duminică, 23 noiembrie 2014

Imperiului Roman îi era frică de geto-daci! O dovedesc izvoarele istorice antice…

get toraIlustratia – Gabriel Tora
Perspectiva pe care o aveau anticii asupra lumii geto-dacice era foarte diferită de cea care le este transmisă astăzi românilor prin cărțile de istorie. Din păcate, încă există istorici români care se cred mari sau importanți și care pretind că geto-dacii erau mai primitivi, mai necivilizați. Noroc că au venit romanii să îi învețe să se spele, nu-i așa?!…
Această imagine este contrazisă nu numai de impresionantele construcții romane în care dacii sunt evidențiați într-o manieră fără precedent – a se vedea Columna lui Traian, cel mai spectaculos monument artistic al antichității, și uimitoarea colecție de statui impunătoare de daci (toate în poziții demne), peste 100, care decorează marile muzee ale lumii.
Alături de aceste probe, izvoarele istorice arată cu claritate că geto-dacii erau foarte respectați din punct de vedere militar, forța lor inspirând în multe perioade teamă conducătorilor Republicii Romane și apoi ai Imperiului Roman. Și ca să dovedim că este așa, vă prezentăm câteva izvoare antice edificatoare:
Horațiu, despre pericolul dacic în secolul I î.Ch. (Ode):
“Puțin a lipsit ca Roma, sfâșiată de lupte  interne, să fie nimicită de către daci și etiopieni (egipteni, n.n.): aceștia sunt de temut prin flota lor, iar aceia (dacii, n.n.) se pricep mai bine decât toți la aruncarea săgeții.”
Paulus Orosius, despre geți (Împotriva păgânilor în șapte cărți):
“…geţii aceia, care acum sunt (numiți) goţi şi despre care Alexandru (cel Mare, n.n.) declarase că trebuie să te fereşti, de care Pyrrhus (Lisimah, n.n.) se îngrozise şi pe care şi Caesar i-a evitat…”
Lucan, despre pericolul dacic (Epopeea Farsalia):
“Zei cerești, țineți departe de mine această nebunie și anume ca, printr-un dezastru care i-ar pune în mișcare pe daci și pe geți, Roma să cadă iar eu să rămân liniștit…”
Strabon, despre Burebista (Geografia):
“Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălţat atât de mult prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încât, în câţiva ani, a făurit un Stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut şi de romani.”
Synessos, despre geți și masageți (Fontes)
„Geții și masageții, care obișnuiesc să-și pună alt nume, ba chiar unii dintre ei își schimbă trăsăturile feței printr-o anume dibăcie, ca să pară că s-a născut din pământ un neam mare și îngrozitor, aceștia vă înspăimântă astăzi. Ei trec Istrul și cer plată pentru pacea pe care ne-o îngăduie.”
Ovidiu, despre geți (Scrisori din Pont):
„Cei mai mulți oameni de aici nu se sinchisesc de tine, prea frumoasă Romă, și nu se tem de armele soldatului ausonic. Le dau inimă arcurile și tolbele lor pline de săgeți și caii lor în stare să suporte curse oricât de lungi, deprinderea de a îndura îndelung setea și foamea și faptul că dușmanul care i-ar urmări nu va găsi apă.”
Dio Crisostomus, despre armata geților (Discursuri):
„Am ajuns la niște oameni întreprinzători, care nu aveau răgazul să asculte cuvântări, ci erau agitați și tulburați ca niște cai de curse la potou, înainte de plecare, nerăbdători să treacă vremea, cai pe care râvna și înfocarea îi fac să lovească pământul cu copitele. Acolo, la ei, puteai să vezi peste tot săbii, platoșe, lănci, toate locurile fiind pline de cai, arme și oameni înarmați.”
De altfel, înainte de războaiele dintre Decebal și Traian, geto-dacii au reușit în mai multe rânduri să îi învingă pe romani. Mai jos, un citat edificator:
Paulus Orosius, despre războiul daco-roman din anul 87 d. Chr. (Istorii împotriva păgânilor în șapte cărți):
„Căci cât de mari au fost luptele lui Durpaneus (Decebal, n.n.), regele dacilor, cu Fuscus, şi cât de mari dezastrele romanilor… Domiţian, umflat de cea mai nebunească vanitate, sub pretextul înfrângerii duşmanilor, triumfa (pretindea in mod fals triumful, n.n.) pentru legiunile distruse”
Și exemplele ar putea continua…
Daniel Roxin
Sursa: http://adevaruldespredaci.ro/

Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL


- Gândirea pozitivă se învaţă -
- Atitudinea noastră ne influenţează viaţa mai mult decât s-ar crede. Optimiştii sunt mai sănătoşi, mai fericiţi, şi au mai multe şanse să trăiască până la adânci bătrâneţi. În aceste pagini, vă arătăm cum să obţineţi încrederea necesară în forţele proprii şi în steaua dvs. norocoasă -
Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
Rafalele reci de vânt, şuvoaiele ploii şi cerul acoperit de nori plumburii compun un ta­blou sumbru al toamnei. Însă, dacă privim lu­crurile dintr-o altă perspectivă, descoperim dintr-oda­tă că acest anotimp ne oferă o multitudine de posi­bilităţi: mer­gem mai des la teatru şi la con­certe, ne întâlnim mai des cu familia şi cu prietenii, redes­coperim bucuria căminului, cu o cană de vin băută la gura sobei.
La fel ca aproape toate eveni­mentele din viaţa noas­tră, toamna are, şi ea, două feţe. Depinde de noi pe care din ele alegem s-o vedem. Aşa cum a spus-o cândva Winston Churchill: “Optimistul vede în orice obstacol o oportunitate, în vreme de pesimistul vede în orice oportunitate un obstacol.” În aceste câteva cu­vin­te, el a reuşit să definească perfect esen­ţa optimis­mului (în limba latină, “optimum” = “cel mai bun”): încrederea nestrămutată într-un deznodământ fericit.
Există însă şi dezavantaje. În societatea noastră, oamenii cu probleme se bucură de mai multă atenţie decât cei care au mereu zâmbetul pe buze. Angajaţii perpetuu bine dispuşi riscă să trezească suspiciunea că le merge prea bine şi nu dau tot ce pot la locul de muncă. Iar cine rămâne încrezător, chiar şi în situaţii complicate, este îndată etichetat drept naiv şi lipsit de experienţă. Pe nedrept – deoarece optimismul repre­zintă, în numeroase împrejurări, o valoroasă resursă personală, capabilă să ne asigure succesul. O dove­desc studii efectuate cu participarea unor persoane de vârsta a treia şi paciente cu can­cer mamar, a unor studenţi, călugăriţe şi prizonieri de război. Toate au ajuns la aceeaşi concluzie: oamenii mai siguri pe ei şi cu mai multă încredere în viaţă nu se lasă doborâţi de nereu­şite şi îşi regăsesc mai uşor echilibrul, după ce au suferit o lovi­tură a sorţii. Ei sunt mai rezistenţi la stres, în comparaţie cu pesimiştii, au un sistem imunitar mai puternic, re­zultate mai bune la analizele de gli­cemie şi colesterol şi se refac mai repede după o inter­ven­ţie chirur­gi­cală dificilă, ca de exem­plu aceea de bypass.
Mai mult chiar, dintr-un studiu al cer­cetătorilor de la Uni­versitatea Har­vard re­iese că opti­miştii se confruntă cu un risc mai mic de deces survenit ca ur­ma­re a unui infarct sau a unui acci­dent vascular cerebral. Iar colegii lor de la Universitatea din Zürich au ob­servat că modul cum ne evaluăm pro­pria sănătate se răsfrân­ge nemijlocit asupra speranţei de viaţă. Aşadar, cei ce răspund cu “foarte bine” la întrebarea “Cum vă simţiţi, în gene­ral?” vor trăi mai mult decât cei ce răspund doar cu “bine” şi considerabil mai mult decât cei ce nutresc sen­timente negative legate de sănătatea lor.
Specialiştii consideră că bagajul genetic este res­ponsabil numai în mică măsură pentru capacitatea noastră de a fi optimişti. Mai degrabă suntem in­fluenţaţi de ceea ce ni s-a transmis în primii ani ai co­pi­lăriei. Cine a fost învăţat în casa părintească să mun­cească din greu, având convingerea că eforturile sale vor fi răsplătite, este mai curând înclinat să crea­dă că îşi poate făuri singur soarta. De asemenea, şi mediul social îşi pune amprenta asupra persona­lităţii noastre. Americanii, de pildă, sunt un popor deosebit de curajos şi optimist. Încrederea în viitor li se inoculează încă din copilărie, în virtutea princi­piului că ori­cine poate începe spălând vase într-un restau­rant, pentru ca într-o bună zi să devină mili­onar.
Vestea bună: dacă la vârsta adultă vedem paharul pe ju­mătate plin sau, dimpotrivă, pe jumătate gol, aceasta nu e nici­decum o fatalitate cu care tre­buie să ne re­semnăm. Gân­direa pozitivă se poate învăţa, exact ca o limbă străină – exer­sând con­tinuu. “Este într-ade­văr un de­mers ane­voios, însă oa­menii au până la sfârşitul vieţii po­sibi­litatea de a introduce informaţii noi, fixându-le în ban­ca de date a creierului”, declară specialiştii. Exis­tă diverse strategii, cu ajutorul cărora pot fi create noi conexiuni, care se vor consolida cu atât mai bine cu cât vor fi utilizate mai frecvent.
Analizaţi
Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
Cineva care se află într-o situaţie nefavorabilă şi crede că, oricum, nu poate schimba nimic a pierdut deja. Pentru a ieşi din impas, el trebuie să analizeze situaţia, să caute cu maximă hotărâre în ea un aspect pozitiv şi să cântărească însemnătatea lui. Datorită acestei percepţii construite deliberat, împrejurările vor fi ulterior evaluate mult mai pozitiv.
Faceţi exerciţii de imaginaţie
În fiecare seară, notaţi-vă într-un caiet lucrurile frumoase trăite în timpul zilei. Acestea pot fi simple detalii, precum o pri­vire ce v-a trans­mis un mesaj de simpatie, o rază de soare în fereastră ori o situaţie îm­bu­curătoare. Creierul nostru e credul. Îi este dificil să dis­cear­nă între ima­gi­nile realităţii exteri­oare şi ale celei in­terioare. Acesta este motivul pentru care, în momentul când vizionăm un film trist, ne întristăm noi înşine, ba chiar plângem. Şi invers: creierul secretă hormoni ai fericirii, atunci când ne amintim cu cât mai multe amănunte de anumite lucruri care ne-au făcut plăcere, deoarece el ia în serios această reprezentare, ca şi cum ar fi rea­litatea însăşi.
Relativizaţi
Dieta de slăbit a dat greş, n-aţi izbutit să luaţi examenul, prima întâlnire cu cineva cunoscut de cu­rând a fost un eşec? Aceasta nu înseamnă în niciun caz că sunteţi condamnat pe vecie să fiţi gras, codaş la note sau lipsit de un tovarăş de viaţă. Astfel de gânduri sunt împovărătoare şi vă răpesc energia. Chiar dacă, în prezent, bilanţul nu se ridică la înăl­ţimea speranţelor dvs., există posibi­litatea să aveţi mai mult succes în clipa când veţi face o nouă încercare – să descoperiţi o dietă mai potrivită, să vă pregătiţi mai bine pentru examen, ori să vă îndrăgostiţi de altcineva. Pen­tru orice lucru din lume există o alternativă.
Interesaţi-vă de ceilalţiMedicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
Imaginaţi-vă că v-aţi întâlnit cu o cunoştinţă. După schimbul de replici obişnuit: “Ce mai faci?” – “Bine”, dialogul ia sfârşit. Numai dacă interlocutorul are probleme, continuăm să-i punem întrebări. Spe­cialiştii ne învaţă însă că ar trebui să-l întrebăm cum îi merg treburile, chiar şi atunci când îi merg. Ceea ce îl binedispune pe celălalt. Aceasta se va repercuta asupra propriei noastre stări de spirit, încât, până la urmă, vom fi amândoi binedispuşi. Faptul este confir­mat şi de un studiu american, desfăşurat pe o perioadă de două decenii. Probabilitatea ca noi să fim fericiţi creşte cu 34% dacă vecinul din imediata noastră apro­piere este şi el fericit, fie că vorbim de birou ori de blocul în care locuim.
Desigur, există şi situaţii sau momente care nu pot avea nimic comun cu buna dispoziţie. Frica, supăra­rea, tristeţea şi deznădejdea fac de asemenea parte din viaţă – inclusiv din viaţa unui optimist. “Când avem sentimentul că s-a abătut asupra noastră un uriaş val negativ, care mătură totul în cale, primul lucru care trebuie să ne preocupe este limitarea pagubelor”, ne sfătuiesc psihologii. Aici putem beneficia de susţine­rea prietenilor, a familiei, dar şi a unui terapeut. Im­por­tant este doar să nu ne lăsăm paralizaţi de senti­men­tele negative: “Mai ales în clipele când avem de reflectat la atâtea lucruri, o atitudine fundamental pozitivă ne ajută să nu ne blocăm singuri.” Ceea ce nu înseamnă că ni se cere să privim lumea prin lentile roz, ci numai s-o percepem în esenţă pozitiv, accep­tând-o cu toate neajunsurile ei.
Mic test: Prost dispus sau depresiv?
Fiecare dintre noi are zile când nu se simte în largul său. Dar o depresie se prelungeşte dincolo de două săptămâni şi include simptome cum sunt dificultăţile de concentrare, tulburările de memorie, pierderea poftei de mâncare şi lipsa de curaj. În general, se crede că depresivii sunt în primul rând trişti. Insă tipică este mai degrabă apatia, care merge până acolo încât ei devin incapabili să se mai dea jos din pat.
Pesimiştii sunt mai predispuşi la depresie?
În principiu, orice om poate avea stări depresive. Dar într-adevăr, cei care văd şi percep negativ totul au o tendinţă mai accentuată de a dezvolta o labilitate psihică, dusă în final până la depresie.
Ce efecte are vremea urâtă de toamnă asupra stării noastre de spirit?
La o parte a populaţiei, lumina solară mai redusă influenţează negativ starea de spirit. Este vorba de ceea ce în limbaj de specialitate se numeşte depresie sezonieră. Ea poate fi combătută cu fototerapie sau cu o vacanţă în ţări mai calde şi mai însorite. Iar cine nu-şi poate permite un concediu exotic ar trebui măcar să-şi învingă inerţia şi să iasă afară, la aer. O plimbare de un sfert de oră în pauza de prânz ar fi suficientă pentru ca organismul să-şi asigure lumina necesară. Aşa ceva poate face orice angajat, acolo unde lucrează.
Ce altceva mai ajută contra proastei dispoziţii?
Studiile atestă faptul că mişcarea are efect antidepresiv. Sunt de ajuns 15 minute de activitate fizică, de exemplu, o plimbare pe jos ori cu bicicleta. Preparatele cu extract de sunătoare, într-o concentraţie adecvată, dau rezultate bune în formele uşoare şi medii de depresie, ca şi în depresia sezonieră. La indispoziţiile provocate de stres sunt de folos, în special formulele combinate, care conţin valeriană. Pentru echilibru psihic şi armonie se mai recomandă măselariţa şi coada-zmeului (cala).
Cum să gândim pozitiv?Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
Afirmaţiile repetate
Prin afirmaţie se înţelege un enunţ scurt şi sim­plu, o propoziţie formulată pozitiv, care conţine sco­pul ce se doreşte a fi atins. În domeniul psihologiei, afir­maţiile reprezintă o formă deja consacrată de terapie. Ele ajută la estomparea treptată a unor con­vingeri (cu caracter negativ), până când acestea în­cetează să mai acţioneze. Repetarea lor frecventă mo­difică în cele din urmă atitudinea persoanei res­pective în sens pozitiv. De aceea, modul de acţiune al unei afirmaţii eficiente este legat inseparabil de ac­ceptarea şi confirmarea propriei vieţi – cu alte cu­vinte, de dorinţa de a reechilibra starea dvs. fizică, economică sau spirituală. “Formulele magice” pot aduce o contribuţie însemnată în această direcţie.
Mobilizaţi-vă subconştientul
Întrucât subconştientul uman refuză negaţiile, principiul de bază al unei afirmaţii este următorul: elaboraţi o formulare pozitivă, plasată în prezent. De pildă, nu spuneţi: “Nu vreau să mai fumez”. E preferabil să spuneţi: “Respir mai uşor”. Cuvinte ca “nu”, “niciun/nicio” sau orice altă negaţie nu fac de­cât să creeze o autosugestie care să dirijeze atenţia dvs. tocmai către acea stare nedorită.
Repetaţi mereu afirmaţia, de până la 30 de ori pe zi, vreme de mai multe zile, pentru ca subconştientul să se concentreze asupra acestei situaţii de viaţă, formulate de dvs. la timpul prezent. Esenţială pentru obţinerea succesului este şi atenţia afectuoasă pe care o îndreptaţi spre conţinutul înşiruirii de cuvinte. Încărcaţi de bucurie gândul “Respir mai uşor”. Ast­fel, se poate obţine cu o rostire scurtă a lui, un efect la fel de puternic ca şi cu o repetare îndelun­gată.
Trebuie reţinut, de asemenea, un detaliu esenţial: afirmaţia se referă întotdeauna la sinele propriu. De aceea, ea nu se repetă niciodată cu glas tare în pre­zenţa altcuiva, ci în tăcere, cel mult în şoaptă – şi anume, în clipele când vă doriţi îmbunătăţirea unei situaţii personale de viaţă.
Alcătuirea unei afirmaţiiMedicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
În momentul când vreţi să elaboraţi o afir­maţie proprie, este necesar să ţineţi seama de câteva aspecte.
Descrieţi întotdeauna prezentul pe care vi-l doriţi
Subconştientul tinde să execute în­toc­mai ceea ce gândiţi dvs., el vă crede şi vă ia în serios. În consecinţă, dacă folo­siţi o formulare ca “Vreau să iau o de­ci­zie”, nu se va întâmpla mare lucru. Nu veţi obţine nimic nici cu propoziţia “Voi lua o decizie”. Chiar dacă, din punct de vedere energetic, ea are deja mai multă forţă, rămâne totuşi o imagine proiectată în viitor. În schimb, formularea “Iau acum o decizie” intervine direct în prezent. Pentru început, probaţi propoziţiile, pro­nunţându-le cu voce tare. Încercaţi tot­o­dată să percepeţi modul cum se schimbă po­zi­ţia corpului dvs. în timp ce le rostiţi.
Întrebuinţaţi în exclusivitate formulări pozitive
Atunci când vă alegeţi o afirmaţie personală, al­că­tuiţi doar propoziţii scurte, care anticipează deja ţe­lul vizat de dvs. De altfel, ar fi bine să vă formaţi această deprindere şi în ce priveşte comportamentul dvs. din viaţa de zi cu zi. Căci, cu cât folosiţi mai frecvent formulări pozitive, cu atât mai multe si­tuaţii pozitive vi se vor oferi. (Fac, dreg, pot, cred, câştig…)
Alegeţi propoziţii în care puteţi crede
Un vechi proverb chinez sună astfel: “Chiar şi cea mai lungă călătorie începe cu primul pas”. De aceea, fixaţi-vă scopurile în aşa fel încât ele să fie credibile pentru dvs. Încercaţi să simţiţi dacă propo­ziţia pe care v-aţi ales-o găseşte cu adevărat ecou în sufletul dvs. şi vă creează o stare apropiată de bucu­rie. Dacă nu, reformulaţi-o. În cazul când, pentru moment, nu vă vine în minte o formulare mai bună, reluaţi tentativa mai târziu. Uneori, cele mai bune idei ne apar tocmai atunci când nu le căutăm cu tot dinadinsul, de pildă în timp ce facem baie, tundem gazonul ori spălăm vasele.
Formaţi propoziţii scurte
Afirmaţiile nu sunt nişte romane, deci, n-ar trebui să cuprindă mai mult de zece cuvinte. Cu cât sunt mai scurte şi mai precise, cu atât mai bine. Iată mai jos câteva exemple caracteristice.
* Scopul – vreţi să vă lăsaţi de fumat, menţi­nându-vă greutatea corporală.
Corect – “Sunt liber”. Această propoziţie de­cla­ră că sunteţi liber pe toate planurile şi nu înlocuiţi o dependenţă cu alta (cum ar fi dulciurile). Căci aşa gre­­şesc mulţi foşti fumători, care astfel se îngraşă rapid.
Fals – “Nu vreau să mai fumez”. Consecinţa ar fi: fumez în continuare, deoarece subconştientul a suprimat din propoziţie negaţia.
* Scopul – doriţi să vă simţiţi mai sigur de sine în colectivitatea unde munciţi.
Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
Corect – “Mă simt în siguranţă şi protejat în orice situaţie”. Sau: “Mă simt ca un membru cu drepturi egale. Fiecare persoană din colectivitate reprezintă o parte din mine”.
Fals – “Mă voi simţi bine în colectivitate”. Pro­po­ziţia se referă la viitor, aşadar nu va avea niciun fel de efecte.
Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL
Dozarea afirmaţiilor
Pentru a vă desprinde de modelele vechi de gân­dire şi comportament, aveţi nevoie, în primul rând, de răbdare. La urma urmei, ele n-au luat naştere pes­te noapte, ci au apărut şi s-au consolidat de-a lungul anilor. De aceea, repetaţi afirmaţia aleasă de până la 30 de ori, timp de trei săptămâni, numai în gând sau în şoaptă. Apoi schimbaţi formularea.

