miercuri, 28 noiembrie 2012

În Kamceatka a început să erupă un vulcan


вулкан Камчатка извержение вулкан Толбачинского
Foto: RIA Novosti
În Peninsula Kamceatka (Extremul Orient) a început să erupă vulcanul Ploski Tolbacik, care face parte din grupul Kliucevskaia. Potrivit specialiştilor, emisiile de cenuşă pot atinge înălţimea de 5 kilometri. Vulcanul prezintă un mare pericol pentru avioane. Deocamdată, localităţile nu sunt ameninţate. Ultima dată vulcanul Ploski Tolbacik a erupt în anul 1976. El este unul din vulcanii cei mari din grupul Kliucevskaia.
Sursa: romanian.ruvr.ru

Lumina conştiinţei este tot ceea ce vă trebuie

Voi sunteţi acea lumină.
Primul aspect al acestui adevăr îl reprezintă înţelegerea faptului că starea „normală” de spirit a majorităţii fiinţelor umane implică într-o mare măsură ceea ce am putea denumi o disfuncţie sau chiar nebunie. Anumite învăţături ce stau la baza hinduismului se apropie poate cel mai mult de perceperea acestei disfuncţii ca formă de boală mentală colectivă. Textele fundamentale ale hinduismului o denumesc maya, vălul iluziei. Ramana Maharshi, unul dintre cei mai mari înţelepţi ai Indiei, afirmă fără ocolişuri: "Mintea este maya."

Conform învăţăturilor creştine, starea colectivă normală a umanităţii este cea de „păcat originar”. Cuvântul păcat a fost foarte greşit înţeles şi interpretat, în traducere literală din greaca veche în care a fost scris Noul Testament, a păcătui înseamnă a rata esenţialul existenţei umane, înseamnă a trăi fără pricepere, orbeşte şi, din această cauză, a suferi şi a provoca suferinţă. Şi de data aceasta termenul, eliberat de bagajul cultural şi de interpretări greşite, trimite înspre disfuncţia inerentă condiţiei umane.
Teama, lăcomia şi dorinţa de putere sunt forţele motivaţionale în plan psihologic ce dau naştere nu doar războaielor şi violenţei între naţiuni, triburi, religii şi ideologii, ci şi unui conflict nesfârşit la nivelul relaţiilor interpersonale. Ele provoacă o deformare a modului de a-i percepe pe ceilalţi şi a percepţiei de sine. Din cauza lor interpretaţi greşit fiecare situaţie şi ajungeţi la acţiuni nechibzuite de la care aşteptaţi o eliberare de frică şi o satisfacere a nevoii de mai mult, o gaură fără fund ce nu va putea fi umplută vreodată.
Nu deveniţi mai buni încercând să fiţi buni, ci găsind bunătatea care deja se află în voi şi permiţându-i să iasă la iveală. Dar acest lucru este posibil doar dacă se schimbă ceva fundamental în starea voastră de conştiinţă.
Cea mai mare realizare a umanităţii nu este reprezentată de operele sale din domeniul artei, ştiinţei sau tehnologiei, ci rezidă în conştientizarea, de către individ, a propriei disfuncţii, a nebuniei sale. Această conştientizare a apărut deja câtorva persoane, în trecutul îndepărtat. Un om pe nume Gautama Siddhartha, care a trăit în India în urmă cu 2600 de ani, a fost poate primul care a experimentat-o, cu o claritate absolută. Mai târziu i-a fost conferit titlul de Buddha. Buddha înseamnă „cel trezit”. Cam în aceeaşi perioadă a apărut în China un alt învăţător spiritual timpuriu al umanităţii. Numele sau era Lao Tzu. El şi-a lăsat moştenire învăţăturile sub forma uneia dintre cele mai profunde cărţi spirituale care au fost scrise vreodată, Tao Te Ching.


Conştientizarea este, desigur, echivalentă cu apariţia sănătăţii, cu începutul vindecării şi transcendenţei. Pe planetă îşi făcea apariţia o dimensiune nouă de conştiinţă, o primă tentativă de înflorire. Apoi acei oameni rari au vorbit contemporanilor lor. Au vorbit despre păcat, despre suferinţă, despre iluzie. Le-au spus celorlalţi: „Priviţi-vă vieţile. Observaţi ceea ce faceţi, suferinţa pe care o creaţi.” Apoi au arătat posibilitatea trezirii din coşmarul colectiv al existenţei umane „normale”. Au arătat calea.
În curând, un procent semnificativ din populaţia planetei va recunoaşte, dacă nu a făcut-o deja, că umanitatea se confruntă acum cu o alegere totală: să evolueze sau să piară. Un număr încă relativ mic, dar în creştere rapidă, de oameni experimentează deja în ei înşişi ruperea de vechile tipare ale minţii egocentrice şi manifestarea unei noi dimensiuni a conştiinţei.
In centrul noii conştiinţe se află transcenderea gândirii, capacitatea recent descoperită de a ne ridica deasupra gândurilor, de a realiza în noi înşine o dimensiune infinit mai vastă decât cea reprezentată de gândire. Din acel moment identitatea voastră, sentimentul propriei fiinţe nu va mai fi derivat din fluxul necontenit al gândurilor pe care, în cazul fostei conştiinţe, le luaţi drept voi înşivă. Ce uşurare să realizezi că eu nu sunt „vocea din mintea mea”.
Atunci cine sunt eu?
- Cel care vede toate acestea.
Conştiinţa care precedă gândul, spaţiul în care apare gândul — sau emoţia sau percepţia senzorială.
Egoul nu înseamnă altceva decât identificarea cu forma, în primul rând cu forma gândurilor. Dacă răul există în vreun fel — şi există, dar la modul relativ, nu absolut — atunci definiţia sa este aceasta: identificarea completă cu forma — forma fizică, forma mentală, forma emoţională. De aici decurge totala necunoaştere a legăturii individului cu întregul, a unităţii intrinseci cu oricare „altul” şi totodată cu Sursa. Această ignoranţă este păcatul originar, suferinţa, iluzia. Iar atunci când această iluzie a separării totale fundamentează şi domină tot ceea ce gândesc, spun şi fac, ce fel de lume voi crea eu?


