curatati energia casei!
Acesta activitate este extraordinara pentru a curata energia veche si stagnanta si pentru a aduce energie proaspata in casa.
Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa iesiti afara (daca vremea nu va permite, mergeti intr-un loc linistit). Fixati-va picioarele pe pamant sau, mai bine, sariti de cateva ori si respirati adanc. Apoi, treceti cu plamele prin aura voastra ca si cum ati spala un ecran si la sfarsit scuturati-va mainile viguros prin aer.
Imaginati-va inconjurat de o lumina alba, calda, curgand dinspre crestetul capului si instalandu-se in inima. Imaginati-va ca tot si toti cei care v-au adus griji in viata se scurg in pamant, lasandu-va aura curata. Apoi, imaginati-va lumina stralucitoare a aurei voastre inundandu-va inima cu sentimente de pace si inconjurandu-va corpul cu sclipirea ei aurie.
Impamantati-va! Curatati energia negativa si inlocuiti-o cu energie puternica luminoasa prin tehnica numita impamantare. Impamantarea se refera pur si simplu la conectarea voastra cu pamantul.
Alergati, sariti, faceti sport, atingeti pamantul, imbratisati copacii, mirositi florile – toate aceste activitati va impamanteaza energia in corp si va scot din negativitate.
Iata cateva alte metode extraordinare de impamantare:
Faceti o plimbare scurta;
Ocupati-va cu gradinaritul;
Spalati vasele;
Bateti la tobe;
Dansati;
Sariti coarda;
Gatiti;
Taiati legume;
Faceti paine;
Spalati rufe;
Faceti-va un masaj la picioare;
Mergeti desculti prin iarba.
Daca sunteti blocat in energie negativa, oricare din aceste tehnici va ajuta sa va curatati aura si sa va lumineze inima din nou! Lasati grijile sa se scurga in pamant! Apoi, inspirati lung si adanc si imaginati-va cum toate aceste vibratii negative parasesc aura voastra in timp ce expirati. Inspirati inca o data umplandu-va aura cu o lumina alba stralucitoare. Repetati acest exercitiu de 2, 3 ori pe zi. Reluati-va activitatile zilnice.
Stabiliti-va granitele!
Una dintre cele mai importante sarcini este sa va stabiliti propriile granite pentru ca ceilalti sa nu va manipuleze sau sa va invadeze spatiul privat. Incepeti prin a fi constienti de propria voastra aura si de cum energiile altor persoane va pot afecta. Acest mecanism intuitiv de auto-aparare va ofera instrumentele necesare sa identificati diverse probleme si sa va indepartati de sursa lor. Cele mai importante instrumente de care dispuneti sunt chiar picioarele voastre. Ori de cate ori sunteti expusi in fata unui val de energie negativa, oriunde ati fi, folositi-va picioarele si PLECATI!
Indepartati-va de negativitate cat de repede puteti, chiar daca este nevoie sa formulati o scuza pentru a pleca, ca de ex.: ‘nu stiu de ce, dar nu ma simt bine si am nevoie sa iau o gura de aer proaspat!’ Nu va blocati in mijlocul unui mediu incarcat de energie negativa pe care o veti absorbi si voi. Va va face rau.Plimbati-va! Nimic nu va restabileste starea naturala de bucurie mai bine decat o plimbare in natura. O plimbare este atat de eficienta pentru a va echilibra aura, incat veti fi din ce in ce mai atras sa faceti plimbari scurte zilnic.
Functioneaza ca o polita de asigurare pentru fericirea si sanatatea voastra. Chiar si o plimbare in jurul blocului este suficienta pentru a scapa de orice poluare mentala sau interferenta negativa. Va re-echilibreaza campul energetic.
Faceti o baie! Incheiati-va o zi incarcata cu o baie cu saruri. Umpleti cada de baie cu apa fierbinte si turnati 3 capacele de saruri de baie. Ramaneti in cada de baie pana cand apa devine rece, apoi clatiti-va cu dusul. Este un mod fantastic de a curata efectele negative asupra spiritului vostru, de a elimina toxinele din corp si datorita efectului profund relaxant va va pregati pentru un somn minunat si odihnitor.
Sursa: Dincolo de Orizont

ATENȚIE MARE LA CE URMEAZĂ

Atenție sporită la ce va fi în următoarele săptămâni și luni, dar îndeosebi în anul 2012, în Europa și în lume, pe baza scenariul finanței internaționale. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să întrevedem din timp și destul de clar manevrele celor care țin la respect întregul glob prin intermediul holohaosului pregătit de foarte multă vreme și cu lux de amănunte. În recenta  noastră carte „Puterea banilor” (în curs de epuizare) am analizat în profunzime comportamentul „huliganic”, ca să folosim recentul calificativ al lui Putin, prim-ministrul rus, al finanțiștilor internaționali în tratarea restului omenirii pe care o vor definitiv la podea, la picioarele lor.

Atenție deci la jocurile murdare despre care nu  suntem informați, ci ni se spune doar rece și absent despre o situație grea sau foarte grea în care s-ar afla state ca: Italia, Spania, SUA ș.a. Trebuie să fim pregătiți de orice, dar mai ales să fim în stare să ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i potolească pe hulitorii Domnului (ce hulă poate fi mai mare ca nesocotirea poruncilor lui Iisus Hristos?) și instrumente ale diavolului ce și-au pus în gând și acționează satanic la năruirea întregii lumi spre folosul unic al tagmei lor. Să-i pună la respect, cum i-a pus de atâtea ori în lunga lor istorie, și în locul pe care-l merită, potrivit comportamentului lor antiuman și anti Dumnezeu.
Acest articol apartine blogului Hoanta Nicolae
Sursa: FINANTE-BANCI

SUA avertizează: „Furtunile solare din 2013 pot avea efecte devastatoare”

SUA avertizează: „Furtunile solare din 2013 pot avea efecte devastatoare”
Un important oficial de la NOAA (Administraţia Oceanică şi Atmosferică a SUA) susţine că furtunile solare constituie o ameninţare din ce în ce mai puternică la adresa comunicaţiilor prin satelit, a sistemelor de navigare şi a echipamentelor electronice folosite pentru transmisiuni.
Kathryn Sullivan, Secretarul Adjunct al NOAA, susţine că intensitatea furtunilor solare va ajunge la maxim în 2013, iar ţările de pe întreaga planetă trebuie să fie pregătite pentru “potenţiale efecte devastatoare“.
Furtunile solare eliberează particule care pot dezactiva temporar sau distruge fragilele circuitele ale computerelor.
Sullivan, un fost astronaut al NASA care în 1984 a devenit prima femeie americană care a mers în spaţiu, a declarat în cadrul unei conferinţe ONU ce a avut loc la Geneva că “problema nu este dacă vom fi loviţi de un eveniment solar major, ci când“.
Iată o furtună solară surprinsă de NASA pe 24 februarie 2011:

Sursa: AP
Sursa: BLOG ENCICLOPEDIC 2 – DESCOPERA