sâmbătă, 23 iunie 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (8b)Chiar dacă planul general în legătură cu ascensiunea omenirii la nivelul de vibraţie a dimensiunilor 4D şi 5D nu poate să fie cunoscut deocamdată, avem totuşi unele indicii sau elemente despre el. De pildă, Pandora şi Phoenix sunt operaţiuni secrete care sunt integrate în acest plan global.

Operaţiunea Pandora se referă la îndepărtarea influenţelor negative subtile, care sunt entităţi non-fizice cunoscute sub numele de Archon-i; în ceea ce priveşte Operaţiunea Phoenix, Cobra afirmă că aceasta este strict secretă, însă el spune totuşi că ea va însemna ceva foarte pozitiv pentru umanitate şi că ceva minunat urmează să se petreacă în curând.

Pleiadienii vor avea un rol foarte activ în realizarea Primului Contact cu pământenii, în care se pare că se vor implica activ deoarece noi, oamenii, suntem cei mai apropiaţi ca structura fizică şi psihică de ei. După înlăturarea cabalei criminale a masonilor, Cobra spune că are instrucţiuni ce vor fi postate pe blogul său.

Totuşi, el a dezvăluit anticipat că pleiadienii vor contacta câteva persoane faţă de care îşi vor demonstra prezenta; după un anumit timp vor fi realizate nişte întâlniri private cu acele persoane, iar după aceea va începe un proces care va implica mass-media internaţională. Cu alte cuvinte, se vor furniza dovezi fizice de netăgăduit prin intermediul mass-media, care atunci nu va mai fi supusă controlului şi restricţiilor din partea "elitei" satanice a masonilor.

După ce vor considera că umanitatea s-a obişnuit într-o anumită măsură cu ideea existenţei lor, pleiadienii vor "defila" cu un număr imens de nave pe cer, deasupra oraşelor lumii şi atunci omenirea va avea ocazia să decidă dacă este de acord sau nu ca ei să aterizeze.

Primele contacte oficiale vor fi realizate prin intermediul ONU, care atunci va fi o organizaţie benefică ce va reprezenta umanitatea şi nu va mai juca rolul ridicol al unei instituţii internaţionale aservite intereselor "Iluminaţilor".

În cadrul Primului Contact vor mai fi prezente şi alte rase extraterestre; Cobra spune că atunci vor fi cu siguranţă prezenţi şi siriusienii (din sistemul Sirius), însă pe lângă aceştia vor mai fi şi alte rase. În a doua etapă a planului de Contact inter-rasial la nivel cosmic se va implica însăşi Federaţia Galactică, ca organism complex format prin afilierea a aproximativ 1000 de civilizaţii extratrestre.

După realizarea Contactului se va furniza omenirii o gamă întreagă de tehnologii extraordinare, printre care cea a teleportării şi cea a materializării obiectelor sau, cu alte cuvinte, a replicării lor, graţie căreia va putea fi duplicat orice obiect fizic, aliment etc.

În conformitate cu informaţiile oferite de Cobra, în curând se va petrece un Eveniment care va marca profund întreaga umanitate. Evenimentul la care el şi Mişcarea de Rezistenţă face referire constă în aşa-zisa "străpungere comprimată" pe care o va realiza omenirea. Aceasta "străpungere" are conotaţii multiple, însă ea trebuie să înceapă cu arestările în masă ale cabalei criminale, pentru că altfel etapele planului nu se vor putea derula în ordinea lor firească.

Totuşi, Evenimentul nu se limitează doar la aceste arestări, ci el implică de asemenea şi îndepărtarea simultană a entităţilor non-fizice negative (Archon-i). Prin urmare, mai multe operaţiuni diferite se întrepătrund ca scop şi modalităţi de acţiune, având ca rezultat final tocmai acest mare Eveniment, ce va semnifică o străpungere de dimensiuni cosmice a Luminii divine în întunericul ignoranţei şi al negativităţii din această zonă a Universului.

Cobra a afirmat că înainte de Eveniment, un puls foarte puternic de energie elevată va fi transmis prin intermediul civilizaţiilor ET benefice către Pământ. Acela va fi momentul în care pleiadienii vor da semnalul pentru cei 300 de membri operativi ai Mişcării de Rezistenţă, care acţionează la suprafaţa planetei, pentru a contacta persoanele-cheie din instituţiile militare şi de justiţie; după aceea vor începe arestările.

Cei 300 de "operativi" ai Mişcării de Rezistenţă nu sunt combatanţi şi nu se vor implica în acţiunile efective de arestarea a membrilor cabalei criminale masonice; acestea vor fi efectuate de personalul militar din facţiunea benefică a armatei şi de autorităţile civile care au aderat la ideile de progres şi libertate a omenirii. Sarcina Mişcării de Rezistenţă este aceea de a oferi acestor instituţii şi personalului lor aferent un important suport tactic, precum şi informaţii vitale pentru buna desfăşurare a acţiunii.

În ceea ce priveşte momentul când se vor petrece toate acestea, Cobra a spus că el va avea loc într-o "fereastră de oportunitate" de aproximativ o lună (mai precis, între 5 mai şi 6 iunie). Actualmente se poate spune că estimarea lui a fost depăşită cu două săptămâni, fără ca arestările să înceapă, însă noi am arătat deja motivele pentru care astfel de evenimente majore, la nivel planetar, nu pot fi încadrate simplu în nişte "programe" fixe, ca atunci când mergem la un spectacol şi aşteptam cu toţii în sală pentru ca acesta să înceapă la ora anunţată.

De multe ori, chiar şi aceste spectacole încep cu întârziere; ce să mai spunem despre o acţiune care va marca efectiv destinul a şapte miliarde de fiinţe umane? Atât cât este posibil, trebuie să vedem aceste lucruri în lumina lor adevărată şi nu după modul adeseori înşelător şi îndoielnic pe care mintea tinde să îl sugereze.

Saltul vibraţional al unei planete şi al locuitorilor ei este fără îndoială un superb spectacol divin, în care nenumărate forţe, entităţi, fiinţe (fizice sau subtile) şi conştiinţe au fiecare rolul lor bine definit; la toate acestea se mai adaugă şi variabila liberului arbitru (ce este o caracteristică pentru făpturile din planul fizic).

Având în vedere toate aceste elemente, este evident că nu putem pretinde ca "spectacolul" nostru să se desfăşoare după un program absolut fix. Complexitatea extraordinară a forţelor şi energiilor care sunt implicate în acest joc cosmic de proporţii gigantice face aproape imposibilă predicţia exactă a unei date de acţiune.

Se pot prevedea însă - aşa cum Cobra sau Drake deja au făcut-o - anumite ferestre de oportunitate (de aproximativ o lună) pentru demararea acţiunilor de arestare, însă chiar şi aceste ferestre nu corespund momentului favorabil de începere a acţiunii. Ceea ce putem spune este că evenimentele sunt totuşi foarte aproape şi că febrilitatea aşteptării trebuie să fie constructivă, în sensul că ea trebuie să fie mai curând activă şi optimistă, în loc să fie pasivă ori pesimistă.

În opinia noastră, speranţa, credinţa fermă, optimismul şi mai ales acţiunea personală justă - care după puterile fiecăruia va contribui la realizarea acestui măreţ plan divin de ascensiune spirituală a omenirii - reprezintă atitudinea pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi în aceste vremuri foarte speciale pe care le trăim.