Dacă structurile minţii umane nu se vor schimba, vom sfârşi mereu prin a recrea în esenţă aceeaşi lume, aceleaşi forme ale răului, aceeaşi disfuncţie.
Sub ceea ce se vede la suprafaţă există nu doar o legătură între toate elementele, ci şi legătura lor cu Sursa vieţii din care au apărut. Chiar şi o piatră, dar mai degrabă o floare sau o pasăre vă pot arăta drumul înapoi către Dumnezeu, către Sursă, către voi înşivă. Atunci când le priviţi, le ţineţi în mână ori le lăsaţi să existe fără să le ataşaţi un cuvânt sau o etichetă mentală, în voi va răsări un sentiment de veneraţie şi de uimire. Esenţa lor vi se va revela în tăcere şi totodată va reflecta înapoi către voi propria voastră esenţă — iată ce percep marii artişti şi reuşesc să transmită prin arta lor.
Când veţi înceta să acoperiţi lumea cu cuvintele şi etichetele voastre, viaţa vi se va îmbogăţi cu un sentiment al miraculosului care s-a pierdut cu mult timp în urmă, atunci când umanitatea, în loc să se folosească de gândire, s-a lăsat posedată de ea. Viaţa voastră recapătă o anumită profunzime.
Lucrurile îşi recâştigă prospeţimea, noutatea. Iar cel mai mare miracol constă în experimentarea sinelui vostru esenţial ca precedând orice cuvânt, gând, etichetă mentală sau imagine. Pentru ca acest lucru să fie posibil va trebui să clarificaţi percepţia Eului, a Fiinţei, extrăgând-o dintre toate acele noţiuni cu care s-a amestecat, adică s-a identificat. Această clarificare face subiectul cărţii de faţă.


Gândirea fără conştientizare este principala problemă a existenţei umane. Gândirea este doar un aspect minuscul al conştiinţei ce ne reprezintă.
Nevoia imperioasă inconştientă a individului de a-şi consolida identitatea prin asocierea cu un obiect face parte integrantă din structura minţii egocentrice.

Egoul tinde să echivaleze predicatul „a avea” cu Fiinţarea: am, deci sunt. Şi cu cât am mai mult, cu atât sunt mai mult. Egoul trăieşte prin comparaţie. Modul în care sunteţi văzuţi de ceilalţi devine modul în care vă vedeţi voi înşivă.
Modul în care vă văd ceilalţi devine oglinda care vă spune cum sunteţi şi cine sunteţi.
Sentimentul propriei valori pe care îl are egoul este în majoritatea cazurilor legat de valoarea pe care o aveţi în ochii celorlalţi. Aveţi nevoie ca ceilalţi să vă dea un sentiment de sine, iar dacă trăiţi în cadrul unei culturi în care valoarea personală este în foarte mare măsură echivalentă cu ceea ce deţineţi şi cu cât de mult deţineţi, veţi fi condamnaţi, în cazul în care nu puteţi vedea dincolo de această amăgire colectivă, să vânaţi lucruri tot restul vieţii voastre, cu speranţa zadarnică de a găsi valoarea şi desăvârşirea sentimentului de sine prin intermediul lor.
Ataşamentul faţă de lucruri cade de la sine atunci când nu mai căutaţi să vă regăsiţi în ele.
Între timp, fiţi doar conştienţi de acest ataşament. Se poate ca în anumite cazuri să nu fiţi conştienţi că sunteţi ataşaţi — adică identificaţi — cu ceva, până când pierdeţi lucrul respectiv sau până când apare riscul pierderii sale. Dacă în această situaţie vă supăraţi, vă panicaţi şi aşa mai departe, înseamnă că sunteţi ataşaţi, în momentul în care deveniţi conştienţi de faptul că vă identificaţi cu un lucru, identificarea respectivă nu mai este totală. „Eu sunt conştiinţa care conştientizează acest ataşament.” Acesta este începutul transformării conştiinţei.

Dorinţa: nevoia de mai mult
Egoul se identifică cu a avea, dar satisfacţia pe care i-o procură ceea ce are este relativ superficială şi de scurtă durată. Adânc în el rămâne ascuns un sentiment de nemulţumire, de incomplet, de „insuficient”, „încă nu am suficient”, prin care egoul vrea să spună: „încă nu sunt suficient”.
Niciun ego n-ar avea viaţă lungă în lipsa dorinţei de mai mult.
De aceea, dorinţa de mai mult este cea care îl menţine în viaţă, într-o mult mai mare măsură decât îl ţine ceea ce are. Mai mult decât vrea să aibă, egoul vrea să îşi dorească. Şi astfel, satisfacţia de suprafaţă oferită de posesiuni este întotdeauna înlocuită cu dorinţa de mai mult. Aceasta este nevoia psihologică de mai mult, ceea ce înseamnă nevoia de mai multe lucruri cu care să vă identificaţi. Este o nevoie asemănătoare unui viciu, nu una autentică.
Majoritatea egourilor au dorinţe contradictorii. La răstimpuri se răzgândesc în privinţa lucrurilor pe care le vor sau se poate să nu ştie nici măcar ce vor, în afara faptului că nu vor ceea ce este: momentul prezent. Disconfort, neastâmpăr, plictiseală, nelinişte, insatisfacţie, toate acestea sunt rezultatul dorinţei neîmplinite.
Nevoia fizică de hrană, apă, adăpost, haine şi bunuri elementare ar putea fi împlinită cu uşurinţă în cazul tuturor oamenilor de pe planetă, dacă n-ar exista dezechilibrul resurselor creat de nevoia nesăbuită şi rapace de mai mult, lăcomia egoului.
Formele mentale ale cuvintelor „mie”, „mine”, „mai mult decât”, „vreau”, „am nevoie”, „trebuie să am” şi „nu îndeajuns” ţin nu de conţinut, ci de structura egoului. Conţinutul este interşanjabil. 


