marți, 18 octombrie 2011

Ce nu spune Biblia despre lupta dintre David şi Goliat


Arheologii din sudul Israelului au făcut o “descoperire majoră”, care pune într-o lumină diferită Biblia, scrie Fox News. Este vorba despre o metropolă veche de 3.000 de ani, locuită de filisteni, portretizaţi în Biblie drept cei mai aprigi duşmani ai evreilor. Printre aceştia, se număra şi uriaşul Goliat, învins de regele David după ce a fost pus la pământ cu ajutorul unei praştii.
Aren Maeir, arheologul care s-a ocupat de săpături, a declarat că mai bine de 100 de oameni din întreaga lume lucrează de peste 15 ani la dezgroparea relicvelor din Israel. “Când am deschis cel de-al cincisprezecelea sit, am găsit multe dovezi despre o cultură foarte prosperă şi interesantă. Dacă citeşti Biblia, rămâi cu impresia că filistenii erau doar nişte barbari. Dar, de fapt, reprezintă o cultură foarte sofisticată, uneori mai sofisticată decât a evreilor”, a precizat Maeir.
Arheologul-şef a explicat şi de ce filistenii sunt prezentaţi negativ în Biblie. “Biblia este un text religios, ideologic, scris de evrei. Astfel, e normal ca filistenii să fie prezentaţi într-o manieră subiectivă. Noi (n.r. echipa de arheologi) am vrut să aflăm cum trăiau filistenii zi de zi şi să înţelegem adevărul din spatele descrierii lor din Biblie”, a explicat Maeir.
El spune că autorii Bibliei au “uitat” să menţioneze anumite aspecte legate de duşmanii lor. “Spre exemplu, în Biblie nu se menţionează că filistenii provin din altă regiune, iar noi am găsit dovezi clare că ei au venit din jurul Greciei antice. Chiar şi numele filistenilor, cum ar fi Goliat, sunt diferite de cele ale evreilor. În plus, există diferenţe substanţiale între filisteni şi evrei. Spre exemplu, filistenii mâncau carne de porc şi de câine, deşi la evrei acest lucru era interzis. Deci relaţiile dintre cele două civilizaţii sunt mult mai complexe decât se arată în Biblie”, precizează arheologul.
“Nu ştiu dacă vom găsi şi craniul lui Goliat, cu o gaură în el”
În metropola descoperită de arheologi, numită Gath, s-au găsit rămăşiţele unei “structuri mari, posibil un templu, cu două coloane”, notează Fox News. În general, descoperirile din Gath susţin ideea că povestea lui Goliat, prezentată în Biblie, reflectă realitatea geopolitică a vremii, adică foarte violentele confruntări dintre filisteni şi regele evreilor, la graniţa dintre cele două civilizaţii.
“Asta nu înseamnă că vom şi reuşi să găsim craniul lui Goliat, cu o gaură cauzată de piatra aruncată de David. Totuşi, ne putem da seama care era mediul social de atunci”, conchide Maeir.

Sursa: MISTERELE LUMII

Cum şi de ce a pierit Sodoma?


Chiar şi în ziua de azi numele oraşului a rãmas asociat unor practici pe care morala le respinge şi care mai sunt pedepsite cu moartea în unele state. Dar ce spune Biblia, în fond, locul în care a debutat de fapt istoria Sodomei?
Povestea distrugerii celor douã oraşe de la Marea Moartã, Sodoma şi Gomora, este relatatã în Genezã, în ciclul lui Avraam. Acolo aflãm cã pãcatul a acoperit cu umbra sa demonicã minţile oamenilor şi cã Dumnezeu a decis sã coboare din cer pentru a-l observa în toatã gravitatea sa şi a a-l pedepsi cum se cuvine (deşi pãcatul nu este precizat, ştim doar cã este vorba despre ceva strigãtor la cer). Constatarea amarã a divinitãţii rezultã în aneantizarea celor douã oraşe, dar la un moment dat Dumnezeu, cel atoateştiutor, se întreabã: “Sã-i ascund lui Avraam ce am sã fac”? Avraam, cunoascând planurile divine, se îngrozeşte la anunţul unei asemenea distrugeri şi încearcã sã intervinã pe lângã divinitate pentru cruţarea oraşelor, mãcar a celor drepţi care s-ar putea afla printre pãcãtoşi.
În cele ce urmeazã, Avraam, amintindu-şi că Lot este în Sodoma, s-a târguit cu Dumnezeu că dacă vor fi zece drepţi în Sodoma, să nu îi pedepsească şi pe ei împreună cu păcătoşii. Doi Îngeri s-au dus la Sodoma în căutare de oameni drepţi. Ei au fost primiţi în casă de Lot, care le-a dat şi de mâncare. Însă sodomiţii, auzind că Lot a găzduit nişte străini, au venit la casa lui, cerându-i sã-i cunoascã. Se ştie cã în ebraicã verbul “a cunoaşte” mai are şi sensul de a avea relaţii sexuale, de unde probabil reputaţia deloc dezirabilã a sodomiţilor. În cazul de faţã nu este vorba neapãrat de vreo aluzie la homosexualitate. Lot însã, dacã se opune cererii în vederea respectãrii regulii sfinte a ospitalitãţii, le propune în schimb sodomiţilor sã le ofere pe fiicele sale fecioare, ceea ce ar sugera existenţa unei oarecare motivaţii sexuale din partea sodomiţilor. Jean Girardoux, în piesa “Sodome et Gomorrhe”, condamnã amorul efemer, ceea ce reprezintã o lecturã într-o singurã cheie a poveştii biblice. Oricare ar fi pãcatul cãruia îi cad pradã sodomiţii, cert este cã fac dovada lipsei de ospitalitate, brutalitãţii nestãvilite şi nedreptãţii, greşeli fatale pe care Lot nu le poate tolera. 
Reperarea focului divin

