marți, 15 mai 2012

Hilarion Mesajul săptămânii: 13-20 mai 2012


Preaiubitilor,
Timpurile care sunt înaintea voastră necesită să vă dați voie mai mult să FIȚI în loc să faceți. Este o perioada de reglare şi contemplare interioară. Multe schimbări se produc în voi înşivă şi corpurile voastre fizice continuă în transformările lor. Amintiţi-vă să beţi multă apă curată, pură , și să fiți în natură cât mai mult posibil. Conexiunea voastră la Pământ este foarte importantă acum şi vă va ajuta în tranziţie, pe măsură ce treceți prin schimbări.
Mulţi oameni se asteaptă să aibă loc o schimbare instantanee şi vă spunem că procesul de schimbare are loc treptat astfel încât să nu apară nici o epuizare în cadrul sistemului de operare uman. Onorați-vă corpul vostru templu si faceți ceea ce este necesar așa cum vă este revelat. Scribul nostru petrece mai mult timp afară concentrându-se pe restabilirea corpul ei fizic la unitate încă odata. Ea ascultă de îndemnurile sale interioare și urmează acea ghidare. Mesajele noastre vor veni sporadic, pe măsură ce ea se ajustează la eruptiile solare în creștere, pentru că devine afectată în capacitatea ei de a primi în timpul acestora.
Există un progres treptat ce este efectuat în ridicarea nivelului vibrational al Pământului şi al tuturora, din interior şi de deasupra lui şi cei care și-au ridicat nivelul lor de energie au posibilitatea acum să descarce şi să meţină mai multă lumină în celulele lor decât înainte. Acest lucru activează mai mult lanţurile de ADN şi în zilele următoare se poate să vă găsiți coloana vertebrală sensibilă şi dureroasă. Pe măsură ce absorbiți şi ţineţi mai multă Lumină, aceasta radiază la o distanţă și mai mare de ființa voastră fizică, mai mult decât vă puteţi imagina. Odihniti-vă atunci când puteţi, cât de mult  puteți, deoarece corpurile voastre sunt aproape într-o stare constantă de flux.
Vă rugăm să realizați că corupurile voastre ( NT- corpurile energetice) sunt șuvoaie de energie care curg prin coloana centrală şi ies afară prin picioare şi vârful capului într-un cerc continuu de Lumină în jurul vostru iar voi care perseverați în discipline voastre de zi cu zi şi în reamintirea de zi cu zi a Luminii care sunteți, deveniți în realitate acea Lumină într-o magnitudine în continuă creştere. Acesta este motivul pentru care  mai multă odihnă este necesară pentru ca toate să curgă în armonie şi claritate. Multe revelatii noi vor veni la voi, pe măsură ce acest lucru se întâmplă și multe lucruri vor începe să aibă mai mult sens decât înainte şi înţelegeri mai profunde ale evenimentelor care au avut loc în vieţile voastre vor începe să iasă la suprafață din interiorul vostru.
Luați-vă timpul necesar pentru a vă alinia în fiecare zi cu Sinele vostru Înalt și măreața Prezență Eu Sunt, acest lucru ajută ca aceste aspecte să vină mai aproape de voi, astfel încât o accelerare mai mare a memoriei să înceapă să izvorască în conștiința voastră de veghe. Suntem mereu cu voi, dragilor, si nu trebuie decât să ne chemați pe numele noastre sau  să cereți Ghidului vostru ales de Dumnezeu sa fie cu voi în orice fel aveți nevoie de el şi vom fi cu voi. Fiți specific în ce solicitați ca nevoile voastre să fie îndeplinite cu cel mai binefăcător rezultat. Co-crearea are loc şi voi sunteți cei care vă creați realitatea, noi vă putem ajuta la accelerarea procesului într-un mod mult mai armonios. Iubiți-vă şi onorați-vă reciproc unul cu celălalt și lăsați ca frumuseţea inimii voaste să înflorească şi să se dezvăluie într-o iubire tot mai mare.
Până săptămâna viitoare ….
EU SUNT Hilarion
© 2012 Marlene Swetlishoff / Tsu-Tana (Soo-tam-ah) Păstrător al simfoniilor Grației

Traducere -Eliza

ARBORELE VIETII DACIC (1)


