marți, 7 mai 2013

Dalai Lama"Ce mă surprinde cel mai mult la umanitate? Omul.
 Iși sacrifică sănătatea pentru a face bani.
 Apoi, își sacrifică banii pentru a-și recupera sănătatea.
 Apoi, este atât de nerăbdător cu gândul la viitor încât nu se bucură de prezent. 
Rezultatul este că nu trăiește în prezent, dar nici in viitor.
Trăiește de parcă n-ar muri niciodată și apoi, moare fără să fi trăit"

                                                 Dalai Lama

O scrisoare de la Sandu Tudor şi o fotografie inedită cu adevărata elită a României


Născut în anul 1899 la Bucureşti, Sandu Tudor (pe numele său adevărat, Alexandru Theodorescu ) va fi, de-a lungul epocii interbelice, ofiţer de marină şi profesor de liceu, poet şi publicist anticomunist şi antifascist de renume. În 1948 devine călugăr, sub numele de Agaton, la Mănăstirea Antim din Bucureşti. La Antim organizează şi conduce grupareaRugul Aprins. După o primă arestare şi o detenţie de trei ani, Agaton se aşază în Schitul Cresna din judetul Gorj, unde este hirotonit ieromonah. Apoi îmbracă schima cea mare şi devine ieroschimonahul Daniil, în Mănăstirea Neamţ, de unde se va retrage la Schitul Rarău. E arestat de Securitate, în noaptea de 13/14 iunie 1958, şi i se confiscă toate manuscrisele, după cum notează Bartolomeu Anania în volumul Monahul Daniil (Sandu Tudor) - Acatiste (Ed. Anastasia, 1997).


Astfel a dispărut, înghiţită fără urmă, una din marile conştiinţe ale Ortodoxiei româneşti. Conştiinţa - adică luciditatea, trezvia - s-a convertit, firesc, în mucenicie. Ce a rămas în urma unui om despre care se spune că a citit şi a  scris enorm? Nişte cărţi, câteva amintiri, regrete… şi iată, o scrisoare, un îndreptar duhovnicesc care îl pune pe monahul Daniil în rând cu marii duhovnici-epistolieri din Răsărit şi din Apus: de la Sf. Vincent de Paul la Ioan de la Valaam.
Scrisă la data de 27 februarie 1956, epistola de mai jos a zăbovit - până în 1998, când am copiat-o de mână şi am publicat-o în revista “Biserica şi probleme vremii” - pe fundul cufărului unui haiduc, la destinatarul ei, domnul George Ungureanu din Câmpulung-Moldovenesc: bucovinean, român de stirpe veche, meşter în snoave şi poveşti, om al pădurii şi stihiilor, muntean sfătos şi deţinut politic care a stat vreme de trei ani în intimitatea lui Alexandru Mironescu. În plină  teroare comunistă a anilor 50, în pădurile Neamţului, Adevărul iradia bunătate şi libertate. (M.P.)
“Prietene,
Mi-ai povestit cândva câte ceva despre dumneata, dureri, suferinţe, încercări, şi poate dacă am fi fost mai vechi prieteni mi-ai fi spus şi de bucurii, căci nu este viaţă care să nu cuprindă şi de una şi de alta.

