sâmbătă, 1 iunie 2013

RUGACIUNI EXTREM DE FOLOSITOARE CATRE SFANTUL ANTON DE PADOVA        

Rugãciune de Recomandare

Sfinte Antoane, între toti sfintii lui Dumnezeu, tu ai fost înzestrat cu o putere deosebitã pentru a ocroti si ajuta pe toti cei care si-au pus nãdejdea în tine. Dumnezeu ti-a dat chiar puterea de a învia mortii, de a reda celor orbi vederea, celor bolnavi sãnãtatea, astfel încât toti cei care au alergat la tine au simtit mângâierea sprijinului tãu.
Aceastã grijã a ta fatã de suferintele oamenilor, mã umple si pe mine de încredere sfântã, cu care alerg la bunãtatea ta, cerându-ti ajutor. Pentru dragostea ta înflãcãratã cãtre Isus, care a voit sã coboare în bratele tale sub chip de prunc ceresc si pentru iubirea ta gingasã fatã de Maria, Mama lui Isus, te rog, aratã-ti acum puterea ta cea mare si ajutã-mã.
Tu esti tãria mea în suportarea pagubelor, în nenorocirile care mã lovesc, în întristãrile mele sufletesti, în boli si lipsuri, în necazuri si ispite de tot felul. Fii, deci, lîngã mine când patimile îmi rãscolesc sufletul si când duhul cel rãu unelteste împotriva sufletului meu ca sã-l piardã.
Sfinte Antoane, te rog, ajutã-mã în toate lipsurile mele trupesti si sufletesti. Alinã si mângâie sufletul meu în orice strâmtorare, pentru ca, îmbãrbãtat de tine, sã primesc cununa biruintei de la Dumnezeu în slava vesnicã a cerului. Amin.

Invocatii cãtre Sfantul AntonSfinte Antoane de Padova, Roagã-te pentru noi.
Sfinte Antoane, floare aleasã a vietii cãlugãresti, Roagã-te pentru noi.
Sfinte Antoane, preot plin de zel al Sfintei Biserici, Roagã-te pentru noi.
Sfinte Antoane, propovãduitor al adevãrurilor dumnezeiesti, Roagã-te pentru noi.
Sfinte Antoane, vrednic împãrtitor al sfintelor sacramente, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, pãstor rîvnic al sufletelor, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietor al celor întristati, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, ajutorul celor sãraci, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, alinãtorul celor bolnavi, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinul celor strâmtorati, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, protectorul copiilor, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, ocrotitorul sufletelor curate, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinitorul familiilor, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietorul bãtrânilor, al vãduvelor si al celor pãrãsiti, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, cãlãuzã a sufletelor spre Dumnezeu, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, luptãtor neînfricat împotriva spiritului rãu, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, cunoscãtor al constiintelor, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, îndrumãtor pe calea moravurilor bune, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, ajutor deosebit în aflarea lucrurilor pierdute sau furate, Roagã-te pentru noi
Sfinte Antoane, mare fãcãtor de minuni, Roagã-te pentru noi
Preot: Roagã-te pentru noi, Sfinte Antoane,
Toti: ca sã ne facem vrednici de fãgãduintele lui Cristos.
Preot: Sã ne rugãm. Doamne, Dumnezeule, ascultã cu bunãtate rugãciunea pe care o îndreptãm spre tine prin mijlocirea Sfintului Anton de Padova, Pãstor si Invãtãtor al Bisericii tale: dã-ne, te rugãm, ajutorul trupesc si sufletesc, pentru ca la sfârsitul vietii noastre pãmântesti, sã te putem lãuda împreunã cu el si cu toti sfintii tãi, în vecii vecilor. Amin.

Rugãciune pentru dobândirea unui har deosebitLa tine alergãm, Sfinte Antoane, care ai avut o inimã înflãcãratã de dragoste cãtre Dumnezeu si cãtre aproapele: pe tine te invocãm, puternicule fãcãtor de minuni, care ai tinut în bratele tale pe Isus Cristos sub chip de Prunc: cãtre tine ne îndreptãm plini de încredere, ca sã mijlocesti la bunul Isus harul pe care îl dorim din adâncul inimii.
( se spune dorinta... )
Sfinte Antoane nu privi la nevrednicia noastrã, ci la slava lui Dumnezeu, care va fi preamãrit prin tine, si la binele sufletelor noastre, precum si al acelora pe care îi vom ajuta la rândul nostru.
În semn de recunostintã vom cãuta sã ducem o viatã cât mai potrivitã cu învãtãturile Sfintei Evanghelii si sã imitãm virtutile tale, ajutându-i pe cei sãraci si muncind pentru rãspândirea binelui. Amin.

Rugãciune la un mare necazSfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a ajuta mii de oameni în necazurile cele mai mari în care s-au aflat. Tu ai înviat chiar si mortii, ai întors de pe cãile rãtãcite pe cei pãcãtosi, ai vindecat pe cei bolnavi, ai înapoiat lucrurile pierdute sau furate si orice rãu, oricât de mare ar fi fost, s-a îndepãrtat prin puterea rugãciunii tale. Dar nu numai atât, tu ai împãrtit oamenilor bogãtiile harului lui Dumnezeu: prin tine mii de oameni s-au întors la credintã, au învãtat sã fie constiinciosi în împlinirea datoriilor, au ajuns la bunãstare si o viatã fericitã.
Si eu alerg la tine în necazul în care mã aflu. Nu am de unde sã primesc ajutor decât de la Dumnezeu dar sunt nevrednic sã apar în fata lui din cauza pãcatelor mele. Priveste la sufletul meu împovãrat si fie-ti milã de mine.
Te rog Sfinte Antoane, pentru dragostea ta fatã de cei sãrmani si pentru grija ta pentru binele lor trupesc si sufletesc, roagã-l pe bunul Dumnezeu sã mã ajute si pe mine. Amin.

Rugãciunea unui om bolnavSfinte Antoane, tu ai înteles cel mai bine cã sãnãtatea este un mare dar al lui Dumnezeu si de aceea ai mijlocit pentru multi oameni vindecarea de boli pe care medicii le declarau incurabile.
Priveste-mã si pe mine, care mã lupt cu boala si nu mã mai vindec. Doresc sã mã bucur de sãnãtate, pentru ca sã duc o viatã frumoasã si sã laud pe Dumnezeu prin munca mea, dar nu mã pot ruga asa cum se cuvine. Pentru trecerea de care te bucuri în fata lui Isus, vindecãtorul celor bolnavi, mijloceste-mi si mie însãnãtosirea prin puterea lui, pentru ca sã reiau datoriile mele de mai înainte.
Îti voi fi recunoscãtor si voi cãuta sã-mi folosesc viata pentru a face bine si pentru a-mi mântui sufletul. Iar dacã în planul lui Dumnezeu eu trebuie sã sufãr pentru ispãsirea pãcatelor mele si ale semenilor mei, te rog sã-mi dobîndesti rãbdarea si harul de a uni suferintele mele cu chinurile îndurate de Mântuitorul Isus pe cruce, pentru ca astfel sã am parte de rãsplatã, împreunã cu aceia care-si poartã crucea cu rãbdare pe urmele lui. Amin.

