duminică, 2 noiembrie 2014

Descoperire SENZAȚIONALĂ - Piramide și civilizații extraterestre în munții din RomâniaMunții României sunt plini de mistere dar nu și pentru ochii unui cercetator care doreste sa descopere adevarul unui trecut care ne-a fost negat, a unei istorii care este diferita de ceea ce se invata in manualele scolare si a unor probe evidente care atesta ca aceste locuri au fost locuite din timpuri stravechi. Pai daca piramide se gasesc pente tot in lume, daca cele mai mari si mai antice se gasesc in Bosnia, recent atestate international, de ce sa nu recunoastem ca si noi avem aceste antice constructii in muntii nostrii, numai ca piramidele noastre sant muntii insasi in timp ce ale lor le copiaza pe ale noastre. Civilizatia de giganti a acestor locuri a sculptat muntii iar probe despre acest adevar sant peste tot. Este suficient sa vezi lumea cu altii ochi ca sa realizezi ca nimic nu este asa cum ti s-a spus.
În parcul din Bran, au fost aduse niste blocuri de piatara luate din dealul din apropiere care seamana cu o piramida si despre care Tarca Valentin sustine ca de fapt este o piramida. Ei bine, aceste pietre au fost puse pe piedestaluri si cineva a incercat sa le dea o forma sculptata. Surpriza !! Aceste blocuri de piatra sant cel mai extraordinar mozaic inventat vreodata “de natura”. Nicaieri nu exista asa ceva in stare naturala… deci, se decimeaza in mod voit o piramida antica. Aceste foto le-am facut eu personal cu ocazia unei excursii la Bran si in imprejurimi.

https://www.youtube.com/watch?v=7-L7-cZSvC8
Sursa: http://oradetimis.oradestiri.ro/

7 epoci de civilizaţie

Undeva în Orientul Îndepărtat, sub conducerea unei individualităţi evoluate, s-a născut prima civilizaţie despre care mărturisesc vechile Vede.

Prima iradiere a acestei culturi s-a făcut către sud, prin civilizaţia protoindiană. În vechile mituri şi legende indiene, în documentele religioase s-au păstrat relatări ale acestor fapte; 
ele pot fi citite de clarvăzători. Multe din contradicţiile aparente se dovedesc a fi adevăruri profunde. Această civilizaţie păstrase încă amintirea vechii clarvederi şi resimţise o profundă nostalgie după ea, ca după un bun preţios pe care l-ai pierdut. Oamenii erau încă atât de puternic pătrunşi de realitatea lumii spirituale încât numeau lumea fizică maya, iluzie. De aceea ei căutau să regăsească acest bun pierdut întorcându-şi fără încetare privirea de la lumea fizică pământească spre spiritual. Aceasta este originea exerciţiilor yoga, care încearcă să îi introducă în lumea spirituală printr-o diminuare a conştienţei. Aceşti oameni voiau să revină la vechea stare crepusculară; ei căutau drumul înapoi spre paradisul pierdut. De-a lungul întregii ere altlanteene lumea le-a apărut oamenilor în contururi vagi. Atlanteenii trăiau încă cu precădere în lumea spirituală. Întreaga eră postatlanteeană nu reprezintă pentru cercetătorul spiritual decât o cucerire progresivă a planului fizic.
Prima civilizaţie postatlanteeană, cea indiană, avea încă un simţ slab dezvoltat pentru ceea ce se petrecea în exterior în natura fizică, care pentru iniţiaţi era pură iluzie, de care ei încercau să scape pentru a ajunge la singura realitate, realitatea spirituală.

A doua iradiere a fost civizilaţia protopersană. Persanul se apropie deja mai mult de lumea exterioară decât indianul; el cunoştea fenomenele binelui şi răului, reprezentate prin zeii Ormuzd şi Ahriman. El caută să se unească cu primul pentru a-l combate pe cel de al doilea. Pământul este pentru el un câmp de activitate în scopul inserării spiritului în existenţa fizică. 

A treia epocă de civilizaţie este cea egipto-asiro-caldeo-babiloniană. 
Omul a făcut un pas mai departe în cucerirea planului fizic. Pentru persan lumea fizică era încă un câmp de activitate nediferenţiat. Acum omul îşi orientează deja ştiinţa sa pentru a pune în slujba lui forţele pământului. El cunoaşte geometria şi o foloseşte pentru a parcela şi a împărţi teritoriul. Privirea sa se ridică şi dincolo de pământ, către stele, astfel luând naștere astronomia.

A patra perioadă de civilizație este cea greco-latină. Dacă până atunci, prin ştiinţă, omul s-a ocupat de cultura exterioară, acum omul introduce propriul său interior, specificul uman, în materie. În operele de artă pe care el le creează vedem exteriorizată propria sa formă; în dramele şi epopeile pe care le compune sunt descrise propriile sale însuşiri psihice. Romanul este cetăţeanul care proiectează în afară propria sa legitate, dând naştere statului şi jurisprudenţei.