Îngerii i-au luat pe Lot şi pe soţia sa şi cele două fiice ale sale şi au plecat din Sodoma, care începuse a fi acoperită de o ploaie de pucioasă şi foc din cer. Femeia lui Lot, care a privit în urmă împotriva sfatului îngerilor, a fost prefăcută într-un stâlp de sare. Cam asta relateazã Biblia.
Urmeazã o încercare de a localiza oraşele distruse, o misiune deloc uşoarã, cercetãtorii oscilând între malul de nord şi cel de sud al Mãrii Moarte. Un indiciu l-ar putea oferi numele arab al unei coline de sare pe malul de sud-est: Djebel Usdum. În orica caz, arse din temelii şi apoi acoperite de sare, cele douã oraşe nu ar prea fi avut cum sã trãiascã în continuare prin vestigii care sã le şopteascã povestea. Absenţa ruinelor a fost explicatã şi prin bulversãrile geologice, cutremurele de pãmânt sau posibila scufundare în Marea Moartã. Istoricul evreu contemporan lui îisus, Flavius Iosephus, relatând evenimentele care au marcat campania lui Vespasian în Iudeea, descrie împrejurimile mãrii. El precizeazã cã: “în vecinãtatea sa se aflã regiunea Sodomei, teritoriu odinioarã prosper datoritã bogãţiei oraşelor şi acum devastate de foc. Se spune cã, într-adevãr, impietatea localnicilor a atras asupra lor fulgerul care i-a îmbrãţişat; încã se mai vãd urmele focului divin şi vestigiile aproape şterse din cinci oraşe”.
Remarca lui Iosephus este caracteristicã tuturor comentatorilor antici, care au refuzat sã iscodeascã o cauzã legitimã a aneantizãrii cetãţilor. Şi Origene, marele teolog alexandrin din prima jumãtate a secolului al 5-lea, într-una din omiliile sale tratând textul Genezei, stãruie mai mult asupra ospitalitãţii lui Lot. Referindu-se la întâlnirea sa cu cei doi îngeri, Origene declarã: “Ascultaţi asta, voi cei care închideţi uşile strãinilor, ascultaţi, voi care evitaţi un oaspete ca pe un duşman!”O lecţie de actualitate. Dar în acelaşi text, Origene menţioneazã cum la ieşirea din Sodoma Lot nu se reuneşte imediat cu Avraam, subliniind “perfecta imperfecţiune” a lui Lot şi întrebându-se dacã este posibil ca un om sã fie ireproşabil sau doar pur şi simplu exemplar.
De altfel, într-o altã omilie despre cartea profetului Ieremia, acelaşi Origene se intereseazã mai mult de soarta celor douã oraşe, de disputa aproape între egali dintre Avraam şi Dumnezeu care se soldeazã cu o târguialã pe care Origene o percepe drept dovada clemenţei divine şi a filantropiei sale.
Mitul grec al lui Phaeton transpus în secolul al doilea
Se povesteşte cum, dupã purificarea sãvârşitã de potop, oamenii s-au îndepãrtat din nou de cele sfinte. Biciul divin loveşte de aceastã datã sub forma focului ceresc pe pãcãtoşii sodomiţi. Intervenţia lui Avraam în favoarea oraşelor transformã istoria oraşelor într-o învãţãturã teologicã.
Înaintea lui Origene, Iustin, filosof roman de secol doi, ca şi episcopul Irineu de Lyon, considerã cã au înţeles importanţa pildei. Par sã-l anticipeze pe Origene, vãzându-l în personajul cu care trateazã Avraam nu atât pe Tatãl, cât pe Fiul. Fiul este cel care primeşte de la Tatãl puterea de a condamna sau nu locuitorii Sodomei şi Gomorei. Avem acolo primele elemente ale dogmei cristologice, ale doctrinei Trinitãţii care urma sã fie elaboratã mult mai complex.
Origene era un teolog cu multe idei. Vis-a-vis de interpretarea sa asupra distrugerii biblice, sã îi relevãm una dintre concluzii. În ultimii ani ai secolului al doilea, filosoful pãgân Celsus, în “Cuvântul adevãrat”, pune în legãturã evenimentul cu mitul grecesc al lui Phaeton. Mitul lui Phaeton spune că acesta s-a lăudat prietenilor că tatăl lui este chiar zeul soarelui. Aceştia nu l-au crezut, iar Phaeton a mers la Helios, care îi jurase pe râul Styx să îi îndeplinească orice dorinţă. Phaeton a cerut tatălui său să îi împrumute pentru o zi caleaşca (Soarele). Helios cedează şi îi oferă fiului său carul, nu înainte de a-i fi dat o mulţime de recomandări şi sfaturi. Phaeton urcă în carul solar şi se înalţă pe cer, dar este înspăimântat de înălţime şi pierde controlul asupra cailor albi ai lui Helios. La început se ridică prea sus răcind peste măsură pământul, apoi se coboară prea jos, arzând vegetaţia şi aducând secetă. Din greşeală el transformă o mare parte din Africa în deşert. Zeus, văzând acestea şi vrând să oprească şi alte dezastre mai mari ce ar fi putut urma, l-a trăsnit, aruncându-l mort în apele râului Eridan. Sodoma este, asemenea lui Phaeton, pedepsitã pentru neascultare.
Origene îi dã replica lui Celsus în 248, la 70 de ani dupã redactarea operei care încã mai cântãrea greu în lupta anticreştinã. El începe contraargumentul prin a preciza cã Moise este mai vechi decât Homer şi deci ar fi vorba de un plagiat…Este un topos binecunoscut al apologeticii creştine şi ebraice, din moment ce evreii Filon din Alexandria şi Flavius Iosephus deja insistaserã asupra vechimii mai mari a lui Moise. De partea creştinã, Tatian, autor siriac de secol doi, s-a strãduit sã demonstreze anterioritatea lui Moise nu doar faţã de Homer, ci chiar faţã de zeii greci! Origene, continuând, îşi lãrgeşte concluzia asupra întregii pleiade de profeţi. Toţi par a relata cum un foc ceresc suprimã viciul, acţionând ca agent al reînnoirii, deci nu existã niciun dubiu cã aceste evenimente s-au întâmplat în trecut şi sunt pe cale de a se produce şi în viitor. Sodoma şi Gomora devin paradigme ale autenticitãţii în discursul profetic. Distrugerea biblicã este constant invocate în mediile creştine, de exemplu în secolul al 4-lea, când Grigore de Nazianz, în discursul de la Constantinopol, se apãrã împotriva acuzaţiei cã ar fi intrigat pentru a obţine scaunul episcopal din oraşul imperial.
Sã fi fost pãcatul invidiei?
Grigore începe sã vorbeascã despre invidie, cea care i-a umbrit judecata lui Lucifer şi l-a alungat din luminã. Dupã aceea, invidia “a fãcut ca lumea sã fie condusã într-un mod imoral suprimat prin apã sau foc”. Grigore de Nazianz nu este singurul care echivaleazã diluviul lui Noe cu arderea Sodomei şi Gomorei. Didimus Orbul, un exeget contemporan lui Grigore, face aceeaşi remarcã, ba mai mult, încadreazã în acelaşi registru şi pãcatul niniviţilor împotriva cãrora fusese trimis profetul Iona. Dacã în cazul Sodomei, pãcatul are aceeaşi gravitate ca şi cel care a provocat potopul, înseamnã cã este un caz extrem. Un caz de invidie? În fapt, pentru unii teologi, refuzul lui Lot de a ceda oaspeţii sodomiţilor echivaleazã cu o invidie de naturã carnalã, sexualitatea exacerbatã pentru care erau cunoscuţi fiind departe de mit.