Identificarea cu corpul
În afară de obiecte, o altă formă elementară de identificare este cea cu corpul „meu”, în primul rând, corpul este de bărbat sau de femeie, astfel că sentimentul de a fi bărbat sau femeie preia o parte semnificativă a sentimentului de sine în cazul majorităţii oamenilor. Apartenenţa la o anumită categorie sexuală devine identitate. Identificarea aceasta este încurajată de la o vârstă timpurie şi impune respectarea unui rol, a unor tipare de comportament condiţionate care vă afectează toate aspectele vieţii, nu doar sexualitatea.
Infăţişarea fizică este cea care are un rol foarte mare în privinţa modului în care se percepe fiecare pe sine: robusteţea sau aspectul filiform frumuseţea sau urâţenia, toate percepute prin raportare la ceilalţi, în cazul multor oameni, sentimentul propriei valori este legat în mod intim de forţa lor fizică, de modul plăcut în care arată, de forma fizică şi de aspectul exterior. Nu puţini sunt cei care îşi simt diminuată valoarea personală din cauză că-şi percep trupul ca fiind urât sau cu imperfecţiuni.
Abţinerea de la identificarea cu corpul nu înseamnă neglijarea, dispreţuirea sau neîngrijirea corpului. Dacă este robust sau frumos, vă puteţi bucura de aceste însuşiri şi le puteţi aprecia —atâta vreme cât vor dura. Puteţi, de asemenea, să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică printr-o alimentaţie adecvată şi prin exerciţii.
Percepţia corpului interior
Deşi identificarea cu corpul reprezintă una dintre cele mai elementare forme de ego, vestea bună este că tot ea este şi cea de care se poate trece cel mai uşor. Acest lucru se realizează nu încercând să vă convingeţi că nu sunteţi corpul, ci deturnându-vă atenţia de la forma exterioară a corpului şi de la gândurile despre el — frumos, urât, puternic, slab, prea gras, prea slab — către sentimentul de însufleţire din interiorul lui. Indiferent care este aspectul său exterior, dincolo de forma exterioară el este un câmp energetic foarte viu.
Ceea ce numesc „corpul interior” nu mai este chiar corp, ci energie vitală, puntea dintre formă şi ceea ce este fără de formă. Creaţi-vă un obicei din a simţi corpul interior cât de des puteţi. După un timp nu va mai fi nevoie să închideţi ochii ca să-l simţiţi. 


Uitarea Fiinţării
Egoul înseamnă întotdeauna identificarea cu forma, căutarea de sine şi, în consecinţă, pierderea sinelui într-o formă sau alta. Formele nu sunt doar obiecte materiale şi copuri fizice. Mai fundamentale decât formele exterioare — lucrurile şi corpurile — sunt formele mentale care apar constat în câmpul conştiinţei. Ele reprezintă forme energetice, mai fine şi mai puţin dense decât materia fizică, dar totuşi ferme. Ceea ce conştientizaţi sub forma unei voci în mintea voastră care nu se opreşte niciodată din vorbit este un flux de gândire neîncetată şi compulsivă. Când fiecare gând vă absoarbe complet atenţia, când sunteţi atât de identificaţi cu vocea din mintea voastră şi cu emoţiile care o însoţesc încât vă pierdeţi pe voi înşivă în fiecare gând şi în fiecare emoţie, atunci înseamnă că sunteţi în totalitate identificaţi cu forma şi prin urmare sunteţi în puterea egoului. Egoul este un conglomerat de forme mentale şi tipare mental-emoţionale condiţionate, care reapar şi în care aţi investit sentimentul de „eu”, sentimentul de sine. Egoul apare atunci când sentimentul Fiinţării, al lui „Eu Sunt”, care este conştiinţă fără de formă, se întrepătrunde cu forma.

Nucleul egoului
Majoritatea oamenilor sunt atât de complet identificaţi cu vocea din mintea lor — curentul neîntrerupt de gânduri involuntare şi compulsive şi emoţiile care le însoţesc — încât am putea spune despre ei că sunt posedaţi de minte. Câtă vreme sunteţi complet inconştienţi, luaţi gânditorul drept ceea ce sunteţi voi cu adevărat. Aceasta este mintea egocentrică. O numim egocentrică deoarece fiecare gând — fiecare amintire, interpretare, părere, punct de vedere, reacţie, emoţie conţin un sentiment de sine, de eu (ego). Aceasta este inconştienţa, din punct de vedere spiritual vorbind. Gândirea voastră, conţinutul minţii voastre este desigur condiţionat de trecut: educaţia pe care aţi primit-o, mediul familial şi cultural şi aşa mai departe. Nucleul central al întregii voastre activităţi mentale constă în anumite gânduri, emoţii şi moduri de reacţie, repetitive şi persistente şi cu care vă identificaţi cel mai mult. Această entitate este însuşi egoul. 

Conţinutul egoului variază de la o persoană la alta, dar în fiecare ego se regăseşte aceeaşi structură. Cu alte cuvinte: egourile diferă doar la suprafaţă, în profunzime sunt identice, în ce fel sunt ele identice? Ele se hrănesc cu identificarea şi separarea. Când trăiţi prin intermediul sinelui fabricat de minte, constând din gândire şi emoţii — adică prin ego — fundamentul identităţii voastre este unul precar, deoarece gândul şi emoţia sunt prin natura lor efemere, trecătoare. De aceea orice ego se luptă continuu să supravieţuiască, încercând să se protejeze şi să se extindă. Pentru a susţine gândul corespunzător lui eu, el are nevoie de gândul opus corespunzător lui „celălalt”. Conceptul de „eu” nu poate supravieţui fără conceptul de „altul”. Ceilalţi reprezintă în cel mai înalt grad ideea de altcineva, atunci când îi percep drept duşmani ai mei. Pe scara acestui şablon egoist inconştient, la unul din capete se află deprinderea imperativă de a critica şi de a vă plânge de ceilalţi. Isus a făcut referire la aceasta atunci când a spus: „De ce vedeţi aşchia din ochiul fratelui vostru, dar nu vedeţi bârna din ochiul vostru?”