În decursul celei de a cincea epoci, în care trăim actualmente, omul a progresat în stăpânirea lumii exterioare. Epoca noastră este expresia celei mai profunde adânciri a spiritului în materie, de la epoca atlanteeană încoace. Această coborâre era necesară pentru ca omul să poată progresa. Abia după această adâncire totală a spiritului în materie se poate începe reurcarea.Epoca noastră a dezvoltat în mod deosebit spiritul ştiințific, cu ajutorul căruia stăpânim cele mai diverse forţe ale naturii. Odinioară, pe timpul în care omul măcina cerealele în mod primitiv între două pietre, nu era nevoie decât de puțină forţă spirituală pentru a-şi asigura micile nevoi ale traiului. În ziua de astăzi este cu totul altfel. Gândiţi-vă doar la consumul enorm de forţă spirituală necesar pentru satisfacerea nevoilor materiale ale omului modern. Avem locomotive, nave cu aburi, telefon, lumină electrică. O enormă cantitate de forţă spirituală ce a fost cheltuită şi introdusă aici, în materie. În schimb, interesele spirituale ale omului trec cu totul pe planul secund. Vedem astfel că întreaga evoluţie spirituală postatlanteeană a omenirii înseamnă o coborâre a spiritului uman în materie. Scopul acestei coborâri este însă acela de a birui materia, acest mare adversar al spiritului. Căci după cea mai profundă coborâre trebuie să înceapă acum o urcare către viaţa spirituală conştientă.
Ne putem reprezenta cursul istoriei în epoca postatlanteeană prin curba următoare:Steaua creştinismului răsare în mijlocul celei de a patra epoci de civilizaţie, cu mult înainte ca punctul inferior al curbei să fie atins. Christos Iisus apare drept înalta personalitate care aduce omenirii forţa pentru viitoarea înălțare în spirit. Toate civilizaţiile anterioare pot fi deci considerate şi ca o pregătire a creştinismului. În epoca a cincea creştinismul trebuie să facă faţă celui mai puternic asalt, fiindcă gândirea materialistă întunecă adevărurile spirituale ale creştinismului.
În epoca a şasea creştinismul va uni omenirea într-o mare fraternitate, iar teosofia poate fi considerată un mesager, o vestitoare a acestor timpuri viitoare. Învăţăturile date prin creştinism omenirii sunt atât de profunde, atât de pline de înţelepciune, încât nicio religie viitoare nu va putea să înlocuiască sau să elimine creştinismul.
Creştinismul poartă în el capacitatea de a se adapta tuturor formelor de cultură ale viitorului.

Mai trebuie arătat şi un alt aspect al evoluției omenirii. În timpul ere
i atlanteene s-a format corpul fizic al omului, iar când continentul atlanteean s-a scufundat omul avea aproape aceeaşi constituţie cu cea actuală. Începe apoi formarea elementelor constitutive spirituale.
În perioada civilizației indiene a fost dezvoltat corpul eteric. Poporul indian, ca primă ramură a civilizaţiei postatlanteene, era foarte receptiv la viaţa spirituală. Faptul are legătură cu dezvoltarea deosebită a corpului eteric.
În civilizaţia persană începe să se dezvolte corpul astral.
În civilizaţia egipto-asiro-caldeo-babiloniană, din corpul astral se dezvoltă sufletul senzaţiei.
În civilizaţia greco-latină este rândul sufletului înţelegerii să se dezvolte.
Civilizaţia noastră conduce la dezvoltarea sufletului conştienţei.
În cea de a şasea perioadă se va dezvolta Sinea spirituală, care astăzi nu există decât în germene. Pentru dezvoltarea acestui germene este nevoie de impulsul puternic al Spiritului christic.
Adevăratul creştinism va înflori numai atunci când Sinea spirituală se va fi dezvoltat. Omenirea se va pregăti apoi să primească Budhi, Spiritul vieţii. La început doar un mic grup de oameni va fi în stare să dezvolte această forță, el va ajunge însă la o minunată viaţă spirituală. Creştinismul nu este astăzi decât la începutul dezvoltării sale. Cei care se pregătese astăzi pentru formarea înăuntrul lor a Sinei spirituale vor face tot mai accesibil omenirii acest creştinism spiritual, acest creştinism mai profund, în următoarea epocă.
În cursul epocii a treia vedem un mic grup de oameni, poporul iudeu, pregătind condiţiile care fac posibilă apariţia creştinismului. Tot astfel vedem cum în a patra epocă forţa lui Christos pătrude în lumea fizică, cum în a cincea epocă are loc cea mai puternică coborâre a omenirii în lumea fizică, cum, după cucerirea stăpânirii acestei lumi fizice omenirea dobândeşte în a şasea epocă forţe şi facultăţi cu atât mai mari pentru a primi în sine viaţa spirituală adusă de Spiritul christic. Christos apare ca primul născut, ca un înainte-mergător ivit cu mult înaintea timpului său, care a atins deja treapta pe care omenirea o va atinge abia în epoca a şasea. Epoca a cincea este cea mai materială din evoluţia omenirii.
În epoca a şasea şi a şaptea în cei care se sprijină pe Christos se vor dezvolta Sinea spirituală şi Spiritul vieţii. Aceştia vor dobândi totodată o gândire şi o simţire sănătoase. Creştinismul este purtătorul marilor forţe de sănătate şi de vindecare. Forţa de viaţă a lui Christos biruie orice boală şi moartea. Corpul omenesc s-a născut drept corp solid din elementul lichid; de aceea ştiinţa spiritului consideră lichidul ca fiind elementul constitutiv al corpului.  Numai după ce va fi străbătut aceste cinci epoci omul se poate vindeca. Cel care a fost prada acestor cinci spaţii nu poate fi vindecat dacă marele vindecător, Christos, nu vine la el. Atunci se produce ceea ce Evanghelia după Ioan descrie în capitolul cinci. Astfel, descrierea vindecării omului bolnav de 38 de ani este o vestire profetică a ceea ce se va produce în epoca a şasea, în care omul nu va mai avea nevoie de niciun medicament, fiindcă el va fi propriul său vindecător.


