duminică, 22 septembrie 2013

O privire lucidă asupra propriei vieţi

Timpul liber şi trezirea spirituală
 
de Haris Alexandru
 
Motto: „Poirot - Am spus «Mă gândeam». Este un admirabil exerciţiu, prietene. Continuă-l.”
(
Agatha Christie, Pericol la End House)

 
Cum arată în anul 2013 o zi din viaţa unui om aşa-zis obişnuit? Se trezeşte, are grijă să pregătească copiii de grădiniţă/şcoală, îi duce la grădiniţă/şcoală, apoi se îndreaptă spre propriul serviciu unde rămâne eventual până seara târziu când revine acasă obosit frânt şi mănâncă, „răsfoieşte” canalele tv eventual cu un ziar în mână şi apoi adoarme. La această schemă de bază se mai adaugă grijile lunare pentru plata luminii, întreţinerii, gazelor, tot ce se mai cere copiilor la şcoală etc. Toată această schemă converge către o presiune economică destul de mare care forţează fiinţa umană la căutarea a încă unei surse de venit, încă un servici cel puţin part time, pentru acoperirea necesităţilor. Cam aşa arată viaţa obişnuită a unei fiinţe umane din marea masă a celor mulţi, în prezent.
 
 
 
Credeţi că s-a ajuns întâmplător la un astfel de „tipar” de viaţă? Foarte mulţi afirmă, cu scopul de a nu fi luate în considerare materialele respective, că protocoalele francmasonice sunt nişte înscrisuri istorice care nu s-au aplicat şi nu se aplică. Însă lectura lor atentă contrazice în mod evident astfel de afirmații înșelătoare. În al treilea protocol francmasonic este specificat exact aspectul subliniat mai sus referitor la viaţa omului: „Popoarele sunt înlănţuite prin munca grea cu mai multă eficienţă şi tărie decât au fost înlănţuite de sclavie şi robie. Din sclavia antică ori din robia Evului Mediu se mai putea scăpa uneori, într-un fel sau altul. Sclavii puteau fi răscumpăraţi, dar astăzi noi urmărim ca majoritatea oamenilor să nu poată scăpa de mizerie. Drepturile pe care noi le-am înscris în constituţii sunt himerice închipuiri pentru mulţime, deoarece ele sunt neadevărate. Toate aceste aşa-zise «drepturi ale poporului» nu pot exista decât în închipuire, fiindcă în realitate ele nu pot fi înfăptuite niciodată. (…) Drepturile republicane sunt o amăgire pentru bietul om: nevoia unei munci aproape zilnice nu-i îngăduie să se folosească de ele; în schimb, aceste drepturi îi iau şi garanţia unui câştig statornic şi sigur, punându-l la bunul plac al grevelor patronilor sau camarazilor. (…) Aristocraţia, care se bucura de dreptul asupra muncii lucrătorilor, avea interes ca muncitorii să fie sătui, sănătoşi şi puternici. Interesul nostru este, dimpotrivă, ca toţi creştinii să degenereze cât mai repede. Puterea noastră izvorăşte din lipsuri, din foame cronică, din slăbiciunea muncitorului, deoarece toate acestea îl supun voinţei noastre şi îl fac să-şi piardă şi puterea şi hotărârea de a se împotrivi acestei voinţe.Foamea dă capitalului mai multe drepturi asupra muncitorului decât căpătase aristocraţia de la puterea regilor şi a legilor. Prin mizerie şi prin ura pe care o produce ea, noi îndrumăm mulţimile, ne folosim de mâinile lor pentru a zdrobi pe cei ce se împotrivesc planurilor noastre.”
Prin toată munca pe care fiinţa umană trebuie să o depună pentru a trăi în mod decent împreună cu familia sa, timpul său liber se reduce la cel pentru mâncat şi dormit, uneori şi acesta destul de insuficient. Unii îşi pot pune întrebarea: de ce are nevoie fiinţa umană de timp liber? Este nevoie să răspundem? Tu, cititorule drag, care ai ajuns aici cu lectura acestui articol… nu faci aceasta, nu eşti acum în timpul tău liber? Timpul liber este o constantă necesitate pentru fiecare fiinţă umană, dar probabil că foarte puţini îşi dau seama de aceasta. 
 