SURSA 

adevarul2012.blogspot.ro

Invitaţie întru bucurie


Dragi prieteni creatori. Astăzi este ziua în care se cinsteşte plecarea în altă dimensiune, mai bine spus înălţarea Părintelui Arsenie Boca. Deoarece este mentorul meu prin scrieri şi în duh de peste 10 ani îmi face o mare bucurie să împărtăşesc cu voi această cinste. Mă bucur mereu când găsesc învăţăminte lăsate de el. Sunt plină de  bucurie realizând că un astfel de om care a fost conectat mereu cu Sinele său Divin ne-a lăsat destule vorbe încărcate de mare înţelepciune. Mai jos vă redau un fragment din cele spuse direct de părintele. Este un fragment prin care ne invită să căutăm puterea  în noi, şi ne arată că Dumnezeu este tot în noi. Este un fragment redat exact aşa cum a fost rostit de părintele, nu l-am cosmetizat deloc, tocmai pentru a intra în rezonanţă cu el. Pe facebook pe pagina mea veţi găsi chiar un filmuleţ unde veţi auzi vocea lui rostind aceste cuvine. Mai jos aveţi o fotografie făcută de curând (23.11.2012 la ora 17.30) în locul care se numeşte Prislop unde se află amprenta pământească a părintelui. Este o fotografie plină de entităţi (sau orbi – explicaţi prin numeroase cercetări, şi despre  care ing. Florin Gheorghiţă din Iaşi  vorbeşte foarte mult) care nu mai sunt în trup şi care stau pe acolo să ajute pe cei care ajung în locul respectiv să-şi activeze iubirea necondiţionată. Cu drag să vă fie de folos.
           Despre magia cuvintelor – Pr. Arsenie Boca (1989 înaintea plecării în cer)
“Ţăranul român era la munca câmpului. Singura lui grijă era, cum îi va fi recolta? Alte griji nu mai avea. Şi nici de asta nu avea nevoie, deoarece el ştia că, dacă e creştin adevărat, Dumnezeu are grijă de recolta lui. La acele timpuri trebuie să ne întoarcem noi acuma, pentru că tare am luat-o razna. Aşa o luăm noi pe coclauri, ca să ne fie mai greu decât trebuie.
Că aşa e neamul român, el trebuie să se zbată că-i place lui. Că-i place. Se zbate da, şi multe izbândeşte, că e bine, e bine, e bine să fii cu Dumnezeu că ai pace multă, multă de tot. Şi când eşti cu Dumnezeu nu-ţi mai trebuie nimic. Aşa că române, ceee tot alergi încolo şi încoace şi nu dobândeşti nimic. Cineva tot îţi spune că acolo vei găsi nemurirea, dar nu o găseşti în lucrurile exterioare că n-ai cum. Uită-te acolo înăuntru în inima ta blândă şi vei vedea că numai lumina, numai lumina îţi poate aduce valoarea aceea pe care o cauţi de atâta vreme, care ai pierdut-o, ai risipit-o. Da nu a fost vina ta. Au venit alţii şi ţi-au băgat tot felul de chestii prin cap cum că trebuie să faci aia şi aia şi aia ca să fii fericit. Da, fericirea nu vine, nu vine aşa. Ea se dobândeşte. Şi cum se dobândeşte ea? Numai prin muncă, muncă, muncă interioară. Acolo trebuie să munceşti române. Numai acolo. Numai acolo. Numai acolo.
Aşa că ascultă-mă dacă mai ai acolo, mai găseşti undeva în tine, voinţă, voinţă ascultă-mă ce spun acum, că binele îţi vreau eu, de ce să-ţi vreau răul. Opreşte-te atâta trebuie să faci. Să te opreşti şi să priveşti iară firul de iarbă, să vezi floarea, să-i simţi parfumul. Să te închini la Sfântul Soare şi să-i mulţumeşti că ţi-a mai dat o nouă zi. Să asculţi foşnetul frunzelor, ciripitul păsărilor şi acolo, acolo în liniştea aceea mută acolo să te găseşti tu pe tine, din nou şi vei deveni ceea ce ai fost cândva, iarăşi: Lumină, Iubire, Armonie.” Aşa să fie!
Sursa: holisterapi.wordpress.com

CARE VOR FI ULTIMII LOCUITORI AI TERREI SI CINE VA REZISTA CHIAR SI 1,8 MILIARDE DE ANI DUPA STUDIU NEW SCIENTIST


Care vor fi ULTIMII LOCUITORI ai Terrei si cine va rezista chiar si 1,8 miliarde de ani dupa Studiu New ScientistNewScientist publică un material despre „ultimii locuitori ai Terrei”: Conform specialiştilor, toate speciile, cu excepţia microbilor vor dispărea în 1,8 miliarde de ani, urmând ca planeta să mai fie populată un miliard de ani de unicelulare.
Conform modelului computerizat folosit de specialiştii de la Universitatea St. Andrews din Scoţia, peste 1,8 miliarde de ani pe Pământ vor mai exista doar bazine izolate de apă caldă şi sărată.
Cercetătorii scoţieni au mai prezis că, în viitor, şansele de a găsi planete similare Pământului, care să susţină viaţa, vor creşte.
Studiul a mai arătat că, odată cu îmbătrânirea Soarelui, temperaturile cresc, iar formele complexe de viaţă – cum ar fi mamiferele, peştii şi plantele – dispar. De asemenea, oceanele vor seca, iar singurele zone în care va mai exista apă, în cantităţi reduse, vor fi munţii şi peşterile. Aici se vor adăposti şi microbii care vor popula Terra până aproape de dispariţia planetei noastre.

Chipuri de ingeri, pe peretii unei biserici din judetul Arges

Localnicii unei comune din Arges, in frunte cu preotul lor, cred ca sunt martorii unei minuni dumnezeiesti. O turista a fotografiat picturile cu sfinti de pe peretii lacasului de cult, inca in constructie iar cand a imprimat pozele pe hartie a observat sute de chipuri de ingeri. Imagini care nu sunt vizibile cu ochiul liber!.

Vezi stirea video aici:

http://observator.a1.ro/social/Chipuri-de-ingeri-pe-peretii-unei-biserici-din-jud_73191.html

Sursa: observator.a1.ro

APOCALIPSA 2012. Inventatorul român Justin Capră explică ce se va întâmpla în decembrie


Ceva îngrozitor se va întâmpla pe 21 decembrie 2012 sau imediat după, au declarat nenumăraţi specialişti, argumentând că aceasta este data care încheie calendarul mayaş, cel mai precis din lume. Și aşa s-a născut psihoza planetară a apocalipsei, aşteptată să vină la sfârşit de an. Alţii cred că, dimpotrivă, 21 decembrie 2012 este poarta de intrare în era iubirii, când toţi vom deveni telepaţi şi vom obţine calităţi paranormale.