Cuvintele lui Christos: „Cine nu îşi părăseşte pe mama sa şi pe tatăl său... nu poate fi ucenicul meu” se referă la epoca a şasea. Atunci spiritelor popoarelor, semințiilor şi raselor li se va substitui un singur spirit, spiritul general al omenirii. Atunci omul nu va mai fi fiul unei seminţii sau al unui popor, ci fiu al omenirii, fiu al omului. Tot Christos este primul care foloseşte acest termen, şi pe bună dreptate (3, 13-14). El deja se comporta atunci aşa cum se vor comporta oamenii când vor deveni fii ai omului.
Acest lucru este exprimat prin faptul că Christos merge către samarineancă – samarinenii nu aveau nimic comun cu iudeii. Ceea ce are omul în el, ceea ce face posibilă evoluţia este ceva feminin, pasiv faţă de spirit, care reprezintă principiul fecundant, masculin, activ. Consecinţa acestei influenţe masculine permanente asupra principiului feminin este mai întâi dezvoltarea corpului eteric, apoi a corpului astral, a sufletului senzaţiei, a sufletului înțelegerii şi a sufletului conştienţei. În acesta din urmă se formează apoi Sinea spirituală. Acest lucru este indicat în discuţia lui Christos cu samarineanca prin cuvintele: „Tu ai avut cinci bărbaţi şi cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău” (4, 18). Cei cinci bărbați pe care i-a avut samarineanca sunt cele cinci corpuri spirituale ce au acţionat asupra corpului fizic. Al şaselea, Sinea spirituală, nu mai este bărbat în sensul vechi. Cei cinci dinainte sunt etape inferioare, trecătoare de evoluţie, în timp ce al şaselea, Sinea spirituală, reprezintă divinul, veşnicul. Astfel şi în discuţia cu samarineanca observăm o vestire a timpurilor viitoare de către Christos.


În timp ce cele cinci corpuri au nevoie de o purificare din exterior, Sinea spirituală va putea păstra ea însăşi puritatea omului. Corpul lui Christos este deja plin de puritate. El vrea să purifice şi omenirea şi de aceea porneşte să cureţe templul de negustori şi zarafi (2, 14-22);altfel spus, se curăţă templul Spiritului sfânt, corpul omului, de principiile inferioare ataşate de el, făcându-l apt să primească spiritul.
În Antichtiate atribuirea unui nume nu avea nimic arbitrar ci era adaptată în mod strict caracterului persoanei. Astfel, pe cât de adevărat este că femeile care stăteau sub cruce reprezintă cele trei calităţi, sufletul conştienţei, sufletul înţelegerii şi sufletul senzației, la fel de adevărată a fost prezenţa corporală a celor trei femei sub cruce. Astfel, când citim Evanghelia după Ioan trebuie să privim atât imaginile simbolice a ceea ce se va întâmpla pe acest Pământ în epoca următoare, cât şi ceea ce s-a petrecut în realitate la începutul erei creştine.
Faptele istorice sunt toate aranjate – de către puterile înţelepte care călăuzesc omenirea – ca simboluri ale evoluţiei viitoare.

sursa
http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA094_100/GA100_Ev06.html