 
Timpul liber este unul din bunurile cele mai preţuite ale fiinţei umane şi aproape singurul bun de care fiinţa umană poate dispune după cum doreşte sufletul său. Dacă vrea ... să studieze, să cugete, să se informeze sau să joace fotbal, să meargă pe stadion, să se întânească cu prietenii, exact după cum îşi doreşte.

Din păcate, cei care dirijează din umbră ce se petrece pe această planetă ştiu valoarea timpului liber şi urmăresc să le răpească oamenilor chiar și libertatea de a alege ce să facă cu puținul timp care le rămâne după ce și-au încheiat munca și celelalte îndatoriri. Prin reclame şi o mass-media vicleană, manipulatoare, intenţiile fiinţelor umane de a realiza activități creatoare, care le-ar ajuta cu adevărat în propria evoluţie şi elevare spirituală sunt deviate către preocupări banale, care să le consume energia şi, bineînţeles, banii. În protocolul al XIII-lea francmasonic, este specificat astfel: „Vom face aceasta pentru ca aceste gloate ale poporului să nu ajungă la nimic profund prin cugetare. Eventual îi vom opri eficient de la gândire prin petreceri şi sport, prin jocuri, prin desfătări vicioase, prin înlănţuiri de patimi şi prin case de toleranţă publice. Îndată vom pune apoi prin presă concursuri banale de arte şi tot felul de sporturi. Aceste preocupări de masă vor îndepărta pentru totdeauna spiritele de la chestiunile elevate unde am avea mult de luptat cu ele. Oamenii, dezobişnuindu-se din ce în ce mai mult să gândească spontan şi independent numai prin ei înşişi vor ajunge să vorbească datorită propagandei noastre tocmai aşa cum gândim noi. Datorită superficialităţii şi a lenii lor de a gândi, noi vom fi singurii care vom da impulsuri şi îndrumări cugetării, mai ales prin intermediul anumitor persoane care, bineînţeles, nu vor fi deloc bănuite de a avea legături strânse cu noi.”
 
 
 
Această deviere indusă a modului în care fiinţa umană îşi poate petrece timpul liber este abil mascată, astfel încât pentru cei lipsiți de luciditate ea apare „îmbrăcată” în iluzia libertăţii şi a relaxării sau plăcerii. Asaltată de impulsuri și dorințe ce i-au fost induse artificial și năucită de promovarea agresivă a falselor valori, ființa devine incapabilă să își asculte chemările sufletului, să își urmeze propria natură. Libertatea alegerilor sale este înghițită, fără să își dea seama, de alegerile pe care alții le-au făcut pentru ea. Și aparent liber, omul alege să stagneze, să nu evolueze, să nu se trezească cu adevărat la ceea ce poate fi. Chiar dacă poate să sune dur pentru unii dintre noi, în acest fel, el se expune pericolului de a rămâne de fapt într-un stadiu subuman, aşa cum se afirmă în Casa Domnului„Omul lipsit de sete pentru cunoaşterea superioară nu a atins încă statutul propriu-zis de om – în adevăratul sens al cuvântului – nefiind decât un animal în formă umană, incapabil să se gândească la altceva decât la hrană, iar apoi la somn sau la împerechere. El este complet lipsit de alte preocupări, cu excepţia celor care privesc funcţiile sale naturale şi confortul material, cum ar fi procurarea hranei şi a unui loc călduţ şi moale în care să se odihnească.
Da, ar trebui să evitaţi asemenea oameni, căci în ei nu trăieşte decât sufletul animal, care nu aspiră să îşi transceandă statutul său preexistenţial, preferând să mănânce decât să facă vreo muncă sau vreun efort pentru trezirea ulterioară a spiritului nemuritor din interiorul său. Asemenea oameni nu au nimic sfânt în ei cu excepţia stomacului lor! (…) Dacă cineva este însetat de cunoaştere, spiritul lui este deja trezit, la fel cum copilul care suge la sânul mamei sale este deja trezit la viaţă! Ce îşi doreşte însă un asemenea copil? Pentru ce plânge el? Pentru hrană! El nu-şi doreşte altceva decât să mănânce!
Trezit din lungul său somn, spiritul face acelaşi lucru: el plânge de foame, strigându-şi setea de cunoaştere.”   (Jakob Loerber, Casa Domnului, vol.2, cap.60) 
 