Omenirea se apropie de ultima etapă a evoluției, spune Justin Capră
Omenirea se apropie de ultima etapă a evoluției, spune Justin Capră
“O să rămâneţi miraţi, nu se va întâmpla nimic pe 21 decembrie 2012 din ceea ce vă este teamă că s-ar putea întâmpla. Chiar dacă la acea dată se încheie calendarul mayaş, va fi o zi ca oricare alta. Nişte schimbări vor exista, dar nu se va simţi nimic fizic. Schimbările vor fi pe plan spiritual”, spune cunoscutul inventator Justin Capră despre “isteria 2012” iscată în jurul calendarului mayaş, scrie jurnalul.ro
Cum sincronarul mayaş se întrerupe brusc pe data de 21 decembrie 2012, persoane şi grupuri din lumea întreagă au interpretat că aceasta va fi data apocalipsei. Străini şi români la un loc se pregătesc construindu-şi buncăre şi uriaşe adăposturi subterane unde să se retragă în caz de radiaţii sau de furtuni solare puternice. Alţii se aprovizionează cu arme şi hrană, iar alţii călătoresc în lumea largă, căutându-şi în munţi locuri înalte şi încărcate energetic care, cred ei, îi vor feri de catastrofele nimicitoare ce vor putea lovi Pământul.
Toţi aceştia, crede Justin Capră, se află pe un drum greşit: “În anul 1000, toată lumea speriată că vine sfârşitul lumii. În anul 2000, la fel. N-are cum să existe acum un sfârşit fizic. Sigur că ar putea apărea acum anumite lucruri neprevăzute cum ar fi inundaţii, cutremure, dar ele întotdeauna au existat. Acum, însă, ele ar putea fi mai puternice din cauza schimbării galactice prin care trecem. După părerea mea, asta înseamnă doar o schimbare de ciclu şi nimic mai mult. Adică în această perioadă se produce ruperea spiritului de materie, cu alte cuvinte ne apropiem de etapa ultimă a evoluţiei omeneşti“.
Justin Capră este convins că schimbările lui 2012 vor produce nişte modificări în subconştientul tuturor oamenilor, “nişte mutaţii de care noi nu suntem responsabili“
Sursa:  REALITATEA.NET

SCENARIU INCREDIBIL: Începe purificarea Terrei pentru 21 DECEMBRIE 2012? MESAJUL crucii de la Hendaye| VIDEO


Marea cruce de la Hendaye din sudul Franţei este un monument care, conform celor preocupaţi de tema sfârşitului lumii, reprezintă Sfârşitul Timpului. Mai precis, se pare că mesajul dăltuit pe cruce ar conţine, într-o formă codificată, informaţii despre marele An Cosmic şi ciclurile de purificare şi “ triere “ care vin odată cu acesta.
De asenmenea, diverse cărţi care au încercat să desluşească “misterul” crucii, subliniază că mesajul acesteia descrie procesul de purificare a Terrei. 

Mai ales  emisfera nordică a planetei va trece “ prin foc “ datorită unui eveniment care apare în centrul galaxiei noastre. Unii dintre autori se bazează nu pe profeţie, ci pe cercetări ştiinţifice în legătura cu anumite alinieri planetare şi galactice care auÎmpărţit în 4 ere
Mesajul dăltuit în misterioasa cruce de la Hendaye îşi are originile în şcolile străvechi ale Gnosticismului, Alchimiei, Sufismului, Kabbalei şi Creştinismului mistic.
Conform legendelor vehiculate, acest mesaj a fost scris pe crucea din Franţa de către un supravietuitor al teribilelor zile ale Atlantidei. Ideea centrală a celor care au scris despre monumentul din Hendaye este că această cruce reprezintă un punct de referinţă pentru purificarea planetară actuală.

  Jay Weidner, unul dintre autorii care au s-au preocupat îndeaproape de subiect, afirmă că “ iniţiaţii şcolilor străvechi priveau timpul şi experienţa umană într-o dimensiune bazată pe cicluri “ . “Stravechi texte indiene descriu ( cu multe mii de ani înaintea Bibliei ) cum Marele Ciclu de 25.920 de ani a fost împărţit în 4 ere.
  În acelaşi fel cum anotimpurile decurg unul din altul, cum Luna trece prin perioadele de naştere, creştere, maturitate şi moarte, umanitatea, ca întreg, trece prin cele 4 faze ale acestui Mare Ciclu. Acesta este compus din era de aur (Satya), era de argint ( Treta ), era de bronz ( Dvapara ) şi era de fier (Kali)”.

   Dominarea planetei
   Astăzi ne-am afla nu numai la sfârşitul erei de fier, dar şi la sfârşitul ciclului de 25.920 de ani. Conform scrierilor străvechi, era de fier este perioada în care magia neagră devine religie, iar oamenii găsesc plăcerea în a-şi controla şi domina semenii şi chiar planeta.
   Cei care cred în teoriile legate de data de 21 decembrie ca fiind data sfârşitului lumii, şi mai cred şi în legendele legate de cruce, spun că  “pământul, aerul şi apa sunt poluate. Războaie, foamete şi epidemii înconjoară rasa umană. Timpul însuşi se grăbeşte acum spre Sfârşitul care va permite unui nou ciclu să reînceapă”.

   Sursa: EVZ.ro 

   Codul SECRET din BIBLIE. Ce se află în spatele cuvintelor din Cartea Sfântă | VIDEO


   Cea mai vândută carte, cea mai citată, cea mai publicată, cea mai tradusă, cea mai influentă carte din istoria omenirii: Biblia. Despre care unii oameni de ştiinţă cred că ascunde un cod secret care odată descoperit ne-ar permite să aflăm adevărul atât despre trecutul cât şi viitorul nostru.

   Primul om de ştiinţă preocupat de acest cod biblic a fost Newton, care şi-a dedicat întreaga viaţă descoperirii lui. Newton nu a reuşit citirea codul biblic din cauza tehnologiei rudimentare de care dispunea. J.M. Keynes, biograful lui Newton, susţine că acest cod a fost o obsesie pentru marele savant, iar când Keynes a văzut documentele lui Newton a avut un şoc: cea mai mare parte a lucrărilor lui Newton nu se refereau, aşa cum se aştepta el, la matematică sau la astronomie, ci la teologie ezoterică!
   Acele scrieri dezvăluiau faptul că marele fizician era încredinţat că în Biblie era ascunsă o profeţie a istoriei omenirii. Newton avea certitudinea că Biblia, pe de o parte şi, pe de altă parte, chiar întregul Univers, sunt fiecare o complexă criptogramă alcătuită de Dumnezeu, pe care el dorea să o descifreze.
   Cuvinte și fraze ascunse
   Cel care susține că a reușit este dr. Elyahu Rips, un matematician de origine israeliană, expert în Teoria grupurilor pe care este fundamentată fizica cuantică. Odată descoperită ”urma” acestui cod, oamenii de ştiinţă din cele mai prestigioase universităţi din lume, au confirmat veridicitatea teoriei lui Rips.
   În esenţă codul în sine nu a fost făcut public niciodată pentru că există foarte multe interese obscure care nu doresc ca publicul larg să-şi schimbe percepția asupra religiei şi cu atât mai puţin să afle adevărul despre originile omului. ”Vă imaginaţi ce s-ar putea întâmpla dacă omenirea ar rămâne fără religie sau fără ideea de Dumnezeu? Dar dacă viitorul nostru ar fi precum o carte deschisă?”, a declarat Rips.http://www.evz.ro/detalii/stiri/descoperire-in-adancuri-potopul-lui-noe-a-avut-loc-in-marea-neagra-dovezile-stiintifice-1013.html