Rugãciune pentru un bolnavO, milostive sfinte Antoane, care fiind plin de dragoste si de putere dumnezeiascã ai ajutat pururea si pretutindeni pe aproapele tãu, si cu rugãciunea ta ai vindecat chiar si pe acela pentru care nu mai era nici o nãdejde, încât lumea toatã te numeste “Sfântul minunilor”, te rugãm sã-ti arãti puterea si iubirea ta fatã de sãrmanul bolnav N..., care si-a pus toatã încrederea în tine.
Dumnezeu, o slãvite Antoane, ti-a dat în cer puterea de a face minuni spre vindecarea bolnavilor de orice fel. De aceea, vino din cer ca un înger de mângâiere la patul acestui bolnav; alinã-i durerea sau redã-i sãnãtatea deplinã, dacã aceasta va fi spre mântuirea sufletului sãu.
Dacã însã Dumnezeu în vointa sa de nepãtruns, a hotãrât ca el sã sufere mai departe sau chiar sã pãrãseascã aceastã vale de lacrimi, atunci fii de fatã în cel din urmã moment al vietii lui. Trezeste în sufletul lui o cãintã sincerã de pãcate, ca sã primeascã cu folos ultimele Sacramente; întãreste-l ca sã întâmpine moartea cu supunere fatã de vointa lui Dumnezeu si astfel sã treacã din aceastã viatã la fericirea raiului, unde sã laude pentru toatã vesnicia milostivirile lui Dumnezeu si bunãtatea ta. Amin.

Rugãciune la un mare necazSfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a ajuta mii de oameni în necazurile cele mai mari în care s-au aflat. Tu ai înviat chiar si mortii, ai întors de pe cãile rãtãcite pe cei pãcãtosi, ai vindecat pe cei bolnavi, ai înapoiat lucrurile pierdute sau furate si orice rãu, oricât de mare ar fi fost, s-a îndepãrtat prin puterea rugãciunii tale. Dar nu numai atât, tu ai împãrtit oamenilor bogãtiile harului lui Dumnezeu: prin tine mii de oameni s-au întors la credintã, au învãtat sã fie constiinciosi în împlinirea datoriilor, au ajuns la bunãstare si o viatã fericitã.
Si eu alerg la tine în necazul în care mã aflu. Nu am de unde sã primesc ajutor decât de la Dumnezeu dar sunt nevrednic sã apar în fata lui din cauza pãcatelor mele. Priveste la sufletul meu împovãrat si fie-ti milã de mine.
Te rog Sfinte Antoane, pentru dragostea ta fatã de cei sãrmani si pentru grija ta pentru binele lor trupesc si sufletesc, roagã-l pe bunul Dumnezeu sã mã ajute si pe mine. Amin.

Rugãciunea unui om bolnavSfinte Antoane, tu ai înteles cel mai bine cã sãnãtatea este un mare dar al lui Dumnezeu si de aceea ai mijlocit pentru multi oameni vindecarea de boli pe care medicii le declarau incurabile.
Priveste-mã si pe mine, care mã lupt cu boala si nu mã mai vindec. Doresc sã mã bucur de sãnãtate, pentru ca sã duc o viatã frumoasã si sã laud pe Dumnezeu prin munca mea, dar nu mã pot ruga asa cum se cuvine. Pentru trecerea de care te bucuri în fata lui Isus, vindecãtorul celor bolnavi, mijloceste-mi si mie însãnãtosirea prin puterea lui, pentru ca sã reiau datoriile mele de mai înainte.
Îti voi fi recunoscãtor si voi cãuta sã-mi folosesc viata pentru a face bine si pentru a-mi mântui sufletul. Iar dacã în planul lui Dumnezeu eu trebuie sã sufãr pentru ispãsirea pãcatelor mele si ale semenilor mei, te rog sã-mi dobîndesti rãbdarea si harul de a uni suferintele mele cu chinurile îndurate de Mântuitorul Isus pe cruce, pentru ca astfel sã am parte de rãsplatã, împreunã cu aceia care-si poartã crucea cu rãbdare pe urmele lui. Amin.

Rugãciune pentru un bolnavO, milostive sfinte Antoane, care fiind plin de dragoste si de putere dumnezeiascã ai ajutat pururea si pretutindeni pe aproapele tãu, si cu rugãciunea ta ai vindecat chiar si pe acela pentru care nu mai era nici o nãdejde, încât lumea toatã te numeste “Sfântul minunilor”, te rugãm sã-ti arãti puterea si iubirea ta fatã de sãrmanul bolnav N..., care si-a pus toatã încrederea în tine.
Dumnezeu, o slãvite Antoane, ti-a dat în cer puterea de a face minuni spre vindecarea bolnavilor de orice fel. De aceea, vino din cer ca un înger de mângâiere la patul acestui bolnav; alinã-i durerea sau redã-i sãnãtatea deplinã, dacã aceasta va fi spre mântuirea sufletului sãu.
Dacã însã Dumnezeu în vointa sa de nepãtruns, a hotãrât ca el sã sufere mai departe sau chiar sã pãrãseascã aceastã vale de lacrimi, atunci fii de fatã în cel din urmã moment al vietii lui. Trezeste în sufletul lui o cãintã sincerã de pãcate, ca sã primeascã cu folos ultimele Sacramente; întãreste-l ca sã întâmpine moartea cu supunere fatã de vointa lui Dumnezeu si astfel sã treacã din aceastã viatã la fericirea raiului, unde sã laude pentru toatã vesnicia milostivirile lui Dumnezeu si bunãtatea ta. Amin.

Rugãciune la un mare necazSfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a ajuta mii de oameni în necazurile cele mai mari în care s-au aflat. Tu ai înviat chiar si mortii, ai întors de pe cãile rãtãcite pe cei pãcãtosi, ai vindecat pe cei bolnavi, ai înapoiat lucrurile pierdute sau furate si orice rãu, oricât de mare ar fi fost, s-a îndepãrtat prin puterea rugãciunii tale. Dar nu numai atât, tu ai împãrtit oamenilor bogãtiile harului lui Dumnezeu: prin tine mii de oameni s-au întors la credintã, au învãtat sã fie constiinciosi în împlinirea datoriilor, au ajuns la bunãstare si o viatã fericitã.
Si eu alerg la tine în necazul în care mã aflu. Nu am de unde sã primesc ajutor decât de la Dumnezeu dar sunt nevrednic sã apar în fata lui din cauza pãcatelor mele. Priveste la sufletul meu împovãrat si fie-ti milã de mine.
Te rog Sfinte Antoane, pentru dragostea ta fatã de cei sãrmani si pentru grija ta pentru binele lor trupesc si sufletesc, roagã-l pe bunul Dumnezeu sã mã ajute si pe mine. Amin.