RECLAMA - Program Seminarii si Terapii pana la sfarsitul Anului 2014

Va recomand din inima seminariile lui DAN GAUCAN
pamantul nou
Mi-am programat weekendurile care urmeaza in felul urmator:
1). 29-30 Noiembrie 2014-Piatra Neamt si Bacau;
2).6-7 Decembrie 2014-Constanta si Mangalia;
3).13- 14 Decembrie 2014-Tg.Mures si Brasov.
Am observat ca in ultima vreme, foarte multa lume este interesata mai mult de terapiile individuale decat de seminar.La Bucuresti de exemplu, nu am mai sustinut seminarul(pentru ca am avut foarte putine persoane inscrise), dar am fost nevoit sa-mi prelungesc sederea cu o zi, din cauza programarilor la sedintele individuale de terapie.
Imi cer scuze Simonei din Timisoara, care m-a ajutat cu organizarea locala.Am avut foarte putine inscrise si nu am mai facut deplasarea.
Inscrierile si programarile se fac la adresa de mail: gaucand@yahoo.com sau la numarul de telefon: 0736-144639.Taxa de participare la seminar si terapiile individuale este de tipDonatie.
Daca nu se inscriu pentru seminar si terapii individuale, minim 20 de persoane, sunt nevoit sa reprogramez intalnirile, din orasul respectiv.
Daca sunt grupuri organizate din localitati mai mici si reusesc sa se adune minim 20 de persoane sa ma contacteze.Ma deplasez oriunde in tara :)
Va multumesc si va astept cu drag!!!
Dan Gaucan
P.S M-am mutat cu toata familia in Iasi de aproximativ o luna.Pentru cei din zona care doresc sa se programeze pentru terapii, o pot face la numarul meu de telefon 0736-144639
http://daniilgaucan.wordpress.com/

Toate bolile apar din cauza nervilor


Все болезни от нервов...
Poate că totul nu e chiar atât de simplu, dar funcționarea corectă a organelor interne încă nu e ”sănătate”…
Într-adevăr, în corpul uman totul este strâns legat. Și dacă luăm în considerare sănătatea ca o ”bună-stare” (și, de fapt, avem nevoie de bunăstare și nu de sănătatea în sine), atunci un organism sănătos nu poate exista fără o minte și fără emoții sănătoase. Și dacă putem enumera și evidenția caracteristicile unui corp sănătos, de a descrie ”mintea” și ”emoțiile sănătoase” e mult mai complicat și enigmatic.
Cum poate “arăta” o minte sănătoasă? În primul rând, este mintea controlată. Dacă deseori nu vă  puteți concentra asupra ceva, sau în mintea Dvs ”roiesc” tot felul de gânduri importune, pe care nu le puteți opri – poate că e timpul să puneți la îndoială bunăstarea sa mentală, căci corpul necontrolat, ce se miscă de sine stătător, nu poate fi unul normal … Rămâne doar să ne consolăm cu ideea că suntem mulți la fel :)
De asemenea, o minte sănătoasă este capabilă de a procesa diverse informații. I se supune și munca matematică, și creativă, și chiar plictisitoare și neinteresantă. La urma urmei, și corpul trebuie să fie complex și pe deplin dezvoltat, căci nu e doar o grămadă de mușchi separați; ar trebui să îndeplinească diferite funcții, și nu doar, spre exemplu, mersul pe jos și ținerea îndelungată a mâinilor pe barele din metrou sau pe volan.
Și ce avem cu sfera senzual-emoțională? În primul rând, la fel ca și cu mintea – trebuie să fie controlată și diversificată. În cazul dat ar fi bine ca diversitatea să însemne emoții profunde și experiență pozitivă, și nu retrăirea întregului spectru a stărilor de apatie și depresie ☺ La urma urmei, o varietate de funcții ale corpului nu înseamnă o varietate de metode de auto-distrugere.
Plus la aceasta, în privința emoțiilor putem face o paralelă cu imunitatea: aici sănătatea pentru noi ar însemna rezistență la emoții negative (până la deplină imunitate). Starea stabilă emoțională nu se va tulbura chiar dacă avem probleme la serviciu sau cineva ne-a călcat pe picior în metrou.
Toate împreună – corpul, mintea și emoțiile sănătoase ne sporesc nivelul de energie și voioșie. Despre un astfel de om se spune că “e plin de viață” – pentru că într-adevăr radiază sănătate și bunăstare; el literalmente se vede de la o distanță și influențează pozitiv asupra celor din jurul său.
Și în acest context este mult mai complexă și interesantă urarea, pe care aș dori s-o las la sfârșitul acestui mesaj: Să fiți sănătoși!
Sursa: ruslekar.info

