sâmbătă, 9 iunie 2012

PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE - Puterea mintii asupra materiei

34. PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE
34.1 INTRODUCERE
De ce am introdus acest capitol? Cu siguranţă mulţi dintre dumneavoastră aveţi anumite idei ce se pot lega de sfera religiei sau a esoterismului. Cred că parcurgând paginile acestei cărţi care detaliază în aparenţă un final apocaliptic, v-aţi pus eterna întrebare:
Unde anume se află Dumnezeu în toate acestea?”. 
Există oare cu adevărat o putere a minţii care poate influenţa materia?
Dacă da,atunci cât de mare este această influenţă? Oare ce poate face omul prin forţele psihice şi până unde au ajuns acestea să se manifeste? Care este situaţia actuală a rezultatului gândurilor şi acţiunilor umanităţii?
„Proiectul Conştiinţei Globale” este primul experiment şi eveniment ştiinţific, care demonstrează prin mijloace riguros ştiinţifice identificabile, repetabile şi reproductibile că mintea umană poate influenţa materia.
34.2 OBIECTIVUL PROIECTULUI
Proiectul Conştiinţei Globale* (The Global Consciousness Project) este cel mai important
proiect internaţional de cercetare a unor posibile acţiuni neconvenţionale ale minţii umane. Originea sa se găseşte în numeroase discuţii purtate în anii 1990, în cadrul unor grupuri de avangardă, formate din oameni de ştiinţă cu vederi largi şi reprezentanţi ai unor curente spirituale, preocupate de ideea tulburătoare potrivit căreia mintea umană ar putea influenţa nemijlocit realitatea fizică.
Afirmaţiile ce consideră gîndul uman o forţă redutabilă, care poate modela direct realitatea, au o tradiţie milenară şi au jucat un rol esenţial în majoritatea curentelor esoterice şi doctrinelor spirituale ce s-au succedat de-a lungul istoriei.
Această idee tradiţională a fost şi este însă infirmată categoric de către comunitatea ştiinţifică, deoarece pare să contrazică nu doar setul de legi bine cunoscute ale fizicii, ci înseşi principiile restrictive fundamentale ale ştiinţei.
Proiectul Conştiinţei Globale consideră că de fapt contradicţia este doar una temporară şi
aparentă şi încearcă să demonstreze acest fapt prin metode de investigaţie moderne strict ştiinţifice. Principalul său artizan şi totodată directorul de proiect este dr. Roger D. Nelson, psiholog şi cercetător recunoscut al fenomenelor neconvenţionale în cadrul laboratoarelor de pe lîngă Universitatea Princeton din New Jersey (S.U.A.).
Principalele obiective urmărite de Proiectul Conştiinţei Globale sunt următoarele:
- să evidenţieze prin metode ştiinţifice o posibilă acţiune a minţii asupra materiei, adică o acţiune nemijlocită a conştiinţei umane în realitatea fizică;
- să verifice o posibilă sincronizare a unui număr ridicat de minţi umane, care pot acţiona corent şi simultan asupra lumii fizice, determinînd modificări şi efecte măsurabile;
- să evalueze ipoteza existenţei unei conştiinţe de grup sau chiar a unei conştiinţe globale, care ar reprezenta un fel de superminte planetară.
Proiectul Conştiinţei Globale a debutat în august 1998 cu două sisteme electronice la Princeton şi s-a extins treptat în S.U.A. şi apoi în întreaga lume. În prezent, el cuprinde o reţea formată din 55 sisteme electronice interconectate, răspîndite din Alaska pînă în Noua Zeelandă (Fig. 1). Fiecare astfel de sistem, denumit şi egg, este format dintr-un generator de numere aleatoare cuplat la un calculator. Generatorul de numere aleatoare (random number generator) este denumit astfel deoarece generează 200 numere pe secundă, în esenţă secvenţe de cifre 0 şi 1.
În mod normal, se generează un număr egal de 0-uri şi 1-uri, deci o proporţie de 50%-50%. Se spune că secvenţele de cifre nu sunt structurate, tinzînd spre dezordine maximă, ceea ce e în acord cu legile cunoscute ale fizicii.
Toate cele 55 sisteme electronice din lume sunt sincronizate în Timp Universal (UTC) şi
transmit în fiecare secundă datele în timp real, prin Internet, la computerul central de la Princeton.
Unul dintre cele 55 sisteme generator de numere aleatoare-calculator, primul din Europa de est, se află la Cluj-Napoca, ca urmare a participării active a Colectivului de cercetări neconvenţionale al Institutului de cercetări experimentale interdisciplinare din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai la
Proiectul Conştiinţei Globale. Din luna iunie 2002, sistemul electronic de la Cluj-Napoca, denumitegg.bellatrix.ro 1025, este conectat prin Internet la computerul central de la Princeton şi transmite în timp real secvenţe numerice de cîte 200 cifre pe secundă, funcţionînd neîntrerupt 24 ore din 24.
Fig. 1. Distribuţia geografică a celor 55 sisteme electronice (egg-uri) ale reţelei.
Ipoteza de lucru a proiectului este următoarea: mintea, conştiinţa, gîndul uman poate influenţa direct evenimente, fenomene şi sisteme fizice. Sistemul fizic ales pentru a verifica ipoteza este tocmai generatorul de numere aleatoare menţionat.
Cu alte cuvinte, potrivit ipotezei de lucru, mintea umană, gîndul ar putea influenţa secvenţele de cifre, în sensul structurării şi ordonării lor. Dar, deoarece efectul este mic, se urmăreşte amplificarea sa.Pentru aceasta, se aleg intervale de timp în care un număr cît mai ridicat de persoane, deci de minţi şi gînduri umane, se sincronizează şi se interconectează, deoarece se concentrează asupra unui eveniment major foarte recent, capabil să determine o reactie emoţională colectivă.
Astfel de evenimente sunt:
- conflicte majore (războaie, revoluţii, revolte populare, lovituri de stat, conflicte
religioase);
- catastrofe naturale (cutremure, erupţii vulcanice, alunecări de teren, inundaţii etc.);
- accidente teribile (pe pămînt, în apă, în aer sau chiar în spaţiul cosmic);
- atentate importante;
- festivităţi şi ceremonii tradiţionale (Anul Nou Kumbh Mala etc.);
- evenimente colective (meditaţii pentru pace, vizite ale unor personalităţi etc.)
- evenimente astronomice (eclipse de Soare şi Lună, alinieri ale planetelor, opoziţii ale planetelor etc.).
Analiza datelor, care se efectuează simultan la Princeton şi Amsterdam, arată că, în minutele şi orele care urmează producerii şi mediatizării unor astfel de evenimente majore, se constată întradevăr o modificare a secvenţelor numerice generate de dispozitivele electronice, în sensul structurării, deci al ordonării lor.