http://adevarul2012.blogspot.ro/

ÎNVINGEREA FRICII

Curajul-inseamna-a-Crede-in-Instrument fără alimentare


Suntem în măsură să redobândim controlul asupra vieţilor noastre, dacă suntem dispuşi să ne privim temerile în faţă, mai degrabă decât să le îngropăm, reprimăm sau evităm. A ne înfrunta spaimele din străfundurile sufletului, ori teroarea, este o cale de a ne desprinde de agonia poveştilor noastre repetitive şi de a pătrunde în superba lume a asumării puterii personale. Aproape toţi am fost terorizaţi, într-un fel sau altul, în copilărie sau adolescenţă. În ceea ce te priveşte, poate că ai fost ironizat, la şcoală, ori poate că unul dintre fraţi te-a încuiat într-un dulap. S-a întâmplat ceva care a declanşat sentimentul de teamă, sau chiar de autentică teroare; apoi, la un moment dat, ţi-ai respins frica şi ai stabilit că nu este un simţământ agreabil, deoarece o asociai cu un eveniment negativ.
curajos-cel-ce-nu-are-frica-care-stie-sa-si-invinga-frica-sa-600x317
Acum, a venit timpul propriei maturităţi şi al preluării conducerii lumii tale interioare. Tu însuţi / însăţi trebuie să revendici puterea personală, chiar dacă îţi este teamă. Atunci când eşti cuprins de frică, această stare este provocată de o credinţă în întuneric, mai puternică decât credinţa în Lumină. Ai putea crede că, dacă te cufunzi în a face, te laşi absorbit de diverse activităţi – dacă citeşti, te rogi sau sporovăi îndeajuns, vei reuşi să desfiinţezi teama; dar eu sunt aici, pentru a-ţi confirma că este imposibil să o mulţumeşti, să o fericeşti. Ai putea crede că, dacă îi dai ascultare un timp îndelungat, se va îndepărta. Însă nu va proceda astfel. Trebuie să o înfrunţi. Trebuie să îţi revendici puterea şi să preiei controlul. Vei spune: “Da, Debbie, dar cum?” Ei bine, iată antidotul împotriva fricii: IUBEŞTE-O! Nu încerca să o înlături sau te desprinzi de ea, fiindcă nu eşti, probabil, suficient de puternic! Însă, ceea ce este cu putinţă, e să aduci Lumina, revărsând-o asupra întunericului. Acea Lumină este Iubirea. Atunci când te confrunţi cu frica, te poţi întreba: “Cum, oare, să mă iubesc pe mine însumi / însămi, chiar şi atunci când sunt împresurat ori copleşit de temeri? Lucrurile pot lua o întorsătură bună, prin decizia de a-ţi înfrunta spaima. Ar fi bine să nu te mai supui pe tine însuţi / însăţi la cazne, din pricina fricii însăşi; ci să afli de când datează. De asemenea, te poţi întreba: “Câţi ani, câte luni, săptămâni, zile şi minute, am fost terorizat de unul şi acelaşi lucru?” Calculează şi notează pe o hârtie. După aceea, învăluie în compasiune, cu blândeţe, copilul înspăimântat, dinlăuntrul tău!
curaj_categor_450(2)

Calea ideală de a prelua controlul asupra fricii este de a-ţi crea un spaţiu al siguranţei.Siguranţa e secretul pentru curaj. Iar acţiunea reprezintă modalitatea de a-ţi demonstra ţie însuţi / înseţi că eşti în siguranţă şi poţi avea grijă de tine. De pildă, dacă nutreşti frica tainică de a-ţi pierde locuinţa şi posesiunile, devenind o persoană fără adăpost, şi nu ai niciun plan financiar, vei fi în frământare şi zbucium continuu. Recurge la un consilier financiar! Informează-te cu privire la suma pe care este necesar să o economiseşti şi porneşte pe această cale!
Urmariti video aici:
https://www.youtube.com/watch?v=sb2YOg_dkQM
În cazul în care ţi-e teamă de un posibil atac, atunci urmează antrenamente de autoapărare! Dacă ţi-e teamă că partenerul tău de afaceri te va extorca, atunci încheie o convenţie, prin intermediul căreia să-ţi asiguri protecţia! Dacă te frământă spaima că partenerul / partenera de viaţă te va părăsi, descoperă ce este necesar să faci pentru a ajunge la convingerea că, inclusiv în această situaţie, eşti o fiinţă atrăgătoare, fascinantă. În cazul în care nutreşti frica de a-ţi transfera credinţele în limitare şi problemele aferente, asupra copiilor, întreabă-te care sunt cursurile şi atelierele de transformare personală pe care ar trebui să le urmezi, sau care sunt formele de instrucţie la care ai putea participa, cu scopul de a te asigura că le oferi tot ce este mai bun? Iar dacă nutreşti spaima de o posibilă îmbolnăvire, întreabă-te care sunt măsurile pe care le-ai putea lua, în clipa de faţă, pentru a atinge o sănătate înfloritoare? Îmbogăţeşte-ţi programul săptămânal, cu lecţii de tai chi sau yoga şi caută un practician de medicină integrativă [medicina integrativă îmbină principalele terapii medicale convenționale, dar și terapii de medicină complementară și alternativă - acupunctură, masaj, terapie de nutriție etc. N.Tr ] cu scopul de a diminua stresul și de a menține trupul în echilibru.
februarie
Având în vedere că, până la urmă, tu eşti singurul responsabil şi în măsură să-ţi creezi un spaţiu al siguranţei, întreabă-te care este mediul prielnic, necesar a fi creat în jurul tău. Dar structurile de sprijin pe care le-ai putea institui? Întreabă-te în ce sferă a vieţii nu îţi oferi suficientă protecţie – nu îţi porţi suficientă grijă. Care sunt fie “ajustările” subtile, fie paşii cuantici de întreprins, în decursul săptămânii viitoare, cu scopul de a implementa o măsură de siguranţă, într-o sferă a vieţii tale, ce îţi provoacă frică? Indiferent dacă presupune introducerea antioxidanţilor în dieta zilnică, deschiderea sau alimentarea unui cont de economii, instalarea unui sistem de alarmă, încheierea unei poliţe de asigurări; sau, pur şi simplu, a te ruga Divinităţii, întreprinde tot ceea ce îţi stă în puteri, pentru a îţi alina şi bucura inima şi cugetul.
Asuma-ţi un angajament, în decursul săptămânii viitoare! Descoperă o sferă a vieţii tale care este cuprinsă de temeri şi preia controlul!
Extras din cursul online “Învingerea fricii” de Debbie Ford (autoarea căţilorPartea întunecată a căutătorilor de Lumină, Curaj, De ce oamenii buni fac lucruri rele, publicate de Editura FOR YOU.)
Sursa: http://astrodeva.wordpress.com/2014/11/02/invingerea-fricii/