În cei aproape 6000 de ani de istorie cunoscută, pe planeta noastră s-au ridicat foarte multe imperii. În tot acest timp au apărut (şi s-au dezvoltat) multe civilizaţii înfloritoare, în care arta, ca expozant al trăirilor sufleteşti, pare să fi atins culmea dezvoltării. Oricât de multe şi de înfloritoare au fost toate aceste civilizaţii, niciuna nu a putut să afle răspunsul la marile întrebări fundamentale ale omenirii: Cine suntem? De unde venim? Încotro ne îndreptăm? Avem un scop? Care este acesta? Cine este Creatorul nostru? Care este rostul vieţii? Dar rostul morţii? Marile întrebări au devenit, fie speranţe, fie obsesii sau temeri. Ba chiar religii au fost înfiinţate plecând de la ele!
Odată cu trecerea timpului, aceste întrebări au încetat să mai devină „felinare” pentru căutările unor suflete în tenebrele timpului, astfel că doar puţini dintre artişti şi filozofi par să mai fie facinaţi de ele. Orice fel de răspunsuri s-au dovedit a fi himere… După cum bine se ştie, vânarea de himere aduce multă amărăciune în suflet, căci trecerea timpului smulge cu mare sete din puţinii ani ai omului.
Cu durere în suflet, omul a lăsat deoparte aceste întrebări şi a căutat ca măcar în puţinii săi ani de viaţă să trăiască în cel mai bun mod cu putinţă. Însă, şi acest lucru pare să fi dat multă bătaie de cap, asemenea marilor căutări.
Noile întrebări au devenit: Poate avea omul o viaţă fericită? Dacă da, cum? Putem avea o societate perfectă? Până unde poate merge omul?
Au fost chiar şi mari împăraţi, care au vrut să schimbe lumea după idealul lor. Ideile lor măreţe erau susţinute, din toate punctele de vedere, de imperiile pe care le conduceau. S-au pus în faţa propriilor lor armate, cu averi cum nici mintea nu poate cuprinde, şi au plecat să schimbe lumea. Totuşi, niciunul dintre aceşti împăraţi nu a reuşit să le facă oamenilor viaţa mai frumoasă. În schimb, au adus durere şi moarte. Încă o „palmă” – a câta oară? a fost dată omenirii. Cuvintele Ecleziastului păreau că răsună cu o şi mai puternică voce:
Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi; aceeaşi soartă au amândoi; cum moare unul, aşa moare şi celălalt, toţi au aceeaşi suflare, şi omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; căci totul este deşertăciune. Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână, şi toate se întorc în ţărână.
Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să bea, şi să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui!
Cu toate acestea, omul a căutat să fie mai mult decât un simplu „dobitoc”, care se bucură de ceea ce mănâncă şi bea. A căutat mai mult, a vrut mai mult, a putut mult! Şi chiar a găsit mai mult! Poat că a fost din mila „zeilor”, poate că au fost acte de revoltă ale unora, poate că au apărut dintr-o sforţare supraumană, sau poate că a fost doar întâmplarea!
În cadrul multor civilizaţii, viaţa omului a fost adesea asociată cu viaţa unui arbore. Ambii cresc dintr-o sămânţă, au nevoie de timp, hrană adecvată, soare, apă, foc şi pământ. Ambii au o puternică legătură cu pământul, din care îşi trag „seva” şi tăria, dar au şi o inefabilă comuniune cu cerul, cu Soarele, cu „hrana” din nori şi din stele.
După o vreme, atât omul cât şi arborele, îşi lasă la rândul lor sămânţa pe pământ, iar urmaşii lor vor continua să îmbogăţească grădina vieţii. La fel ca şi arborii, sunt unii oameni care dau roade bune, iar unii nu dau roade deloc. Unii lasă roade foarte amare iar alţii lasă roade otrăvitoare. Şi unii şi alţii ajung în acelaşi putregai al istoriei…
Plecând de la asemănarea dintre oameni şi aceste blânde fiinţe, în subconştientul marilor civilizaţii istorice s-a închegat arhetipul arborelui vieţii. Acest arhetip nu putea apărea decât în cadrul acelor civilizaţii care permiteau dezvoltarea ideilor de progres, unitate, armonie, perfecţionare. Adică doar celor mai mari civilizaţii!
În cadrul culturii occidentale, cel mai cunoscut arbore al vieţii este cel venit prin cultura iudaică. Este vorba de arborele sefirotic din cadrul Cabalei. Cabala (Kabbalah, Qabala) înseamnă în limba ebraică „revelare” sau „recepţie”. Cabala este considerată o ştiinţă spirituală aparte, reprezentând un set de învăţături secrete despre evoluţia spirituală. Se spune că a fost revelată direct de către Divinitate!
Arborele sefirotic din cadrul Cabala este considerată a fi o esenţă a corpului spiritual-energetic. Deşi (în decursul timpului) din Cabala s-au desprins mai multe ramuri, arborele sefirotic a rămas acelaşi.
În principu este vorba de zece sefiroturi dispuse sub forma de mai jos:

