joi, 31 octombrie 2013

FIȚI PREGĂTIȚI !!!

pamant
Starea emoțională continuă să crească la fel ca și intensitatea intenției colective a omenirii de a se trezi. Oceanul dragostei inundă planeta îmbrățișându-i pe toți; toată lumea se
scufundă, nu există negociatori sau excepții, iar efectele sunt absolut uimitoare.
Da, o foarte mică minoritate de îndârjiți nerealiști și fanatici încă refuză să recunoască irealitatea mediului pe care ei încearcă să-l consolideze; dar eforturile și intențiile lor vor fi inutile caci puterea de intenționare colectivă a omenirii se întărește și se orientează tot mai mult spre oceanul divin al iubirii în care totul se regăsește.
Iluzia se dezintegrează rapid chiar dacă micul nucleu de recalcitranți mai încearcă să-și păstreze puterea și controlul, prin sprijinirea și menținerea acestui statut ireal și lipsit de dragoste.
Ei vor fi expulzați într-o zonă unde vor putea continua să joace jocurile lor, fără însă a mai deranja sau încetini mersul înainte al societății umane. Noua Eră, aflată în curs de edificare, va asigura cooperarea sinergică și iubitoare precum și un mediu armonios pentru toți care se vor putea bucura pe deplin de libertatea pe care o oferă lipsa statului nedrept și autoritar, apărător al privilegiilor celor puțini.
Tatăl Ceresc v-a creat liberi și El vă va garanta mereu această libertate. Trezirea voastră la o nouă conștiință, vă va oferi posibilitatea unor altfel de experiențe de viață, mult diferite de ceea ce ați cunoscut în viețile voastre anterioare.
Un val tot mai mare de entuziasm se ridică în sufletele voastre. Nu veți fi dezamăgiți pentru această lungă așteptare!
Mesajului de astazi i-am zis ” Fiți pregătiți! “
Aceasta deoarece Marele Eveniment este foarte aproape și el va provoca multă bucurie omenirii planetei voastre. Pentru voi au fost eoni de așteptare a acestui mare și mirific pas în evoluția sistemului vostru planetar (partea lui angajată pe calea ascensiunii).
Deja ”listele de separare” sunt finalizate și fiecare suflet cunoaște pe ce listă s-a înscris.
S-au ”ales apele” dragilor!
Unii v-ați înscris pe lista evoluției, unde vă așteaptă un lung popas într-o dimensiune superioară.
Alți, ați găsit de cuviință că ”trenul” acesta a sosit prea devreme pentru voi, căci voi mai aveați ceva de făcut din ceea ce vă propuseserăți în 3D. Veți veni, poate, cu următorul.
Pentru aceștia din urmă, ”nepregătiții”, timpul se va scurge de acum încolo, într-un mod mult mai dificil ca până acum. Deși viața voastră va fi ca și pănă acum, în fapt, o iluzie, totul vi se va părea foarte real. Numai că această ”realitate” va fi mult mai dură decât până acum. De ce? Pentru că lumea în care veți trăi, deși va continua să existe tot în 3D, va fi mult mai densă în evenimente dezagreabile, nedorite și din ce în ce mai terifiante.
Motivul este acela că în lumea voastră 3D vă veți regăsi numai voi, nu și cei mai evoluați decât voi. Pănă acum, viața în lumea voastră era mult mai ”edulcorată”, mai acceptabilă, căci printre voi erau multe suflete pline de compasiune, oneste, suflete iertătoare, înțelegătoare și pregătite pentru o conviețuire pașnică. A fost o ”diluție” care făcea viața mai suportabilă, chiar cu unele bucurii, din când în când dar, oricum, trecătoare. De acum încolo, la voi nu va mai fi așa deoarece lumea voastră va fi formată doar din ființe cu nivel vibrațional caracteristic dimensiunii inferioare 3D. Practic, ce va însemna aceasta? Că nici măcar întâmplător nu veți mai găsi un suflet caritabil, iertător și gata să vă ajute. Ura și dorința de răzbunare, hoția și nelegiuirea, minciuna, lipsa de respect, inversarea valorilor, nemilostenia, atitudinea războinică, prostia și infatuarea, boala, toate vor fi caracteristici ale dimensiunii la care ați ales să nu renunțați.
O bună bucată de timp veți fi…pe cont propriu, dragilor. Desigur, din experiențele amare veți avea multe de învățat, atât cât, la un moment dat, să vă hotărâți să alegeți calea evoluției care v-a fost la îndemână în această perioadă.
Muți dintre cei care au ales să rămână își vor spune:” Prostii, nu cred în asemenea afirmații. Eu știu că sunt bine, ocup o poziție la vârful societății, am ce-mi trebuie și nu sunt interesat de cum o duc alții”.