La momentul actual tensiunile sunt extrem de mari în lume, chiar dacă pentru imensa majoritate a populaţiei pare că nimic nu se petrece. Somnul letargic al ignoranţei şi prostiei este teribil. "Elita" masonică încă nu s-a predat, ea încă mai controlează finanţele şi mass-media, dar la momentul victoriei totul se va modifica din rădăcini.

Până atunci există acest echilibru dinamic între luptătorii întru Lumină şi cei care slujesc Întunericul, care poate fi perceput de către cei atenţi ca o "tensiune" generală, ca o nelinişte, ca un punct de suspensie. Aparent nu se petrece nimic, dar în realitate există o activitate extrem de febrilă în culise; multe lucruri se petrec acolo, dar ele nu ajung să fie împărtăşite şi cunoscute pe internet.

Totuşi, situaţia a devenit într-un anumit sens critică. Datorită faptului că arestarea "Iluminaţilor" a fost amânată de mai multe ori până acum de către facţiunea benefică a militarilor de la Pentagon, este pusă în pericol însăşi desfăşurarea armonioasă a planului complex al ascensiunii umanităţii, deoarece etapele sale nu mai au timp să se dezvolte aşa cum trebuie până la momentul ascensiunii din luna decembrie a acestui an.

Tocmai de aceea, pe 16 iunie Drake a adresat o scrisoare deschisă militarilor de la Pentagon (http://americannationalmilitia.com/2012/06/open-letter-to-our-military/) pentru ca aceştia să treacă neîntârziat la realizarea arestărilor. A doua zi, pe 17 iunie, într-un interviu-mamut de trei ore el a adresat un "ultimatum" militarilor pentru ca aceştia să ia iniţiativa în ceea ce priveşte arestarea "Iluminaţilor", ultimatum care vine chiar de la civilizaţiile ET benefice. Putem intui cu uşurinţă motivul acestui ultimatum: în acest gigantic plan de salvare şi ascensiune a umanităţii sunt implicate zeci şi chiar sute de civilizaţii extraterestre benefice, care lucrează neobosite şi în mod altruist la realizarea planului extrem de complex ce este integrat divin din dimensiunile superioare şi cu aprobarea fiinţelor celeste superioare.

În intervenţia sa radiofonică, Drake precizează că dacă arestările nu vor începe să fie efectuate neîntârziat, atunci extratereştrii benefici care ajută omenirea în această perioadă dificilă vor începe ei înşişi să realizeze această acţiune de epurare a "elitei" satanice, care este este de o importanţă crucială pentru demararea următoarelor etape ale planului de transformare spirituală a planetei şi a locuitorilor ei. Drake furnizează următorul video clip, în care reprezentanta organizaţiei secrete de acţiune şi luptă împotriva "Iluminaţilor" - Războinicii Curcubeului - face aceste precizări încă de pe data de 9 iunie, ceea ce înseamnă că operaţiunea ET de "extracţie" (prin teleportare) a membrilor cabalei masonice a început deja la această dată.

Se pare că "băieţii buni" de la Pentagon sunt nehotărâţi din cauza faptului că ei nu ştiu cum vor reacţiona cei care sunt "adormiţi" în ceea ce priveşte aceste aspecte (care, printre altele, se referă la existenţa "elitei" masonice şi acţiunile ei satanice pentru dobândirea controlului total asupra planetei, la existenţa extratereştrilor etc). În această situaţie se află un procent imens din populaţia globului, estimat în jurul a 80-90%.

Pentru ca această mişcare decisivă în destinul omenirii să se realizeze, nu există decât două posibilităţi şi ambele se află în puterea noastră de decizie: fie cabala criminală se predă (varianta paşnică), fie ea va opune rezistenţă şi atunci se va trece imediat la efectuarea arestărilor.

Cobra precizează că pleiadienii, împreună cu alte rase extraterestre benefice şi cu membrii Mişcării de Rezistenţă monitorizează situaţia îndeaproape şi cu mare atenţie. Astfel, "elita" masonică are timp până pe data de 21 iunie să anunţe public prin mass-media faptul că se predă, urmând ca după aceea civilizaţiile ET benefice să treacă la realizarea tuturor celorlalte etape ale planului într-o maniera mult mai intensă, aşa cum în parte ele au fost deja prezentate în articolele anterioare.

Cobra precizează că această dată şi evenimentele care se petrec acum au fost stabilite şi cunoscute cu 10 ani înainte şi toate acţiunile au fost orientate gradat către acest moment de importanţă fundamentală pentru bunul mers al lucrurilor în procesul ascensiunii. Prin urmare, dacă "Iluminaţii" nu vor ţine cont de acest ultimatum şi de termenul indicat (21 iunie 2012), atunci pleiadienii şi Mişcarea de Rezistenţă vor începe imediat să aplice măsurile unui plan care a fost deja stabilit cu mult timp înainte. Cobra spune că realizarea exactă a acestui plan depinde într-o anumită măsură de acţiunile facţiunii benefice a militarilor de la Pentagon din următoarele câteva zile.

Iniţial, "Iluminaţii" au crezut că pot rezolva problema arestării lor ameninţând omenirea cu un război nuclear. Un grup restrâns din cadrul "elitei" satanice (aşa-numiţii Archon-i întrupaţi) avea acces direct la detonarea unui mare număr de focoase nucleare, deoarece membrii săi deţineau codurile secrete de lansare. După ce accesul acestor "Iluminaţi" la dispozitivele nucleare a fost de curând eliminat în totalitate, cabala criminală a intrat în panică întrucât ea nu mai întrevede alte posibilităţi majore de întârziere a înfrângerii ei totale.

[continuare în partea a douazecisipatra (in curand)]

Sursa: AIM

Angela Merkel este considerata tot mai mult de presa internationala,"Cea mai mare amenintare la adresa omenirii" . Politicile sale pro-austere au adus Europa in pragul colapsului!


   Cine este cel mai mare pericol la adresa economiei globale si a prosperitatii? Mahmoud Ahmadinejad,presedintele Iranului? Nu! Prim ministrul Israelului,Binyamin Netanyahu? NU! Kim Jong-un al Koreei de Nord? Iarasi nu! Raspunsul este fosta chimista si actualul Cancelar al Germaniei,Angela Merkel,o austerofila declarata.

     Aceasta se afla de sapte ani la conducere ,iar solutia sa la criza economica europeana este aducerea continentului in pragul colapsului economic, care apoi ar duce lumea fata in fata cu a doua Mare Depresiune."Observer" a titrat pe 17 Iunie ca o prabusire a Zonei Euro ar duce la declansarea celui de-al doilea val de criza.Germanii au inceput deja sa o compare cu Adolf Hitler,considerandu-se ca tot ce au construit predecesorii sai aflati la conducerea Germaniei,risca sa fie distrus de politica pro-austera dusa de Merkel.Criza nu a fost produsa de cancelarul german,(dez)onoarea pentru asta revenindu-se indubitabil marilor bancheri mondiali,insa obsesia si fetisul lui Merkel de a "taia" ,lucru care este transmis in intreaga Uniune,nu face decat sa adanceasca si mai mult datoriile statelor europene.

      Grecia,deja sleita de taierile anterioare, a votat pe 17 iunie amanarea adoptarii planului de austeritate impus de UE pentru statul elen.Merkel a iesit imediat la rampa si a avertizat:" Nu se pot face abateri de la planul de austeritate! Ne bazam pe Grecia ca isi va duce la bun sfarsit angajamentele!" .