Arborele sefirotic cuprinde 10 sfere (sefire), considerate regiuni distincte ale Universului, iar între ele există 22 căi de legătură. Cele zece sefiroturi sunt:
Kether: Coroana 
Hohmah: Înţelepciunea 
Binah: Inteligenţa 
Chesed: Graţia 
Geburah: Forţa 
Netzah: Victoria 
Hod: Gloria 
Tiferet: Frumuseţea 
Yesod: Fundamentul
Malkut: Regatul  
Despre fiecare sefiră în parte se pot spune foarte multe lucruri, în fond este vorba de regiuni distincte, care au corespondenţe cu însăşi structura omului. Fiecare sefiră în parte este guvernat de către un înger (Metatron – care participă la Tron, Raziel – secretul lui Dumnezeu, Tzafkiel – contemplarea lui Dumnezeu, Tzadkiel – dreptatea lui Dumnezeu, Kamael – dorinţa lui Dumnezeu, Mikael – care e Una cu Dumnezeu, Haniel – graţia lui Dumnezeu, Rafael – vindecarea lui Dumnezeu, Gabriel – forţa lui Dumnezeu, Sandalfon – Dumnezeu în lumină).
Întreg arborele este structurat pe trei „piloni” de bază, reprezentând: 
Mila (dreapta) 
Severitatea (stânga)
Echilibrul (centru) 
Fie că este vorba de om, de un grup oarecare, fie că este vorba chiar de naţii, toate „caracteristicile” evolutive se pot desfăşura pe structura arborelui sefirotic. Ba chiar şi diversele activităţi sau asociaţii, precum companiile şi corporaţiile din sectorul economic, partidele politice, diversele curente ideologice sau alte activităţi ce presupun grupuri de oameni, pot fi desfăşurate conform structurii arborelui sefirotic. Dacă vreuna din toate acestea nu îşi are cel puţin un corespondent în arborele sefirotic, nu are şanse să treacă de „judecata” lui Jupiter (ciclul de 11,8 ani). 
Studiul Cabalei a constituit „fundaţia” multor organizaţii cu caracter economic şi financiar; nu degeaba fondatorii unor mari corporaţii au fost evrei. De asemenea, nu este de mirare că poporul evreu a reuşit să supravieţuiască în decursul istoriei tuturor vicisitudinilor, de fiecare dată revenindu-şi aproape în mod miraculos. Chiar dacă unii sunt de părere că tocmai aceste perioade grele au determinat un bun „sistem imunitar”, majoritatea ezoteriştilor cunosc că, de fapt, Cabala este comoara spirituală a poporului evreu. În Cabala se găsesc nenumărate porţi de scăpare, nenumărate resurse de putere, dar mai ales nenumărate resurse de înţelepciune.
Arborele vieţii poate fi găsit şi la alte mari civilizaţii.