Te-am ascultat şi, pentru că şi viaţa mea e singuratică şi plină de meditaţie în orice colţ unde mă mişc, m-am gândit mult la cele ce-mi spuneai, precum şi la cele ce observasem fără să-mi spui şi de care poate nici dumneata nu-ţi dai seama, căci omul nu se cunoaşte bine pe sine niciodată, oricat s-ar studia.
Ţi-am ascultat ultima povestire din care înţeleg prea bine că te zbaţi în interiorul făpturii D-tale ca un încarcerat. O, cum te înţeleg, ai vrea să scapi, să-ţi simţi sufletul iar uşor şi liber, depărtat de umilinţele şi deznădejdea ce te-au copleşit, ai vrea să te agăţi de ceva valabil, ceva deosebit, ceva mare care să întreacă tot ce ai trăit, să acopere totul şi să te stăpânească numai acel ceva de care nici D-ta nu ştii prea bine ce ai vrea să fie! Am observat că scrii, deci cunoşti inspiraţia, e şi ea o parte din acel ceva pe care îl doreşti in viaţa D-tale încercată. Am observat că te duci kilometri ca să cunoşti câte un om deosebit, ai fost la mănăstire, ai trecut prin toata gama începătorului în viaţă, trufie, sporovăială etc. dar am reţinut că te-a mişcat ceva, te-a răscolit, ai plâns, te-ai cutremurat descoperind atâta renunţare, atâta iubire simplă şi mare pentru Adevărul  care e Hristos. Orbecăind, prietene, ai ajuns şi aici, şi de aici e posibil să-ţi fi rămas în inimă, ca un moment emoţionant, amintirea ceasurilor zguduitoare de tresărire a adâncimii sufleteşti.  Când mi-ai povestit, pentru prima oară - deşi te cunosc puţin - am observat pe chipul D-tale transfigurarea, luminiţa aceea scurtă, dar orbitoare, care urcă sufletele mari pe înălţimi unde unele rămân mai mult şi creează, altele se coboară copleşite, însă transformate.
Pentru prima dată am simţit că sufletul D-tale mi-e frate; şi e un frate mai mic, care mi-a dezvăluit cu încredere o latură a sa pe care şi-a descoperit-o uimit şi nici nu ştie dacă o mai are: l-a străfulgerat o clipă, l-a zguduit - şi el a rămas nehotărât, nesigur, cu vechile-i suferinţe şi regrete, cu viaţa prinsă cu odgoane groase de lut, fiinţă implantată adânc în minciună, în care se zbate şi se chinuie - şi din adâncuri tenebroase a zărit o clipă lumina de mai sus…
Această constatare m-a determinat să-şi scriu, sunt o mulţime de lucruri pe care ar trebui să le faci pentru prima oară în viaţa D-tale, deoarece D-ta eşti chemat să te desăvârşeşti. De aceea ai suferit atâtea lovituri, de aceea ai fost văduvit de atâtea lucruri, ai fost batjocorit, umilit, înfrânt, ca să te poţi smeri, să înveţi să te smereşti. Retras în smerenie şi în umilinţă voită, vei începe prin a cunoaşte primii paşi de libertate. Conştiinţa se va uşura brusc ca un arc. Sufletul îţi va deveni simplu, inima sinceră ca a unui copil. O, ce fericit vei fi dacă vei reuşi măcar o dată să cunoşti această stare.
Dar pentru asta trebuie să te lupţi cu D-ta însuţi ca un leu, să-îi recunoşti totul, şi bine şi rău, cu curaj, să te lepezi de păcatele grele, să te îndepărtezi de ce e murdar sau ce te-ar murdări prin cugetări sau fapte ca: răzbunari, ponegriri, bârfiri, ură, revoltă etc. - toate fac primul rău nouă înşine şi… mai puţin obiectului urât. Acestuia poate să-i facă şi un bine, poate să-l scutească de regrete, considerandu-şi vina lichidată in faţa urei ce i-o porţi. Aici mă refer numai la drama D-tale familială.
Îndrăznesc însă să mă refer şi la prieteni, fii atent, sufletul D-tale e derutat, credinţele zdruncinate, o influenţă rea îţi poate strica; şi nu uita că cel mai bun prieten al omului gânditor este singurătatea, în ea te arăţi cum eşti, cu ea meditezi, chibzuieşti, plănuieşti, te umpli de spirit şi înţelepciune şi drumul D-tale îşi lărgeşte treptat suprafaţa pe care o netezeşte şi o urmează înţelepciunea. Nu face caz de cunoştinţa nimănui, orice om e un biet om, azi e aşa, mâine poate să fie altfel, nu te încrede în nimeni decât în Dumnezeu, pe care să-l rogi ca un copil să-ţi dea putere, sănătate şi pace sufleteasca.
În momentul de faţă D-tale nu-ţi poate fi nimeni de folos, decât numai bunul Dumnezeu, căci ce om poate să te iubească, cu toate slăbiciunile şi inegalităţile personale, în ceasul disperării, când nu mai ştii ce vrei, nici ce-ţi trebuie?
O femeie? E cel mai puţin folositor, ea te va sili pe nesimţite să-ţi urneşti întregul eu, încărcat de nelinişti, spre ea, ca şi cum ea ar fi centrul pământului! - Crede-mă, prietene, nimic nu-ţi poate ajuta singur, gândind intens şi cu curaj, smulgând lipsurile ce dăinuie înlăuntrul fiinţei bine păzite de vanitate şi punând în locul lor sentimente mai proaspete, adânci şi… aşa de simple… iertarea, bunătatea, cumpătarea, răbdarea, sinceritatea etc.
De fapt, într-o scrisoare cât pot fi cuprinse din adevărurile trăite de o fiinţă asemeni D-tale încercată? Cu toată dorinţa ce am să te îndrumez, să te ajut, ar fi insuficiente bietele scrisori, chiar de ar fi mai multe. Nu-ţi bate capul să afli cine ţi le scrie, nu te-ar mulţumi mai mult. Aş vrea numai să reţii şi să crezi că ceea ce mă determină să-ţi scriu e o oarecare asemănare de fire, cândva şi eu m-am risipit iubind, urând, dorind una şi alta din tot ce e omenesc şi e pe lume. Şi între ele aveam scurte răgazuri de inspiraţie, scriam, cugetam, apoi toate m-au obosit şi am dorit ceva unic şi sublim; pentru aceasta am făcut o mulţime de greşeli şi am suferit, până am aflat că acel ceva e dragostea de Dumnezeu.
Cu bine!
P. S. Iţi voi mai scrie, sper că scrisorile mele îţi vor folosi câtuşi de puţin. Fii discret, nu le arăta la nimeni, umple-ţi viaţa cu aceste sfaturi sincere, nu e un subiect de roman ieftin; dar nu am ocazia să-ţi vorbesc şi simt o obligaţie morală să te ajut, să-ţi ţin de urât; cu ceva mai viu decât o carte.
Scuză-mi scrisul cu unele greşeli; îţi scriu în fugă, printre foarte puţinul timp pe care îl am, nu te interesa de formă, ci caută a înţelege fondul.”

Nota M.P.Public aici, din arhiva personală, şi o fotografie inedită cu Dumitru Stăniloae, Ion Petrovici şi Nichifor Crainic, supravieţuitori ai temniţelor comuniste. Unii sunt cu tripleta Eliade-Cioran-Ionesco, alţii votează cu tripleta Liiceanu-Pleşu-Patapievici. Fiecare cu treimea lui.