Alții, mai sensibili, își vor zice:” Cred că sunt și din aceștia însă eu, cu siguranță, nu sunt printre ei. E adevărat că mi-am agonisit o avere bunicică, prin metode la limită, am mai și pus mâna (dar am luat…de la stat!), n-am prea ajutat decât pe cei care-mi puteau fi utili etc. Dar n-am dat în cap la nimeni”
Acestora și altora din asemenea categorii, le spunem: ” Nu vă mai iluzionați! Și voi faceți parte din cei care se vor cățăra unii peste alții, pentru a supraviețui!” Ca să nu mai vorbim de ”slujitorii bisericii” care se folosesc de numele Domnului pentru a duce o viață cât se poate de lumească și material-îndestulătoare, pe seama celor mulți și ignoranți.
Există extrem de puțini dintre voi, purtătorii de lumină și de cale, care nu aveți sentimentul că în prezent au loc mari schimbări pe planetă și în conștiința umană. Totuși, aceste schimbări există și ele sunt de o amploare fără precedent.
Nu vă descurajați dacă nu le sesizați!
Dacă permanent sunteți preocupați de pregătirea și evoluția voastră spirituală, dacă trăiți în cinste și dreptate, dacă nu faceți rău planetei, naturii și vieții de pe ea, atunci, aveți încredere că mergeți pe calea care vă va duce în Noua Lume, în Noua Eră. Viitorul apropiat vă va confirma că nu v-ați abătut de pe cale și că îngerul vostru păzitor vă aprobă felul în care vă trăiți viața. Următoarea etapă va fi pentru voi una mai clară și mai plină de bucurii. Faptul că în prezent nu vă sunt lucrurile prea clare se datorează proceselor neterminate care mai au loc în ființa voastră.
UNICUL știe tot ce este de stiut, și atunci când veți face saltul în conștiință, pentru care vă pregătiți, veți afla răspunsurile la tot ce vă preocupă acum; veți afla cine sunteți, ce ați reușit să faceți și către ce ar trebui să vă orientați în viitor.
Totuși, toate noutățile pe care le veți primi nu vor veni peste voi ca o avalanșă, nu vor fi peste puterea voastră de asimilare și acțiune, așa cum se întâmplă, bunăoară, acum cu multele cunoștințe tehnice care vă copleșesc. Veți fi capabili să luați, de fiecare dată, decizia cea mai înțeleaptă.
Cei care vă înălțați, cei care v-ați decis să nu vă opriți din drum sau să faceți cale întoarsă, veți deveni adevărați experți ai cunoașterii, în orice domeniu. Vreau să subliniez că veți fi niște experți autentici, recunoscuți de toată lumea, chiar dacă nu veți putea prezenta ”recunoașteri scrise” care să vă ateste această calitate. Un expert ”treaz” nu va avea nevoie să dovedească cu înscrisuri multilateralitatea cunoașterii sale. O va dovedi practic, în orice situație, astfel încât nimeni nu-i va contesta expertiza, așa cum se mai întâmpla acum la voi.
În prezent vă confruntați cu o puzderie de probleme și situații cărora cu greu le puteți face față sau cărora nu le găsiți soluții convenabile. Încercați mereu și mereu rezolvări deoarece, undeva, în adâncul ființei voastre, sunteți convinși că o soluție așteaptă să fie descoperită. Și chiar așa este: soluția există totdeauna, ceea ce nu există este însă cunoașterea căii de a ajunge la ea.
Voi sunteți ființe spirituale cu o experiență fizică limitată pe care mereu va-ți străduit să o îmbunătățiți. Este foarte aproape timpul când se va remarca cu destulă ușurință că numărul celor care devin mai pricepuți, mai cunoscători în mai multe domenii, va crește simțitor. Acela va fi semnul că cei cu asemenea abilități se află în plin proces de ascensiune spre dimensiuni superioare.
Efortul recuperării în cunoaștere și conștiință presupune însă un consum important de energie și existența unui anumit nivel de vitalitate. Aceasta înseamnă că în cazul ființelor puternic dezenergizate, devitalizate, mai cu seamă din cauza unor suferințe cronice sau a vârstei înaintate, ascensiunea se va produce cu părăsirea corpului fizic. (nota C.M.: cu referire la cei aflați în procesul ascensionării, există, deci, două situații distincte. Prima va fi cea a ființelor cu corpuri fizice degradate, epuizate și ,deci, incapabile de a suporta întregul proces al înălțării, cu păstrarea corpului fizic. În aceste cazuri, aceste suflete își vor părăsi corpul fizic pentru a se reîncarna, prin procesul nașterii, în noua dimensiune pentru care se pregătesc. A doua categorie va fi a celor cu corpuri fizice viabile, bine energizate, capabile să suporte procesul saltului în conștiință și al câmpului vibrațional. Aceste ființe vor accede în noua dimensiune, păstrându-și corpul fizic.