Schimbari si Destine pentru Romania

https://www.youtube.com/watch?v=sFimsqhlkh8

Din nou la Răscruce…

Au fost alegeri. Cea mai urâtă campanie electorală din câte am trăit. Sentimente, furii, dispute, admonestări, injurii, jigniri…totul într-o cavalcadă nebănuită. Încercând să-mi dau seama ce s-a întâmplat – asta nu schimbă cu nimic opţiunea mea de a-l vota, dacă va trebui, încă odată pe Victor Ponta – mi-am dat seama către dimineaţă, după ce am ridicat şi analizat mai multe hărţii că de fapt astrele îmi semnalau CEVA. Ce îmi pare rău este că nu mi-am dat seama mai devreme, dar niciodată nu este prea târziu să recunoşti nu că ai învins sau ai câştigat, ci că Universul şi Creatorul în lucrarea lui măreaţă, ne dă semne la fiecare pas, nu trebuie decât să ştim să le citim. Rază de lumină una din numeroasele mele întâlniri pe Facebook mi-a spus, cu un soi de reproş, şi abia acum îi dau dreptate, să nu uit că astrele predispun şi omul dispune, iar eu îi dădeam înainte că cel care trebuie să câştige este un om tânăr. Sărăcan de mine!! Vedeam în Victor Ponta tânărul care trebuia să fie preşedinte, nicio clipă nu mi-a trecut prin minte că mesajul astrelor era ALTUL! A trebuit ca o femeie care nu ştiu cât habar are de astrologie şi pe care nici măcar nu o cunosc să-mi deschidă ochii şi pentru asta Rază de lumină nu pot decât să-ţi mulţumesc! Astrele predispun, omul dispune, hmm…senzaţia mea însă era că altceva se ascundea în spatele acestei sintagme. 
Când vorbim despre destin în astrologie, vorbim despre Nodurile Lunare, Nodul Nord şi Nodul Sud. Un ciclu al Nodurilor Lunare durează 18 ani. Anul acesta, Nodurile Lunare sunt pe axa Berbec – Balanţă cu Nodul Nord în Balanţă şi Nodul Sud în Berbec. Şi semnificaţia este interesantă. România are Nodurile Lunare pe axa Gemeni – Săgetător, Casele 4 -10. În plan personal, vorbim despre nevoia de a învăţa să fim atenţi atât la propriile noastre sentimente cât şi la sentimentele celorlalţi dar şi despre faptul că trebuie să ne controlăm emoţiile şi să acţionăm cu discernământ în condiţii de stres sau de suprasolicitare, să învăţăm să ne asumăm şi să ne îndeplineim responsabilităţile asumate, să ducem la bun sfârşit tot ceea ce începem iar pentru asta trebuie să dăm dovedă de disciplină şi cumpătare în toate actele nostre, precum şi capacitatea de a ne administra corect resursele vitale atunci când este vorba despre un efort de lungă durată. În plan mundan vorbim despre sănătate, serviciile în sănătate, serviciile naționale - armata, marina, funcţia publică, în calitate de angajaţi ai statului dar şi despre muncitori şi angajaţi, în general şi Sindicatele. Tot pe această axă se regăsesc Preşedintele, Guvernul, oamenii cu autoritate, reputaţia naţională, Puterea ş.a.
La algerile din acest an Nodul Nord este în Balanţă iar Nodul Sud conjunct cu Uranus, cel care răstoarnă situaţii dintre cele mai sigure, este în Berbec, pe Casele 2 – 8:  În plan personal vorbim despre cum am învăţat să acţionăm şi să muncim pentru bunurile noastre de orice fel, despre faptul că trebuie să ne cizelăm ca fiinţe şi să ne hrănin spiritul tot aşa cum ne hrănim trupul, despre cum învăţăm să nse transformăm permanent, să conştientizăm care sunt dorinţele nostre cele mai ascunse şi să depăşinm orice ataşament posesiv faţă de obiecte, să ne controleăm sexualitatea pasională şi frica faţă de moarte. În plan mundan, vorbim despre bogăția națională, veniturile la bugetul statului precum și toate locurile și activitățile care au legătură cu modalitatea de a face bani aşa cum fac băncile, Bursa de Valori, instituțiile financiare, piața monetară și de comerț ş.a. dar şi despre relațiile financiare cu alte ţări şi cu organismele financiare internaţionale.
Nodurile Lunare au mai fost pe această axă, în aceeaşi poziţie, în 1996. Ce se petrecea atunci? Păi, pe 3 noiembrie câştiga alegerile prezindeţiale Emil Constantinescu şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat iar marele perdant era Ion Iliescu şi PDSR. Anul acesta, în 2014, pe 16 noiembrie a câştigat alegerile Klaus Werner Johannis şi Partidul Naţional Liberal iar marele perdant este Victor Ponta şi iar PDSR transformat în PSD. Până aici nimic neobişnuit şi totuşi…priviţi temele astrale cu zilele alegerilor! Pe 3 noiembrie 1996, Nodul Sud era în Berbec, la 6 gr 08, în decanul lui Marte, conjunct cu Saturn aflat la 1 gr 22 şi retrograd. Toate în Casa Puterii, a 10-a – casă care stăpâneşte guvernul, conducerea sau partidul de guvernământ. De asemenea, reputația și prestigiul, felul cum sunt văzute de oameni precum și idealurile pe care societatea încearcă să le atingă. Era un semn că România se afla la o mare răscruce, urma să dea un test, să îşi însuşească o lecţie de viaţă, mai mult, trebuia să decidă drumul pe care îl va avea de urmat. Uranus era în Vărsător, la 00 gr 54, în decanul stăpânit de el, în semnul revoluţiilor şi a convulsiilor de orice fel, de la cutremure de pământ la cutremure sociale, conjunct cu Neptun semn că multe idei intrau rapid în fază de disoluţie. Jupiter era în Capricorn în gradul în care acum se află Pluto, 13 gr 15, în decanul lui Venus, (Jupiter – bogăţie şi bunăstare, Pluto –bogăţii neştiute, tezaur, Venus-cash-ul, lichidităţile) deci exista şi instrumentarul pentru a realiza o schimbare adevărată, poziţia sugera existenţa unor instrumente economico-financiare la-ndemână, iar Pluto se afla în Săgetător, semn stăpânit de Jupiter, la 2 gr 10, în decanul lui Jupiter, creea cadrul pentru o nouă legislaţie în domensiu investiţiilor financiare. Lilith era în Leu la 14 gr 56, decanul lui Jupiter, în Casă a 2-a, casă financiară, a pieței monetare, a băncilor și instituțiilor financiare, a investițiilor, a bogăției și valorilor naționale, a Produsuui Intern Brut (PNB), a trezoreriei, a datoriei naţionale precum şi felul în care oamenii percep siguranţa materială de pe urma resurselor materiale proprii, a valorii sociale ş.a.  Împrumuturile care s-au făcut au fost o iluzorie gură de aer. Consumul urca iar producţia cobora vertiginos. Planetele lente, cele care marchează generaţii, împreună cu nodurile lunare, au creat cadrul schimbării. După jumătate de veac de comunism revenea la cârma ţării un partid istoric. Va fi oare el capabil să schimbe 50 de ani de îndoctrinare, mentalităţi, obiceiuri şi năpaste? Ştim cu toţi ce s-a întâmplat. Saturn prin poziţia sa indica partea conservatoare a societății și drepturile cetăţenilor, justiția, ordinea, sistemul de securitate şi nici PNT-cd şi nici Emil Constantinescu nu au fost capabili să schimbe decât forma instaurând spoiala unei democraţii de faţadă şi nu fondul problemei. Seniorul  Corneliu Coposu, sufletul PNTcd, trecuse de aproape un an în nefiinţă.

Pe 16 noiembrie 2014, Nodul Sud este în Berbec, la 17 gr 19, decanul lui Jupiter – bunăstarea şi bogăţia, conjunct cu Uranus de astă dată, aflat la 13 gr 04 Berbec, în aceaşi decan al lui Jupiter, ceea ce s-ar putea traduce prin răstunări neaşteptate de situaţie deoarece la nivel naţional Uranus indică bazele ideologice ale unui guvern, gradul de libertate care există într-o țară și este semnul tendințelor  progresiste, precum și modul în care individul este acceptat în statul-națiune. Saturn este în Scorpion, 25 gr 44, în decanul Lunii semn că blochează sentimentalismele de orice fel în ce priveşte opţiunile. Pluto la 11 gr 44 Capricorn, conjunct cu Marte afla la 16 gr 00 Capricorn, în decanul lui Venus. Ori Marte este puternic, fiind exaltat aduce agresivitate, curaj, militantism şi agitaţie, dovadă marşurilor ieşirea masivă în stradă în ultimele 2 săptămâni. Casa a 6-a în care se află cei doi este casa sindicatelor, a muncitorilor, a mişcărilor de mase. Lilith este tot în Leu, la 28 gr 25, în decanul lui Marte – poate sugera teama faţă de noi taxe şi impozite. Vom vedea ce va fi. Romania se află la aceeaşi răscruce la care se afla acum 18 ani. Vom fi capabili să ne găsim drumul? Vom vedea.
Să mergem mai departe cu coincidenţele. Atât Klaus Johannis cât şi Emil Constantinescu, au Nodurile Lunare pe axa Berbec – Balanţă cu Nodul Nord în Balanţă şi Nodul Sud în Berbec. Emil Constantinescu are Nodurile Lunare în Casele 2 – 8 deci ar fi putut să-şi lase amprenta de conducător asupra  a tot ce înseamnă venituri, impozite, amortizări financiare, să se implice în piaţa financiară internaţională, să urmărească şi să limiteze acţiunile companiilor multinaţionale pentru a asigura securitatea socială a populaţiei. Klaus Johannis are axa Nodurilor Lunare în Casele 3- transporturi și comunicații, drumuri, căi ferate, servicii de telefoanie, educaţie, libertate de exprimare, tratatele semnate de ţara noastră cu națiunile vecine, mesajele diplomatice şi afacerile externe – şi 9 - relațiile externe și călătoriile pe distanțe lungi, relaţia cu instanțele judecătoreşti, cu biserica și clerul, universități și profesori ş.a.
Atât Emil Constantinescu cât şi Klaus Johannis au cifra de destin 7 şi au ajuns preşedinţi în ani de 7, ani karmici, (1+9+9+6 = 25 = 2 + 5 = 7;  2+0+1+4 = 7). Procentul cu care a câştigat Emil Constantinescu în faţa lui Ion Iliescu este aproximativ acelaşi, 54,41% la 45,59%,cu al tandemului Klaus Johannis 54,50 % şi Victor Ponta 45,49 %.

Pentru mine este cert că România se află din nou la o răscruce de drumuri. De noi depinde încotro vom merge!!