Secretul Manuscriselor De La Marea Moarta ( subtitrare romana )

 

Abundenţa este dreptul divin al omului!

Nu rezistaţi răului!  vă lăsaţi impresionaţi de rău, ci învingeţi răul prin bine !
Nimic în lume nu poate să se opună unei persoane care este absolut nerezistentă!
Chinezii spun că apa este elementul cel mai puternic pentru că este perfect nerezistentă. Apa poate să erodeze stânca şi să măture totul în calea ei. Iisus Hristos a spus: “Nu rezistaţi răului”, căci El ştia că în realitate nu există rău, prin urmare nu este motiv să-i rezişti. Răul iese din imaginaţia iluzorie a omului, adică din credinţa în două puteri: Binele şi răul.
După o veche legendă, Adam şi Eva au mâncat fructul lui Maya, arborele iluziei şi au distins astfel două puteri în loc de una singură, care este Dumnezeu.
Prin urmare, RĂUL ESTE O LEGE FALSĂ PE CARE OMUL A ELABORAT-O din cauza unui psihom sau a adormirii sufletului, ceea ce înseamnă că omul a fost hipnotizat de credinţa în păcat, boală, moarte, etc., de gândirea carnală, şi astfel, faptele sale şi corpul său au luat forma iluziilor sale.
Am mai discutat că SUFLETUL ESTE SUBCONŞTIENTUL şi că TOT CEEA CE OMUL RESIMTE PROFUND, ÎN BINE SAU ÎN RĂU, ESTE REPRODUS DE ACEST FIDEL SERVITOR.
CORPUL SĂU ŞI FAPTELE SALE REPREZINTĂ CEEA CE EL ŞI-A IMAGINAT.
De pildă, bolnavul şi-a imaginat boala; săracul, sărăcia; bogătaşul, abundenţa.
Oamenii se întreabă: “Cum poate un copil să atragă boala, când el este atât de mic, încât nici măcar nu ştie ce înseamnă aceasta?”.
Eu vă spun că aceasta este posibil, deoarece copiii sunt sensibili şi receptivi la gândurile celor care-i înconjoară şi că deseori ei exteriorizează temerile părinţilor săi.
Am auzit într-o zi un metafizician afirmând:
“DACĂ NU VĂ DIRIJATI SINGURI SUBCONŞTIENTUL, ALTCINEVA O VA FACE PENTRU VOI!”.
Mamele atrag în mod inconştient asupra copiilor, bolile şi dezastrele temându-se încontinuu şi pândind simptomele.
Una dintre prietenele mele, de exemplu, o întreba pe o mamă dacă fetiţa ei a avut rujeolă. Aceasta i-a răspuns prompt: “Nu încă!”, ceea ce însemnă că ea anticipa această boală, pregătind astfel, ceea ce nu era de dorit nici pentru ea, nici pentru copilul ei. Totuşi,
CEL CARE SE PROIECTEAZĂ ŞI SE STABILEŞTE ÎN ADEVĂR, CEL CARE ARE DOAR GÂNDURI POZITIVE FAŢĂ DE CEILALŢI ŞI CARE NU SE TEME, ACELA NU POATE FI ATINS SAU INFLUENŢAT DE GÂNDURILE NEGATIVE ALE ALTOR PERSOANE. TRIMIŢÂND DOAR GÂNDURI BUNE, NU POATE PRIMI DECÂT GÂNDURI BUNE.
Rezistenţa este Infernul, deoarece ea îl aşează pe om într-o stare de nelinişte.
Un metafizician mi-a dat într-o zi o minunată reţetă pentru a-mi asigura toate reuşitele din Jocul vieţii: neutralitatea totala. El îmi spuse: “A fost o vreme când botezam copii şi, bineînţeles, le dădeam numeroase nume. Acum eu nu mai botez copii, ci evenimente, şi dau fiecăruia aceeaşi denumire. În cazul unui eşec, îl botez Succes în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh!”.
Este vorba aici de LEGEA TRANSMUTAŢIEI care se bazează pe nerezistenţă. Prin cuvântul său, acest om transformă în succes toate eşecurile sale !
Doriţi un alt exemplu? O doamnă care avea nevoie de bani şi care cunoştea legea spirituală a opulenţei, era fără încetare obligată să întâlnească în afaceri un om a cărui prezenţă îi provoca sentimentul de sărăcie. El vorbea de sărăcie, de limitare, şi ea capta gândurile sale mediocre. Ea sfârsi prin a avea aversiune faţă de el şi îl considera cauza eşecurilor ei. Totuşi, ea ştia că, pentru a face demonstraţia resurselor ei Divine, trebuia să aibă sentimentul de a fi primit deja. Sentimentul opulentei trebuie să preceadă manifestarea.
Într-o zi, ea îşi dădu brusc seama, că “rezisţa”, distingând două puteri în loc de una singură. Se grăbi atunci să binecuvânteze pe acel om, şi numi situaţia “Succes!”. Ea afirmă: “deoarece nu există decât o singură putere, Dumnezeu, acest om este aici pentru binele şi pentru prosperitatea mea” (adică exact contrariul a ceea ce părea să fie!). Puţin după aceea, şi prin intermediul acelui om, ea întâlni o persoană care, pentru un serviciu făcut, îi dădu o suma mare de bani. Cât despre acel om, el plecă într-un oraş îndepărtat şi dispăru lin din viaţa ei. Trebuie să afirmaţi: “Orice om este o verigă de aur în lanţul binelui meu!”, căci orice om este o manifestare a lui Dumnezeu, aşteptând ocazia, dată prin el însuşi, de a servi planul Divin privind viaţa ta.
“BINECUVÂNTAŢI PE DUŞMANUL VOSTRU ŞI ÎI VEŢI LUA SĂGEŢILE”. ELE SE VOR TRANSFORMA ÎN BINECUVÂNTĂRI.
Această lege este tot atât de adevărată pentru naţiuni ca şi pentru persoane. BINECUVÂNTATI o naţiune, trimiteţi gânduri de dragoste şi de bunăvoinţă fiecăruia dintre componenţii ei ŞI ASTFEL NIMENI NU VA MAI PUTEA SĂ VĂ FACĂ VREUN RĂU.
Numai prin înţelegere spirituală omul poate să înţeleagă nerezistenţa. Când vă veţi servi cu întelepciune de nerezistenţă, nimeni nu va putea să vă calce în picioare!