    Merkel adora sa jongleze in timp ce Atena,Madrid sau Roma ard.Somajul in randul tinerilor din Grecia si Spania atinge 50%.In Italia ,o treime dintre tinerii cu varsta intre 15 si 24 de ani ,nu lucreaza.Este paradoxal faptul ca liderul de stat al Germaniei devine paranoic si ofensat atunci cand vine vorba de trecutul Nazist al tarii,insa este foarte relaxat si indiferent in ceea ce priveste cresterea alarmanta a popularitatii partidelor neo-naziste de-a lungul Europei,din Franta pana in Grecia sau Ungaria.

     Nu numai sud-europenii se revolta impotriva sadismului fiscal.In mai,partidul Crestin-Democrat a lui Merkel a suferit o infrangere zdrobitoare in cel mai populat stat german ,North Rhine-Westphalia.Deci iata ca si germanii incep sa realizeze ca austeritatea nu functioneaza.

    Un studiu recent realizat de FMI in care au fost analizate taierile realizate din 1980 pana in 2009, a concluzionat faptul ca aceasta metoda de consolidare fiscala este foarte ineficienta.Insistenta lui Merkel de auto-flagelare fiscala si refuzul sau ca Germania sa sprijine orice stimul fiscal ,au impins tarile cu probleme ,cum e Grecia,intr-o depresie si mai mare.Recentul anunt la Summitul G20 din Mexic conform caruia Merkel permite acum institutiilor din zona euro sa cumpere datoriile tarilor membre lovite de criza,este prea putin si prea tarziu.

  Aici nu e vorba doar de geopolitica si macro-economie.Austeritatea europeana este patata deja cu sange.In Grecia,sinuciderile au crescut cu 40 % iar in tarile vestice rata natalitatii a scazut pana la nivelul tarilor in curs de dezvoltare.

Corpurile subtile - corpul eteric - corpul astral - corpul mental - energia subtila


Corpurile subtile 

Cei ce studiaza ezoterismul precum si asa-numitii medium-uri, vorbesc despre 3 corpuri subtile principale, ce inconjoara si intrepatrund corpul fizic. Ele sunt urmatoarele:
Corpul eteric
Corpul astral
Corpul mental
Fiecare individ are deci patru corpuri. Aceste corpuri au toate naturi diferite si sunt alcatuite din substante distincte. Corpul fizic reprezinta o ancora pentru celelalte trei: corpurile eteric, astral si mental intrepatrund structura fizica si interfereaza unele cu celalte. Cele patru corpuri exista in acelasi spatiu, pe diferite frecvente vibrationale. Ele se intrepatrund si se influenteaza reciproc in permanenta. Totusi, si in acelasi timp, ele continua sa fie entitati separate, care pot fi experimentate de catre constiinta noastra ca structuri independente si separate. Toate cele patru corpuri sunt conectate cu sufletul si primesc de la el putere si viata; fiecare corp reprezinta, de fapt, cate un vehicul pentru suflet.


Corpul eteric, matricea energetica a corpului fizic, poate vi vazut ca un barometru al starii de bine, de sanatate fizica si psihica, a individului. Exista vindecatori care reusesc sa puna diagnostice, observand diferite patologii pe baza corpului eteric.Acesta o data cu moartea dispare.In acupunctura, conceptul meridianelor este folosit pentru a descrie fluxuri distincte de energie electromagnetica de-a lungul unor linii care conecteaza diverse organe si parti ale corpului. Acestea sunt fluxuri de energie eterica, avand rolul de a vitaliza corpul fizic. Energia divină pătrunde în corpul eteric prin chakrele superioare: chakra divină, Chakra Cristică, Sahasrara - asemeni unei coloane alb-argintie.


Corpul astral serveste in elaborarea de sentimente. Intelege toate dorintele, emotiile, gandurile ascunse ale mintii umane. Acest corp subtil este un "vehicol" in zborurile astrale.Dupa moarte acesta lasa corpul fizic si se transfera in lumea astrala, dar el poate sa se indeparteze spontan in cazul cand persoana a suferit accidente grave, cand este in coma sau in situatiile cand e sub influenta unor droguri. Corpul astral e acea parte a fiintei care in experientele de pre-moarte se perinda in lumea astrala si absoarbe evenimente si impresii traite de ea de-a lungul vietii.
Are deci urmatoarele roluri:
-reprezinta vehiculul in care sunt depozitate imaginile memoriei;
-este corpul care simte emotiile;
-constituie constiinta mitica: limbajul sau este alcatuit din vise si din simboluri.


Corpul mental contine toate gandurile, cuprinse fiind aici si cele extrasenzoriale si intuitive.
El este divizat pe doua nivele:
-mintea superioara care se hraneste din Spiritul Universal (experiente spirituale, intuitie, adevaruri superioare);
-mintea inferioara, fara nicio nuanta peiorativa, legata fiind de lumea pamanteana, materiala.


Corpul fizic şi corpurile subtile, absorb energie din aer, apă, alimente, sunete, parfumuri, lumină. Energia parfumurilor acţionează direct asupra corpului astral. Alimentele au o energie care este absorbită în cea mai mare parte în timpul mestecării lor. Energia apei are o particularitate: are memorie şi capacitatea de a purifica.
Multe persoane cred ca aceste corpuri imateriale au un rol important atat in relatia cu "lumea de dincolo" cat si in practicile oculte desfasurate in viata terestra.
Ele au rolul de a ridica omul din sfera pur fizica si il pot ajuta in exercitarea magiei.


Energetica subtilă poate descrie pentru corpul uman si 7 planuri energetice: fizic, eteric, astral, mental, cauzal, spiritual şi atmic. Fiecărui plan îi corespunde corpul subtil cu acelaşi nume. 
Mineralele au doar corp eteric, plantele - corp eteric şi astral, iar animalele au 3 corpuri subtile: eteric, astral şi mental.


Un exercitiu foarte simplu, care ii conduce pe multi oameni la experimentarea corpului eteric, il reprezinta miscarea extrem de inceata a unuia dintre brate. Daca vrei sa incerci, aseaza-te intr-o pozitie relaxata si inchide ochii. Pune-ti mana dreapta pe genunchi. Apoi, exerseaza miscarea mainii catre umarul stang intr-o secunda sau o secunda si jumatate. Dupa asta, asaza mana pe genunchi si fa aceeasi miscare, dar sa-ti ia cel putin o ora. Miscarea trebuie sa fie atat de inceata, incat sa nu poti sa-ti dai seama daca te misti sau nu – totusi, intentia de a-ti misca bratul este prezenta tot timpul. Multi oameni care fac acest exercitiu experimenteaza tot felul de schimbari in modul in care isi percep bratul, iar in cele din urma, acesta nu mai poate fi simtit deloc. Experienta este doar a unui camp de energie. Adesea, nu doar senzatia bratului se modifica: constienta intregului corp trece in senzatia nefamiliara a corpului eteric.
Atentia mai poate fi comutata complet si asupra corpului astral; asta se intampla, de exemplu, in timpul unor transe hipnotice. Cineva care este hipnotizat se poate retrage complet intr-o lume interioara a amintirii, imaginii si a mitului si sa-si piarda complet simtul corpului fizic si al mediului material inconjurator. Senzatia familiara a visatului cu ochii deschisi inseamna, de asemenea, ca atentia se retrage in corpul astral. De exemplu, te poti „trezi” in mediul fizic dupa ce ai fost pierdut in ganduri si imagini, fiind cu o carte in mana, pe care o citeai, asteptand culoarea verde a semaforului sau stand la fereastra si privind gradina. In cele din urma, constienta poate fi comutata si catre o experienta a corpului mental, dar asta e greu de descris. Atunci cand constienta este focalizata complet asupra sa, se afla scufundata intr-o lume a tiparelor mentale, context fara continut, aspect dificil de pus in cuvinte. O astfel de experienta este foarte rara si traita, de obicei, de oameni cu un antrenament indelungat in practicile spirituale de concentrare, sau se poate intampla accidental celor aflati sub influenta unor droguri puternice.Schimbul de binecuvântări