   În urma studiilor efectuate, asasinatele unor personaje celebre precum John F. Kennedy, Anwar Sadat, sau chiar Yitzhak Rabin, ar fi de fapt anunţate în Biblie. De asemenea, toţi marii conducători ai lumii din timpul celui de-al Doilea Război Mondial – Roosvelt, Churchill, Stalin, Hitler – ar fi menţionaţi în cod. Pentru a se ajunge la identificarea codului, Rips a folosit un calculator performant.
   Rips a eliminat toate spaţiile dintre cuvinte şi a transformat apoi întreaga Biblie, varianta originală, într-un şir continuu de litere, cuprinzând 304.805 caractere. Informaţiile rezultate sunt obţinute prin selectarea fiecărei a N-a literă, unde N are o valoare precisă şi în mod corespunzător aleasă – spre exemplu: 4, 5, 12, 18 etc. Cu ajutorul unui calculator sunt căutate în această matrice, ce este formată de textul biblic adus în forma descrisă, cuvinte şi fraze ascunse.

   Data și locul
   Pentru aceasta, se începe de la prima literă a Bibliei şi se caută, pentru fiecare secvenţă de intervale posibilă, cuvintele pe care noi le solicităm, care sunt descifrate cu intervale de una, două, trei litere ş.a.m.d., până la câteva mii. Apoi se repetă aceeaşi operaţie de căutare începând de la cea de a doua literă şi se continuă astfel până la ultima literă a Bibliei. După ce găseşte mai întâi cuvântul cheie, calculatorul începe să caute informaţii asociate aflate cât mai aproape de acesta.
   Pentru a reuşi, Rips a fost ajutat de fizicianul israelian Doron Witzum, care a completat modelul matematic. În rezumatul de pe pagina de deschidere a referatului asupra experimentului lor iniţial, intitulat Secvenţe de litere aflate la distanțe echidistante în Geneză se menţiona: „Analiza indică faptul că în textul «Genezei» sunt intercalate informaţii care sunt ascunse sub forma unor secvenţe de litere aflate la intervale egale.

   Rezultatul este semnificativ în proporţie de 99,998%”. Rips şi Wiztum au trimis articolul lor uneia dintre cele mai importante reviste americane de matematică, Statistical Science. Mai mulţi matematicieni care lucrau pentru acea revistă au verificat demonstraţia matematică care susţine existenţa codului.
   Teoria codului Bibliei a trecut multe probe şi teste, fiind în final acceptată de revista Statistical Science. După cum au notat publicațiile științifice, Rips a reușit să îndeplinească visul lui Newton cu ajutorul informaticii. În cazul preşedintelui egiptean Anwar Sadat (între anii 1970-1981), numele şi prenumele criminalului, data şi locul atentatului, ca şi modul de execuţie se pare că sunt indicate.

   Un tragic eveniment
   Această teoria fascinantă legată de codul biblic a devenit mai cunoscută prin intermediul mass-mediei şi apoi a fost luată mai în serios abia după un tragic eveniment …La 1 septembrie 1994, ziaristul american Michael Drosnin se ducea la Ierusalim pentru a-i înmâna lui Yitzhak Rabin următoarea scrisoare: „Un matematician israelian a descoperit în Biblie un cod secret care pare să dezvăluie amănunte ale unor evenimente care au avut şi au loc la sute şi mii de ani după ce a fost scrisă Biblia. Motivul pentru care vă aduc la cunoştinţă acest fapt este acela că singura dată când numele dumneavoastră complet, Ytzhak Rabin, apare în Biblie, el este intersectat de expresia -criminal va asasina.

   Faptul nu ar trebui tratat cu indiferenţă, deoarece atât asasinarea lui Anwar Sadat, cât şi atentatele cărora le-au căzut victime John şi Robert Kennedy sunt, de asemenea, codificate în Biblie...Cred că sunteţi într un real pericol, dar acest pericol poate fi evitat”. La 4 noiembrie 1995 Rabin a fost împuşcat în spate de către un om care se credea investit cu o misiune divină…

   Detalii uimitoare
   Michael Drosnin declara la un moment dat următoarele: „În mod cât se poate de limpede, codul Bibliei nu este la fel ca profeţiile lui Nostradamus, nu este ceva de genul: O stea se va arăta pe cer de la Răsărit şi un mare rege va cădea- cuvinte ambigue, care pot fi interpretate ulterior, astfel încât să corespundă oricărui eveniment care se petrece în realitate.
   Nu, aici este vorba de detalii uimitoare care sunt la fel de precise ca acelea din ştirile ce sunt transmise de CNN, toate acestea fiind, în mod evident, descoperite înainte ca evenimentul respectiv să se producă”. Existenţa codului a fost confirmată de matematicieni de la Universităţile americane Harvard, Yale şi Universitatea Ebraică. ”Ştiinţa tradiţională este neputincioasă în faţa acestui fenomen pe care nu îl poate nici explica, nici contesta pe baze concrete”, au spus unii cercetători .

   Un criptograf veteran de la National Security Agency SUA, Harold Gans, era sigur că putea dovedi falsitatea demonstraţiei care a fost realizată de Rips pentru codul biblic. Gans a realizat propriul său program de calculator şi a refăcut căutările făcute de Rips în codul biblic, în legătură cu personalităţile care apăreau ca fiind codificate în Biblie.

   Imposibil de știut
   Spre marea uimire a lui Gans, informaţiile existau: datele la care se născuseră şi muriseră acele personalităţi erau toate codificate în Biblie împreună cu numele lor. Lui Gans nu i-a venit să creadă, dar tot mai era convins că nu există niciun cod în Biblie. Printre ”lementele” despre care se presupune că ar fi codificate în Biblie, se numără și…aselenizarea primei nave pământene.
   Conform lui Rips, „om pe Lună” apare în cod împreună cu „navă spaţială” şi „Apollo 11”, până şi data la care Neil Armstrong a făcut primul pas pe Lună – 20 iulie 1969, s-ar regăsi în Biblie, plus cuvintele lui Armstrong: „Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire”! Încă odată foarte multe voci au subliniat faptul că toate acestea sunt fabulații.