Cu permisiunea dv. aș face o comparație care, pentru cei cu un nivel de instruire suficient, va fi edificator. Cunoașteți că un atom se compune dintr-un nucleu în jurul căruia orbitează unul sau mai mulți electroni, fiecare electron având propria sa orbită de deplasare. Pentru ca un electron, aflat pe o orbită mai apropiată de nucleu, să treacă pe o orbită superioară, mai îndepărtată de nucleu, este nevoie de un surplus de energie pe care electronul ar trebui să o primească din exterior, printr-un anume procedeu. Acest proces este un proces cu consum de energie. Dacă însă se urmărește ca, dimpotrivă, un electron aflat pe o orbită superioară să fie coborât pe una inferioară – mai apropiată de nucleu- procesul care are loc este cu eliberare de energie.

Revenind la cazul sufletelor, situația este absolut similară. Cu alte cuvinte, pentru ca un suflet să ”se înalțe” are nevoie de un consum important de energie pe care un corp fizic depreciat nu-l poate asigura, spre deosebire de un corp fizic sănătos și cu vitalitate. Pentru a extinde puțin explicația, se poate înțelege acum cu mai multă ușurință de ce o entitate superioară, un înger, un arhanghel sau chiar o ființă extraterestră care trăiește în dimensiuni superioare, – unde există un inalt nivel de vibrație – pentru a ajunge în planuri inferioare, trebuie să-și scadă nivelul vibrațional, situație care nu este deloc plăcută. Energia pe care o eliberează o ființă superioară poate dezintegra la propriu o ființă dintr-un plan inferior, doar la simpla sa apariție. Din acest motiv, entitățile divine, când ajung pe Pământ cu anumite misiuni, trec, în prealabil, printr-un proces de scădere a nivelului lor vibrațional, pe timpul cât se află în dimensiunea inferioară).
John Smallman
Pentru a evita această situație neplăcută pentru o ființă, mulți decid și vor decide în viitorul apropiat să se ”înalțe” (să ascensioneze) prin părăsirea (moartea) corpului fizic, care este un procedeu mult mai elegant, mai simplu și mai ușor de acceptat de către suflet (nota C.M.: nu și de către minte care, evident, se va opune, dat fiind faptul că ea, ca mecanism al ego-ului uman, știe că va pieri odată cu corpul material).

Pentru cei care hotărăsc să-și părăsească corpul fizic, pentru a finaliza procesul ascensionării, cât și pentru apropiații lor, care își vor continua viața în planul material al prezentului Pământ, nu ar trebui să existe decât bucurie când acest eveniment se produce.  (Nota C.M.: aproape fiecare dintre cei  care a avut în familie sau în cercul de prieteni cunoștințe care au decedat, își poate aminti că, după agitația mai mult sau mai puțin evidentă, muribundul trece într-o stare de liniște deplină, chiar se înviorează, de-ai zice că și-a revenit. Sunt momentele dinaintea morții fizice, când sufletul preia controlul și se manifestă în deplină cunoaștere a faptului că este vorba doar de o trecere, nu de o moarte reală. Nu moare decât învelitoarea, corpul fizic care v-a făcut posibilă viața în plan materiual, împreună cu uneltele de care s-a folosit în planul fizic: ego-ul, mintea și partea emoțională).

După cum adesea s-a spus: ” Trecând ”dicolo”, nu veți fi dezamăgiți “
Oricum ați călători, veți fi bine primiți și veți beneficia de nebănuite bucurii și satisfacții, când veți păși pe Noul Pământ.
Cu multă iubire din partea lui Saul


(C.M.)
Nota Dan Gaucan: Astept comentarii, in care sa-mi scrieti, ce ati simtit cand ati ascultat videoclipul de mai jos :)

Certej 71 - efectul devastator al lacului de cianuri asupra cladirilor care s-au topit efectiv la fel ca si hainele si carnea de pe oameni care nu au mai putut fi recunoscutiMULTUMIM CA EXISTI SI CA AI FACUT aceasta parte din ISTORIA TAINUITA A ROMANIEI ACCESIBILA PENTRU NOI ROMANII SI PENTRU LUMEA TOATA... poate se gaseste careva sa faca si o subtitrarea in engleza si alte limbi ca sa stie si altii ce patesc daca isi vand tara !