Fiecare interacţiune este un schimb de binecuvântări, de la relația voastră cu pământul la fiecare persoană cu care vă conectaţi. Deşi există o serie de conexiuni disponibile pentru voi, în funcţie de creşterea sufletului vostru, promisiunile de vindecare, contractele de suflet şi angajamentele de vindecare, există o schimbare în aceste conexiuni cu fiecare nivel nou de înţelegere la care ajungeți iar voi faceți acest lucru recunoscând schimbul de binecuvântări în orice situaţie. Voi sunteţi binecuvântaţi de către toată lumea şi de către tot iar voi, de asemenea, oferiți binecuvântări pentru toată lumea şi pentru tot. Acestea poate că nu credeți că sunt binecuvântări, dar ele sunt. O binecuvântare este orice schimb de energie, fără judecată în privința a ceea ce este sau nu este o binecuvântare sau cum este primită sau respinsă.
Binecuvântările includ toate aspectele legate de învăţare, de la cele în urma cărora vă simțiți binecuvântați la cele pe care le găsiți dureroase şi provocatoare. Pentru a primi toate binecuvântările în orice situaţie, priviți-vă pe voi înșivă atât  ca student cât şi ca profesor, care dă şi primește. Când oferiți voi împărtășiți energia voastră și deschideți pe altcineva la potenţialul propriei lor lumini. Voi primiți prin învăţarea şi vindecarea pe care o experimentaţi în aceste conexiuni. Nu este important dacă sunteți respinși, cereți să vă fie arătate binecuvântările pe care le primiţi. Uneori, alţii nu sunt dispuşi să primească binecuvântările darului vostru, dar asta face parte din calea lor de vindecare. Aspectul cel mai important este modul în care sunteți binecuvântaţi.
Când oferiți altora voi deschideți o conexiune energetică pentru ei. Dacă intenţia voatră este de a vindeca, ajuta sau a-i schimba, calea spre binecuvântări este foarte limitată. Sunteți dispuși să deschideţi spaţiul inimii voastre, fără aşteptări? Uneori, o binecuvântare vine sub formă de respingere puternică, sau o negare a luminii voastre și o incapacitate de a se conecta cu voi energetic. Acest lucru doar vă indică faptul că cealaltă persoană nu este unde aţi crezut că este, dar ea este pe calea ei proprie. Acest lucru vă binecuvântează cu închiderea, ştiind că această conexiune nu poate continua în acest moment.
Alte binecuvântări pot include acceptarea şi o călătorie comună care vă binecuvantează cu iubire, bucurie, pace, şi conexiune. Acceptați acest lucru cu recunoştinţă în momentul de faţă, nu vă temeți că aceasta va fi încheiată sau sfârşită. Dorinţa omenească de permanenţă limitează capacitatea voastră de a aprecia binecuvântările. Fiecare situaţie există pentru a vă binecuvânta cu învăţare, vindecare, creștere și transformare. Priviți totul în lumina acestor aspecte şi veți recunoaşte fiecare binecuvântare în totalitatea învăţării şi divinității ei. Toate lucrurile există pentru a vă binecuvânta pe calea voastră pe măsură ce treceți de la vindecare la întregire, de la limitările de teamă la extinderea luminii, de la călătoria de ascensiune la îndeplinirea apariţiei ca un om spiritual divin.
Copyright (c) 2012 de Jennifer Hoffman. Toate drepturile rezervate.
Traducerea- Eliza

Tainele bisericii - Taina Sfântului Botez - Taina Sfintei Mirungeri - Taina Sfintei Spovedanii - Taina Sfântului Maslu - Taina Sfintei Împartasanii - Taina Sfintei Cununii - Taina Sfintei Preotii1. Taina Sfântului Botez 

Prin botez, devenim fii ai lui Dumnezeu dupa har si putem primi si celelalte Sfinte Taine. “Mergând, învatati toate neamurile, botezându-le în numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh...”. (Matei 28, 19)
Efectele botezului asupra celui nou botezat sunt urmatoarele:
lepadarea de buna voie de vrajmasul lumii si unirea cu Hristos, Mântuitorul lumii;
iertarea de pacatul stramosesc si de toate pacatele facute pâna la botez;
primirea de nume sfânt si capatarea statutului de membru al Bisericii si fiu al lui Dumnezeu dupa har.

2. Taina Sfintei Mirungeri 
Prin ungerea cu Sfântul si Marele Mir a partilor principale ale corpului si prin rostirea cuvintelor “Pecetea harului Duhului Sfânt” noul botezat primeste harul Duhului Sfânt si toate darurile necesare vietii si mântuirii lui care izvorasc din har.

3. Taina Sfintei Spovedanii 
Prin Taina Sfintei Spovedanii, numita si Taina Pocaintei sau a Marturisirii, întelegem marturisirea pacatelor, stabilirea tratamentului corespunzator bolii noastre si dezlegarea urmata de iertarea pacatelor marturisite.
Aceasta Taina a fost instituita de Mântuitorul nostru Iisus Hristos dupa Învierea Sa, când S-a aratat Apostolilor si a suflat asupra lor zicând: “Luati Duh Sfânt; carora veti ierta pacatele, le vor fi iertate si carora le veti tine, vor fi tinute”. (Ioan 20, 22-23) 
 
Momentele Tainei: 

a) Marturisirea pacatelor
Traditia Sfintei Biserici a stabilit ca Taina Spovedaniei sa fie împlinita de cel putin patru ori pe an, în perioada celor patru posturi. Bolnavii se vor spovedi mai des, lunar si, în unele cazuri grave, chiar saptamânal.
b) Stabilirea tratamentului spiritual (canon)
Dupa momentul chirurgical sufletesc de marturisire a pacatelor cu hotarâre, este necesar sa acceptam si sa urmam cu strictete tratamentul spiritual, care va duce cu siguranta la însanatosirea noastra. Aceasta operatie de salvare prin marturisirea pacatelor face ca pacatul sa fie sters din lagarele sufletului nostru. Dar la orice rana deschisa, dupa vindecare ramâne o cicatrice. Deci ceea ce a ramas în sufletul nostru este marca ranii respective, cicatricea corespunzatoare care, lovita în aceleasi circumstante cum s-a facut odinioara, se poate redeschide mai rau decât a fost. Prin urmare, canonul (tratamentul sufletesc) mentine mereu mintea treaza, pentru ca sa nu ne mai lovim în acelasi loc, adica, sa nu ne mai proiectam niciodata gândul catre pacatul respectiv.
c) Dezlegarea si iertarea pacatelor
Partea harica principala este dezlegarea pacatelor prin punerea mâinilor în chipul crucii pe capul credinciosului, dupa terminarea marturisirii pacatelor si rostirea rugaciunii de dezlegare. Aceasta taina iarta toate pacatele pe care le face crestinul de la Botez si de la ultima spovedanie pâna în clipa marturisirii. Reamintim ca stergerea pacatelor face sa se rupa legatura dintre cauza si efectul bolii noastre, se desfac nodurile pe care omul le are în inima si nu le mai poate dezlega singur, se recapata harul vindecarii si puterea Duhului Sfânt.