Din legile Zalmoxiene


12211. Precum fulgerul aduce lumina și din lumină tunetul și focul ce se revarsă, așa este și gândul omului, el trece în vorba omului și apoi în fapta sa. Deci, ia aminte la asta, căci până la focul ce arde trebuie să fie o lumină și un tunet.Lumina omului este gândul său și aceasta este averea sa cea mai de preț.Lumina prinde putere prin cuvânt, iar voința omului aprinde focul prin care se făptuiesc toate cele ce sunt în jurul său.
2. Fii ca muntele cel semeț și ridică a ta lumină mai presus de cele ce te înconjoară. Nu uita că aceiași pași îi faci în vârful muntelui ca și în josul săuacelași aer este sus ca și jos, la fel crește copacul în vârf de munte ca și în josul său, la fel luminează soarele piscul cel semeț ca și pământul cel neted.
3. Fii cumpătat ca pământul și nu vei duce lipsă de nimic. Creanga prea plină de rod este mai repede frântă de vânt, sămânța prea adâncă nu răzbate și prea multă apă îi stinge suflarea.
4. Ia aminte la copacul cel falnic, cu cât este mai înalt, cu atât rădăcinile sale sunt mai adânci în pământ, căci din pământ își trage tăria, nu uita asta. Cu cât te ridici mai mult în exterior, cu atât trebuie să cobori mai mult în interiorul tău, căci măsura ridicării este aceeași cu măsura coborârii.
5. Ia seama la gândul cel distructiv, ferește-te de el ca de fulger, lasă-l să se ducă precum a venit, căci te-ndeamnă la lucruri nefirești. Ferește-te de vorbele deșarte și de neadevăr; sunt ca pulberea câmpului ce-ți acoperă ochii, ca plasa păianjenului pentru mintea și sufletul tău. Ele te îndeamnă la trufie, înșelăciune, hoție și vărsare de sânge, iar roadele lor sunt rușinea, neputința, sărăcia, boala, amărăciunea și moartea.
6. Nu îți lega sufletul de nimic lumesc, de lucruri, de dobitoace, de argint sau aur, căci ele așa cum vin, așa pleacă. După orice zi vine și noaptea, si după iarnă vine primăvara, căci așa este rânduit și așa este firea lucrurilor. Toate cele ce se văd, se nasc, cresc și apoi se întorc de unde au plecat. Doar firea lucrurilor rămâne pururi iar aceasta are nenumărate și nesfârșite ramuri, și asemenea izvoarelor minții și sufletului tău, ele nu se arată la vedere. Căci o suflare și un foc fac să crească toate cele ce cresc – ierburi, copaci, dobitoace și oameni – și din aceeași vatră vin și către aceeași vatră se întorc, și vatra aceasta este pururea.
7. Nu lua cu siluire și nici cu vorbe amăgitoare ceea ce nu este al tău, căci cel ce privește prin ochii tăi este același cu cel ce privește prin ochii celuilalt. Ia seama la taina aceasta.
8. Nu grăbi nici o lucrare căci trasul de ramuri lovește înapoi. Fructul copt este ușor de luat, cel necopt este greu de luat și gustul e neplăcut. Nu te grăbi deci să aduni ce este înainte de vreme, căci îți va amărî sufletul. Cum crește cadrul, așa creste și stinghia și cum crește roata așa crește și spița.
9. În vremea lucrului tău, înveselește-ți inima la vederea lucrării tale înainte de terminarea ei, căci precum fructul își anunță venirea cu o floare, tot așa fapta omului este văzută de cel cu mintea și simțirea limpede, înainte de a fi terminată.
10. Ia bine seama la cauza omului sărac, dar și la cauza omului grabnic avut, căci nici una nici alta nu sunt firești. Omul sărac are multe gânduri deșarte și le schimbă de la o zi la alta, vorbește mult și lenea i-a învelit brațele și picioarele. Cel grabnic avut ori e hoț și înșelător, ori vede mai bine necazul altuia și caută a-l amăgi și de acolo își trage grabnica avuție.
11. Mulțumește pământului pentru toate cele ce-ți oferă, mulțumește cerului pentru ploaia care îți hrănește pământul, mulțumește soareluipentru căldura și lumina casei tale și a pământului tău, mulțumește luniipentru liniștea somnului tău, mulțumește stelelor că veghează asupra somnului tău, mulțumește muntelui pentru povețele și fierul ce-l iei din el,mulțumește pădurii pentru tot ce iei de acolo, mulțumește izvoruluipentru apa ce-o bei, mulțumește copacului pentru lucrările ce-ți arată,mulțumește omului bun ce-ți aduce bucurie și zâmbet pe chip.
12. Este o floare mai frumoasă ca cealaltă ? Este un izvor mai limpede decât altul? Este un fir de iarbă mai presus de un altul? Fiecare are tăria, frumusețea și priceperea lui. Este în firea lucrurilor ca pădurea să aibă felurite soiuri de copaci, de iarbă, de flori și dobitoace. Nu seamănă un deget cu altul de la aceeași mână, dar este nevoie de toate pentru a bate fierul. Este mărul mai înțelept decât prunul sau părul ? Este mâna stângă mai bună ca dreapta? Altfel vede ochiul stâng de cel drept? Cele de sus își au rostul lor și cele de jos își au rostul lor, cele mari își au rostul lor și cele mici își au rostul lor, cele repezi își au rostul lor și cele încete își au rostul lor, cele ce au fost și-au avut rostul lor și cele ce vin își vor avea rostul lor.
13. Mișcătoare sunt și cele ce se văd și cele ce nu se văd din ființa omului. Dar toate acestea sunt ale celui ce simte, iar peste el se află cel ce gândește și acesta este cel ce vede mișcarea în nemișcare, este cel care dincolo de toate virtuțile se desfată în cunoașterea și liniștea ce întrece orice bucurie, iaratenția, echilibrul si limpezimea sunt uneltele sale.
14. Cel tulburat vede binele ca bine și răul ca rău, este atras de una și fuge de cealaltă, dar înțeleptul vede și frumosul și urâtul, simte și frigul și căldura, și finețea și asprimea, aude și plăcutul și neplăcutul, gustă și dulcele și amarul, simte și mireasma și duhoarea și nu face judecată între ele. El vede deslușit că firea lucrurilor este în toate, căci frumosul din urât se trage și urâtul din frumos, dulcele a fost amar la început și se va face iarăși amar, plăcutul se naște din neplăcut și neplăcutul din plăcut. Și toate acestea luminează sufletul înțeleptului pentru că cele bune și plăcute hrănesc și bucură trupul și simțurile sale, iar cele neplăcute neînțeleptului hrănesc mintea și înțelepciunea sa, căci vede înnoirea lucrurilor și semințele viitoarelor bucurii.
15. Privește râul și ia aminte la învățătura sa. La început este doar un firicel de apă, dar crește tot mai mare, căci vine de la ce este mai mare, și lucrurile așa trebuiesc împlinite, prin firea lor. Asemenea este și gândul cel constructiv și drept rânduit, el își face loc printre pietre și stânci, nu ține seama de nimic, își urmează drumul și nimic nu-i stă în cale.
 Apă cu apă se adună, iar împreună puterea este și mai mare.
Așa este și așa să fie!

SaLuSa, 29 mart. 2013


Channeled by Mike Quinsey 
(Nota bloger: ultima comunicare înaitea accidentului vascular suferit de Mike) 

  Până acum abservăm că Lucratorii în Lumină și-au asumat sarcina de a conduce lumea în Noua Eră. Înțelegerea a ceea ce este necesar ajută procesul de trezire, care continuă indiferent de situația lumii. Este important ca oamenii să nu permită haosul și perturbarea, care ar canaliza energiile lor spre zone în care nu se manifestă Lumina și Iubirea. Nealimentat, întunericul pierde teren și își diminuiază puterea de a crea mai multă frică. În acest sens, în ciuda amenințării cu spectrul războiului, cei treziți și purtătorii de lumină știu că un asemenea eveniment nu va avea loc. (n.m.: ca urmare a existenței Decretului Divin privind interzicerea conflictelor nucleare). 