Rugãciunea unui om bolnavSfinte Antoane, tu ai înteles cel mai bine cã sãnãtatea este un mare dar al lui Dumnezeu si de aceea ai mijlocit pentru multi oameni vindecarea de boli pe care medicii le declarau incurabile.
Priveste-mã si pe mine, care mã lupt cu boala si nu mã mai vindec. Doresc sã mã bucur de sãnãtate, pentru ca sã duc o viatã frumoasã si sã laud pe Dumnezeu prin munca mea, dar nu mã pot ruga asa cum se cuvine. Pentru trecerea de care te bucuri în fata lui Isus, vindecãtorul celor bolnavi, mijloceste-mi si mie însãnãtosirea prin puterea lui, pentru ca sã reiau datoriile mele de mai înainte.
Îti voi fi recunoscãtor si voi cãuta sã-mi folosesc viata pentru a face bine si pentru a-mi mântui sufletul. Iar dacã în planul lui Dumnezeu eu trebuie sã sufãr pentru ispãsirea pãcatelor mele si ale semenilor mei, te rog sã-mi dobîndesti rãbdarea si harul de a uni suferintele mele cu chinurile îndurate de Mântuitorul Isus pe cruce, pentru ca astfel sã am parte de rãsplatã, împreunã cu aceia care-si poartã crucea cu rãbdare pe urmele lui. Amin.

Rugãciune pentru un bolnavO, milostive sfinte Antoane, care fiind plin de dragoste si de putere dumnezeiascã ai ajutat pururea si pretutindeni pe aproapele tãu, si cu rugãciunea ta ai vindecat chiar si pe acela pentru care nu mai era nici o nãdejde, încât lumea toatã te numeste “Sfântul minunilor”, te rugãm sã-ti arãti puterea si iubirea ta fatã de sãrmanul bolnav N..., care si-a pus toatã încrederea în tine.
Dumnezeu, o slãvite Antoane, ti-a dat în cer puterea de a face minuni spre vindecarea bolnavilor de orice fel. De aceea, vino din cer ca un înger de mângâiere la patul acestui bolnav; alinã-i durerea sau redã-i sãnãtatea deplinã, dacã aceasta va fi spre mântuirea sufletului sãu.
Dacã însã Dumnezeu în vointa sa de nepãtruns, a hotãrât ca el sã sufere mai departe sau chiar sã pãrãseascã aceastã vale de lacrimi, atunci fii de fatã în cel din urmã moment al vietii lui. Trezeste în sufletul lui o cãintã sincerã de pãcate, ca sã primeascã cu folos ultimele Sacramente; întãreste-l ca sã întâmpine moartea cu supunere fatã de vointa lui Dumnezeu si astfel sã treacã din aceastã viatã la fericirea raiului, unde sã laude pentru toatã vesnicia milostivirile lui Dumnezeu si bunãtatea ta. Amin.

Rugãciune pentru propria familieSfinte Antoane, neînfricat apãrãtor al adevãrurilor crestine, ca preot tu ai predicat deseori despre demnitatea si sfintenia familiei: ca împãrtitor al darurilor ceresti ai coplesit-o cu nenumãrate binecuvântãri: ca mare fãcãtor de minuni, ai apãrat-o de puterile spiritului rãu.
Cu umilintã vin si eu sã-ti cer ocrotirea ta pentru familia noastrã. Astãzi îti încredintez tie grija fatã de toti cei dragi. Crutã familia noastrã de toate necazurile acestei vieti.
Îndepãrteazã din familia noastrã paharul durerii si al amãrãciunii, iar dacã Dumnezeu a hotãrât altfel, dobândeste-ne rãbdarea si resemnarea la vointa sa preasfântã. Înlãturã-i pe toti aceia care vor sã strice casa noastrã, mai ales pe cei ce încearcã sã semene intrigi între noi.
Sfinte Antoane, ajutã familia noastrã sã trãiascã dupã legea lui Cristos: sã pãzeascã cu sfintenie poruncile lui Dumnezeu si ale sfintei Biserici, sã se bucure de pace si prosperitate, iar dupã aceastã viatã pãmânteascã sã ne gãsim într-o zi reuniti în cer, spre a ne bucura pentru toatã vesnicia de rãsplata si fericirea celor alesi. Amin.


Rugãciune cãtre Pruncul Isus care a binevoit sã coboare în bratele
Sfântului AntonIsuse, Prunc ceresc, te ador în bratele slujitorului tãu credincios, sfântul Anton si doresc sã te cinstesc si sã te iubesc cu aceeasi dragoste ca a lui. Tu ai voit sã vii în bratele sale pentru cã el ti-a ascultat cuvântul si l-a împlinit cu fidelitate. În acea clipã Tu i-ai dãruit atâtea comori ceresti, încât o viatã întreagã a putut împãrti si altora din ele.
Întreaga omenire recunoaste aceasta când se închinã în fata icoanei sau a statuetei sfântului Anton cu pruncul Isus în brate. Isuse, Fiul lui Dumnezeu si Mântuitorul meu, mã închin tie si te ador ca si slujitorul si prietenul tãu, sfântul Anton. Ajutã-mã sã fiu statornic în aceastã supunere fatã de tine si s-o dovedesc mai ales prin faptele mele.
Acum îndrãznesc sã-ti arãt si necazul în care mã aflu pentru a depune la picioarele tale povara inimii mele (mentioneaza cererea). Nãdãjduiesc sã fiu ascultat pentru bunãtatea ta si mijlocirea sfântului Anton. Te implor asadar pentru mila ta nemãrginitã, pentru meritele Preasfintei tale Mame si pentru fidelitatea sfântului Anton, sã mã ajuti acum si totdeauna, iar la sfârsitul vietii sã mã faci pãrtas de fericirea vesnicã. Tu care vietuiesti si domnesti în vecii vecilor. Amin.