Vom menţiona cîteva astfel de evenimente mai cunoscute, unele foarte recente, de exemplu accidentul navetei spaţiale Columbia (01.02.2003),începutul bombardamentelor aeriene în Irak (20.03.2003), sfîrşitul războiului în Irak (cu dărîmarea scenică a statuii lui Saddam Hussein)(09.04.2003),atentatele teroriste ulterioare de la Riyadh (Arabia Saudită) (12.05.2003) şi de la sediul O.N.U. din Bagdad (19.08.2003), primul atentat terorist de la Istanbul (15.11.2003), cutremurul devastator din Iran (26.12.2003). Dintre evenimentele anterioare bine cunoscute amintim: seria de atentate teroriste de pe teritoriul S.U.A. (11.09.2001), accidentul Concorde (25.07.2000), accidentul
submarinului nuclear Kursk (12.08.2000), cutremurul din Turcia (12.11.1999) etc.
În principal, se observă două tipuri de efecte asupra secvenţelor numerice produse de
generatoarele de numere aleatoare. Primul efect constă într-o ordonare preferenţială a secvenţelor de cifre, astfel încît să se genereze un număr semnificativ mai ridicat de 0-uri sau de 1-uri (în locul producerii unui număr practic egal de 0 şi 1). Acest efect poate fi observat atît individual, la nivelul fiecărui sistem electronic, cît şi însumat, la nivelul tuturor sistemelor. Vom exemplifica acest efect printr-un caz reprezentativ, şi anume prăbuşirea avionului supersonic Concorde lîngă Paris. Accidentul, soldat cu 113 victime, s-a petrecut la 25 iulie 2000, orele 15:02 UTC.
Graficul alăturat indică aşa-numita deviaţie cumulativă, adică o abatere a secvenţelor numerice spre mai multe 0-uri sau 1-uri, însumată pe toate sistemele reţelei, în cele 4 ore care au urmat producerii accidentului (Fig. 6). În mod normal, valorile se situează în partea inferioară a graficului, oscilînd în jurul liniei orizontale de zero (dreapta neagră). Se observă că, la doar cîteva minute de la accident, curba valorilor înregistrate (curba roşie) creşte, atingînd un maxim la ceva mai mult de două ore după accident, pentru a descreşte apoi încet spre valorile normale.
Fig. 6. Reprezentarea grafică a deviaţiei cumulative în cazul accidentului Concorde.
Se consideră că rezultatele sunt semnificative atunci cînd curba valorilor înregistrate (curba roşie) se situează deasupra curbei notate cu p=0,05 (curba albastră). Din punct de vedere statistic, aceasta înseamnă că, în cazul analizat, este foarte probabil (peste 95 %) ca abaterile înregistrate să nu se datoreze unor fluctuaţii întîmplătoare ale secvenţelor numerice, ci unui factor extern, care determină ordonarea lor preferenţială. Practic, în cazul accidentului Concorde, curba roşie se situează peste curba albastră în intervalul de timp dintre orele 15:15 şi 17:40. Astfel, influenţa factorului extern asupra sistemelor electronice a început la mai puţin de 15 minute de la accident,
cînd acesta începuse deja să fie mediatizat intens, şi s-a menţinut la valori ridicate timp de peste două ore şi jumătate.
Cercetătorii implicaţi în Proiectul Conştiinţei Globale susţin că acest factor extern este reprezentat de un număr ridicat de minţi umane interconectate şi sincronizate, datorită unui efect emoţional intens generat, în cazul analizat, de vestea accidentului Concorde. 
  Imaginea metaforică este aceea a unor minţi individuale, reprezentate sub forma unor insule izolate într-un ocean, între care în momente deosebite, de tipul evenimentelor menţionate, se aştern punţi care le interconectează. Iar aceste minţi umane interconectate în număr ridicat acţionează coerent şi simultan asupra realităţii fizice. Unul dintre numeroasele rezultate ale acestei acţiuni este influenţarea
preferenţială a secvenţelor numerice produse de generatoarele de numere aleatoare ale egg-urile reţelei răspîndit în lume, care sunt parţial ecranate faţă de posibile influenţe fizice convenţionale.
Al doilea tip de efect observat este modificarea dispersiei, adică a împrăştierii valorilor
numerice generate simultan de diferitele egg-uri, evaluată prin aşa-numita varianţă medie. Orice abatere majoră de la dispersia aleatoare aşteptată (care corespunde dezordinii maxime), fie în sensul reducerii sale (care corespunde unei sincronizări a egg-urilor), fie în sensul creşterii acesteia (care corespunde unei desincronizări exagerate a egg-urilor) este semnificativă statistic şi exprimă un efect de ordonare.
Fig. 7. Reprezentarea grafică a varianţei medii în cazul sărbătoririi Anului Nou 2004.
De obicei, se constată o reducere importantă a dispersiei, în sensul apropierii valorilor
numerice datorită sincronizării egg-urilor reţelei. Adică, la un moment dat, sistemele tind să nu mai genereze secvenţe numerice întîmplătoare care se deosebesc semnificativ de la un egg la altul, ci secvenţe numerice asemănătoare. Acest efect poate fi evidenţiat doar prin compararea valorilor generate de toate sistemele. 
Evenimentul model analizat în cadrul Proiectului Conştiinţei Globale este sărbătorirea Anului Nou. Acest eveniment are particularităţi unice deoarece reuneşte, pe parcursul a doar 24 ore, 37 evenimente succesive. Şi aceasta, deoarece Anul Nou este sărbătorit la 37 momente de timp diferite de către populaţia globului răspîndită pe 37 zone orare (23 la ore întregi şi 14 la jumătăţi de ore).
În cazul ideal, reprezentarea grafică a deviaţiei cumulative, extinsă pe 24 ore, prezintă 37
maxime, corespunzînd momentelor în care grupuri mai mari sau mai mici de persoane din fiecare zonă serbează Anul Nou. Dar ceea ce vom analiza este reprezentarea grafică a varianţei medii în cazul foarte recent al sărbătoririi Anului Nou 2004 (Fig. 7).
Curba reprezentativă (curba roşie) indică împrăştierea sau diferenţierea valorilor secvenţelor numerice generate de egg-urile reţelei, timp de 30 minute în jurul Anului Nou (15 minute înainte şi 15 minute după), mediată pe toate cele 37 fuse orare. Se observă că valorile de pe curbă scad dramatic spre momentul zero, ceea ce înseamnă că secvenţele numerice generate de egg-urile reţelei se ordonează şi se sincronizează semnificativ în jurul miezului nopţii. În cazului Anului Nou 2004, rezultatele obţinute arată că sincronizarea maximă, ce corespunde punctului de minim al curbei
figurate, s-a produs în medie cu circa un minut înainte de miezul nopţii.
Acest tip de structurare elimină practic orice posibile efecte locale şi demonstrează că, în
anumite interval de timp asociate cu producerea unor evenimente de tipul celor menţionate, toate egg-urile reţelei răspîndite în lume sunt influenţate de unul şi acelaşi factor extern independent de distanţă. În cazul analizat, acest factor ordonează şi sincronizează diferitele secvenţele numerice generate simultan. Şi din nou, în accepţiunea cercetătorilor implicaţi în Proiectul Conştiinţei Globale, acest factor extern este reprezentat de gîndurile, minţile, conştiinţele asociate ale unui număr ridicat de persoane preocupate de un acelaşi eveniment, de exemplu sărbătorirea Anului Nou.