Horoscop noiembrie 2014Luna cu schimbari majore si multa actiune, noiembrie vine cu revolte sociale si dispute serioase la nivel global. In ciuda acestor lucruri, economia mondiala incearca timid si  chiar reuseste in anumite domenii, progrese interesante (sau poate voit pozitive?!).
Cu Saturn in Scorpion, semn de apa, noiembrie va creea emotii puternice in ceea ce priveste vremea. Multa umezeala, furtuni puternice, inundatii si alerte numeroase de tsunami. Cutremurele vor fi deasemenea, subiect de stiri pe intreg mapamondul.

10-12 noiembrie: perioada cu risc extrem de ridicat de escaladare a unor diferende internationale. Marte conjunct cu cuadratura Pluto/Uranus poate fi punctul de cotitura care va determina ca o situatie existenta sa degenereze intr-un conflict armat.
Dealtfel, noiembrie 2014 este punctul de pornire al multor probleme ce se vor intinde pe o perioada de 2 ani. Teme cu apartenenta religioasa,etnica sau politica vor fi motiv de discutii,certuri,conflicte. Emotiile intense traite in aceasta perioada de toti actorii de pe scena mondiala vor desparte persoane, partide, natiuni.
6 si 22 nov(+/-3 zile): doua date cu risc major de crestere a volumului de precipitatii, vanturi extreme si miscari seismice importante.

In plan personal, noiembrie poate deveni o trambulina catre succes pentru multe dintre casele astrologice ale zodiacului. Tandemul Saturn/Soare va lucra pentru noi extrem de pozitiv, se vor depasi obstacole fara pierderi si, in plus, vom obtine rezultate spectaculoase si benefice.
Al doilea tandem al lunii, Marte/Uranus, ne va fi aliat de nadejde in luptele personale si motiv de izbanda in litigiile existente deja.

De retinut ca noiembrie descatuseaza planeta Neptun, si, pentru multe zodii se va dovedi agresiva si negativa. Aceste energii vor lovi in special semnele de apa, dar intr-un domeniu sau altul ne vor afecta pe toti.Dezvăluirea câtorva dintre noile stratageme perfide, malefice de manipulare a opiniei publice, care s-au extins deja în sfera sănătăţii oamenilor