Rugãciune pentru întoarcerea celor înstrãinati de Dumnezeu

Doamne Isuse Cristoase, tu ai venit în lume ca sã salvezi ceea ce era pierdut. Tu însuti ai spus: “Nu am venit sã salvez pe cei drepti ci pe cei pãcãtosi.” Tu ierti zilnic mii de oameni si-i faci sã se bucure din nou de darurile tale ceresti si pãmântesti, având din nou o constiintã curatã.
Dupã înãltarea la cer tu ai trimis pe slujitorii tãi în lume, ca prin puterea Spiritului Sfânt sã ierte pãcatele acelora care se întorc la Dumnezeu si-si mãrturisesc cu sinceritate pãcatele. Printre acesti slujitori ai iertãrii, un loc deosebit îl ocupã si sfântul Anton. El a alergat dupã cei pãcãtosi, i-a încurajat, si prin puterea preoteascã le-a dãruit iertarea ta.
De aceea alerg si eu la mijlocirea sfântului Anton. Priveste, Doamne la zelul si rugãciunile sale si ai milã de cei cufundati în pãcate si rãtãcire. Trimite-le pe Spiritul Tãu Sfînt, care sã le lumineze mintea, ca si ei sã vadã primejdia în care se aflã. Întãreste-le vointa ca sã se poatã ridica din starea lor asemeni fiului risipitor, spunând: “Mã voi ridica si mã voi întoarce la Tatãl meu.” Dã-le bucuria unei vieti curate, pentru ca sã rãmânã statornici în bine.
Iatã ei se pierd si iadul se umple cu sufletele lor. Ce voi oferi ca rãscumpãrare pentru sufletele lor? Ceea ce ai oferit Tu pe lemnul crucii: Sângele Tãu preascump pe care sfântul Anton, preotul tãu, l-a oferit la Sfânta Liturghie pentru întoarcerea celor rãi. Primeste, Pãrinte ceresc acest prinos desãvârsit si pentru el scapã de pierzarea vesnicã sufletele celor pe care i-ai creat dupã chipul tãu si care prin botez au devenit copiii tãi si fratii Fiului tãu preaiubit.
Ce sunt suferintele vietii acesteia în comparatie cu cele ale vietii viitoare? De aceea vin în fata ta si te rog din toate puterile mele pentru cei dragi ai mei cât si pentru toti cei pãcãtosi din lume ai milã de ei si condu-i pe cãile mântuirii. Amin.Rugãciune pentru a cere harul unei vieti crestinestiSfinte Antoane, ocrotitorul si mijlocitorul meu credincios, pe tine te rog sã-mi dobândesti de la bunul Dumnezeu, în numele suferintei si mortii Domnului nostru Isus Christos, harul de a-mi îndrepta viata pãcãtoasã, de a pãrãsi deprinderile mele rele, înãbusind poftele pãcãtoase si biruind ispitele. Astfel voi putea sluji cu dragoste tot mai mare lui Dumnezeu, rãmânându-i credincios în toate zilele vietii mele.
Spirite Sfânt, împãrtitorul harurilor, sprijinã-mã ca dupã exemplul sfântului Anton, sã duc o viatã plãcutã lui Dumnezeu, si sã mã întãresc zilnic în virtutile crestinesti.
Dumnezeule milostiv, ajutã-mã sã-ti cer cu stãruintã numai ceea ce-ti place, sã cunosc vointa ta si s-o împlinesc din toatã inima.
Dã-mi Doamne sã muncesc pentru tine, sã simt dezgust pentru comoditate. Ajutã-mã sã-mi înalt cugetul cãtre tine si sã mã rog muncind, sau sã muncesc rugându-mã. Dã-mi o inimã atentã la soaptele tale, sã îndepãrtez gândurile lumesti si sã nu mã las înfrânt de nici o încercare.
Dobândeste-mi luminã pentru a te cunoaste, spre a te cãuta mereu si întelepciune spre a te gãsi totdeauna. Mãreste-mi credinta, întãreste-mi nãdejdea, desãvârseste-mi iubirea, ca prin meritele Domnului nostru Isus Cristos si prin mijlocirea sfântului Anton, sã pot gusta, dupã aceastã viatã, bucuria vietii vesnice. Amin.Rugãciune prentru întoarcerea celor înstrãinati de familieDumnezeule vesnic, Creatorul cerului si al pãmântului, tu ai orânduit familia ca sub binecuvântarea ta oamenii sã se simtã fericiti. Dar iatã cã pãcatul i-a dezbinat pe cei dragi si i-a fãcut sã fie dusmanii propriei lor iubiri. Însã tu ai milã de cei ruinati sufleteste si-i întorci la datoria lor. Sfântul Anton a primit de la tine acest dar, de a împãca familiile dezbinate si de a-i readuce pe copiii înstrãinati de familie. De aceea alerg la mijlocirea lui, pentru ca rugãciunea lui cucernicã sã sprijine slãbiciunea si nevrednicia mea. Doamne, tu ai permis aceastã dezbinare, poate pentru a mã face sã vãd cã iubirea dintr-o familie este darul tãu. Fã ca necazul care s-a abãtut asupra familiei mele sã-mi fie o învãtãturã si un îndemn ca sã mã rog cu mai multã stãruintã de acum înainte pentru familia mea. Priveste, Doamne spre familia mea dezbinatã si adu înapoi pe (tatãl, sotul, copilul,...) meu pentru ca uniti din nou, sã-ti putem sluji împreunã aici pe pãmânt si la sfârsitul vietii noastre sã fim uniti în cer. Amin.
Rugãciune pentru îndreptarea unei persoane scumpe (sot, copil, etc.)Sfinte Antoane, tu care esti plin de dragoste sfântã fatã de cei pãcãtosi, si n-ai crutat trudã, rugãciune si fapte aspre de pocãintã pentru a-i readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu ca sã îndrept o persoanã scumpã inimii mele, dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu din cauza vietii ei dezordonate.
Tu stii cã aceastã persoanã nu este cu totul rea. Are o inimã bunã. Îsi iubeste familia si-i vrea tot binele. Dar, din nefericire se uitã pe sine si nu vede propria-i mizerie sufleteascã în care se aflã. Este ca un sãrman orb, iubite sfinte Antoane, si depinde de tine sã-i dobândesti luminã de la Dumnezeu. Adu-o înapoi în Casa Tatãlui ceresc, dar curând, cãci altfel este în primejdie sã cadã pradã diavolului.
Sfinte Antoane, dacã aceastã persoanã nefericitã si-ar cunoaste starea de plâns si dacã s-ar gândi la primejdia de a cãdea în orice clipã pradã osândei vesnice - la care se expune atât de usor - atunci desigur ca s-ar îndrepta. Binevoieste, deci, a-i deschide ochii. Fã-o sã înteleagã mizeria sufleteascã în care se aflã. Ridic-o din noroiul pãcãtelor în care s-a înglodat asa de adânc. Sfinte Antoane, nu te cuprinde mila când privesti acest suflet? Fã ca acest fiu rãtãcit sã înteleagã întreaga decãdere la care a ajuns. Întoarce-l la casa Tatãlui ceresc. Ia-l sub protectia ta si mijloceste pentru el ca Domnul sã-si deschidã bratele milei sale nesfârsite, sã-i dea sãrutul de pace si de împãcare, reasezându-l în drepturile pierdute. Sfinte Antoane, mare fãcãtor de minuni, îndeplineste-mi ruga. Este în joc sângele dumnezeiesc al lui Isus Cristos. Amin.


Rugãciune pentru îndreptarea unui copil

Sfinte Antoane, ocrotitorul meu plin de râvnã pentru mântuirea sufletelor, fie-ti milã de durerea unui tatã (a unei mame) coplesit(ã) de nelinistea în care l-a aruncat (a aruncat-o) nepãsarea religioasã a propiului fiu (a propriei fiice).
Tu, care regãsesti lucrurile pierdute, fã ca fiul meu (fiica mea) sã regãseascã în sfârsit calea crestineascã pe care a rãtãcit-o. Flacãra credintei pare a fi stinsã în sufletul lui(ei). Pasiunile si indiferenta ce-l(o) împresoarã i-au întunecat mintea si i-au slãbit vointa. Tu de atâtea ori ai înfrânt puterile iadului.
Lumineazã-i mintea si dezvãluie-i înselãciunea diavolului, ca sã recunoascã primejdia în care se aflã sufletul sãu, si - asemenea fiului rãtãcit - sã se reîntoarcã în bratele tatãlui sau (mamei sale), spre bucuria Tatãlui ceresc. Amin.