 
Dar această trezire este extrem de periculoasă pentru cei care doresc să conducă din umbră această planetă, întrucât oamenii (treziţi) vor realiza că aceştia nu le vor nici binele, nici bunăstarea, nici sănătatea, nimic – doresc doar să îi folosească ca pe o masă de sclavi oarbă şi adormită, pentru propriul lor folos. Dar destinul omului, înscris în el prin însăşi existenţa scânteii divine ce o poartă în spiritul său nu este nicidecum acela de a fi sclav, ci de a-și descoperi adevărata natură și Creatorul. Însă pentru aceasta, trebuie să fie însetat de cunoaştere spirituală, trebuie să îşi folosească timpul liber cu înţelepciune şi să depună efortul de a se trezi.
„Răspundeţi-Mi însă cu toată sinceritatea: se va simţi copilul hrănit dacă mama îi va da degetul să-l sugă sau un alt biberon, care nu-i oferă substanţele nutritive de care are nevoie? Oricât de mult i-ar da să sugă, dacă mama nu-i asigură şi adevărata hrană de care acesta are nevoie, mai devreme sau mai târziu copilul va pieri, căci viaţa lui nu poate fi prezervată fără substanţa necesară. Înţelegeţi acest adevăr? (…) În mod similar, spiritul este însetat de adevăr, singura sa hrană reală. Dacă nu faceţi altceva decât să vă potoliţi spiritul cu o cunoaştere goală, lipsită de orice substanţă spirituală, spuneţi-Mi cum ar putea progresa spiritul vostru?” (Jakob Loerber, Casa Domnului, vol. 2, cap.60)
 
Trezirea la viața spirituală poate începe printr-o privire plină de luciditate asupra modului în care ne petrecem timpul liber. Cine alege ceea ce faci?

Inversarea polilor magnetici ai Soarelui - un eveniment cosmic excepţional

La sfârşitul unui ciclu de 11 ani (cu aproximaţie), Soarele nostru trece printr-un proces remarcabil de inversare a polilor săi magnetici: polul care până atunci a reprezentat câmpul electric al stelei devine polul negativ, iar polul care a fost negativ devine polul pozitiv. 

Această inversare de câmp magnetic, care este excepţională în contextul vieţii cosmice a "familiei Soarelui" din care fac parte toate planetele, sateliţii naturali, cometele, asteroizii şi meteoriţii din această zonă cosmică a galaxiei noastre, are loc în timpul activităţii cosmice pe care oamenii de ştiinţă o numesc "maximul solar". În această relativ scurtă perioadă de timp, exploziile solare se amplifică foarte mult atât ca intensitate, cât şi ca număr.Actualmente traversăm tocmai o astfel de perioada de maxim solar. Deşi numărul exploziilor solare nu întrunește încă aşteptările astrofizicienilor [practic, observaţiile astronomice constată cu uimire că Soarele este astăzi "foarte liniştit", având un număr incredibil de mic de "pete" pe suprafaţa sa, poate "pregătindu-se" pentru ceea ce urmează - nota AIM], totuşi se pare că ceea ce este mai important abia de acum înainte pare să sosească. Astronomii şi experţii în fizica astrelor estimează că evenimentul mult aşteptat, al inversării polilor magnetici ai Soarelui, va avea loc în următoarele 3-4 luni.