Sursa: http://autovindecarea.blogspot.ro

Lumea în care trăim, nu este așa cum o știm


Lumea în care trăim, nu este așa cum o știm. Guvernul din umbră ne determină să coexistăm în funcție de o „realitate” contrafăcută, bazată pe legități și credințe perimate. Știința „civilă” destinată maselor, a fost demult depășită de informațiile despre univers  obținute din surse extraterestre. “Omul de rând” este sistematic bombardat cu date false despre mediul în care își duce existența, despre energiile extrasenzoriale existente în subconțientul său în stare latentă, despre relația dintre energiile sale subtile și energiile din mediul înconjurător. 
Cercetătorul american Foster Gamble, speră să ne deschidă ochii asupra lumii în care trăim. „Mi-am dat seama că nu suntem o greșeală, ci pur și simplu noi greșim. Ni s-a ascuns propria splendoare, ni s-a răpit puterea, ne-am ignorat geniul, devenind inconștienți de adevărata noastră putere și măreție. Dar toate astea sunt pe cale să se schimbe!” spune Foster Gamble.
Potrivit investigațiilor făcute de cercetătorul american, aproape de fiecare dată când un inventator descoperă o nouă tehnologie în domeniul energiei libere, este suprimat de autorități. În acest sens, Shelley Berkley, membru al Congresului SUA, a cerut declasificarea brevetelor de invenții în domeniul energiei libere.
Iată ce spun personalitățile intervievate de Foster Gamble în privința inteligenței extraterestre și despre extratereștri.

Dr. Steven Greer, fondatorul Centrului pentru Studierea Inteligentei Extraterestre:


„Atunci când vorbim de inteligență extraterestră, vorbim de fapt despre civilizații, care au ajuns la nivel conștient la fel ca noi, dar a căror tehnologie și, poate, aptitudini sociale sunt atât de avansate, că au devenit civilizații interstelare sau interplanetare. Și ne confruntăm cu faptul că, cel puțin în galaxia Calea Lactee, sunt minum 10.000 de planete asemenea Terrei, cu viață inteligentă pe ele. Și cel puțin jumătate dintre ele sunt la fel de avansate sau mai avansate ca a noastră.”

Astronaut Edgar Mitchell – Apollo 14:


Da, au existat vizite ale ET (extratereștrilor – n.a.) și au existat nave prăbușite. Au exitat materiale și trupuri recuperate.”

Col. Dwynne Arneson, U.S. Air Foce – SAC Control Officer 
(Describing event with armed nuclear missiles):


”...cu toți au văzut OZN-ul ce plutea în aer. Era un obiect metalic circular și după cum am înțeles, toate rachetele au fost dezactivate. Și ceva a stricat acele rachete. Adică au fost terminate!”

Pof. Robert Jacobs, U.S. Air Force – Vandenberg Air Force Base:


„Dintr-o dată s-a ridicat cu căteva mii de kilometri pe oră, [...] a tras cu o rază luminoasă în capul rachetei, lovind-o, apoi a zburat pe deasupra, cam așa, ajungând aici și trăgând cu altă rază, a zburat circular trăgând cu o altă rază, a coborât trăgănd cu altă rază, apoi a zburat în direcția din care venise. Iar capul rachetei s-a rostogolit prin aer. […] Erau extratereștrii.”

Sergent Clifford Stone, U.S. Army – Extraterrestrial Retrieval Team: 


“Am avut contacte cu străini, nu originari din vreo țară străină ci din alt sistem solar. Și am participat la asta.”

Harry Allen Jordan, U.S. Navy, Radar Operator – USS Roosevelt:


“Existau documente pe care le-am văzut, care se refereau la nava USS Roosevelt, în câteva cazuri de survol de către OZN – uri, și mai ales după ce au luat la bord arme nucleare.”
Deci omenirea, prin reprezentanții săi, se află în beligeranță deschisă cu o anumită rasă extraterestră; iar Guvernul din umbră ține ascuns acest lucru, față de masele plătitoare de impozite. Umăriți în continuare, cu atenție, documentarul THRIVE. Veți afla care este locul nostru în Univers, care sunt cauzele sărăciei pe planeta noastră, de ce nu găsiți în farmacii medicamente care să vindece boli “incurabile”, de ce sunt utilizați combustibili poluanți, când omenirea ar putea să folosească energii curate și ieftine, etc. Foster Gamble ne asigură că, informațiile prezentate în acest documentar sunt verificate și corespund adevărului.Citeste mai mult: Lumea în care trăim, nu este așa cum o știm | Jurnal paranormal http://jurnalparanormal.ro/content/lumea-%C3%AEn-care-tr%C4%83im-nu-este-a%C8%99-cum-o-%C8%99tim#ixzz2jKxcTK7M 
Follow us: jurnalparanormal on Facebook

Articol preluat de pe blogul Jurnal Paranormal

Obiect ciudat fotografiat pe Luna

Un obiect ciudat a fost fotografiat pe Luna. Acest obiect arata ca o structura metalica, posibil o antena sau cladire. Cine stie ce este de fapt? Oricum este foarte ciudat.