Federația Galactică a Luminii cunoaște intențiile superputerilor deținătoare de armament nuclear, și nu va permite declanșarea unui asemenea război. Urmare a infuziei de Lumină în ființele umane, mulți responsabili militari nu mai optează pentru un război, cu atât mai puțin pentru unul nuclear. În fapt, s-a produs un salt în conștiința majorității ființelor umane, care încep să respingă din ce în ce mai hotărât soluția militară, de ”rezolvare” a diferendelor de orice natură (politice, economice, religioase etc.) Vă puteți aștepta să auziți despre luări de poziție a unor factori militari în favoarea unor soluționări a conflictelor pe calea tratativelor, cu motivația substanțială că nu trebuie să se mai permită moartea sau suferința oamenilor nevinovați (civililor).

 Nu este departe ziua în care lumea voastră va decide că pe Pământ vor fi interzise cu desăvârșire și pentru totdeauna războaiele, indiferent de natura lor. Vouă, Lucrătorilor în Lumină, vă cerem să vă concentrați, în continuare, pe ceea ce este pozitiv în lumea voastră, acceptând și determinîndu-i și pe alții să înțeleagă că arma cea mai puternică din Cosmos este IUBIREA și că ea este singura care trebuie promovată. Vă rugăm, de asemenea, ca prin munca și atitudinea voastră, să urmăriți permanent ridicarea frecvenței de vibrație a voastră, a celor din jur și a tot ceea ce înseamnă realitate pe Pământ. Prin aceasta veți ajuta, în continuare, la apropierea creării Noii Lumi pe planetă. Noi știm și vedem că în această direcție se îndreaptă lucrurile, chiar dacă mulți dintre voi aveți impresia că direcția spre care vă îndreptați este greșită. Totdeauna, înainte de a apărea frumosul, procesul trece și prin inevitabile faze de haos. 

Cum altfel s-ar putea ”lumina” locul dacă nu s-ar scoate afară tot ceea ce crea întuneric, tot ceea ce era vechi și rău conceput, devenit acum inutilizabil? De fapt, transformările au deja un impact dincolo de ceea ce poate fi observat imediat, și nu există niciun motiv să se creadă că mai este posibilă revenirea la vechea paradigmă. Încet dar sigur, uneori fără a putea fi observate, schimbările apar în instituții, în guverne, în diferitele structuri ale vieții economice și sociale, activitățile și gândirea celor din aceste sectoare tinzând spre o mai bună și corectă înțelegere, spre mai puțină corupție și mai multă preocupare pentru nevoile populației. Sunt, din păcate, încă foarte mulți care se opun schimbărilor, indivizi de format vechi, trași pe calapodul necinstei, îmbuibării, lipsei de transparență. Veți observa că asemenea persoane vor fi împinse tot mai hotărât la marginea societății și înafara instituțiilor. În ultimii zeci de ani, nivelul corupției a crescut dincolo de cât poate suporta societatea și, deși ”actorii” acestui mod de viață și de gândire, sunt foarte inventivi și versați, eliminarea lor este demarată și acțiunea nu se va opri decât după ”curățeniea” totală. 

  Aliații noștri de pe planetă dovedesc din ce în ce mai multă îndrăzneală în lupta împotriva corupției, expertiza lor în aflarea tuturor metodelor de sustragere ascunse, devenin din ce în ce mai greu de evitat. Cine se hotărăște să renunțe la practicile înșelătoriei, minciunii, evaziunii de toate tipurile, va reuși mult mai repede să se despartă de tarele dimensiunii 3D, mărindu-și șansele ca la sfârșitul ”perioadei de grație” să se stabilizeze în frecvențele 4D și să se înscrie pe calea către 5D. Toți aveți posibilitatea, dacă nu ați făcut-o până acum, să vă lichidați obligațiile karmice, în această viață, cu deosebire în această perioadă,o asemenea descărcare ajutându-vă mult la creșterea frecvenței voastre de vibrație. În acțiunea de lichidare a obligațiilor karmice, este potrivit să vă amintim că îndemnul christic ” întoarce și celălalt obraz" nu și-a pierdut valabilitatea. În plus, noi am spune că permanent acțiunile pornite din manifestări emoționale (ură, frustrare, invidie, furie) trebuie ținute sub control și eliminate, în orice relație umană. 

De fapt, cu cât asimilați mai multă Lumină, cu cât sunteți mai puțin încrâncenați și acceptați să tratați cu mai multă iubire și înțelegere manifestările celorlalți, chiar dacă aceștia greșesc față de voi, cu atât viața voastră devine mai puțin stresantă, mai plină de satisfacții. Asemenea ființe luminoase nu trebuie să facă nimic pentru a evita atacuri fizice sau verbale din partea celor dominați de rele întenții. Ființele luminoase sunt apărate din start de situații neplăcute, asupra lor coincidențele fericite (sincronicitățile) lucrând totdeauna când este nevoie. În plus, o ființă ”apărată” are o influență benefică și asupra celor dragi, din familie sau cercul de prieteni apropiați. Noi nu vom obosi în a sublinia că efectul karmc nu are nimic de-a face cu pedeapsa. Karma este acea experiență care trebuie învățată pentru că este absolut indispensabilă evoluției ființei.