Preocuparea înţeleaptă şi efortul apreciabil al multor oameni de a acţiona în sensul prevenirii apariţiei bolilor prin intermediul unui mod de viaţă atent, al unei alimentaţii cât mai naturale şi sănătoase, al folosirii înţelepte a plantelor de leac şi al punerii în practică a unor metode simple şi naturale de echilibrare lăuntrică i-a făcut pe reprezentanţii lacomi şi cinici din industria farmaceutică să considere mai nou că acţiunea de prevenire a bolilor este pe cale să devină cel mai mare duşman al companiilor farmaceutice şi că aceasta le-ar putea afecta avantajele financiare imense pe care şi aşa le obţin din plin. Aşa că, în loc să susţină, aşa cum ar fi bine şi omenesc, eforturile marii majorităţi a oamenilor de a acţiona în sensul prevenirii bolilor, punând astfel în practică principiul esenţial care afirmă că „a preveni apariţia unei boli este cu mult mai bine decât a face după aceea eforturi considerabile pentru a o vindeca, după ce ea deja s-a declanşat“, reprezentanţii industriei farmaceutice moderne şi-au unit eforturile pentru a elabora nici mai mult nici mai puţin decât „o nouă stratagemă de prevenire a bolilor“, prin care ei desfăşoară o campanie uluitoare de manipulare în vederea anulării eforturilor oamenilor de a se feri de boli. În acest mod, cinicii reprezentanţi ai industriei farmaceutice moderne urmăresc să îi subjuge pe cei mai mulţi oameni intereselor lor economice şi financiare, conducându-i în situaţia de a deveni nişte consumatori docili ai produselor costisitoare şi inutile inventate de ei, doar pentru a-şi spori cu lăcomie şi mai mult profiturile financiare care deja sunt imense.
Acţionând în mod făţiş împotriva oricăror reguli de bun-simţ, aceste minţi deraiate au elaborat deja un plan amănunţit de manipulare a oamenilor prin intermediul unor sugestii perverse şi păcălitoare, al căror scop este acela de a şubrezi gradat şi apoi de a distruge chiar încrederea oamenilor în valoarea practică extraordinar de mare a demersului înţelept de a preveni apariţia bolilor prin mijloace naturale. Ei au remarcat faptul că preocuparea pentru punerea în practică a  măsurilor de prevenire a bolilor a început să înmugurească în mintea multor pacienţi şi chiar a multor medici, ori ei consideră că o astfel de preocupare a ajuns să constituie pentru ei un risc alarmant de scădere a profiturilor lor. În consecinţă, aceşti malefici „strategi ai răului“ şi-au propus să înlocuiască ideea valoroasă şi plină de bun-simţ a prevenţiei bolilor cu un ansamblu de sugestii păcălitoare, care să anuleze vigilenţa oamenilor şi să-i abată în mod perfid de la direcţia prevenirii apariţiei bolilor prin mijloace naturale şi printr-un mod de viaţă sănătos.
Pentru a ne edifica asupra acestei sumbre perspective pe care ne-o oferă spaţiul virtual al publicităţii din domeniul sănătăţii, perspectivă ce este promovată la ora actuală în mod agresiv, mai ales prin reprezentanţii industriei farmaceutice, vă vom dezvălui în continuare conţinutul unei întâlniri avute de un jurnalist cu un reprezentat din industria farmaceutică, în care respectivul domn X îi prezintă în exclusivitate jurnalistului, într-un mod persuasiv şi cu un anumit sarcasm, strategia perfidă pe care el o foloseşte pentru a contracara riscul în creştere pe care îl reprezintă prevenţia bolilor pentru marile companii farmaceutice ce sunt avide de câştiguri. Fiind uluit de cinismul elaborat de care respectivul domn X a dat dovadă, jurnalistul a considerat că este necesar să dezvăluie oamenilor stratagemele criminale pe care unele dintre companiile farmaceutice internaţionale le elaborează şi apoi le aplică în activitatea lor.
În această întrevedere, domnul X, reprezentant al unei mari companii farmaceutice, declară: „Trebuie cu orice preţ să uităm vechea zicală care afirmă că «a preveni este mai bine decât a vindeca». Deoarece, pentru a menţine industria noastră farmaceutică actuală «în bună stare de sănătate» şi pentru a ne asigura o clientelă fidelă, deviza noastră trebuie să fie «Nici prevenţie, nici vindecare, dar nici nu vă lăsăm să muriţi». Ţinuţi astfel, oamenii vor putea cotiza constant şi astfel vom câştiga considerabil. Prin urmare, obiectivul nostru este unul foarte simplu şi anume promovarea maladiilor cronice (!!!). Un om sănătos este total inadmisibil pentru scopurile noastre. Dacă omul este sănătos sau dacă reuşeşte, prin prevenţie, să fie sănătos cât mai mult timp, atunci acesta este un mare risc pentru interesele noastre şi pentru dezvoltarea activităţii noastre. Odată ce am stabilit acest scop şi anume «prevenirea prevenţiei», am pregătit şi o serie de mijloace pentru a ne putea atinge acest scop. În acest sens, am elaborat o serie de noi stratageme prin care vom urmări să anulăm eforturile oamenilor ce sunt îndreptate în direcţia prevenirii bolilor.“
Întrevederea a continuat cu expunerea de către cinicul domn X a unui număr de nouă aşa-zise stratageme de prevenire a prevenţiei, despre care el afirmă că, odată ce sunt cunoscute de către directorii de marketing fideli intereselor companiei, se traduc apoi în felurite secvenţe publicitare, în mesaje vehiculate în presă, în sloganuri publicitare, în clipuri şi secvenţe filmate, în prezentări şi alte produse media, care induc în mod sistematic şi repetat oamenilor sugestii păcălitoare şi perfide, din care să rezulte în final convingerea năucitoare cum că efortul de a preveni bolile este zadarnic.