Vizionati foto originala aici:

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/images/ISD/highres/AS08/AS08-12-2151.JPG

Cometa Ison a cauzat o explozie solara majora pe 29 octombrie 2013


O explozie solara de clasa X a avut loc pe 29 octombrie 2013. Ea a produs o perturbatie de unde radio si UV destul de insemnata. O ejectie de masa coronara (CME) a urmat exploziei. Din fericire, nu va avea o componenta legata de Pamant.
Se presupune ca aceasta explozie solara a fost cauzata de catre Cometa Ison

În următoarele 24 de ore, pe Pământ nu vor avea loc furtuni magnetice. Următoarele furtuni magnetice şi tulburări ale magnetosferei se pot produce pe 10 şi 11 noiembrie.
Mai mult: http://romanian.ruvr.ru/news/2013_10_30/A-treia-explozie-solara-puternica-in-decurs-de-o-saptamana-6735/

NOUA CATASTROFA PREGATITA DE ILLUMINATI SCRISA PE BANCNOTA DE 100 DE DOLARI

Articol de  

Noua bancnota de 100 $ a fost lansata public. Acest nou proiect termina povestea pe care bacnota de 10 si 20 $ au inceput-o in 1996. Indoind intr-un anume fel bancnota de 20 de dolari se obţinea imaginea turnurilor gemene in flacari, imaginea-simbol a atentatelor din 11 septembrie 2001. Imediat dupa atentatele de la 11 septembrie la toate bancnotele din SUA s-au facut cateva modificari. Si ghici… dupa aceste mici modificari cand indoiai bancnota nu mai puteai vedea turnurile in flacari. Coincidenta sau nu… tu decizi asta !
Pe aceasta noua bacnota se pot “vedea” lucruri la care nu visati. Daca sunteti de acord ca guvernul SUA a fost in spatele atentatelor de la 11/09 sau macar credeti ca au stiut si nu au facut nimic, atunci trebuie sa stiti ca se pregateste altceva de o anvergura mult mai mare. In videoclipul de mai jos ni se arata cum o racheta balistica ( nucleara ? ) loveste coasta de este a SUA iar un val urias matura practic New-York-ul…
Daca e vreo “aberatie” de-a mea sau baietii astia incearca sa ne spuna ceva puteti decide singuri urmarind filmuletul de mai jos:

Motorul cu apa – noile tehnologii sunt tot mai aproape pentru a fi recunoscute


Astfel de informaţii încep să apară tot mai des, în diverse locuri pe glob. Va fi din ce în ce mai dificil pentru elita malefică a aşa-zişilor „Iluminaţi” să prevină, să blocheze sau să corupă o realitate care se apropie vertiginos: cea a libertăţii tehnologice, a progresului tehnologic şi, implicit, a bunăstării şi evoluţiei întregii umanităţi.


Se ştie că ceea ce a împiedicat până în prezent introducerea acestor tehnologii revoluţionare în viaţa oamenilor s-a datorat unei incredibile „caractite” de interese şi corupţie, manifestată atât de „Iluminaţi”, cât şi de acoliţii lor, de obicei lideri sau oficialităţi guvernamentale corupte, lacome şi ipocrite.
Aşa cum se poate urmări şi în clipul video de mai jos, multe genii în ştiinţele aplicate, dar necunoscute publicului larg, au reuşit să adapteze în garajele lor, cu mijloace modeste, propriile motoare de automobile şi aceasta încă în urmă cu zeci şi zeci de ani! Toate tentativele lor de a dărui lumii aceste cunoştinţe au fost însă înăbuşite cu cruzime şi chiar prin intermediul crimelor. Poate că s-a ajuns însă la limita dincolo de care zorii unei noi lumi apar la orizont...


CUTREMURE în toată ţara. În 12 ore s-au produs trei cutremure în regiuni diferite


CUTREMURE. În ultimele 12 ore, au avut loc trei cutremure, dintre care două de suprafață, înregistrate în județul Galați, iar cel de-al treilea, produs în această dimineață, a avut loc în județul Hunedoara.