Una dintre cele mai mari civilizaţii din antichitate a fost Imperiul Sumerian. Constituit între Tigru şi Eufrat – considerat locul Edenului biblic, acest imperiu a lăsat lumii comori spirituale de nepreţuit. Prin celebra Epopee a lui Ghilgameş, umanitatea şi-a făcut cunoscută intenţia, în faţa zeilor, pentru a-şi depăşi starea de fiinţă muritoare. Era prima călătorie spre nemurire, din perioada postatlanteană. Deşi eroul nu-şi atinge obiectivul – acela de-a deveni nemuritor, lasă totuşi umanităţii zestrea unei mari credinţe: că omul îşi poate depăşi starea, ba chiar visează că poate fi asemenea zeilor.
Prin Epopeea lui Ghilgameş avem în faţă nu doar o dorinţă ancestrală ci mai cu seamă o voinţă; este voinţa care precede drumul – MAREA CALE. Pentru prima dată, în noua eră, nu mai contează atât de mult finalul cât drumul însuşi! 
Dar oare ce anume animă sufletul spre un astfel de drum? Ce anume a putut „atinge” într-un asemenea hal sufletul eroului? Cine îşi poate lăsa regatul pentru un vis „iluzoriu”? Nu, regele şi-a adus aminte de alte vremuri… 
Prin intermediul acestei epopei magnifice, omenirea a câştigat o resursă inepuizabilă de putere – speranţa că omul va redeveni ceea ce fusese cândva.

Şi totuşi, în epopeea lui Ghilgameş, se spune că nemurirea poate fi căpătată undeva aici, pe pământ… mai la nord, după un drum lung, istovitor. 
Cea mai veche referire la „copacul vieţii” pare să vină din Vechiul Egipt. Legendele lor spun că civilizaţia egipteană s-a năcut din salcâmul sfânt numit Iusaaset. Acesta a fost arborele sfânt al egiptenilor, care conţine atât moartea cât şi viaţa. 
Totuşi, egiptenii nu lăsat referiri directe la arborele vieţii, nici nu au structurat ideile şi cunoştinţele precum au făcut-o iudeii sau alte civilizaţii. Ei au preferat să rămână modelul geometric al florii vieţii, în timp ce marile tainele au fost codificate în complicatele lor scrieri.

Floarea vieţii este în aşa fel structurată încât cuprinde inclusiv structura arborelui serifirotic.

Consiliul Andromeda prin Tolec-10 maiIntroducere
Să ne amintim că există două motive principale pentru care Consiliul Andromeda a luat o decizie radicală pentru a interveni în ajutorul oamenilor de pe Pământ.
Primul motiv
Cu ani în urmă, înainte ca acest război cosmic să înceapă pentru eliberarea oamenilor de pe planeta Pământ de cuceritorii reptilieni originari din sistemele Draco şi Hidra (care colaborau cu partenerii lor “micii cenuşii” originari din Orion), şi care război s-a încheiat deja încă din ianuarie – februarie 2011, s-a decis că este necesara această intervenţie în forţă.
Motivul acestei interventii este că la una dintre cele mai importante reuniuni ale Consiliului Andromeda au ajuns la concluzia că undeva cam la 360 de ani în viitor, daca nu s-ar fi intervenit cu acţiuni pentru blocarea acestui eveniment, ar fi rezultat o adevărată catastrofă galactică, cu consecinţe inimaginabil de rele pentru foarte mulţi oameni care trăiesc pe multe planete din galaxia Calea Lactee.
Al doilea motiv
Celălalt motiv principal în favoarea intervenţiei în forţă, a fost iminenta perioadă de tranziţie, transformare şi evoluţie a întregii planete şi a oamenilor care trăiesc aici, spre dimensiunea vibratorie a 4-a, şi că oamenii merită să facă această tranziţie în mod conştient, total liberi, şi nu manipulaţi, dominaţi, influenţaţi continuu, abuzaţi, folosiţi ca sclavi, traumatizaţi emoţional, folosiţi ca hrană şi pe post de cobai pentru experimente genetice, iar lista poate continua foarte mult.
Consiliul Andromeda, după o analiză extinsă şi multe deliberări, au decis că oamenii de pe Pământ merită să facă această tranziţie în deplină libertate, şi nu ca sclavi.
La început, membrii Consiliului nu erau hotărâţi să înceapă aceste acţiuni pentru ajutorarea Pământului, dar au ajuns la concuzia că A NU FACE NIMIC în această direcţie ar fi determinat efecte nedorite chiar şi în galaxia Andromeda.
În ce fel? Am să vă explic.
Aşa că m-am întrebat care era acest eveniment catastrofic de o asemenea anvergură încât ar fi afectat nu numai galaxia Calea Lactee, dar şi galaxia vecină, Andromeda?
Vă rog să reţineţi că fiecare galaxie este compusă din aşa-numitele “cadrane”, sau sectoare. În fiecare galaxie există foarte multe lumi locuite. Aşa că i-am întrebat pe unii membri ai Consiliului Andromeda despre toate acestea.
Ei bine, ei au mers “înapoi pe fir” ca să descopere care sunt evenimentele iniţiale care ar duce la o astfel de catastrofă. [Vă rog să reţineţi că ei au această posibilitate de a merge înapoi şi înainte de-a lungul timpului, asa cum noi ne plimbăm înainte şi înapoi pe o alee - nota AIM]. Astfel, ei au descoperit că totul este legat de acest spaţiu cosmic, şi anume Terra, Marte şi Luna.
Ei mi-au spus că există o aliniere foarte exactă între piramidele aflate pe fiecare dintre aceste corpuri cereşti (Terra, Marte şi Luna), şi că reptilienii au folosit de foarte mult timp aceste piramide pentru a transmite energii vibratorii modulate specific reptilian, de la aceste trei corpuri cereşti, cu scopul de a reduce frecvenţa de vibraţie a acestei zone din cosmos, şi de a o menţine scăzută. Şi de a transforma treptat, în timp, frecvenţa de vibratie a acestei planete (Terra) şi ADN-ul fiinţelor umane care trăiesc pe Pământ, în ADN reptilian pentru a modifica oamenii în mod genetic şi a-i transforma în reptilieni. Pământul este o planetă cu 7 miliarde de oameni.