34.3 ATENTATUL DE LA 9.11.2001
Cel mai puternic efect a fost înregistrat la 11 septembrie 2001, fiind asociat cu seria de
atentate teroriste de pe teritoriul S.U.A. (Fig. 8). Să recapitulăm cîteva repere temporale ale acelei zile teribile, care au culminat cu prăbuşirea celebrelor Turnuri Gemene (Twin Towers) din NewYork, adevăratele centre financiare ale lumii: ora locală 08:45 EDT prima aeronavă Boeing 767 loveşte în plin turnul World Trade Center 1 (WTC Nord), ora 09:03 a doua aeronavă Boeing 767 loveşte turnul WTC 2 (WTC Sud), ora 09:37 a treia aeronavă Boeing 767 loveşte clădirea Pentagonului, ora 10:05 turnul WTC 2 se prăbuşeşte, ora 10:08 turnul WTC 1 se prăbuşeşte.
Încă de la ora 05:00, secvenţele numerice generate de cele 37 egg-uri ale reţelei, aflate la
acea dată în funcţiune, au prezentat o creştere fulminantă a varianţei medii (curba roşie).Varianţa a atins valoarea maximă la ora 10:13, după ce turnul WTC 2 s-a prăbuşit, şi s-a menţinut la valori înalte pînă spre orele 11, după care a început să scadă rapid sub valorile medii aleatoare.
Astfel, spre deosebire de cazul analizat anterior, la 11 septembrie 2001 s-a înregistrat o
creştere majoră a varianţei medii, care indică o desincronizare extremă a egg-urilor, la valori nemaiîntîlnite în cei peste patru ani şi jumătate de funcţionare a reţelei.
Desincronizarea extremă a sistemelor electronice ale reţelei a fost interpretată ca expresia unui şoc fără precedent în minţile celor peste 2 miliarde de oameni care au urmărit în direct desfăşurarea atentatelor. Acest şoc planetar a scurt-circuitat într-un fel reţeaua, desincronizînd la maxim egg-urile şi provocînd astfel creşterea exagerată a dispersiei secvenţelor numerice generate simultan.
Efectul precursor înregistrat în acea zi, cînd analiza datelor a evidenţiat valori anormale
încă de la orele 05:00, cu aproape 4 ore înaintea primului atentat, este foarte interesant. Un astfel de efect precursor a fost semnalat foarte rar, deocamdată exclusiv în cazul unor atentate majore. Unii cercetători apreciaza că el s-ar datora unui număr ridicat de minţi asociate şi ar putea avea o valoare predictivă foarte generală, deoarece ar semnala iminenţa producerii unui eveniment dramatic undeva pe glob. Dar nu trebuie exclusă ipoteza potrivit căreia efectul precursor s-ar datora tensiunii extreme
din interiorul grupurilor teroriste, intrate în faza finală de pregătire a atentatelor.
Procedura de analiză a datelor este riguroasă. În fiecare secundă, secvenţele numerice
generate de fiecare egg în parte sunt transmise la Princeton, unde sunt înregistrate şi afişate în timp real pe Internet la adresa: http://noosphere.princeton.edu
34.4 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR
Analiza statistică a datelor se face doar după ce una sau mai multe echipe de cercetare
implicate in proiect, care monitorizează în permanenţă canalele de ştiri, raportează producerea unui eveniment major pe glob sau semnalează în prealabil producerea unui eveniment programat. Abia după aceea, începe analiza datelor înregistrate pentru un interval de timp situat în jurul momentului producerii şi cel al mediatizării evenimentului respectiv. Valorile obţinute sunt comparate cu valorile aşteptate aleator, precum şi cu cele înregistrate pe o perioadă de 1-2 zile înainte şi după producerea evenimentului analizat.
Fig. 8. Reprezentare schematică a evenimentelor de la 11 septembrie 2001 şi a varianţei medii a secvenţelor numerice pe o perioadă de 3 zile în jurul atentatelor.
Analiza datelor şi rezultatele finale pentru fiecare eveniment în parte sunt afişate pe Internet, la adresa menţionată. De asmenea, este disponibilă baza de date completă cu secvenţele numerice generate de toate egg-urile, pentru cei care doresc să verifice analizele efectuate sau să facă ei înşişi alte analize.
În perioada august 1998, ianuarie 2004, au fost nominalizate şi analizate 163 evenimente
majore, cu o medie de circa 3 evenimente pe lună. În cea mai mare parte a cazurilor, rezultatele obţinute sunt semnificative statistic, demonstrînd o structurare evidentă a secvenţelor numerice generate de egg-urile reţelei, timp de cîteva ore de la producerea şi mediatizarea evenimentului respectiv. Totuşi, în unele cazuri, efectul observat este minor şi nesemnificativ statistic, ceea ce înseamnă că este foarte probabil ca micile abateri de la valorile aleatoare să se datoreze exclusiv unor fluctuaţii normale ale secvenţelor numerice în limite acceptabile. Dintre evenimentele recente care nu au condus la rezultatele aşteptate, menţionăm al doilea atac terorist de la Istanbul (20.11.2003) sau capturarea lui Saddam Hussein (13.12.2003).
Analiza combinată a tuturor celor 163 evenimente nominalizate (metaanaliza) conduce la un rezultat excelent, exprimat prin probabilitatea cumulată p = 4,640.10-8. Valoarea respectivă, care poate fi notată şi 0,00000464 %, indică probabilitatea ca secvenţele numerice însumate pe toate cele 163 evenimente să se datoreze hazardului. Prin diferenţă, se obţine o probabilitate de 99,99999536 % ca ordonarea observată a secvenţelor numerice să se datoreze acţiunii unui factor extern.
Rezultatele obţinute demonstrează cu fermitate faptul că, indiferent de locul unde se produce evenimentul major, efectul observat este global. Aceasta înseamnă că factorul extern, care pare să acţioneze independent de distanţă, afectează simultan toate egg-urile reţelei raspîndite în lume.
34.5 IPOTEZA GAIA
Astfel cum am menţionat deja, cercetătorii implicaţi în Proiectul Conştiinţei Globale consideră că acest factor este reprezentat de un număr ridicat de minţi umane, care se interconectează şi acţionează coerent şi sincronizat, atunci cînd sunt afectate de un anumit eveniment major capabil să genereze o reacţie emoţională colectivă. Totul se petrece ca şi cum un fel de minte colectivă ar genera un cîmp la scară planetară, care afectează funcţionarea dispozivelor electronice din toată lumea. De aceea, se afirmă că Proiectul Conştiinţei Globale ar efectua o ElectroGaiaGramă (EEG, de unde şi denumirea egg pentru sistemele electronice ale reţelei), adică ar înregistra continuu o electroencefalogramă a unei minţi colective planetare. Aceasta este şi originea denumirii alternative a Proiectului Conştiinţei Globale, şi anume Proiectul Electro