ATÂTA TIMP CÂT UN OM REZISTĂ UNEI SITUAŢII, ACEASTA SE VA MENŢINE. Dacă el fuge de ea, aceasta îl va urmări.
În cartea sa, “
Jocul vieţii” Florence Scovel Shinn povesteşte: Spuneam acest lucru deunăzi unei prietene, care îmi răspunse: ‘Cât este de adevărat!’ Eram nefericită acasă, nu-mi iubeam mama care avea mult spirit critic şi era autoritară; ca să scap, m-am măritat – dar m-am căsătorit tot cu mama mea, căci soţul meu este exact ca ea, şi m-am regăsit în aceeaşi situaţie!. Fii prompt în acord cu adversarul tău! Ceea ce înseamnă: ‘Consideră că situaţia este bună, nu fi tulburat şi ea o să dispară de la sine…’
‘Nimic nu mă emotionează’ este o afirmaţie excelentă.
O situaţie discordantă provine dintr-o stare discordantă a celui care o suportă. Când nimic nu-şi mai face ecou în sinea noastră, acestă stare dispare pentru totdeauna din viaţa noastră.
Trebuie deci să lucrăm cu noi înşine!
Sunt rugata adeseori, spune Florence Scovel Shinn: ‘Pronunţaţi cuvântul, ca să se schimbe soţul sau fratele meu!’.
Eu răspund: ‘Nu, am să pronunţ cuvântul pentru ca să vă schimbatţ dumneavoastră! Atunci când vă veţi schimba, soţul şi fratele se vor schimba şi ei!’.
Una dintre elevele mele avea obiceiul să mintă. Eu am avertizat-o că această metodă o va duce la eşecuri şi că, dacă ea minte, va fi şi ea minţită. Ea mi-a răspuns: ‘Cu atât mai rău, nu pot să mă abţin…’ Într-o zi, ea vorbea la telefon cu un bărbat de care era foarte îndrăgostită. Ea se întoarse spre mine şi îmi spuse: ‘Nu-l cred; ştiu că mă minte!’. Eu i-am răspuns: ‘Ei bine, pentru că tu minţi, cineva trebuie să te mintă! Şi să fii convinsă că va fi tocmai acela de la care vei dori doar Adevărul!’. Puţin după aceea, ea mă anunţa: ‘M-am vindecat de spus minciuni!’ ‘Ce te-a vindecat?’, am întrebat-o.
‘Am locuit cu o doamnă care minţea mai mult decât mine!’ a fost răspunsul ei.
Ne vindecăm adeseori de defectele noastre când le întâlnim la alţii.
VIAŢA ESTE O OGLINDĂ, ŞI NOI VEDEM ÎN CELĂLALT PROPRIA NOASTRĂ REFLECTARE.
A trăi în trecut este nefast şi, în acelaşi timp, este o violare a legii spirituale. Iisus Hristos a spus: ‘ACUM este ziua propice, ziua mântuirii!’.
Soţia lui Loth a fost preschimbată în statuie de sare pentru că a întors capul.
TRECUTUL ŞI VIITORUL IŢI FURĂ TIMPUL.
MAI BINE SĂ BINECUVÂNTEZI TRECUTUL ŞI SĂ-L UIŢI, SĂ BINECUVÂNTEZI VIITORUL CU CERTITUDINEA CĂ-ŢI VA ADUCE BUCURII FĂRĂ DE SFÂRŞIT. ŞI SĂ TRĂIEŞTI DIN PLIN PREZENTUL.
A trăi în momentul prezent este esenţial.
‘Trăieşte din plin această zi!’ iată salutul Aurorei.
Omul trebuie să fie spiritual în alertă, să prindă mereu intuiţiile sale, nelăsând să-i scape nici o ocazie.
Într-o zi, repetam încontinuu (în tăcere): ‘Spirit Infinit, nu mă lăsa să scap vreo ocazie favorabilă!’ şi ceva de mare importanţă îmi fu revelat în aceeaşi seară. Este necesar să începi ziua cu cuvinte adevărate. De cum vă treziţi, faceţi o afirmaţie!
De exemplu: ‘Facă-se voia Ta, azi! Azi este o zi plină de realizări; eu mulţumesc pentru această zi perfectă! Miracolele se succed şi nu se mai opresc!’.
Faceţi-vă din aceasta o obişnuinţă şi veţi vedea minunile apărând în viaţa voastră.
Afirmaţia următoare a adus reuşită multor oameni:
‘Eu am mult de lucru,
Acest lucru mi-a fost dat în mod Divin,
Eu muncesc cât mai bine
Şi sunt foarte bine plătit.’
Am dat primele doua versuri uneia dintre studentele mele şi ea le-a adăugat pe celelalte două.
Aceasta este o afirmaţie foarte puternică, deoarece trebuie să existe întotdeauna o plată pentru un lucru perfect şi, de altfel, este uşor să faci să pătrundă versurile în subconstient. Eleva mea începu să le cânte în timp ce se ocupa cu diverse lucruri şi în curând afirmaţia se transformă în manifestare.
Una dintre elevele mele, ocupându-se de afaceri, substitui cuvântului ‘lucru’ pe cel de ‘afacere’. În după amiaza aceleiaşi zile, ea făcu o afacere dintre cele mai strălucite, cu toate că de luni de zile nu mai încheiase nici o tranzacţie!
Fiecare afirmaţie trebuie să fie alcătuită cu grijă şi trebuie să exprime tot ceea ce este necesar, deoarece am cunoscut o persoana care cauta de lucru, ea a găsit într-adevăr mult de lucru, dar nu a fost bine platită. Acum ea adaugă: ‘Eu lucrez cât mai bine şi sunt foarte bine plătită.”
ABUNDENŢA ESTE DREPTUL DIVIN AL OMULUI!
El are dreptul la mare abundenţă! “Hambarele sale trebuie să fie pline şi chiar să-i prisosească!” Iată ideea lui Dumnezeu pentru om, şi când acesta va îndepărta barierele sărăciei, pe care el însuşi şi le-a format în conştiinţă, Vârsta de aur va străluci pentru el, şi fiecare dintre dorinţele sale va fi îndeplinită!
Prin cartea ei clasica Jocul Vietii, Florence Scovel Shinn se situeaza între scriitorii de frunte ai epocii ei care au abordat problematica succesului si prosperitatii, sugestiile ei practice, realiste trezind interesul tuturor categoriilor de oameni.
Jocul Vietii Si Cum Sa-l Joci_FLORANCE SCOVEL SHINN
Sursa: 2012 – Mit şi Adevăr — sfârşit şi / sau început -? DE LA LUME ADUNATE !!! PAX Et LUX !