4. Taina Sfântului Maslu 

Taina Sfântului Maslu se savârseste în Biserica Ortodoxa pentru vindecarea bolnavilor. Ea se întemeiaza pe învatatura Sf. Apostol Iacov care spune:
Este cineva în suferinta ? Sa se roage... Este cineva bolnav între voi ? Sa cheme preotii Bisericii si sa se roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Si rugaciunea credintei va mântui pe cel bolnav si, de va fi facut pacate, se vor ierta lui;. (Iacob 5, 13-15)
Sfântul Maslu se face, de obicei, în zilele de post cu trei, cu cinci sau cu sapte preoti. Iar credinciosii bolnavi si rudele lor, care participa la aceasta taina si doresc cu adevarat sa-si usureze suferinta trupului si a sufletului, trebuie sa vina la Sfântul Maslu cu mare credinta în Dumnezeu, împacati cu toti, spovediti, postiti si întariti cu multe rugaciuni.
Sfântul Maslu cu mai multi preoti, facut cu credinta si post pentru cei bolnavi si ungerea lor cu untdelemn sfintit formeaza cea mai puternica slujba si rânduiala de vindecare si alinare a bolilor sufletesti si trupesti în Biserica Ortodoxa.
Timpul cel mai potrivit pentru savârsirea Sfântului Maslu este perioada postului, atât în cele patru posturi, cât si în zilele de miercuri si vineri. În aceste zile, crestinii care participa la Sfântul Maslu trebuie sa posteasca pâna seara, sa se roage mai mult si sa-si marturiseasca mai întâi pacatele la duhovnic
În cazuri grele de boala si primejdie de moarte, Sfântul Maslu se poate savârsi în orice zi, ori de câte ori este nevoie, în casele celor suferinzi, dupa ce mai întâi bolnavii sunt spovediti din copilarie si împacati cu toti, spre a lor alinare si iertare, ca sa nu plece la Hristos fara aceasta Sfânta Taina. La urma, cei grav bolnavi trebuie împartasiti cu Trupul si Sângele Domnului, ca sa fie pe deplin pregatiti pentru marea calatorie la cer. Aceasta este cea mai buna si cea mai completa pregatire pentru moarte, pe care o ofera Biserica Ortodoxa fiilor ei pe pamânt. Adica, Spovedania, Sfântul Maslu si Sfânta Împartasanie.

5. Taina Sfintei Împartasanii

Sfânta Împartasanie, numita si Euharistie, este Însusi Trupul si Sângele lui Hristos, pe care Domnul l-a purtat pe pamânt dupa Înviere si pe care ni-l ofera în dar tuturor celor ce credem în El si facem voia Lui, spre iertarea pacatelor si viata de veci.
Trebuie sa o primim cu mare evlavie si credinta, stiind ca este foc mistuitor care curata si iarta pe cei vrednici, iar pe cei nevrednici îi arde si-i osândeste. Daca Taina Botezului si Taina Mirungerii ne fac fii ai Bisericii si ai lui Dumnezeu dupa har, Taina Spovedaniei si Taina Împartasaniei ne fac fii si mostenitori ai Împaratiei cerurilor. De nu veti mânca trupul Fiului Omului si de nu veti bea sângele Lui, nu veti avea viata întru voi. (Ioan 6, 53)
Efectele harice ale Tainei Sfintei Împartasanii sunt urmatoarele:
ne iarta pacatele deja marturisite la duhovnic;
ne înmulteste cel mai mult harul Duhului Sfânt primit la Botez, daca ducem o viata cu totul curata si placuta lui Dumnezeu;
ne ajuta la despatimire, iluminare, desavârsire, mântuire si sfârsit crestinesc minunat.

6. Taina Sfintei Cununii 

Nunta este cea mai veche taina, întemeiata de Însusi Dumnezeu în Rai. Ea sta la temelia vietii pe pamânt. De aceea a fost binecuvântata de Mântuitorul, care a participat la nunta din Cana Galileei si a facut aici prima Sa minune.
Familia se va bucura pe deplin de sanatate sufleteasca si trupeasca daca va respecta conditiile principale ale Nuntii ortodoxe si daca vor ajunge sa împlineasca scopul Nuntii crestine. 
 
7. Taina Sfintei Preotii 

Prin Taina Preotiei întelegem cele trei trepte ale slujirilor bisericesti - diaconi, preoti, episcopi - care sunt hirotoniti, adica sfintiti de episcopi prin punerea mâinilor pe capul lor si prin chemarea harului Duhului Sfânt peste ei, în timpul Sfintei Liturghii. Preotii si episcopii, prin hirotonie, primesc de la Dumnezeu întreita putere de a învata lumea cuvântul Sfintei Evanghelii, de a savârsi sfintele slujbe sfintind pe oameni prin Sfintele Taine si de a conduce pe toti care cred în Hristos pe calea mântuirii. 
 

Turcia AMENINŢĂ Siria cu represalii după doborârea unui avion


Turcia analizează sâmbătă modul în care va răspunde Siriei, care a recunoscut că a doborât vineri un avion de luptă turc, incident grav ce acutizează tensiunile dintre Ankara şi Damasc şi ameninţă să aibă aspre consecinţe internaţionale, relatează AFP.

Ankara a aşteptat aproape 12 ore vineri până să confirme că unul din avioanele sale F-4 Phantom, care decolase de la baza din Malatya (sud-est), a fost doborât de armata siriană, excluzând ipoteza unui accident. 

Sâmbătă, în Mediterana, în largul provinciei turce Hatay (sud), se desfăşoară acţiuni de căutare a celor doi piloţi ai avionului, la operaţiuni participând şi Siria, a anunţat premierul turc Recep Tayyip Erdogan, după o reuniune de criză la Ankara, organizată după întoarcerea sa de la Rio, unde participase la summit-ul ONU asupra dezvoltării durabile. 

Primele informaţii ar fi fost că cei doi piloţi sunt în viaţă. 

'Turcia îşi va face cunoscută poziţia definitivă şi va lua cu fermitate măsurile care se impun când incidentul va fi pe deplin lămurit', se spune într-un comunicat al biroului de presă al lui Erdogan, care nu dă detalii asupra misiunii pe care o îndeplinea F-4 - avion cu care armata turcă efectuează de obicei misiuni de recunoaştere - în apropierea Siriei. 

La Damasc, un purtător de cuvânt al armatei siriene a confirmat pentru AFP că avionul turc a fost doborât. 'Am confirmat că ţinta (tirului sirian) a fost un avion militar turc, atins de o lovitură directă, după ce a intrat în spaţiul aerian sirian. S-a prăbuşit în mare, în apele teritoriale siriene, la circa 10 km de coastele provinciei Lattaquie', a declarat sursa. Purtătorul de cuvânt a adăugat că radarele siriene au detectat 'o ţintă neidentificată' care intrase în spaţiul aerian sirian, cu mare viteză şi la joasă înălţime. 

Ankara a dat mai întâi dovadă de reţinere şi a anunţat că aşteaptă concluziile unei anchete complete înainte să decidă cum va riposta, pentru a evita, spun observatorii, să fie angajată într-o confruntare militară cu vecinul sirian. 

'Trebuie întâi să vedem dacă avionul turc a intrat sau nu în spaţiul sirian. Chiar în caz de încălcare, procedura obişnuită este să alungi intrusul sau să îl forţezi să aterizeze', este de părere profesorul Ilter Turan de la Universitatea Bilgi (Istanbul). Colegul său de la Universitatea Yeditepe din Istanbul, Mesut Casin, menţionează o 'atitudine ostilă' a Siriei, care ar trebui să ceară scuze Turciei şi să-i plătească despăgubiri. 