Un articol publicat de NASA în anul 2003 (după ultimul maxim solar ce a avut loc în 2002) explică felul în care are loc acest proces la nivelul stelei:
"Exploziile solare aruncă în spaţiul cosmic miliarde de tone de gaz cu particule încărcate electric, ce poartă "semnătura" vechiului câmp magnetic al Soarelui, permiţând astfel instalarea unui nou câmp magnetic, care este inversat. S-ar putea spune că aceste explozii solare violente sunt precum un fel de "curăţenie" pe care Soarele din sistemul nostru solar o face o dată la 11 ani. El continuă să ejecteze în spaţiu cantităţi imense de "câmp magnetic" prin intermediul activităţii intense a petelor solare şi a altor contosiuni spaţio-temporale create în atmosfera lui agitată. Maximul are loc după ce mare parte dintre petele solare au fost "curăţate", numărul acestora devenim foarte mic. Această activitate dă naştere la un câmp magnetic inversat al Soarelui, pentru că polul nord şi sud magnetic îşi inversează poziţia."

Ce înseamnă însă acest eveniment pentru noi, oamenii ce trăim pe Pământ? Strict vorbind, ne putem aştepta la o interacţiune mult mai puternică a câmpurilor energetice solare cu planeta noastră, care se va face simţită mai ales prin intermediul aurorelor boreale mult accentuate şi a fluctuaţiilor câmpului magnetic al Pământului. Totuşi, dincolo de influenţele de natură fizică, există influenţele de natură subtilă, care sunt mult mai importante.În primul rând, ceea ce trebuie să înţelegem este că inversarea polilor magnetici ai Soarelui nu se produce instantaneu, ci ea reprezintă un proces care poate să se întindă pe mai multe luni sau chiar ani. De pildă, ultima inversare a durat din din anul 2000 până în anul 2002; polul nord magnetic al Soarelui şi-a încheiat mişcarea în noiembrie 2000, dar polul sud a încheiat acelaşi proces abia în luna mai 2002. 

Prin urmare, intocmai ca majoritatea transformărilor pe care fiinţa umană le trăieşte în viaţă, inversarea polilor magnetici ai Soarelui pare să aibă mai degrabă caracteristicile unui proces, decât ale unui eveniment ce se petrece brusc.

Interesant este că, odată cu începerea unui nou ciclu solar în 2000-2002, atât planeta noastră cât şi noi înşine, ca fiinţe umane, am început de asemenea un ciclu nou al existenţei. Tocmai de aceea, se pare că suntem foarte aproape de începutul unui nou ciclu; cu alte cuvinte, ne aflăm chiar la începutul iniţierii unei noi faze a existenţei noastre.

Cu toţii ştim despre evenimentele dramatice din anul 2001, care efectiv au produs schimbări majore în viaţa oamenilor pe Pământ: multiple îngrădiri ale drepturilor şi libertăţilor pe care ar fi trebuit să le avem, precum şi instituirea unui control guvernamental fără precedent, care a condus în momentul de faţă la o situaţie critică în multe zone ale globului. La acea vreme, însă, totul părea rezonabil, datorită faptului că FRICA acaparase minţile şi judecata unei mari majorităţi a oamenilor.

Acum situaţia pare să se inverseze, deoarece multe dintre aşa-zisele "drepturi" guvernamentale de a acţiona "în numele securităţii naţionale şi pentru binele cetăţeanului" sunt serios puse sub semnul întrebării, analizate şi chiar recuzate de către tot mai mulţi oameni. Se pare că omenirea a reuşit să treacă de "hopul" fricii şi se îndreaptă spre o etapă nouă, a exprimării libere şi a căutării adevărului.

Lunile care urmează vor fi, desigur, un indicator preţios pentru fiecare dintre noi, atât pe plan personal cât şi pe un plan mai larg, al evoluției întregii omeniri.