 De altfel cunoașteți că există nu numai karmă negativă ci și una poziotivă. (Nota C.M.: totuși consumarea karmei este absolut necesară ființei doritoare să evoluieze. Iată un exemplu. Să spunem că cineva a făcut fapte foarte bune în viață pentru care, prin Legea Karmei, adică a cauzei și efectului, va fi recompensat. Dacă în conf. cu programul său de viață, acea persoană nu a apucat să-și primească recompensa în viața curentă, pentru ceea ce a făcut bine, pentru că a murit, el se va renaște pe Pământ pentru a-și lichida karma pozitivă, deși, poate, nivelul său spiritual i-ar fi permis să nu se mai reîncarneze pe Pământ ci să treacă într-o dimensiune superioară. Rezolvarea este lichidarea urgentă a karmei) 

Nu uitați că IUBIREA este singura cale prin care puteți evolua. Fără iubire, orice ați face, nu veți putea spera să accedeți în dimensiunile superioare celei în care vă aflați. Ați făcut mulți pași înapoi doar pentru a vă regăsi calea de urmat, cale pe care o pierduserăți. Perioada actuală vă va învăța, pe majoritatea dintre voi, să înțelegeți de ce ați pierdut drumul și ce trebuie să faceți pentru a nu mai repeta această experiență, care v-a luat foarte mult timp. Veți deveni mult mai bine pregătiți, unii putând deveni chiar maeștri, dacă veți asimila cât mai multe dintre energiile care vi se trimit în această perioadă, până când veți ajunge în 5D. Procesul de asimilare este mult ușurat acum deoarece acesta este un moment special în care omenirea poate beneficia de Grația Divină. Cei care vor ajunge în 5D nu pot fi decât ființe de lumină, ceea ce înseamnă că vor vibra pe o anumită lungime de undă.

 Cine nu atinge acest nivel de vibrație, va mai întârzia în 4D sau, din păcate, va reveni în dimensiunea 3D, acolo unde cu siguranță va fi mai rău decât era înainte de a o părăsi temporar (Nota C.M.: aceasta deoarece, în dimensiunea 3D nu vor mai exista decât ființe cu vibrație scăzută, nu și dintre cele care își crescuseră frecvența pregătindu-se de ascensiune). Este de menționat că cei care vor reveni în 3D, vor trebui să depună eforturi mult mai mari pentru a reveni în 4D, decât li se cere să facă acum, cănd au ajuns în 4D cu energie ”împrumutată” aceasta deoarece nu vor mai beneficia de Grație Divină.Dragilor, este în interesul ființei voastre să folosiți cât mai bine facilitățile care vi se oferă în prezent (n.m: până pe 23 sept. anul acesta). 

  Munca de asimilare a Lumini, poate impune, uneori, necesitatea unor schimbări în stilul de viață sau renunțarea la unii dintre cei care făceau parte din cercul vostru de prieteni, sau chiar din familie, și orientarea spre alte ființe, mai potrivite cu structura și mentalitatea, scara voastră de valori actuală. Când luați asemenea hotărâri este nevoie să nu-i răniți pe cei de care vă despărțiți. Faceți-vă înțeleși cu delicatețe, cu iubire și fără traume. De altfel, cei care vă iubesc și au ținut cu adevărat la prietenia voastră, vor înțelege corect acțiunea și, dacă doresc, vi se vor alătura, operând asupra ființei lor modificările necesare pentru a păstra prietenia voastră, chiar dacă pentru aceasta va fi nevoie de un răgaz. În asemenea acțiuni nu trebuie să se manifeste pripeală sau bruscare. 

Înțelegeți lumea care vă înconjoară și nu uitați că fiecare are Liberul său Atrbitru, care trebuie respectat. Dar, atenție! nu aveți dreptul, față de voi înșivă, să vă abateți de pe cale sau să renunțați, de dragul fidelității față de o prietenie care vă stagnează înaintarea. 

Mike 

Sunt SaLuSa de pe Sirius și vă pot asigura că vedem orizontul spre care vă îndreptați. Și acesta este unul minunat, doar să nu-i întoarceți spatele! Surprinzător de repede vă mișcați spre acest minunat orizont. Totuși, este nevoie de o schimbare majoră la care să adere cel puțin numărul minim de ființe umane care să provoace bascularea. Imediat ce aceasta va fi amorsată, se va produce un efect de avalanșă. Ne bazăm mult pe munca Lucrătorilor în Lumină și a tuturor ființelor umane trezite. Nu uitați că atunci când ne trimiteți iubire, primiți înapoi tot iubire, dar de zece ori mai multă. Noi suntem UNU. 