   Rips a declarat că „este vorba de o minte misterioasă care depăşeşte cu mult orice imaginaţie a noastră. Informaţia ce este inclusă în cod este probabil infinită”. Potrivit codului, sfârşitul omenirii ar avea loc în 2012….Dar, după cum spun specialiștii care au comentat și comentează pe marginea acestui subiect, este imposibil de ştiut acest lucru…

    Sursa: EVZ.ro 

    EVENIMENTE ! - COMFIRMARE A PROFETIILOR - 28 NOIEMBRIE 2012


    Fenomen meteo extrem: Lacul Sărat a îngheţat    28 NOIEMBRIE 2012    ONU: Anul 2012, caracterizat de fenomene meteo EXTREME

    Fenomene extreme s-au produs peste tot în lume în 2012, în special în emisfera de nord, provocând temperaturi record de căldură, reducerea banchizei arctice şi perioade de frig extrem, a anunţat miercuri Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM).

    Dacă anul 2012 a început cu fenomenul climatic La Nina de intensitate de la slab la moderat, care a determinat răcirea climatului, temperaturile ajungând până la -50 de grade Celsius în Rusia, începând din aprilie "temperatura medie de pe suprafaţa pământului şi oceanelor a continuat să crească de la o lună la alta", subliniază astfel experţii agenţiei ONU, cu sediul la Geneva, în declaraţia anuală privind climatul.

    "Instabilitatea naturală a climatului s-a datorat unor fenomene ca El Nino şi La Nina, care au un efect asupra temperaturilor şi precipitaţiilor sezoniere şi anuale, dar nu pun în pericol tendinţa generală de încălzire pe termen lung precum schimbările climatice antropice", mai exact cele care sunt legate de activitatea umană, afirmă secretarul general al OMM, Michel Jarraud.

    Anii din deceniul 2001-2011 sunt cunoscuţi ca unii dintre cei mai călduroşi înregistraţi vreodată, iar primele zece luni ale anului 2012 sugerează că nici acest an nu va face excepţie, punctează experţii agenţiei ONU.

    Astfel, perioada ianuarie-octombrie 2012 se clasează "pe locul nouă în rândul celor mai calde perioade care au fost observate de la începutul măsurătorilor în 1850", potrivit OMM. Temperatura medie la suprafaţa globului (masele combinate ale suprafeţelor terestre şi oceanelor) pentru această perioadă prezintă o anomalie estimată cu aproximativ 0,45 de grade Celsius mai mare decât temperatura normală calculată în perioada cuprinsă între anii 1961-1990 (14,2 grade Celsius).

    Informaţiile şi cifrele finale pentru 2012 vor fi publicate în martie 2013. În plus, OMM va publica la 4 decembrie un raport decenal privind starea climatului la nivel mondial.

    Sub efectul încălzirii globale, banchiza Arctică s-a redus până la 3,43 milioane de kilometri pătraţi, pe 16 septembrie, aceasta fiind cea mai mică suprafaţă care a fost constatată de la începerea observaţiilor prin satelit, anunţă OMM, confirmând date publicate în septembrie de Centrul American de Date privind Zăpezile şi Gheţurile (NSIDC).

    Sursa:  REALITATEA.NET

    Este aceasta cea mai importantă invenţie a secolului al XXI-lea? „Acest proiect este mai important decât orice altceva de pe glob”, anunţă presa britanică