Preluare de la Editura Daksha

Sursa: http://roaim.de.vu

BRUNO GRÖNING - UN MIRACOL ÎN PSIHOTERAPIE


Potrivit surselor documentare, Bruno Gröning - cel mai mare vindecător uman cunoscut, s-a născut la 30 mai 1906, la Gdansk și a trăit în Germania de vest după încheierea ultimului război mondial. A fost dulgher, muncitor în port, postaș și electrician. A activat ca tămăduitor în Germania,  între anii 1940 – 1950.
Încă din copilărie avea darul să aline durerile pacienților din spitale. A făcut predicții interesante despre data începerii și sfârșitul primului război mondial, data izbucnirii și încheierii celui de-al dolea război mondial și o serie de alte predicții ce s-au îndeplinit.
În scurta lui viață, Bruno Gröning a trăit modest, neluând nici un ban de la bolnavii pe care îi însănătoșea. Spunea că în cazul în care ar fi luat bani pentru serviciile sale, din momentul acela și-ar fi pierdut cu siguranță harul de a tămădui. Nici pe sine nu îndrăznea să se vindece, de teama de a nu-și pierde darul de a vindeca pe cei mulți. În prezența sa, oamenii pur și simplu se vindecau spontan. Cei ce au beneficiat de harul său, au declarat că le dispăreau simptomele bolii incurabile de care sufereau, din momentul în care îl vedeau pe Bruno. Vindeca instantaneu grupuri masive de oameni, câte 5.000 – 10.000 de indivizi odată.
Mii de bolnavi incurabili așteaptă să fie vindecați de Bruno Gröning
Medicii au fost neînrezători în capacitatea sa de vindecare a unor boli incurabile. I-au adus pe cei mai bolnavi pacienți pe care îi aveau prin spitale, l-au închis într-o vilă împreună cu pacienții lor și au păzit clădirea să nu intre altcineva acolo. Bruno Gröning a vindecat instantaneu bolnavii. Văzând acest efect uluitor, medicii i-au propus să vină cu ei în spitale, să vindece pacienții lor. Bruno Gröning a refuzat oferta lor. A spus că, dacă s-ar apuca să vindece pe bani bolnavii, și-ar pierde puterile tămăduitoare. De aici a apărut conflictul lui Bruno cu lumea medicală.
Mii  de bolnavi din diverse țări, veniți la întâlnirea cu Bruno Gröning.
Bruno Gröning a fost acționat în procese și judecat “pentru practicarea nepermisă a vindecării”. Printre calomniatorii săi se aflau deopotrivă medici, funcționari bisericești, juriști. Biserica nu i-a putut ierta faptul că a dovedit că poate să vindece mai eficient decât Iisus Hristos. Dar a omis să precizeze faptul că Iisus nu a fost vindecător consacrat și tămăduia numai ocazional, alta fiind menirea sa. Medici, invidioși pe succesul său în vindecarea bolilor incurabile, i-au strigat la tribunal: „Ești nebun sau mincinos!”.
În luna ianuarie 1959, Bruno Gröning a murit la Paris, în vârstă de 52 de ani. Medicul care i-a făcut autopsia a declarat că era ars total pe dinăutru, aparent în urma unei combustii interne spontane. Mulți medici integri care l-au cunoscut, au declarat că nu au auzit să mai existe în Germania sau în altă țară din lume, un vindecător de talia lui Bruno Gröning. A rămas o engimă pentru știința medicală. O enigmă care ar fi putut fi elucidată în cei 8 ani pierduți în procese, intentate fără un motiv plauzibil. El nu prescria medicamente bolnavilor, nu le făcea injecții, nu făcea apel la procedeele naturiste de vindecare, nu lua bani de la bolnavi. Bruno Gröning, pur și simplu vindeca instantaneu. Îşi rezuma asfel crezul: „Doresc să le fiu oamenilor doar o căluză, să le arăt calea cea dreaptă, calea spre Dumnezeu.”
Cuvintele rostite de Bruno Gröning pe patul de suferință, sunt tulburătoare: Toți oamenii trebuie să moară. Și eu voi muri. Trupul meu va fi pus în pământ dar eu nu voi fi mort. Iar dacă cineva mă va chema, voi veni la el să-l ajut în continuare. Și când va veni momentul, fiecare va dobândi de la sine putere, ajutor și vindecare.”
Este posibilă vindecarea instantanee a unor boli, socotite drept incurabile din punctul de vedere al medicinii actuale. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în SUA de Compania HCD Research,73% dintre medicii chestionați cred în miracole ale vindecării, chiar și în situații dramatice în care doctorii nu dau nici o șansă de supraviețuire unor pacienți cu boli considerate incurabile. Iar doctorul Alexis Carrel, laureat al premiului Nobel pentru medicină, a studiat numerose cazuri de vindecare instantanee, în special la pacienți bonavi de cancer. Dar acestea sunt cazuri individuale.  La Bruno Gröning vindecările se petreceau în mod masiv, potrivit mărturiei unui medic care a asistat acest act miraculos. Erau mase mari ce însumau la un moment dat între 5.000 – 30.000 bolnavi. Pe care Bruno Gröning îi vindeca instantaneu!
Autorul declară sub jurământ că și că el a beneficiat, în decembrie 1989, de o vindecare instantanee asemănătoare, probabil de proveniență divină. A se vedea în acest sens și articolul din Jurnal Paranormal, intitulat Știință sau miracol divin?
Redăm în continuare câteva mărturii făcute de foști bolnavi incurabili, printre care și medici, pe care Bruno Gröning i-a vindecat instantaneu.
„Bruno a spus: „Ridicați-vă, voi, cei paralizați, puteți umbla!” Și omenii s-au ridicat de pe scaunele cu rotile și aruncându-și cârjele, au început  să umble.”
„După intervenția lui Bruno Gröning, pofesorul putea să meargă perfect, nu mai avea dureri de spate.”
„Bolnavii s-au sculat din scaunele cu rotile și au început apoi să le împingă singuri. Lucrul acesta l-am văzut cu ochii mei. Când am văzut efectele la cei în cărucioare, la tănârul orb care a început să vadă iar mai târziu la tatăl meu, logic că mi-am schimbat părerea. Atunci trebuie să-ți schimbi părerea, realitatea te convinge.”
“Când ani de zile ai văzut un bărbat cu brațul strâmb, care deodată poate să-și miște brațul, apare întrebarea firescă: cum vine asta? Abia de atunci am început să vorbesc în favoarea lui Gröning, lucru ce înainte nu l-aș fi crezut. Propria mea vindecare m-a convins de faptul, că el a putut face ceva, ceea ce în cazul meu nu a reușit nici un medic. […] Am strigat de câteva ori: pot să mișc brațul!”
Fost pacient paralizat, în scaun cu rotile:„Am început să alerg și să sar!”
Natural, priveam totul foarte sceptic. Nu știam deloc unde să încadrez asta: hipnoză, autosugestie. Nu se putea încadra în nicio categorie la care  m-aș fi gândit. Era ceva cu totul diferit, ceva ce nu trăisem niciodată înainte, ceva ce cu mintea mea nu puteam pricepe. [...] Acolo videcările se petreceau în mod masiv. ”
Unul dintre calomniatorii lui Bruno Gröning, cu chipul descompus de ură:”Acuzatul s-a comportat ca un șarlatan.”  Din păcate, asemenea indivizi sunt printre noi. 
Urmăriți în completarea acestui articol, filmul documentar despre tămăduitorul de excepție, Bruno Gröning.