GaiaGramă (ElectroGaiaGram Project).
Cercetătorii implicaţi în proiect folosesc relativ frecvent anumiţi termeni cu conotaţie mai degrabă esoterică, de exemplu conştiinţă globală, conştiinţă planetară, noosferă sau Gaia, pe care îi vom analiza succint în continuare.
Termenii conştiinţă globală şi conştiinţă planetară sunt amintiţi adesea în contextul noţiunii de noosferă, introduse de către Pierre Teillhard de Chardin (1881-1955), cel care a fost deopotrivă părinte iezuit, paleontolog, antropolog şi filosof. În accepţiunea sa, în procesul de evoluţie al Terrei sar forma treptat, distinct de geosferă (lumea minerală) şi biosferă (lumea vie), o noosferă care umanizează Pămîntul. Noosfera ar fi generată de minţile, gîndurile şi de cultura umană şi ar avea un fel de existenţă autonomă.
Ipoteza Gaia a fost lansată în anul 1965 de către James Lovelock (n. 1919), cunoscut medic şi filosof, pentru a desemna planeta noastra ca organism viu. Gaia este numele Pămîntului în mitologia greacă (numele corect este, de fapt, Geea). Ipoteza Gaia consideră că Pamîntul nu este doar o simplă sferă de piatră (litosfera), acoperită în majoritate cu apă (hidrosfera) şi pe care s-a dezvoltat viaţa (biosfera), ci ar fi el însuşi un organism uriaş şi sensibil.
De aceea, pentru Lovelock este prioritară existenţa şi sănătatea planetei ca întreg, mult mai importantă decît supravieţuirea diferitelor specii individuale de vieţuitoare. Ipoteza sa este apreciată şi susţinută de numeroase grupuri şi mişcări ecologice. Într-o asociere a ipotezei Gaia cu conceptul de noosferă, noosfera ar fi mintea planetei Gaia.
Dar ipoteza Gaia şi conceptul de noosferă nu sunt probabil decît metafore seducătoare, la fel ca şi termenii conştiinţă globală şi conştiinţă planetară. Roger D. Nelson, directorul proiectului, consideră că termenul conştiinţă globală ar trebui înlocuit cu termenul „câmp de conştiinţă”.
Dar şi acest nou termen este doar o altă metaforă, deoarece nu se referă la un câmp fizic
obişnuit, cu mărimi bine definite care variază continuu, ci la un fel de câmp neobişnuit generat de un număr ridicat de minţi umane interconectate, independent sau puţin dependent de distanţă, cetransportă informaţie capabilă să influenţeze secvenţele numerice produse de generatoarele denumere aleatoare.
Însă nu avem nici cea mai mică idee despre suportul care ar transporta o astfel de
informaţie.
34.6 REZULTATE OBSERVATE
Concluziile generale ale Proiectului Conştiinţei Globale sunt impresionante şi pot fi rezumate după cum urmează:
1. Gîndurile, intenţiile, emoţiile şi traumele noastre pot influenţa instantaneu realitatea (fizică) pe distanţe mari, independent de barierele fizice interpuse;
2. Minţile umane pot interacţiona nu doar între ele, ci şi cu legile fundamentale ale fizicii,
determinînd efecte / anomalii măsurabile;
3. Un număr ridicat de minţi umane, interconectate de producerea unui anumit eveniment care generează o reacţie emotională colectivă, se sincronizează şi acţionează coerent la scară planetară, independent de distanţă, determinînd fluctuaţii dinamice în însăşi esenţa spaţiului-timp.
Se impune o precizare suplimentară. Proiectul Conştiinţei Globale urmăreşte acţiunea unui aşa-zis cîmp de conştiinţă, creat de un număr ridicat de minţi umane interconectate, asupra secvenţelor numerice produse de generatoare de numere aleatoare.
Aceste generatoare sunt simple dispozitive electronice relativ sensibile, ce emit secvenţe
numerice ale căror fluctuaţii pot fi cuantificate cu uşurinţă. Dar este firesc să presupunem că acţiunea acestor conştiinţe umane interconectate la nivelul realităţii fizice trebuie să fie mult mai complexă.Astfel, este foarte probabil ca şi alte dispozitive, instrumente şi aparate electronice, la fel de sensibile sau chiar mai sensibile decît generatoarele de numere aleatoare, să fie afectate în mod asemănător.
În cazul instrumentelor şi aparatelor de măsură sensibile, aceste influenţe ar trebui să
determine erori suplimentare ale operaţiunilor de măsurare. Erorile sunt probabil mici şi foarte mici, dar totuşi măsurabile. Ele trebuie să apară ca urmare a unei scăderi a raportului semnal: zgomot de fond. Cu alte cuvinte, în momentele care urmează producerii unui eveniment major capabil să genereze o reacţie emoţională colectivă, eroarea de măsurare a instrumentelor şi aparatelor sensibile
de pe întreg globul creşte. Probabil că cercetări viitoare vor confirma aceste afirmaţii.
34.7 AVERTISMENTUL
Dar Proiectul Conştiinţei Globale ne transmite şi un avertisment important.
Analiza comparativă a rezultatelor pe o perioadă de 4 ani şi jumătate evidenţiază unele modificări semnificative.
Dacă influenţarea sau ordonarea secvenţelor numerice generate de egg-uri se păstrează la
valori ridicate în cazul evenimentelor pozitive şi/sau paşnice (festivităţi, ceremonii, vizite, meditaţii colective etc.) şi chiar la evenimente tragice nepremeditate şi imprevizibile (catastrofe naturale, accidente), după 11 septembrie 2001 şi mai ales după recentul război din Irak (martie-aprilie 2003), ordonarea secvenţelor numerice a scăzut semnificativ în cazul unor evenimente dramatice premeditate (acte de război, atentate majore), estompîndu-se pînă la totalitate în anumite situaţii. Iar ordonarea secvenţelor numerice este asociată cu impactul emoţional al evenimentului respectiv asupra unui număr ridicat de minţi umane.
34.8 CONCLUZII
Altfel spus, omenirea în ansamblu reacţionează mai puţin la actele de violenţă extremă şi tinde să se desensibilizeze şi să se obişnuiască cu violenţa. Trăim într-o lume din ce în ce mai violentă şi mai nesigură iar răspunsul la violenţă prin violenţă nu face decît să amplifice acest flagel ce tinde să se globalizeze. Rezultatele oferite de Proiectul Conştiinţei Globale arată că violenţa este pe cale să nu mai fie resimţită ca o excepţie, ci mai degrabă ca un fapt aproape obişnuit şi inevitabil în viaţa noastră.
Iar dacă acest avertisment nu este luat în considerare cu seriozitate şi responsabilitate, consecinţele ar putea fi imprevizibile într-un viitor apropiat.
Referinţe bibliografice:
*PĂTRUŢ, Adrian, Proiectul Conştiinţei Globale, 2004 (materialul a fost redactat pentru media de către Adrian Pătruţ, responsabilul pentru partea română a
Proiectului Conştiinţei Globale şi este reprodus cu acordul său şi al lui Roger Nelson, directorul general al Proiectului Conştiinţei Globale)