    O echipă de cercetători au reuşit ceva ce pare desprins din cele mai fanteziste lucrări science-fiction: au dezvoltat o metodă ce permite producerea unei cantităţi nelimitate de alimente în deşert, cu ajutorul razelor Soarelui şi a apei de mare.
    Un grup de oameni de ştiinţă din Europa, Asia şi America de Nord, condus de un fost bancher în vârstă de 33 de ani, a înfiinţat într-o zonă de deşert din Australia compania Sundrop Farms. Profitând de preţul scăzut al terenului din deşert, unde singura resursă disponibilă este soarele, compania Sundrop Farms a achiziţionat o porţiune întinsă şi a iniţiat un proiect experimental ce promite să rezolve problemele alimentare ale omenirii.
    Specialiştii Sundrop Farms au realizat ceva ce pare imposibil: folosind soarele pentru a desaliniza apa de mare, pe care o folosesc pentru irigaţii şi pentru a încălzi şi răci serele (în funcţie de nevoie), oamenii de ştiinţă au reuşit să producă tone de legume de calitate superioară, fără pesticide, de-a lungul întregului an.
    Până acum, compania a reuşit să producă roşii, ardei şi castraveţi în cantităţi comerciale, iar aceeaşi tehnologie poate fi folosită pentru numeroase alte culturi. Marele avantaj este faptul că tehnologia Sundrop Farms nu consumă deloc apă dulce şi necesită foarte puţini combustibili fosili. Apa de mare şi energia solară sunt disponibile gratuit în cantităţi (aproape) nelimitate.
    Proiectul inaugurat acum 18 luni a funcţionat atât de bine, încât numeroşi investitori şi reprezentanţi ai lanţurilor de supermarketuri au călătorit în Port Augusta, Australia, pentru a vedea cu ochii lor succesul Sundrop Farms. Acum, compania intenţionează să construiască o nouă seră în valoare de 8 milioane de lire sterline, ce urmează să se întindă pe 8 hectare – fiind de 40 de ori mai mare decât construcţia iniţială. Anual, în noua seră vor fi produse 2,8 milioane de kilograme de roşii şi 1,2 milioane de kilograme de ardei.
    „Se poate spune că acest proiect este mai important decât orice altceva ce se petrece în acest moment pe glob”, susţine publicaţia britanică The Observer. Motivul? Agricultura consumă între 60% şi 80% din totalul resurselor de apă dulce de pe Terra, astfel că reuşita companiei Sundrop Farms – creşterea legumelor fără resurse de apă dulce – este „de-a dreptul miraculoasă”, afirmă jurnaliştii britanici.
    Sistemul prin care compania Sundrop Farms reuşeşte să crească legume în deşert, într-o perioadă de secetă, pare desprins din filmele SF.
    Numeroase oglinzi parabolice, aşezate într-un şir de 75 de metri, urmăresc soarele de-a lungul întregii zile şi îşi concentrează căldura asupra unei ţevi în care se găseşte petrol. Petrolul fierbinte încălzeşte la rândul său câteva rezervoare cu apă de mare aflate în apropiere. Apa de mare este pompată de la câţiva metri de sub pământ (ţărmul aflându-se la doar 100 de metri distanţă). Petrolul încălzeşte apa de mare la 160 de grade Celsius, iar aburul produs este direcţionat către turbine ce produc electricitate. O parte din apa fierbinte încălzeşte sera în timpul nopţilor răcoroase, iar restul este direcţionat către o centrală de desalinizare care produce 10.000 de litri de apă dulce în fiecare zi. Apa este pură, fiind nevoie doar de adăugarea un mix de nutrimente înainte să fie turnată peste plante. Aerul din seră este menţinut umed şi rece datorită unui sistem prin care apa este picurată peste o serie de panouri de evaporare din carton, aerul fiind direcţionat prin acestea cu ajutorul unor ventilatoare.
    Întregul sistem este computerizat, ceea ce permite controlarea serei de oriunde din lume. Dave Pratt, un membru al echipei, poate controla condiţiile din seră chiar şi atunci când iese în oraş, graţie unei aplicaţii instalate pe iPhone-ul său.
    „Aceşti oameni de ştiinţă au fost îndrăzneţi şi aventuroşi având «obrăznicia» de a crede că vor reuşi”, afirmă Neil Palmer, şeful Institutului de Cercetări în Desalinizare finanţat de guvernul australian. „Produc mâncare fără risc, eliminând probleme provocate de inundaţii, de îngheţ, grindină şi de lipsa de apă, care acum nu mai este o problemă. În plus, este profitabil şi este totodată scalabil fără limite – nu există vreun deficit de soare sau de apă de mare. Este foarte impresionant”, adaugă Palmer.
    „Cerul este cu adevărat limita”, afirmă Reinier Wolterbeek, un inginer olandez ce are rolul de project manager în cadrul Sundrop. „În primul rând, suntem cu toţii tineri şi foarte ambiţioşi. Acesta este criteriul prin care alegem noi membri ai echipei. Acum, că am demonstrat horticultorilor, economiştilor şi reprezentanţilor supermarketurilor că ceea ce facem aici funcţionează şi este viabil din punct de vedere comercial, acum luăm în calcul şi posibilitatea de a creşte proteină într-o seră similară. Cu alte cuvinte, vrem să hrănim întreaga lume”, afirmă Wolterbeek.
    Un alt avantaj al sistemului Sundrop este faptul că legumele sunt produse fără a se folosi vreun pesticid. Singurul motiv pentru care aceste legume nu pot obţine eticheta de „organic” este faptul că sunt crescute hidroponic, nu în sol.
    Sera nu depinde în totalitate de tehnologie. În interiorul său trăiesc un număr de albine care ajută la dezvoltarea culturilor şi care trăiesc fără a fi ameninţate de prădători. De asemenea, Sundrop Farms foloseşte o specie de „insecte benefice”, cunoscut sub numele de Orius, care omoară dăunătorii, protejând astfel plantele.
    În ciuda impactului redus pe care ferma Sundrop o are asupra mediului înconjurător, CEO-ul companiei nu este membrul vreunei mişcări a „verzilor”. Philipp Saumweber a obţinut un MBA de la Harvard, lucrând de-a lungul carierei ca manager al unui fond de hedging, la Goldman Sachs şi, ulterior, în cadrul unei afaceri de familie în agricultură.
    „După ce m-am implicat în agricultură, la scurt timp mi-am dat seama că, în principiu, aceasta se bazează pe transformarea motorinei în mâncare, cu ajutorul apei”, spune fondatorul Sundrop. „De aceea am început să mă interesez de agricultura salină. Resursele de apă dulce sunt limitate, însă ne înecăm în apa sărată. Studiind mult timp această problemă, am dat de Charlie Paton, care studiează această tehnologie din 1991”, a explicat Saumweber.
    Iniţial, Paton era un membru al echipei Sundrop, însă acesta a renunţat contra unei sume consistente atunci când ferma nu a mai fost construită pe baza principiilor sale ecologice.
    „Ce ne-a plăcut la ideea lui Charlie era faptul că rezolva problema apei în două moduri, producând apă într-un mod elegant şi folosind-o totodată pentru a răci sera. Ceea ce nu am realizat la început – lucru care nu i-a convenit lui Charlie – a fost faptul că inclusiv în zonele aride există zile răcoroase, când sera are nevoie de încălzire. Din acest motiv, am instalat un sistem de back-up pe bază de gaz natural, care produce căldură şi electricitate în zilele noroase sau foarte friguroase. Acest lucru l-a supărat pe Charlie, pentru că asta însemna că sistemul nostru nu mai era 100% fără energie. Ceea ce Charlie nu a luat în calcul este faptul că da, într-adevăr, poţi creşte orice fără încălzire şi răcire, dar legumele vor avea defecte, urmând a fi respinse de supermarketuri. Dacă nu respecţi standardele lor, nu eşti plătit. Ar fi ideal să nu fie acesta cazul, dar nu putem să încercăm acum să schimbăm comportamentul uman”,  a explicat Saumweber.
    Sundrop continuă eforturile de extindere, urmând să inaugureze în scurt timp o nouă fermă în Qatar. Dacă această tehnologie se va dovedi una de succes pe scară largă, va reprezenta un succes extraordinar, liniştind temerile că omenirea va întâlni probleme grave pe măsură ce populaţia planetei creşte şi cererea de alimente se dublează.
                   www.descopera.ro

    TEHNICA REVOLUŢIONARĂ prin care poţi să-ţi strângi copilul în BRAŢE înainte SĂ SE NASCĂ


    Cuplurile care aşteaptă un copil îşi pot ţine pruncul în braţe, chiar înainte ca acesta să fie născut, datorită unei tehnici revoluţionare.

    Poţi să-ţi strângi copilul în braţe înainte să se nască
    Poţi să-ţi strângi copilul în braţe înainte să se nască

    Inverntatorii japonezi au creat o tehnică prin care o ecografie normala este transformată într-o replica 3D a imaginii. Modelul este scos la o imprimantă 3D şi este făcut dintr-o răşină specială, scrie bzi.ro. 

    "Cum o singură dată în viaţă esti insarcinata cu acel copil sunt femei care vor sa tina minte senzatiile si experientele din acea perioada", a spus Tomohiro Kinoshita, de la FASOTEC, firma care a inventat acest lucru.

    Sursa:  REALITATEA.NET