Aici vorbim de două aspecte. O schimbare planetară globală atât a frecvenţei proprii a Pământului, cât şi a ADN-ului oamenilor. Vă rog să reţineţi că reptilienii sunt foarte pricepuţi în genetică, şi o folosesc de milioane de ani. De asemenea, aceşti reptilieni Draco şi Hidra fac astfel de modificări genetice şi de frecvenţă în multe alte lumi, sisteme stelare şi galaxii.
De ce? Pentru că ei au impresia că Universul este la dispoziţia lor pentru a-l modela aşa cum vor. Ei se simt conducătorii perfecţi ai Universului, în mod foarte arogant şi egoist.

Dar întrebarea care a rămas este “de ce”? De ce ar face asta reptilienii? Este vorba de controlul asupra resurselor şi al planetelor. Care este imaginea de ansamblu aici? Ce se petrece de fapt?
Aspectele principale sunt: conversie şi transformare. În această discuţie recentă cu contactele mele din Consiliul Andromeda am descoperit că reptilienii au folosit tehnologii specifice de modificare a frecvenţei, au folosit energii specific reptiliene, de mai mult timp, cu scopul de a pune bazele, de a creea o reţea energetică galactică de frecvenţe şi energii specific reptiliene. Scopul era acela de a schimba ADN-ul uman într-unul reptilian, şi asta nu numai pe planeta Pământ, ci şi pe toate planetele umane din Calea Lactee care astfel ar fi devenit reptiliene. Cu alte cuvinte, este vorba de o completă transformare şi conversie a fiecarei planete umane din această galaxie.
Ca exemplu vizual, imaginaţi-vă o plasă de pescuit compusă din noduri strategice care “împachetează” galaxia noastră. Cam aşa arată. Membrii Consiliului Andromeda mi-au arătat o anumită concentraţie de energie verde pulsatorie în spaţiul cosmic care se află în triangulaţia formată de Pământ, Marte şi Lună şi care apărea ca fiind un nod principal în această galaxie a acestei reţele energetice care “capturase” Calea Lactee.
Am aflat că evenimentul catastrofic care s-ar fi petrecut cu 360 de ani în viitor ar fi fost conversia şi transformarea totală, simultană şi definitivă a întregii galaxii Calea Lactee întro galaxie reptiliană, cu model vibratoriu reptilian şi ADN reptilian.
Această catastrofă s-ar fi petrecut daca Consiliul Andromeda nu ar fi făcut nimic pentru a opri acest eveniment.
Dacă “faceţi legăturile”, descoperiţi că această interventie galactică nu vizează doar Pământul şi celelalte 20 de alte planete umane care sunt capturate de reptilieni (între care există două planete foarte asemănătoare Pământului dar care nu au o floră şi faună atât de diversificată ca cea de aici)…
Şi ţinănd cont de toate informaţiile la care am avut acces până acum, de faptul că reptilienii se consideră o specie dominantă în Univers, de faptul că Universul este la dispoziţia lor pentru bunul lor plac, de faptul că ei se simt îndreptăţiţi să controleze şi să consume totul din moment ce pentru ei alte forme de viaţă nu valoreaza nimic, de faptul că ei sunt atât de cruzi încât omoară fără remuşcari pe oricine, de faptul că ei consideră restul speciilor umane ca pe nişte vite demne doar de a fi mâncate, de faptul că ei deja au cucerit şi au convertit alte lumi şi alte galaxii…
Vă rog să vă daţi seama că reptilienii puseseră în aplicare un plan strategic minuţios, foarte exact, cu scopul de a schimba, converti şi transforma toate (repet – toate) planetele umane din galaxia aceasta, folosindu-se de tehnologii specifice de modificare a frecvenţei vibratorii şi de genetică avansată…
Vă rog să vă imaginaţi adevăratele dimensiuni ale acestei catastrofe care poate părea de neconceput pentru noi, oamenii…