Chemare la Actiune – ESTE TIMPUL!


mesaj de la Inelia Benz (ii multumim Anei Nicolai)

În ultimele doua saptamani, de fiecare data cand ma asez sa meditez, sa visez cu ochii deschisi, facand ceva sau nefacand nimic, imi vine un mesaj puternic. Cuvintele sunt:

ESTE TIMPUL!
Doar atat.
Am stat cu el si am urmat energia. Cand am facut asta, am descoperit o gramada de informatii. Una dintre ele este ca unificarea majora si expresia fizica a acestei tranzitii incepe la Solstitiul din iunie. Schimbarea energetica a avut loc vara trecuta (2011). Daca esti sensibil, în vreun fel, vei fi simtit ca luna trecuta, timpul si frecventa s-au accelerat intr-un ritm incredibil. El va continua sa creasca, culminand la Solstitiul din iunie, se va manifesta la nivel fizic, în urmatoarele doua luni si, în sfarsit, se va stabiliza pe durata ultimelor luni din an.
În viata noastra, acest lucru s-ar putea manifesta ca o accelerare uriasa a constientei personale. Experienta noastra de iesire din Timpul Liniar. În plus, primesc mesajul ca, din ce în ce mai mult, contactul „extra terestru” va avea loc, atat la nivel personal, cat si la nivel de „evenimente mediatizate”. Pur si simplu, avansam ca specie. Am insa vaga banuiala ca fiecare persoana va primi informatii oarecum diferite, ce vor corespunde misiunii particulare pe care o are pe planeta. Prin urmare, stabileste o legatura cu energia mesajului si urmareste-o pana la Sursa.
Ce putem face, ca sa facilitam aceasta tranzitie în viata noastra? 
Patru lucruri:
1) Mediteaza – petrece cel putin 60 minute pe zi, în meditatie tacuta. Ideal ar fi sa o faci dintr-o bucata, daca nu, din mai multe bucati, pe durata zilei.
2) Viseaza cu ochii deschisi – din nou, cel putin 60 de minute de reverie pe zi. Acest lucru poate fi facut în timp ce esti prins cu alte activitati; ai grija totusi ca în acel moment sa nu manevrezi utilaje grele!
3) Nu face nimic – aceasta este o stare de contemplare în tacere, doar de A FI, timp de o ora. Ea este cea mai importanta, pe masura ce ne apropiem de Solstitiul din iunie. Nu face nimic si FII, timp de o ora.
4) Proceseaza-ti Frica – este un aspect cheie de crestere a constientei si a nivelului de vibratie – personal si planetar.
Inainte de a te gandi ca toate astea iau prea mult timp, aminteste-ti ca-ti ia cel putin 2 ore sa vizionezi un film. În orice caz, daca reusesti ca în fiecare zi sa faci cateva minute din fiecare, e mai bine decat sa nu le faci deloc.
Dupa Solstitiu, continua sa faci aceste exercitii cat de mult poti, chiar daca faci unu pe zi, pana în ianuarie anul viitor.
Ca Actiune a noastra Globala, voi facilita o zi de meditatie în tacere, pe 2 iulie, de la ora 9 la ora 18, Pacific Standard Time, la ECETI Ranch, impreuna cu multe alte persoane ce calatoresc ca sa se reuneasca cu noi în persoana. Intentia este ca, în acea zi, sute de mii de alte persoane din intreaga lume, sa ni se alature în Tacere. Ideal ar fi pentru o intreaga zi, insa ar fi grozav si daca reusesti sa o faci doar o ora! (pentru Romania putem face acesta meditatie incepand cu ora 18, cand dorim. Oricand este bine N ED.)
Ia-ti o zi libera sau rezerva-ti o camera la hotel, petrece-ti ziua pe munte sau intr-o padure, ori pur si simplu anunta-i pe cei dragi ca în acea zi participi la un eveniment mondial de tacere.
Daca esti un meditator experimentat, va fi excelent sa-ti petreci ziua în meditatie. Daca nu, simplul fapt de a ramane în tacere va fi fantastic. De buna seama ca vom face pauze scurte, ca sa mancam, sa mergem la baie si sa bem apa pura.
Asadar, pentru calendarul tau: *** 2 iulie 2012 – MEDITATIE ÎN TACERE, FOARTE IMPORTANT ***
Iti multumesc pentru energia si munca ta continua. de a ridica nivelul de vibratie al planetei!
Imbratisari
Inelia Benz
Sursa: editura foryou