Zburand peste erupţia vulcanică subacvatică de El Hierro-17 octombrie 2011

.

Principalul domeniu de evacuare, aici ne spunem "gură" rămâne în vigoare timp de 5 zile, dar acum este mai mult de ieşire continuă ei. "Gura" are un diametru de ​​700metros  pH-ul apei este de 6,9 ..
Pata se răspândeşte de-a lungul coastei insulei El Hierro şi peştii morţi sunt vizibile, atât de coastă şi de adâncime, de la dolari, vechi si platica, să pescuiască adâncime.
Sursa: desireemartinphoto.com

Cutremur cu magnitudinea de 6,3 în Papua Noua Guinee

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs marţi în largul statului Papua Noua Guinee, dar nu s-a emis nicio alertă de tsunami, a anunţat institutul american de geofizică USGS.
Cutremur cu magnitudinea de 6,3 în Papua Noua Guinee
Cutremurul s-a produs la o adâncime de zece kilometri, epicentrul fiind situat la 163 de kilometri nord-est de Kandrian, pe insula New Britain, şi la 576 de kilometri de capitala Port Moresby.
Potrivit Geoscience Australia, care estimează magnitudinea acestui cutremur tot la 6,3, seismul s-a produs în apropierea coastelor.
"Locuitorii din această zonă au resimţit cutremurul foarte intens", a declarat sesimologul David Jepsen, adăugând că unele structuri vulnerabile ar fi putut fi avariate.
Regiunea, în care se află mai mulţi vulcani activi, este situată pe Cercul de Foc al Pacificului, la joncţiunea mai multor plăci tectonice. Este una dintre zonele din lume în care cutremurele şi erupţiile vuclanice sunt cele mai frecvente.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a fost înregistrat vineri în largul aceleiaşi zone, dar nu a fost emisă nicio alertă de tsunami şi nu au fost raportate victime sau pagube semnificative.
Un tsunami, provocat de un cutremur submarin, a provocat moartea a aproximativ 2.000 de persoane, în 1998, lângă Aitape, pe coasta de nord-vest a ţării

Iata motivul pentru care NU o sa crezi in apocalipsa nici daca o s-o vezi cu ochii tai


creier

Foarte multi oameni sunt pasionati de informatiile legate de "sfarsitul lumii", insa acest lucru se intampla deoarece, probabil, ei nu cred cu adevarat in posibilitatea producerii unor astfel de evenimente.
Si, mai mult decat atat, aceasta situatie apre NU din cauza faptului ca oamenii sunt realisti, ci pentru ca "materia cenusie" dicteaza anumite comportamente.
Un studiu realizat de un grup de oameni de stiinta din domeniul neurologiei arata ca substanta cerebrala nu ne lasa sa ne facem anumite idei despre viitor, chiar daca ar exista dovezi solide despre o perspectiva negativa.
Cercetatorii din Germania si Marea Britanie au pus la punct un test psihologic destul de complex, care determina modul in care oamenii vad evenimentele negative din viitor. 
In primul rand, ei au pus o intrebare legata de posibilitatea ca 80 de evenimente negative sa se intample in viitor, toate fiind diferite. Exemple: imbolnavirea cu un virus extrem de grav sau sa fie atacati.
Dupa ce au contabilizat raspunsurile, oamenii de stiinta le-au comunicat respondentilor care sunt datele statistice reale ale producerii acelor evenimente negative. In unele cazuri, oamenii au supraestimat probabilitatea respectiva, iar in alte cazuri au subestimat-o.
Apoi, dupa ce a trecut un anumit timp, cercetatorii au pus aceleasi intrebari subiectilor respectivi. Astfel, ei au constatat ca oamenii s-au gandit mai mult la raspunsuri in cazurile in care parerile lor erau "prea pozitive", dar stiau datele statistice reale.
De asemenea, participantii la test au avut "ceva probleme" in "ajustarea" raspunsurilor pozitive, favorabile. A fost ca si cum oamenii ar fi selectat in memorie probabilitatile referitoare la evenimentele din viitor, uitand pe cele rele, insa nu si pe cele bune - au constatat oamenii de stiinta, in studiul care a fost publicat in revista Nature.
Si, de fapt, exact asa s-a intamplat. Cu ajutorul tehnologiei de ultima generatie, cercetatorii au urmarit activitatile cerebrale ale subiectilor si au putut observa care dintre structurile neuronale erau active atunci cand oamenii isi aminteau (sau nu mai puteau sa-si aminteasca) datele statistice privind producerea acelor evenimente.
Sursa: stirileprotv.ro

2 CUTREMURE CU MAGNITUDINE PESTE 5 S-AU PRODUS PE 17 OCTOMBRIE 2011


 • M 5.0, sud-est de Taiwan 17 octombrie 2011


 • M 5.3, regiunea New Britain, Papua Noua Guinee 17 octombrie 2011 • Sursa: thetruthbehindthescenes.wordpress.com

  Vulcanul Sakurajima din Japonia din nou pe linie - Mare eruptie!

  Sakurajima , de asemenea, ca romanizată  Sakurashima  sau  Sakura-Jima , este un vulcan activ compozit (stratovolcano) şi o insula fosta (acum conectat la continent) cu acelaşi nume în  Prefectura  Kagoshima din Kyushu, Japonia.
  Sakurajima este un munte compozit. Summit-ul este împărţit în trei varfuri,  Kitadake  (nord de vârf),  Nakadake  (centrale de vârf) şi  Minamidake  (sud de vârf), care este activ în prezent.
  Sakurajima este situat în Caldera Aira, format într-o erupţie enormă cu 22000 ani în urmă. Câteva sute de kilometri cubi de cenuşă şi piatră ponce, s-au scos, cauzând camera de magma de sub orificiile de ventilaţie facand ca in timpul eruptiei să se prăbuşească.
  Eruptie din 1914  a fost cea mai puternica din Japonia secolului al XX-. Fluxurile de lava au umplut stramtoare îngusta dintre insulă şi continent, transformând-o într-o peninsula.