Sumar
Oamenii de pe Pământ, şi de pe alte planete, au fost manipulaţi, controlaţi, abuzaţi, şi-au pierdut libertatea, şi-au pierdut fericirea, au fost folosiţi ca sclavi pentru a munci întrun sistem care este opresiv şi care este condus pe Pământ de către criminali cruzi, egoişti, obsedaţi de putere, cunoscuţi ca şi Illuminati, Cabala, Fostele Puteri, şi care sunt de fapt marionetele reptilienilor din Draco şi Hidra.
Personal cred că suntem cu adevărat binecuvântaţi că oamenii din Consiliul Andromeda, conduşi de oamenii din sistemul stelar Procyon, au decis să intervină cu mai mult de 10 ani în urmă, pentru a elibera planeta Pământ. Noi, aici, nu aveam tehnologia, mijloacele necesare, posibilităţile specifice dimensiunii superioare pentru a lupta cu şanse de succes împotriva reptilienilor…
În cele din urmă, Consiliul Andromeda nu a permis să aibă loc un genocid complet al diferitelor rase umane din Calea Lactee, din motivele deja enumerate până acum. Aici ne putem gândi şi la faptul că după un astfel de eveniment catastrofic, ar fi putut să urmeze în mod similar cucerirea galaxiei Andromeda…
Acest război de eliberare a Pământului nu ar fi putut să vină întrun moment mai potrivit, dat fiind faptul că planeta noastră şi noi, trecem acum printr-un proces de evoluţie spre o dimensiune superioară.
Extratereştrii din Consiliul Andromeda nu sunt salvatorii noştri. Dar eu cred că suntem binecuvântaţi că au intervenit pentru noi. Căci acum noi avem cu toţii ocazia să ne alegem viitorul, să ne îmbunătăţim viaţa, fără intervenţia şi controlul acestei rase malefice, crude, egoiste, şi parazite care sunt reptilienii Draco – Hidra.
Nota AIM: imaginile sunt cele folosite de Tolec în documentul original.
Urmează răspunsul lui Tolec la întrebarea “Ai primit informaţie concretă în legătură cu modul în care reptilienii au procedat pentru a-i influenţa pe cei din grupurile Illuminati, Francmasonerie, Cabala, etc? Era oare prin control mental telepatic, sau poate prin crearea unei anumite “atmosfere” mentale specifice pentru ca aceste grupuri să înflorească?”
Răspunsul comandantului principalei biosfere a Consiliului Andromeda urmează în rândurile de mai jos…
Reptilienii Draco-Hidra au făcut anumite înţelegeri contractuale cu grupările malefice aflate în spatele scenei, în schimbul cedării planetei şi a oamenilor de pe ea ca resurse, sclavi şi mâncare:
1) Le-au permis acestor grupuri de putere, cât şi familiilor lor, să aibă o viaţă plină de abundenţă, şi de putere, în cadrul grupurilor lor secrete, care se identificau prin semne specifice, secrete. Aici mă refer la anumite “strângeri de mână”, semne cu degetele, etc, pe care numai membrii grupului le putea recunoaşte şi “descifra”.
2) O altă înţelegere era că Pământul să fie împărţit (ca la piaţă) între reptilieni (care primeau zone întinse unde îşi stabileau oraşele) şi aceste grupuri “de putere” care primeau “domenii” uriaşe pentru folosinţă după bunul plac.
3) Cea mai importantă înţelegere era aceea de a avea acces la resurse de apă curată şi de aer curat.
De asemenea:
Dacă vreun membru al unei societăţi secrete malefice, îşi încălca înţelegerea contractuală, atunci el şi familia lui vor fi eliminati.