Website: Tree of the Golden Light


Accepti una din aceste 10 provocari? | beneficii


1. Poti trai fara telefonul mobil macar o singura zi?
Telefoanele mobile folosesc microunde pentru a comunica intre ele. Daca vorbesti foarte mult la telefonul mobil, se poate spune ca iti “gatesti creierul”.
Atunci cand sunam pe cineva de pe telefonul mobil acesta emite undeva intre 1,9 si 3 GHz (Giga-Herti) ca sa se conecteze cu antena de telefonie mobila. Acest lucru inseamna ca telefonul tau emite intre 1.900.000.000 si 3.000.000.000 de vibratii pe secunda. Aceste vibratii patrund in tot corpul nostru, in fiecare celula, in special insa in zona capului, a creierului.
Daca nu avem un handsfree sau o pereche de casti, putem reduce aceasta cantitate de iradiere cu aproximativ 50% daca tinem telefonul in mana la distanta de corp pana cand interlocutorul va raspunde la telefon si abia atunci sa ducem telefonul la ureche.
Putem insa sa reducem cu 100% radierea daca nu vorbim deloc la telefon, macar pentru o zi.
Beneficii: Hai sa spunem doar ca le dam celulelor nervoase o binemeritata pauza de la radiatii, cu toate ca implicatiile de sanatate sunt mult mai mari
telefoanele-mobile si creierul beneficii nefolosire
2. Poti macar pentru o zi sa nu judeci pe nimeni sau vreo situatie?
Atunci cand evaluezi sau analizezi in mod constant creezi multe turbulente in dialogul intern. Actiunea de a nu judeca creaza liniste in minte.
Beneficiu: Mintea ta este mai linistita. O minte linistita este o unealta foarte puternica si plina de creativitate.
3. Poti trai fara televizor macar pentru o zi?
Majoritatea dintre noi avem peste 100 de programe TV.  De multe ori este dificil sa ne indepartam de televizor. Mai rau , cred ca multi dintre noi ne dorim sa avem mai multe ecrane pentru a vedea mai multe canale in acelasi timp. Filme, stiri, sport, muzica, etc..oferta este foarte generoasa.
Beneficii: Blochezi toate stirile si imaginile negative si iti poti folosi timpul intr-un mod mult mai productiv. Poti face mai multa miscare. Poti sa iti traiesti viata in loc sa privesti la altii cum o fac.
4. Poti manca numai fructe macar pentru o singura zi?
Fructele sunt foarte sanatoase, in mod special cele organice, bio sau cum ne place sa le spunem , fructele de la tara. Fructele sunt pline de vitamine si alte substante nutritive, fitochimicale care ne ajuta in preventia si reducerea riscului anumitor boli si afectiuni.
Beneficii: Pe langa faptul ca acest lucru te poate ajuta sa dai jos ceva kilograme, fructele te pot ajuta sa te detoxifiezi si iti vor da energie si stralucire.
5. Poti sa petreci o zi fara sa injuri?
Acest lucru este dificil , mai ales daca iti petreci mult timp in trafic. Nu te enerva si incearca sa ramai in control.
Beneficii: Nu te agiti, nu te stresezi, eviti conflicetele cu cei din jur, eviti sa fii injurat la randul tau, eviti sa emani energie negativa care in primul rand te afecteaza pe tine la toate nivelele.
6. Poti trai o zi fara sa te machiezi sau sa folosesti produse de ingrijire corporala?
(Poate pentru unii aceasta ar fi o solutie numai ian cazul in care nu ar fi nevoiti sa iasa din casa) Provocarea reala este sa faci acest lucru intr-o zi ca oricare alta.
Beneficii: Nu numai ca ii vei permite pielii tale sa respire, insa vei permite corpului tau sa se fereasca macar pentru o zi de toate chimicalele daunatoare pe care le contin toate aceste produse ce sunt absorbite direct in fluxul sanguin prin piele. Poti citi mai multe aici: Sunt produsele de piele pe care le folosesti destul de sigure pentru a le putea manca?
7. Te poti descurca fara masina/mijloc de transport pentru o singura zi?
Societatea in care traim este dependenta de masini, masini de tot felul si implicit de petrol. Dar masinile nu polueaza doar aerul, ele sunt si o cauza a obezitatii si a lipsei de miscare. Ne-am obisnuit sa mergem peste tot cu masina. Multe familii au mai multe masini , cate una pentru fiecare membru. Iar exemplul pe care il dam copiilor nostrii ar trebui sa fie unul pozitiv, activ. Unul in care masina este folosita numai in situatii clare si de necesitate.
Beneficii: Mai putina poluare, mai multa miscare pentru tine si copiii tai.
8. Poti sa stai o zi fara sa fumezi sau sa bei alcool?
Ce gasim in tigari? Acetona – cu care se curata oja de pe unghii. Amoniac gasit in produsele de curatat. Arsenic – o otrava din insecticide. Formaldehida – folosita pentru a conserva cadavrele. Cadmiu – un metal folosit in baterii. Tar, monoxid de carbon. Poti citi mai multe aici: Renunta la fumat ; Efectele renuntarii la fumatDa te poti lasa de fumat.
Beneficii: Mai este nevoie sa le scriem?
9. Poti sa stai o zi fara sa te enervezi?
Orice ar face oricine ca sa te enerveze incearca sa reactionezi calm. Stiu ca este mai usor de spus si mai greu de facut. Dara daca reusim acest lucru avem numai de castigat.
Beneficii: Pace si o minte concentrata. Sanse mici de a fi stresat si de a face lucruri pe care apoi sa le regretam.
10. Poti sa traiesti o zi fara bani?
Esti in stare sa pleci de acasa fara sa ai un ban in buzunar sau o carte de credit? Multi dintre noi suntem dependenti sau foarte atrasi de cumparaturi. Insa de multe ori dupa o serie de cumparaturi ne simtitm vinovati . Altii se simt pierduti , speriati daca pleaca de acasa fara portofel.
Beneficii: Te elibereaza. Te scapa de sentimentul de vinovatie. Iti da posibiliatea sa fii creativ si sa te descurci fara a avea bani.
Sunt multe lucruri care ne afecteaza sanatatea, starea de spirit si viata in general. Important este sa le constientizam si usor usor pas cu pas sa le diminuam si sa le eliminam complet. De multe ori oamenii au nevoie sa fie provocati pentru a putea iesi din zona lor de confort, din zona de rutina in care se simt in siguranta. Este insa important ca aceasta provocare sa nu fie una care sa-i scoata din zona de confort dar sa-i duca intr-o zona de stres. Asa ca lansam o provocare pentru cine simte o astfel de nevoie. Iar provocarea este pentru o singura zi. Cu timpul aceasta zi se va putea transforma in doua zile , apoi in trei si tot asa.

Accepti provocarea ? Esti in stare sa incerci macar una daca nu mai multe din aceste provocari pentru o singura zi?

Surse pentru acest articol cuprind:
http://hubpages.com/ - beneficii provocari

Explozii misterioase la Teheran, lângă o instalaţie de cercetare militară


Trei explozii s-ar fi auzit la Teheran în apropierea unei instalaţii de cercetare militară.Teheran / FOTO: wikipedia.org
Teheran / FOTO: wikipedia.org
Trei explozii s-au auzit marţi în vestul Teheranului, o zonă unde Iranul desfăşoară cercetări în domeniul rachetelor, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de un jurnalist al serviciului în limba persană al BBC, relatează Jerusalem Post, în ediţia electronică.
Pentru moment nu este clar dacă s-au înregistrat pagube sau răniţi în urma incidentului.
În ianuarie, atât Iranul cât şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică au negat informaţiile privind producerea unei explozii la instalaţia subterană de la Fordo, în apropiere de Qom.
O explozie misterioasă şi de amploare s-a produs la un depozit militar din apropiere de Teheran în noiembrie 2011, provocând moartea a 17 membri ai Gardienilor Revoluţiei şi rănirea altor 17.
Oficialii iranienei au declarat că explozia a fost cauzată de un accident în timp de soldaţii mutau muniţia la baza din Bidganeh, în apropiere de Shahriar, la 45 de kilometri vest de capitala iraniană. Baza ar conţine, de asemenea, un centru de stocare a unora dintre cele mai avansate rachete balistice iraniene, precum Shahab 3.
Israelul şi Statele Unite au fost acuzate de-a lungul anilor că încearcă să saboteze programele nuclear şi balistic ale Iranului.
Informaţia privind explozia de miercuri are loc la câteva zile după ce Israelul ar fi desfăşurat două atacuri aeriene în Siria, vizând rachete furnizate de Iran şi destinate mişcării libaneze Hezbollah.