PROFEŢIILE LUI MITAR TARABICHMitar Tarabih (1829-1899), un ţăran analfabet din micul sat sârbesc Kremna, avea ocazional viziuni profetice. Fiind o persoană religioasă şi având ca naş un preot ortodox local, i-a povestit acestuia despre episoadele sale „de vedere în viitor”.
Preotul, Zaharije Zaharich (1836-1918), a consemnat toate acestea într-un mic carneţel care a fost deteriorat de foc în anul 1943, când casa sa a fost distrusă de armata bulgară de ocupaţie. Acest texte se află acum în posesia familiei strănepotului lui Zaharich – Dejan Malenkovich. Spre deosebire de profeţiile lui Nostradamus (1503–1566), care par a fi criptate cu ultima tehnologie de criptare pe 1024 biţi, profeţiile lui Tarabich sunt foarte clare.
Cea mai cunoscută profeţie a lui Tarabich se referă la o serie de evenimente politice care s-au desfăşurat în secolul al XIX-lea în Serbia. 
El a prezis un şir de evenimente ce au avut loc într-o perioadă de câţiva zeci de ani şi au dus în final la înlăturarea de la tronul regal al Serbiei a familiei guvernatoare Obrenovich. Această  profeţie a devenit cunoscută în Balcani sub numele de „profeţia întunecată”, lucrurile desfăşurându-se exact aşa cum au fost prezise.

Trebuie să ţinem cont de faptul că cuvintele lui Tarabich sunt traduse din limba sârbo-croată şi că traducerea realizată nu este neaparat în forma finală. Veţi putea observa că anumite fraze dintre ghilimele sunt stângace şi neprelucrate, acestea fiind o oglindire precisă a accentului său rural. Cuvintele lui Tarabih provin din conversaţia cu naşul său Zaharich, aşa că trebuie să ţineţi cont de faptul că orice referire la „tu” sau la „urmaşii tăi” se referă în la  Zaharich (preotul). 
Când Tarabich spune „noi” se referă la sârbi, nefăcând însă distincţie între croaţi, sârbi, slovaci, etc.; pentru el oricine vorbea limba lui era un sârb. De asemenea, e important de observat faptul că nu ştim de fapt câte din profeţiile lui Tarabich au fost influenţate de propria sa opinie. Unele dintre adjectivele utilizate pentru a descrie oamenii şi evenimentele pe care le-a văzut pot fi o reflectare a interpretării sale specifice omului de la ţară asupra acelor evenimente (de exemplu: inteligent, viteaz, cinstit, oribil, năpastă, etc).

Previziuni şi evenimente desfăşurate până la sfărşitul primului război mondial (1903-1918):
„După asasinarea regelui şi a reginei [Alexander şi Draga Obrenovich], va veni la putere familia Karageorgevichi. Apoi vom începe din nou un război cu turcii. Patru state creştine vor ataca Turcia şi graniţa noastră va fi pe râul Lim. Apoi vom cuceri în sfârşit Kosovo.”
Fapte istorice:
• 1903 – Alexander şi Draga Obrenovich au fost asasinaţi de  propriile gărzi, iar Peter Karageorgevich devine noul conducător al Serbiei.
• 1912 – se declanşează primul război balcanic între Alianţa Balcanică (compusă din Serbia, Grecia, Bulgaria şi Muntenegru) şi Turcia (Imperiul Otoman). Alianţa Balcanică învinge şi Serbia îşi mută graniţa pe râul Lim. Serbia obţine Kosovo de la turci.

„Curând după acest război, va începe un altul... Marele Război, în care se va vărsa o mulţime de sânge. Dacă acel sânge ar fi un râu, o piatră imensă de 300 de kilograme ar fi dusă de curent cu uşurinţă. O puternică armată de dincolo de râu, de trei ori mai mare decât a noastră,  ne va ataca... şi va distruge totul în calea ei. Va pătrunde adânc în teritoriul nostru... Vremuri grele vor veni asupra noastră... Armata noastră aproape că va ceda, dar apoi, brusc, un om inteligent, călare pe un armăsar negru, va prelua comanda ei şi va striga: „Înainte spre victorie camarazii mei! Înainte, fraţi sârbi! Armata noastră îşi va reveni atunci la viaţă. Spiritul ei de luptă se va trezi  şi inamicul va fi izgonit departe peste râu...
Fapte istorice:
• 1914 – Imperiul Austro-Ungar a început un război împotriva Sârbiei după ce un naţionalist sârb, Gavrilo Princip, i-a asasinat, la Sarajevo, pe moştenitorul tronului austriac, arhiducele Franz Ferdinand şi pe soţia acestuia. Acest război local s-a dezvoltat rapid, devenind primul război mondial (la care au luat parte 32 de naţiuni). La început, Austria a cucerit cu uşurinţă  partea centrală şi de nord a Serbiei, dar în momentul în care generalul Alexandar Mishich – omul călare pe un armăsar negru – a preluat comanda, armatele sârbe au reuşit să respingă  invadatorii austrieci până dincolo de râul Drina, înainte de octombrie 1915.

„Apoi, dinspre nord, va veni peste noi o armată şi mai mare. Pământurile noastre vor fi devastate. Mulţi dintre noi vor muri de foame şi de diferite boli. Timp de trei ani Serbia va fi într-un întuneric  total. În acest timp, trupele noastre rănite vor fi peste hotare. Ele vor sta într-un loc înconjurat de mare şi vor fi hrănite şi îngrijite de prieteni de peste mări. Apoi, după ce rănile li se vor vindeca, vor veni acasă cu nişte vapoare şi vor elibera Serbia şi toate teritoriile în care trăiesc fraţii noştri.”
Fapte istorice:
• Germanii şi-au început atacul dinspre nord şi până în luna decembrie 1915 i-au învins pe sârbi. Armata şi guvernul sârb s-au refugiat în 1916 în insulele greceşti Kerkira (Corfu). Acolo s-au regrupat şi după ce s-au refăcut complet, au navigat spre Salonic unde au format un nou front împreună cu  trupele aliate. După multe lupte grele, Serbia a fost în sfârşit liberă şi s-a reunit cu celelalte naţiuni slave din sud (croaţii şi slovacii), ale căror teritorii au făcut parte din Imperiul Austro-Ungar. În timpul ocupaţiei germane, un mare număr de oameni din Serbia au murit de foame şi de diferite boli.

„Îţi voi mai spune încă un lucru  părinte: armata invadatoare va intra în Kremna exact în ziua ta de botez, va rămâne aici timp de trei ani şi va pleca exact în aceaşi zi în care a venit - ziua sfântului Luca. Dar tu nu vei vedea sfârşitul războiului. În ultimul an al acestui măcel mondial, vei muri. Aceste două războaie, cel cu turcii şi cel mare, în care va fi implicată întreaga lume, îţi vor lua doi dintre copii – unul înainte  şi altul după moartea ta.”
Fapte istorice:
• Germanii au intrat în Krema în ziua Sf. Luca şi satul a fost eliberat după trei ani, exact în aceiaşi zi. Zaharije Zaharich a murit în 1918, în ultimul an al primului război mondial. În acest război şi-au pierdut viaţa doi dintre copii săi – unul înainte şi celălalt după moartea sa.

Previziuni şi evenimente desfăşurate până la sfărşitul celui de al doilea război mondial (1918–1945)
„Ascultă-mă, bunul meu părinte: după primul mare război, Austria va dispărea şi Serbia va fi la fel de mare ca un adevărat regat. Vom trăi împreună cu fraţii noştri de la nord.”
Fapte istorice:
• 1918 – Imperiul Austro-Ungar a fost dizolvat. În decembrie 1918, a fost proclamat un nou stat, intitulat oficial Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Acest regat a trecut în mod constant prin probleme economice, sociale şi politice cauzate în cea mai mare parte de conflictele desfăşurate între diferitele partide politice naţionaliste.

„Pentru câţiva ani vom trăi în pace, armonie şi prosperitate. Dar acest lucru nu va dura mult. Oamenii noştri vor fi cuprinşi de o ură veninoasă... Sânge va fi vărsat... oribil! Nu ştiu când şi de ce, dar probabil va fi din cauza acestei uri.”
Fapte istorice:
• Dominaţia guvernului de către sârbi şi numărul mare de partide politice, cât şi negarea autonomiei croaţilor, slovenilor şi a altor grupuri minoritare, a dat naştere unor puternice lupte politice în imperiu. Sub conducerea lui Stjepan Radich, croaţii şi aliaţii lor au luptat sistematic împotriva unui sistem centralizat şi împotriva conducerii. Prima fază a acestei lupte s-a încheiat în iunie 1928 când un deputat din Muntenegru a împuşcat mortal doi dintre colegii săi parlamentari. Drept răzbunare, croaţii s-au retras din parlament şi au organizat un regim separatist, cu cartierul general în Zagreb. Războiul civil părea iminent, dar în ianuarie 1929, regele Alexandru (rege sârb) a suspendat constituţia din 1921, a dizolvat parlamentul şi toate partidele politice şi a impus un control dictatorial.
Regele, sperând să stabilească astfel o stare de unitate naţională, a abolit apoi provinciile traditionale şi a schimbat numele statului în Regatul Yugoslaviei („Ţara slavilor din sud”).