Pilda Sfantului Vasile cel Mare - despre ispitele si greutatile vietii - intunecarea sufletului


Pilda Sfantului Vasile cel Mare 

Într-o iarnă grea, un călugăr a plecat din mânăstire spre satul de la poalele muntelui, să vadă de sănătatea unui copil pe care boala îl ţintuise la pat. La marginea pădurii, a găsit, căzut în zăpadă, un cerb mort de foame şi frig, dar şi-a continuat drumul. Ajuns în casa băiatului, l-a chemat pe tatăl acestuia şi i-a spus: 

- Am găsit, nu departe de aici, un cerb pe care frigul şi foamea l-au răpus. Haide să îl iei şi veţi avea hrană pentru o vreme!
Bucuros, omul i-a mulţumit călugărului şi l-a urmat la locul cu pricina. Lângă cerbul mort, însă, zăcea acum un lup, care, găsind între timp animalul, îl devorase. Neştiind să se oprească la timp, mânat doar de o lăcomie exagerată, lupul mâncase mult mai mult decât i-ar fi trebuit şi decât ar fi avut nevoie. Acum zăcea mort, ucis de propria lui lăcomie.
Văzând toate acestea, călugărul îi spuse ţăranului:
- Vezi tu, unii sunt asemenea cerbului, răpuşi de griji şi nevoi, de lipsuri şi greutăţi. Sufletul lor se întunecă şi îngheaţă în atâtea necazuri. Aceştia uită de Dumnezeu şi de cele sfinte, furaţi de viaţa grea pe care o trăiesc, când doar credinţa le-ar mai putea încălzi sufletul. Numai dragostea şi mila lui Dumnezeu îi pot întări; nu trebuie decât să le caute. Însă, alţii, vai de aceia! sunt asemenea lupului. Au ce le trebuie, au chiar mai mult decât le-ar trebui şi, cu toate acestea, sunt şi ei morţi sufleteşte. Trăiesc doar pentru ei, când ar putea să dea şi altora. Sufletul lor este îngheţat de egoism, întunecat de lăcomie. Vai de ei, căci păcatul lor este cu atât mai mare! Să fii copleşit de greutăţi este o neputinţă, însă să fii doborât de plăceri este o ruşine! La Judecata ce va veni curând, va fi rău de sufletul îngenunchiat de greutăţi, dar va fi vai şi amar de sufletul îngenunchiat de plăceri.
Ispitele sunt de două feluri: sau strâmtorile vieţii încearcă inimile, vădind răbdarea lor, sau belşugul vieţii devine iarăşi chip de ispită. E la fel de greu, atât să-ţi păstrezi sufletul neînjosit de greutăţi, cât şi să nu ţi-l jigneşti în situaţii înalte.


MEDITATIE PE MUZICA SACRA


NU TREBUIE SA FACI NIMIC…DOAR SA INCHIZI OCHII SI SA ASCULTI CU INIMA…
COORDONARE DIVINA DIN ADINCUL FIINTEI TALE…INTRA IN LUMEA INTELIGENTEI DIVINE SI PRIMESTE COORDONARE PENTRU CEEA CE AI TU NEVOIE ACUMA…

MEDITATIE DE CONECTARE CU DIVINITATEA…PATRUNDE IN LUMEA IUBIRII PURE SI AI EXPERIENTA LINISTII MENTALE, A IUBIRII SI ABUNDENTEI INFINITE…DOAR INCHIDE OCHII SI ASCULTA..PENTRU A DOWNLOAD GRATUIT INTRA PE LINKURILE DE MAI JOS…
FOR mp3 FORMAT
CD FORMAT