Un meteorit a explodat deasupra Japoniei, spre spaima localnicilor. IMAGINI SPECTACULOASE


Un meteorit a explodat deasupra Japoniei pe 6 mai, la primele ore ale dimineţii. Imaginile au fost surprinse de un amator care le-a postat mai apoi pe Internet.Un meteorit deasupra Japoniei
Un meteorit deasupra Japoniei / FOTO: thecelestialconvergence.blogspot.ro
Un meteorit a explodat în Japonia, deasupra Prefecturii Saitama, în apropiere de Tokyo. Evenimentul ceresc a avut loc la primele ore ale dimineţii, mai exact, la ora locală 3.58.


Primele imagini surprinse au fost postate de un martor ocular pe Internet, pe blogul Sonotaco.jp şi mai apoi pe reţelele de socializare.

Sursa:  REALITATEA.NET

SUPER-ALIMENTE pe care le poţi găsi la supermarket


Unele alimente obisnuite pe care le gasesti la magazin pot face minuni pentru sanatatea ta. Totul e sa stii care sunt acestea si sa le consumi mai des.

Super-alimente pe care le poţi găsi la supermarket
Super-alimente pe care le poţi găsi la supermarket / FOTO: kzarinne.wordpress.com

Ele sunt considerate super-alimente deoarece sunt pline de vitamine, minerale, antioxidanti si acizi grasi esentiali, necesari pentru buna functionare a organismului uman, scrie news.com.au. Ele ne pot proteja de cancer, tin la distanta bolile de inima si scad nivelul colesterolului rau. In plus, super-alimentele tin la distanta toxinele si ajuta procesul digestiei, potrivit Ziare.com.

Produsele din ovaz

Consumate dimineata, aceste produse contin multe proteine, fibre, vitamine si minerale. Ele sunt bune pentru a scadea nivelul colesterolului. Atunci cand sunt combinate cu lapte obisnuit sau lapte de soia, beneficiile sunt si mai mari pentru sanatatea ta.

Migdalele

In stare neprelucrata, migdalele contin aproape in intregime grasimi benefice pentru corp sau grasimi mononesaturate. Acestea scad riscul de boli de inima si diabet si reduc colesterolul. Ele contin mult magneziu, potasiu si calciu, precum si vitamina B6.

Ouale

Aceste produse au cele mai multe proteine cu valoarea nutritiva ridicata dintre toate alimentele. Ouale contin 11 vitamine diferite, printre care folati si vitamina A. Ele sunt o buna sursa de vitamina B12, vitala pentru sanatatea globulelor rosii din sange.

Nuca de cocos

Daca o consumi neprelucrata, trebuie sa stii ca vei avea mult de castigat, caci ea actioneaza inclusiv ca un probiotic, mentinand bacteriile sanatoase din intestine.

Avocado

Acest fruct exotic contine multe grasimi benefice, insluciv folati si vitamina E. Consumul de avocado ne ajuta sa ne aparam de bolile de inima, cancer, precum si de bolile degenerative ale ochilor si creierului.
Sursa:  REALITATEA.NET

Interviu inedit cu Mihai Eminescu: Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini

Eminescu nu a fost doar poet şi gânditor, ci şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în această calitate, primul analist economic şi politic din istoria României.
„Diagnosticele”, avertismentele, analizele şi soluţiile sale, bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor româneşti, a istoriei şi a contextului european, sunt valabile şi astăzi. Citindu-i textele publicistice, ai senzaţia halucinantă că sunt scrise aici şi acum. Pornind de la această realitate culturală care, deşi publică, este necunoscută publicului (căci Eminescu este mai mult citat decât citit), ne-am gândit să-l „confruntăm” cu situaţia din prezentul imediat, printr-un interviu virtual. De fapt, virtuală este proiecţia în prezent, pentru că răspunsurile „intervievatului” sunt, de fapt, extrase din textele sale apărute în publicaţiile Federaţiunea, Convorbiri Literare, Curierul de Iaşi (1869-1877), Timpul (1877-1883), România Liberă (1889) - şi din manuscrisele publicate postum.

- Domnule Eminescu, aţi putea descrie, în câteva cuvinte, cam cum arată România de astăzi, în perspectivă socială şi politică?- Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi care formează numai mii de pretexte pentru înfiinţare de posturi şi paraposturi, de primari, notari şi paranotari, toţi aceştia plătiţi cu bani peşin din munca lui, pe care trebuie să şi-o vânză pe zeci de ani înainte pentru a susţine netrebnicia statului român. Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră… Clasele productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire - iar clasele improductive, oamenii ce încurcă două buchii pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţi s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc opinia publică. 

- Care credeţi că este cauza acestei situaţii?

- Am admis legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, pe aceea de cetăţean al universului… Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare… Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale: control, suveranitatea poporului, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu se potriveau cu starea noastră de cultură, cu suma puterilor muncitoare de care dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul costisitor al statului modern. 

- Aţi definit, în editorialele de la TIMPUL, aceste legi de import ca fiind „legi ale demagogiei”. Ce sunt acestea şi cum ar trebui să arate nişte legi… „nedemagogice”?

- Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine, supte din deget, pe când ele ar trebui să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel puţin dictate şi născute din necesităţi reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului; nu reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un nou spectacol. Cum s-a ajuns la acest import necondiţionat? Spiritul public nu e copt… Această copilărie a spiritului nostru public se arată de la începutul dezvoltării noastre moderne, din zilele în care cei dintâi tineri, rău sau deloc preparaţi, s-au întors din Paris, unde, uimiţi de efectele strălucite ale unei vieţi istorice de o mie şi mai bine de ani şi uitând că pădurea cea urieşească de averi, ştiinţă şi industrie au un trecut foarte lung în urma-i, au socotit a introduce aceeaşi stare la noi, introducând formulele scrise ale vieţii publice de acolo. Deci, îi învinuiţi de superficialitate… E o zicală veche că, de-ai sta să numeri foile din plăcintă, nu mai ajungi s-o mănânci. Drept că e aşa, dar cu toate acestea acele foi există. Şi dacă n-ar exista, n-ar fi plăcintă. Asemănarea e cam vulgară, dar are meritul de a fi potrivită. Condiţiile plăcintei noastre constituţionale, a libertăţilor publice, de care radicalii se bucură atâta, sunt economice; temelia liberalismului adevărat este o clasă de mijloc care produce ceva, care, puind mâna pe o bucată de piatră, îi dă o valoare înzecită şi însutită de cum o avea, care face din marmură statua, din în pânzătură fină, din fier maşine, din lână postavuri. 

- Este clasa noastră de mijloc în aceste condiţii? Poate ea vorbi de interesele ei? După părerea dumneavoastră, ce prevalează - sau ce ar trebui să prevaleze - în viaţa unui stat: politicul sau economicul?

- De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau într-o legătură strânsă; civilizaţia economică e muma celei politice… Cestiunea economică la noi nu e numai o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai adâncă, e socială şi morală. Fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dă-i toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână. Nu există alt izvor de avuţie decât munca, fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au ei, a pierdut cineva.

- Am avut de curând alegeri locale unde, conform unui nărav devenit tradiţie, mita electorală a fost la loc de cinste. Se pare că mita este una dintre bolile societăţii româneşti. Cât de corozivă credeţi că este această racilă?

- Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta; pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii… Oamenii care au comis crime grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie… Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi întreprinzători şarlatani, se urcă, cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti… 

- Dar Justiţia ce păzeşte?

- Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. Spre exemplu: un om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este menţinut în funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie. Daţi-mi un indiciu din care să se poate vedea că tot sistemul administrativ este direcţionat împotriva populaţiei, nu în sprijinul ei. Oare nu e caracteristic pentru tratamentul de care se bucură populaţiile noastre din partea administraţiei şi a fiscului când constatăm că, în acelaşi timp în care zeci de mii de străini imigrează în fiece an, românii, din contră, părăsesc ţara lor, ca şoarecii o corabie care arde, şi că emigrează? La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic.
- Cum aţi caracteriza actuala clasă politică?
- Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării. De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor. 

- Partidul Conservator, cu care aveţi o legătură strânsă, fără a fi devenit membru al său, şi-a construit doctrina după editorialele Dumneavoastră apărute în TIMPUL. Sunteţi susţinătorul unei teorii, al unui model de stat pe care nici mass-media, nici sociologii nu-l cunosc sau se fac că nu-l cunosc: STATUL ORGANIC. Sunteţi amabil să-l prezentaţi în rezumat?

- Viaţa noastră modernă pare a se apropia de povârnişul fatal, pe care istoricii latini îl presupun, fără cuvânt, a fi existat înaintea constituirii statelor, adecă acea stare de vecinică vrajbă, însemnată cu vorbele bellum omnium contra omnes, răsboiul tuturor contra tuturor. Dar, precum în roiul de albine sau în muşinoiul de furnici nu există legi scrise şi facultăţi de drept, deşi toate fiinţele, câte compun un roiu, trăiesc într-o rânduială stabilită prin instincte înnăscute, tot astfel omul primitiv trăieşte din cele dintâi momente în societate, iar când începe a-şi da seamă şi a căuta să explice modul de convieţuire şi de conlucrare, se nasc religiile, care stabilesc adevăruri morale, sub forme adevărat că dogmatice sau mitologice, religii care sunt totodată şicodice. Astfel, s'ar putea spune că întreaga luptă între taberele opuse, numite una liberală - care ajunge la comunism, alta conservatoare - care poate ajunge într'adevăr la osificarea statului, e pe de o parte lupta pentru drepturi, pe de alta lupta pentru datorii. Conservatismul luptă pentru datorii. Pentru el, împlinirea datoriilor către semenii săi, solidaritatea de bună voie sau impusă prin legi a cetăţenilor unui stat, o organizare strictă, în care individul e numai mijloc pentru întreţinerea şi înflorirea colectivităţii, cruţarea economică a tuturor claselor, pe care le priveşte ca organe vii ale societăţii, cu un cuvânt organizarea naturală, înţeleasă de toţi, moştenită adesea prin tradiţie, prin obiceiul pământului, recunoscută de toţi fără legi scrise chiar, iată starea de lucruri la care aspiră conservatismul extrem. Dar şi ceastă direcţie are primejdiile ei. Vecinica tutelă, exercitată asupra claselor de jos, le dă într'adevăr pânea de toate zilele, dar le lipseşte de energie individuală, le face indolente. Pe de altă parte sistemul libertăţii, totodată al individualismului, cuprinde primejdii şi mai mari. El preface viaţa într'o luptă de exploatare reciprocă, care poate ajunge la disoluţiunea completă a statului. Şi într'acolo tind ideile comuniste internaţionale de azi.
- Între aceste două extreme e poate meşteşugul adevăratei clase politice. Facem parte din Uniunea Europeană. În ce condiţii ne-ar fi favorabilă această apartenenţă? 

- În condiţiile în care existenţa statului e asigurată prin cârma puternică şi prevăzătoare a tot ce poate produce naţia mai viguros, mai onest şi mai inteligent. Suntem însă, din contra, avizaţi de-a aştepta siguranţa acestei existenţe de la pomana împrejurărilor externe, care să postuleze fiinţa statului român ca pe un fel de necesitate internaţională. Acea necesitate internaţională n-are nevoie de-a ţine seama de sentimentele noastre intime, ci numai de existenţa unui petec de pământ cvasineutru lângă Dunăre. Ce credeţi că ne aşteaptă în următorii ani? Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini; libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă învinge cel pentru care orice mijloc de câştig e bun. Urmarea ei, capitalul, care ar trebui să fie şi să rămână ceea ce este prin natura lui, adică un rezultat al muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii. 

- Situaţia dezastruoasă pe care aţi creionat-o se regăseşte în vreun fel în evoluţia generală a societăţii omeneşti?

- Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.