CUTREMUR în Taiwan
CUTREMUR în Taiwan
Seismele din Galați au avut o intensitate de 2,5, respectiv 2,6 grade pe scara Richter, în timp ce cutremurul cu epicentrul în zona Hațeg a avut 3,2 grade pe scara Richter. De la începutul lunii și până în prezent, 42 de cutremure, atât de suprafață, cât și de adâncime, s-au produs pe întreg teritoriul României.
Seismul din Transilvania a avut loc în această dimineață, la ora 6.10, în județul Hunedoara.
Cutremurul a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 15 kilometri. Cele mai apropiate orașe de epicentrul seismului au fost Hațeg (7 km) și Hunedoara (15 km), scrie Evz.ro.
"Au fost cutremure în diferite regiuni, în Vrancea, în Galați, în Hațeg, dar activitatea este normală, se încadrează în acitivitățile zonelor unde se produc cutremurele. Erau cutremure și înainte în zona Hațeg, dar nu puteau fi detectate decât cele de peste 4,5 pentru că aveam 20 de stații, pe când în acest moment avem 150 de stații în toată țara. Cutremurele de 3 grade nu produc pagube în zona respectivă, ar trebui să aibă peste 4,5 grade ca să avarieze clădiri. Ele se produc pe arii mici", a explicat Constantin Ionescu, directorul Institutului pentru Fizica Pământului (INFP).
Județul Galați, zguduit din nou
Primul cutremur s-a produs la ora 22.47, la o adâncime de un kilometru și a avut o intensitate de 2,5 grade. Epicentrul s-a aflat la o distanță de 15 kilometri de Galați și la 30 de kilometri de Brăila.

Cel de-al doilea seism, înregistrat la ora 0.28, s-a produs la o adâncime de șase kilometri și a avut o intensitate de 2,6 grade. Epicentrul său s-a aflat tot la o distanță de 15 kilometri de Galați și la 30 de kilometri de Brăila.

Tot săptămâna aceasta, s-a mai înregistrat un cutremur și în zona Subcarpaților Munteniei, în județul Prahova. Seismul produs în noaptea de marți spre miercuri a avut o intensitate de 3,2 grade pe scara Richter.

Anul acesta, în zona Vrancea s-au mai produs şase cutremure cu magnitudinea de cel puţin 4 grade, la 11 august (4,5 grade), 28 iulie (4 grade), 12 iulie (4,1 grade), 20 iunie (4,2 grade), 21 aprilie (4,2 grade) şi 6 martie (4,2 grade).
 

O româncă face o descoperire UIMITOARE: O parte din sângele nostru e dintr-o ALTĂ GALAXIE!


Romanca Aurora Simionescu, care face parte din echipa de cercetatori de la Agentia Spatiala din Japonia, a participat la un experiment de observatie a unui roi de galaxii Perseus. Concluziile studiului au dezvaluit ca o parte din fierul existent in sangele oamenilor provine dintr-o alta galaxie.


O româncă face o descoperire uimitoare: O parte din sângele nostru e extraterestru! / Foto: yahoo.com
O româncă face o descoperire uimitoare: O parte din sângele nostru e extraterestru! / Foto: yahoo.com
Experimentul a gasit noi dovezi ale faptului ca fierul este raspandit in mod egal intre galaxii, intr-unul dintre cele mai mari grupuri de galaxii din Univers, denumit clusterul Perseus, potrivit Nano Werk, citat de Ziare.com.
In urma cu mai mult de 10 miliarde de ani a existat o perioada violenta a Universului, in care au aparut elementele chimice esentiale vietii.
Cercetatorii de la Institutul Kavli pentru cosmologie si astrofizica particulei (KIPAC) au analizat 84 de seturi de observatii facute de telescopul japonez cu raze X al satelitului Suzaku.
Concluziile experimentului au relevat faptul ca fierul este repartizat in mod uniform intre galaxii, rezultand astfel ca el s-a aflat acolo dinainte ca roiul de galaxii Perseus sa se formeze.
Cercetatorii estimeaza cantitatea de fier din cluster cu aproximativ masa a 50 de milioane de Sori. "Credem ca cea mai mare parte din fier a venit de la un singur tip de supernova", a declarat fosta membra a KIPAC si co-autoare a studiului, Aurora Simionescu, care lucreaza in prezent pentru Agentia Spatiala din Japonia.
Un astfel de tip de supernova este o stea care explodeaza si elibereaza tot materialul sau in gol. Cercetatorii cred ca cel putin 40 de miliarde de supernove de acest tip au explodat intr-o perioada relativ scurta de timp, la scara timpului cosmic, eliberandu-se astfel prea mult fier, fiind fortat sa iasa din aceste galaxii.
"Suntem mai batrani decat credem sau cel putin fierul din sangele nostru este mai in varsta, fiind format in galaxii aflate la milioane de ani-lumina departare, cu miliarde de ani in urma", a spus Aurora Simionescu.
Rezultatele experimentului au aparut in revista Nature sub titlul "O distributie uniforma de metal in mediul intergalactic al clusterului de galaxii Perseus".