Rugãciune pentru a avea copii

Sfinte Antoane, mângâietorul sufletelor mâhnite, priveste cu îndurare si vezi cum trãiesc în întristare, pentru cã Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni si eu mamã, sau dacã devin, îmi curmã bucuria, luându-mi copilul de la sân. Copiii sânt legãtura de iubire dintre soti: mijloceste, deci pentru mine la Domnul, ca El sã ne mângâie cu un copil si sã ni-l tinã în viatã.
Eu fãgãduiesc cã îl voi creste si educa în frica lui Dumnezeu. Sfinte Antoane, pentru dragostea pe care ai avut-o fatã de Pruncul Isus, dobândeste-mi acest har. Iar dacã Dumnezeu a hotãrât altfel, usureazã-ne, mie si sotului meu traiul, cu haruri deosebite, ca sã fim pururi resemnati în vointa lui Dumnezeu si sã ne folosim de starea noastrã pentru a spori faptele bune în folosul aproapelui. Amin.


Rugãciune de apãrare împotriva geloziei

Glorioase sfinte Antoane, Dumnezeu a voit sã fii sfântul minunilor si în vremurile noastre. Toti cei necãjiti aleargã la tine. Iatã-mã si pe mine la picioarele tale spre a-ti deschide inima mea cea atât de zbuciumatã. Sfinte Antoane, eu nu mai am liniste. Mã zbucium fãrã a vedea vreo scãpare din suferintele mele, pe care le îndur fãrã vinã. Nu mai pot suferi necontenitele învinuiri nemeritate, ce vin tocmai din partea acelei persoane care ar trebui sã-mi fie cel mai bun sprijin pe pãmânt. Gelozia îi tiranizeazã inima, iar eu sufãr atât de mult de pe urma ei.
Sfinte Antoane, tu care cunosti nevinovãtia mea în aceastã privintã si credinta mea nestrãmutatã ce am jurat-o sotului (sotiei), vino în ajutorul meu asa cum, în viata ta pãmânteascã, ai ajutat pe cei ce se aflau în acelasi necaz. Lumineazã mintea sotului meu (sotiei mele), ca sã recunoascã dreptatea si adevãrul si-ti voi arãta recunostintã tot timpul vietii mele. Amin

Rugãciune pentru reusita la examen

Sfinte Antoane, tu ai cãutat cu mare sârguintã adevãrul si ai stiut sã unesti credinta cu stiinta. Tu ai dobândit întelepciunea prin muncã si rugãciune. Din smerenie ti-ai ascuns priceperea, însã Dumnezeu te-a fãcut cunoscut, pentru ca sã fii luminã si altora.
Îndemnat de exemplul tãu vreau si eu sã progresez în viata crestinã si în stiintã. Mã adresez tie, mai ales cu ocazia examenului pe care trebuie sã îl dau. M-am pregãtit constiincios, dar mã tem ca nu cumva emotia sau neatentia sã lipseascã munca mea de roadele cuvenite. Lumineazã-mi mintea, întãreste-mi memoria si dã-mi priceperea necesarã, ca sã rãspund corect si cuviincios, spre edificarea examinatorilor mei. Fereste-i de orice rãutate omeneascã pentru ca sã tinã cont de capacitatea mea si de munca depusã, si sã nu fie influentati de alte considerente.
Ajutã-mã sã trec cu bine aceastã probã, care va fi un pas înainte pe drumul vietii mele si o rãsplatã meritatã pentru truda si grija pãrintilor mei. Ajutã-mã sã adâncesc cunostintele mele, ca ele sã nu se opreascã la suprafatã, ci sã ajungã la izvorul întelepciunii si al stiintei care este Dumnezeu. Amin.

Rugãciune pentru obtinerea unui serviciu

Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajuta pe cei nevoiasi si sãraci, ajutã-mã sã-mi procur pâinea cea de toate zilele. Iatã în ce greutãti mã aflu eu (si familia mea). Nu stiu ce sã fac si încotro sã mã îndrept. Faptele tale minunate au aruncat o razã de sperantã si în sufletul meu si mã îndeamnã sã alerg la mijlocirea ta.
Stiu cã Dumnezeu, care orânduieste toate, cunoaste starea mea, dar nu sânt vrednic sã apar în fata lui. De aceea cer sprijinul tãu. Vin cu toatã încrederea la tine, Sfinte Antoane! Ai milã de mine (si de familia mea). Lumineazã mintea si miscã inima celor mai mari ca sã ia o hotãrâre bunã în situatia mea: fã-i sã înteleagã greutãtile în care mã zbat eu (si familia mea).
Locul de muncã potrivit înseamnã pentru mine câstigarea celor necesare existentei mele (si a familiei). De aceea te rog ajutã-mã sã gãsesc un serviciu potrivit, ca sã trãiesc cinstit din munca mea. Nãdãjduiesc cã mã vei ajuta. Voi stãrui în aceastã rugãciune pânã când ea se va împlini. Amin.


Rugãciune pentru o cãsãtorie fericitã

Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâtia tineri pe drumul vietii si le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca sã poatã întemeia o familie fericitã si astfel sã aibã parte de o viatã frumoasã.
Stiu cã si viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, Stãpânul cerului si al pãmântului, dar teama de primejdiile care mã înconjoarã - uneltirile celor rãi, farmecele, descântecele - mã fac uneori sã mã clatin în credintã. De aceea alerg la ajutorul tãu. Toti cei care si-au încredintat viitorul în mâinile tale au fost cãlãuziti pe drumul cel bun.
Dobândeste-mi de la Dumnezeu rãbdare ca sã nu mã pripesc în alegerea mea; credintã, ca sã descopãr mereu vointa lui; supunere la aceastã vointã si seriozitate în pregãtirea mea pentru viata de familie.
Întãreste-mi convingerea cã Dumnezeu nu pãrãseste fãpturile sale si le conduce prin providenta sa. Domnul nostru Isus Cristos ne-a învãtat: “Cãutati mai întâi împãrãtia lui Dumnezeu si dreptatea lui si toate celelalte vor veni pe deasupra” (Mt 5, 35).
Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus sã duc o viatã cinstitã si supusã vointei lui Dumnezeu. Fereste-mã de orice rãu si ajutã-mã sã-mi gãsesc un tovarãs credincios (o tovarãsã credincioasã), pentru ca astfel, amândoi sã fim fericiti pe drumul vietii si sã ajungem sã ne bucurãm de slava cereascã. Amin.

Rugãciune pentru câstigarea unui proces

Iubite sfinte Antoane, iatã-mã la picioarele tale cu sufletul îngrijorat, când mã gândesc la nenorocirea ce m-ar putea lovi pe mine si familia mea dacã justitia omeneascã ar comite o eroare în judecata ei. Tu ai apãrat pe cei nevinovati. Vino si în ajutorul meu, apãrã-mã ca pe un client al tãu. Nu-ti cer o minune, ci numai o favoare.
Te rog, cere luminã pentru judecatori ca sã cunoascã adevãrul si îndepãrteazã din mintea lor tot ce ar putea sã-i ducã în eroare. Fã ca nedreptatea sã nu poatã triumfa. Dacã însã Dumnezeu va îngãdui totusi ca sã mi se întâmple lucrul de care mã tem atât de mult, fã ca sã nu-mi pierd resemnarea sfântã, ci sã accept vointa Domnului, care ne loveste numai pentru binele sufletului nostru. Nu mã îndoiesc cã si în aceastã încercare grea tu nu mã vei pãrãsi. Amin.