Iată un prim exemplu de sugestie perversă ce a fost integrată într-un anumit clip publicitar, ca o sugestie contestată şi şocantă totodată: „Nu aveţi nevoie de centură de siguranţă. În caz de accident, medicina repară totul!“ În afară de faptul că sugestia în sine, analizată distinct, încalcă anumite prevederi legale, ea accentuează, mai ales în partea a doua a ei, sugestia perfidă conform căreia omul nu ar trebui să-şi ia niciun fel de măsuri de prevedere, pentru a fi mai mereu clientul unui sistem medical aservit unor interese şi care, în realitate, nu doreşte decât să se folosească de el. Dacă analizăm mesajul acestui clip ar trebui să ne întrebăm: „Oare de ce ar trebui să acţionăm prosteşte, adeseori peste limita riscului, considerând în mod arbitrar, doar pe baza unei astfel de sugestii insidioase, cum că, indiferent de circumstanţe, vom fi întotdeauna «reparaţi», oricum şi oricând, de atoatecapabila medicină modernă? Oare nu sunt atât de multe exemple reale care dovedesc contrariul? De ce oare să dăm crezare unei astfel de sugestii mincinoase?
Cu acest prim exemplu vom trece să enumerăm seria celor nouă stratageme de prevenire a prevenţiei, ce au fost dezvăluite de respectivul jurnalist după ce a avut întrevederea cu acel reprezentant al unei mari companii farmaceutice, misteriosul domn X. Veţi putea observa, fiecare, cinismul şi încălcarea flagrantă a celor mai elementare norme de bun-simţ şi omenie de care dau dovadă autorii acestor stratageme. În mod evident, ele sunt rodul unor minţi bolnave, cu tendinţe criminale, care, din nefericire, ocupă posturi de conducere, posturi cheie în cadrul unor mari companii farmaceutice din domeniul sănătăţii, dar care acţionează, în mod paradoxal, în detrimentul sănătăţii omului. Vă invităm să le parcurgeţi cu atenţie şi apoi să reflectaţi asupra lor, pentru a şti, pe viitor, cum să vă feriţi de astfel de sugestii malefice insidioase. Spunem toate acestea ţinând cont de adevărul conform căruia un om prevenit, care ajunge să ştie dinainte, poate acţiona în mod benefic, cu o mare eficienţă, după aceea şi poate face mult mai multe acţiuni bune şi rodnice decât cel care nu a fost prevenit la timp şi care ajunge astfel să fie luat prin surprindere de ceea ce nu îi este favorabil şi despre care nu a ştiut mai nimic la timp. Iată în continuare cele nouă stratageme perfide de „prevenţie a prevenţiei“, ce sunt folosite de unii reprezentanţi din domeniul farmaceutic modern.
Stratagema 1 de prevenţie a prevenţiei
Este treaba noastră (a celor din sistemul medical şi farmaceutic modern, n. n.)să descoperim sau să inventăm o boală acolo unde nu o găseşte nimeni şi, bineînţeles, acolo unde nici măcar ea nu există. Acest demers va fi interpretat de către cei naivi ca fiind un mare triumf al medicinei, iar noi ne vom folosi din plin de astfel de vorbe mari, care îi vor «îmbăta cu apă rece» pe mulţi specialişti(orgolioşi şi naivi totodată, n. n.).“
Stratagema 2 de prevenţie a prevenţiei
Noi suntem cei care am inventat «sindromul-femeie», care este pentru noi o reuşită uriaşă, pentru că am reuşit astfel să convingem jumătate din umanitate că a fi femeie înseamnă neapărat a avea tot felul de boli care, din «fericire» pentru ele, dar mai ales pentru noi, se tratează, de la naştere până în adolescenţă, de la vârsta adultă până la menopauză, cu ajutorul produselor şi serviciilor noastre. Am remarcat că este suficient să le menţinem pe femei într-o stare de frică de orice fel, într-o constantă temere de boală mai mereu şi că, dacă nu vom înceta să alimentăm prin fel de fel de idei alarmiste aceste temeri, reuşim cu aceasta să avem o piaţă sigură de peste 50% din populaţie.“
Stratagema 3 de prevenţie a prevenţiei
Trebuie să recunoaştem că depunem acelaşi efort şi în ceea ce priveşte bărbaţii! Ştim că nu prea se face să le cerem bărbaţilor să-i atace pe alţi bărbaţi. Dar ce vreţi, pentru o cauză «bună» ca a noastră, nu trebuie să ne cramponăm de fel de fel de principii răsuflate, ci, urmărindu-ne mai departe scopul, să ne depăşim scrupulele şi să reuşim să le impunem şi bărbaţilor convingerea imposibilităţii de a se debarasa de boli. Aşadar, mai avem ceva de lucru la aşa-numitul sindrom al bărbatului, prin intermediul căruia urmează să-i convingem şi pe bărbaţi că şi ei sunt predispuşi, aproape tot timpul, la anumite boli.“
Stratagema 4 de prevenţie a prevenţiei
Sponsorizând anumite studii ştiinţifice ce sunt realizate de specialiştii plătiţi de noi pentru ca să ne fabrice dovezi, trebuie să facem ca lumea să înţeleagă că bolile cele mai frecvente sunt toate de origine genetică şi deci sunt inevitabile. Dacă îi convingem pe oameni să accepte această idee a inevitabilităţii bolilor, atunci am câştigat o piaţă sigură. Astfel, de exemplu, putem fabrica o explicaţie genetică credibilă, conform căreia în familiile de obezi până şi animalele de companie sunt obeze! Odată ce ideea a fost acceptată de către cei naivi şi creduli, care totodată sunt insuficient documentaţi, vom câştiga enorm şi pe termen lung de pe urma lor.“