Dacă vreun membru al unei societăţi secrete malefice, care a depus jurământul în faţa conducătorilor acelui grup, face dezvăluiri în public, atunci ei vor fi eliminaţi împreună cu familiile lor şi vor fi încarceraţi în celule de detenţie reptiliene pentru a fi folosiţi ca mâncare.
Reptilienii Draco-Hidra nu au folosit numai controlul telepatic al minţii pentru a-i supune pe membrii grupurilor secrete; ei au făcut uz şi de metode de manipulare severe cum ar fi tortura cu şocuri electrice, pentru că mulţi dintre aceşti oameni au cipuri implantate în corp prin care ei pot fi ţinuţi sub control.
Vă rog să reţineţi, existau anumite zone de energie negativă (nesupunere civilă, scandaluri politice, extremişti religioşi, exerciţii militare) de pe glob unde s-au acumulat până la saturaţie aceste energii datorită “bombardamentului” continuu de la bazele reptiliene subterane şi submarine. Emiţătorii şi toate anexele împreună cu bazele subterane şi submarine au fost deja eliminate definitiv încă de acum o lună datorita acţiunilor echipei de comando condusă de oamenii din Procyon.
Umanitatea, oamenii de pe Pământ, au impresia greşită, falsă, că ei sunt cauza războaielor civile, a conflictelor politice şi militare. Realitatea este însă că toate acestea nu au fost decât mijloace de manipulare a oamenilor, folosite de către cei din grupurile secrete. Planurile lor erau de a reduce populaţia planetei de la 7 miliarde la numai câteva miloane pentru a putea să îi controleze mai bine pe cei rămaşi în viaţă. Odată cu îndepărtarea de pe Pământ a reptilienilor Draco şi Hidra şi a hibrizilor reptilieni-umani, au mai rămas doar cei care se află în diversele grupuri secrete, şi care sunt oameni.
În prezent, aceştia se luptă unii cu alţii pentru a câştiga rolul de “câine de pază” suprem pe acestă planetă.
Ei dispun de anumite tehnologii prin care pot controla populaţia, dar ca simpli oameni nu au acele puteri telepatice pentru controlul mental pe care reptilienii le au. Aceşti membri ai grupurilor secrete malefice ştiu acum că nu prea mai au mijloacele necesare odată cu plecarea reptilienilor. Ei se luptă acum pentru a câştiga poziţia supremă de conducere pe această planetă. Şi ei încă cred că pot menţine secretul grupurilor lor.
Dar este evident că nu vor putea să continue aşa. Cei care sunt cunoscuţi ca “defectori” sau “foşti”, încep să facă dezvăluiri uluitoare despre toate aceste grupuri secrete, riscându-şi viaţa, pentru a arăta tuturor adevărul din spatele acestor secrete străvechi.
Din moment ce aceste grupuri malefice de oameni nu mai au capacitatea de a elimina pe aceşti “defectori”, ei încep astfel încet-încet să-şi piardă influenţa asupra membrilor lor. Aceste grupuri malefice sunt în prezent expuse întregii lumi, iar acţiunile lor sunt dezvăluite tuturor.
Mulţi dintre aceşti membri nu ştiu încă că ei au fost păcăliţi şi minţiţi. Ei au crezut în mod greşit că fac un serviciu umanităţii prin menţinerea acelor secrete.
Atunci când Adevărul iese la Lumină, membrii grupurilor malefice vor fi surprinşi să descopere că ei s-au “închinat” de secole ca simpli sclavi în faţa unor “zei” malefici. De fapt, nu erau deloc zei. Aceşti reptilieni sunt doar fiinţe cu o frecvenţă de vibraţie scăzută din cea de-a 4-a densitate, care au capacităţi naturale diferite de ale noastre, şi care dispun de tehnologie superioară. Ei nu sunt deloc zei.
Sursa: original AIM este http://roaim.net.tc/?a=articles&p=526