Rugãciune de multumireSfine Antoane, tu ai avut o inimã simtitoare fatã de suferintele oamenilor si i-ai ajutat totdeauna. Si eu am simtit ajutorul tãu în viata mea.
Primeste recunostinta mea si darul pe care îl prezint la altarul tãu. Vreau si eu sã contribui, cu slabele mele puteri, la rãspândirea împãrãtiei lui Dumnezeu si la ajutorarea sãracilor. Ajutã-mã în continuare, ca viata mea sã fie demnã de un adevãrat crestin si niciodatã sã nu uit de binefacerea pe care am primit-o prin tine. Amin.

Sursa: http://www.crestinortodox.ro

Frumusetea copilarei


Un copil inseamna bucurie!
Un copil inseamna frumusete!
Un copil inseamna implinire!
Un copil inseamna fericire!
Un copil inseamna tot ceea ce viata iti poate oferi mai de pret!
Deschideti ochii mari si priviti prin ochii copiilor si veti descoperi o lume frumoasa in care o sa va doriti sa traiti!
Reinnvatati sa fiti copii si sa va bucurati de frumusetile vietii cu toata candoarea copilariei si atunci inseamna ca v-ati invatat lectiile vietii!

La multi ani dragii mei vesnic copii!

Cu toata dragostea,
Sfatuitoarea

1 iunie-ziua copilului,
Pentru ca azi e o zi speciala,ziua internationala a copiilor de pe intreg mapamondul
ma alatur si eu celor ce le ureaza-"La multi ani!" cu multa caldura si sinceritate.
Sa le oferim in dar multa dragoste si cuvinte vii pe masura dragalaseniei si gingasiei
lor.Iar celor care in pofida trecerii timpului au ramas in suflet si inima tot copii le
urez la fel.Sufletul nu are varsta si ca dar pentru frumusetea acestei zile si a comorii
ce-o ascundem in noi va ofer o poezie gasita pe internet:

Ochii mi-au ramas de copil - poezie de Mirela Slavu

OCHII MI-AU RĂMAS DE COPIL

Omule drag
Lasă-ţi sufletul tău în al meu să se topească
Copilăria toată să o regăsească,
Să zburde să ride să renască,
Din a copilăriei candoare să se hrăneasca.

Plimbă-l mereu către zările albastre
Învăluie-l în nesfârşite miresme,
De parfum şi iubiri adevărate,
Care nicicănd nu au fost uitate.

El caută al nemărginirii dor,
El tresare de al iubirii divine fior,
În el pulsează universurile toate,
Omule drag tu primeşte-l pe IISUS în sufletul tău.
Să fie salvator mereu.

Când vei regăsi copilaria toată,
Când acolo vei afla iubirea adevarată,
Nu mai zăbovi dragul meu,
Readu copilăria în prezentul tău.

Adu Doamne înapoi jocurile toate,
Ce ne fascinau atunci când nu gândeam la moarte,
Când lumea toată ne copleşea,
Ca un zbor spre înalt ne părea viaţa.

Adu Doamne înapoi copilăria iarăşi,
Când IUBIREA DIVINĂ scălda fiinţa
Când lumina cea sfântă răsărea târziu,
Iar ochii mi-au rămas de copil.

Când ajunşi în copilărie,
Cutreieram cutezători spre nemurire,
Cu sufletul curat şi senin,
Ochii mi-au rămas de copil.

Când apusul vine dupa răsărit,
În lumina copilăriei tale,
Tu omule drag odihneşte puţin,
Al tău suflet obosit pe a timpului cărare.

Tu cântă aevea un tril minunat,
În universul pustiu,
Închină un imn de slavă spre cer
Doar ochii mi-au rămas de copil.

Când sufletul respiră al copilăriei fior,
Şi soarele răsare din mare,
Tu omule drag fii mereu viu,
Şi ochii să  rămână de copil.

Când valurile tulburi ale vremii,
Inundă al tău suflet pustiu,
Tu odihneşte o clipa-n IUBIREA DIVINĂ,
Şi cântă refrenul târziu,
,,DOAR OCHII MI-AU RĂMAS DE COPIL’’
Lumina si Iubire!
cu mult drag MIRA
Sursa: primit pe mail, 
Multumim Mira

ATENTIE ANUNT! VIRUS SCRIS IN ROMANESTE...

ATENTIE ANUNT 
VIRUS SCRIS IN ROMANESTE... INFORMATIA VINE DE LA MICROSOFT SI NORTON. 

VA ROG TRANSMITETI LA ORICE PERSOANA CE ARE ACCES LA INTERNET. 
DACA PRIMITI UN E-MAIL CU O PREZENTARE DE POWER POINT APARENT INOFENSIVA, INTITULATA VIATA ESTE FRUMOASA.PPS. NU DESCHIDETI ACEST FISIER DE NICI UN FEL, CI STERGETI-L IMEDIAT !!! 

DACA-L DESCHIDETI VA APAREA ACEST MESAJ: "ACUM ESTE PREA TARZIU, VIATA TA NU MAI ESTE FRUMOASA IMEDIAT VEI PIERDE TOT CE AI IN CALCULATOR IAR PERSOANA CARE TI-L TRIMITE VA AVEA ACCES LA NUMELE TAU , E-MAILUL TAU SI LA PAROLA TA. 

ESTE VORBA DESPRE UN VIRUS NOU CARE A INCEPUT SA CIRCULE, TREBUIE SA FACEM TOT POSIBILULSA-L OPRIM. 

PROGRAMELE ANTI VIRUS NU SUNT APTE SA-L DISTRUGA. 

VIRUSUL A FOST CREAT DE UN HAKER CARE SE AUTONUMESTE ''STAPINUL VIETII" EL VREA SA DISTRUGA CALCULATOARELE PARTICULARE SI ESTE CAMUFLAT CU O EXTENSIE* PPS. 

TRIMITE ACEST MESAJ PENTRU TOTI PRIETENII TAI SI NU UITA , DACA-L TRIMITI LA TOATE CUNOSTINTELE TALE, VOM BENEFICIA TOTI.

Sursa: primit pe mail 

Din toata inima pentru voi!Din toata inima pentru cei vazuti si pentru cei nevazuti! 
In curand , doar timpul..., fara deosebire...

Sursa: http://www.youtube.com

Sud-Vest

timisoara
(FOTO: Timisoara-30  mai 2013)
Neata Gicule.
Vremea pe ziua de azi extrasa din visul meu de azi noapte  sta asa :
Nori pe cer bulbucati si involburati precum apa in SV si Ozn -uri sub forma de roata care totusi le simteam in vis ca sunt umane,facute de om .
si cam atat !
zi lina !