De la începutul represiunii sângeroase de către regimul sirian a mişcării de protest, bunele relaţii economice şi politice între administraţiile turcă şi siriană se degradează pe zi de trece. Turcia cere plecarea liderului sirian, a primit pe teritoriul său circa 32.000 de refugiaţi sirieni, precum şi soldaţi rebeli. Tot în Turcia se află Consiliul Naţional Sirian (CNS), principalul organism al opoziţiei siriene. 

Sunt tot atâtea motive de îngrijorare ca gravul incident în care a fost implicat avionul de vânătoare turc să nu provoace escaladarea periculoasă a tensiunilor dintre cele două ţări şi chiar dincolo de graniţe, un stat fiind aliat al NATO şi al Statelor Unite şi celălalt, al Iranului şi susţinut de Rusia. 

Turcia a menţionat recent că ar puea invoca articolul 5 al tratatului NATO, care prevede o acţiune a tuturor membrilor Alianţei Atlantice în vederea protejării graniţei cu Siria, după tirurile trase de forţele siriene în direcţia teritoriului turc. NATO a anunţat că nu se gândeşte să intervină în Siria

Sursa:  REALITATEA.NET


Tradiţii şi superstiţii de SÂNZIENE


SÂNZIENELE sunt sărbătorite pe 24 iunie, ziua în care se face pomenirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută și sub denumirea de "Cap de vară”, pentru că soarele ajunge la apogeu.

SÂNZIENELE plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă și dansează, împart rod holdelor, tămăduiesc bolnavii și apăra semănăturile de grindină. 
  
În ajunul SÂNZIENELOR, pe 23 iunie, fetele culegeau de pe câmp flori de SÂNZIENE și împleteau cununi pe care le aruncau peste case. Seara, se întâlnesc fetele care vor să se mărite cu flăcăii care doresc să se însoare. Băieții fac ruguri, aprind făclii și le învârtesc în sensul mișcării soarelui, strigând: Dacă acestea se agățau de horn, era semn că se apropie cununia. Cei în vârstă aruncau coronițe peste casă, pentru a află când vor muri. Se credea că atunci când coroniță va cădea de pe acoperiș, moartea este aproape.
  
Fetele își pun flori de Sânziene neîmpletite sub căpătâi. În acea noapte, ele își vor visă ursitul. Dacă cununa va fi purtată în păr sau în sân (de fecioare sau tinere neveste), acestea vor deveni atrăgătoare și drăgostoase. Înainte de răsăritul soarelui, fețele și flăcăii se apropie de ocolul vitelor. Cununile sunt aruncate în coarnele vitelor. Dacă gingașă coroniță se oprește în cornul unei vite tinere, fata se va mărită după un tânăr, iar dacă se oprește în cornul viței bătrâne, ursitul va fi om în vârstă. 

Sursa:  REALITATEA.NET

Uniunea Europeană face paşi spre FEDERALISM


Dezamorsarea crizei datoriilor impune statelor UE o mai mare solidaritate însă pierderea de suveranitate pe care o presupune nu se poate face decât în tăcere pentru a nu trezi suspiciunile antifederaliştilor, relatează AFP.Soluţia pentru a depăşi criza este să avem "mai multă Europă şi nu mai puţină", a afirmat vineri cancelarul Angela Merkel la încheierea unui summit Italia-Franţa-Germania-Spania la Roma. "Trebuie să dăm un semnal şi să ne apropiem într-o uniune politică. Vrem să lucrăm la o uniune politică mai importantă", a insistat aceasta. Preşedintele UE Herman Van Rompuy a fost desemnat să pregătească un raport cu privire la modalităţile de sporire a integrării în cadrul UE.
În concluziile sale, pe care le va prezenta liderilor UE în cadrul summitului de la 28 şi 29 iunie la Bruxelles, el "este foarte ambiţios, cu idei concrete", a declarat pentru AFP un oficial european.
"El îşi bazează această integrare pe o uniune economică, o uniune bancară, o uniune bugetară şi o uniune politică".

Şeful guvernului italian Mario Monti, de orientare federalist, susţine de asemenea acestă abordare. "Pentru a ieşi în bune condiţii din această criză a zonei euro şi a economiei europene, avantajul integrării este necesar", a declarat acesta vineri. "Cu o Europă federală nu am mai avea această discontinuitate în procesul decizional", susţine ministrul italian al Afacerilor Externe, Enzo Moavero.
Însă federalismul este "un concept foarte sensibil în unele state", deoarece acesta înseamnă cedarea unor părţi a suveranităţii naţionale către instanţe superioare europene, avertizează un oficial european.
Marea Britanie nu vrea să audă despre acest subiect. Franţa este la rândul său foarte reticentă la orice pierdere a suveranităţii. Nu va fi "niciun transfer de suveranitate fără ameliorarea solidarităţii", a avertizat de asemenea preşedintele Francois Hollande în cadrul unei conferinţe de presă comune la Roma. "În Europa este mereu un mare entuziasm pentru împărţirea greutăţilor, dar multe rezerve când este vorba de cedarea suveranităţii la scară europeană", declară anturajul cancelarului Angela Merkel.

Aceste rezerve sunt luate în considerare. "Cuvântul federalism nu a fost folosit în documentul pe care îl va prezenta Herman Van Rompuy, pentru că nu trebuie să trezim demoni vechi", a explicat un oficial european.
"Preşedintele Francois Hollande nu vrea să reînvie" rănile deschise în Franţa după eşecul referendumului privind Constituţia europeană în 2005, a adăugat acesta.În Olanda, unde alegătorii au respins de asemenea proiectul de Constituţie europeană, alegerile legislative anticipate sunt prevăzute la 12 septembrie "iar dezbaterea nu trebuie să se întoarcă spre" viitorul instituţional al UE, a insistat acest responsabil european.
"Construcţia europeană este o suită de compromisuri", aminteşte acesta. Ea include deja elemente de federalism precum BCE şi Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), a subliniat acesta.

Francois Hollande preconizează avansarea "etapă cu etapă". El a reamintit acest lucru în cadrul reuniunii de la Roma. "Renunţarea la suveranitate se va construi în funcţie de mecanismele de suveranitate pe care le vom putea găsi", a afirmat el. Această politică a etapelor s-ar aplica euroobligaţiunilor solicitate de Paris. "Această distribuire comună a datoriilor necesită neapărat o mai mare integrare politică şi va necesita cu siguranţă mai mulţi ani", a explicat premierul francez Jean-Marc Ayrault pentru săptămânalul german Die Zeit.


Sursa:  REALITATEA.NET

CUTREMUR PUTERNIC în Indonezia


Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 a fost resimţit sâmbătă în provincia indoneziană Aceh (Sumatra, nord-vest), a anunţat agenţia de meteorologie şi geofizică indoneziană, relatează AFP.

Seismul a avut loc la o adâncime de 103 kilometri, la 24 de kilometri nord-vest de oraşul Subulussalam, la ora 12.11 (08.11 ora României). "Pentru moment nu a fost anunţate victime sau pagube materiale", a declarat pentru AFP Dedi Sugianto, un oficial din cadrul agenţiei. Cutremurul a fost resimţit în oraşele Blang Pidi (Aceh) şi Sibolga, în provincia Sumatra-Nord.
Indonezia este situată pe Cercul de Foc al Pacificului, unde întâlnirea mai multor plăci continentale provoacă o activitate vulcanică şi seismică intensă. Insula Sumatra, situată în nord-vestul arhipelagului indonezian, a fost afectată la 26 decembrie 2004 de un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea peste 9, care a generat un tsunami pe coastele a aproximativ zece ţări din Asia de Sud-Est, provocând moartea a peste 220.000 de persoane, dintre care 170.000 în Aceh.