  Credit foto: Spaarnestad poză, SFA022814227refugiaţilor din Sakoeragima insula / Sakurajima uite peste strâmtoarea din oraşul Kagoshima la erupţia vulcanică pe insula lor. Japonia, 1914.
  Eruptia din 1914 a început în 11 ianuarie. Aproape toţi rezidenţii au părăsit insula în zilele precedente, ca răspuns la mai multe cutremure mari, care i-au avertizat ca o eruptie va fi iminenta. Iniţial, eruptia a fost foarte exploziva, generatoare de coloane de erupţie şi scurgeri piroclastice, dar după un cutremur foarte mare pe 13 ianuarie 1914 care a ucis 35 de oameni, a devenit lichidiană, generând un flux mare de lavă. Fluxurile de lava sunt rare în Japonia, continutul ridicat de siliciu din magma acolo înseamnă că erupţiile de explozie sunt mult mai frecvente  , dar fluxurile de lavă la Sakurajima au continuat luni de zile.
  Activitatea Sakurajima a devenit mai proeminenta în 1955, iar vulcanul a erupt fost aproape constant de atunci. Observatorul Vulcanului Sakurajima a fost înfiinţat în 1960 pentru a monitoriza aceste eruptii.
  Dupa ce a vazut ca vulcan Sakurajima erupe  zilnic, timp de luni de zile, am observat saptamana trecuta (11 octombrie 2011 un nou punct de eruptie de fum / abur de pe partea din spate a muntelui ... aceasta a progresat într-o  gură de aerisire completă, mare - eventual, formarea de o Caldera nou, sau două  conuri mai mici.
  După ce a fost deconectat timp de 2 zile ... Sakurajima este din nou pe linia ... vom vedea o eruptie de lava mare la 15 octombrie 2011, care acoperă întregul munte, literalmente ... a doua gura pare a fi încă fumeganda.
  Pe langa activitatea continuă a Sakurajima Volcano, OZN-uri / Orbs sunt adesea vazut pe site-ul. Activităţile inexplicabile sunt înregistrate de web cams live. Trei clipuri de OZN-uri asumate / Sfere
  Martie 2011
  Aprilie 2011
  Septembrie 2011
  Există o explicaţie pentru OZN-uri de deasupra Vulcanului Sakurajima  şi ceea ce ne putem aştepta de la acest vulcan, deoarece eruptiile persistă rapid.
  Sursa şi autor:  nationaalarchief  * Wikipediadutchsinse  -oglindă cu permisiune de la   *    *     (youtube)
  Sursa: thetruthbehindthescenes.wordpress.com