„Apoi, cel ce stă pe tronul regatului nostru este ucis, lăsând în urmă o văduvă şi nişte orfani. O rudă a acestui îi va lua locul pe tron, încercând să conducă corect şi să aibă grijă de copiii vărului său. Dar oamenii nu îl iubesc şi este acuzat de faptul că este un conducător nedrept. Armata sa îl detronează şi îl aruncă în închisoare. Viaţa sa va fi salvată de regele şi regina Angliei. Apoi, pe tron se va aşeza fiul regelui ucis. Dar va conduce doar câteva zile deoarece soldaţii săi îl vor lua şi îl vor duce peste mări din cauză că regatul nostru este din nou invadat de o armată străină, rea. Întreaga Europă se află sub stăpânirea anti-crucii încovoiate.”
Fapte istorice:
• Pe data de 9 octombrie 1934, un terorist macedonian aflat în legătură cu grupurile separatiste croate îl ucide pe regele Alexander, aflat pe atunci în Franţa, într-o misiune diplomatică. Fiul regelui, încă tânăr, va succeda la tronul Yugoslaviei sub numele de Petru al II-lea. Conducerea statului va fi preluată legal de către un consiliu de regenţă tripartit condus de către prinţul Pavle Karageorgevich, un văr al regelui decedat. Devenind din ce în ce mai nepopular, Pavle a fost înlăturat de către armata sa şi exilat în Anglia. Al doilea război mondial a început în 1939. Armata germană a invadat Yugoslavia în aprilie 1941, dar tânărul rege Petru, înpreună cu guvernul, a fugit din faţa hoardelor invadatoare naziste.
Cea mai mare parte a Europei a căzut sub ocupaţia nazistă.

„La început Rusia nu va lupta în acest război, dar, când va fi atacată de către armata cea rea, va intra şi ea în război. Un ţar roşu se află pe tronul Rusiei.”
Fapte istorice:
 • Când Germania nazistă a început cel de al doilea război mondial, U.R.S.S. (Rusia) a rămas neutră. În 22 iunie 1941, mai mult de trei milioane de soldaţi germani au invadat U.R.S.S.-ul. 
Sub conducerea lui Iosif Stalin, liderului partidului comunist, U.R.S.S.-ul a intrat în război.

„Aici  îşi vor face apariţia oameni cu stele în frunte. Ei vor conduce Uzice şi această regiune exact 73 de zile, iar apoi, fugind din faţa inamicilor, vor trece peste râul Drina. Acestea sunt perioade de foamete şi mare rău... Sârbi se vor lupta şi se vor măcelări unii pe alţii. Inamicul invadator se va uita la ura întunecată a sârbilor şi va râde de noi. Un om cu ochi albaştri, călare pe un cal alb apare în mijlocul poporului nostru. O stea străluceşte pe fruntea sa. Armata cea rea îl va căuta prin toată ţara, prin păduri, peste râuri şi peste mare, dar degeaba. Acest om va aduna o puternică armată şi va elibera Belgradul de sub ocupaţia străină. El va izgoni inamicul din ţara noastră  şi regatul nostru va fi mai mare ca niciodată. Rusia va face o alianţă cu alte mari regate de peste mări  şi împreună vor distruge anti-crucea încovoiată şi vor elibera toate popoarele înrobite din Europa.”
Fapte istorice:
• În Yugoslavia, partidul comunist condus de către Josip Broz Tito – omul cu ochi albaştri  călare pe un cal alb - a început mişcarea de rezistenţă împotriva germanilor şi a italienilor, cât şi împotriva naţionaliştilor extremişti sârbi şi croaţi care erau în război unii împotriva celorlalţi. Simbolul partidului comunist condus de Tito era o cruce roşie, purtată pe pălărie.
• Primul teritoriu eliberat de Tito şi armata sa a fost regiunea din jurul oraşului Uzice. Aceştia au reuşit să rămână aici exact 73 de zile, după care au fost nevoiţi să fugă peste râul Drina, în Bosnia. În toată Yugoslavia se duceau lupte de gherilă.
• În mai 1945, Germania a fost înfrântă de către alianţa formată din U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie şi Franţa şi până la sfârşitul anului, Yugoslavia a fost unită. Tito a intrat în Belgrad pe un cal alb şi şi-a stabilit reşedinţa la Palatul Regal. Atunci s-a format Yugoslavia comunistă, care a dobândit noi teritorii statul vecin Italia.

Previziuni şi evenimente ce au urmat celui de al doilea război mondial (din 1946 până în prezent)
 [Nota editorului: spre deosebire de relatările de mai înainte, preotul Zacharich vorbeşte acum în jurnalul său direct despre conversaţiile cu Mitar Tarabich.]
„Mitar mi-a spus că omul cu ochi albaştri şi cu stea în frunte va strica relaţiile îndelungate de dragoste cu ruşii, fraţii noştri creştini ortodocşi. El nu le va fi recunoscător pentru faptul că el şade pe tronul nostru doar pentru că ei      l-au pus acolo.  Aceste răni se vor vindeca repede şi vom fi din nou prieteni cu poporul rus, dar niciodată nu vom mai fi sinceri, ci doar de suprafaţă, prefăcându-ne de dragul altora că nu înţelegem cum ne înşelăm şi ne minţim unii pe alţii.”
Fapte istorice:
 • În 1948, Tito a refuzat să accepte ordine de la conducătorul U.R.S.S.-ului Iosif Stalin – omul care l-a format politic la începuturile anilor ‘20 şi la trimis înapoi în Yugoslavia pentru a organiza un partid comunist. U.R.S.S.-ul    l-a denunţat pe Tito, acuzându-l că a deviat mult de la politica comunistă. Tito a eliminat şi executat membrii ai partidului său care s-au opus deciziei sale. Relaţiile cordiale cu U.R.S.S.-ul au fost reluate în anul 1953, după moarte lui Stalin. Relaţiile Yugoslaviei cu ţările capitaliste democrate au provocat neîncrederi în relaţia cu U.R.S.S.-ul.

„După Marele Război, pacea va domni din nou asupra întregului pământ. Multe state noi vor apare... negre, albe, roşi şi galbene. Se formează un tribunal internaţional care nu permite ţărilor să se lupte una cu cealaltă. Acest tribunal va fi deasupra tuturor regilor. Acolo unde se declanşează un război, tribunalul va încerca să judece cinstit, încercând să transforme ura şi măcelul în iubire şi pace. Cei norocoşi ce vor trăi să vadă aceste lucruri vor fi mai mult decât fericiţi.”
Fapte istorice:
• În decembrie 1945, au fost fondate Naţiunile Unite. Articolul 33-38 din statutul Naţiunilor Unite autorizează Consiliul de Securitate să sprijine naţiunile aflate în conflict să îşi rezolve neînţelegerile prin intermediul unor mijloace paşnice, incluzând aici negocierile, ancheta, medierea, împăcarea, arbitrarea şi aplanarea judiciară.
• Între anii 1946 şi 1970, o mulţime de ţări din Asia, Africa, Orientul Mijlociu şi America de Sud şi-au obţinut independenţa.

„După un timp, anumiţi regi mari, cât şi unii mici, vor începe să simuleze respect faţă de tribunal, în timp ce vor face ceea ce doresc...  Multe războaie mici vor începe datorită acestora... Mii şi mii de oameni  vor muri, dar nu vor mai fi războaie mari.”
Fapte istorice:
• Războiul Coreean (1950–1953), războiul din Vietnam (1959–1975), războiul din Afganistan (1979–1988), scandalul contra  Nicaraguei şi contra Iranului (1979–1989), etc. 

„Vor fi câteva războaie în jurul regatului lui Israel, dar mai devreme sau mai târziu pacea va ajunge şi în acestă zonă. În aceste războaie fratele se va lupta împotriva fratelui, dar apoi vor face pace şi se vor săruta între ei, însă ura lor va rămâne... Toate aceste mici războaie sunt declanşate de către marile regate datorită răutăţii acestora; cei care se luptă şi se măcelăresc între ei fac acest lucru datorită prostiei lor oarbe.”
Fapte istorice:
• În 1947 în Estul Mijlociu a fost fondat statul Israel. În 1967, un război – cunoscut ca războiul de şase zile – a izbucnit între Israel şi statele arabe vecine. În 1975 a izbucnit un război civil în Liban, fiind implicaţi aici iranieni, sirieni, palestinieni şi israelieni.

• Au mai existat şi alte războaie cum ar fi cel dintre Irak şi Iran (1980-1988) şi cel dintre Irak şi Kuweit (1991), etc.

„În ţara noastră, pacea şi prosperitatea vor dura mult timp. Multe generaţii se vor naşte şi vor muri în pace, aflând despre război doar din cărţi, din poveşti şi din diferite apariţii stranii.”
Fapte istorice:
• In 1965 şi 1966, reformele economice din Yugoslavia au dus la ceea ce s-a numit o revoluţie economică. Producţia totală a industriei a crescut în 1957 cu 70% mai mult decât cea din 1953, iar în anul 1966 era de două ori mai mare decât cea din 1957. Preţurile au fost stabilizate, economiile erau din ce în ce mai constante şi productivitatea muncii a crescut cu aproape 70%.
• Televiziunea şi radioul s-au bucurat de un mare avânt în anii 1950 şi 1960.