Detoxifierea naturala a ficatului: 5 alimente minune pentru ficat


Ficatul este un organ important pentru functionarea optima a organismului nostru. El curata toate toxinele si ajuta intregul trup sa functioneze in mod corespunzator. Totusi, ficatul nostru este serios pus la incercare de stilul de viata contemporan.


Folosim o multime de produse de ingrijire personala care sunt toxice, poluarea orasului ne inconjoara, ingredientele din produsele alimentare afecteaza si ele de asemenea. De aceea este important sa invatam sa ne curatam ficatul si cel mai bine, ar trebui sa folosim alimente naturale care au si propritatea de a fi hepatoprotectoare.
Ficatul ne ajuta sa curatam sangele si sa inlaturam substantele toxice pe care le-am inghitit, inhalat sau absorbit prin piele, din organism. Cand organismul este suprasolicitat din cauza unor factori complecși cum sunt stilul de viata, alimentatia si stresul - asa cum este cazul multor adulti astazi, ficatul se chinuieste sa isi duca la indeplinire sarcina.
Buna functionare a organismului nostru depinde de buna functionare a ficatului. El este responsabil pentru producerea tuturor enzimelor din corpul nostru.
Haideti sa ne ajutam ficatul consumand alimente care ii fac atat de mult bine! Cum sa iti cureti ficatul? Acestea sunt 5 alimente minune pentru detoxifierea ficatului:

Foto: Shutterstock.com; ficat, organe interne, corp de femeie
1. Apa calduta cu lamaie – Un mod foarte simplu de a ne detoxifia ficatul este sa bem apa calduta cu lamaie, in fiecare dimineata. Nu este limonada, asa ca nu adauga zahar sau alt ingredient. Trebuie sa folosesti doar apa purificata si o doza sanatoasa de suc de lamaie. Unii experti cum ar fi doctorul A.F. Beddoce, sunt de parere ca ficatul produce mai multe enzime stimulat de apa cu lamaie, decat orice alt aliment.

Iti recomandam si APA cu LAMAIE: 30 de motive puternice pentru a consuma acest miracol detoxifiant!

usturoi
Foto: Shutterstock.com, usturoi
2. Usturoiul – Adauga usturoi in mancarea pe care o gatesti sau consuma-l taiat in bucatele mici si amestecat in salate. Usturoiul contine componente ce pot activa enzimele din ficat. De asemenea, contine alicina si seleniu, ambele substante fiind hepatoprotectoare.
3. Avocado – Un studiu efectuat in Japonia a aratat ca fructele de avocado contin anumite componenete care ne ajuta ficatul. Avocado a fost comprat cu alte 21 de fructe si s-a dovedit a fi cel mai eficient in protejarea ficatului.
Foto: Shutterstock.com; avocado


4. Coriandrul – Coriandrul este o planta versatila pe care o adaugam in mancaruri, in salate si smoothie-uri. Aceasta planta ajuta la eliminarea substantelor nocive din organism si deci, poate fi de mare ajutor ficatului nostru suprasolicitat.

5. Turmericul – Un alt condiment foarte interesant pentru proprietatile sale este turmericul, care este inrudit cu ghimbirul. Acest aliment poate mai putin cunoscut la noi in tara, are o lista lunga de beneficii, iar una dintre acestea este propritatea sa hepatoprotectiva. De asemenea, turmericul ajuta regenerarea celulelor hepatice
.
Sursa: www.garbo.ro

Marele Salt Vibrational al umanitatii este foarte aproape. Predictiile stiintifice ale lui Carlos Munoz Ferrada


Trăim vremuri în care bunul simţ şi judecata limpede a oamenilor au devenit destul de rare. Tocmai de aceea, urmatoarea intrebare poate fi greu inteleasa, asimilata sau crezuta de cei mai multi:

Dacă aţi conduce lumea în aceste timpuri dificile şi aţi şti că anumite evenimente care vor schimba pentru totdeauana civilizaţia umană se afla foarte aproape, aţi folosi mass-media internaţională pentru a anunţa populaţia Pământului despre pericolul iminent?
Dacă aceste evenimente extraordinare pentru planeta noastră ar fi de neoprit, aţi răspândi această informaţie pe întreg cuprinsul globului?