Sursa: Simona Rusu

Inceputul despartirii de lumea spiritualaUn nou ciclu existential marcheaza umanitatea. Aparent, de nicaieri si de niciunde apar marile civilizatii, neegalate in performante tehnice si artistice,pana astazi. Simbolul totemic, marcant pentru marile culturi ale lumii devine taurul. La sumerieni, eroul dominanat este Ghilgames, jumatate om, jumatate taur, egiptenii au ca obiect de cult, boul lui Osiris, cretanii la fel. Nu este o inbtamplare, nici un paradox. Initiatii stiau ca soarele rasarise in era Taurului. O alta trasatura a acestei perioade este traiul in comun. Apar marile orase. Un episod tenebros al istoriei plaseaza in China mileniului al treilea I.C, incarnarea lui Lucifer. Dupa unele manuscrise, dar mai ales conform scrierilor lui Rudolf Steiner, aparitia acestui spirit incarnat aduce omenirii „rationalitatea desacralizata”. Daca, esoteristii cred ca Orfeu a inventat numerele, Lucifer le da conotatia materialista, asadar de atunci incoace, se poate masura, se pot face calcule, insa fara esenta simbolica. Gandirea rationalist-materialista, „matematica, fara lumina” strabate planeta, gasindu-si un loc remarcabil in Egiptul arhitectului Imhotep, unde esenta gandirii filosofico-sociale era supunerea materiei si modelarea ei in functie de nazuinetele spiritului. Energii uriase sunt descoperite in potentialul uman si astfel, intr-un timp bizar de scurt apare infloritoarea civilizatie urbana, se dezvolta stiintele exacte si mai ales notiunile ingineresti. Aici se pun bazele doctrinelor ce aveau sa influenteze iremediabil intreg esoterismul occidental.Apar curentele spiritualist-materialiste pe care le revendica, astazi Franc- masoneria. Apare conceptul de initiere ritualica, caci sub influenta lui Lucifer, omul capata un nou tip de constiinta, el realizand ca traieste intr-un univers dual. Se iveste dihotomia persoana-fiinta, spirit-materie, iar marii initiati ai vremii spun lectia atingerii starii de Lumina. Pentru a-si aminti de originile ceresti, adeptul trebuie sa traverseze trepte initiatice, prin care afla ce se intamapla dupa descarnare, de ce trebuie sa se foloseasca in viata pentru a atinge perfectiune, si apoi cum sa invete sa moara ca persoana, pentru a invia ca Fiinta. In culturile sumeriene, zeii au caracteristici destul de umane, mananca, danseaza, beau se indragostesc. Ideea oculta a acestor practici era ca omul avea nevoie de spiritele superioare, pe care le ispiteste sa vina in dimensiunea materiala. Lucifer lucreaza chiar in dimensiunea fizica atragand alte spirite din Inalt catre pamant. Asa se explica evolutia tehnologica fara precedent pe care umanitatea o va cunoaste simultan in jurul anilor 3250 inainte de Christos.Pentru oamenii acelor vremuri, gandurile nu proveneau dintr-o stare mentala, interioara ci erau impulsuri dictate de spiritele decarnate, zei samd. Insa amagirea va iesi la iveala. Atrase catre materie, spiritele din vazduh, ispitite de placeri imposibile in dimensiunea energiilor subtile, oamenii si zeii minori se impreuneaza si isi creaza o doctrina a fericirii fara nici o regula etica si morala. Cam in aceasta perioada apare si Turnul Babe. Din Planul Divin, din ierarhiile Dumnezeiesti, Spiritele de Lumina realizeaza pericolul ca omul fara o constiinta fixa, urcand cu ajutorul zeilor minori spre cer, si vorbin aceeasi limba sa nu profaneze dimensiunile perfectiunii. Oamenii devenisera superstitiosi si la cheremul spiritelor si ele confuze, uitand de Marea Minte Universala, de Hiperconstiinta sau Sursa care creaza fiecaruia un sens indifernt de locatie, cultura, religie.Construit de Nimrod, „cel dintai viteaz de pe pamant”, care a cautat puterea de dragul puterii, aducand umanitatii cruzimea, lacomia si setea neostoita dupa privilegii. In aceasta perioada, oamenii sunt inavatati ca sunt ca niste zei, daca detin puterea iar restul ii venereaza si se supun. Insa din Inalt, Marile Spirite ale Soarelui si ale Lunii pregatesc un nou program prin care adeptul sa afle calea corecta catre Sursa. 

GNA vărul ADN – ului , o constructie chimica – Noua Nanotehnologia Building Block


In lumea rapida si dezvoltare rapida a nanotehnologiei, cercetatorii sunt mereu in cautarea unor blocuri cladire noua pentru a impinge de inovare si de descoperire a scale mult mai mici decat cele mai mici fir de praf.
In Institutul Biodesign de la Arizona State University, cercetatorii sunt folosind ADN-ului pentru a face complicat nano-sized obiecte. De lucru la aceasta scara detine un mare potential pentru avansarea aplicatii medicale si electronice. ADN-ul, de multe ori gandit ca molecula de viata, este un bloc de constructie ideal pentru nanotehnologie, deoarece acestea auto-asamblat, sa se rupa impreuna in forme bazate pe regulile de chimice naturale de atractie. Acesta este un avantaj major pentru cercetatori Biodesign ca Hao Yan, care se bazeaza pe chimice unic si proprietatile fizice ale ADN-ului pentru a face complexe lor nanostructuri.
In timp ce oamenii de stiinta sunt pe deplin explorarea promisiunea a ADN-ului nanotehnologiei, Biodesign coleg Institutul John Chaput de lucru este de a da cercetatorilor de brand materiale noi pentru a ajuta desenele lor. Intr-un articol publicat recent in Journal of American Chemical Society, Chaput si echipa sa de cercetare au facut primul auto-asamblate nanostructuri compusa in intregime de acid nucleic glicerol (GNA) – un analog sintetic a ADN-ului.
Toata lumea in nanotehnologie a ADN-ului este, in esenta limitata de ceea ce ei pot cumpara de pe raft, a declarat Chaput, care este, de asemenea, un profesor asistent ASU in cadrul Departamentului de Chimie si Biochimie. Ne-am dorit sa construim molecule sintetice care asamblat ca ADN-ul, dar au proprietati suplimentare, nu a fost gasit in ADN-ul natural.
Helix ADN-ului este format doar din trei parti de simplu: un zahar si o molecula de fosfat care formeaza coloana vertebrala a scarii ADN-ului, si unul din cele patru baze azotate care alcatuiesc treptele. Baza de azot asocierea norme in alfabetul chimice ADN-ului ori a ADN-ului intr-o varietate de forme de util pentru nanotehnologie, dat fiind ca o pot forma doar un fermoar-ca legaturi chimice cu T si G pereche doar cu C.
In cazul GNA, de zahar este singura diferenta cu ADN-ul. De zahar cinci de carbon frecvent intalnite in ADN-ul, numit dezoxiriboza, este inlocuita de glicerol, care contine doar trei atomi de carbon.
Chaput a avut un interes de lunga durata, in tinkering cu blocuri de constructii chimice utilizate pentru a face ca moleculele de proteine si acizi nucleici care nu exista in natura. Cand a venit timpul sa sintetizeze de sine primul-asamblate GNA nanostructuri, Chaput a trebuit sa ma intorc la elementele de baza. Ideea din spatele de cercetare a fost ceea ce sa incepeti cu o nanostructurate ADN-ul simplu ca am putea imita doar.
Prima auto-asamblate nanostructurate ADN-ul a fost facuta de Ned Seemans laboratorul de la Universitatea Columbia in 1998, laborator foarte aceeasi in cazul in care profesorul ASU Hao Yan a primit titlul de doctor Chaputs echipa, care include absolvent de studenti Richard Zhang si Elizabeth McCullum au fost nu numai posibilitatea de a duplica aceste structuri, dar, unica de a GNA, au constatat ca ar putea face imagine in oglinda nanostructuri.
In natura, multe molecule de important pentru viata cum ar fi ADN si proteine au evoluat pentru a exista doar ca dreptaci. Structurile GNA, spre deosebire de ADN, sa dovedit a fi molecule enantiomeric, care din punct de vedere chimic inseamna atat la stanga si la dreptaci.
Efectuarea GNA nu este complicat, doar trei pasi, si cu trei atomi de carbon, doar un singur centru de stereo, a spus Chaput. Ea ne permite de a face aceste dreapta si stangaci biomolecule. Oamenii au facut de fapt, stangaci ADN-ului, dar este un cosmar sintetic. Pentru a folosi aceasta pentru nanotehnologie ADN-ar putea niciodata de munca. Sale prea mare de un cost de a face, astfel incat niciodata nu a putut a lua un material suficient.
Capacitatea de a face oglinda structuri Imaginea se deschide noi posibilitati pentru a face nanostructuri. Echipa de cercetare, de asemenea, a gasit o serie de proprietati fizice si chimice, care au fost unica de a GNA, inclusiv cu o toleranta mai mare la caldura decat ADN nanostructuri. Acum, cu un material nou in mana, care Chaput Dubs nefiresc de acid nucleic nanostructuri, grupul spera sa exploreze limitele de topologia si tipurile de structura ei pot face.
Credem ca putem face acest lucru ca o cladire bloc de baza si pentru a incepe pentru a construi structuri mai elaborate in 2-D si a le vedea in imagini de microscopie cu forta atomica, a spus Chaput. Cred ca va fi interesant pentru a vedea unde se va duce totul. Cercetatorii veni cu toate aceste modele inteligent acum.
—————————-