  28 octombrie 2011 sau 21 decembrie 2012

  A existat de ceva timp o discutie despre data reala la care se incheie Calendarul Mayas – 28 octombrie 2011 sau 21 decembrie 2012 si, intr-un fel oarecum paradoxal, nu s-a definit ce va insemna „sfarsitul” lui. Pe masura ce ne apropiem de ziua de 28 octombrie 2011, ar putea fi important de clarificat definitia acestui „sfarsit”. Mayasii contemporani nu mai urmaresc ciclurile lungi ale sistemului calendaristic stravechi si, prin urmare, nu doresc sa ia o atitudine în privinta acestui subiect. Pe de alta parte, vechiul popor mayas a lasat un mesaj la monumentul Tortuguero 6, despre ce se astepta el sa insemne sfarsitul Calendarului. Mesajul spune ca, în esenta, entitatea finalizarii perioadei de noua trepte, Bolon Yokte Kuh, isi va face aparitia în toata insemnele sale de gala. Mie cel putin imi este foarte clar ca asta inseamna ca atunci se vor manifesta cele noua niveluri de constiinta, ce corespund celor noua valuri de evolutie. (Cei care doresc sa citeasca o discutie detaliata despre acest subiect pot consulta fie articolul meu despre monumentul Tortuguero, pewww.calleman.com, fie cartea scrisa de Mark van Stone, 2012 Prophecy and Science of the Ancient Maya/2012 – Profetia si stiinta mayasilor stravechi).
  Prin urmare, descrierea facuta de mayasii stravechi, despre sfarsitul Calendarului este foarte ezoterica – sau abstracta, daca vreti – si în locul în care se afla ea, trebuie cerute criterii mai masurabile despre ce inseamna sfarsitul Calendarului. In intelegerea mea, intrucat valul al Noualea ii aduce lumii o constiinta a Unimii, criteriul pentru sfarsitul Calendarului Mayas este acela ca se prabuseste civilizatia bazata pe dualitate, care ar include nu doar sistemele de conducere, dar si sistemul economic capitalist. Acesta este lucrul la care eu simt ca avem motive sa ne asteptam, pentru 28 octombrie 2011 – si nu doar aici, pe planeta noastra, ci pretutindeni în univers, în locuri cu care poate ca nu suntem în contact. Acesta din urma este o consecinta a faptului ca acest Calendar Mayas nu se bazeaza pe cicluri astronomice din sistemul nostru solar local, ci are o origine cu adevarat cosmica, divina, atotcuprinzatoare.
  Pe de alta parte, data de 21 decembrie 2012 nu are niciun fel de semnificatie reala, chiar daca arheologii în special vor spune ca aceasta data, sau 23 decembrie 2012, marcheaza sfarsitul Calendarului. M-a surprins cat de multi oameni – numiti, uneori, lideri ai procesului de evolutie – au acceptat aceasta data, fara sa se gandeasca. La urma urmei, ea are energia tzolkin de 4 Soare/Ahau, care exclude, prin definitie, faptul ca este o data de sfarsit. In privinta acestui subiect, oameni care, dupa parerea mea, ar fi trebuit sa stie mai bine si care dealtfel s-ar putea sa fie foarte critici la adresa opiniilor stabilite, s-au alaturat arheologilor – un grup de oameni care considera Calendarul Mayas drept o superstitie. (Prin urmare, de ce ar fi ei atat de incredere pentru omenire, intr-o chestiune atat de cruciala?) O data reala de sfarsit trebuie sa aiba energia de 13 Soare/Ahau, cum e cea din 28 octombrie 2011, pentru ca doar avand aceasta energie, toate valurile ar oferi transparenta totala luminii creatiei. Si poate ca cineva doreste sa adaug ca doar cu o astfel de transparenta s-ar putea sa aiba loc o prabusire a civilizatiei noastre, bazate pe dualitate.