Sursa:  REALITATEA.NET

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (8a)Facţiunea pozitivă care va coordona arestările la nivel mondial include cu precădere cadre militare, guvernamentale şi din serviciile secrete ale SUA, deoarece în această ţară se găseşte "creierul" familiilor dinastice de bancheri ai "elitei" masonice mondiale. Astfel, "băieţii buni" fac parte nu doar din Pentagon, ci şi din NSA (Agenţia de Securitate Naţională a SUA) şi chiar şi din instituţiile de tristă faimă CIA şi FBI; de asemenea, o parte dintre ei provin din anumite instituţii bancare mondiale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional (FMI), Trezoreria SUA sau Banca Reglementărilor Internaţionale (Bank for International Settlements).

După declanşarea Operaţiunii Green Light de arestare a membrilor cabalei criminale, mai ales graniţele SUA vor trebui să fie atent supravegheate, pentru a împiedica eventualele tentative de fugă ale celor din "elita" masonică. O estimare aproximativă arată că numărul celor vizaţi pentru arestări în SUA (fieful cabalei criminale), care va include în special bancheri, politicieni sau funcţionari din aparatul de stat, se situează în jurul cifrei de 10 000. Judecarea lor se va face public, astfel încât întreaga populaţie a globului va putea afla adevărul despre crimele şi acţiunile odioase ale acestei "elite" a răului.

Arestările şi noul sistem financiar vor constitui de fapt catalizatorul pentru realitatea lumii pe care omenirea va începe să o construiască în curând, în locul sistemului economico-financiar actual, impus de cabala criminală. Cei care doresc să aibă o înţelegere de ansamblu, corectă şi totodată edificatoare asupra sistemului de putere al "Iluminaţilor", precum şi a istoriei lui adevărate, pot viziona următorul documentar realizat de James Rink:

[Nota AIM: filmul poate fi vizionat numai din pagina proprie de la YouTube, astfel că va trebui să apăsaţi pe link-ul "Watch On YouTube"]

Practic vorbind, acest sistem financiar a constituit cancerul societăţii actuale, sărăcind guvernele şi epuizând economiile naţionale. Ca orice boală cronică, el trebuie eliminat complet prin înlocuirea lui din rădăcini.

Iniţiativa de schimbarea a sistemului financiar implementat de "Iluminaţi" a fost luată încă de acum 30 de ani şi ea urma să fie aplicată atât în SUA, cât şi în întreaga lume de către un grup secret, numit Cavalerii Albi. Aceştia sunt persoane din diferite ţări ale lumii care fac parte din anumite societăţi secrete şi care ocupă poziţii şi funcţii înalte în instituţii guvernamentale, în trusturi, în concerne şi în aparatul militar internaţional.

De asemenea, membrii ordinului Cavalerii Albi se află în contact cu reprezentanţii anumitor civilizaţii extraterestre benefice, care vor să ajute omenirea în această perioadă a tranziţiei la o nouă frecvenţă de vibraţie a conştiinţei. Cavalerii Albi împărtăşesc acelaşi ţel principal, de eliminare a influenţei şi puterii de acţiune a "elitei" masonice în lume, acţionând totodată pentru ca omenirea să dobândească suveranitatea asupra propriului ei destin şi pentru prosperitatea şi progresul ei spiritual.

Acest minunat plan este sprijinit de o altă organizaţie secreta foarte importantă, numită Războinicii Curcubeului şi de aşa-numitele "familii ale Dragonului" din Asia (reunite mai ales în cadrul Societăţii Dragonului Alb), care sprijină în mod substanţial acţiunile de înlăturare a cabalei criminale. Astfel, "familiile Dragonului" conlucrează strâns şi cu Fundaţia Saint Germain în vederea confiscării imenselor bogaţii cumulate de "elita" masonică şi înapoierea lor populaţiei Pământului. Despre rolul pe care Contele de St. Germain l-a avut în aceste acţiuni şi despre alte informaţii de culise referitoare la aceste aspecte, se poate afla din excelentul documentar de mai jos, produs tot de James Rink.

[Nota AIM: filmul poate fi vizionat numai din pagina proprie de la YouTube, astfel că va trebui să apăsaţi pe link-ul "Watch On YouTube"]

Tehnologiile bazate pe energia liberă, care în mare parte sunt fundamentate pe studiile, experimentele şi descoperirile genialului inventator Nicola Tesla, vor fi puse la dispoziţia tuturor oamenilor; unele dintre aceste dispozitive vor fi folosite pentru teraformarea unor deşerturi pustii ale planetei, făcându-le astfel să devină păduri tropicale verzi, luxuriante.

De asemenea, războaiele vor înceta imediat, iar conflictele interetnice vor fi definitiv rezolvate. După introducerea noului sistem financiar şi stabilirea valutelor internaţionale, naţiunile vor primi fonduri imense pentru a le folosi la construcţia infrastructurii şi în alte domenii de interes naţional, cum ar fi eliminarea sărăciei, educarea populaţiei, asigurarea hranei naturale şi a apei pure pentru consum.

Puterea va fi de atunci înainte deţinută de populaţia globului şi ea nu va mai fi concentrată doar în mâinile unui mic grup de fiinţe malefice ori în mâinile unor dictatori. Oamenii vor avea drepturi depline să decidă singuri asupra propriului viitor şi asupra legilor pe care să le respecte.

Detalii interesante despre lupta aprigă de culise, care se duce între "Iluminaţi" şi facţiunea benefică de la Pentagon pot fi aflate de la un alt insider, care se identifică cu numele Cobra. El a început să publice informaţii "la zi" pe data de 31 martie 2012, odată cu apariţia blogului său care se numeşte Portal 2012 (http://2012portal.blogspot.com).

Postările lui acoperă un cadru larg de informaţie în legătură cu evenimentele actuale despre lupta împotriva cabalei masonice si despre ascensiunea spirituala a omenirii; totuşi, unele dintre aceste informaţii reprezintă coduri secrete publicate sub nume precum Pandora sau Phoenix, despre care Cobra susţine că sunt destinate celor ce fac parte din aşa-numita Mişcare de Rezistenţă, care este condusă de o persoană cunoscută sub numele de "Michael". Aceasta pare să fie o modalitate practică pentru membrii operativi ai Mişcării de Rezistenţă, deoarece ei pot afla imediat elementele noi care apar, prin simpla accesare a acestui blog. Totuşi, Cobra ţine să precizeze că informaţiile sensibile, care sunt foarte importante, sunt transmise prin alte mijloace.

Cel care semnează cu numele Cobra este el însuşi integrat în structura de vârf a Mişcării de Rezistenţă şi, probabil, în structurile agenţiilor secrete, întrucât el afirmă că a participat la negocierile de predare a unor membri de vârf ai cabalei criminale. Cobra este foarte ferm atunci când spune că nu face parte din structurile militare şi nici din cele guvernamentale, deşi cooperează cu acestea de mulţi ani; el afirmă că este implicat în serviciul Operaţiunilor Speciale, fiind un expert în domeniul informaţiilor secrete.

Identitatea lui trebuie să rămână protejată pentru a evita ameninţările, atacurile fizice şi interogatoriile, cu care el şi o parte dintre fiinţele apropiate lui s-au confruntat deja.