Salut Anca.
Visul tau este o Sincronicitate pe care iarasi nu o Intelegem complet.
Aurora Sumca de la Constanta a stat Duminica pe Litoral sub un OZN si Tu ai primit mesajul ei prin mine in acest sens, iar acum Tu esti cea care sub o alta forma accesezi prin vis OZN-uri sub forma de roata.
Voi Doua din Subtil sunteti Reconectate in Saptamina asta pe OZN-uri.
In mesajul tau de azi, cuvintul cheie este VREMEA= A SOSIT VREMEA cind OZN-urile sunt aproape de noi, chiar daca se ascund ori dupa Nori Bulbucati in Sud- Vest, ori intr-un altfel de nor cum a fost cazul la Aurora pe litoral.
Apoi, mai exista ipostaza ca azi fiind zi de ploaie in Sud-Vest, de acest Femomen sa profite cei din OZN-uri si sa se Mascheze tot in nori dar sub forma de nori care Sunt Bulbucati/atipici (in raport cu restul Norilor) si care Stau pe Loc eventual.
In acest caz, citi Nori Bulbucati Sunt, atitea Nave OZN sunt ascunse.
Indiferent ca sunt OZN-uri facute de Oameni Terestrii sau Extraterestrii,intrebarea se pune: Ce Cauta aceste Nave Acolo in SUD-VEST?
Raspunsul ar putera Fi faptul ca acolo se intimpla ceva Spectaculos , ceva ce n-a mai fost pina acum.
Daca sunt Nave Extratrerestre ale Confederatiei Luminii, atunci este in regula si noi Stim ca Ele Urmaresc(sau sustin) un Fenomen Energetic Transformational in Derulare acolo in Sud-Vest.
Daca sunt nave Terestre SUA, atunci ele au sosit acolo Interesate tot de acelasi Fenomen Energetic Transformational in Derulare acolo in Sud-Vest, dar cu siguranta ca sunt depasiti de acel fenomen.
Nu stim exact daca sunt OZN-uri Cu Oameni Paminteni la Bord sau cu Oameni Extraterestrii la bord.
Cert este ca in conformitate cu Harta de mai jos si LOcatia Ta din Iasi, in partea de sud-vest exista o concentratie de Obiective Sacre si Anume:
Cercul Rosu = cuprinde Piramida Fizica din Retezat, Virful Gugu si parte din muntele Tarcu ce are o Spirala Energetica necercetata inca .
Cercul Galben=cuprinde Piramida de la Tismana si Piramida Eneregetica de la Borosteni.
Cercul Verde= cuprinde Tg-jiu care are in Subteran baza unei Civilizatii Extraterestre, dar mai are si o Verticala a unei Imense Piramide Energetice Primordiale ce cade pe Masa Tacerii.
Cercul Albastru= cuprinde Piramida fizica din Paringu Mare si Sarmisegetuza REgia.
Acum, Apare aici o Chestie foarte Interesanta.
Daca OZN-urile sunt Extraterestre, atunci Prezenta lor ar fi Aidoma Fenomenului Energetic de pe timpul lui IIsus CRistos .
Deci, aceste OZN-uri ar ramine acolo si ar urmari(sustine) fenomenul, fiindca IISUS CRISTOS Sosit a Doua oara de acolo din Sud-Vest ar DEclansa Marele Val Spiritual al Iluminarii Primului Val de Oameni Terestrii Pregatiti sa Devina Iluminati Cristic 5D.
Sper ca nu m-am dus prea departe(vezi si Mesajul lui Gabitza: A SOSIT TIMPUL,  dar Cred ca atunci cind Iisus Cristos isi va face Aparitia MIsionara a Doua Oara, aparitia sa va fi Observata (Sustinuta) de OZN-uri.
Vezi si tu ce Simti vis a vis de Ideile de mai sus si harta de mai jos.

Fi atenta Anca cum au curs Sincronicitatile:
1.- Gabitza a Primit Mesajul cu IIsus Cristos,
 in care IIsus cu bratele deschise STRIGA: 
A SOSIT TIMPUL pentru Primul VAL.
2.- Eu Primesc Viziunea cu Ultima Etapa,
pe care noi o Mai Avem de parcurs ca Prim Val.
3.- Aurora Este Ghidata pe Litoral sa stea pe sub 
Traseul OZN  si OZN.
4.- Tu Primesti Mesajul cu OZN-uri in Sud-Vest. 
Aici am ajuns deocamdata, dar,
5.- Urmeaza ca IISUS CRISTOS sa DEclanseze Energia 
peste Carpati din Sud-Vest si Primul Val de Oameni sa DEvenim ILUMINATI 5D.
6.- Primul Val de Iluminati Cristic 5D, pregatesc apoi 
timp de un an de zile Calea Aparitiei Publice a lui 
IIsus Cristos a Doua Oara.
7.- Iisus Crostos isi va Incepe Activitatea la Nivel Public 
dupa un an de zile de la Iluminarea Noastra CRistica, Incepind cu Orasul ARAD.
Draga Anca, Astea Sunt Datele Concrete pe care 
le am pina in prezent si Vezi cum Intrii in rezonanta .
Vezi ce SIMTI, Ce ti se arata.
Succes.
Ceau Gicu.

DRAGA GICU.
Nu obosesti defel vad ..
Norii mei bulbucati erau cam horror.
Nu era de bine .
Ii priveam pe cer cu inca cineva si initial am crezut ca e apa si ca acea apa bulbucata care parca dadea sa fiarba precum in oala si navalea cumva peste pamant ..am vrut sa fugim in prima faza ..aveai senzatia ca e apa bulbucata care vine din cer pe noi ,apoi in a doua clipa mi-am dat seama ca sunt doar nori si nu apa ..si m-am relaxat ..nu-mi mai amintesc apoi dar stiu sigur ca veneau din SUD VEST.
In alta secventa de vis a fost acel ozn roata deasupra capului mei ..initial arata ca o balena identic u ozn-ul pozat de Emanuel stanciu de curand si pus pe forum in zona Dobrogea sau chiar Constanta .Apoi si-a schimbat forma intr-o roata mare parca ..totusi eu stiam ca e uman ..Nu ma impresiona ..dar as spune ca nu era f ok ..
Cred ca in vis se amestec planurile .In astral totul e atemporal ..vin informatii si din trecut si din viitor si din prezentul nostru .E destul de greu sa -ti dai seama din ce parte vin ..Tind sa cred ca am intrat cu totii pe un nivel de cosntiinta in care accesam informatii din viitor mai mult decat din trecut .Cele din trecut vin ca eliberari insa a cam trecut si vremea lor ..
Eu personal simt ca in anul asta ar tb sa fie ceva schimbari ..la nivel de tara mea ..de mine ,de noi toti misionarii si nu numai .Nu stiu de ce nu simt sa intru mai adanc in informatii ..Parca as sta intr-un fel de asteptare dar nu una dependenta ..ca si cum as sta deoparte ,mai degraba ca observator ..
Ieri am avut o ora libera intre masaje ..am meditat si am chemat energii pentru echilibrarea mea ..au lucrat pe mine zdravan.(nu am mai apelat asa la entitati de mult )am stat asa intr-o stare de veghe..am vazut cum se forma chipul lui Isus la un moment dat ..nu color ..asa ca si cum l-ai vedea in zatul de la cafea ..o imagine in care nu aparea clar dar ii apareau trasaturile ..ochii ii erau in jos ..apoi s-au schimbat imaginile ..mi-a aparut ceva scris ..am impresia ca era numele acelei doamne care a fost clienta mea si ti-am spus visul ei.De curand m-am vazut cu ea intamplator si mi-a spus ca m-a visat .A zis ca eu eram in alta dimensiune ,una inalta si ea comunica cu mine printr-un ecran digital prin hieroglife pe care culmea le si intelegea in vis .
Una peste alta …ce ai vrea sa stii mai excat Gicu ?Care e intrebarea ta ?Ca sa stiu la ce ma conectez ..exact ..
\te pupic .