Sursa: Joe Caspermeyer
Arizona State University


Sursa: trezirea-constiintei.blogspot.r

5 reţete fără foc care te apără de boală. Găteşte sănătos!


Alimentaţia raw sau fără foc este renumită pentru efectul vindecător pe care îl are asupra organismului. Hrana vie abundă în enzime şi nutrienţi care sunt la cote minine în hrana preparată termic. Află cele mai sănătoase reţete recomandate de medicul Pavel Chirilă!

O dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale şi limitarea consumului de produse de origine animală reprezintă primele reguli pe care trebuie să le ai în vedere dacă ţi-ai propus să ai grijă de sănătatea ta, avertizează prof. dr. Pavel Chirilă, medic primar boli interne, în cartea recent lansată în colaborare cu cu Cristela Georgescu (absolventă a programului Plant Baise Nutrition, Cornell University, S.U.A) şi Mădălina Popescu (specialistă în imunologie şi alergologie clinică) şi intitulată "Nu hrăni cancerul!"

Ca să te aperi de bolile care fac ravagii în organism trebuie să alegi preparate cât mai simplu gătite şi să incluzi zilnic în alimentaţia ta cât mai multe alimente crude. Nu numai salatele pot să constituie porţia zilnică de hrană vie, ci există nenumărate alte opţiuni pentru a consuma crudităţile. Supele cremă, pateurile sau deserturile fără foc sunt câteva dintre variantele la care poţi să apelezi cu încredere.

Iată 5 reţete recomandate de prof. dr Pavel Chirilă în cartea sa şi care abundă în ingrediente hrănitoare şi cu efect vindecător asupra organismului! Toate aceste reţete sunt preparate fără foc pentru a păstra intacte toate substanţele nutritive din ingredientele folosite!

1. Ciocolată la minut (100% crud)

Ingrediente: 1 avocado copt bine, 2-3 linguri cu miere naturală, 2-3 linguri cu pudră de roşcove, 1 lingură de nuci crude măcinate (sau alte nuci), 1 lingură făină de ovăz, stafide sau alte fructe preferate.

Se pisează bine avocado până devine cremos, după care se amestecă restul ingredientelor. 


2. Bruschete cu morcovi

Ingrediente: 4 morcovi daţi prin răzătoarea mică, 3 căţei de usturoi, sare de mare, 1 lingură cu ulei de măsline presat la rece, 1 lingură cu seminţe crude de floarea-soarelui, 1 lingură cu seminţe crude de dovleac.

Se amestecă în robotul de bucătărie toate ingredientele până se obţine o pastă cremoasă. Se unge pasta de morcovi peste felii de pâine integrală prăjită, după care se ornează cu câteva felii de avocado şi verdeaţă. 


3. Ciulama de ciuperci (100% crud)

Ingrediente: 10 ciuperci, o legătură de pătrunjel, o jumătate de legătură de mărar, 12 nuci caju înmuiate în apă câteva ore, 1-2 câţei de usturoi, sare de mare, ulei de măsline presat la rece.

Se amestecă feliază pălăriile ciupercilor şi se amestecă cu o jumătate de legătură de pătrunjel tocat şi cu mărarul mărunţit.
Din restul ingredientelor se prepară un sos cu ajutorul blenderului, care se toarnă peste amestecul din ciuperci şi verdeaţă. 


4. Supă-cremă de roşii (100% crud)

Ingrediente: 4 roşii, 1/2 linguriţă de busuioc, 1 vârf de cuţit de cimbru, 1/2 ceapă, ulei de măsline presat la rece, sare de mare, 500 mililitri de apă. 

Se amestecă în blender toate ingredientele. 


5. Paste din dovlecei cu sos pesto (100% crud)

Ingrediente: 2 dovlecei curăţaţi de coajă şi feliaţi cu un curăţător de legume, 100 grame de fistic crud (seminţe de floarea soarelui sau nuci caju), 1 roşie, 4 căţei de usturoi, 60 mililitri de ulei de măsline, 1/2 linguriţă sare de mare, 30 mililitri suc de lămâie, 2 linguriţe busuioc, 1 lingură fulgi de drojdie inactivă.

Pune dovleceii feliaţi pe o farfurie, după care se prepară sosul cu ajutorul unui blender. (foto: iStockphoto)