Astronomii, descoperire alarmantă despre erupţiile solare


Gazele superfierbinți din interiorul Soarelui se deplasează mult mai rapid decât se credea, conform unui nou studiu care ar putea să îmbunătățească metodele de predicție a furtunilor și exploziilor solare care aruncă particule puternic ionizate în spațiu și spre Pământ, conform unui material publicat de SPACE.com.Fluxul de plasmă—un gaz superfierbinte cu sarcină electrică—din Soare este mult mai complex decât ar fi crezut oamenii de știință. De asemenea, conform concluziilor, acest flux nu ajunge decât până la jumătatea adâncimii prevăzute inițial—adică până la aproximativ 100.000 de kilometri adâncime, sub suprafața solară.

"Teoriile noastre anterioare despre ciclul solar nu erau pe de-a-ntregul corecte... și s-ar putea să fie nevoie să le modificăm", a comentat coordonatorul acestui studiu, Junwei Zhao, cercetător la Laboratorul de Fizică Experimentală Hansen din cadrul Universității Stanford.

NASA, dar și alte agenții spațiale, urmăresc cu atenție activitatea solară prin intermediul unor sateliți precum Solar Dynamics Observatory(SDO), ale cărui observații au fost folosite în realizarea acestui studiu. Obiectivul oamenilor de știință este de a înțelege mai bine steaua care a dat viață sistemului nostru solar.