Servus DRaga Anca.
Daaaaaaaaaa, nu obosesc de fel, pentru ca deja sunt prea obosit.
Acum vad ca mi-ai Detaliat Visul tau cu norii aceia care Erau Bulbucati
Ca Titele siliconate ale lui Bianca Draguseanu.
In acest caz, Simbolismul Visului tau ne releva altceva fata de traducerea mea, dar traducerea mea cu OZN-urile Extraterestre si Reaparitia(A Doua Sosire) lui IIsus Cristos ramine valabila, inclusiv cele 7 Sincronicitati dintre care primele 4(iarasi cifra 4) sunt deja Implinite, iar restul de trei(nr. 5, 6 si 7) urmeaza sa se implineasca.
Asa ca, sunt foarte incintat ca Visul tau chair asa prescurtat cum mi l-ai trimisprima data, a constituit pentru mine o modalitate de a SIMTI Viziunea cea mai inalta a aparitiei Extraterestrilor cu OZN-urile lor in apropierea si in momentul aparitiei Misionare a lui IIsus Cristos in Sud-Vest, cit si modalitateade a Simti Viziunea completa a celor 7 SINCRONICITATI VIZIONARE deja detaliate.
Noua Perspectiva a Visului Tau Detaliat este urmatoarea:
1.- Norii Bulbucati Horor care ti-au Creat o Usoara Frica este Normala fiindcainca ne folosim Mintea pina in momentul Iluminarii noastre Cristice.
Apoi Vom fi Total in Inima si FRica nu mai exista. 
Asa a fost si inca mai este Programul si il acceptam asa cum este cu inca 
resturi de frici.
2.- Norii Bulbucati dadeau sa fiarba precum in Oala si navaleau cumva peste Pamint, sunt de fapt Energii Noi de,,,SCHIMBARE,,Condensate pe Frecvente Inalte Revarsate, adica se vor REvarsa din SUD-VEST spre Tine si Persoana de linga tine(as putea fi chiar Eu copilotul).
Initial Apare o FRica(stiu cum este Asta, am mai experimentat), dar in Clipa Urmatoare Sesizezi ca Norii Bulbucati sunt doar Nori Nepericulosi si NU VAL de Apa Periculos si te-ai RElaxat.
Cei care vor fi in Primul Val de Iluminare CRistica, cu totii vor Simti in viitor aceasta FRica la inceput, deoarece acesti Nori Bulbucati se Constientizeaza prin MINTE, dar apoi constati ca Acesti Nori Bulbucati sunt o ILuzie si te relaxezi.
Si cind te RElaxezi, de Fapt Sari din MInte in INIMA SI DEVII(Devenim 
ILUMINATI CRISTIC toti cei din primul val ) ANCA CRIST.
3.- Norii ,,ca Val Energetic,, ai Stiut in vis ca Vine din aceasta Directie 
dar sa stii DRaga Anca faptul ca si In Constienta Starii De veghe Vei 
Sti/Simti in Viitor ca tot din Sud-Vest vor veni spre tine.
De acolo din SUD-VEST va declansa IISIS CRISTOS VALUL SCHIMBARII 
peste Intreaga OMenire.
4.- Acesti Nori Bulbucati (Iluzorii, fiindca pe urma vezi ca sunt altceva) 
au corelatie cu Mesajul meu mai vechi inscris pe acea Scindura cu WACHINTA.
Dar acum nu Wachinta este Importanta ci Celelate cuvinte de pe Scindura au Corelatie si se Impletesc cu Valul Energetic(norii Bulbucati) din SUD-VEST.
Iata corelatia cu : Celelalte cuvinte…sunt legate de focul sacru cand voi va aprindeti si energiile se aprind, atunci focul sacru va izbucni , se va reaprinde in inimi , in munti ,
in toata tara , in intreaga planeta .Atunci va incepeti misiunea . Oala e pe foc . Mai e atat de putin si incepe sa fiarba …energiile vor fi tumultoase in tara si pe pamant ..capacul la oala déjà se misca si apa incepe a bolborosi. E momentul pe care il asteptati demult.
Dupa cum vezi Draga Anca, Mesajele Noastre ale Misionarilor se Interpatrundsi se sustin reciproc aratindu-ne viitorul. Mesajele Trebuie corelate intre ele ca 
sa avem viziunea de ansamblu spre ce anume ne indreptam, doar ca 
momentan inca se mai utilizeaza Evenimente, Semne, Stropi de Adevar si 
Simboluri care ne Sunt Jaloane si Balustrade de Urcus ascensional pina in momentul Iluminarii noastre Cristice.
5. Da Anca, in Vis (si Revelatii in starea de veghe)se Pot amesteca PLanurile si ne putem usor incilci in ele. La fel se Amesteca Trecutul si Viitorul in aceiasi imagine vizionara(revin cu Exemple accesate in aceasta noapte). 
Asa ca Este ideal ca aceste Informatii sa le Impartasim si sa le gasim mai 
multe Perspective de Intelegere fiindca sunt informatii aparent Simple dar in Profunzime ascund Adevaruri pe care nu le poti sesiza usor la prima 
Constientizare.
6.- Tu zici:Tind sa cred ca am intrat cu totii pe un nivel de constiinta 
in care accesam informatii din viitor mai mult decat din trecut.
Chiar asa este si iti voi oferi cele doua exemple culese/experimentate in 
aceasta noapte.
7.- Tu Zici: Nu stiu de ce nu simt sa intru mai adanc in informatii.
Parca as sta intr-un fel de asteptare dar nu una dependenta,
ca si cum as sta deoparte ,mai degraba ca observator .
Este Corecta Constientizarea ta. 
Chiar in Acesta Etapa ne Aflam, Etapa Observarii, Perceptiei, Simtirii care sunt dincolo de Minte.
8. – Tu ZiciUna peste alta …ce ai vrea sa stii mai excat Gicu ?Care e intrebarea ta ?Ca sa stiu la ce ma conectez ..exact ..
Draga Anca Deja Ti-am raspus la Aceasta nedumerire a ta la Finalul 
Mesajului anterior pe care ti l-am trimis cu SINCRONICITATILE(7 la numar) si IATA : Vezi ce SIMTI, Ce ti se arata.
Adica, Nu mai Trebuie sa te conectezi cu mintea pe o Idee si apoi sa 
meditezi cum era inainte.
Acum Doar citesti INformatia si Intrii pe Pacea Inimii si Observi acolo 
CE SIMTI vis a vis de Informatia Citita.
Iata DRaga Anca cum am facut deja un Salt Calitativ spre Simtirea Inimii
in care insasi notiunea de meditatie dispare.
Adio meditatie, Bine te-ai Reactivat SIMTIRE.
Mersi de Mesaj Draga Anca, fiindca altfel nu puteam extrage prin SIMTIRE 
din interiorul Inimii mele Perspectivele Detaliate si numerotate mai sus.
Revin.
Imbratisari. Ceau Gicu.
Sursa: mail Dan Gicu