Stratagema 5 de prevenţie a prevenţiei
Trebuie să facem să se creadă, la modul general, că explozia de boli ale civilizaţiei moderne este determinată doar de creşterea speranţei de viaţă. Astfel, îi vom face pe oameni să creadă, în mod prostesc, că dacă au şanse să trăiască mai mult, atunci cu siguranţă se vor confrunta cu şi mai multe boli! Între timp vom putea să mai inventăm unele. Statisticienii noştri cei mai buni, care servesc intereselor noastre financiare, vor fabrica la comandă argumentele necesare care să dovedească această dogmă indispensabilă nouă. Trebuie să ştim că dacă oamenii încep să caute în altă parte, atunci totul se năruie şi tocmai de aceea trebuie să fim prevăzători şi să nu-i lăsăm pe oameni să ştie sau să afle mai mult decât ceea ce le dăm noi.“
Stratagema 6 de prevenţie a prevenţiei
Cel mai bun mijloc de a controla, în interesul nostru, starea de sănătate generală este acela de a împiedica oamenii să realizeze cât mai multe dintre activităţile fizice dinamice curente, scop pe care tocmai am reuşit să-l atingem în prezent, aproape în totalitate, prin impunerea aşa-numitei filosofii de viaţă a confortului sporit. Pentru a fi siguri că oamenii nu îşi vor folosi picioarele, că nu vor face mişcare, că nu se vor preocupa de condiţia lor fizică, vom încuraja folosirea a nenumărate aparate şi instrumente ce sunt confortabile, dar care, în realitate, cele mai multe dintre ele, sunt inutile şi costisitoare. Pentru a încuraja sedentarismul, vom inventa fel de fel de găselniţe inovatoare menite, chipurile, să le uşureze oamenilor efortul, le vom prezenta într-o lumină foarte avantajoasă şi atunci mulţi oameni naivi se vor grăbi să le cumpere, renunţând astfel la a-şi mai menţine condiţia fizică prin mişcare şi activitate fizică.“
Stratagema 7 de prevenţie a prevenţiei
Cancerul este pentru noi un motor indispensabil de progres, care ajută foarte mult foloaselor industriei noastre. Însă datorită faptului că există încă oameni preocupaţi de a găsi şi de a aplica mijloace naturale de vindecare a acestei afecţiuni, poate să apară pentru noi o ameninţare dublă. Pe de o parte există unii vindecători care pretind că pot stopa la voinţă evoluţia cancerului prin modificarea regimului alimentar al celor suferinzi, regim ce implică, printre altele, renunţarea completă la consumul de carne şi produse din carne. În acelaşi timp, alţii susţin că pot obţine rezultate mai bune decât chimioterapia prin intermediul plantelor medicinale şi al procedeelor naturale, tradiţionale, de vindecare. Astfel de veşti, cum că o asemenea boală gravă ca şi cancerul poate să fie vindecată şi prin mijloace naturale, nu trebuie să se răspândească. Aşadar, strategia noastră este să nu permitem răspândirea unor astfel de metode de vindecare naturală şi, în consecinţă, să nu spunem nimănui că s-ar putea vindeca şi altfel decât cum îi sugerăm noi să procedeze. Trebuie să facem astfel încât nimeni să nu mai spună cuiva că ar exista şi metode eficiente de vindecare a bolilor grave!
Stratagema 8 de prevenţie a prevenţiei
Cârciumile şi consumul de alcool reprezintă arma noastră fatală. Aşadar, vom face tot posibilul să fie cât mai multe cârciumi şi cât mai mulţi inconştienţi care să accepte să fie consumatori sistematici de alcool. Mâncarea proastă care se găseşte din abundenţă în supermarketuri este, de asemenea, un instrument care ne poate aduce mari avantaje. Vom urmări astfel, ca oamenii să cultive gradat un dezinteres din ce în ce mai mare faţă de mâncarea sănătoasă, faţă de hrănirea echilibrată şi faţă de modalităţile sănătoase de preparare a hranei. Îi vom încuraja de asemenea să folosească fel de fel de produse cosmetice cu efecte secundare pe termen lung, care ascund cât mai mult timp posibil daunele pe care le generează. De asemenea, în cazul otrăvurilor, cu timpul trebuie să creştem doza şi să le includem în cât mai multe produse alimentare de larg consum. De asemenea, mai sunt şi alte zone noi de cucerit, cum ar fi de exemplu cerul, în raport cu care neoanele noastre au ascuns deja stelele. Neoanele vor lumina aşadar spaţiul în care oamenii locuiesc, iar noi vom câştiga şi mai mult de pe urma neştiinţei lor.“
Stratagema 9 de prevenţie a prevenţiei
Ştim că vor exista unele contestaţii ale stratagemelor noastre. Vor exista unii oameni care vor fi revoltaţi de modul nostru de acţiune. Însă noi va trebui să continuăm, în ciuda acestor opoziţii sau contestaţii posibile, negând cu vehemenţă cum că aceste produse nu ar fi bune. Vom acţiona astfel încât contestaţiile strategiei noastre să fie neglijabile, până la un procent de 5%, întocmai ca în politică. Pentru că, în definitiv, în ceea ce facem urmărim să câştigăm prin orice mijloace. Pentru a anula vigilenţa celor puţini, care poate se trezesc mai devreme, trebuie ca noi să atacăm încă de la început, deoarece noi ştim foarte bine că a preveni este mai bine decât a trata. În cazul nostru însă, noi vom preveni prevenţia şi atunci noi vom câştiga, iar ceilalţi oameni vor pierde ceea ce nici măcar nu vor şti că au pierdut.“
Articol preluat din Programul Taberei Spirituale Yoghine de Vacanţă Costineşti 2012

SURSA: yogaesoteric
31 octombrie 2014


Sursa: http://ascensiuneaspiritului.blogspot.ro/