„Regatul nostru va fi puternic, iubit şi respectat de toată lumea. Oamenii vor mânca numai pâine albă şi grâu întreg doar atunci când vor dori. Toată lumea va călători peste tot cu căruţe fără boi. Oamenii vor călători pe cer, privind în jos, înspre pământul nostru, ca şi cum s-ar fi căţărat pe muntele Tara.”
Fapte istorice:
• A existat o perioadă de prosperitate economică, dublată de introducerea maşinilor, autobuzelor, vagoanelor şi transportului aerian. (Yugoslavia şi-a creat propria companie de transport aerian).

„Serbia va prospera cel mai mult în perioada în care va fi guvernată de către omul cu ochi albaştri călare pe un cal alb, cel ce va veni în Serbia aducând un fel de religie nouă. El se va urca pe tronul ţării noastre şi va fi puternic şi sănătos, trăind o viaţă lungă, de aproape o sută de ani.
Îi va place foarte mult să vâneze şi odată, în timp ce va fi la vânătoare va cădea întâmplător de pe calul său alb şi astfel îşi va pierde piciorul. Va muri datorită acestei răni şi nu din cauza vârstei sale înaintate.”
Fapte istorice:
• Guvernarea lui Tito a adus în Yugoslavia comunismul şi o stare de prosperitate economică. Tito a trăit 87 de ani (1892-1980). Nu a avut un accident de vânătoare, dar îi plăcea mult să călărească şi să vâneze. Cauza reală a morţii sale a fost diabetul, ce a dus la amputarea piciorului său.

„După el, ţara nostră va fi guvernată de un fel de comisie, dar nu va mai fi niciodată aşa cum a fost. Deşi oamenii din regatul nostru vor uita de mizerie şi de foame şi vor trăi în mare belşug, fratele va începe să urască şi să gândească cu răutate la fratele său.”
Fapte istorice:
• După moartea lui Tito, Yugoslavia a fost condusă de o „preşedenţie colectivă” până în anul 1991. În anii ’80, au existat mari tensiuni în provincia Kosovo, care a devenit autonomă în anul 1968, după proteste dezlănţuite împotriva conduceri sârbe. Căutând mai multă independenţă şi cerând o republică separată, majoritatea populaţiei de origine albaneză a intrat în conflict cu populaţia sârbă şi cu populaţia din Muntenegru.

„În interiorul graniţelor noastre şi în afara lor un nou popor va apărea. Acesta va creşte ca iarba după potop. Va fi un popor bun şi cinstit şi va răspunde la ura noastră cu înţelepciune. Vor avea grijă unii de alţii ca fraţii. Iar noi, datorită nebuniei noastre, vom gândi că ştim totul, că putem face orice şi îi vom boteza cu o nouă credinţă de-a noastră, dar toate acestea vor fi în zadar deoarece acest nou popor va crede doar în el însuşi şi în nimeni altcineva. Multe necazuri vor veni din această direcţie, deoarece această nouă naţiune va fi curajoasă.”
Fapte istorice:
• După ce Parlamentul Croaţiei şi al Sloveniei a emis declaraţiile de independenţă din 25 iunie 1991, guvernul federal yugoslav a ordonat armatei ce era majoritar sârbă să îi înabuşe pe separaţionişti. În Slovenia s-a declanşat un război care a durat 10 zile, soldat cu înfrângerea sârbilor. Războiul din Croaţia a durat şapte luni, sfârşindu-se în ianuarie 1992. Aceste secesiuni şi declaraţia de independenţă a Republicii Yugoslave a Macedoniei din septembrie 1991 a marcat de fapt sfârşitul existenţei Yugoslaviei. Declaraţia de independenţă a Bosniei şi Herţegovinei din luna martie 1992 şi luptele care au decurs de aici au marcat izbucnirea războiului dintre Bosnia, Croaţia şi Herţegovina.

„Multe veri va dura acest necaz  şi nimeni nu va fi capabil să îl stopeze, deoarece acea naţiune va creşte ca iarba. Cel ce se va naşte la multe veri după tine va fi cinstit şi inteligent; va fi în relaţii de pace cu aceştia. Noi vom trăi în pace – ei acolo, noi aici şi acolo.”
Fapte istorice:
• Războiul dintre Bosnia, Croaţia şi Herţegovina a durat cinci ani (1991-1995). Unul dintre aspectele semnificative ale acestui conflict a fost implicarea internaţională, atât politică cât şi militară (prin intermediul NATO). Comunitatea internaţională a luat o serie de măsuri, incluzând aici iniţiative de pace şi planuri de pace. „Ei acolo, noi aici şi acolo”: după război, populaţia de etnie croată a trăit doar în Croaţia în timp ce populaţia de etnie sârbă a trăit atât în Serbia, cât şi în Croaţia.
„Vezi tu, părinte, atunci când lumea începe să trăiască în abundenţă şi pace după cel de-al doilea mare război, toate acestea vor fi doar o iluzie amară, deoarece mulţi vor uita de Dumnezeu şi vor venera doar propria lor inteligenţă umană... Şi ştii tu, naşule, ce este inteligenţa umană comparată cu voinţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu? Nici măcar o singură picătură în ocean.”
Fapte istorice:
• Odată cu dezvoltarea cunoaşterii ştinţifice şi a explicării ştinţifice logice a fenomenelor considerate anterior ca fiind supranaturale, ateismul a devenit o orientare filozofică mai naturală şi mai puţin dispreţuită.

„Oamenii vor construi o cutie şi în interiorul ei va fi un fel de dispozitiv cu imagini, dar nu vor fi capabili să comunice cu mine când voi fi mort, deşi prin intermediul acestor imagini vor fi aşa de aproape de această altă lume, la fel cum sunt de apropiate firele de păr de pe capul oamenilor. Cu ajutorul acestui dispozitiv cu imagini, omul va fi capabil să vadă tot ce se petrece în întreaga lume.”
Fapte istorice:
• Invenţia televiziunii şi a computerului.
• Influenţa exercitată de internet şi de programele de televiziune CNN, Al-Jazeera, Fox News, CCTV, etc.
• Căutând pe internet cu Google cuvintele „fantomă” şi „detector” am ajuns la acest rezultat:
 „Detectoare EMF. Detectoarele EMF au fost construite cu scopul de a detecta emisiile electromagnetice ale cuptoarelor cu microunde şi ale liniilor electrice de înaltă tensiune. Detectoarele EMF alertează investigatorii de prezenţa fantomelor prin intermediul măsurării distorsiunilor electromagnetice cuprinse între doi şi şapte miligauss. Modelele care sunt cel mai des recomandate de către cercetătorii în domeniul paranormalului sunt: detectorul de tri-câmp EMF şi detectorul de tri-câmp natural EM.”

„Oamenii vor face găuri în pamânt şi vor extrage aur, care le va da lumină, viteză şi putere, iar Pământul va vărsa lacrimi de tristeţe, deoarece va fi mult mai mult aur şi lumină la suprafaţa lui decât în interiorul lui. Pământul va suferi datorită acestor răni deschise. În loc să lucreze în interior, oamenii vor săpa pretutindeni, în locuri bune şi în locuri rele, dar adevărata putere va fi în jurul lor, nefiind capabilă să la spună: Veniţi, luaţi-mă; nu vedeţi că sunt aici, pretutindeni în jurul vostru?” Doar după multe veri oamenii îşi vor reaminti de această putere reală şi atunci vor realiza ce prosteşte a fost să sape toate acele găuri.”
Fapte istorice:
• Petrolul, cunoscut şi ca „aurul negru”, furnizează energie pentru automobile, generatoare electrice, avioane, etc.
Prospecţiunile de descoperire a noi zăcăminte petroliere sunt o acţiune economică riscantă, dar în anii ’80 tehnicile de explorare au fost perfecţionate, deşi încă mai exista riscul de a descoperi zăcăminte de petrol neviabile din punct de vedere economic. Experţii în domeniu estimează că, până în anul 2050, vor fi epuizate rezervele mondiale de petrol.