  Se mai poate spune, cu oarecare certitudine, ca timpul – asa cum l-am cunoscut pana acum – ca fiind dirijat (asa-numita sageata a timpului), s-ar putea sa ajunga la un sfarsit, la fel ca si Calendarul Mayas. Motivul este ca, pana in data de 28 octombrie 2011, evolutia planetei noastre si universul au fost conduse de noua valuri diferite, ce au dezvoltat fenomene intr-o maniera dirijata – de la samanta, la fructul matur. Prin urmare, este în primul rand o confuzie, atunci cand oamenii spun ca acest Calendar Mayas are o natura ciclica. Este adevarat ca tzolkin-ul, calendarul sacru de 260 de zile – care constituie singurul aspect al stravechiului sistem calendaristic profetic, folosit în continuare de mayasi – are o natura ciclica. Noi insa nu ne referim la acest calendar, atunci cand discutam despre Calendarul Mayan, ce se incheie la 28 octombrie 2011. Ceea ce ajunge la desavarsire sunt cele noua niveluri de evolutie, cele noua valuri dirijate, care au creat universul, la cea mai ampla scara. Cel putin in ceea ce priveste nivelul sau de constiinta, evolutia universului se va fi incheiat atunci si isi va fi atins, atunci, cea mai inalta stare cuantica. Spun de foarte mult timp ca este mult mai relevant sa discutam despre incheierea unui urcus spre cel mai inalt nivel al unei piramide de noua trepte, decat sa discutam despre un „sfarist “ al Calendarului.
  Mai exista totusi cateva intrebari despre modul în care atingerea celui mai inalt nivel de constiinta, s-ar aplica experientei noastre despre timp si ce calendar – daca va fi vreunul – va urma dupa 28 octombrie 2011. Spre exemplu, vor continua sa ne influenteze viata personala, diferitele energii ale tzolkin-ului? Cele noua valuri vor continua indefinit, cu frecventele lor actuale – sau se vor opri? La o consideratie mai atenta, probabil ca este neverosimil ca tzolkin-ul va continua, daca valurile se opresc, de vreme ce tzolkin-ul este în esenta un microcosmos temporal al valurilor. Pe de alta parte, daca valurile continua, acelasi lucru ar fi cel mai probabil pentru tzolkin, intrucat el reprezinta un microcosmos al acestor valuri. Daca valurile – in special valul al Noualea – continua dupa 28 octombrie 2011, ar trebui totusi sa fim constienti ca acest lucru nu va insemna ca evolutia continua. Evolutia este un fenomen care are o natura atat biologica, cat si culturala, fiind generata pe masura ce universul urca spre niveluri din ce în ce mai inalte de constiinta si prin intermediul proceselor în treisprezece pasi – de la samanta la fructul matur. Pentru ca la 28 octombrie 2011 universul atinge cea mai inalta starea cuantica a sa, nu va mai exista nicio stare mai inalta spre care sa evolueze. Mai exact, daca valurile continua intr-adevar nedefinit, acest lucru ar fi simtit mai mult ca un proces de macinare a lumii si fiintelor umane. El ar continua, pana cand constiinta Unimii a valului al Noualea s-ar instaura în sfarsit si toate fenomenele incompatibile cu ea ar fi indepartate.
  Nu cred ca este inca posibil sa ne pronuntam daca valurile vor ajunge sau nu vor ajunge la un final, chiar daca sunt tot mai inclinat sa cred ca ele vor continua indefinit. Legata de aceasta incertitudine este intrebarea care sunt calendarele cele mai semnificative de urmat, dupa 28 octombrie 2011. Ar trebui deci sa fim constienti ca, în lunga istorie a Calendarului Mayas, multe aspecte ale sistemului calendaristic au venit si au plecat deopotriva. In functie de era anume in care traiesc oamenii, diferite aspecte ale sistemului Calendarului ar putea sau nu ar putea fi utile. In acest fel a aparut si a disparut Numaratoarea Lunga, pentru ca, in esenta, ea a fost semnificativa doar intr-o era anume, iar apoi a devenit simtita mai putin intens de mayasi, ajungand sa o piarda complet. Noi insine am cunoscut, de curand, acelasi fenomen al unui aspect al sistemului Calendarului, ce a devenit dintr-odata util, intrucat el a devenit necesar pentru urmarirea valului al Noualea, avand o perioada de 18 zile, pentru a intelege cursul evenimentelor. Acum cativa ani, un calendar de 18 zile nu ar fi fost insa foarte util si inca ramane de vazut ce calendar – daca va fi vreunul – va fi important de urmat, dupa 28 octombrie 2011.
  Carl Johan Calleman
  4 Cremene, 6 octombrie 2011

  SURSA
  http://daniilgaucan.wordpress.com/2011/10/13/ce-va-insemna-sfarsitul-calendarului-mayas-in-data-de-28-octombrie-2011/
  Sursa: 2012 – Mit şi Adevăr — sfârşit şi / sau început -? DE LA LUME ADUNATE !!! PAX Et LUX !