Activitatea magnetică se acumulează din când în când pe Soare, provocând erupții cunoscute drept ejecții de masă coronală—erupții masive de plasmă solară care se propagă prin spațiu cu viteze de peste 5 milioane de km/h. Dacă aceste erupții lovesc Pământul, pot afecta sistemele electronice ale sateliților dar și sistemele de la sol.

Noul studiu a folosit instrumentul denumit Helioseismic and Magnetic Imager de la bordul SDO pentru a urmări modul în care valurile de plasmă se propagă prin Soare—la fel cum seismologii analizează undele seismice care se propagă prin scoarța terestră. În acest scop au fost obținute imagini radar la interval de 45 de secunde, timp de 2 ani.

Analiza acestor imagini dezvăluie noi detalii despre așa-numitul flux meridional, un mecanism asemănător unei benzi transportoare care poartă plasma prin interiorul Soarelui. Aceste gaze superfierbinți se mișcă pe suprafața Soarelui de la ecuator spre poli, și apoi pătrund înapoi spre interiorul solar pentru a se întoarce spre ecuator.

Caracteristicile observate de cercetători în valurile de plasmă le-a permis să înțeleagă dinamica materiei prin interiorul Soarelui.

"Odată ce am înțeles de cât de mult timp are nevoie un anumit val pentru a trece de partea exterioară a Soarelui, am putut determina și cât de repede se mișcă la interiorul acestuia, și astfel și cât de adânc coboară", a explicat Zhao.

Ținând cont de faptul că plasma coboară până la adâncimi mai mici decât se credea înainte, gazele fierbinți se întorc la exteriorul solar mult mai rapid decât s-ar fi așteptat cercetătorii.

Anul acesta a fost perioada de vârf a ciclului curent de activitate solară ce durează 11 ani. Acesta este cunoscut drept Ciclul Solar 24. Unele modele computerizate au prezis că acest ciclu va avea un moment de vârf foarte intens, însă acesta s-a dovedit a fi cel mai slab moment de vârf din ultimul secol. Calcularea greșită a caracteristicilor fluxului meridional al Soarelui a contribuit la formularea acestor prognoze eronate.

Acest studiu a fost publicat în ultimul număr al revistei The Astrophysical Journal Letters.AGERPRES


Un OZN în formă de căluț de mare, filmat în Irlanda de Nord


Un OZN în formă de căluț de mare sau de semn de întrebare a fost filmat deasupra orașului Belfast. 


OZN în formă de căluț de mare
OZN în formă de căluț de mare / FOTO: captură video
Într-un filmuleț postat pe internet și filmat în Belfast poate fi văzut un OZN în formă de semn de întrebare sau de căluț de mare, scrie Huffington Post
Mai mult, ciudatul obiect pare chiar să-și schimbe forma și dimensiunile. 
În vreme ce unii internauți au pus apariția pe seama unor civilizații extraterestre, alții cred că este vorba de fapt de un obiect creat de mâna omului. O parte a creierului rămâne activă şi după moarte


Anumite părţi ale creierului rămân active şi după ce se constată aşa-numita moartea cerebrală - este rezultatul incredibil al unei echipe mixte de cercetători din care au făcut parte şi români.


Cercetători români, implicaţi în descoperirea fără precedent
Cercetători români, implicaţi în descoperirea fără precedent
Studiul publicat în revista online PLOS One a pornit de la observaţiile unor medici români care au remarcat o activitate ciudată pe electroencefalogramă (EEG) în cazul unui pacient aflat în comă, potrivit LATimes.com.
Pasul următor a fost un experiment realizat la Universitatea din Montreal în care 26 de pisici au fost supuse unei anestezii puternice şi li s-a urmărit activitatea cerebrală.
S-a constatat existenţa unor unde cerebrale necunoscute anterior în regiunea corticală superioară şi în hipocampus, cu toate că activitatea EEG era "plată", ceea ce indica un cortex inactiv.
Rezultatele par să fie relevante şi pentru pacienţii umani observat anterior, se spune în studiu.