„Această putere va fi de asemenea prezentă în oameni, dar va dura mult timp până ce oamenii o vor descoperi şi o vor utiliza. Oamenii vor trăi foarte mult timp fără a fi capabili să se cunoască pe ei înşişi. Vor fi mulţi oameni învăţaţi care vor gândi că ştiu totul şi că pot face orice. Ei vor fi de fapt marele obstacol în calea acestei realizări (cunoaşterea de sine), dar, odată ce oamenii vor dobândi această cunoaştere, vor înţelege cât de mult s-au înşelat atunci când au ascultat de învăţaţii lor. Când acest lucru se va petrece, oamenilor le va părea rău că nu au descoperit mai înainte această cunoaştere atât de simplă.
Oamenii vor face multe lucruri stupide, gândind că ei ştiu totul şi pot face orice, deşi în realitate nu ştiu nimic. În Orient vor apare oameni înţelepţi, iar înţelepciunea acestora va traversa toate mările şi frontierele, dar mult timp oamenii nu vor crede în această înţelepciune. Dimpotrivă, ei vor declara ca fiind minciună tot acest adevăr. Sufletul lor nu va fi posedat de diavol, ci de ceva mult mai rău. Ei vor crede că iluzia lor este adevărul absolut, deşi nu va fi nici un adevăr în capetele lor.
Aici, acasă, va fi la fel ca pretutindeni în întreaga lume. Oamenii vor începe să urască aerul curat şi toată această frumuseţe şi prospeţime divină şi se vor ascunde în râncezeală. Nimeni nu îi va forţa să facă acest lucru, ci vor face acest lucru din voinţa lor liberă. Aici, în Kremna, multe ogoare vor deveni pajişti şi multe case vor fi abandonate, dar, apoi, cei care au plecat se vor întoarce pentru a se vindeca respirând aer curat. În Serbia nu va fi posibil să distingi femeile de bărbaţi. Toţi se vor îmbrăca la fel. Această nenorocire va veni la noi de peste hotare, dar va rămâne la noi cel mai mult. Un mire îşi va lua o mireasă, dar nimeni nu va şti cine este mirele şi cine mireasa. Oamenii vor fi pierduţi şi din ce în ce mai fără sens pe zi ce trece. Oamenii se vor naşte fără să ştie cine a fost bunicul şi străbunicul lor. Oamenii vor crede că ştiu totul, dar de fapt nu vor şti absolut nimic.”
Fapte istorice:
• Aşa cum se întâmplă pretutindeni în lume, oamenii părăsesc zonele rurale pentru a căuta un serviciu în marile oraşe. În ziua de astăzi mult mai multe femei au părul tuns scurt şi poartă pantaloni decât în vremea lui Tarabich. Copii născuţi în afara căsătoriei au devenit un lucru obişnuit.

„Sârbii se vor separa unii de ceilalţi şi vor spune: „Eu nu sunt sârb, eu nu sunt sârb”... Păgânii vor pătrunde în această naţiune şi se vor culca cu mamele, soţiile şi surorile sârbilor. Acestea vor naşte asemenea copii, încât aceştia vor fi cei mai slabi urmaşi apăruţi printre sârbi încă de la începutul lumii. Doar slăbănogi se vor naşte şi nimeni nu va fi suficient de puternic pentru a da naştere unui erou adevărat.”
Fapte istorice:
• După despărţirea Yugoslaviei în Serbia, Croaţia, Bosnia, şi Kosovo, forţele ONU de menţinere a păcii au staţionat în statele balcanice. Majoritatea dintre aceştia erau bărbaţi, astfel că a existat posibilitatea ca aceştia să întreţină relaţii sexuale cu femeile din Serbia. Sau acest lucru se poate referi la violurile sistematice şi răspândite ce au avut loc în timpul războiului din Balcani.
• Sârbii consideră aceste forţe de menţinere a păcii drepte invadatori ce s-au aliat în Kosovo cu musulmanii croaţi, bosnieci şi albanezi.
„La un moment dat, vom dispărea de pe acest pământ al nostru. Vom merge spre nord, dar, apoi, realizând stupiditatea acţiunii nostre, ne vom întoarce. Atunci ne vom deştepta şi vom izgoni păgânii, în numele Domnului, pentru a nu îi mai vedea niciodată.”
Fapte istorice:
 • Până la terminarea războiului din Balcani, în 1995, economia Serbiei, a Croaţiei şi a Bosniei erau ruinate şi şomajul era larg răspândit. Populaţia sârbă, croată şi bosniacă a trebuit să plece în Germania, Danemarca, Belgia, etc., în nord, pentru a găsi de lucru. În Kosovo, sârbii au devenit refugiaţi.
• În iunie 2004, existau 200.000 refugiaţi sârbi din Kosovo - acolo au rămas doar 80.000 de sârbi. În martie 2004, KFOR avea staţionaţi 19.000 de soldaţi, dintr-un total de 50.000; în iunie 2004, SFOR avea staţionaţi în Bosnia 7.000 de soldaţi dintr-un total de 60.000.
• În iunie 2004, au apărut ştiri din Kosovo conform cărora etnicii de origine albaneză îi izgoneau pe etnicii sârbi din Kosovo, utilizând bande dezlănţuite ce distrugeau bisericile şi casele aparţinând sârbilor, în timp ce trupele KFOR asistau neputincioase.

„Întreaga lume va fi ameninţată de o boală necunoscută şi nimeni nu va fi capabil să găsească o tratament; toţi vor spune „ştiu, ştiu, deoarece sunt învăţat şi deştept”, dar nimeni nu va şti de fapt nimic. Oamenii vor căuta şi vor căuta, dar nu vor fi capabili să găsească tratamentul corect, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va exista pretutindeni în jurul lor şi în interiorul lor.
Oamenii vor călători spre alte lumi pentru a descoperi acolo deşerturi fără viaţă, totuşi Dumnezeu îi va ierta; ei vor crede că ştiu mai multe decât Dumnezeu însuşi. Acolo nu vor găsi nimic cu excepţia păcii eterne a lui Dumnezeu  şi vor simţi cu inima şi cu sufletul lor toată frumuseţea şi puterea lui Dumnezeu. Oamenii vor ajunge până la Lună şi la stele. Ei vor căuta viaţă, dar nu vor găsi viaţă asemănătoare cu a noastră. Aceasta va fi acolo, dar ei nu vor fi capabili să o înţeleagă şi să vadă că este viaţă. Pe cel care merge acolo, Dumnezeu să îl ierte, necrezând în Dumnezeu aşa cum se cuvine unei persoane onorabile şi decente; când va veni înapoi va spune: Oh, voi oameni care rostiţi numele lui Dumnezeu cu îndoială, mergeţi acolo unde am fost eu şi atunci veţi vedea ce este mintea şi puterea lui Dumnezeu.
Cu cât oamenii vor şti mai multe cu atât mai puţin se vor iubi şi avea grijă unul de celălalt. Ura va fi atât de mare între ei încât le va păsa mai mult de diferitele lor dispozitive decât de propriile rude. Oamenii vor avea mai multă încredere în aceste dispozitive decât în cei mai apropiaţi vecini...
Printre oamenii unei naţiuni îndepărtate din nord va apare un om mic care îi va învăţa pe oameni despre dragoste şi compasiune, dar vor fi mulţi ipocriţi în jurul lui, astfel că va avea multe probleme. Nici măcar unul dintre aceşti ipocriţi nu va dori să ştie ce este graţia umană autentică, dar cărţile pline de înţelepciune ale acestui om vor rămâne şi toate vorbele sale se vor păstra, astfel că oamenii vor vedea apoi cât s-au autoamăgit.
Cei care vor citi şi scrie diferite cărţi cu numere vor gândi că ei ştiu cel mai mult. Aceşti oameni învăţaţi îşi vor lăsa vieţile conduse de către calculele lor şi vor trăi şi acţiona exact cum le spun aceste numere. Printre aceşti oameni învăţaţi vor exista oameni buni şi oameni răi. Cei răi vor face fapte rele. Vor otrăvi apa şi aerul şi vor răspândi molime deasupra mărilor, râurilor şi pământului, astfel încât oamenii vor începe să moară brusc de diferite boli. Cei buni şi înţelepţi vor vedea că tot acest efort şi muncă grea nu valorează nimic şi că duce doar la distrugerea lumii şi în loc să caute înţelepciunea în numere, vor începe să o caute în meditaţie.”

Previziuni şi evenimente din timpul celui de-al treilea război mondial
„Când vor începe să mediteze mai mult vor fi mai aproape de înţelepciunea lui Dumnezeu, dar va fi prea târziu, deoarece cei răi vor devasta deja întregul Pământ şi oamenii vor începe să moară în număr mare. Apoi oamenii vor fugi din oraşe la ţară şi vor căuta munţii celor trei cruci, şi acolo, înăuntru, vor fi capabili să respire şi să bea apă. Cei care vor scăpa se vor salva pe ei înşişi şi pe familiile lor, dar nu pentru mult timp,  căci o mare foamete va apare. Va exista o mulţime de mâncare în oraşe şi în sate, dar ea va fi otrăvită. Mulţi vor mânca datorită foamei şi vor muri imediat. Cei care vor posti până la sfârşit vor supravieţui, deoarece Sfântul Duh îi va salva şi ei vor fi aproape de Dumnezeu. Cel mai mare şi mai mânios va lupta împotriva celui mai puternic şi mai furios! Când va începe acest oribil război, va fi vai şi amar de armata care zboară pe cer; mai bine va fi de cei care luptă pe pământ şi în apă.
Cei care vor purta acest război vor avea oameni de ştiinţă care vor inventa diferite şi neobişnuite ghiulele. Când acestea vor exploda, în loc să ucidă, vor azvârli o vrajă asupra tuturor acelor vieţi – oameni, oştiri şi vite. Această vrajă îi va face să doarmă şi vor dormi în loc să lupte, iar după aceasta îşi vor reveni în simţiri.
Noi nu vom lupta în acest război, dar alţii vor da bătăli deasupra capetelor noastre. Oameni în flăcări vor cădea din cer deasupra Pozegăi [oraş din Serbia].
La sfârşitul acestui război, doar o singură ţară, înconjurată de mări mari, la fel de mare ca şi Europa noastră [Australia?], va trăi în pace, fără nici o problemă... Deasupra acesteia nici măcar o singură ghiulea nu va exploda! Cei care vor fugi şi se vor ascunde în munţii celor trei cruci vor găsi adăpost şi vor fi salvaţi, pentru a trăi după acea în abundenţă, fericire şi iubire, deoarece după aceea nu vor mai fi războaie...”

Sursa: http://www.nexusmagazine.ro