Dacă răspunsul este „DA”, ce credeţi că vor face a doua zi cei peste 7 miliarde de oameni care alcătuiesc populaţia globului? Vor continua să meargă la lucru? Vor contribui în continuare la bunul mers al societăţii, în ansamblul ei?
Aici se află provocarea pe care o ridică umanităţii aşa-numitul Guvern Ocult Mondial. Aflat în posesia unor tehnologii extraordinar de avansate faţă de tot ceea ce este considerat actualmente ca fiind vârful tehnologiei mondiale, acest Guvern Ocult are acces la date ştiinţifice şi observaţii astronomice care nu numai că sunt inaccesibile omului de rând, dar ele nu sunt cunoscute nici măcar de comunitatea ştiinţifică, ci doar de o mână de colaboratori, foarte strict supravegheaţi.

În aceste condiţii, Guvernul Ocult Mondial, alcătuit din membri ai elitei malefice mondiale a „Iluminaţilor”, crede că nu are decât următoarele alternative: 1. să distragă masele de oameni de la eventuala descoperire a ameninţării care priveşte planeta noastră; 2. să înşele populaţia şi să o manipuleze în această direcţie prin orice mijloace; 3. să abată atenţia oamenilor de la evenimentele cu adevărat importante, care le-ar putea trezi suspiciuni în legătură cu ceea ce urmează să se petreacă pe Pământ.


În toată această mascaradă există un singur lucru de care Guvernul Ocult Mondial se teme şi pe care vrea să-l evite cu orice preţ: haosul pe care nu-l poate controla. Membrii lui ştiu prea bine ca un astfel de haos generat de forţa extraordinar de mare a populaţiei uriaşe a planetei nu le va oferi niciun avantaj; oamenii nu-i vor trata deloc bine. Tocmai de aceea, o „pandemie” a revoltelor sociale spontane reprezintă cel mai mare duşman al lor. În plus, pierderea controlului asupra instrumentelor financiare ar însemna dezastrul final, care i-ar îndepărta definitiv de la cârma puterii.

Având această înţelegere globală asupra situaţiei actuale, se pot de asemenea înţelege şi numeroasele acţiuni ilogice, iraţionale, prosteşti, bolnave şi chiar nebune din partea elitei malefice mondiale. În mod evident, membrii ei ştiu prea bine că timpul lor a sosit şi, ca urmare, controlul lor asupra modului în care se desfăşoară evenimentele este pe zi ce trece mai slab şi mai ineficient.
Este foarte posibil ca ei să aibă deja pregătit un Plan A, un Plan B, un Plan C, dar cu toate acestea există deja atât de multe elemente spontane şi inedite care se petrec şi asupra cărora ei nu au niciun control, încât sunt cu mult depăşiţi de situaţie. În deceniile anterioare au construit cu miliarde de dolari şi de euro adevărate oraşe subterane, bunkere ascunse şi baze militare ultrasofisticate, gândind că îşi vor găsi refugiul acolo, atunci când timpurile vor deveni vitrege la suprafaţa planetei. În prezent, ei realizează că acestea nu mai corespund zonelor aşa-zis „protejate” în care au crezut la început. Scăparea nu pare să le vină nici din „oazele” cosmice pe care şi le-au pregătit, din cauza erupţiilor colosale ale Soarelui. În plus, multe dintre experimentele şi programele lor de studiu a călătoriilor în timp sau a celor intergalactice nu au decurs aşa cum s-ar fi aşteptat.

Printre toate aceste aspecte, o întrebare ne apare ca fiind cea mai importantă: ce anume din profunzimile spaţiului cosmic îi face pe membrii elitei malefice şi ai Guvernului Ocult Mondial să „tremure” de frică şi să fie atât de îngrijoraţi? Ce au văzut, ce au înregistrat în datele lor ştiinţifice?

Următorul clip video poate fi unul dintre cele mai revelatoare pe care l-aţi urmărit până acum în această direcţie. El clarifică de asemenea de ce sunt realizate aşa multe „mişcări” la cel mai înalt nivel guvernamental în multe dintre ţările lumii. Clipul prezintă predicţiile ştiinţifice ale astronomului şi seismologului Carlos Munoz Ferrada. Astfel de predicţii se împlinesc rar, însă ceea ce el spune în această înregistrare nu poate fi totuşi ignorat.