Putem înţelege foarte bine această ocultare, dacă ne gândim că pentru majoritatea oamenilor lupta actuală care se duce pentru eliberarea lumii de sub puterea şi influenţa cabalei masonice este mai mult un joc video sau un roman SF de calitate, despre care ei citesc pe internet, însă pentru cei care sunt implicaţi în mod direct în această luptă şi acţionează "în spatele scenei", situaţia este foarte reală şi periculoasă.

În plus faţă de această atitudine mai degrabă pasivă şi chiar cu accente de indiferenţă, occidentalii solicită de obicei referinţe pentru cel sau cea care le oferă informaţii. Să nu uităm însă că referinţele despre o persoană pot fi adeseori înşelătoare pentru minte; de pildă, mulţi "Iluminaţi" cu grad înalt în "elita" masonică au referinţe excepţionale în lumea academică sau corporatistă, dar cu toate acestea vedem foarte bine ce au reuşit ei să facă din această planetă şi din omenire.

Numele "Cobra" reprezintă abrevierea de la Compression Breakthrough ("străpungere comprimată"), care se referă la timpurile pe care le trăim, când omenirea se pregăteşte pentru trecerea la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei. Cobra este de asemenea un simbol pentru kundalini shakti din tradiţia yoghină, semnificând forţa iluminării spirituale şi a libertăţii de expresie în creaţie. Din această perspectivă, "şarpele Cobra" este cu adevărat periculos pentru "Iluminaţi", deoarece reprezintă un element de teamă pentru ei.

Informaţiile pe care le oferă cel care a adoptat acest nume sunt importante, revelatoare şi ele se corelează foarte bine cu cele dezvăluite de Drake.

Cobra afirmă că a primit instrucţiuni de la Mişcarea de Rezistenţă, din care el face parte, să deschidă un blog pentru a informa astfel populaţia lumii despre transformările inerente care vor avea loc peste puţin timp pe planeta noastră. Foarte interesant este faptul că - aşa după cum Cobra precizează - postările lui pe blog nu sunt informaţii de tip channeling, ci ele sunt primite în mod direct de la fiinţe extraterestre din Constelaţia Pleiadelor, ori reprezintă informaţii la prima mână obţinute de la Mişcarea de Rezistenţă din care face şi el parte; în plus, Cobra afirmă că el mai primeşte informaţii de la anumiţi agenţi care sunt integraţi în aşa-numita "economie ocultă" sau în agenţiile de servicii secrete.

Totuşi, atunci când citim sau luăm cunoştinţă de aceste informaţii este necesar să le trecem noi înşine atât prin filtrul propriei noastre intuiţii, cât şi prin cel al minţii raţionale, pentru a avea astfel un tablou cât mai complet şi coerent a ceea ce se petrece de fapt în lume. Această combinaţie adecvată între intuiţie şi raţiune se dovedeşte a fi o "tehnică" eficientă prin care putem discerne informaţia corectă de cea falsă ori disimulată.

Elementul forte al dezvăluirilor făcute de Cobra îl reprezintă Mişcarea de Rezistenţă, ai cărei membri (aproximativ 20 de milioane) trăiesc în baze subterane, situate sub unele metropole ale lumii. Aceste fiinţe au corp fizic si sunt umane, dar "casa" lor este de fapt pe un alt sistem solar. De fapt, Cobra nu oferă prea multe detalii despre membrii Mişcării de Rezistenţă, dar spune totusi ca acele fiinţe au trăit ultimele 4-5 încarnări pe aşa-numita Planetă X din sistemul solar respectiv.

Mişcarea propriu-zisă a luat naştere în anul 1977; Cobra l-a întâlnit pe Michael (conducătorul Mişcării de Rezistenţă) în acelaşi an, într-o bază construită sub oraşul New-York. Şi mai interesant este faptul că membrii Mişcării conlucrează foarte strâns cu reprezentanţii unei civilizaţii extraterestre din Pleiade, care activează de asemenea în două baze subterane: una dintre ele este situată în partea superioară a crustei planetei, sub munţii Himalaya, lângă Kongka-La (între India şi China) şi la est de Ladakh; cealaltă bază a pleiadienilor este construită sub insula Bora Bora. De altfel, Cobra se autodefineşte ca fiind un suflet pleiadian, încarnat într-un corp uman de pe Terra. Din acest punct de vedere el se consideră un aliat al Pământului, o "punte" între civilizaţia pleiadiană şi omenire.

Cobra spune că s-a născut din părinţi umani pe Pământ, care nu ştiu nimic despre legăturile lui pleiadiene; totuşi, la încarnarea pe Pământ el afirmă că nu a pierdut conştiinţa despre originea lui pleiadiană. La un moment dat al existenţei actuale a fost teleportat pe una dintre navele pleiadiene "de serviciu" sau "de recunoaştere" (despre care el zice că avea aproximativ 10 metri în diametru).

Acolo i s-au prezentat mai multe elemente şi detalii despre situaţia sa, i s-au arătat diferite aspecte ale planului de acţiune pentru vindecarea şi ascensiunea Pământului la o frecvenţă superioară de vibraţie, precum şi ce se va petrece în viitor cu rasa umană. Pleiadienii îi vorbeau telepatic, însă el răspundea cu voce tare. Apoi nava s-a ridicat în atmosfera Pamântului, a intrat în spaţiul cosmic şi s-a deplasat într-o primă fază până la Lună; cu acea ocazie, Cobra a fost lămurit despre rolul pe care îl are satelitul Pământului şi ce se petrece de fapt pe suprafaţa lui.

"Plimbarea" a continuat cu aceeaşi navă prin sistemul nostru solar, unde a făcut un "tur" al planetelor, primind explicaţii despre fiecare dintre ele. Cobra afirmă că aceea a fost o experienţă foarte familiară pentru el şi că în navă se simţea "ca acasă"; prin urmare, el nu a mai vrut să revină pe Pământ, însă fiinţele pleiadiene i-au dat instrucţiuni şi l-au trimis înapoi, pentru că războiul nuclear - de care ele erau atunci foarte îngrijorate că va izbucni - trebuia oprit.

Cobra mărturiseşte că la revenire i-a fost destul de greu să se obişnuiască cu frecvenţa joasă de pe Pământ şi subliniază că întreaga experienţă a fost o experienţă fizică ce a implicat teleportarea lui, atât la aducerea pe navă, cât şi la trimiterea înapoi pe Pământ; referitor la acest aspect, el precizează că experienţa teleportării durează cam 20-30 de secunde, este plăcută şi se aseamănă cu experienţa de sky-diving, adică cu experienţa unui salt în gol de la o mare înălţime.

Cobra afirmă că există un plan bine definit despre felul în care se va face ascensiunea în 4D şi 5D pentru omenire, însă acest plan este deocamdată strict secret, urmând să fie dezvăluit după ce cabala criminală a masoneriei se va preda şi va fi în totalitate anihilată.

Acesta este motivul pentru care civilizaţiile ET benefice nu oferă prea multe informaţii, ceea ce produce o anumită confuzie printre anumiţi channelers; ei se conectează la frecvenţa de vibraţie specifică a acestor civilizaţii, percep energia elevată şi benefică a contactului lor extraterestru, dar cu toate acestea nu le parvin informaţii importante, ci doar mesaje cu un conţinut general.

Aici se produce confuzia, deoarece atunci ei permit minţii subconştiente să intervină în acest proces de telepatie - pentru a "suplini", într-un fel, lipsa aparentă de informaţie - şi prin urmare mesajele lor devin mai mult mesaje personale, decât mesaje transmise de civilizaţiile ET benefice.

[continuare în partea a douazecisitreia (in curand)]

Sursa: AIM